hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by PHilder

  Version: 1.12 | Updated: 07/10/02 | Search Guide | Bookmark Guide

  
  
  _ _  _   _ _  _    _  _  _
  | |_||_ | |_ | _ |_ |\ | | \ | | |_
  | | ||_ |_ |_ |__||_ | \| |_/ |_| |
  
  _ _ _ _   _ _ _ _  _    _ _ _   _ _ _ _
  | _ _ /  | _ _ | | |   | _  \  / _ _ \
  |_| / /  | |  |_| | |   | | \ |  | |  | |
    / /   | |_ _ _  | |   | | | |  | |_ _| |
    / /   | _ _ _| | |   | | | |  | _ _ |
   / /  _  | |  _  | | _  | | | |  | |  | |
  / /_ _| | | |_ _| | | |_| | | |_ / |  | |  | |
  /_ _ _ _ | |_ _ _ _| |_ _ _| |_ _ _ /  |_|  |_|
  
  _ _ _ _     _  _ _  _ _     _
  | || |_||_| | |\ | |_| | ||_  | | |\/| |_
  |_||_ | || \ | | \| | | |_||   | | | | |_
  
  
  
      =======================================
     = BEZOEK OOK DE BIJBEHORENDE WEBSITE: =
     =                    =
     =   http://come.to/zeldadomein    =
      =======================================
  
  
  ==========================================================================
             UPDATE HISTORY
  ===========================================================================
  
  
  Version 1.12 - July 2002
  De definitieve versie van deze FAQ. spellingcontrole en het laatste ontbrekende
  hoofdstuk Maskers gemaakt.
  
  
  Version 1.11a - 15th februari 2001
  Een hele kleine update, wat aanpassingen in de sites die mijn FAQ mogen 
  plaatsen, wat records en een cheat toegevoegd, dat was het.
  
  
  Version 1.11 - 5th januari 2001
  Ik heb een heleboel kleine hoofdstukjes geschreven, namelijk: Hoofdpersonen, 
  Tien Big Poe's, Zachte stukjes grond, Alle Purple Rupees, Alle Gold Rupees, 
  Alle geheime grotjes (!!!), Alle Gossip Stones en Winkels. Aan Vijanden ben 
  ik begonnen, maar nog niet afgemaakt.
  Casper van der Veen heeft voor mij het hoofdstukje Vier flessen geschreven.
  
  
  Version 1.10 - 26th October 2000
  De website behorend bij deze FAQ/Walkthrough is af!!!!!
  http://come.to/zeldadomein
  Kijk ook uit naar een Marioparty FAQ in het Nederlands hier op gamefaqs.com
  In deze FAQ is het gedeelte van de Ice Arrows af.
  
  
  Version 1.9 - 27th September 2000
  De Walkthrough is nu helemaal af!!!!!!!!
  
  
  Version 1.8 - 17th September 2000
  De Walkthrough is nu bijna helemaal af! Ik ben gekomen tot halverwege 
  Ganondorf's Castle. Volgende week of over twee weken, bij de volgende 
  update, zal de Walkthrough af zijn.
  
  
  Version 1.7 - 10th September 2000
  De Walkthrough is leesbaarder gemaakt met hoofdstukindelingen en veel 
  stukken zijn herschreven. De gesprekken zijn eruit weggehaald, die krijgen 
  misschien ooit nog wel eens een eigen FAQ. Als je toch nog wat vertalingen 
  wilt hebben, kan je die per e-mail bij mij aanvragen.
  De Walkthrough is af tot en met de Spirit Temple voor jonge Link.
  Binnenkort komt er een website waar deze FAQ opstaat, compleet met plaatjes 
  en mooie opmaak!
  
  
  Version 1.6 - 9th July 2000
  ASCII-Art gemaakt voor boven aan de FAQ. De Walkthrough 
  is af tot en met de Shadow Temple. Verder is er nog een speciaal verzoek bij 
  gekomen, zie hoofdstuk 0.
  
  
  Version 1.5 - 11th May 2000
  Zoals beloofd, de lijst met de vindplaatsen van alle 100 Gold Skulltula's. 
  Nog steeds geen tv, dus ook geen Walkthrough.
  
  
  Version 1.4 - 24th April 2000
  Grote schoonmaak in de Walkthrough. Alle stukjes die er niet in thuishoren 
  zijn er uitgehaald. Verder heb ik een complete lijst van alle 36 stukjes 
  hart gemaakt en wat Tips & Trucs opgeschreven, de volgende keer hoop ik een 
  lijst te hebben van de Gold Skulltula's.
  De Walkthrough is af tot en met de Bottom of the Well.
  
  
  Version 1.3 - 16th April 2000
  Ik heb de gedeeltes over het Biggoron's Sword uit de Walkthrough gehaald, 
  omdat het nu ook in een aparte rubriek staat. Ik heb ook wat andere dingen 
  uit de Walkthrough gehaald die er niet helemaal in hoorden.
  Er is ook een nieuwe rubriek bijgekomen, de minigames. Nu heb ik alleen nog 
  de zelfbedachte minigames erin staan.
  De Walkthrough is af tot en met de Water Temple.
  
  
  Version 1.2 - 2nd April 2000
  e Walkthrough is af tot en met de Fire Temple 
  en de gids voor het vinden van het Biggoron's Sword ook.
  
  
  Version 1.1 - 20th March 2000
  Hier is alweer de eerste update van mijn Zelda-FAQ. Ik heb de Forest Temple 
  afgerond en de ocarina-melodieën opgeschreven. Ook heb ik nog twee dingen 
  die ik was vergeten die op de A-knop kunnen staan (bij controllerfuncties) 
  ingevoegd, namelijk Enter en Faster.
  
  
  Version 1.0 - 13th March 2000
  Dit is de eerste versie van mijn Zelda-FAQ.
  Ik heb in de inhoudsopgave gezet wat ik allemaal van plan ben in deze FAQ te 
  zetten. Als ik er later nog iets bij verzin, zet ik dat er ook in. Het zal 
  nog wel een poosje duren voor dat alles klaar is, dus bezoek deze FAQ 
  regelmatig voor updates! Momenteel heb ik alleen de controllerfuncties, de 
  item-list en het verhaal af en ben ik met de Walkthrough tot de Forest 
  Temple gekomen. Ik probeer om elke week een update te hebben.
  
  
  
  ===========================================================================
                 INHOUDSOPGAVE
  ===========================================================================
  
  
  - Update History
  - Inhoudsopgave
  
  0. Speciaal verzoek
  1. Het verhaal
  2. Controllerfuncties
  3. Walkthrough
  4. Items
  5. Hoofdrolspelers
  6. Vijanden (permanent onvolledig)
  7. 36 stukjes hart
  8. Gold Skulltula's
  9. Vindplaats van:
     a. Biggoron's Sword
     b. Vier flessen
     c. Tien Big Poe's
     d. Dertien ocarina-melodieën
     e. Alle Purple Rupees
     f. Alle Gold Rupees
     g. Alle geheime grotten
     h. Zachte stukjes grond
     i. Gossip Stones
  10. Gerudo Training Ground (Ice Arrows)
  11. Winkels
  12. Maskers
  13. Minigames
      a. Minigames in het spel
    b. Zelfbedachte minigames en andere leuke dingen
  14. Tips & Trucs
  15. Vraag & Antwoord
  16. Credits
  
  
  
  ===========================================================================
  0. SPECIAAL VERZOEK
  ===========================================================================
  
  
  Zou je alsjeblieft als je deze FAQ bezocht heb mij willen mailen zodat ik 
  ongeveer weet hoeveel bezoekers deze FAQ trekt? Laat dan ook even weten wat 
  je ervan vond! Bedankt! Als je een vraag hebt kan je die ook altijd stellen, 
  je krijgt dan altijd antwoord terug!
  Het E-mail adres staat boven en onderaan deze FAQ, maar ik zal het nog even 
  hier herhalen:
  
  zeldadomein@hotmail.com
  
  
  ==========================================================================
                1. HET VERHAAL
  ==========================================================================
  
  
  Eeuwen geleden, voor het leven in Hyrule ontstond, daalden drie gouden 
  godinnen neer op de woeste vlaktes van Hyrule. Het waren Din, de godin van 
  de kracht, Nayru, de godin van de wijsheid, en Farore, de godin van de moed.
  
  Din ontgon met haar vlammende armen de woeste vlaktes en vormde de bergen en 
  de dalen. Nayru gebruikte haar wijsheid om aan de aarde de geest van de wet 
  te schenken. En Farore tenslotte, zij maakte de levensvormen en de vijf 
  rassen die de aarde gingen bevolken.
  
  In de wateren van Hyrule leefden de visachtig Zora's. In de rotsige bergen 
  woonden de stenen-etende Gorons. In het diepe bos woonden de Kokiri-kinderen 
  met hun bewaker, de Deku Tree. De Gerudo's leefden in de woestijnen van 
  Hyrule. De grote vlaktes tenslotte werden bewoond door de Hylians.
  
  Voordat de godinnen de aarde verlieten, gaven ze de aarde hun wetten en 
  geboden waaraan de rassen zich moesten houden. Op aarde lieten ze het 
  symbool van hun kracht na: de Triforce. De drie gouden driehoeken van deze 
  relikwie symboliseerden de drie aspecten van de godinnen. De Triforce diende 
  als basis voor de voorspoed die over Hyrule kwam. Hyrule werd een mooi en 
  welvarend land. De aarde waarop de Triforce stond, was bekend als het 
  Heilige Gebied.
  
  De inwoners van Hyrule respecteerden de Triforce, maar er waren slechteriken 
  die plannen maakten om de gouden Triforce te stelen en zo zelf de macht in 
  handen te nemen. Om te voorkomen dat de Triforce in verkeerde handen zou 
  vallen, bouwde een grote Wijze genaamd Rauru de Temple of Light om de ingang 
  naar het Heilige Gebied te bewaken. De ingang werd verzegeld met een magisch 
  zegel die alleen kon worden verbroken door iemand die de drie aspecten van 
  de Triforce, kracht, wijsheid en moed, in balans had.
  
  Naarmate de tijd verstreek werd de Triforce een legende, en de inwoners van 
  Hyrule vergaten de wet en de wijsheid die de godinnen achter hadden gelaten. 
  Er ontstonden oorlogen. De Zora's kwamen in conflict met de Hylians en de 
  Gerudo's streden tegen de Gorons. Het leek alsof alle rassen elkaars 
  vijanden waren.
  Alleen de kinderen van de Kokiri, die de eeuwige jeugd bezitten, bewaakt 
  door het diepe bos en de Deku Tree, bleven buiten de strijd.
  
  Niet veel later kwam er een Hyliaanse koning met macht, wijsheid en moed aan 
  de macht. Hij wist vrede te brengen tussen de verschillende rassen, zodat 
  iedereen in Hyrule weer in harmonie met elkaar leefde. Het land bloeide weer 
  op en de welvaart keerde terug.
  
  Maar het gevaar lag nog op de loer. De tovenaar-koning van de Gerudo-dieven, 
  Ganondorf, was in het bezit gekomen van de oude legenden van het Heilige 
  Gebied. Hij las dat de Triforce je machtig kon maken en al je wensen kon 
  vervullen.
  Hij vond het zegel naar het Heilige Gebied: drie Spirituele Stenen. Hij las 
  met grote interesse dat de Spirituele Stenen in het bezit waren van de 
  Kokiri, de Gorons en de Zora's. Maar het belangrijkste wat nodig was om de 
  deur naar het Heilige Gebied te openen, was de schat van de koninklijke 
  familie: de Ocarina of Time! Gewapend met zijn schatkaart ging Ganondorf op 
  pad.
  
  Hij verliet de woestijn en nam zich voor zijn magische kracht te gebruiken 
  om de Spirituele Stenen van hun eigenaars te stelen. Hij dacht dat het 
  gemakkelijk zou zijn om de Gorons en de Zora's te dwingen hun Spirituele 
  Stenen aan hem af te staan. En wat de Kokiri's betrof, Ganondorf zou de 
  steen eisen van de Deku Tree.
  Als hij die drie stenen dan had, had hij alleen de Ocarina of Time nog 
  nodig. Hij vertrok daarom naar Hyrule Castle. Daar begon hij langzaam maar 
  zeker de vertrouweling van de koning te worden. Nu hoefde hij alleen nog 
  maar uit te vinden welk lid van de koninklijke familie die ocarina had. Dan 
  zou niets hem meer stoppen, ook al was de bezitter van de ocarina de jongste 
  dochter van de koning, prinses Zelda.
  
  Eerst eiste Ganondorf de steen van de Deku Tree. Maar die gaf niet toe. 
  Woedend sprak Ganondorf een dodelijke vloek uit over de beschermer van de 
  Kokiri.
  Stervend roept de Deku Tree de hulp in van Link, een jongen die temidden van 
  de Kokiri woont. De Deku Tree stuurt de fee Navi om hem te halen...
  
  En hier begint je avontuur!
  
  
  ===========================================================================
                2. CONTROLLERFUNCTIES
  ===========================================================================
  
  
  De besturing van Zelda 64 zit slim in elkaar. Zo zijn veel acties uit te 
  voeren met een enkele actieknop. Je hoeft eigenlijk bijna geen 
  knoppencombinaties te kennen zoals in veel andere adventures. Wat opvalt is 
  dat er geen knop is om te springen. Dat hoeft ook niet, want Zelda 64 is 
  geen platformer. Als je moet springen gebeurt dat automatisch als je naar 
  een afgrond rent. Zo heb je nooit meer last van verkeerd getimede sprongen! 
  Hieronder zal ik de functie van de knoppen uitleggen en wat basisbewegingen 
  beschrijven.
  
  
  CONTROLSTICK -- Deze gebruik je natuurlijk om Link te besturen. Beweeg hem 
  in de richting waarheen je Link wilt laten lopen. Hoe verder je de 
  controlstick beweegt, hoe harder Link loopt. Hier zal waarschijnlijk niemand 
  moeite mee hebben!
  Springen gaat vanzelf als je naar een afgrond toe rent. Met de controlstick 
  kan je ook zwemmen als je in water bent.
  
  
  STARTKNOP -- Hiermee zet je het spel op pauze en kom je in de Pauzeschermen. 
  Er is een pauzescherm met al je voorwerpen erop, een met je uitrusting, een 
  met een kaart en een met de belangrijke zaken die je al verzameld hebt 
  tijdens je avontuur. Blader door de schermen met Z en R.
  
  
  Z-KNOP -- Dit is de beste uitvinding die ooit gedaan is in een computerspel! 
  Door op Z te drukken wordt de camera direct achter Link geplaatst. Als Navi 
  naar een persoon, voorwerp of vijand vliegt, kan je er op Z-focussen door Z 
  in te drukken. Zo kan je van een afstand met een persoon praten. Je kan ook 
  zo beter richten als je schiet. Gebruik Z-focus altijd tijdens gevechten!
  Bij opties in het scherm als je Zelda 64 opstart, kan je kiezen uit Z Switch 
  of Z Hold. Als je Z Switch kiest, verschijnt de focuscursor als je een keer 
  op Z drukt. Als je nog een keer op Z drukt, verdwijnt die weer. Deze optie 
  is in het begin ingesteld.
  Gevorderde spelers vinden meestal Z Hold handiger. Nu verschijnt de 
  focuscursor alleen zolang je Z ingedrukt houdt.
  
  
  A-KNOP -- Deze knop wordt, zoals bij bijna alle spellen, natuurlijk gebruikt 
  om je keuze te bevestigen.
  A is in het spel de actie-knop. De tekst op deze blauwe knop boven in je 
  scherm geeft aan welke actie wordt uitgevoerd als je op de A-knop drukt. Wat 
  er op de knop staat, hangt af van de situatie:
  
  Attack - Dit staat meestal op de knop als je rent. Druk nu op A om een
        rolaanval uit te voeren. Als je een rolaanval doet kan je jezelf
        niet verwonden.
  Put Away- Als je een wapen in je hand hebt, verschijnt dit in beeld als je
        stilstaat. Je kan nu je wapen wegstoppen. Je kan er ook Navi mee
        wegstoppen als je geen wapen draagt.
  Climb  - Als je voor een hoger gelegen platform staat kan je klimmen door
        de Controlstick naar voren te bewegen en op A te drukken.
  Down  - Als je aan een rand hangt, of op een ladder staat, kan je veilig
        naar beneden springen als er Down in beeld verschijnt. (Let op:
        'veilig' betekent niet altijd: zonder je te verwonden!)
  Open  - Deze tekst verschijnt als je bij een gesloten kist of een deur
        staat. Als je nu op A drukt, opent Link de deur of de kist.
  Speak  - Je kan met een persoon praten door bij hem/haar te gaan staan en
        en op A te drukken.
  Check  - Hiermee kan je een bordje of iets anders onderzoeken of lezen.
  Grab  - Als je bij een voorwerp staat dat je vast kan pakken, pakt Link
        dat voorwerp op als je op A drukt. Er verschijnt ook 'Grab' in
        beeld als je bij een blok staat dat je kan duwen. Beweeg dan de
        controlstick terwijl je A indrukt om het blok te trekken of te
        duwen.
  Down -   Als je iets vasthebt terwijl je stilstaat verschijnt 'Down'
        in het actie-icoon. Je kan nu het voorwerp weer neerzetten.
  Enter  - Als je als jonge Link voor een tunneltje staat en je drukt op A
        Enter in beeld verschijnt, bukt Link zich en kruipt in het
        tunneltje.
  Throw  - Als je een bom of iets anders vast hebt terwijl je rent, kan je
        hiermee het voorwerp weggooien.
  Dive   - Houd tijdens het zwemmen A ingedrukt om te duiken. Als je verder
        bent in het spel, kan je dingen verdienen waarmee je dieper kan
        duiken.
  Jump   - Als je tijdens een gevecht Z-focus gebruikt, kan je door de
        controlstick naar links of rechts te bewegen opzij springen,
        en door de controlstick naar achteren te bewegen en op A te
        drukken een korte salto achterover maken. Hiermee kan je
        aanvallen ontwijken.
  Faster  - Hiermee kan je je paard de sporen geven zodat je sneller gaat
        rijden. Telkens als je dit doet, verdwijnt er een wortel van het
        scherm. Als de wortels op zijn, kan je niet meer versnellen en
        moet je wachten tot je nieuwe krijgt.
  Next   - Als je met iemand praat, kan je op A drukken om verder te gaan
        in het gesprek.
  Return  - Als je klaar bent met praten of iets lezen, kan je terugkeren
        naar het gewone scherm door op A te drukken.
  
  Als je tijdens een gevecht je zwaard hebt getrokken en je Z-focust, 
  verschijnt er Attack in beeld. Je kan nu een sprongaanval doen door op A te 
  drukken. De schade bij je vijand wordt hierdoor verdubbeld.
  Tenslotte is A ook nog een knop die je kan gebruiken om op je ocarina te 
  spelen.
  
  
  B-KNOP -- Met deze knop gebruik je het zwaard dat in de groene knop op het 
  scherm staat afgebeeld. Je geeft er een horizontale zwaai mee. Om een 
  verticale zwaai te doen moet je je zwaard gebruiken tijdens Z-focus. Druk 
  drie keer in het juiste tempo op B om het bereik van de laatste zwaai 
  aanzienlijk te vergroten.
  Als je magie hebt, kan je ook een magische rondzwaai doen. Houd B ingedrukt 
  en laat het na een poosje weer los. De kracht van de rondzwaai is 
  afhankelijk van de tijd dat je de B-knop indrukte. Een zwakke ronddraai kost 
  een magiepunt, een sterke twee.
  Om een steek te doen met je zwaard, moet je Z-focussen en de controlstick 
  naar voren drukken en dan op B drukken.
  Ook voor zwemmen kan je B gebruiken! Druk steeds achter elkaar op B om snel 
  te zwemmen.
  Tenslotte kan je saven als je in een pauzescherm op B drukt. Vergeet dan 
  niet te bevestigen met A!
  
  
  C-BOVEN -- Als je op C-boven drukt, kan je het beeld door de ogen van Link 
  zien. Beweeg de controlstick om om je heen te kijken. Druk nog een keer op 
  C-boven om weer terug te gaan naar het gewone spelaanzicht.
  Met C-boven kan je ook communiceren met Navi. Als Navi tijdens het spel 
  roept en het Navi-icoon knippert, kan je luisteren door op deze knop te 
  drukken. Als je op een vijand of een verdacht voorwerp Z-focust, kan je 
  Navi's advies lezen door op C-boven te drukken.
  C-boven is ook een knop voor je ocarina.
  
  
  ANDERE DRIE C-KNOPPEN -- Aan elke knop kan je een voorwerp toewijzen. Ga 
  naar het C-button Pauzescherm, selecteer met de controlstick een voorwerp en 
  druk op de C-knop waar je het wilt hebben om het voorwerp aan die C-knop toe 
  te wijzen. Gebruik de voorwerpen in het spel door op de desbetreffende 
  C-knop te drukken.
  De C-knoppen worden ook gebruikt om op de ocarina te spelen.
  
  
  R-KNOP -- Met de R-knop kan je je schild gebruiken. Je houdt het schild voor 
  je zolang je R ingedrukt houdt. Met de controlstick kan je nu het schild 
  bewegen. Als je Z-focust, en dan je schild gebruikt, kan je bewegen terwijl 
  je het schild voor je houdt. Uitzondering is het Hylian Shield als jonge 
  Link. Link kan deze niet voor zich houden, dus verstopt hij zich eronder.
  
  
  L-KNOP -- Met de L-knop kan je het kaartje op je scherm uitzetten of juist 
  aanzetten als je hem hebt uitgezet. Nogal onzinnig, waarom zou je het 
  kaartje uitzetten?
  
  
  
  ===========================================================================
                  3. WALKTHROUGH
  ===========================================================================
  
  JONGE LINK
  
  1. De Kokiri's
  2. Het binnenste van de Deku Tree
  3. Prinses Zelda
  4. Lon Lon Ranch
  5. Saria
  6. Kakariko Village
  7. De Gorons
  8. Dodongo's Cavern
  9. Great Fairy's
  10. De Zora's
  11. In de maag van Jabu-Jabu
  12. De Ocarina of Time
  
  VOLWASSEN LINK
  
  13. De Light Medaillon
  14. De Hookshot
  15. Epona
  16. Forest Temple
  17. Fire Temple
  18. De ijsgrot
  19. Water Temple
  20. De Lens of Truth
  21. Shadow Temple
  22. De Gerudo's
  23. Spirit Temple
  24. In Ganondorf's kasteel
  25. Ganondorf
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                1. De Kokiri's
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><
  Kokiri Forest
  <><><><><><><
  
  
  In het voorfilmpje zie je dat de Great Deku Tree Navi de fee roept en haar 
  vertelt dat het kwade nadert. Hij vertelt dat het lot van de wereld afhangt 
  van de jongen zonder fee. Hij stuurt Navi om Link te halen.
  Navi vindt Link slapend op zijn bed. Ze maakt hem wakker en vertelt hem dat 
  ze zijn beschermfee wordt en dat de Deku Tree Link ontboden heeft.
  Je krijgt nu controle over Link. Loop je huis uit. Daar komt Saria, je beste 
  vriendin, naar je toe rennen en begroet je. Klim de ladder af, en praat met 
  haar. Ze feliciteert je met het feit dat je nu eindelijk een feetje hebt.
  Ga nu naar rechts en ga het huis van Saria in. Daar vind je verscheidene 
  hartjes die je energie weer kunnen herstellen als je gewond bent. Nu heb je 
  geen hartjes nodig, dus ga weer uit het huis. Buiten het huis om loopt een 
  paadje omhoog dat uitkomt op het dak van het huis. Loop nu over de 
  bruggetjes. Aan het eind kom je bij een platformpje waar een Kokiri staat 
  die je over de first-person-view vertelt. Je vindt er ook een blauwe rupee.
  Spring nu naar beneden en ga het volgende huis in, het huis van de 
  tweelingen. Er is maar een van de tweeling thuis. Ze vertelt je dat haar zus 
  boodschappen aan het doen is in de Kokiri Shop, dat is het gebouw met het 
  rode dak. Ook vertelt ze je de waarde van de rupees.
  In het huis vind je ook verscheidene potten die je kapot kan gooien om 
  rupees te vinden.
  
  Nu ben je aangekomen bij een watertje. Aan de overkant is het paadje dat 
  naar de Deku Tree leidt. Maar dat paadje wordt geblokkeerd door een 
  Kokiri-mannetje dat je er niet door wil laten. Het is Mido, die zichzelf 
  beschouwt als de leider van de Kokiri's. Hij is jaloers op Link, omdat Link 
  wel de Deku Tree mag helpen en hij niet. Mido zegt dat je eerst een zwaard 
  en een schild moet hebben voordat hij je erdoor laat.
  
  Om het zwaard te vinden moet je eerst naar het Forest Training Centre gaan. 
  Dat is in het zuiden van Kokiri Forest, op de helling.
  In het huis bij het Training Centre zitten de Know-It-All Brothers. Ze 
  kunnen je alles vertellen over het gebruik van de C-knoppen en de 
  pauzeschermen. Ook in hun huis kan je weer geld jatten uit potten.
  Ga nu het huis weer uit en zoek naar een tunneltje. Ga er voor staan en druk 
  op A als er 'Enter' op de blauwe knop verschijnt. Je kan nu door het 
  tunneltje kruipen.
  Ga aan de andere kant links. Je ziet een grote steen rollen. Loop achter die 
  steen aan tot je in een zijweggetje een grote kist ziet staan. Open die kist 
  en je vindt daarin het Kokiri Sword! Dit is het zwaard van de Kokiri's, maar 
  je mag het voor een tijdje lenen. Selecteer het zwaard op het 
  Equipment-pauzescherm zodat je het kan gebruiken. Je kan je alvast uitleven 
  op het bordje naast de kist.
  Ga nu weer terug naar het tunneltje en kruip erdoor terug naar de andere 
  kant. Daar vind je een Kokiri die je alles kan vertellen over Z-focus. Alles 
  wat hij je vertelt kan je uitproberen op de steen naast hem; daar kan je op 
  Z-focussen. Meer informatie vind je op de bordjes bij de hekjes.
  
  Nu moet je alleen nog het schild. Dat schild kan je kopen in de Kokiri Shop 
  (gebouwtje met het rode dak) voor 40 rupees. Als je nog niet genoeg rupees 
  hebt kan je in huizen gaan en daar potten stukgooien. Je kan ook het gras 
  voor Saria's huis afsnijden met je zwaard, je vindt daar ook vaak rupees.
  Ga dan met je rupees naar de winkel. Boven de ingang van de winkel zit een 
  Kokiri die je leert hoe je vanaf een afstand met iemand moet praten door 
  middel van je feetje.
  Ga dan de winkel in en koop het Deku Shield. Het tweede deel van de tweeling 
  vind je hier ook in de winkel; ze vertelt je hoe je het schild moet 
  gebruiken. Verlaat dan de winkel.
  
