Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Prince of Persia
Prince of Persia
Gulo's Tale
Gulo's Tale
Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame
Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame
Rayman 3
Rayman 3
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III