Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Bubble Bobble: Old & New
Bubble Bobble: Old & New
Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars
Arkanoid
Arkanoid
Boulder Dash
Boulder Dash