  Controleer of je het zwaard en het schild allebei geselecteerd hebt en ga 
  dan terug naar Mido. Na flink wat gemopper laat hij je er nu wel door.
  Loop het paadje door. Onderweg kom je drie verdorde Deku Baba&#8217;s tegen, 
  een soort piranha-bloemen. Sla ze met je zwaard en je krijgt een Deku Stick: 
  een tak van de Deku Tree die je kan gebruiken als toorts. Dit is je eerste 
  C-knop item. Zet het op het Select Item Pauzescherm op één van de C-knoppen. 
  Loop het paadje uit tot je bij de Deku Tree uitkomt.
  Loop door om bij de grote Deku Tree te komen...
  
  De Deku Tree vertelt Link dat zijn nachtmerries werden veroorzaakt door het 
  kwade dat het land begint te overschaduwen...
  De afgezanten van het kwade zijn zelfs doorgedrongen tot in het hart van 
  Kokiri Forest en hebben de Deku Tree vervloekt! Nu moet Link de vloek 
  verbreken. Antwoord ja als de Deku Tree vraagt of je genoeg moed hebt om de 
  vloek te verbreken.
  Dan opent de Deku Tree zijn mond en je kan binnentreden in het binnenste van 
  de Deku Tree...
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
             2. Het binnenste van de Deku Tree
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><>
  Inside the Deku Tree
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je bent nu in het binnenste van de Deku Tree. Loop naar het midden van de 
  kamer waar je een gat ziet, bedekt met spinrag. Beneden het web kan je een 
  andere kamer zien.
  In de kamer zijn ook Deku Baba&#8217;s. Versla ze om Deku Nuts te krijgen. 
  Zet Deku Nuts op één van de C-knoppen en je kan ze gebruiken om vijanden mee 
  te verblinden. Achter in de kamer staan 3 graspollen voor als je hartjes 
  nodig hebt.
  
  Klim nu langs de ladder omhoog. Volg het pad tot je bij een wand, begroeid 
  met klimop komt. Navi suggereert dat je omhoog kan klimmen langs de klimop.
  Nu kan je nog niet omhoog klimmen omdat Skullwalltula&#8217;s de weg 
  versperren.
  Onder de wand zie je een grote kist. Open die kist en binnenin vind je de 
  kaart! Nu kan je de plattegrond van de Deku Tree op één van de 
  pauze-schermen zien.
  
  Loop verder tot je bij een deur komt. Navi vertelt je dat je een deur kan 
  openen met de actieknop. Doe dat.
  De deur valt achter je dicht. In het midden van de kamer waar je nu bent zit 
  een Deku Scrub die Deku Nuts naar je schiet. Versla hem door met je schild 
  de noten die hij naar je schiet terug te kaatsen. Als je hem raakt komt hij 
  uit het gras en begint door de kamer te springen. Loop naar hem toe en hij 
  vertelt je hoe je voorkomt dat je gewond raakt door een val van grote 
  hoogte. Dan springt hij weg, een hartje achterlatend. De deuren gaan weer 
  open.
  
  Ga door de deur naar een nieuwe kamer. Ren naar het platform dat in de lucht 
  hangt en ren erover naar de overkant voordat het zinkt. Als je toch valt kan 
  je via klimop toch aan de overkant komen. Waar je nu bent, staat een grote 
  kist. Open de kist en je vindt een katapult. Dit wapen kan je op één van de 
  C-knoppen zetten. Dan kan er je zaden mee afschieten.
  Klim links via de klimop iets verder omhoog om een kistje te vinden met een 
  hartje erin. Ga dan weer naar beneden. Je kan nu niet meer terug bij de deur 
  komen omdat het platform gebroken is. Kijk in de richting van de deur. Navi 
  vliegt weg en wordt groen van kleur. Z-focus en vraag om raad. Navi zegt dat 
  er een oude ladder hangt. Selecteer je katapult en schiet tegen de ladder 
  aan. De ladder raakt los en valt naar beneden. Nu kan je via de ladder terug 
  naar de deur klimmen. Ga weer terug naar de kamer waar je vandaan kwam.
  
  Loop nu naar de klimop waar de Skullwalltula&#8217;s op zitten. Nu kan je ze 
  wel van de muur afschieten. Z-focus op de spinnen en haal ze met je katapult 
  naar beneden. Je kan nu veilig de wand beklimmen. Klim helemaal omhoog en ga 
  dan links of rechts. Laat je dan naar beneden vallen. Je bent nu boven in de 
  Deku Tree. Loop rond tot je bij een deur komt. Negeer de Big 
  Skulltula&#8217;s die je onderweg tegenkomt.
  
  Ga de deur in. Hij slaat achter je dicht. Ga in de nieuwe kamer op de 
  schakelaar staan die je daar ziet. Die doet 3 platforms omhoog rijzen. 
  Spring over twee platforms naar de overkant. Daar zie je een grote kist en 
  een Deku Baba. Versla de Deku Baba voor een Deku Stick. Open dan de grote 
  kist. Daarin vind je het kompas. Nu kan je op de kaart verborgen dingen zien 
  zoals schatkisten, je positie en de locatie van de eindbewaker. Spring nu 
  naar beneden en versla de Deku Baba voor Deku Nuts. Rechts van je komt een 
  Big Skulltula uit de lucht. Versla hem en klim dan langs de klimop omhoog en 
  ga nog een keer op de schakelaar staan. Nu kan je naar de gang links van je 
  springen. Je ziet daar een kistje en een Gold Skulltula. Versla hem en pak 
  het muntje dat hij achterlaat als bewijs dat je hem hebt verslagen. In het 
  kistje zit een hartje. Ga weer terug naar de deur die dicht zit. Pak een 
  Deku Stick en steek hem aan bij de brandende fakkel. Steek er nu mee de 
  niet-brandende fakkel aan om de deur te openen. Ga erdoor.
  
  Loop nu naar één van de gaten in het spinrag waar een Big Skulltula zit. 
  Versla hem zodat de opening vrij is. Spring nu over het randje helemaal naar 
  beneden waar je op het spinrag dat over het gat zit terechtkomt. Het web 
  buigt door onder je gewicht en breekt. Je valt helemaal naar beneden in het 
  water.
  Klim op de kant en versla de Deku Baba voor Deku Nuts. Als je iets verder 
  loopt zie je een deur die achter spinrag zit verstopt.
  Kijk omhoog naar waar je vandaan kwam en schiet de Gold Skulltula op de 
  klimop twee keer met je katapult. Klim nu omhoog om het muntje dat hij 
  achterlaat te pakken. Laat jezelf naar beneden vallen en klim op de andere 
  kant. Ga op de schakelaar staan om de fakkel aan te steken. Op de tralies 
  daar zit nog een Gold Skulltula. Versla die ook en spring naar het muntje. 
  Loop nu naar de fakkel. In het kistje daar zit een hartje. Steek een Deku 
  Stick aan en ren door het water naar de andere kant. Kijk uit, niet overal 
  is het water ondiep genoeg om te kunnen lopen! Steek nu met je Deku Stick 
  het spinrag aan dat de deur blokkeert. Het verbrandt en je kan door de deur 
  gaan naar een nieuwe kamer.
  
  In die kamer zit weer een Deku Scrub. Versla hem net als de vorige. Loop 
  naar hem toe als hij door de kamer begint te hopsen. Nu vertelt hij iets 
  over zijn broers die je later in deze kerker zal tegenkomen. Hij zegt dat je 
  ze alleen in de volgorde 2-3-1 kunt verslaan.
  Dan verdwijnt de Deku Scrub. Onthoud goed wat hij zei!
  De volgende deur is geblokkeerd met ijzeren staven. Schiet een zaadje in het 
  oog boven de deur om ze weg te halen zodat je naar de volgende kamer kan.
  
  Daar zie je een platform dat heen en weer over het water gaat. Je kan niet 
  bij de overkant komen omdat in het midden een puntige ijzeren staaf 
  ronddraait. Als je naar het water loopt suggereert Navi om naar de bodem te 
  duiken, misschien dat je daar wat vindt.
  Spring nu in het water aan de linkerkant. Onder de ijzeren staaf is onder 
  water een schakelaar. Duik er tegenaan om het waterpeil te doen zakken. Klim 
  nu weer gauw op de kant. Nu kan je wel met het platform naar de overkant. 
  Doe het snel, want na een poosje stijgt het water weer. Als je aan de 
  overkant bent zie je een Big Skulltula. Versla hem. Links zie je een blok. 
  Loop erheen en Navi vertelt je hoe je blokken moet duwen en trekken.
  Ga achter het blok staan en duw het zo ver mogelijk. Klim nu via dat blok 
  naar de volgende deur. Ga door de deur.
  De deur slaat achter je dicht. Versla de Deku Baba&#8217;s voor Deku Sticks 
  en Nuts. Je ziet een brandende fakkel en een niet-brandende. Selecteer nu 
  een Deku Stick en steek hem bij de fakkel aan. Breng het vuur over naar de 
  andere twee fakkels. Als de drie fakkels tegelijk branden gaat de deur naar 
  de volgende kamer open.
  
  In de volgende kamer moet je gelijk de Big Skulltula verslaan die je weg 
  blokkeert. Als je hem verslagen hebt kan je de kamer in lopen. Van het 
  plafond komen Gohma Larves uit eieren naar beneden vallen. Versla ze alle 
  drie met je zwaard. Steek nu bij de brandende fakkel weer een Deku Stick aan 
  en brand de twee spinnenwebben weg die gangen versperren. Achter de ene zit 
  een Deku Baba die je kan verslaan voor Deku Nuts en achter de andere zit een 
  tunnel. Kruip door de tunnel. Je bent nu weer in de kamer met het water, 
  maar dan nu aan de andere kant. Versla de Deku Baba&#8217;s. Links zit een 
  blok. Duw die het water in zodat je heen en weer kan gaan naar deze kant en 
  de overkant. Je ziet weer een gat dat met een spinnenweb bedekt is. Nu moet 
  je een Deku Stick aansteken. Omdat aan deze kant van het water de fakkels te 
  hoog zitten moet je naar de overkant. Steek daar je Deku Stick aan en spring 
  gauw terug voordat de stick opbrandt. Sla met het vuur tegen het web zodat 
  het doorbrandt. Je valt nu naar beneden in water. In het water zijn hartjes. 
  Klim uit het water. Je ziet nu 3 Deku Scrubs. Versla ze in de volgorde die 
  de vorige Deku Scrub je vertelde: eerst de middelste, dan de rechtse en dan 
  de linkse (2..3..1). Als je de laatste Deku Scrub hebt verslagen springt hij 
  rond door de kamer. Ren naar hem toe en hij geeft je een tip voor het 
  verslaan van de eindbaas: sla haar in haar oog als ze verblind is!
  Dan verdwijnen de Deku Scrubs en de deur gaat open.
  
  
  PARASITIC ARMORED ARACHNID: QUEEN GOHMA
  
  Ga door de deur en loop het gangetje uit. Je komt in een donkere kamer en de 
  deur slaat achter je dicht...
  In het donker zie je een rood oog opgloeien. Als je haar gezien hebt komt de 
  eindbaas van de Deku Tree, Queen Gohma, tot leven!
  Ze valt naar beneden en valt je aan. Herinner je wat de Deku Scrub zei en 
  verblind haar door in haar oog te schieten met je katapult of een Deku Nut 
  neer te gooien. Ze wordt dan even verblind en je kan haar dan met je zwaard 
  slaan. Soms klimt ze naar het plafond en gaat laat vanaf daar eieren vallen. 
  Sla de eieren kapot voordat er Gohma Larves uit kunnen komen. Dan laat ze 
  zich naar beneden vallen en kan je doorgaan met vechten.
  Als je haar vaak genoeg geslagen hebt, is ze verslagen.
  Ze verdwijnt en laat een hartcontainer en een blauwe warp achter. Pak de 
  hartcontainer. Nu heb je vier hartjes op je meter!
  Stap in de blauwe warp.
  
  
  <><><><><><><
  Kokiri Forest
  <><><><><><><
  
  
  Je komt voor de Deku Tree terecht. De Deku Tree spreekt weer en vertelt je 
  wat er gebeurd is. Er is een duistere man uit de woestijn gekomen en heeft 
  de Deku Tree vervloekt.
  Die duistere man is op zoek naar het Heilige Gebied waar volgens oude 
  legenden de Triforce verborgen ligt, een relikwie van drie driehoeken die 
  samen een nieuwe driehoek vormen, waarin de kracht van de godinnen huist die 
  eens Hyrule tot leven riepen.
  De Deku Tree zegt dat Link nooit mag toelaten dat de duistere man de 
  Triforce in zijn bezit krijgt.
  Nu is het einde nabij voor de Deku Tree. Voordat hij sterft geeft hij Link 
  de Kokiri's Emerald, de Spirituele Steen van het Woud! Met zijn laatste 
  woorden gebiedt hij Link en Navi om de prinses in Hyrule Castle op te 
  zoeken. Dan sterft de grote boom.
  
  Nu krijg je weer controle over Link. Loop weer terug over het paadje. Nu 
  wordt je pad weer geblokt door Mido. Hij beschuldigt je van moord op de Deku 
  Tree!
  Schenk geen aandacht aan hem en loop gewoon verder. Loop rechtdoor tot je 
  bij een holle boomstam komt waar eerst een Kokiri de weg versperde. Die 
  houdt je nu niet meer tegen dus loop door, de wijde wereld in! Voor je echt 
  vertrekt kom je op een brug. Daar ontmoet je Saria.
  Ze neemt afscheid van je geeft je als afscheidscadeau de Fairy Ocarina, een 
  klein blaasinstrument. Dan rent Link van haar weg, het bos uit.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 3. Prinses Zelda
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Je loopt Hyrule Field in, het grote veld midden in Hyrule en de zon staat 
  hoog aan de hemel. Loop een stukje en je ontmoet Kaepora Gaebora, oftewel 
  Mister Owl. Hij vertelt je hoe je bij Hyrule Castle moet komen en vertelt je 
  over de kaart van Hyrule die je op het Map Pauzescherm kan vinden. Dan 
  vliegt hij weg.
  Doe wat de uil zei en volg het pad van zand. Al gauw doemt een stad voor je 
  op. Volg het pad verder. Voordat je bij het kasteel bent valt de avond in en 
  wordt de ophaalbrug opgehaald. Je moet wachten tot het weer licht wordt. 's 
  Nachts kruipen in Hyrule Field Stalchilds uit de grond, kleine skeletjes. 
  Als je niks te doen hebt kan je ze verslaan met je zwaard. Bij het 
  hanengekraai dat de ochtend inluidt, verdwijnen de Stalchilds en gaat de 
  brug open. Loop over de ophaalbrug de stad binnen.
  
  
  <><><>
  MARKET
  <><><>
  
  
  Je komt in een straatje. Praat tegen de wacht die er staat en hij heet je 
  welkom in Hyrule Castle Town, een stadje bij het kasteel. Ga eerst de deur 
  rechts in. Je komt in een ruimte met veel potten die je stuk kan slaan om 
  rupees te vinden. Achter in de ruimte staan twee houten kratten. Uit een 
  daarvan komt een Gold Skulltula als je er tegenaan rolt! Ga nu het gebouwtje 
  weer uit.
  
  Loop het stadje in. Het is een gezellige drukte. Praat met verschillende 
  mensen daar. Sommigen vertellen een hoop onzin, maar anderen vertellen 
  nuttige dingen. Zo vertelt iemand je van een smalle doorgang rechts van 
  Hyrule Castle waardoor je het kasteel kan binnendringen. Ga verschillende 
  deuren in en bekijk de winkeltjes. In het gebouw met een roos met een pijl 
  erin op de gevel is een schiettent. Daar kan je een spel spelen met je 
  katapult. Zie Minigames voor uitleg. Als je wint, krijg je een grotere 
  zadenzak!
  
  Op het marktplein zie je ook een meisje met rode haren staan. Praat tegen 
  haar. Ze zegt dat ze van de ranch komt en dat haar vader melk moest 
  afleveren bij het kasteel. Maar nu is haar vader al heel lang weg en ze is 
  ongerust.
  Ga weer verder, je zal Malon zeer binnenkort weer ontmoeten! Loop de straat 
  in waar aan weerszijden een wacht staat en je komt bij het kasteel!
  
  
  <><><><><><><
  HYRULE CASTLE
  <><><><><><><
  
  
  Op de boom bij het begin zit Mr.Owl. Hij vertelt je om uit te kijken voor de 
  schildwachten en verder vertelt hij nog wat over het tijdsysteem van het 
  spel. Dan vliegt hij weg. Rol tegen de boom waar hij op zat om een Gold 
  Skulltula te vinden.
  Volg het pad tot je bij een dicht hek komt. De wacht die er staat wil je er 
  niet door laten. Ga daarom terug naar het begin. Daar zie je klimop tegen 
  een muur op groeien. Klim erlangs omhoog en loop over het gras tot je boven 
  op de poort staat. Laat je nu pakken door de wachters die links op het gras 
  staan zodat je weer uit het hek wordt gegooid.
  Ga nu weer terug naar de klimop. Daar zie je nu Malon staan. Ze vraagt je om 
  naar haar vader te zoeken als je in het kasteel bent. Daarna krijg je van 
  Malon een Weird Egg. Binnen in dit ei voel je iets bewegen!
  Klim nu via de klimop weer omhoog, maar spring nu van de poort af. Op het 
  pad en op het gras staan wachten. Loop nu links de helling op en ga tussen 
  de twee paren wachters door. Kom niet te dicht bij de wachten, want dan zien 
  ze je. Blijf steeds uit hun gezichtsveld. Als je gepakt wordt, gooien ze je 
  eruit, maar je kan het steeds opnieuw proberen.
  Nu kan je over het gras naar de hoofdingang komen. Daar staan weer een paar 
  wachten. Ga daarom naar links waar je een beklimbaar stukje muur ziet. Klim 
  er langs omhoog, loop door en spring in de gracht. Zwem achter de wachten 
  langs en zwem door tot je aan je rechterhand een verhoginkje ziet waarlangs 
  je weer op de kant kan klimmen.
  
  Bij het aanbreken van de ochtend komt er een haantje uit het ei dat je bij 
  je draagt! Loop verder. In de verte hoor je een man snurken. Hij ligt met 
  twee melkkratten naast zich te slapen. Praat met hem en hij murmelt wat over 
  zijn ranch. Haal nu je haantje tevoorschijn en houdt hem recht voor het 
  gezicht van de man. Het haantje kraait en de man wordt wakker. Praat met 
  hem. Hij is de vader van Malon en was in slaap gevallen. Als je hem vertelt 
  dat Malon op hem wacht rent hij gauw weg, het kasteel uit, naar Malon toe.
  Voor je zie je een tunneltje waar water uitstroomt. Duw en trek een melkkrat 
  dat Talon achter heeft gelaten de gracht in. Duw het andere krat er bovenop 
  en je hebt een bruggetje. Klim op de kratten en spring naar de overkant. 
  Kruip in het tunneltje.
  
  
  <><><><><><><><>
  CASTLE COURTYARD
  <><><><><><><><>
  
  
  Je komt uit in de binnenplaats van het kasteel. Als het nacht is staan er 
  twee wachten op het pad. Laat je dan pakken en wacht buiten het kasteel tot 
  het ochtend is. Over dag staan er geen wachten dus kan je doorlopen. Nu moet 
  je steeds wachten ontwijken door uit hun gezichtsveld te blijven. De eerste 
  wacht loopt om een heg en is makkelijk te passeren door langs te rennen als 
  hij achter de heg loopt.
  Het tweede paar wachten loopt om twee fonteinen heen. Wacht tot ze allebei 
  achter de fonteinen staan en ren er dan snel langs.
  De volgende wacht loopt rondjes over een paadje waarboven een plank hangt 
  waarlangs planten groeien. Klim op de plank en loop voorzichtig naar de 
  overkant. Als je de rupees wil die op het paadje liggen waar de wacht over 
  loopt kan je naar beneden gaan en achter de wacht aanlopen.
  De twee wachten daarna lopen om een standbeeld heen. Wacht tot ze allebei 
  achter het standbeeld zijn en ren er dan langs, of loop achter de achterste 
  aan.
  De laatste twee lopen om een grote heg. Wacht achter de voorste heg tot de 
  wachten niet zo ver meer van elkaar vandaan lopen. Kom dan achter je heg 
  vandaan en loop achter de achterste wacht aan.
  Nu ben je alle wachten gepasseerd en kan je links de volgende binnenplaats 
  oplopen.
  
  Je ziet een meisje staan dat door een raam kijkt. Loop naar haar toe. Het is 
  prinses Zelda. Als ze je fee ziet, vraagt ze je of je een spirituele steen 
  bij je hebt. Als je ja zegt, vertelt ze je over een droom die ze had waarin 
  een jongen met een spirituele steen en een fee het kwaad uit Hyrule zou 
  verjagen.
  Dan vertelt ze je meer over de Triforce en het Heilige Gebied waar de 
  Triforce is. Om de Triforce te beschermen tegen schurken, heeft lang geleden 
  een wijze man de Temple of Time gebouwd. De Temple of Time is de ingang naar 
  het Heilige Gebied. Maar de ingang is gesloten met een grote deur, de Door 
  of Time. Om die deur te openen heb je drie spirituele stenen nodig, en... de 
  schat van de koninklijke familie die in het bezit is van Zelda: de Ocarina 
  of Time!
  Daarna kan je een blik slaan door het raam op de duistere man: Ganondorf, de 
  leider van de Gerudo's, een stam uit de woestijn in het westen van Hyrule.
  Zelda stuurt je er nu op uit om de andere twee spirituele te vinden zodat ze 
  de Triforce kan nemen voordat Ganondorf dat doet.
  Om je verder te helpen op je tocht geeft Zelda je een brief met haar 
  handtekening erop.
  
  Loop nu naar de poort. Er staat nu een vrouw. Praat tegen haar. Ze zegt dat 
  ze Impa is, een van de laatste van het volk der Sheikahs. Ze is de 
  persoonlijke lijfwacht van Prinses Zelda. Ze gaat je een liedje leren: 
  Zelda's Lullaby.
  Impa fluit op haar vingers Zelda's Lullaby twee keer voor je voor. Speel het 
  na op je ocarina: C<, C^, C>, C<, C^, C>
  Nu heb je het liedje geleerd. Je kan het te allen tijde weer oproepen op je 
  Quest Pauzescherm.
  Daarna leidt Impa je uit het kasteel, naar Hyrule Field.
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Je komt met Impa uit voor de poort in Hyrule Field. Impa vertelt je dat de 
  Gorons op Death Mountain de tweede spirituele steen hebben. Aan de voet van 
  de berg ligt Kakariko Village, het stadje waar Impa vandaan komt. Verder 
  vertelt ze dat het liedje dat je net geleerd hebt, Zelda's Lullaby, je kan 
  helpen om te bewijzen dat de koninklijke familie je gestuurd heeft.
  Nadat ze dat gezegd heeft verdwijnt Impa en je staat in Hyrule Field.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                4. Lon Lon Ranch
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Loop vanaf de poort waar je vandaan komt naar Lon Lon Ranch, de boerderij 
  midden in Hyrule Field. Ga er overdag in. Als het nacht is, moet je op het 
  daglicht wachten.
  
  
  <><><><><><><
  LON LON RANCH
  <><><><><><><
  
  
  Je bent nu in Lon Lon Ranch, de boerderij van Talon.
  Loop de ranch in en ga in de deur links. Je ziet Talon slapen (hij heeft 
  zijn lesje dus niet goed geleerd!) met kakelende kippen om hem heen. Praat 
  met hem om hem wakker te krijgen. Talon zegt dat hij het goed heeft gemaakt 
  met Malon en dan vraagt hij of je een spelletje wil spelen voor 10 rupees. 
  Zie Minigames voor uitleg. Als je wint, krijg je een fles (met Lon Lon Milk 
  erin)!
  
  Loop verder tot je in een groot veld komt waar een omheining staat met 
  paarden erin. Rol tegen de boom links van je en er valt een Gold Skulltula 
  uit. Versla hem en pak zijn muntje.
  Loop nu door het poortje de omheining binnen. Even verderop zie je Malon 
  staan met een veulentje. Praat met haar. Ze stelt Epona, haar pony, aan je 
  voor. Epona is bang voor je. Praat nog twee keer met haar tot ze wat zegt 
  over het lied wat ze zingt. Pak dan je ocarina. Nu leert Malon je Epona's 
  Song: C^, C<, C>, C^, C<, C>.
  Speel het na net als je bij Zelda's Lullaby deed. Nu heb je weer een nieuw 
  liedje geleerd. Epona komt nu naar je toe en vindt je aardig.
  Speel Epona's Song en Epona komt weer naar je toe. Dat doet ze steeds als je 
  hier haar liedje speelt.
  
  Ga nu de omheining weer uit en loop helemaal naar de achterkant van het 
  veld. Daar zie je een toren. Ga door de deur en je komt in een oud schuurtje 
  waar ook twee koeien staan. In de hoek staan 6 melkkratten. Duw en trek de 
  kratten zo dat je het gat dat rechts in de muur zit blootlegt. Kruip door 
  het tunneltje en erachter vind je een kwart hartje in het hooi! Als je vier 
  van die stukjes hart verzameld, krijg je er een hartje bij op je 
  energiemeter. Nu ben je klaar op de ranch. Ga er uit.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                   5. Saria
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Je hebt Navi je misschien al een paar keer horen zeggen wat Saria er wel 
  niet van zou vinden als je haar zou vertellen dat je Hyrule gaat redden. Dus 
  wordt het nu wel tijd om Saria op te gaan zoeken. Ga naar Kokiri Forest. 
  Vanaf Hyrule Field kom je daar door in het oosten naar het pad te gaan waar 
  bomen naast groeien en ga daar door de holle boomstam.
  
  
  <><><><><><><
  KOKIRI FOREST
  <><><><><><><
  
  
  Je kan in Kokiri Forest Saria nergens vinden. Je hoort wel van een Kokiri 
  dat Mido misschien weet waar Saria is. Ga dus in het huis van Mido, dat is 
  het huis met de stenen ervoor. Praat daar met Mido. Hij vertelt je dat Saria 
  in de Lost Woods is en hij vertelt je ook waar dat is.
  Ga nu uit Mido's huis en klim de hoger gelegen grond op achter het huis. 
  Klim dan via de klimop omhoog, ga links en loop door de boomstam om in de 
  Lost Woods te komen.
  
  
  <><><><><>
  LOST WOODS
  <><><><><>
  
  
  Je hoort dat er muziek wordt gespeeld. Je kan 4 kanten op. Ga de boomstam in 
  waar de muziek vandaan komt, de rechtse, om in de volgende ruimte te komen. 
  Als je de verkeerde weg neemt, kom je weer in Kokiri Forest uit. Ga in de 
  volgende ruimte links. Daar ontmoet je de uil weer. Hij vertelt je dat je na 
  de Lost Woods in het Sacred Forest Meadow komt en zegt dat je er komt door 
  de muziek te volgen.
  Dan vliegt de uil weg. Ga nu rechts, links, naar voren, links en weer rechts 
  om de Lost Woods uit te lopen naar het Sacred Forest Meadow.
  
