Users who own this game also own:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Perfect Dark
Perfect Dark
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie