Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Rocketbirds: Hardboiled Chicken
Rocketbirds: Hardboiled Chicken
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version

Users who love this game also love:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Tetris Axis
Tetris Axis
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
New Super Mario Bros. 2
New Super Mario Bros. 2