  
  <><><><><><><><><><>
  SACRED FOREST MEADOW
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Recht voor je zie je een gesloten hek. Loop erheen. Dan komt er ineens een 
  Wolfos tevoorschijn, een wolf die je probeert aan te vallen. Gebruik Z-focus 
  en sla de wolf met je zwaard op het moment dat hij zich opricht om jou te 
  slaan. Als je hem vaak genoeg hebt geslagen is hij verslagen en het hek gaat 
  open.
  Ga nu rechts. Volg de gangetjes. Onderweg kom je Mad Scrubs tegen die noten 
  naar je schieten. Kaats die noten terug en sla de Scrubs met je zwaard als 
  ze uit hun gras komen. Volg het pad en versla de Mad Scrubs op je weg tot je 
  bij een trap komt. Loop die trap op en versla of ontwijk de twee Mad Scrubs. 
  Loop nu de volgende lange trap op.
  
  Je ziet Saria die op haar ocarina speelt. Loop naar haar toe en ze zegt dat 
  dit haar geheime plek is, en dat deze plek eens heel belangrijk zal worden 
  voor hun beiden. Daarna leert ze je Saria's Song: Cv, C>, C<, Cv, C>, C<. 
  Speel het na om het te leren. Als je deze wijs speelt, kan je met Saria 
  praten.
  Ga weg bij Saria en loop terug door de Sacred Forest Meadow naar de Lost 
  Woods.
  
  
  <><><><><>
  LOST WOODS
  <><><><><>
  
  
  Je ontmoet in de Lost Woods als je binnenkomt gelijk de uil weer. Hij 
  vertelt je dat de ocarina-melodie die je net hebt geleerd en de anderen, 
  magische kracht hebben en dan vliegt hij weer weg.
  Ga nu in één van de doodlopende gangen en je komt terug in Kokiri Forest. Ga 
  Kokiri Forest uit, Hyrule Field in.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               6. Kakariko Village
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Loop het paadje uit en ga rechts. Volg het beekje tot je aan de overkant een 
  brede trap ziet. Loop die trap op en ga bij daglicht het stadje in. Je komt 
  in Kakariko Village.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Praat met de wacht die voor de houten poort staat. Hij vertelt je wat over 
  Kakariko Village.
  Loop dan rechtdoor het stadje in en ga bij de put rechts. Daar zie je een 
  vrouw staan. Al haar Cucco's zijn weggevlogen. Ze vraagt jou om ze weer te 
  vinden. Dat doe je natuurlijk.
  
  - - De eerste kip loopt vlak bij de ren. Pak deze kip op. Hij verzet zich en 
  fladdert, maar trek je er niks van aan. Loop ermee links de trap op en 
  spring aan het einde af en je zweeft met de kip zo over het hek heen! Dit is 
  de enige manier om achter het hek te komen. Land met je kip bij de deur 
  links en gooi je kip over het hek heen terug.
  - - Ga nu het trappetje af naar beneden en pak de kip die aan jou kant van 
  het hek zit. Gooi die ook over het hek heen bij de andere kip.
  - - Klim nu de lange ladder op bij waar je de tweede kip vond. Op het hogere 
  platform zie je een derde kip lopen. Pak hem op en loop ermee om de 
  windmolen heen. Spring nu links van de rand en je zweeft met je kip zo de 
  ren in. Laat de kip in de ren achter en ga de twee kippen halen die je over 
  het hek heen had gegooid (ze lopen nu ongeveer bij de put) en breng die ook 
  naar de ren.
  - - De vierde kip loopt bij de ingang van het stadje.
  - - De vijfde kip zit in een houten krat dat voor het eerste huis staat als 
  je de stad in komt. Rol tegen het krat aan om het te breken en je kan de kip 
  pakken. Breng die ook naar de ren.
  - - Ga vanaf de ren rechts en je ziet een deur en ernaast een hek. Achter 
  het hek zit een platform, waar je niet op kan komen, met een kip erop. Pak 
  nu je katapult en schiet door het hek tegen de kip aan die van schrik van 
  het platform af fladdert. Nu kan je de kip wel pakken.
  - - De laatste kip zit boven aan de trappen aan het noorden van de stad. 
  Breng ook deze laatste kip naar de ren en praat tegen de vrouw.
  
  Ze is nu zo blij dat haar kippen weer terug zijn. Vanwege allergie kon ze de 
  kippen zelf niet pakken. Als beloning geeft ze je een lege fles!
  
  Ga nu vanaf de ren links door het poortje heen. Je komt bij de 
  begraafplaats.
  
  
  <><><><><
  GRAVEYARD
  <><><><><
  
  
  Lees het bord dat voor de ingang van de begraafplaats staat. Er staat dat er 
  van 18.00 tot 21.00 een Heart-Pounding Gravedigging Tour is.
  
  Je kan nu nog niks doen in de Graveyard omdat het dag is. Als je een 
  grafsteen naar achteren probeert te trekken wordt je tegengehouden door het 
  kleine jongetje. Ga daarom weer weg. Loop door Kakariko Village naar Hyrule 
  Field. Wacht in Hyrule Field tot het weer nacht wordt en ga dan weer naar de 
  Graveyard.
  
  Je ziet een lelijke man lopen met een schop. Het is Dampé de Grafbewaarder. 
  Je kan met hem de Heart-Pounding Gravedigging Tour spelen.
  Voor 10 Rupees per keer kan je Dampé laten graven in de grond. Wat hij 
  opgraaft is voor jou. Hij kan Rupees vinden, maar er ligt ook ergens een 
  stukje hart verborgen!
  
  Ga nu weer naar de ingang. Tussen de eerste rij grafstenen staat één 
  grafsteen met drie plantjes ervoor. Ga achter die steen staan en trek hem 
  naar achteren. Er komt een gat onder vandaan. Laat je in dat gat vallen.
  Je komt in een tombe met een kistje. Maak het kistje open en je vindt het 
  Hylian Shield! Dit schild is gemaakt van ijzer en erg sterk. Selecteer het 
  op je Equipment-pauzescherm om het te dragen. Dit schild is veel sterker dan 
  het Deku Shield. Ga nu weer uit de tombe.
  
  Loop nu helemaal naar achteren. Het begint te regenen. Kijk op de steen. 
  Hieronder is de tombe van de koninklijke familie.
  Ga op het Triforce-symbool voor de tombe staan en haal je ocarina 
  tevoorschijn. Er verschijnt een notenbalk. Speel Zelda's Lullaby. Dan begint 
  het te onweren en de steen breekt! Er verschijnt een gat. Laat jezelf in dat 
  gat vallen...
  
  
  <><><><><><><><><><
  ROYAL FAMILY'S TOMB
  <><><><><><><><><><
  
  
  Je bent binnen in de tombe van de koninklijke familie! Loop de kamer in. Je 
  ziet overal Keeses, zwarte vleermuizen. Gebruik Z-focus om ze op te sporen 
  en schiet ze één voor één met je katapult neer. Kijk goed in alle donkere 
  hoeken om ze te vinden.
  
  Als je ze allemaal hebt verslagen, gaat de geblokkeerde deur open. Ga die 
  deur in. Je bent nu in een kamer waar groene mist hangt. Er staan een soort 
  Zombie's, monsters die Redead heten. Kom niet in hun blikveld, want dan 
  bevriezen ze je met hun blik en springen op je nek en beginnen je te bijten. 
  Druk dan op elke knop om weer los te komen!
  Loop links achter een Redead langs en sla hem van achteren neer tot hij 
  verslagen is. Nu kan je veilig langs de linkerkant door de kamer heen.
  
  In de nieuwe kamer zie je een muur. Loop naar de muur. Er staat een gedicht 
  op geschreven:
  
  The rising sun wil eventually set
  A newborn's life will fade
  From sun to moon, moon to sun...
  Give peaceful rest to the living dead.
  
  Een erg interessant gedicht. Maar er staat nog een veel interessantere 
  inscriptie op de muur. Het is de geheime melodie van de 
  componisten-broeders! De Sun's Song wordt voorgespeeld: C>, C&#61658;, C^, 
  C>, C&#61658;, C^. Speel het na om het te leren. Met dit lied kan je de dag 
  in nacht veranderen en andersom. Daarna staat er nog een gedicht:
  
  Restless souls wander
  where they don't belong
  bring them calm with
  the Sun's Song.
  
  Ga weer terug naar de kamer met de Redeads en speel de Sun's Song. Ze 
  bevriezen nu allemaal zodat je er veilig langs kunt lopen! Verlaat nu de 
  Royal Family Tomb.
  
  
  <><><><><
  GRAVEYARD
  <><><><><
  
  
  Het is nu weer dag in de Graveyard. Speel de Sun's Song om het weer nacht te 
  maken en je verschijnt 's nachts bij de ingang van de Royal Family's Tomb. 
  Loop het paadje af en trek de tweede steen van links naar achteren. Er komt 
  een gat onder vandaan. Als je de verkeerde steen achteruit trekt, komt er 
  een Poe (spook) onder vandaan. Als je die verslaat kan je de paarse vlam in 
  een fles stoppen, maar je kan beter je fles leeg houden.
  Val in het gat dat je gemaakt hebt. Je komt in een tombe met een Redead 
  erin. Speel de Sun's Song en de Redead bevriest. Ga nu achter hem staan en 
  sla hem met je zwaard tot hij verslagen is (ongeveer acht keer). Speel nu 
  voor de muur vol rare tekens nog een keer de Sun's Song. Er verschijnt een 
  grote kist. Open het en je vindt een stukje hart!
  Ga nu weer uit de tombe.
  Nu ben je klaar in de Graveyard en kan je weer naar Kakariko Village gaan.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Het is nog nacht. Rechts zie je een bouwplaats. Op één van de muren ervan 
  zit een Gold Skulltula. Schiet hem twee keer met je katapult en pak dan het 
  muntje. Op de linkerzijkant van het House of Skulltula zit nog een Gold 
  Skulltula. Versla hem en pak zijn muntje.
  Ga dan naar de ingang van de stad en rol daar tegen de boom waar de gabber 
  voor zit. Er rolt weer een Gold Skulltula.
  Loop nu naar de trappen aan het noorden van de stad. Rechts zie je een hoge 
  wachttoren. Pak je katapult en schiet de Gold Skulltula die op de top van de 
  ladder zit twee keer. Klim dan naar boven om het muntje te pakken. Klim ook 
  weer naar beneden. Ga de volgende trap op. Aan de zijkant van het huis links 
  zit nog een Gold Skulltula. Versla die ook en pak het muntje.
  Na de skulltula-jacht ben je inmiddels bij een gesloten hek aangekomen met 
  een wacht ervoor. Achter het hek ligt het pad naar Death Mountain. Praat 
  tegen de wacht. Hij wil je er niet door laten. Laat hem nu e brief zien die 
  je van Zelda hebt gekregen met haar handtekening erop hem zien. Dan gelooft 
  hij je pas en het hek gaat open. Verder geeft hij je als raad om het Hylian 
  Shield te gebruiken als je de berg op gaat. En als je nog eens op de 
  marktplaats komt, kan je misschien wel een masker voor hem meenemen uit de 
  Happy Mask Shop...
  Maar goed, dat masker kan wachten. Selecteer je Hylian Shield en ga Death 
  Mountain op!
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                  7. De Gorons
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><>
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je loopt de bergen in. Onderweg kom je wat Red Tektites tegen. Ontwijk ze of 
  sla ze met je zwaard als ze in de lucht zijn om ze te verslaan. Voor je zie 
  je een groot rotsblok die de doorgang verspert. "Dodongo's Cavern" staat er 
  op het bordje. Naast het rotsblok zie je een soort teddybeer-achtig beest. 
  Het is een Goron! Hij vertelt je dat achter dat rotsblok Dodongo's Cavern 
  ligt, waar de Gorons hun eten vandaan halen. Maar de grot is nu gesloten. 
  Hij raadt je aan om naar Goron City te gaan.
  Doe wat de Goron zegt en loop verder de trail op. Volg het pad, langs een 
  andere Goron. Ga bij de vlag verder. Er komt een rollende Goron op je af. 
  Ontwijk hem en loop verder. Voor je zie je de ingang van Goron City, maar ga 
  eerst links. Daar zie je een Goron bij een vreemdsoortige plant waar een bom 
  op groeit. Ga bij de plant staan en probeer de bom te pakken. Het lukt niet. 
  Praat dan tegen de Goron. Hij legt uit dat je de Goron-armband nodig hebt om 
  een bombloem op te tillen. Ga nu verder en je komt in Goron City.
  
  
  <><><><><>
  GORON CITY
  <><><><><>
  
  
  Dit is de stad waar de Gorons wonen. De eerste Goron die je ziet vertelt je 
  dat er grote hongersnood heerst bij de Gorons omdat Dodongo's Cavern is 
  afgesloten en begeven van monsters. De Gorons eten namelijk de stenen uit 
  Dodongo's Cavern.
  Nu op zoek naar de Spirituele Steen van het Vuur! Loop over het touw 
  voorzichtig naar het platform in het midden. Daar zie je een standaard. 
  Daarin hoort de rode steen te staan, maar nu is die weg! De Goron die erbij 
  staat, vertelt dat hun leider de steen heeft meegenomen en zich heeft 
  opgesloten in zijn kamer om op de boodschapper van de koning te wachten.
  Loop het touw weer op en laat je één verdieping naar beneden vallen. Ga nu 
  via de trap nog een verdieping naar beneden. Daar zie je nog een Goron. Hij 
  vraagt waar je vandaan komt en geeft dan een tip over Deku Sticks.
  
  Nu kom je in de onderste ruimte. Er staat een grote vaas in het midden. Je 
  ziet de dichte deur die naar de kamer van de Goronleider leidt. Hij wacht op 
  de boodschapper van de Koninklijke Familie, dus haal je ocarina tevoorschijn 
  en speel Zelda's Lullaby.
  De deur gaat nu open! Loop door de deur. Je komt in een met fakkels 
  verlichte kamer. Er staat een boos kijkende oude Goron in. Het is Darunia, 
  de leider van de Gorons. Praat met hem. Hij is boos op je omdat je geen 
  echte boodschapper van de koning bent. En hij is ook boos omdat er 
  hongersnood is en omdat er monsters in Dodongo's Cavern zijn. Er valt niet 
  met hem te praten.
  Nu wordt het toch echt tijd voor een vrolijk wijsje! Haal je ocarina 
  tevoorschijn en speel Saria's Song voor hem! Nu begint Darunia ineens heel 
  blij te dansen.
  Nu heeft Darunia een beter humeur en kan je redelijk met hem praten. Hij wil 
  je de spirituele steen alleen geven als je de monsters uit Dodongo's Cavern 
  verdrijft. En om je daarbij te helpen geeft hij je de Goron's Bracelet! Met 
  deze armband om kan je Bomb Flowers plukken en gooien.
  
  Neem voor je uit Darunia's kamer weggaat een Deku Stick en steek hem aan bij 
  één van de fakkels. Ren snel naar buiten en steek alle vier de fakkels in de 
  onderste kamer aan. De vaas begint nu te draaien!
  Stop je Deku Stick weer weg en ga één verdieping omhoog. Pluk ergens zo'n 
  mooie Bomb Flower en gooi hem in het midden van de draaiende vaas. De vaas 
  begint nu te tollen en er vallen wat Rupees en een stukje hart uit! Spring 
  naar beneden en pak dat stukje hart! Als je de Bomb Flower mis hebt gegooid, 
  kan je gewoon weer een nieuwe bom plukken; ze groeien heel snel weer aan.
  
  Ga dan naar de tunnel waar vandaan je Saria's Song hoort. Pak één van de 
  Bomb Flowers voor de stenen op en leg hem ervoor. De rotsen exploderen en je 
  hebt nu een warp naar de Lost Woods gemaakt. Dat kan later nog wel eens van 
  pas komen. Nu ben je klaar in Goron City. Ga naar buiten waar vandaan je 
  gekomen bent.
  
  
  <><><><><><><><><><>
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Ga terug naar waar de Goron de Bomb Flower uit het licht hield. Je kan de 
  Bomb Flower nu oppakken. Pak hem ook op en gooi hem over het hek naar 
  beneden. Hij komt terecht voor de rots die de ingang naar Dodongo's Cavern 
  blokkeerde. De bom ontploft en de rotsen springen in stukken. De tunnel is 
  open!
  Ga snel naar beneden naar de tunnel toe en loop erin.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               8. Dodongo's Cavern
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  <><><><><><><><>
  DODONGO'S CAVERN
  <><><><><><><><>
  
  
  Voor je zie je de eigenlijke ingang naar Dodongo's Cavern geblokkeerd met 
  een dunne bruine muur. Maar geen nood, pak een Bomb Flower op links of 
  rechts van de ingang en leg hem voor het muurtje. De bom ontploft en het 
  muurtje ook, dus kan je naar binnen gaan.
  
  Je bent in een grote kamer. Loop de houten steiger op. Navi waarschuwt je 
  voor de lava in deze kamer. Spring nu van de steiger op het liftje voor je 
  en ga ermee naar het middelste platform.
  Daar zie je een Beamos, een monstertje met één oog. Als hij je ziet, begint 
  hij een stralenbundel naar je te schieten. Ontwijk hem en ga op het liftje 
  links. Je komt voor een dunne bruine wand.
  Pak een Bomb Flower die daar ergens in de buurt groeit en leg hem voor het 
  muurtje. Als de bom ontploft, breekt het muurtje. Achter het muurtje staat 
  een grote kist. Als je die openmaakt vindt je de Dungeon Map!
  Verder naar links is nog een klein grotje. Er zit een Business Scrub in. 
  Versla hem door met je Deku Shield zijn noot terug te kaatsen. Hij wil je 
  dan een Deku Shield verkopen. Die heb je al, dus die hoef je niet te kopen. 
  Omdat in deze kerker veel vuur is, is het goed mogelijk dat je Deku Shield 
  als je even niet oplet in brand wordt gezet. Dan kan je teruggaan naar deze 
  Business Scrub, hem schieten met je katapult en een nieuw Deku Shield van 
  hem kopen.
  Spring nu weer via het liftje naar het middelste platform. Neem een Bomb 
  Flower mee en gooi hem naar de Beamos. Die ontploft, dus daar heb je ook 
  geen last meer van. Ga nu naar de linkerkant van de kamer. Daar zie je links 
  en rechts een dunne bruine wand. Bombardeer de linker met een Bomb Flower en 
  er komt een eenogige steen achter vandaan. Daar kan je nu nog niks mee, dus 
  laat hem maar staan.
  Achter de andere wand komt een tunnel vandaan! Ga door die tunnel.
  
  In de volgende kamer komen er Baby Dodongo's uit de grond gekropen. Versla 
  deze kleine hagedissen door ze met je zwaard te slaan. Ren dan gauw weg, 
  want ze ontploffen!
  Lok een Baby Dodongo naar de bruine wand die je rechts ziet en sla hem daar 
  neer. Hij ontploft en de wand breekt! Ga door de deur die achter de wand 
  vandaan komt.
  
  In de nieuwe kamer zie je een Gold Skulltula op de wand. Er naast zitten 
  twee vleermuizen, Keeses. Versla de vleermuizen door ze met Z-focus in het 
  oog te houden en ze dan met je katapult neerschieten. Pas op, als de Keeses 
  door de fakkel in het midden van de kamer vliegen worden het Fire Keese en 
  kunnen ze jou (en je Deku Shield!) in brand zetten.
  Als je de Keeses hebt verslagen kan je de Gold Skulltula ook verslaan en het 
  muntje pakken. Ga dan weer uit de kamer.
  
  Loop in de volgende kamer door tot je ergens een stukje omhoog kunt klimmen. 
  Pas weer op voor de Baby Dodongo's! Nu zie je een geblokkeerde deur. Sta op 
  de blauwe schakelaar en de deur gaat open. Maar zodra je van de schakelaar 
  af komt, gaat de deur weer dicht. Ga daarom achter één van de standbeelden 
  staan die naast de deur staan en duw en trek hem tot hij op de schakelaar 
  staat. De deur blijft nu open en je kan erdoor gaan.
  In de volgende gang zitten weer twee Keeses. Versla ze met je katapult en ga 
  door de volgende deur.
  
  Je komt in een kamer met lava op de vloer met eilandjes erin. De deur slaat 
  achter je dicht en je wordt aangevallen door twee Lizalfossen. Dat zijn 
  hagedissen op twee poten die een zwaard dragen. Het wordt tijd voor je 
  eerste echte zwaardgevecht! Selecteer je Deku Shield die je samen met je 
  zwaard kan gebruiken. Vecht steeds met één Lizalfos tegelijk. Sla ze zo vaak 
  met je zwaard als mogelijk. Weer zijn slagen af met je schild. Houd ze goed 
  in het oog met Z-focus, want vaak springen ze achter je en vallen je gelijk 
  aan. Soms springen ze ook weg, dan moet je ze weer opzoeken.
  Als je uiteindelijk beide Lizalfos verslagen hebt, gaan de deuren open. Ga 
  door de deur waar je niet vandaan bent gekomen.
  
  In de nieuwe gang zie je rechts een bruine wand. Loop een stukje verder en 
  pak een Bomb Flower. Leg die voor de muur. De muur ontploft.
  Ga door de deur die achter het muurtje vandaan kwam. Daar zie je een 
  Business Scrub. Versla hem en hij wil je een Deku Stick verkopen voor 15 
  Rupees. Koop die als je hem nodig hebt. Ga dan de kamer weer uit. Vergeet 
  niet weer over te schakelen op je Hylian Shield, in verband met het vuur.
  
  Ga in de ruimte waar je de Bomb Flower vandaan hebt gehaald. Je ziet daar 3 
  grote hagedissen lopen: de Dodongo's! Als er één je ziet, haalt hij diep 
  adem en spuwt vuur naar je! Wacht tot hij dat doet en ren dan snel naar zijn 
  staart en sla hem met je zwaard. Dan draait hij zich om (kijk uit voor zijn 
  zwiepende staart!) en gaat weer vuur naar je spuwen. Sla hem ongeveer 4 keer 
  tot hij verslagen is. Ren dan gauw weg, want hij ontploft.
  Pak op deze manier ook de andere twee Dodongo's aan, tot de kamer veilig is. 
  Loop dan naar de brandende fakkel in het begin. Steek daarmee een Deku Stick 
  aan en ren naar de andere fakkels die links langs de muur staan en steek die 
  aan. Als alle fakkels branden, gaat de deur open. Stop je Deku Stick weg en 
  ga door de deur.
  
  Je bent weer in de hoofdkamer. Sta op de schakelaar voor je om een deur aan 
  de andere kant van de lava open te doen. Ga nu via de liftjes en het 
  middelste platform naar de deur die je net hebt geopend en ga erdoor.
  
  Je ziet nu een hele lange rij Bomb Flowers die om een groot blok staan. Ga 
  nu naar links. Je ziet weer zo'n dunne bruine muur die gebombardeerd kan 
  worden. Pak een Bomb Flower en doe dat. Ga dan door de deur die achter het 
  muurtje vandaan komt.
  
  De deur slaat nu achter je dicht. Je ziet een kist met drie standbeelden 
  erbij. Raak het voorste standbeeld aan en het komt tot leven! Deze vijand 
  heet Armos en is niet te onderscheiden van een gewoon standbeeld, tot je hem 
  aanraakt. Hij gaat dan door de kamer springen, achter je aan. Z-focus op hem 
  en pluk een Bomb Flower. Gooi hem naar Armos toe. Als hij geraakt wordt, 
  valt hij om en is hij verslagen.
  <UPDATE: Betere tactiek: Verdoof Armos met een Deku Nut en sla hem dan een 
  keer met je zwaard om hem te verslaan. Ren weg voordat hij ontploft!>
  De deur gaat weer open.
  Open nu de kist die Armos bewaakte. Je vindt het kompas! Ga nu weer door de 
  deur naar buiten.
  
  Loop naar de rij Bomb Flowers. Navi zegt dat je die bommen misschien wel 
  allemaal tegelijk kan laten ontploffen.
  Pak de Bomb Flower die er los bij staat en zet hem op de lege plek in de 
  rij. Als die Bomb Flower ontploft, ontploffen als een kettingreactie ook de 
  andere Bomb Flowers! Het grote blok waar de Bomb Flowers omheen stonden, 
  zakt dan een eind de grond in en er is nu een grote stenen trap naar boven!
  Klim de trap op naar boven en loop over de houten planken tot je bij een 
  klimwand komt. Je ziet een Skullwalltula en een Gold Skulltula. Schiet ze 
  allebei met je katapult en klim dan omhoog om het muntje van de Gold 
  Skulltula te pakken. Laat jezelf weer naar beneden vallen en ga de gang in.
  
  De deur in de volgende kamer slaat achter je dicht. Twee Fire Keeses vallen 
  je aan; versla ze met je katapult. Je ziet een pilaar met 4 standbeelden er 
  omheen. Drie ervan zijn Armos, eentje is echt! De echte staat aan de 
  achterkant voor het laddertje. Trek dat standbeeld naar achteren. Pas op dat 
  je de anderen niet aanraakt. Als je toch per ongeluk een Armos aanraakt, kan 
  je hem verslaan met Bomb Flowers die in de hoeken van de kamer groeien.
  Klim dan op het laddertje en sta op de schakelaar. De deuren gaan open. Ga 
  door de deur waar je niet vandaan kwam.
  
  Je bent nu hoog boven de eerste kamer. Er vliegen wat Fire Keeses rond. 
  Versla ze voor ze je in brand kunnen zetten. Loop dan over de hangbrug naar 
  de overkant. Kijk uit voor het gat in het midden! Ga door de gang aan de 
  overkant.
  
  Je staat boven een ruimte met smalle gangetjes waar ijzeren stekelblokken 
  heen en weer gaan. Klim de ladder op en ontwijk het eerste stekelblok in het 
  paadje onder aan de ladder. Loop het gangetje in en Navi geeft je een tip 
  over het gebruik van Z-focus in de smalle gangetjes.
  Volg Navi's wijze raad op en gebruik Z-focus in het volgende gangetje. Je 
  ziet nog een stekelblok. Wacht tot hij voorbij is en steek dan snel het 
  paadje over. Je ziet nu een grijs blok. Trek dat blok naar voren. Erachter 
  zit een hartje. Duw nu het blok weer waar het zat en klim via het blok de 
  ladder op. Je staat nu op een smalle richel voor een bruine wand.
  Spring vanaf hier naar het platform dat je ziet als je je omdraait. Er staan 
  een kistje en een Bomb Flower op. In het kistje zit een Red Rupee (20 Rupees 
  waard).
  Pluk nu de Bomb Flower en houd hem vast tot hij bijna ontploft en gooi hem 
  dan naar de bruine wand, zodat hij ontploft als hij net bij de muur is. De 
  muur ontploft nu en breekt. Spring weer terug naar de ladder en ga in de 
  nieuwe gang.
  
  Je ziet een platform waar een vuur op brandt, zodat je hem niet kan 
  gebruiken om naar de andere kant te springen. Pak nu je katapult en richt op 
  het gele oog voor je op de muur en schiet er tegenaan. Het oog gaat dicht en 
  het vuur gaat (voor een tijdje) uit. Spring nu via het platform naar de 
  overkant en loop de gang in.
  Onderweg kom je wat Baby Dodongo's tegen. Versla ze of negeer ze en ga de 
  deur aan het eind van de gang in.
  
  Je komt weer in een kamer met lava en eilandjes. De deur slaat achter je 
  dicht en je wordt aangevallen door twee nieuwe Lizalfos!
  Versla ze net als de vorige keer, maar kijk uit, de eilandjes zijn nu 
  kleiner, dus je kan eerder in de lava vallen.
  Als je allebei de Lizalfos hebt verslagen gaan de deuren open. Als je 
  hartjes nodig hebt kan je via het smalle paadje achter in de kamer op een 
  platform komen waar twee hartjes liggen.
  Ga nu door de deur waar je niet vandaan kwam.
  
  Nu zijn er twee platforms met vuur waar je dus niet op kan komen. Schiet in 
  het oog voor je op de muur met je katapult om het eerste vuur uit te doen. 
  Spring dan op het eerste platform en schiet vanaf daar in het oog dat links 
  van je in een holte in de muur zit om het tweede vuur uit te doen. Dit moet 
  je aardig snel doen, want na een poosje gaat het eerste vuur weer aan. 
  Spring nu naar de overkant en ga de gang in.
  
  Je bent weer in de kamer met de smalle paadjes en de stekelblokken die heen 
  en weer gaan. Spring van het houten platform waar je nu op staat naar de 
  overkant en open de grote kist die je rechts ziet staan.
  In de kist vind je een bommenzak, gemaakt van de maag van een Dodongo, met 
  20 bommen erin! Je kan nu met de C-knoppen bommen gebruiken waar je maar 
  wilt! Ga nu de gang voor je in.
  
  Je bent weer hoog boven de eerste kamer. Ga op de schakelaar staan om één 
  lift van de begane grond zo hoog te doen komen dat je vanaf die lift op deze 
  hoogte kan komen.
  Lees nu de steen die voor je staat:
  
  Grote dode Dodongo...
  als hij rood ziet
  zal een nieuwe weg om te gaan
  worden geopend.
  
  Ga nu rechts en loop de hangbrug op. Onder je zie je het grote Dodongo-hoofd 
  dat op de steen werd bedoeld. Boven de ogen zitten gaten in de hangbrug. 
  Laat in elk oog van de Dodongo een bom vallen. De bom ontploft en zijn ogen 
  worden rood. Dan opent de Dodongo zijn mond en kan je er via de begane grond 
  in gaan!
  Ga er nog niet in, maar loop over de hangbrug tot het eind. Leg een bom neer 
  voor de bruine wand. De wand ontploft en erachter staat een kistje waar een 
  Blue Rupee in zit.
  <UPDATE: Als je je Deku Shield bent kwijtgeraakt, vind je een Deku Shield in 
  dit kistje>
  Laat je nu op een veilige plek van de hangbrug vallen en ga in de bek van de 
  Dodongo door de deur!
  
  In de volgende kamer vallen twee Fire Keeses je aan. Versla ze. Links zie je 
  de deur die naar de kamer van de eindbaas leidt, maar de deur zit dicht. In 
  het midden is wel een gat met een blauwe schakelaar erin die de deur opent 
  als je erop staat, maar zodra je van de schakelaar af gaat, gaat de deur 
  weer dicht. Je kan nu alleen maar rechts gaan. Ga dus daar de gang in.
  
  Aan het eind van de gang in de nieuwe kamer wordt je weer aangevallen door 
  Fire Keeses. Versla die ook. Volg dan het pad en klim bij de verschuifbare 
  blokken over het muurtje tot je rechts achter in de kamer een bruine wand 
  ziet. Laat de bruine wand ontploffen met een bom en ga in de deur die 
  erachter vandaan komt.
  
  Achter die deur zie je een Armos. Raak hem aan zodat hij begint te hopsen en 
  gooi dan een bom naar hem om hem te verslaan. Versla dan ook de Gold 
  Skulltula die de Armos bewaakte en pak zijn muntje. Ga dan weer door de deur 
  naar de vorige kamer.
  
  De Fire Keeses zijn er weer, dus versla die eerst. Ga dan weer terug naar 
  waar de twee verschuifbare blokken waren en klim op het muurtje. Klim dan 
  via het verschuifbare blok op het hogere muurtje. Loop voorzichtig over het 
  muurtje en spring er op het eind af.
  Voor je is een gang en links zijn twee potten. In één van die potten zit een 
  roze feetje. Vang haar in een lege fles. Deze fee komt zelf uit de fles op 
  het moment dat al je energie op is en vult heel je levensmeter weer bij! Je 
  kan haar ook zelf uit de fles loslaten om je energiemeter bijgevuld te laten 
  worden. Ga nu de gang in.
  
  Aan het eind van de gang is een verschuifbaar blok. Duw het blok de rand af, 
  de kamer in waar je eerst was met de blauwe schakelaar in de grond. Pas op 
  voor de Fire Keese. Duw en trek het blok in het gat zodat hij op de blauwe 
  schakelaar terechtkomt. De deur blijft nu open en je kan erin gaan!
  
  Open in de nieuwe kamer het kistje voor wat bommen. Leg dan een bom op het 
  stukje bruine grond. Als de bom ontploft ontstaat er een groot gat in de 
  vloer. Laat je in dat gat vallen en je valt in een kamer met veel lava...
  
  
  INFERNAL DINOSAUR: KING DODONGO
  
  Je draait je om en daar zie je de grootste Dodongo die je ooit gezien hebt: 
  King Dodongo! Hij haalt diep adem en spuwt vuur naar je. Ren zo snel als je 
  kan weg, want het vuur komt achter je aan! Blijf ook uit de buurt van de 
  lava. Als King Dodongo vuur heeft gespuwd rolt hij zich op als een bal en 
  rolt de kamer door. Verstop je nu onder je Hylian Shield, die zelfs het 
  gewicht van King Dodongo kan houden! Hij staat weer stil in een andere hoek 
  van de kamer. Hij haalt weer diep adem om vuur te spuwen, maar gooi nu gauw 
  een bom in zijn bek! Hij slikt hem in en als de bom ontploft valt hij neer. 
  Sla hem dan met je zwaard. King Dodongo staat weer op en rolt zichzelf weer 
  op om te gaan rollen. Als je bommen op zijn kan je de Bomb Flowers in de 
  hoeken van de kamer gebruiken om in King Dodongo's bek te gooien. Herhaal 
  dit alles tot King Dodongo verslagen is.
  
  Hij rolt de lava in en gaat er in onder! De lava droogt dan op en hij laat 
  een Heart Container en een blauwe warp achter! Pak de Heart Container. Je 
  hebt nu 6 hartjes op je energiemeter! Stap nu in de blauwe warp...
  
  
  <><><><><><><><><><>
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je komt neer voor de ingang van Dodongo's Cavern. Er valt iets uit de lucht. 
  Het is Darunia, de leider van de Gorons! Hij geeft je een flinke klap op je 
  schouder en zegt dat het heel dapper van je was. Hij vertelt dat Ganondorf 
  de oorzaak was van de monsters in Dodongo's Cavern. Hij wilde ze alleen 
  wegsturen als Darunia hem de spirituele steen zou geven.
  Maar nu geeft hij jou de Goron's Ruby, de spirituele steen van het vuur! Hij 
  verklaart je als gezworen broeder van de Gorons.
  Tenslotte geeft hij je nog een tip over wat je nu moet doen: er leeft een 
  grote fee op de top van de berg die Link meer kracht kan geven.
  En er komen meer Gorons uit de lucht vallen. Ze willen je omarmen! Gauw 
  wegwezen!
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                9. Great Fairy's
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><>
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je krijgt weer controle over Link op de Death Mountain Trail. Je moet dus nu 
  naar de top om de grote fee te gaan bezoeken.
  Loop naar de vlag die de weg naar Goron City markeert en loop omhoog de berg 
  op. Op het eind van de helling is de weg verder geblokkeerd door 
  rotsblokken. Blaas de eerste twee rotsblokken op met bommen. Het derde 
  rotsblok is op een iets hoger gelegen platform.
  Pak een bom en houd hem vast tot hij bijna ontploft. Gooi hem dan gauw naar 
  het rotsblok zodat de bom ontploft als hij net bij de rots is. Die ontploft 
  nu, dus spring op dat platform en volg het pad verder omhoog.
  
  Volg het pad verder. Het loopt eerst een stuk omlaag en dan steil omhoog. Op 
  dit stuk vallen er met veel kabaal grote rotsblokken uit de lucht. Probeer 
  zoveel mogelijk de rotsblokken te ontwijken en verstop je af en toe onder je 
  Hylian Shield als je een rotsblok niet meer kunt ontwijken.
  Loop door over dit lange, gevaarlijke pad tot je uiteindelijk bij een 
  klimwand komt. Schiet eerst met je katapult de Skullwalltula omlaag en klim 
  naar de hogere richel links. Schiet vanaf daar de tweede Skullwalltula naar 
  beneden zodat je veilig naar het tweede platform rechts omhoog kan klimmen. 
  Schiet vanaf daar de laatste Skullwalltula omlaag en klim nu helemaal naar 
  de top van Death Mountain. Daar zit de uil op een bordje. Praat met hem. Hij 
  vertelt je dat je aan de wolken rondom de bergtop kan zien of de berg 
  onrustig is of niet. Dan zegt hij dat je de grote fee moet gaan vinden.
  De uil blijft zitten.
  Achter de uil zie je een gek stukje bergwand. Leg er een bom voor en het 
  ontploft! Ga de gang in die wordt blootgelegd en je komt bij een Great 
  Fairy's Fountain!
  
  Loop naar de fontein toe. Je ziet een Triforce-symbool op de grond. Ga er op 
  staan en pak je ocarina te voorschijn. Speel nu Zelda's Lullaby en uit de 
  fontein komt een grote fee! Ze geeft je een nieuwe zwaardtechniek: de Spin 
  Attack! Houd B ingedrukt om een magische rondzwaai te doen. Omdat dit magie 
  kost, krijg je van haar ook een magiemeter.
  Dan zegt ze dat ze een vriendin-fee bij Hyrule Castle heeft wonen die je ook 
  iets kan geven.
  De fee verdwijnt weer in de fontein. Onder je energiemeter zie je nu een 
  groen balkje. Dat is je magiemeter. Ga de Great Fairy's Fountain weer uit.
  
  Praat op de top weer tegen de uil. Hij wil je nu een lift geven de berg af.
  Ga in de schaduw van de uil staan en je pakt hem bij zijn poten. Je vliegt 
  met hem van Death Mountain naar beneden. Je hebt een schitterend uitzicht. 
  De uil neemt je mee naar Kakariko Village.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Je wordt neergezet op het dak van Impa's huis. Loop over het dak tot je 
  beneden je het kippenvrouwtje ziet staan. Spring dan aan de rechterkant het 
  dak af. Je landt op een houten platformpje. Ga het huis in door het gat in 
  de muur. Je bent nu in een hok met een koe en een stukje hart. Pak dat 
  stukje hart en ga weer naar buiten en spring naar beneden.
  Van de Great Fairy van de Kracht moest je een vriendin van haar op gaan 
  zoeken bij Hyrule Castle. Verlaat dus Kakariko Village en ga naar Hyrule 
  Castle.
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  Ga nu naar Hyrule Castle toe om de vriendin van de Great Fairy op de top van 
  Death Mountain op te zoeken. Ga bij daglicht de Market op.
  
  
  <><><>
  MARKET
  <><><>
  
  
  Nu je Dodongo's Cavern hebt uitgespeeld, zie je dat de Bombchu Bowling 
  Alley, die eerst gesloten was, nu open is. Voor 30 rupees mag je een keer 
  spelen. Zie voor meer uitleg bij Minigames. Je kan Bombchu's, bommen, een 
  grotere bommenzak, een paarse rupee, of een stukje hart winnen!
  Ook de Happy Mask Shop is nu open. Bij Maskers kan je meer vinden over deze 
  winkel.
  Ga nu naar Hyrule Castle.
  
  
  <><><><><><><
  HYRULE CASTLE
  <><><><><><><
  
  
  Klim rechts weer op de klimop zoals de vorige keren en loop over de poort. 
  Ga nu niet links over het gras maar naar het bordje waarop staat: 
  Doodlopende Weg. Erachter staat een kei. Blaas die op met een bom. Het 
  blijkt geen doodlopende weg te zijn, want er komt een tunneltje achter de 
  kei vandaan! Ga het tunneltje in. Je komt bij een nieuwe Fairy's Fountain!
  
  Ga op het Triforce-symbool voor de fontein staan en speel Zelda's Lullaby. 
  Uit de fontein komt nu een grote fee die je een nieuwe magische aanval 
  geeft: Din's Fire. Hiermee kan je een grote vuurbal om je heen creëren waar 
  je vijanden mee kunt verwonden, of dingen verbranden!
  Ga nu de Fairy Fountain uit.
  Laat je pakken door een wacht om weer buiten het hek te komen. Speel dan de 
  Sun's Song om het nacht te maken en ga dan de Market weer op.
  
  
  <><><>
  MARKET
  <><><>
  
  Er rennen 's nachts allemaal kleine hondjes door de straat. Loop de Market 
  in en ga dan rechts aan de kant van Hyrule Field. Je komt in de Back Alley. 
  Ga in de deur links en je komt bij een Bombchuwinkel die je acht keer 
  Bombchu's kan verkopen. Ga de deur weer uit en ga in de andere deur.
  In het huis zie je een dikke vrouw. Praat met haar. Ze vraagt je om haar 
  puppy te vinden die ze kwijt is.
  Ga het huis uit en loop het marktplein op. Het goede hondje is het witte 
  hondje dat bij het marktkraampje aan de kant van het kasteel loopt. Loop 
  langs het hondje en hij komt vanzelf achter je aan. Neem het hondje mee naar 
  het huis van de dikke vrouw. Als je het goede puppy mee hebt genomen, geeft 
  ze je een stukje hart!
  Speel nu de Sun's Song om het weer dag te maken zodat je de Market weer kan 
  verlaten.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                  10. De Zora's
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Volg nu Navi's raad op als ze zegt dat Saria misschien iets weet over de 
  derde Spiritual Stone.
  Maak daarom contact met haar door op je ocarina Saria's Song te spelen. 
  Saria vertelt je dan dat King Zora, de koning van Zora's Domein, die steen 
  heeft. Op naar Zora's Domain dus!
  Loop naar de trap die naar Kakariko Village leidt en ga vanaf daar rechts 
  langs het water tot je ergens links kan. Loop daarheen en je komt bij Zora's 
  River.
  
  
  <><><><><><>
  ZORA'S RIVER
  <><><><><><>
  
  
  Loop een stukje en je ziet de uil zitten. Hij vertelt je dat de ingang naar 
  Zora's Domein aan het eind van Zora's River is, en dat alleen personen die 
  connecties hebben met het koninklijk huis er binnen kunnen gaan...
  Dan vliegt de uil weg. Rol nu tegen de boom links aan en er valt een Gold 
  Skulltula uit. Versla hem en pak zijn muntje. De weg is nu geblokkeerd door 
  rotsblokken. Blaas ze allemaal op met bommen.
  Loop nu langs de rivier tot je bij een hek komt. Voor het hek zit een man te 
  eten. Praat met hem. Hij zegt dat hij Magic Beans te koop heeft voor 10 
  Rupees. Deze magische bonen kan je in zachte grond poten. Koop een boon en 
  plant hem in de zachte grond naast de man. Koop nu zoveel bonen als je 
  portemonnee toelaat (die eventueel bijgevuld kan worden bij bijv. de 
  Market). De man maakt de Magic Beans steeds 10 Rupees duurder. Hij heeft 10 
  magische bonen, dus de laatste kost 100 Rupees!
  Je kan in ieder geval al bonen planten bij de zachte grond waar je al 
  geweest bent namelijk:
  - Graveyard, bij de ingang links.
  - Kokiri Forest, naast de Kokiri Shop
  - Lost Woods, twee keer links.
  - Lost Woods, rechts, links, rechts, links, links.
  - Death Mountain Trail, bij de ingang van Dodongo's Cavern.
  Bewaar de rest van je Magic Beans voor later.
  
  Pak nu de kip die een eindje terug bij een cirkel met stenen staat. Gebruik 
  die om links over de rivier te zweven.
  Volg nu heel Zora's River, het is een beetje lastig om uit te leggen hoe je 
  precies moet lopen, maar hopelijk kom je er wel uit. Volg in ieder geval de 
  rivier. Uiteindelijk kom je bij een grote waterval met veel paadjes ervoor. 
  Ga naar het pad dat voor de waterval langsloopt.
  Ga op de inscriptie staan en speel met je ocarina Zelda's Lullaby. De 
  waterval neemt nu in sterkte af en erachter wordt een tunnel zichtbaar! 
  Spring naar de tunnel en ga erin.
  
  
  <><><><><><><
  ZORA'S DOMAIN
  <><><><><><><
  
  
  Je bent nu in Zora's Domain, het leefgebied van de Zora's, een gebied vol 
  met water. Volg het pad tot je in de kamer bent van de heerser der Zora's: 
  Koning Zora. Ga op het platformpje tegenover hem staan en praat met hem. Hij 
  zegt dat hij zijn dochter Ruto kwijt is!
  Ga nu in de gang links van hem en volg de tunnel met water tot je aan het 
  eind boven aan de waterval een Zora ziet, een soort vismens.
  
  De Zora vraagt of je voor 20 Rupees een duikspel wilt spelen. Dat wil je. De 
  Zora gooit nu 5 blauwe Rupees vanaf de waterval in het water. Die moet je 
  allemaal opduiken binnen 50 seconden. Als je dat lukt, krijg je iets leuks. 
  Duiken maar!
  Probeer binnen de tijd de 5 Rupees op te duiken. Als je dat hebt gedaan 
  feliciteert de Zora je en vraagt je naar boven te komen om je prijs op te 
  halen.
  
  Loop nu terug naar de Zora boven aan de waterval die met je prijs staat te 
  wachten. Het is... de Silver Scale! Met deze zilveren schub kan je dieper 
  onder water duiken! Als je wil kan je nog een keer het duikspel spelen om 
  duiken te oefenen. De Zora gooit de Rupees nu in dieper water, zodat je 
  dieper moet duiken.
  
  Ga als je vindt dat je nu wel genoeg duiken hebt geoefend, naar de kamer van 
  King Zora terug en steek een Deku Stick aan bij een fakkel. Ren gauw met je 
  brandende stok de trap af en steek de fakkel onder aan de trap aan. Stop dan 
  je Deku Stick weg en steek een nieuwe stok aan. Sprint daarmee verder naar 
  beneden en ga bij de bocht links. Steek voor de Zora's Shop de volgende 
  fakkel aan en ren gelijk door naar de volgende fakkel die achterin bij het 
  doorwaadbare water staat. Als je die hebt aangestoken moet je helemaal langs 
  de rechterkant van de muur naar onder de waterval lopen zodat je niet in het 
  water valt om daar de laatste twee fakkels aan te steken. Er verschijnt nu 
  een grote kist. Open die en je vindt er een stukje hart in! (N.B. als je de 
  fakkels niet snel genoeg achter elkaar aanstak, is de eerste fakkel weer uit 
  en moet je opnieuw beginnen) Het kan handig zijn om ook met Din's Fire 
  fakkels aan te steken als je Deku Stick uit is.
  
  Praat nu met de Zora's in Zora's Domain om uit te vinden dat Ruto altijd 
  voor de maaltijden van Lord Jabu-Jabu, de beschermheer van de Zora's die in 
  Zora's Fountain is, moest zorgen. Maar nu is ze ineens weg. De Zora's hebben 
  overal gezocht, zelfs tot aan Lake Hylia, maar hebben haar niet gevonden.
  
  Zoek nu onder water naar een tunnel. Omdat je door de zilveren schub diep 
  kan duiken, kan je er komen. Zwem door de tunnel. Het is een warptunnel en 
  je wordt naar Lake Hylia gewarpt!
  
  
  <><><><><>
  LAKE HYLIA
  <><><><><>
  
  
  Zwem naar het oppervlak en er duikt een Zora op. Hij zegt dat je misschien 
  iets kan vinden hier.
  Kijk rond en je ziet inderdaad iets vreemds liggen. Navi vliegt erheen en 
  wordt groen. Z-focus op het voorwerp en duik het op. Het is een fles. Hij 
  lijkt leeg, maar er zit een brief in!
  Klim op de kant, haal de fles tevoorschijn en lees de brief. Er staat in:
  
     Help me.
     Ik wacht op je in de maag van Lord Jabu-Jabu!
     -- Ruto
  
     P.S. Vertel niets aan mijn vader!
  
  Wat een vreemde brief!
  
  Je kan nu alvast een begin maken met de Scarecrow's Song. Ga naar de twee 
  vogelverschrikkers en volg de aanwijzingen bij 'Dertien ocarina-melodieën' 
  op.
  
  Spring nu in het meer en zwem helemaal naar de linkerkant waar je een huis 
  ziet. Klim op de kant en ga door de deur. Je komt in de visvijver. Hier kan 
  je vissen. Zie minigames voor uitleg. Je kan een hartstukje winnen als je de 
  grootste vis vangt!
  
  Maar goed, nu weer terug naar prinses Ruto. Ze wil niet dat haar vader weet 
  waar ze is, maar nu is het misschien wel verstandiger om haar vader toch in 
  te lichten.
  Zwem terug naar de warpplek en duik door de tunnel naar Zora's Domain.
  
  
  <><><><><><><
  ZORA'S DOMAIN
  <><><><><><><
  
  
  Ga naar het ondiepe water. Je ziet vissen zwemmen. Pak een lege fles en 
  schep zo een vis uit het water! Je hebt nu een vis in je fles zitten!
  
  Ga nu naar de kamer van Koning Zora en ga tegenover hem staan. Zet de fles 
  met de brief erin op één van de C-knoppen en druk op die knop om de brief 
  aan Koning Zora te geven. Als hij de brief heeft gelezen, beveelt hij je om 
  prinses Ruto te gaan halen uit de maag van Jabu-Jabu, die in Zora's Fountain 
  leeft.
  Om je erdoor te laten schuift King Zora stukje bij beetje op met zijn dikke 
  kont zodat achter hem een tunnel vrijkomt! Loop om de kamer aan de 
  rechterkant zodat je naast Koning Zora komt. Loop dan door het water de 
  tunnel in waar Koning Zora eerst voor zat.
  
  
  <><><><><><><><
  ZORA'S FOUNTAIN
  <><><><><><><><
  
  
  Je bent nu in Zora's Fountain, de plek waar al het water uit Hyrule vandaan 
  stroomt! Een eindje verderop zie je een plateau met een grote walvis 
  erachter. Dat is dus die machtige Lord Jabu-Jabu. Maar zijn bek zit 
  potdicht, je kan er niet inkomen.
  
  Loop eerst langs het plateau en zwem helemaal naar achter in Zora's Fountain 
  (het zuiden op de kaart) naar het eilandje waar een boom op staat. Rol tegen 
  die boom om een Gold Skulltula te vinden.
  Je ziet verder op het eilandje twee grote rotsblokken, een bruine en een 
  grijze. Leg een bom tussen de rotsblokken in. De bom ontploft en de hele 
  achterwand en de bruine steen ook, zodat er een brede tunnel vrijkomt. Ga in 
  de tunnel en je komt bij een nieuwe Great Fairy's Fountain.
  
  Speel Zelda's Lullaby op het Triforce-symbool voor de fontein en er 
  verschijnt een Great Fairy! Ze geeft je nog een soort magie: Farore's Wind! 
  Hiermee kan je in een kerker een warppunt creëren. Als je het voor de eerste 
  keer in een kerker gebruikt, maak je automatisch een warppunt. Als je het de 
  tweede keer gebruikt, kan je kiezen uit Naar het Warppunt terugkeren (Return 
  to the Warppoint) of Het Warppunt vervangen (Dispel the Warppoint).
  
  Ga dan weer uit de fontein. (Niet uit Zora's Fountain, maar uit de Great 
  Fairy's Fountain).
  
  Zwem weer terug naar Lord Jabu-Jabu. Nu moet je een vis aan hem offeren. Ga 
  vlak voor zijn bek staan en haal je vis uit de fles. Jabu-Jabu opent nu zijn 
  bek en slokt de vis naar binnen met Link erbij! Je komt nu in de maag van 
  Lord Jabu-Jabu!
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
            11. In de maag van Jabu-Jabu
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><><><>
  INSIDE JABU-JABU'S BELLY
  <><><><><><><><><><><><>
  
  
  Loop de buik van Jabu-Jabu in. Twee Octorocks springen tevoorschijn en 
  schieten stenen naar je. Gebruik je Deku Shield om de stenen terug te 
  kaatsen en ze te verslaan. Je ziet ook twee Shaboms, bubbels. Versla die 
  door ze met je zwaard kapot te spatten.
  De ingang naar de volgende kamer is geblokkeerd met een soort zeewier. Richt 
  nu met je katapult op de huig van Lord Jabu-Jabu en schiet er een steentje 
  naar. Het zeewier gaat nu weg en de rode wand erachter blijkt een deur te 
  zijn! Zulke deuren vind je hier overal. Ga er gewoon voor staan en druk op A 
  als daar Open staat om door de deur te gaan.
  
  In de volgende kamer zie je een Biri, een soort kwal. Hij is elektrisch 
  geladen, dus als hij je aanraakt, wordt je geëlektrocuteerd. Negeer hem of 
  sla hem met een Deku Stick. Een zwaard helpt niet, omdat het ijzeren blad de 
  stroom geleidt. Het hout van de Deku Stick doet dat niet. Een Biri verslaan 
  kost je wel je Deku Stick.
  Loop in ieder geval verder en laat de lift rechts voor wat hij is en loop 
  door de deur naar de volgende kamer.
  
  Je ziet nu allemaal Biri's en valkuilen. Maar wat is dat? Je ziet een 
  Zora-meisje. Je loopt naar haar toe en ze zegt dat ze helemaal geen brief in 
  een fles heeft gestuurd! En ze wil ook niet terug naar haar vader
  Ruto loopt weg en valt in één van de valkuilen. Maar zo gemakkelijk komt ze 
  niet van Link af! Ga haar achterna de valkuil in. Ruto staat nu in een kamer 
  onder de kamer met de valkuilen. Praat met haar. Ze zegt nogmaals dat ze 
  niet terug gaat, omdat ze hier eerst iets moet vinden dat ze kwijt is 
  geraakt. Geef de moed niet op en praat nog eens met haar. Nu zegt ze dat je, 
  als je zo bezorgd over haar bent, haar mag dragen! Ze gaat zitten. Je kan 
  haar nu oppakken met A en haar dan dragen. Met A kan je haar ook weer 
  neerzetten. Ga met haar door de deur.
  
  In de volgende gang zijn veel Shaboms. Ontwijk ze en loop de gang uit. 
  Spring in het laagstaande water en gooi Ruto op de andere oever.
  Onder het wateroppervlak zie je kleine beestjes. Dat zijn Stingers. Als je 
  langs ze loopt springen ze uit het water en proberen je te steken met hun 
  staart. Lok ze nu uit het water, Z-focus op ze en schiet ze twee keer met je 
  katapult om ze te verslaan. Versla ze alledrie.
  Kijk nu naar de klimop aan je rechterhand. Er zit een Gold Skulltula op. 
  Schiet hem twee keer met je katapult om hem te verslaan. Je kan nu nog niet 
  op de klimop klimmen omdat de planten boven water pas beginnen met groeien.
  Ga daarom op de schakelaar midden in het water staan om het water eventjes 
  te laten stijgen. Zwem dan gauw naar de klimop en klim erin om het muntje te 
  pakken. Klim nog iets verder naar boven. Je ziet drie potten. In één ervan 
  zit een roze feetje. Vang haar in een lege fles (als je die hebt). Het water 
  is alweer gedaald, dus spring nu weer naar beneden en ga nog een keer op de 
  schakelaar staan. Klim als het water op het hoogst is op de kant waar je 
  Ruto ook op had gegooid.
  Pak haar nu weer op en loop de gang in. (N.B. Als je Ruto mee de verkeerde 
  kant op neemt, haar achterlaat of haar op één of andere manier kwijtraakt, 
  gaat ze automatisch terug naar de kamer met de valkuilen waar je haar voor 
  het eerst ontmoette) In de gang zie je weer een deur met dat rare zeewier 
  ervoor. Zet Ruto neer en schiet met je katapult op een andere huig die van 
  het plafond naar beneden hangt. Versla ook nog even de drie Shaboms met je 
  zwaard en ga met Ruto de deur door.
  
  Je staat nu voor het water. Versla eerst de Octorock door zijn steen terug 
  te kaatsen met je Deku Shield. Spring dan met Ruto op de lift en rijd 
  helemaal mee tot bovenaan. Spring dan weer van de lift af.
  Ga nu door de deur om weer in de kamer met de valkuilen te komen. Ontwijk de 
  Biri's, de Bari's (grote stukken kwal die van het plafond naar beneden 
  vallen en in 3 Biri's veranderen als je ze verslaat) en de valkuilen. Links 
  van je langs de wand zie je een valkuil waar je niet in kan omdat er een 
  slijmerig groen elektrisch ding in zit. Ga nu naar achter in de kamer en ga 
  daar door de deur.
  
  De gang splitst zich nu in drieën. Je kan niet rechtdoor omdat er een blauw 
  slijmerig elektrisch ding de weg verspert. Ga nu eerst rechts. In de gangen 
  kruipen Tailsparans omhoog, elektrisch geladen klauwtjes die je proberen te 
  elektrocuteren. Je kan ze nu nog niet verslaan, dus ontwijk ze. De weg 
  splitst zich nu weer. De linker weg is versperd door een rood, slijmerig 
  elektrisch ding, dus ga rechtdoor. Je ziet een dichte deur met een 
  schakelaar ervoor. Als je erop gaat staan zegt Navi dat je eigen gewicht 
  alleen niet genoeg is om de schakelaar in te drukken. Gelukkig draag je Ruto 
  en samen zijn jullie zwaar genoeg om de schakelaar in te drukken. Ga door de 
  deur.
  
  In deze ruimte zie je vier Stingers onder het oppervlak. Zet Ruto neer en 
  versla ze net als de vorigen door op er langs te lopen, op ze te Z-focussen 
  en ze twee keer met je katapult te schieten.
  Als je alle vier de Stingers hebt verslagen, verschijnt er een grote kist 
  met daarin een nieuw wapen: de boemerang! Met dit kromme stuk hout dat nadat 
  je het gegooid hebt weer bij je terugkomt kan je vijanden op afstand 
  verslaan! Zet de boemerang op één van de C-knoppen, pak Ruto weer op en ga 
  naar buiten.
  
  Je kan nu wel de Tailsparans verslaan met je boemerang. Ga nu rechtdoor (de 
  linkergang). De gang splitst zich nu weer. De rechtergang is geblokkeerd 
  door een rood slijmerig elektrisch ding, dus ga rechtdoor.
  Je ziet een blauwe schakelaar die steeds ingedrukt moet blijven om de deur 
  open te houden. Zet dus Ruto op de schakelaar en ga alleen naar binnen.
  
  In de nieuwe kamer hangt van het plafond een grote dikke rode tentakel 
  (Parasitic Tentacle volgens Navi). Loop naar het midden en de tentakel 
  probeert je te slaan. In het midden heeft de tentakel een smal stuk zitten. 
  Z-focus daarop en gooi er je boemerang naar voordat de tentakel je slaat. 
  Hij krijgt een klap en probeert je weer te slaan, maar blijf in het midden 
  staan en gooi je boemerang opnieuw zodra je hem hebt opgevangen. Herhaal dit 
  tot hij verslagen is. Hij valt dan van het plafond naar beneden en lost op. 
  Er verschijnt nu een grote kist. Open het en je vindt de kaart! Ga weer uit 
  de kamer. Ruto is nu boos op je en zegt dat een echte heer zijn dame niet 
  achterlaat.
  Pak haar maar weer op en ga nu links in de gang die eerst was geblokkeerd 
  met het rode ding. Het ding is nu weg! Navi suggereert dat dat komt omdat je 
  de rode tentakel hebt verslagen.
  Ga nu in ieder geval door de deur in de nieuwe kamer.
  
  De deur gaat achter je dicht en je krijgt 40 seconden om alle Shaboms 
  (bubbels) in de kamer te verslaan. Zet Ruto neer, Z-focus op een bubbel en 
  gooi je boemerang ernaar om hem te barsten. Doe dat snel achter elkaar met 
  alle bubbels. Als je ze allemaal hebt verslagen gaat de deur weer open (als 
  het je niet lukte verlies je een hartje en moet je het opnieuw proberen) en 
  er verschijnt een grote kist met daarin het kompas!
  Pak nu Ruto weer op en ga door de deur terug naar buiten.
  
  Ontwijk of versla de Tailsparans en ga in de andere gang met de kamer waar 
  je de boemerang vond. Het rode slijmerige ding links is daar ook weg!
  Ga door de nieuwe deur erachter. De deur slaat achter je dicht en er hangt 
  een andere tentakel van het plafond, nu een blauwe. Zet Ruto neer en grijp 
  je boemerang om deze tentakel net als de vorige in mootjes te snijden. Als 
  je dat gelukt is gaat de deur open. Ga weer naar buiten.
  
  In de middelste gang van de drie is nu het blauwe slijmerige ding weg! Ga 
  door de deur die erachter zat en zet Ruto neer. Je ziet een derde tentakel. 
  Nu is het een groene. Om het extra moeilijk te maken zijn er nu ook Biri's 
  in de kamer. Versla die eerst en reken dan af met de groene tentakel, net 
  als de vorige keren. De deur gaat open. Pak Ruto op en ga weer naar buiten.
  
  Ga nu uit het gangenstelsel terug naar de kamer met de valkuilen. Zoals je 
  waarschijnlijk al had verwacht, is het groene slijmerige ding uit de valkuil 
  aan de (nu) rechterkant van de kamer weg. Val in die valkuil. Je bent weer 
  in de kamer onder de valkuilen, maar nu op een hoger platform waar je eerst 
  niet kon komen.
  Op de muur zie je twee Gold Skulltula's. Zet Ruto neer en versla de Gold 
  Skulltula's door ze twee keer met je katapult te schieten. Haal de muntjes 
  naar je toe met de boemerang.
  Pak Ruto nu weer op en ga door de gang achter je naar een nieuwe kamer.
  
  Loop een stukje die kamer in. Je ziet nu een platform met een blauwe 
  edelsteen erop! Ruto roept dat dat was waar naar ze zocht. Ze beveelt je om 
  haar ernaar toe te brengen.
  Doe wat Ruto zegt en gooi haar op het platform. Ruto pakt nu haar Spirituele 
  Steen en zegt dat Jabu-Jabu zomaar haar steen had ingeslikt terwijl ze hem 
  voerde. Maar nu heeft ze hem weer terug en beveelt je om haar naar huis te 
  brengen.
  
  Maar voordat je wat kan doen, schiet het platform waar Ruto op staat omhoog! 
  Ze gilt. Dan komt het platform weer naar beneden, zonder Ruto, maar mét een 
  gigantische octopus erop! Dit lijkt op een val!
  
  BIGOCTO
  
  Bigocto is niet de eindbaas, maar een soort onderbewaker. Maar daarom is hij 
  nog niet makkelijk te verslaan!
  Het platform in het midden begint te draaien. Pas op voor de stekels die 
  eraan zitten. De deur slaat nu dicht en Bigocto rent achter je aan.
  De beste manier om hem te verslaan is: ren niet achter hem aan, maar wacht 
  hem op. Gooi de boemerang tegen zijn gezicht aan als hij je nadert. Hij 
  wordt verdoofd. Na een paar tellen komt hij weer bij en begint rond te 
  draaien. Gooi gelijk weer je boemerang. Als hij met zijn rug naar je toe 
  staat, kan je hem nu slaan met je zwaard op de lichtgevende plek. Als hij 
  weer met zijn gezicht naar je toe komt, moet je nog eens de boemerang gooien 
  tot hij wel met zijn rug naar je toe staat.
  Herhaal dit alles tot hij verslagen is! Je krijgt nu geen hartcontainer, 
  maar wel wat losse hartjes.
  
  ------------
  
  Spring nu op het platform waar Bigocto vandaan kwam. Ruto ben je nu kwijt. 
  In de volgende kamer staan 3 potten. In één ervan zit een feetje die je 
  energiemeter tot het maximum aanvult!
  Loop nu de gang in en ga door de deur de nieuwe kamer in.
  
  Je ziet nu twee zwabberende rode elektrische blokken en onder je een 
  Octorock in het water. Spring eerst in het water en versla de Octorock door 
  de stenen die hij naar je spuugt terug te kaatsen met je Deku Shield. Ga dan 
  aan de rechterkant van de kamer weer omhoog en gooi je boemerang naar het 
  eerste rode blok. Als je hem raakt bevriest hij voor korte tijd. Spring er 
  gauw op en bevries vanaf daar met je boemerang het tweede rode blok. Doe het 
  snel, want al gauw wordt het eerste blok weer rood en word je 
  geëlektrocuteerd. Spring nu via het tweede rode blok weer op de kant, loop 
  de gang in en ga de deur door.
  
  Spring in de nieuwe kamer op het platform tegenover je en je zinkt ermee in 
  de kamer onder je. Dit is weer de tweede kamer vanaf de ingang van Lord 
  Jabu-Jabu.
  Rechts kan je nu over het platform een nieuwe gang in waar je eerst niet kon 
  komen. Je ziet een dichte deur met een blauwe schakelaar ervoor die 
  ingedrukt moet blijven. Loop nu terug de kamer in en volg het pad. Pak één 
  van de kratjes op die je ziet staan en neem hem mee naar de schakelaar en 
  zet hem erop. De deur blijft nu open. Ga erdoor.
  
  Versla in de nieuwe kamer eerst alle Biri's met je boemerang. Spring dan in 
  het laagstaande water op de grond. Je ziet een hoog platform voor je met aan 
  de zijkanten klimop. Kijk aan de linkerkant en je ziet een Gold Skulltula op 
  de klimop zitten. Schiet hem twee keer met je katapult om hem te verslaan. 
  Klim nu omhoog langs de klimop en pak onderweg het muntje.
  Als je boven op het platform staat, zie je een schakelaar van het plafond 
  hangen achter een soort van onbrandbaar spinnenweb. Z-focus nu op die 
  schakelaar en gooi je boemerang er naartoe. Als je hem niet raakt, moet je 
  een stukje verschuiven en dan weer gooien, net zo lang tot je de schakelaar 
  raakt. De deur naast de deur waardoor je binnen bent gekomen gaat nu open. 
  Spring naar beneden en ga door de deur...
  
  BIO-ELECTRIC ANEMONE: BARINADE
  
  Je ziet Barinade, een groot monster die elektrisch geladen is, met zijn 
  tentakels aan het plafond zitten. Hij schiet met elektrische stralen, dus 
  sta geen moment stil en blijf steeds bewegen. Z-focus eerst op zijn 
  tentakels en maak ze één voor één met je boemerang los van het plafond.
  Als Barinade los is gaat hij door de kamer bewegen en beginnen er 
  elektrische stralen met aan het uiteinde elektrische kwallen om hem heen te 
  cirkelen. Z-focus nu op het lijf van Barinade om hem te doen stoppen met 
  bewegen. Wacht tot hij stil zit en Z-focus dan op de kwallen en reken één 
  voor één met ze af door ze met je boemerang te gooien. Als Barinade weer 
  gaat bewegen zonder dat alle kwallen verslagen zijn, moet je hem weer met je 
  boemerang stoppen en de rest van de kwallen verslaan.
  Nu is Barinade onbeschermd. Z-focus op zijn lijf en gooi je boemerang tegen 
  hem aan om hem te verdoven. Ren dan gauw naar hem toe en sla hem zo vaak als 
  je maar kan met je zwaard. Na een poosje komt Barinade weer overeind en gaat 
  weer door de kamer bewegen. Verdoof hem weer met je boemerang en sla hem 
  weer met je zwaard. Als je nog maar weinig energie hebt, kan je die 
  bijvullen met de hartjes die in potten in de hoeken van de kamer zijn. 
  Herhaal dit allemaal tot Barinade verslagen is. Hij versteent dan en klapt 
  uit elkaar.
  Er verschijnen een blauwe warp en een hartcontainer. Pak die hartcontainer 
  en je hebt er weer een hartje op je energiemeter! Stap nu in de blauwe warp 
  waarin je Ruto ziet. Ze zegt dan tegen dat je een beetje laat bent.
  
  
  <><><><><><><><
  ZORA'S FOUNTAIN
  <><><><><><><><
  
  
  Je gaat nu omhoog in de blauwe warp en verschijnt met Ruto in het water van 
  Zora's Fountain. Ze zegt tegen je dat ze je leuk vindt en vraagt dan of je 
  nog een beloning wilt. Dat wil je natuurlijk, die spirituele steen!
  Wat je niet weet is dat de Zora's Sapphire een soort verlovingsring is, dat 
  Ruto die steen van haar moeder moet geven aan de man met wie ze wil trouwen! 
  Maar goed, Ruto geeft je de Zora's Saffier, de spirituele steenvan het 
  water! Maak je niet al te druk over haar bijbedoelingen, want je hebt nu de 
  drie Spirituele Stenen!! Ga ze gauw aan prinses Zelda geven!
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                12. De Ocarina of Time
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><><><><><><><>
  ZORA'S FOUNTAIN / DOMAIN / RIVER
  <><><><><><><><><><><><><><><><>
  
  
  Je bent nu zwemmend in Zora's Fountain. Ga door de tunnel Zora's Fountain 
  uit. Ga via Zora's Domain en Zora's River terug naar Hyrule Field.
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Loop nu naar de poort die naar Hyrule Castle leidt. Maar als je dicht bij de 
  poort komt, betrekt ineens de lucht en het gaat onweren! De poort gaat open 
  en er stuift een paard voorbij waar Impa op zit met Zelda voorop! Dit lijkt 
  wel erg op de nachtmerrie die Link had!
  Als Zelda je ziet, draait ze zich om en gooit iets in de slotgracht voordat 
  het paard weer verder galoppeert. Nu verschijnt het zwarte paard uit Link's 
  droom. Erop zit Ganondorf. Hij wil van je weten waar het witte paard heen is 
  gegaan. Maar als je niet antwoordt, gooit hij een magische energiebal naar 
  je toe die je op de grond gooit! Dan galoppeert Ganondorf weg op zijn zwarte 
  paard en je blijft alleen achter. Hier gaat Ganondorf spijt van krijgen!
  
  Je krijgt weer controle over Link. Spring nu in de slotgracht en je ziet 
  onder water het voorwerp liggen dat Zelda in de slotgracht gooide. Z-focus 
  erop en duik het op. Het is de Ocarina of Time, de schat van de koninklijke 
  familie! Er schijnt een vreemd licht uit en in dat licht zie je Zelda staan 
  voor het altaar in de Temple of Time. Ze zegt dat ze nog op je wilde 
  wachten, maar dat Ganondorf ineens aanviel. Je moet nu de Door of Time 
  openen en de Triforce nemen voordat Ganondorf dat doet!
  Dan leert ze je de Song of Time, waarmee je de Door of Time kan openen. Het 
  gaat zo: C>, A, Cv, C>, A, Cv. Speel het na om het te leren. Dan verdwijnt 
  Zelda weer.
  Je staat nu voor de poort. Je Fairy Ocarina is vervangen door de Ocarina of 
  Time. Ga door de poort.
  
  
  <><><>
  MARKET
  <><><>
  
  
  Loop het marktplein op. Aan je rechterhand zie je een soort van groot 
  kerkgebouw. Loop de trappen op ernaar toe en loop het gebouw in.
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Loop de Temple of Time in tot je bij een soort altaar komt. Ga op het rode 
  tapijt voor het altaar staan en lees wat er staat:
  
  Er zijn drie gaten en een inscriptie hier:
  Wie drie Spirituele Stenen heeft
  Staat hier met de Ocarina of Time
  en speelt de Song of Time
  Dat staat in de inscriptie.
  
  Doe wat de inscriptie zegt en haal je Ocarina of Time tevoorschijn. Speel nu 
  de Song of Time die je net geleerd hebt.
  De drie Spirituele Stenen vallen nu precies in de drie gaten in het altaar. 
  Het Triforce-symbool op de wand voor je begint te schijnen en de wand 
  schuift als een deur opzij!
  Ga nu de ruimte in die achter de Door of Time tevoorschijn kwam. Je bent in 
  een klein kamertje waar een zwaard in een voetstuk staat. Navi vliegt erheen 
  en zegt dat het het legendarische Master Sword is!
  Loop nu naar het zwaard toe en trek het met A uit het voetstuk! Je wordt 
  meegenomen in een blauw licht. Ineens verschijnt Ganondorf en zegt op een 
  gemene toon dat je de Door of Time voor hem geopend hebt zodat hij erin kan 
  gaan! Maar je kan er niks tegen doen, want je verdwijnt uit de tijd...
  
  
                VOLWASSEN LINK
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               13. De Light Medaillon
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je verschijnt in een vreemde kamer. Voor je staat een man in een bruine pij 
  die tegen je praat. Het is Rauru, een van de Wijzen. Hij vertelt je dat je 
  in de Kamer der Wijzen bent, in de Temple of Light.
  Dan zegt hij je om naar jezelf te kijken... en je bent ineens volwassen!
  Rauru zegt dat je geest zeven jaar in de Kamer der Wijzen is opgesloten 
  geweest tot hij oud genoeg zou zijn om de Held der Tijden te zijn met het 
  Master Sword. Maar toen jij de Door of Time opende, is Ganondorf je achterna 
  gekomen en heeft de Triforce gepakt! Met de kracht van de Triforce is 
  Ganondorf de Koning van het Kwaad geworden en heeft hij Hyrule veranderd in 
  een wereld vol monsters!
  Maar er is nog hoop: als alle Wijzen worden ontwaakt zal hun kracht samen 
  met die van jou, als Held der Tijden, Ganondorf kunnen binden.
  Rauru is zelf een van die wijzen. Hij draagt zijn kracht aan je over door 
  middel van de Light Medaillon! Zo, de eerste medaillon is al binnen zonder 
  dat je er iets voor hoeft te doen!
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Je keert terug in de werkelijkheid in de Temple of Time. Navi zegt dat je de 
  meeste van de wapens die je als kind hebt gevonden niet meer kan gebruiken.
  
  Als je wegloopt verschijnt er achter je een mysterieuze figuur! Je draait je 
  om en hij zegt dat er een stem van het Heilige Gebied uitgaat dat degenen 
  die door het lot zijn gekozen om Wijzen te worden, roept. Maar diegenen 
  kunnen de stem niet horen vanwege het kwaad dat de vijf tempels uitstralen. 
  Er zijn tempels
  - in een diep woud
  - op een hoge berg
  - onder een diep meer
  - in het huis van de dood
  - en in de heerser van het zand.
  Als deze Wijzen allemaal opgewekt zijn, zullen ze samen met de Held der 
  Tijden het kwaad verjagen. Deze legende werd verteld door de Sheikahs. De 
  mysterieuze figuur stelt zich voor als Sheik, de laatst overgeblevene der 
  Sheikahs.
  De eerste Wijze wacht in de Forest Temple op je, en het is een meisje dat je 
  al kent!
  Maar Link kan de Forest Temple nu nog niet in, omdat zijn uitrusting nog 
  niet compleet is. Sheik raadt je aan om daarom naar Kakariko Village te 
  gaan.
  
  Nu krijg je weer controle over Link. Als je op je C-knop Pauzescherm kijkt, 
  zie je dat je je Kokiri Sword, Deku Shield, Deku Sticks, katapult, 
  boemerang, Magic Beans en maskers niet meer kan gebruiken! Ga nu uit de 
  Temple of Time.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 14. De Hookshot
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><>
  MARKET
  <><><>
  
  
  Loop de Market in. Maar wat is hier gebeurd!!!!? Alle huizen zijn vervallen 
  tot ruïnes, alle vrolijkheid is weg en de stad is verlaten op een paar 
  ReDeads na! Ontwijk de ReDeads en loop het marktplein af.
  Ga de deur in bij de ophaalbrug. Maar er zit nu geen schildwacht meer, maar 
  een handelaar in spoken! Hij wil wel Poe's van je kopen, spoken die je na 
  het verslaan in een fles kan stoppen. Ga nu weer weg bij de spookhandelaar 
  en ga de Market uit.
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Er hangen donkere wolken boven de poort. De ophaalbrug is vernield. Doe nu 
  wat Sheik zei en ga naar Kakariko Village. Pas op voor spoken die je in deze 
  duistere tijden zomaar op Hyrule Field kan tegenkomen!
  Ga Kakariko Village in.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  In Kakariko Village zie je nu de mensen die eerst in Hyrule Castle Town 
  woonden! Voor de boom bij de ingang van het dorp staan de twee lachende 
  jongens. Eén ervan zegt dat hij Dampé in zijn graf zag gaan met een schat 
  bij zich!
  Ga nu het eerste huis in. Je ziet twee vrouwen staan en Talon ligt te slapen 
  op één van de bedden. Je kan hem niet wakker krijgen. De vrouwen vertellen 
  je dat de meeste mensen hier erge dingen hebben meegemaakt, ook Talon. Ga nu 
  het huis weer uit.
  In het dorp is nog meer veranderd. Er wordt niet meer gebouwd omdat de 
  huizen af zijn, er wonen andere mensen, de winkels en de Shooting Gallery 
  uit de Market zijn hierheen verplaatst en de put is opgedroogd.
  Als je alvast wat wil gaan oefenen met boogschieten kan je naar de Shooting 
  Gallery gaan. Die is gevestigd in het nieuwe huis waar zeven jaar geleden 
  nog aan werd gebouwd. Je kan een Purple Rupee winnen als je alle tien de 
  doelen raakt.
  Als je met het kippenvrouwtje praat, geeft ze je een ei. Daarin zit een 
  Cuckoo die je gelukkig moet maken.
  Ga nu naar de Graveyard om Dampé en zijn schat te zoeken.
  
  
  <><><><><
  GRAVEYARD
  <><><><><
  
  
  Pas op voor de Poe's die nu vrij rondlopen in de Graveyard. Ga het hutje van 
  Dampé in. Daar zie je zijn dagboek liggen. Je leest erin:
  
  Wil degene die dit leest mijn graf in komen?
  Dan geef ik je mijn in lengte verstelbare souvenir.
  Ik wacht op je.
  -- Dampé
  
  Ga weer uit de hut en ga naar de rij stenen aan de linkerkant van de 
  begraafplaats. Als je hier zeven jaar geleden een Magic Bean had geplant, 
  kan je er nu mee omhoog naar een platformpje. Rol daar tegen de kist om een 
  stukje hart te vinden.
  Trek de eerste grafsteen, waarvoor drie plantjes groeien, naar achteren en 
  ga in het gat dat eronder vandaan komt...
  
  
  <><>
  ?
  <><>
  
  
  Je bent nu in een helder verlichte ruimte. Daar zie je de geest van Dampé 
  zweven! Hij daagt je uit voor een race! Neem de uitdaging aan.
  Ga nu snel Dampé achterna door het gangenstelsel. Maak steeds koprollen om 
  meer snelheid te maken. Dampé geeft de weg aan met vuurballen, maar pas op, 
  loop niet tegen die vuurballen aan! Soms opent Dampé deuren. Je moet er dan 
  door zijn voordat ze dicht zijn, want anders moet je overnieuw beginnen. 
  Volg Dampé tot aan het eind en ga door de laatste deur. Je kan niet van hem 
  winnen, maar als je hem hebt bijgehouden zegt hij in de laatste kamer dat je 
  een beloning krijgt, de Hookshot! Hij nodigt je uit om nog eens langs te 
  komen en waarschuwt je voor de terugweg.
  Dan verdwijnt Dampé en er verschijnt een grote kist. Open die om de Hookshot 
  te vinden! Als je later nog een keer tegen Dampé racet, kan je, als je onder 
  één minuut finisht, een stukje hart winnen!
  Ga nu door de deur. Die slaat achter je dicht. De weg is nu geblokkeerd door 
  twee grote blauwe blokken! Als je Navi om hulp vraagt, zegt ze dat de 
  blokken hetzelfde opschrift hebben als de Door of Time. Doe dus hetzelfde 
  als je bij de Door of Time deed en speel op je ocarina de Song of Time. De 
  twee blokken verdwijnen nu en je kan erdoor.
  Ga de trap op die achter de twee blokken vandaan komt. Je hoort nu muziek 
  uit een muziekdoos. Je bent in de windmolen op een verhoging! Vanaf hier kan 
  je op de bovenste ronddraaiende plank springen. Je ziet een hartje. Spring 
  er vanaf dit ronddraaiende ding naartoe en pak het. Spring dan op de grond. 
  Loop naar de man met de muziekdoos en praat met hem. Pak daarna je ocarina. 
  De man zegt dan dat zeven jaar geleden een jongen is gekomen die een liedje 
  speelde dat de windmolen op hol joeg: de Song of Storms. Dan leert hij je 
  die melodie. Hij speelt het twee keer voor je voor: A, Cv, C^, A, Cv, C^. 
  Speel het na om het te leren. Je hebt nu de Song of Storms geleerd!
  Het begint te regenen en te waaien in de windmolen en de molen gaat harder 
  ronddraaien! Ga nu de windmolen uit.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Je bent weer in Kakariko Village. Speel nu twee keer de Sun's Song om je 
  Pocket Egg te laten uitkomen. Er komt een leuk klein Cuccootje uit! Hij 
  wordt gelukkig als hij iemand uit een diepe slaap kan wekken. Neem hem 
  daarom mee naar het huis aan het begin van de stad waar Talon slaapt. Ga 
  voor zijn neus staan en haal je Cucco tevoorschijn. Die roept nu heel 
  gelukkig CUCKOOOO! en Talon wordt wakker.
  Praat met hem en hij zegt dat hij uit de ranch is gejaagd. Ingo is er nu de 
  baas en het heet Ingo Ranch. Hij maakt zich zorgen over Malon die er nog 
  werkt. Ga nu het huis weer uit. Voordat je eens een kijkje gaat nemen op 
  Ingo Ranch, moet je eerst je gelukkige Cucco naar de eigenares terug 
  brengen. Geef haar je kip en ze geeft je als beloning Cojiro, de blauwe 
  Cucco, in ruil voor je Pocket Cucco! Dit is het begin van een lang 
  ruilcircuit die je kan lezen bij de vindplaats van het Biggorons Sword. Ga 
  nu Kakariko Village uit.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                15. Epona
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Nu moest je maar eens gaan kijken op de voormalige Lon Lon Ranch, nu Ingo 
  Ranch geheten.
  Neem wat geld mee, minstens 70 rupees. Ga Ingo Ranch in.
  
  
  <><><><><>
  INGO RANCH
  <><><><><>
  
  
  Donkere wolken hangen boven de ingang van de ranch. Ga eerst de stal in, dat 
  is de deur recht voor je. Daar zal je Malon vinden, die nu ook volwassen is! 
  Ze staat met een emmer in haar hand. Praat met haar. Ze herkent je niet! Ze 
  vertelt je dat Ingo de ranch heeft afgepakt van haar vader en dat hij 
  probeert om bij Ganondorf in de gunst te komen!
  Ga de stal weer uit en loop naar het grote veld waar de wei met paarden 
  staat. Voor de ingang van de wei staat dan de grote Mr. Ingo. Praat met hem 
  en hij zegt dat hij het verdiend heeft om de ranch te beheren omdat hij 
  altijd al het zware werk heeft gedaan. Dan vraagt hij je of je op een van 
  zijn paarden wil rijden voor 10 rupees. Doe dat en luister naar de uitleg.
  
  Je mag nu de wei in en je krijgt één minuut om paard te rijden. Stap op het 
  paard dat bij het hek staat en oefen ermee in paardrijden. Je kan niet over 
  het hoge hek springen. Als de minuut om is zegt Ingo dat de tijd om is en 
  dat je er weer uit moet.
  
  Je staat nu weer buiten het hek. Betaal Ingo nu nog een keer 10 Rupees zodat 
  je weer een keer paard mag rijden.
  Je hebt het de eerste keer misschien al gezien, maar tussen de gewone 
  paarden loopt één donkerbruin paard met witte manen. Dat is Epona, die nu is 
  opgegroeid! Speel nu Epona's Song op je ocarina. Epona herkent je en komt 
  naar je toe! Stap op Epona en rijd wat rond. Nu kan je wel over het hoge hek 
  springen! Galoppeer nu naar Ingo en praat vanaf Epona's rug met hem door 
  middel van Z-focus. Ingo zegt dat hij wel een race tegen je wil doen, een 
  rondje om de omheining heen. Hij wil een weddenschapje afsluiten voor 50 
  rupees.
  
  Zeg ja en je gaat nu met Ingo een paardrace houden! Je moet één rondje om de 
  omheining rijden. Gebruik je wortels verstandig. Gebruik gelijk bij de start 
  al je wortels min een, zodat je als eerste om de eerste bocht kan. Je rijdt 
  nu voor Ingo. Gebruik nu steeds een wortel als je die krijgt en je zal als 
  eerste over de eindstreep komen. Belangrijk: gebruik NOOIT je laatste 
  wortel, want het duurt eeuwen voordat je dan weer nieuwe krijgt.
  Ingo schaamt zich nu en wil nog een keer tegen je racen, met als inzet het 
  paard!
  
  Je doet nu nog een andere race met Ingo. Gebruik dezelfde tactiek als de 
  vorige keer. Als je nu wint, wordt Ingo helemaal gek en roept dat hij nu per 
  ongeluk het paard Epona heeft verloren dat hij aan Ganondorf wilde geven!
  Maar dan krijgt Ingo een gemene grijns op zijn gezicht. Hij sluit de uitgang 
  van de ranch met het ijzeren hek af zodat je er niet meer uit kan!
  Maar geen probleem voor Epona. Geef haar een paar keer flink de sporen en ze 
  springt zo over het hek heen, de vrijheid tegemoet!
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  En zo bevrijdde Link Epona van Ingo Ranch! Epona is nu jouw eigendom. Je kan 
  haar altijd roepen door Epona's Song te spelen op je ocarina. Reizen door 
  Hyrule gaat nu een stuk sneller op Epona's rug!
  
  
  --------------------------------------------------------------------------
               16. Forest Temple
  --------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Navi heeft je vertelt dat ze zich zorgen maakt over het woud en over Saria, 
  dus je moest maar eens naar het bos gaan. Rijd op Epona naar de holle 
  boomstam die de ingang naar Kokiri Forest is. Stap af en loop het woud in.
  
  
  <><><><><><><
  KOKIRI FOREST
  <><><><><><><
  
  
  Kokiri Forest is niet meer de vreedzame plek van zeven jaar geleden! In het 
  bos groeien hele grote Deku Baba's, en er zitten overal Mad Scrubs en 
  Octorocks! Buiten de huizen is geen Kokiri te bekennen. Ze hebben zich 
  verscholen in de huizen voor de monsters.
  Als je met de Kokiri's praat, herkennen ze je niet meer! Terwijl jij bent 
  opgegroeid zijn de Kokiri's kinderen gebleven!
  Ze vertellen je dat sinds de Deku Tree dood is, er monsters Kokiri Forest 
  binnengedrongen zijn. Saria is naar de Forest Temple gegaan om er iets aan 
  te doen. Ook Mido is verdwenen. De Forest Temple is in het Sacred Forest 
  Meadow, aan het einde van de Lost Woods. Klim daarom naar de Lost Woods en 
  ga erin.
  
  
  <><><><><>
  LOST WOODS
  <><><><><>
  
  
  Ga bij de ingang rechts en dan links. Ga nu rechts. Als je nu naar links wil 
  gaan, zie je Mido die je de weg blokkeert! Hij wil je er niet doorlaten 
  omdat hij Saria dat had beloofd. Speel nu Saria's Song voor hem om te 
  bewijzen dat je Saria kent. Dan laat hij je er wel door.
  Volg nu de gangetjes naar het Sacred Forest Meadow.
  
  
  <><><><><><><><><><>
  SACRED FOREST MEADOW
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Loop naar de ingang. Navi dat je Z-focus kan gebruiken om om hoeken te 
  kijken.
  Deze tactiek heb je ook echt nodig, want in de smalle paadjes die naar het 
  eindpunt leiden, patrouilleren Moblins, grote monsters met speren. Met die 
  speren duwen ze je weg als ze je zien. Verras de Moblins met een aanval in 
  de rug. Wacht tot ze met hun rug naar je toestaan en schiet ze dan neer met 
  je Hookshot. Sluip zo door de smalle paadjes tot je bij de lange trap komt. 
  Achter je is nu een ladder. Klim daarop. Je staat nu boven de paadjes. Recht 
  voor je is een vierkante open plek met in het midden een gat. Spring naar 
  beneden en ga in dat gat. Je komt bij een Fairy's Fountain. Laat je 
  energiemeter hier bijvullen en vang wat feetjes in een fles voor later 
  gebruik. Ga dan weer uit de fontein en klim de ladder op.
  Schiet eerst van boven de Moblin neer die het paadje voor de lange trap 
  bewaakt neer met je Hookshot. Spring dan naar beneden en loop de trap op. Nu 
  zie je in het gangetje een hele grote Moblin met een knots. Daarmee 
  veroorzaakt hij pijnlijke schokgolven op de grond. Loop zigzaggend om die 
  schokgolven te ontwijken. Als je achter de Big Moblin bent, kan je hem 
  neerslaan met je zwaard.
  
  Loop nu de volgende trap op. Bovenaan verwacht je Saria te vinden, zittend 
  op een boomstronk, maar ze is er niet! Dan verschijnt ineens Sheik. Hij 
  spreekt wat filosofische woorden en leert je dan de Minuet of Forest.
  Sheik speelt de Minuet of Forest twee keer voor op een harp. Speel het na om 
  het te leren: A, C^, C<, C>, C<, C>. Als je de Minuet of Forest speelt, kan 
  je altijd terugkeren naar dit punt.
  Dan verdwijnt hij met een flits.
  
  Boven je zie je nu de ingang naar de Forest Temple, maar de trap erheen is 
  afgebroken. Richt nu met je Hookshot op de tak die boven je hangt. De haak 
  van je Hookshot grijpt zich erin vast en je wordt naar boven getrokken! Loop 
  nu de Forest Temple in.
  
  
  <><><><><><><
  FOREST TEMPLE
  <><><><><><><
  
  
  Loop naar de deur. Twee Wolfos vallen je aan. Versla ze met je zwaard. 
  Rechts aan de muur groeit klimop. Klim erlangs omhoog en ga op de boomstronk 
  staan. Je hoort nu een Gold Skulltula rechts van je. Versla hem met je 
  Hookshot en pak daarmee ook het muntje. Loop nu voorzichtig over de tak. Aan 
  de andere muur zie je nu nog een tak en een boomstronk met een kistje erop. 
  Richt met je Hookshot op het houten kistje en trek jezelf eraan op. In het 
  kistje vind je een kleine sleutel.
  Laat jezelf nu weer op de grond vallen en ga de deur in.
  Versla in de gang de Big Skulltula met je Hookshot en ga dan de volgende 
  deur in.
  
  Je ziet nu een grote ruimte waar vier gekleurde fakkels branden. Er staat 
  ook een soort tafeltje. Als je er naartoe loopt, zinkt ineens het tafeltje 
  in de grond. Er verschijnen vier Poe's die het vuur van de fakkels wegnemen 
  en dan verdwijnen.
  Loop nu de kamer in. Als je Navi vraagt over de fakkels zegt ze dat de 
  spoken het vuur mee hebben genomen.
  
  Er zijn veel gangen die in deze kamer uitkomen. Ga eerst de trap op recht 
  voor je. Als je voor de deur staat, hoor en zie je rechts van je een Gold 
  Skulltula op de muur. Versla hem en pak het muntje met je Hookshot. Ga dan 
  de deur in.
  
  In de gang zie je nu een Blue Bubble, een schedel met een blauw vuur er 
  omheen. Raak hem met je schild om de vlam te doven. Versla de schedel dan 
  met je zwaard. Ga nu in de nieuwe kamer.
  
  De deur slaat achter je dicht en er verschijnen twee Stalfossen, grote 
  skeletten met een zwaard en een schild. Sla ze met je zwaard op het moment 
  dat ze je aanvallen. Gebruik je zwaard en schild goed en versla beide 
  Stalfossen. Als je ze allebei hebt verslagen gaat de deur weer open en 
  verschijnt er een klein kistje met daarin nog een kleine sleutel.
  Ga door de deur waardoor je gekomen bent. Versla of ontwijk de Blue Bubble 
  in de gang en ga terug naar de centrale kamer.
  
  Loop de trap af en ga de gang schuin rechts in. Je ziet een groot blauw 
  blok. Navi zegt dat het blok hetzelfde opschrift heeft als de Door of Time. 
  Pak daarom je Ocarina of Time tevoorschijn en speel de Song of Time. Het 
  blauwe blok verdwijnt nu en er komt een deur achter vandaan. Ga door die 
  deur.
  
  Je bent nu in een soort binnenplaats. Voor je zie je een Big Deku Baba. 
  Verdoof hem met je Hookshot of met Deku Nuts en sla hem dan twee keer met je 
  zwaard om hem te verslaan.
  Ga dan rechts. Tegen de muur groeit klimop. Versla eerst de onderste twee 
  Skullwalltula's met je Hookshot. De derde kan je niet bij, dus probeer die 
  te ontwijken als je omhoog klimt.
  Klim in de holte in de muur en ga daar door de deur.
  
  De deur slaat nu achter je dicht en een nieuwe Blue Bubble valt je aan. Doof 
  weer zijn vlam met je schild en versla dan de schedel met je zwaard. Als je 
  hem hebt verslagen gaan de deuren weer open. Er verschijnt een grote houten 
  kist. Open die om de Dungeon Map te vinden! Ga nu de nieuwe deur door.
  
  Nu ben je op het balkon van een tweede binnenplaats. Versla eerst de gewone 
  Deku Baba voor je. Tegen de linkermuur zie je een ander balkon. Op de muur 
  erboven zit een witte cirkel. Deze is speciaal voor je Hookshot. Pak dus je 
  Hookshot en richt op de witte cirkel. Je wordt nu opgetrokken en je valt op 
  het nieuwe balkon.
  Daar zie je een rode schakelaar. Sta erop en de put in de binnenplaats onder 
  je loopt leeg. Spring nu van het balkon af in het water onder je zodat je 
  geen hartjes verliest. Pas op voor de Octorock die stenen naar je schiet. 
  Klim op de kant.
  Aan de andere oever van het water zie je een hoog eilandje waar je niet op 
  kan klimmen. Er staat een kistje op. Trek je nu met je Hookshot op aan dat 
  kistje. In het kistje zit een gewoon hartje. Loop nu wat verder over het 
  eilandje en je ziet op de muur een Gold Skulltula zitten. Versla die met je 
  Hookshot en pak er ook het muntje mee. Ga nu weer naar de andere kant van 
  het water.
  
  Klim via de ladder in de put die je net hebt drooggelegd. Loop als je onder 
  in de put bent het lange pad af. Onderweg vind je twee hartjes. Helemaal aan 
  het eind van het pad staat een kistje. Open het voor je derde sleutel! Klim 
  nu via de klimop aan de muur omhoog.
  
  Je komt uit in een andere put die op de eerste binnenplaats staat. Ga over 
  de binnenplaats door de deur terug naar de centrale kamer. Ga naar de trap 
  in het westen van de kamer. Daar zie je een gesloten deur. Open hem met één 
  van je sleutels en ga erin. Versla in de gang de Big Skulltula met je 
  Hookshot en ga de volgende deur in.
  
  Versla in de nieuwe kamer eerst de Blue Bubble. Je ziet een ladder recht 
  voor je. Klim op die ladder en dan ook op de volgende ladder rechts. Loop 
  het gangetje in en ga links in de opening. Navi zegt dat er pijlen op de 
  grond geschilderd staan.
  Links in een gangetje zie je een grijs blok. Loop links een rondje door de 
  gangen zodat je achter het grijze blok terechtkomt. Duw het blok nu steeds 
  door de gang in de richting van de gouden pijlen. Duw het blok precies in de 
  opening aan je linkerhand. Loop nu weer om en trek het blok vanaf de andere 
  kant de gang in tot je niet meer verder kan trekken. Loop dan weer om en duw 
  het blok tegen de muur. Nu moet je nog één keer omlopen zodat je het blok in 
  het lager gelegen vierkant kan duwen waar het stil blijft liggen. Als je het 
  niet helemaal snapt helpen de pijlen op de grond je om de richting te vinden 
  waarin je het blok steeds moet duwen of trekken.
  Klim nu via het grijze blok verder omhoog en ga de gang rechts in. Daar zijn 
  weer pijlen op de grond geschilderd. Links in een gangetje staat een rood 
  blok. Trek dat blok zo ver uit het gangetje als mogelijk is. Ga nu weer via 
  het grijze blok naar het lagere gangenstelsel en ga naar de plek waar het 
  grijze blok was voordat je het geduwd had. Daar zie je een ladder. Klim 
  omhoog en ga twee keer rechts. Daar is je rode blok weer. Duw het tegen de 
  muur. Loop nu weer helemaal om naar de andere kant van het blok. Nu kan je 
  het rode blok helemaal via de pijlen in het lager gelegen vierkant duwen.
  Klim omhoog via het rode blok en ga de gang rechts in. Klim de ladder op.
  Je ziet nu twee Blue Bubbles en een gesloten deur. Versla of ontwijk de Blue 
  Bubbles en open de gesloten deur met een sleutel.
  
  De gang waarin je nu bent is gedraaid! Loop de rare gang door tot het eind. 
  De kamer waarin je nu komt is ook gedraaid. Aan de muur zit een kist! Navi 
  waarschuwt je voor schaduwen van monsters aan het plafond. Daarmee bedoelt 
  ze Wallmasters, grote klauwen die van het plafond op je vallen. Je ziet ze 
  aankomen door een grote ronde schaduw die om je eigen schaduw zit en een 
  suizend geluid. Als ze je pakken word je helemaal mee terug genomen naar de 
  ingang van de tempel! Als je een schaduw ziet moet je blijven rondrennen tot 
  de hand op de grond landt. Sla hem dan gauw twee keer met je zwaard voordat 
  hij terug naar het plafond gaat. Als je hem hebt verslagen krijg je meestal 
  veel Rupees!
  Spring nu via het platformpje naar de deur rechts. Open die deur met je 
  laatste sleutel.
  
  Je komt in een gangenstelsel met schilderijen waar Poe's op staan. Volg de 
  trappen tot je in een kamer bij een deur komt. Ga door de deur. Zodra je de 
  kamer inkomt slaan de deuren achter je dicht en verschijnt er een Stalfos! 
  Versla hem in een zwaardgevecht. Kijk uit voor het gat in het midden van de 
  kamer! Als je de Stalfos hebt verslagen, komt er van het plafond een 
  platform die het gat opvult met nog twee Stalfossen erop! Versla die ook. 
  Als je niet snel genoeg na de eerste de tweede verslaat, groeit er uit de 
  brokstukken van de eerste Stalfos een nieuwe Stalfos zodat je er weer twee 
  hebt! Als je uiteindelijk alle Stalfos verslagen hebt, gaan de deuren open 
  en verschijnt er een grote kist. Open die kist en je vindt een nieuw wapen: 
  de boog! In de pijlenkoker zitten 30 pijlen. De werking van de boog is 
  hetzelfde als die van de katapult.
  
  Ga nu terug in de kamer waar je vandaan kwam en loop langs alle trappen naar 
  de kamer met de kist op de muur en dan door de gedraaide gang weer terug 
  naar de kamer met de twee Blue Bubbles.
  Draai je nu om en je ziet een wit oog boven de deur waar je uit kwam. Span 
  een pijl op je boog en schiet de pijl in het oog. De scheve gang wordt nu 
  rechtgedraaid! Ga door de nu rechte gang naar de nu ook rechte kamer.
  
  Klim daar via de ladder naar de grond. Pas op voor de Wallmaster! De blauwe 
  met goud versierde kist staat nu gewoon op de grond. Open die kist en je 
  vindt de Boss Key. Daarmee kan je straks de deur naar de eindbaas openen!
  In de vloer is ook een gat vrijgekomen. Laat je daarin vallen.
  Je valt in een kamer met een dichte deur en twee Blue Bubbles. Versla beide 
  Bubbles om de deur te openen. Ga door de deur.
  
  Je staat op een richel boven de eerste binnenplaats. Voor je zie je een 
  smalle rand met twee hartjes erop. Spring op die rand en loop voorzichtig 
  naar het einde, terwijl je onderweg de twee hartjes pakt. Kijk aan het einde 
  op de muur. Je ziet daar een Gold Skulltula! Schiet hem met je Hookshot en 
  pak daarmee ook het muntje. Loop dan over de smalle rand terug en spring 
  weer op de richel langs de muur.
  Loop daarover en versla de Big Deku Baba op je weg. Je ziet nu twee deuren: 
  één recht voor je en één rechts. Ga eerst in de rechterdeur.
  
  Zodra je door de deur bent, slaat die achter je dicht. In de kamer zie je 
  een klauw op de grond. Het is een Floormaster. Sla hem met je zwaard tot hij 
  in drieën splitst. Versla nu snel met je zwaard de kleine klauwtjes voor ze 
  je knijpen of uitgroeien tot een grote klauw. De beste manier om dat te doen 
  is een Deku Nut gooien zodra de grote klauw zich splitst. De kleine 
  klauwtjes worden dan verdoofd en je kan ze een voor een slaan met je zwaard. 
  Als de Floormaster verslagen is, gaat de deur weer open en verschijnt er een 
  klein kistje met daarin een kleine sleutel!
  
  Ga nu weer uit de kamer en ga de andere deur in. Je bent weer in de kamer 
  met ladders en blokken. Volg het pad naar de kamer met het witte oog boven 
  de muur en de twee Blue Bubbles. Schiet een pijl in het oog om de gang weer 
  gedraaid te maken.
  Ga dan door de deur, loop door de gedraaide gang en ga in de kamer naar de 
  opening rechts door de deur.
  
  Je bent weer in het gangenstelsel met de schilderijen. Op één van de 
  schilderijen zit steeds een Poe. Schiet dat schilderij met een pijl van 
  afstand om het in vlammen te doen opgaan. Als je te dicht bij het schilderij 
  komt, ziet de Poe je en verplaatst zich naar een ander schilderij. Schiet zo 
  alle schilderijen als de Poe erin zit om de echte Poe te laten verschijnen. 
  Het is Joelle, een van de Poe-zusters met een oranje vlam. Ze gaat naar de 
  kamer onder aan de trap. Loop daar ook heen. Ze zweeft door de kamer en 
  probeert je met haar fakkel te slaan. Z-focus op haar. Ze verdwijnt dan, 
  maar wacht net zo lang tot ze weer tevoorschijn komt. Schiet dan meteen een 
  pijl op haar. Doe dit tot ze verslagen is (ongeveer 5 keer). Het vuur van 
  haar fakkel gaat dan naar de fakkel naast de deur en er verschijnt een 
  kistje met daarin een kleine sleutel! De brandende fakkel naast de deur is 
  er net zo één als die in de centrale kamer, dus je kan wel raden wat er nu 
  in de centrale kamer is gebeurd...
  
  Ga door de deur en loop door de kamer waar je de boog hebt gevonden en ga 
  daar door de deur. In de nieuwe kamer is er net zo'n trappenhuis als net met 
  ook weer drie schilderijen. Schiet weer alledrie de schilderijen om een Poe 
  met een blauwe vlam te laten verschijnen. Versla Beth de tweede Poe-zuster 
  net als haar zus Joelle. Als je haar hebt verslagen steken de blauwe vlammen 
  weer een fakkel aan en er verschijnt een grote kist. Open die kist om het 
  kompas te vinden! (beetje laat in de kerker deze keer!).
  
  Ga nu weer terug de trappen op en open aan het eind de gesloten deur. Je 
  komt in een nieuwe gedraaide kamer. Ook hier zijn Wallmasters! Klim langs de 
  ladder naar beneden en klim via de ladder rechts weer omhoog. Je komt in een 
  gang met twee Green Bubbles. Green Bubbles vereisen net zo'n behandeling als 
  blauwe, alleen zijn de groenen na één zwaardslag al verslagen. Aan het eind 
  van de gang is een gesloten deur. Open die met je laatste sleutel.
  
  In de kamer waar je nu bent draaien vier pilaren rond in lava. Rechts zie je 
  een schakelaar-oog, verborgen onder een stuk ijs! Klim via de ladder op het 
  platform voor het ijs. Gebruik Din's Fire om het ijs te smelten en de 
  schakelaar om te zetten. Als je Din's Fire nog niet hebt moet je het op de 
  moeilijke manier doen: spring op één van de ronddraaiende platforms en span 
  een pijl op je boog. Blijf nu steeds naar het ijs kijken en schiet je pijl 
  op het moment dat de fakkel op het middelste platform precies tussen jou en 
  het ijs inzit. De pijl vliegt door de vlam en smelt het ijs. Dit zal je 
  waarschijnlijk aardig wat pogingen kosten!
  In ieder geval, als de schakelaar is omgezet wordt de gang waar de Green 
  Bubbles waren gedraaid. Spring nu vanaf een ronddraaiend platform naar de 
  deur terug en ga erdoor.
  
  Ontwijk of versla de Green Bubbles in de gedraaide gang. De kamer met de 
  Wallmaster is nu ook gedraaid. Spring op de grond en je ziet dat daar een 
  gat is vrijgekomen. Laat jezelf in dat gat vallen.
  Je bent nu in een kamer met een zwart-wit geblokte tegelvloer. Navi 
  waarschuwt je voor het plafond! En ja, het plafond komt langzaam omlaag. 
  Kijk nu goed boven welke tegels een gat in het plafond zit en ga op die 
  tegel staan zodat het plafond niet op je hoofd terechtkomt. Loop weer door 
  als het plafond weer omhoog gaat. Ga op de schakelaar rechts staan om de 
  deur aan het eind van de kamer open te doen. Wacht op de schakelaar tot het 
  plafond naar beneden en weer omhoog gaat en ren dan naar het kistje dat je 
  voor je ziet. Open het kistje en je vindt wat pijlen. Wacht naast het kistje 
  op het plafond en ga door de deur als het plafond weer naar boven gaat.
  
  Je bent nu in een ruimte met een gesloten deur en links een Poe-schilderij. 
  Schiet een pijl in dat schilderij en er vallen vijf kubussen van het plafond 
  naar beneden. Je krijgt één minuut de tijd om een kloppend plaatje van een 
  Poe te schuiven. Eén kubus hoort er niet bij, die ligt alleen maar in de 
  weg. Als je binnen de tijd het plaatje af hebt, verschijnt Amy, de 
  Poe-zuster met de groene vlam. Versla haar net als de twee vorige Poe's. De 
  groene vlam gaat dan naar de fakkel bij de deur en de deur gaat open.
  
  Ga door de deur en versla de Big Skulltula in de gang. Ga door de andere 
  deur om op een balkon boven de centrale kamer uit te komen. Spring van het 
  balkon naar beneden. Je ziet dat drie van de vier fakkels aan zijn. Tussen 
  de fakkels staat nu Meg, de laatste Poe-zuster met de paarse vlam.
  Als je naar haar toeloopt, kopieert ze zichzelf drie keer! Alle vier de 
  Poe's vallen je aan. Aan jou de taak om de echte Meg eruit te vissen! Als de 
  vier Poe's verschijnen, moet je goed kijken welke het eerst beweegt. Dat is 
  namelijk de echte Meg! Raak die met je Hookshot en de Poe's verdwijnen. Een 
  valse Poe verdwijnt als je hem raakt met je Hookshot, de echte licht rood 
  op. Loop wat rond door de kamer en de vier Poe's verschijnen weer. Herhaal 
  alles tot Meg verslagen is. De paarse vlam steekt de laatste fakkel aan en 
  het liftje dat eerst in de grond zonk komt weer omhoog!
  
  Ga op het liftje mee naar de kelder beneden. Je bent nu in een veelhoekige 
  kamer met twee openingen in de muur. Achter de muur zitten verschillende 
  kamers. De meeste ingangen naar kamers zijn gesloten met een hek. Je kan nu 
  de opening in de muur voor een kamer brengen door de muur te verschuiven! Je 
  kan de muur duwen door tegen een blok te duwen dat tegen de muur aanzit.
  Verschuif eerst de muur één slag tegen de klok in. Achter één opening zit nu 
  een open kamer met een schakelaar. Sta op die schakelaar om één van de 
  hekken voor andere kamers te openen. Duw nu de muur nog een keer tegen de 
  klok in. Je vindt nu nog een kamer met een schakelaar. Sta daarop om het 
  tweede hek te openen. Duw de muur nog een keer tegen de klok in. Nu komen er 
  twee kamers vrij. In de ene zit een kistje met pijlen en achter de andere 
  een kamer met een Big Skulltula. Versla die Big Skulltula en loop het 
  kamertje in. Op de muur zie je een Gold Skulltula. Versla die en pak het 
  muntje met je Hookshot. Duw nu de muur voor de laatste een keer om een 
  andere schakelaar te vinden die het hek naar de kamer met de eindbaasdeur 
  opent. Loop nu naar de eindbaasdeur. Open de deur met je Boss Key en ga naar 
  binnen...
  
  Loop de trappen op tot je bij een ring komt, omringd met touwen en 
  schilderijen aan de muur. Loop naar het Triforce-symbool op de grond in het 
  midden van de kamer en dan weer terug naar de trappen. Dan slaat er ineens 
  een deurtje dicht en Ganondorf verschijnt op zijn paard! Hij tovert zichzelf 
  om in een spookridder op een paard.
  
  
  EVIL SPIRIT FROM BEYOND: PHANTOM GANON
  
  De spookridder verdwijnt met zijn paard in een van de schilderijen. Dan komt 
  hij vanaf het pad op twee van de schilderijen naar je toe rijden. In het ene 
  schilderij draait hij zich om en gaat terug, en uit het andere schilderij 
  springt hij uit. Schiet hem nu gauw met je boog voordat hij uit het 
  schilderij komt en elektrische ballen naar je gaat schieten. Als je hem met 
  je pijl raakt, draait hij zich om en gaat terug het schilderij in. Als je 
  hem mist en hij uit het schilderij komt en gaat schieten, kan je de ballen 
  ontwijken door uit het midden van de ring weg te blijven.
  Als je Phantom Ganon vaak genoeg in het schilderij hebt geschoten, verliest 
  hij zijn paard en komt uit het schilderij.
  Nu schiet hij elektrische ballen naar je met zijn staf. Sla die ballen terug 
  met je zwaard. Phantom Ganon schiet dan de bal weer terug met zijn staf. 
  Blijf met de bal heen en weer tennissen tot je Phantom Ganon raakt. Hij valt 
  dan op de grond. Ren meteen naar hem toe en sla hem zo vaak met je zwaard 
  als je kan. Na een poosje komt hij weer overeind en begint het gevecht 
  opnieuw. Herhaal dit tot hij verslagen is. Hij lost dan op in een groene 
  vlam en Ganondorf zegt dat je alleen maar zijn schaduw hebt verslagen. Als 
  je hem in het echt vecht zal het moeilijker zijn.
  
  Er verschijnt nu een hartcontainer en een blauwe warp! Pak die hartcontainer 
  om een extra hart te krijgen op je energiemeter. Stap dan in de blauwe 
  warp...
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je verschijnt in de Chamber of the Sages, tegenover de groene steen. Daarop 
  verschijnt Saria! Ze zegt dat ze de Wijze van het Woud is en ze geeft je de 
  Forest Medaillon waarmee ze haar kracht als Wijze aan jou overdraagt! 
  Terwijl je weer weggaat zegt Saria dat ze altijd je vriendin zal blijven.
  
  
  <><><><><><><
  KOKIRI FOREST
  <><><><><><><
  
  
  Je komt nu voor de Deku Tree terecht. Je ziet een klein plantje dat ineens 
  uit de grond schiet. Het is een klein boompje! Hij zegt dat hij een nieuw 
  Deku Tree-boompje is. Omdat Saria en jij het kwaad uit de Forest Temple 
  verjaagd hebben, kan hij groeien.
  Nu vertelt hij je een geheim: je bent geen Kokiri, maar een Hylian! Een tijd 
  geleden, toen er nog oorlogen waren, is een dodelijk gewonde Hyliaanse 
  moeder naar Kokiri Forest gevlucht met haar baby. De moeder stierf en de 
  Deku Tree ontfermde zich over het kind.
  Dit verklaart dus eindelijk waarom Link nooit een fee had!
  Loop nu Kokiri Forest in. De monsters zijn weg en de Kokiri's kunnen weer 
  veilig buiten spelen.
  Verlaat Kokiri Forest.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 17. Fire Temple
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Navi geeft nu als tip dat de wolk rond Death Mountain er raar uit ziet...
  Als je je nog kan herinneren wat een uil zeven jaar geleden zei, weet je wat 
  dat betekent! Ga nu naar Kakariko Village, aan de voet van Death Mountain.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Ga eerst aan Talon in het eerste huis vertellen dat je de ranch hebt gered. 
  Hij gaat dan terug naar de ranch. Verder kan je in het huis dat zeven jaar 
  geleden er nog niet stond weer het schietspel spelen, alleen nu niet met een 
  katapult maar met pijlen. Je kan een grotere pijlenkoker winnen.
  Ga dan de trappen aan het noorden van de stad op om bij Death Mountain te 
  komen.
  
  
  <><><><><><><><><><>
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Loop de berg op. Pas op voor rollende rotsblokken die vanaf Dodongo's Cavern 
  rollen. Halverwege zie je aan je rechterhand een stukje vreemde rots. 
  Bombardeer dat en je vindt een grotje met een Gold Skulltula erin.
  Ga verder de berg op. Je kan de plant gebruiken om bij de ingang naar Goron 
  City te komen, als je tenminste hier een Magic Bean had geplant. Je kan ook 
  met de plant een stukje omhoog gaan om daar een richel met een stukje hart 
  te vinden!
  Ga nu Goron City in.
  
  
  <><><><><>
  GORON CITY
  <><><><><>
  
  
  Heel Goron City is uitgestorven, met uitzondering van een kleine Goron die 
  op de tweede verdieping rond rolt!
  Spring naar de tweede verdieping. Leg een bom neer als de Goron langs rolt, 
  zodat de bom ontploft als de Goron erbij in de buurt is. Als je het goed 
  doet, stopt de Goron met rollen en zegt dat hij Link heet!
  Praat met Link de Goron. Hij vertelt je dat hij Darunia's zoon is, en dat 
  hij naar jou genoemd is omdat je zo dapper bent!
  Hij zegt dat alle andere Gorons mee zijn genomen naar de Fire Temple door 
  Ganondorf om daar gevoerd te worden aan de Volvagia, een draak die heel lang 
  geleden Death Mountain terroriseerde, maar toen met een grote hamer werd 
  uitgeschakeld door een dappere Goron. Maar Ganondorf heeft de draak weer 
  vrijgelaten, en wil de Gorons aan hem voeren als beeld voor de andere volken 
  die hem niet willen gehoorzamen. Maar Darunia is uit zichzelf naar de Fire 
  Temple gegaan om zijn volk te bevrijden.
  Link de Goron is erg verdrietig en vraagt je om te helpen. Hij geeft je een 
  hittebestendig tuniek, het Goron Tunic! Hiermee kan je onbepaalde tijd in 
  extreme hitte overleven. Ook opent hij de deuren onder in Goron City.
  Praat nu nog eens met Link de Goron. Hij zegt je dat er een geheime ingang 
  naar de Fire Temple is achter het standbeeld in de kamer van Darunia. Verder 
  zegt hij dat er nog een Goron hier is, die iets verkoopt waar je misschien 
  wel wat aan hebt.
  
  Ga nu op de verdieping waar je nu bent naar de bruine wand waar twee Bomb 
  Flowers naast groeien. Bombardeer die wand en daarna alle wanden tot je in 
  een kamer komt waar een grote Goron ligt. Hij vraagt je of je een klein 
  wapen van hem wil kopen voor 200 Rupees. Doe het en je krijgt voor 200 
  Rupees de Giant's Knife, een zwaard dat zo groot is dat je het met twee 
  handen vast moet houden! Maar pas op, dit zwaard is niet erg stevig en 
  breekt gauw. Als hij kapot is kan je altijd weer een nieuwe kopen.
  
  Ga nu naar de onderste verdieping waar Link net de deuren heeft geopend. Ga 
  de deur naar Darunia's kamer in. Doe nu wat Link de Goron zei en trek het 
  standbeeld in de kamer naar voren. Er komt een opening achter vandaan! Ga in 
  die opening.
  
  
  <><><><><><><><><><><
  DEATH MOUNTAIN CRATER
  <><><><><><><><><><><
  
  
  De opening komt uit in de Death Mountain Crater. Het is er erg heet en er 
  verschijnt een timer in beeld waarop staat hoe lang je nog in de krater kan 
  blijven zonder te stikken. Trek nu je Goron Tunic aan om de timer te laten 
  verdwijnen. Voorlopig moet je je Goron Tunic aanhouden!
  Voor je zie je nu een gebroken brug. Richt met je Hookshot op de overzijde 
  van de brug en trek je eraan op. Loop nu verder de brug op.
  Dan verschijnt ineens Sheik voor je. Hij leert je de Bolero of Fire, die je 
  naar de Death Mountain Crater kan warpen.
  Sheik speelt twee keer de Bolero of Fire voor op zijn harp: C&#61658;, A, 
  C&#61658;, A, C>, C&#61658;, C>, C&#61658;. Speel het na om te leren. Sheik 
  verdwijnt dan met een flits.
  Loop nu de weg links in tot je bij een gat komt met een ladder. Klim langs 
  de ladder omlaag. Loop dan de gang in om in de Fire Temple te komen.
  
  
  <><><><><><
  FIRE TEMPLE
  <><><><><><
  
  
  Loop de trap op. Er vliegen in deze kamer twee Fire Keeses die je in brand 
  kunnen zetten als ze je aanraken, dus pas op! Ga nu de deur links in. Je 
  komt bij een kamer vol lava waar tegenover je Darunia voor de deur van de 
  eindbaas staat! Hij zegt dat hij Volvagia gaat verslaan, ondanks dat hij de
  Legendarische hamer niet heeft. Hij vraagt jou om ondertussen de Gorons in 
  de tempel te bevrijden. Dan verdwijnt Darunia door de Boss Door.
  
  Spring nu via de platforms aan de linkerkant over de lava. Links zie je nu 
  een cel met een Goron erin, trillend van angst. Sta op de schakelaar voor 
  zijn deur om de cel te openen. Praat nu met de Goron. Hij vertelt je dat je 
  kan komen waar Darunia was door iets te doen met de pilaar die vast zit in 
  het plafond, je moet een kamer boven deze kamer vinden. Dan loopt de Goron 
  weg.
  Ga in zijn cel en open het kistje dat daar staat. Je vindt er een sleutel 
  in. Ga nu deze kamer uit naar de eerste kamer. Aan de rechterkant zit een 
  gesloten deur. Open die met je sleutel die je net gevonden hebt.
  
  Je bent in een kamer vol lava met een grote hangbrug erover en platforms in 
  de lava die zinken als je erop gaat staan. Kijk uit voor de Fire Keeses. 
  Spring op de smalle rots die je links ziet. Loop daarover naar het eind en 
  spring daar op het vierkante blok. Spring vanaf daar naar het platform voor 
  je, want het blok zinkt. Je bent nu weer op vaste grond. Ga het gangetje in 
  en door de deur. Je komt in een gangetje met een nieuwe cel erin. Open deze 
  cel weer door op de schakelaar voor de cel te gaan staan. Praat met de Goron 
  die je vrijlaat en hij vertelt je dat muren die anders klinken als je ze met 
  je zwaard slaat, kan breken met de 'specialiteit van de Gorons.'
  Dan loopt hij weg. De 'specialiteit van de Gorons' is een bom, als je dat 
  nog niet doorhad. Ga de cel in en open daar het kistje voor een sleutel.
  Ga nu door de deur de gang weer uit.
  
  Als je uit de deur komt, zit er boven je een blauw blok met dezelfde 
  inscriptie als de Door of Time. Speel nu op je ocarina de Song of Time om 
  het blok voor je op de grond te laten verschijnen. Klim nu via het blok naar 
  de verhoging en ga daar door de deur.
  In de nieuwe kamer vallen vliegende tegels je aan. Weer ze af met je schild. 
  Loop in de kamer naar achteren. Daar zie je een Like-Like, een glibberbeest 
  dat je opslokt als je te dicht bij komt en je schild en je Goron Tunic afjat 
  als hij je weer uitspuugt! Je kan je spullen dan terug krijgen door de 
  Like-Like te verslaan: Richt van een afstand op hem met je Hookshot om hem 
  te verdoven en je aan hem op te trekken. Versla hem dan met één slag van je 
  Giant's Knife. Als hij weg is, kan je de Gold Skulltula op de muur achter 
  hem verslaan. Ga daarna de kamer weer uit.
  
  Ga nu via allerlei blokken en stukken rots die boven de lava uitsteken naar 
  de andere (oostelijke) kant van de kamer. Pas op voor Red Bubbles, schedels 
  die door de lava heen springen en je lelijk kunnen raken! Daar zie je een 
  muur van bakstenen. Sla de muur met je zwaard en je hoort dat het anders 
  klinkt. Leg er daarom een bom voor. De muur ontploft en er komt een deur 
  achter vandaan. Ga door die deur.
  Je komt in een keldertje met nog een Goron-cel. Bevrijd de Goron door met de 
  schakelaar zijn cel te openen. Praat dan met de Goron om te vernemen dat er 
  schakelaars in deze tempel zijn die je moet slaan of bombarderen om ze te 
  activeren.
  Ga de cel in nadat de Goron weg is gegaan en open het kistje voor nog een 
  sleutel. Ga deze kelder weer uit.
  
  Ga nu via de platforms terug naar de hangbrug en ga daarover naar een 
  gesloten deur. Open die met een sleutel.
  Glijd in de nieuwe kamer via de plank de getraliede ruimte in. Daar zie je 
  in het midden een lavafontein. Klim nu langs de tralies omhoog. Loop nu 
  voorzichtig over de smalle bovenkant van de tralies naar het platform links 
  waar je twee Keeses en drie hartjes vindt. Loop dan terug, naar het platform 
  rechts. Ook daar zijn twee Keeses. Versla ze met je Hookshot of met pijlen. 
  Je ziet nu een stukje onder je op een dikke pilaar een duwbaar blok. Laat je 
  zakken naar dat blok. Duw dat blok van het platform af, op de lavafontein. 
  Het blok gaat nu omhoog en omlaag met de lavastraal mee!
  Spring op het blok als die onder je is en ga ermee omhoog. Ga er bovenaan 
  af. Je ziet een gesloten deur. Open die met een sleutel.
  
  In de nieuwe kamer zie je een cel met een Goron erin, maar de schakelaar zit 
  aan de andere kant van de cel! Loop de kamer in en ga naar rechts. Klim daar 
  op het platform. Daarop zie je een plat, kruipend beest met vlammen op zijn 
  rug, een Torch Slug. Doof eerst de vlammen met je Hookshot, pijlen, een Deku 
  Nut of wat dan ook, en sla hem dan twee of drie keer met je zwaard om het te 
  verslaan. Klim dan rechts verder omhoog en versla daar nog een Torch Slug. 
  Aan je rechterhand zie je nu een platform met een soort kristallen 
  schakelaar en een duwblok. Spring naar dat platform. Sla de schakelaar met 
  je zwaard om tijdelijk vlammen boven in de kamer bij tralies weg te doen. Op 
  die plek kan je nog niet komen, dus het heeft geen nut om de schakelaar te 
  slaan.
  Duw nu eerst het blok rechts van het platform af. Spring dan zelf ook van 
  het platform en trek het blok op het aangegeven vierkant. Klim op het blok 
  en spring via dat blok naar het platform tegenover je. Klim dan aan de 
  rechterkant via de tralies omhoog. Je kan nu rechts op het platform klimmen 
  waar tralies zitten met vlammen eronder, maar doe dat nog niet. Kijk eerst 
  over de linkerrand naar beneden. Daar zie je de kristallen schakelaar. 
  Activeer hem met je Hookshot en klim dan gauw op het platform met de tralies 
  omhoog en klim op via de tralies, voordat de vlammen terug komen.
  Ga als je boven bent van de tralies af en open de deur.
  
  Je bent nu in een gangenstelsel waar grote rotsblokken door de gangen 
  rollen. De camera gaat nu boven je hangen. Volg nu de gang rechts en ga de 
  eerste weg links. Pas op voor de rollende rotsblokken! Je ziet nu een 
  overkapping. Loop daarin en de camera gaat weer normaal. Je ziet een cel met 
  een Goron erin. Open de cel met de schakelaar en praat met de Goron die je 
  waarschuwt voor vallende deuren. Je kunt ze breken met de 'specialiteit van 
  de Gorons. Ga de cel in nadat de Goron weg is en je vindt een sleutel in een 
  kistje. Ga nu uit de cel naar links en daarna rechts. Volg nu de muur aan je 
  linkerhand tot je niet meer verder kan. Dan zie je links een gesloten deur. 
  Ga daar nog niet in, maar ga eerst rechts. Loop dan rechtdoor tot je niet 
  meer kan en ga dan rechts. Ga de eerste weg links de nis in. Open de gewone 
  deur om in een gang met nog een Goron-cel te komen. Bevrijd de Goron door op 
  de schakelaar te gaan staan. De Goron vertelt je dan dat je, als je in brand 
  staat, de vlammen kan doven door te rollen of door met je zwaard te slaan.
  Ga de cel in nadat de Goron weg is en open het kistje. Raad eens wat er in 
  zit? Goed zo, het is een sleutel! Ga nu weer terug naar de gangen waar keien 
  rollen. Ga nu links en dan nog een klein stukje links. Je ziet een 
  overkapping en je hoort een Gold Skulltula. De muur klinkt raar als je hem 
  slaat met je zwaard, dus bombardeer de muur. Er komt een inham achter 
  vandaan met daarin een Gold Skulltula! Versla hem en laat het muntje 
  achter... (dacht je dat?)
  Ga nu rechts en als je niet verder kan links tot je bij de gesloten deur 
  komt waar je eerst was. Open die deur nu wel met een sleutel.
  
  Je bent in een kleine kamer met een smalle richel en een gesloten deur voor 
  je en een geblokkeerde deur rechts. Links is een platform met drie hartjes. 
  Schiet nu een pijl in het witte oog boven je op de muur tegenover je om de 
  geblokkeerde deur te openen. Loop nu over de richel naar die deur en ga 
  erdoor.
  
  Je bent nu in een getraliede ruimte waar een grote kist staat. Open die kist 
  om de kaart te vinden! Ga dan weer uit deze ruimte door de deur waardoor je 
  gekomen bent.
  Loop daar nu over de richel naar de gesloten deur. Open die met een sleutel. 
  Je komt in een kamer vol lava. Loop over de smalle rand naar het getraliede 
  plateau. Als je daar op springt, komt er een muur van vlammen achter je aan. 
  Loop snel door de kamer naar de achterkant. Kijk bij het van platform naar 
  platform springen uit voor Red Bubbles die uit de lava tevoorschijn komen.
  Ga als je achter in de kamer bent aan de rechterkant omhoog en ga daar door 
  de deur.
  
  Je bent nu op muren boven het gangenstelsel waar de keien rollen. Voor je 
  zie je een ander platform met een Torch Slug erop. Versla die van afstand 
  met pijlen en spring dan op dat platform. Je ziet daar een barst in de 
  vloer. Navi zegt dat ze Goron-geluiden onder de grond hoort!
  Laat nu een bom ontploffen op de barst en er ontstaat een gat in de vloer! 
  Klim in dat gat naar beneden via de tralies. Loop als je beneden bent de 
  gang in. Je komt bij een cel met een Goron erin. Sta op de schakelaar om de 
  Goron te bevrijden. Het is dezelfde Goron die je in de kamer met de 
  kristallen schakelaar zag! Hij vertelt je dat je als je dansende wezentjes 
  tegenkomt, geen pijlen maar bommen moet gebruiken.
  Open als de Goron weg is het kistje voor een sleutel en klim dan weer terug 
  naar waar je vandaan kwam. Kijk uit voor de Torch Slug, die weer terug is! 
  Spring nu op het kleine vierkante platformpje voor je met de schakelaar 
  erop. Die schakelaar opent een Goroncel achter in deze ruimte. Spring nu via 
  de platforms naar het achterste eind van de kamer en spring in de Goroncel. 
  De Goron zegt dat je geheime plaatsen kan bereiken door op je ocarina te 
  spelen.
  Ook deze Goron heeft een sleutel in zijn kooi liggen in een kistje. Ga nu 
  over de platforms terug naar de deur waar je vandaan kwam.
  
  Je bent weer in de kamer met de vuurwand. Spring op de tralies. Je ziet 
  rechts een platform met daarop een gesloten deur. Ga naar de rechterkant van 
  dat platform op de tralies en spring ernaar toe. Open dan de deur met je 
  sleutel.
  Je komt in een met fakkels verlichte gang. Loop door die gang en ga aan het 
  eind door de deur.
  
  In de kamer waar je nu bent, staan veel pilaren en paaltjes en er draaien 
  vuurbundels rond. Ga de kamer in, naar het grote vierkante blok, gestut door 
  vier pilaren. Ergens op de tralies op de grond kan je Z-focussen. Navi zegt 
  dan dat je boven de plaats staat waar Darunia was!
  Ga naar de muur voor je en dan rechts. Je ziet een deur. Die is nep, dus 
  open hem niet! Ga bij die deur in de gang waar een kei rolt. Tussen de 
  pilaren zit steeds een vuurwand, maar tussen het tweede stuk tussen pilaren 
  zit geen vuur. Ga daardoor. Loop nu naar achteren en ga daar door de deur 
  die wel echt is.
  Je komt in een met fakkels verlichte gang en aan het uiteinde is een grote 
  kist. Daarin zit het kompas! Ga nu weer uit de gang, terug naar het grote 
  vierkante blok.
  Ga nu naar de linkerkant van de kamer. Langs de wand rolt een kei. Hier 
  staan een heleboel pilaren. Vaak zit er tussen twee pilaren een vuurwand. 
  Loop nu als een soort doolhof steeds door de ruimte tussen pilaren waar geen 
  vuur zit tot je bij de deur rechts komt die gesloten is. Open die deur met 
  je sleutel.
  
  Je bent nu in een gang met rechts een Goroncel waarvan je geen schakelaar 
  ziet. Ga door de gang om in een ander gedeelte van de kamer waar je net was 
  terecht te komen. Loop nu tussen de goede pilaren door naar de schakelaar 
  achter in de kamer. Sta op die schakelaar om het vuur aan de andere kant van 
  deze ruimte tijdelijk uit te doen. Vind nu een weg naar dat vuur en ga op de 
  verhoging voordat het vuur terug komt. Sla als je achter het vuur bent de 
  potten met je zwaard om hartjes en bommen te vinden. Ga dan naar de deur. 
  Die is nep, dus verniel hem met een bom. Achter de nepdeur zit een echte 
  deur. Ga daar door.
  De deur slaat nu achter je dicht. Er verschijnt uit vlammen in het midden 
  van de kamer een soort vlammende vogelverschrikker, een Flare Dancer!
  
  FLARE DANCER
  
  De Flare Dancer begint als een gek rond te draaien. Gooi nu een bom naar hem 
  toe voor hij de kans krijgt om door de kamer te gaan glijden, alles en 
  iedereen neermaaiend. Als je hem hebt geraakt met je bom, ontploft hij en 
  blijft er nog een klein zwart balletje over dat om het vuur gaat rennen. 
  Z-focus op dat balletje en ren in de tegenovergestelde richting zodat je hem 
  tegenkomt. Sla hem dan zo vaak je kan met je zwaard. Blijf hem achtervolgen 
  tot hij weer in het vuur springt en de grote vlammende vogelverschrikker 
  wordt. Herhaal nu alles met bommen en zwaard tot de Flare Dancer verslagen 
  is. Hij ontploft, de deur gaat open en het vuur dooft.
  
  -------------------
  
  Ga op het platform waar het vuur was. Het gaat omhoog. Ga er bovenaan af en 
  ga door de deur.
  Rechts van je zie je nu weer een kristallen schakelaar. Als je die raakt, 
  gaat er boven je vuur onder tralies weg, net als bij de eerste schakelaar. 
  Ga eerst rechts en klim daar langs de tralies omhoog. Raak nu de schakelaar 
  onder je met je Hookshot en klim dan gauw via de tralies omhoog voor het 
  vuur terug komt.
  
  Ga nu bovenaan door de deur. Je bent nu in de andere toren van de tempel. 
  Klim links op het platform waar je een schakelaar ziet. Ga op die schakelaar 
  staan om aan de andere kant van de kamer vuur rond een grote kist te doven. 
  Ren nu snel over het smalle pad rechts naar de kist toe. Val er niet af, 
  want je valt heel diep! Open nu de grote kist voor de vlammen weer aangaan. 
  Je vindt in die kist de legendarische Megaton Hammer waarmee Volvagia ooit 
  verslagen is. Deze loodzware hamer moet je met twee handen dragen!
  Ga nu terug naar het begin van de kamer. Daar zie je een vierkant stuk grond 
  dat iets inzakt als je erop gaat staan. Pak nu je Megaton Hammer en geef een 
  flinke mep op dat platform. Het schiet los en zakt in de kamer onder je.
  In deze kleine ruimte zie je tegen de muur een standbeeld dat uit twee 
  stukken bestaat. Mep de twee stukken weg met je hamer en er komt een deur 
  achter vandaan. Ga door die deur.
  
  In de volgende kamer wordt je gelijk aangevallen door twee Fire Keeses. 
  Versla die. Loop dan verder de kamer in en versla nog twee Fire Keeses. Je 
  ziet nu een langgerekte verlaging in de grond met ervoor een kleine pilaar. 
  Klim op die pilaar en sla erop met je hamer. Daardoor zakt de vloer als een 
  trap naar beneden! Ga die trap af. Je ziet een gesloten deur met een blauwe 
  schakelaar ervoor die ingedrukt moet blijven. Ga daarom terug omhoog en pak 
  een houten kratje dat tegen de muur aan staat. Leg dat kratje op de 
  schakelaar zodat de deur open blijft en je erdoor kan gaan.
  
  Ga in de volgende kamer op het vierkante blok staan. Mep er op met je hamer 
  en je zakt naar beneden. Je komt terecht bij de vierkante pilaar in de kamer 
  met vuurwanden tussen pilaren!
  Klim nu omhoog waar je een gesloten deur ziet. Er is ook een schakelaar die 
  is vastgeroest, zoals Navi zegt.
  Geef nu een krachtige mep met je hamer op de roestige schakelaar om die te 
  activeren. Dan wordt de deur geopend en je kan erdoor gaan.
  
  Je ziet nu een blok tegenover je met het opschrift van de Door of Time. 
  Speel de Song of Time om het blok te verplaatsen naar de gang onder je. 
  Spring naar de plek waar het blok eerst was om een roestige schakelaar te 
  vinden. Activeer die schakelaar met je Megaton Hammer. Een Goroncel in de 
  gang onder je wordt geopend. Spring naar beneden en ga naar de cel. Praat 
  met de Goron die zegt dat er een geheime ingang achter de pilaar in de 
  eerste kamer is verborgen. Je hebt iets sterkers dan een bom nodig om het te 
  breken. Open als de Goron weg is, de kist in de cel voor een sleutel. Klim 
  nu via het blok weer omhoog en ga door de deur waardoor je kwam.
  
  Spring in de kamer met de pilaren en vuurwanden op de vierkante pilaar voor 
  je, zodat je er op staat. Als je het nog niet door had, je staat nu op de 
  pilaar die je aan het plafond zag in de kamer waar Darunia was. Geef nu een 
  harde mep met je Megaton Hammer op de pilaar en het schiet los, zodat je een 
  heeeeel eind met de pilaar naar beneden valt! De pilaar komt uiteindelijk 
  tot stilstand voor de Boss Door waar Darunia in ging!
  Je kan nu niet in die deur, want je hebt de Boss Key nog niet. Ga daarom 
  naar het platform tegenover de Boss Door en ga daar de deur uit.
  
  Je bent weer in de eerste kamer van de tempel. Versla eerst de Fire Keeses 
  voor ze lastig kunnen worden. Herinner je nu wat de laatste Goron zei en ga 
  op zoek naar een standbeeld. Je vindt het standbeeld links van de trap. Dit 
  standbeeld bestaat uit drie delen. Sla alle drie de delen weg om een 
  gesloten deur vrij te maken. Open de deur met je laatste sleutel en ga erin.
  
  De volgende kamer zit vol met Fire Keeses en Torch Slugs. Versla ze allemaal 
  om de dichte deur te openen. Ga dan door die deur.
  In de volgende kamer wordt je weer aangevallen door vliegende tegels. 
  Verdedig jezelf met je schild. Je ziet ook een Like-Like. Selecteer je 
  Giant's Knife, trek jezelf aan de Like-Like op met je Hookshot en sla hem in 
  één mep neer. Kijk dan op de muur achter de Like-Like. Daar zit een Gold 
  Skulltula. Versla hem en pak het muntje. Ga dan de nieuwe deur door.
  
  De deur slaat achter je dicht...
  Denk je net dat je alles gehad hebt, komt er weer zo'n Flare Dancer! Versla 
  hem net als de vorige keer. In plaats van bommen gooien kan je nu ook de 
  Flare Dancer slaan met je Megaton Hammer. Als je hem hebt verslagen gaat het 
  vuur uit, en de deuren open. Er verschijnt een kistje met bommen erin.
  Ga nu door de nieuwe deur. Je komt bij de laatste Goroncel. Bevrijd de 
  laatste Goron door de roestige schakelaar te activeren met je hamer. De 
  Goron zegt dat je Darunia moet gaan helpen.
  In deze kooi staat een grote blauwe kist met gouden versierselen. Open die 
  kist en je vindt de Boss Key!
  Loop nu de gang verder in en ga op het eind door de deur zodat je weer in de 
  eerste kamer van de tempel komt.
  Ga nu de trap op en dan rechts de deur in. Hier ontmoette je Darunia eerst. 
  Nu kan je wel bij het platform komen waar hij was: via de pilaar die je van 
  het plafond naar beneden hebt gemept. Ga nu naar de Boss Door en open hem 
  met je Boss Key. Ga dan de deur in...
  
  Je komt in een kamer vol lava met in het midden een groot eiland met 
  lavapoeltjes erop. Spring via het platform voor je naar dat eiland. Zodra je 
  voet op dat eiland zet, begint de grond te trillen en verschijnt er uit een 
  lavapoel een grote slangvormige draak die vuurspuwt: Volvagia himself!
  
  
  SUBTERRANEAN LAVA DRAGON: VOLVAGIA
  
  Volvagia steekt steeds zijn kop uit één van de lavapoelen. Let steeds goed 
  op alle gaten als Volvagia er niet is om te kijken waar hij uit komt.
  Sla zijn kop gelijk met je Megaton Hammer als hij hem uit een gat steekt. 
  Hij valt dan met zijn kop op de grond. Sla hem nu met je zwaard.
  Soms gaat Volvagia uit een gat zonder dat je hem kunt slaan. Hij cirkelt dan 
  rond en valt je aan. Verdedig jezelf met je schild. Hij kan ook naar het 
  plafond gaan en rotsblokken gooien. Ren dan rond om blokken te ontwijken. 
  Aan de schaduwen op de grond zie je waar een blok gaat vallen. Wacht dan tot 
  hij terug gaat in een gat.
  Blijf steeds zijn kop hameren en slaan met je zwaard als je kan, tot hij 
  verslagen is. Hij barst uit elkaar en Volvagia is niet meer!
  Er verschijnt een hartcontainer en een blauwe warp. Pak de Heart Container 
  voor een extra hartje op je energiemeter en stap dan in de blauwe warp in de 
  middelste lavapoel...
  Je ziet een kort filmpje waarin Death Mountain uitbarst en waarin de rode 
  wolk rond de berg oplost.
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je komt neer in de Chamber of the Sages, voor de rode medaillon. Darunia de 
  Goron verschijnt voor je en zegt dat hij de Wijze van het Vuur bent. Hij 
  geeft je de rode Fire Medaillon waarmee hij zijn krachten aan je overdraagt!
  Nu zijn Darunia en jij echte kameraden!
  
  
  <><><><><><><><><><><
  DEATH MOUNTAIN CRATER
  <><><><><><><><><><><
  
  
  Je verschijnt weer voor de ingang van de Fire Temple. De lucht boven je 
  straalt blauw en is opgeklaard. Ga links de gebroken brug op en schiet 
  jezelf met je Hookshot naar de overkant.
  Ga nu niet Goron City in, maar neem de brug links. Je ziet dan rechts twee 
  rotsblokken die een opening versperren. Breek de rotsblokken met je hamer en 
  ga de opening in.
  
  Dit is weer een Great Fairy's Fountain. Loop naar de fontein en speel op het 
  Triforce-symbool Zelda's Lullaby. Er verschijnt dan een Great Fairy die je 
  magiemeter verdubbelt! Je kan nu twee keer zoveel magie gebruiken! Ga nu de 
  fontein uit.
  
  Verniel met je hamer het rotsblok rechts van je. Spring dan op het platform 
  voor je en klim daar links de ladder op. Aan de wand links kan je klimmen, 
  dus laat je op die klimwand zakken en klim omlaag. Midden in de wand is een 
  inhammetje met een stukje hart! Pak dat stuk en klim weer omhoog. Ga rechts 
  door de normale ingang de krater uit.
  
  
  <><><><><><><><><><>
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je bent nu op de top van Death Mountain.
  Ga nu langs de klimwand naar beneden. Versla of ontwijk de Skullwalltula's 
  en de Red Tektite. Maak het nacht als het dat nog niet is met de Sun's Song. 
  Achter het eerste rotsblok links hoor je: kg kg kg kg kg. Dat is een Gold 
  Skulltula! Hamer het blok neer met je Megaton Hammer en versla de Gold 
  Skulltula die erachter zit. Pak ook het muntje.
  Loop verder de trail af. Er vallen nu geen rotsblokken meer naar beneden! Ga 
  nu naar de plek bij Goron City waar ooit een Bomb Flower groeide. Zorg dat 
  het nacht is en je vindt alweer een rotsblok met daarachter een Gold 
  Skulltula. Er was eens een hamer en er was eens een rotsblok. Wat zou er nu 
  gebeuren? Lang leve de Gold Skulltula!
  Als je wil kan je de Gorons in Goron City opzoeken die daar nu vrij en blij 
  leven. Ga nu de Death Mountain Trail af. Onderweg kan je de rotsblokken 
  mollen met je hamer zodat je de volgende keer beter door kan lopen.
  Loop nu Kakariko Village in.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Je hoeft hier niets te doen, alleen maar door het stadje lopen naar Hyrule 
  Field toe. Is dat niet gemakkelijk?
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 18. De ijsgrot
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Nu zegt Navi dat ze een koude wind voelt komen vanuit Zora's River. Ga dus 
  nu naar Zora's River toe.
  
  
  <><><><><><>
  ZORA'S RIVER
  <><><><><><>
  
  
  Loop langs de rivieroever tot je bij een plant komt die gegroeid is uit de 
  Magic Bean die je zeven jaar geleden hebt geplant. Stap op de plant en rijd 
  helemaal mee tot je achterin Zora's River bij het houten bruggetje komt. 
  Onderweg zou je wel eens een stukje hart tegen kunnen komen. Spring er bij 
  het bruggetje af, want de plant komt niet verder en gaat terug.
  Loop dan naar de waterval. Het begint een beetje te sneeuwen. Speel nu 
  Zelda's Lullaby voor de waterval om hem in kracht te laten afnemen zodat je 
  Zora's Domain in kan.
  
  
  <><><><><><><
  ZORA'S DOMAIN
  <><><><><><><
  
  
  Je ontdekt dat heel Zora's Domain bevroren is, zelfs de waterval, en er is 
  geen enkele Zora meer te ontdekken!
  Loop naar de kamer van King Zora. Daar zie je King Zora zitten als enig 
  overgebleven Zora, maar gevangen onder een vreemd soort rood ijs!
  Je kan hier een Gold Skulltula vinden bij de top van de waterval links, 
  zodat je je Hookshot nodig hebt.
  Ga de gang achter de troon naar Zora's Fountain in.
  
  
  <><><><><><><><
  ZORA'S FOUNTAIN
  <><><><><><><><
  
  
  Ook in Zora's Fountain is er veel veranderd. Jabu-Jabu is weg en er drijven 
  ijsschotsen in het water. Ook hangt er mist zodat het zicht erg slecht is.
  Ga nu op het platform waar vroeger Jabu-Jabu was en loop vanaf daar de grote 
  ijsschots op. Spring nu van schots naar schots, eerst naar een stukje hart, 
  dan naar de brede grot aan het noorden van Zora's Fountain. Ga die grot in.
  
  
  <><><><><>
  ICE CAVERN
  <><><><><>
  
  
  Dit is wel een kerker, maar geen tempel. De Ice Cavern is maar klein en 
  heeft geen medaillon of eindbaas.
  
  Loop naar binnen. Zorg dat je zo veel mogelijk lege flessen bij je hebt! Je 
  komt bij een paar ijspegels op de grond die je kapot kan slaan met je zwaard 
  om een doorgang te krijgen. Loop verder de gang in. Er vallen soms ijspegels 
  van het plafond naar beneden, dus pas op voor je hoofd!
  Sla nu weer ijspegels kapot om in een nieuwe kamer te komen.
  
  In deze kamer draait een ijzeren blad rondjes en staan er vier Freezzards, 
  een soort ijspoppen die je kunnen bevriezen met hun ijskoude adem. Eens in 
  de zoveel tijd blazen ze die koude lucht uit. Versla ze door ze drie keer 
  met je zwaard te slaan. Doe dat als ze net klaar zijn met blazen. Versla 
  alle vier de Freezzards om de deur naar de volgende kamer te openen.
  
  Ga die deur in en loop de gang door naar de volgende kamer. Sla weer 
  ijspegels met je zwaard kapot om erin te kunnen. In deze kamer draait een 
  heel groot scherp mes door de kamer rond dat alles neermaait dat in de weg 
  zit. Blijf daar zo veel mogelijk bij uit de buurt!
  Om de deur naar de volgende kamer te openen moet je vijf zilveren Rupees 
  verzamelen. De eerste drie zijn gewoon op de grond, kijk uit voor het mes 
  als je ze pakt. De vierde is in een nisje in de muur waar ijspegels voor 
  staan. Als je die kapot slaat kan je de zilveren Rupee pakken. Boven in dit 
  nisje is ook een Gold Skulltula. Schiet hem en pak het muntje met je 
  Hookshot. De laatste zilveren Rupee hangt in de lucht. Klim naar de gesloten 
  deur toe. Vanaf hier kan je de Rupee pakken. Nu gaat de deur open. Ga erdoor 
  naar de volgende gang.
  
  Halverwege de gang kom je in een ruimte met ijzeren bladen die heen en weer 
  gaan en Freezzards. Ontwijk de bladen en versla de Freezzards om verder te 
  kunnen. Aan het einde van de gang vind je een kamer waar pilaren in de 
  rondte staan. Klim op de eerste pilaar. Je wordt gelijk aangevallen door een 
  Ice Keese. Deze poolvleermuis bevriest je voor een poosje als hij je 
  aanraakt, dus versla hem voordat hij daar de kans voor krijgt. Haal daarna 
  ook zijn twee vriendjes met pijlen uit de lucht zodat de kamer iets veiliger 
  is geworden.
  Loop dan over een smalle richel naar de volgende pilaar waar een Freezzard 
  op staat. Versla die. Voor je is dan een pilaar met drie hartjes erop, mocht 
  je die nodig hebben! Spring dan op de pilaar links en vanaf daar naar de 
  pilaar met het blauwe vuur erop. Navi zegt dat het blauwe vuur er 
  onnatuurlijk uit ziet en dat je het misschien wel voor iets kan gebruiken.
  Nou, dat weet ik wel zeker, dus haal al je lege flessen door de koude vlam 
  om het blauwe vuur te vangen in je flessen! Loop dan verder over de richel 
  tot je bij een grote kist komt, gevangen in rood ijs. Laat nu blauw vuur los 
  uit je fles en het smelt het rode ijs! Nu kan je de kist openmaken. Je vindt 
  de Dungeon Map in de kist! Nu zie je op de kaart dat de Ice Cavern maar een 
  kleine kerker is.
  
  Vul nu je voorraad blauw vuur weer aan en ga terug naar de kamer waar het 
  hele grote mes ronddraait en waar je zilveren Rupees moest verzamelen. Links 
  en rechts zie je muren van rood ijs. Smelt eerst de ijswand waar twee potten 
  bij in de buurt staan met blauw vuur. Loop de gang in die erachter vandaan 
  komt.
  In de kamer waar je nu komt, zie je links, rechts en voor je ijspegels. Ook 
  vallen er steeds ijspegels van het plafond naar beneden, dus kijk uit! Sla 
  eerst de ijspegels links kapot. Je komt bij een stukje hart, gevangen in 
  rood ijs. Smelt het ijs met blauw vuur zodat je het stukje hart kan pakken.
  Kijk nu omhoog en je ziet een Gold Skulltula. Schiet hem en pak het muntje 
  met je Hookshot.
  Achter de ijspegels voor je zit blauw vuur waarmee je je flessen weer kan 
  vullen. Pas wel op voor de Keeses die het vuur bewaken. Rechts zit een grote 
  kist in rood ijs. Smelt het ijs met blauw vuur en open de kist om het kompas 
  te vinden!
  
  Ga nu uit deze kamer terug naar de kamer met het draaimes en smelt ook de 
  andere ijswand met blauw vuur. Loop de gang in die erachter vandaan komt. Je 
  komt in een kamer met ijs op de vloer, een duwblok en Ice Keeses. Versla 
  eerst de Ice Keeses voor ze irritant gaan doen. Links op de muur bij de 
  ingang zit een Gold Skulltula. Versla hem en pak het muntje met je Hookshot.
  Pak dan alle zilveren Rupees op de pilaren waar je bij kan.
  - links op een pilaar waar je kan komen door er via het lage pilaartje heen 
  te springen,
  - op een pilaartje voor de ingang waar je heen kan springen via het duwblok.
  - op een pilaartje midden in de kamer.
  
  De andere Rupees zitten hoger, daarvoor moet je het blok rondduwen door de 
  kamer. Als het blok in een vervelende positie zit, kan je het in een gat 
  duwen zodat er op de startpositie weer een nieuw blok verschijnt.
  Duw het blok naar voren en dan rechts om naar het platform te klimmen waar 
  de laatste zilveren Rupee zit, verstopt in rood ijs. Smelt het ijs met blauw 
  vuur zodat je de Rupee kunt pakken en de deur links in de kamer te openen. 
  Om bij die deur te komen moet je het blok vanaf zijn startpositie helemaal 
  rond de kamer duwen tot je hem links naar het platform waar de net geopende 
  deur zit kan duwen. Klim de opening in.
  
  Versla de Freezzards op je weg tot de weg versperd is met rood ijs. Smelt 
  dat ijs met vuur uit je fles zodat je erdoor kan. Open dan de deur erachter. 
  Je komt in een kamer die wel op een soort planetarium lijkt. Maar goed, de 
  deur slaat achter je dicht en er verschijnt een White Wolfos! Deze poolwolf 
  moet je net zo verslaan als een gewone, dus met goed zwaardvechten. Als je 
  hem hebt verslagen gaat de deur open en er verschijnt een grote kist. Open 
  die en je vindt de Iron Boots, metalen laarzen die heel erg zwaar zijn zodat 
  je over de bodem van het water kan lopen!
  Dan verschijnt ineens Sheik. Hij zegt dat de Zora's allemaal gevangen zijn 
  onder een dikke ijslaag, behalve de prinses, die hij nog net kon redden. Het 
  ijs wordt veroorzaakt door het monster in de Water Temple. Om er te komen 
  moet je de Serenade of Water kennen.
  Sheik leert je de Serenade of Water op zijn harp. Speel het na om het te 
  leren: A, Cv, C>, C>, C^.
  Dan verdwijnt Sheik met een flits. Speel nu nog niet de Serenade of Water, 
  maar trek je Iron Boots aan en zink in het kleine poeltje achter de kist. Je 
  ziet dat je onder water geen adem kunt halen, dus let op de tijd. Open onder 
  water de deur en ga erdoor. Klim aan de andere zijde op de kant en trek je 
  gewone schoenen weet aan. Je bent nu op een rand boven de kamer waar de 
  Freezzards waren. Ga nu uit de Ice Cavern naar Zora's Domain. Neem één of 
  twee flessen blauw vuur met je mee!
  
  
  <><><><><><><
  ZORA'S DOMAIN
  <><><><><><><
  
  
  Je komt uit bij de troon van King Zora. Hij is gevangen in rood ijs. Gebruik 
  blauw vuur uit je fles om het ijs te ontdooien en King Zora weer tot leven 
  te wekken. Ga nu op het platform tegenover King Zora staan en praat met hem.
  Je krijgt nu van King Zora het blauwe Zora Tunic, waarmee je onbeperkt onder 
  water kan rondlopen zonder te hoeven ademen! Als je wil kan je nu ook nog de 
  deur naar de Zora Shop smelten met blauw vuur
  Speel nu de Serenade of Water.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 19. Water Temple
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><>
  LAKE HYLIA
  <><><><><>
  
  
  Door de Serenade of Water te spelen wordt je naar Lake Hylia gewarpt, om 
  precies te zijn op een eilandje midden in het meer. Nou ja, meer... bijna al 
  het water uit Lake Hylia is verdwenen! Alleen rond dit eilandje zit nog wat 
  water. Trek je Iron Boots aan en laat je in het water zinken. Je ziet een 
  gesloten hek met daarboven een blauwe schakeldiamant. Schiet die diamant met 
  je Hookshot, het enigste wapen dat je onder water kunt gebruiken. Het hek 
  wordt nu geopend en je kan erin gaan.
  
  
  <><><><><><>
  WATER TEMPLE
  <><><><><><>
  
  
  Je bent nu in de Water Temple. Trek je Iron Boots uit en klim op de kant. 
  Dit is de centrale kamer. In het midden staat een grote toren en er zijn 
  drie omlopen. Twee Blue Tektites en twee Spikes op de bodem maken deze kamer 
  onveilig. In deze kamer beginnen alle gangen en komen ze ook weer uit. Het 
  waterpeil is nu op het hoogst. Trek nu je Iron Boots aan en zink helemaal 
  naar de bodem van de centrale kamer, op het zand. Loop over de bodem naar de 
  gang rechts, gemarkeerd met twee fakkels. Ga die gang in. Aan het eind kom 
  je in een kamer waar je de Zoraprinses ziet! Ze zegt dat ze al die tijd op 
  je gewacht heeft. Ze vraagt je nu om haar te helpen met het redden van 
  Zora's Domain. Verder zegt ze dat er drie plaatsen zijn waar je het 
  waterniveau kunt veranderen. Ze zal je de eerste wijzen.
  Ruto gaat omhoog. Ga haar achterna door je Iron Boots uit te trekken zodat 
  je naar boven drijft. Bovenaan vind je niet Ruto, maar wel een 
  Triforce-symbool op de muur. Er staat:
  
  Wie het pad wil openen dat op de bodem van het meer rust, moet de melodie 
  van de Koninklijke Familie spelen.
  
  Pak dus je ocarina en speel Zelda's Lullaby. Het water zakt naar het laagste 
  peil! Ga nog niet terug naar beneden, ga eerst hier boven door de deur. De 
  deur slaat achter je dicht en je ziet 4 Spikes, vijanden die er vanuit de 
  verte uitzien als stenen, maar als je dichterbij komt hun ijzeren spikes 
  uitslaan en je aanvallen. Versla ze door ze met je zwaard te slaan. De 
  eerste keer sla je hun spikes weg, de tweede keer kan je ze afmaken. Je kan 
  in plaats van je zwaard ook je Hookshot of pijlen gebruiken. Als ze allemaal 
  verslagen zijn, gaat de deur weer open en verschijnt er een kist met daarin 
  de Dungeon Map! Ga weer uit deze kamer.
  
  Val door het gat terug in de kamer waar je Ruto ontmoette. Daar zie je een 
  dichte deur. Die kan je openen door de fakkels aan te steken. Het kan op 
  twee manieren. De makkelijkste manier is om Din's Fire te gebruiken, en de 
  moeilijkste manier is om de fakkels aan te steken door pijlen door de al 
  brandende fakkel te schieten naar de gedoofde fakkels. Als alle fakkels 
  tegelijk aan zijn, gaat de deur open en kan je naar binnen.
  
  Je ziet hier drie Shell Blades. Deze oesters vallen je aan als je dicht bij 
  ze komt. Versla ze door ze met iets (zwaard, Hookshot of pijl) in hun keel 
  te raken als ze hun schelp openen voordat ze je aanvallen. Tip: Gebruik 
  Din's Fire om ze alle drie tegelijk te verslaan. Als ze verslagen zijn 
  verschijnt er een kist met daarin een sleutel. Ga nu terug naar de centrale 
  kamer.
  
  Er is geen water meer in de centrale kamer. Volg de muur aan je linkerhand 
  en ga de eerste gang links in. Aan het eind van de gang waar je nu komt zit 
  een barst in de vloer. Leg daar een bom op. Als die ontploft verschijnt er 
  een gat, gevuld met water. Trek je Iron Boots aan en ga het water in. Loop 
  het gangetje in, versla de Shell Blade op je weg met je Hookshot en trek 
  achterin je Iron Boots weer uit.
  Klim in de kamer waar je nu bent op de kant bij de schakelaar. Sta op die 
  schakelaar om het water iets te laten stijgen in deze kamer en op de kant 
  voor je een pilaar omhoog te laten rijzen met een Hookshot-cirkel erop. Klim 
  op het hoger gelegen platform en trek je aan die cirkel op met je Hookshot. 
  Versla eerst de twee Blue Tektites (net als rode) en ga naar het hek achter 
  in de kamer. Er zit een schakelaar en een Gold Skulltula achter. Het lijkt 
  alsof je de schakelaar niet kan activeren, maar het kan toch! Ga vlak voor 
  het hek staan en houdt B ingedrukt om je zwaard te upgraden. Laat B weer los 
  om een magische rondzwaai te doen waarmee je de schakelaar activeert. Het 
  hek gaat open en je kan de Gold Skulltula achter op de muur verslaan. Ga 
  daarna weer terug naar de centrale kamer.
  
  Volg de muur in de centrale kamer verder links. Pas op voor Spikes op de 
  bodem en van Blue Tektites die van boven kunnen komen vallen. Je ziet een 
  rood drijfblok en een grijs duwblok in de muur. Klim op het rode blok en duw 
  het grijze blok voor je uit tot het in het water valt. Trek je Iron Boots 
  aan en ga het blok achterna het water in. Loop het gangetje in en drijf aan 
  het eind omhoog door je ijzeren laarzen uit te trekken.
  
  Je komt in een kamer met rechts een schakeldiamant en voor je een deur 
  achter een ravijn. Raak de schakeldiamant om uit het ravijn een waterstraal 
  te laten spuiten. Gebruik die waterstraal als opstapje naar de overkant. 
  Mocht je onverhoopt toch nog in het ravijn vallen, dan kan je je weer 
  optrekken aan een Hookshotcirkel. Versla of negeer aan de overkant de Blue 
  Tektite en ga door de deur.
  
  Je komt nu in een waterbassin met een sterke stroming. Spring in het water 
  en je wordt steeds rondgedraaid met de stroom mee. Trek snel je Iron Boots 
  aan als je boven de pijp onder water aan de rechterkant zwemt. Je komt op 
  die pijp terecht. Links zie je nu een drakenkop met een schakeldiamant in 
  zijn bek. Raak die schakeldiamant met je Hookshot om het hek voor je 
  tijdelijk te openen. Trek je dan snel met je Hookshot op aan de cirkel in 
  het tunneltje met het geopende hek. Versla de twee Shellblades of negeer ze 
  en trek je Iron Boots uit zodat je omhoog gaat. Je komt in een klein 
  kamertje met een klein kistje. Open dat kistje voor een kleine sleutel!
  Sla dan de schakeldiamant hier om het hek weer te openen, trek je Iron Boots 
  aan en ga weer terug. Verlaat dan deze kamer en ga terug naar de centrale 
  kamer. Op het eind, in de gang waar je het blok duwde, is de kant te hoog om 
  op te klimmen. Ga dus met je Iron Boots op het blok staan en trek met je 
  Hookshot op aan de witte cirkel boven het wateroppervlak om aan de kant te 
  komen.
  
  Loop nu over de bodem tot je een rood blok ziet met een gesloten deur 
  waardoor je in de middelste toren kan komen. Open die deur met een sleutel 
  en ga erin. Je bent nu in de toren. Boven je zie je platforms en het lijkt 
  of je daar niet bij kan komen, maar als je een stukje doorloopt en je dan 
  omdraait, zie je rechts boven je een Hookshot-cirkel. Trek je daaraan op. 
  Richt op het bovenste deel van de cirkel, anders val je eraf in de stekels. 
  Je ziet weer een Triforce-symbool op de muur. Speel er Zelda's Lullaby voor 
  om het waterpeil naar middel te laten stijgen.
  
  Als het water omhoog gaat, drijft er ook een rood blok mee omhoog. Trek nu 
  je Iron Boots aan en zink naar de bodem. Pas op voor de stekels! Je kan nu 
  in het gat gaan waar het blok eerst op lag. Zink dat gat in. Loop de gang 
  door tot je in een onderwater-kamer komt met een schakeldiamant. Raak die 
  diamant met je Hookshot om een hek in het plafond boven de schakelaar te 
  openen zodat er allerlei vijanden die erachter zaten de kamer in vallen. Het 
  zijn 5 Spikes en 2 Shell Blades! Versla ze allemaal met je Hookshot om aan 
  de andere kant van de kamer een ander hek in het plafond te laten openen. Ga 
  onder dat hek staan en trek je Iron Boots uit. Je drijft omhoog naar een 
  klein kamertje waar een kistje met een kleine sleutel staat.
  Trek nu je Iron Boots weer aan en ga terug naar de toren. Ga uit de toren 
  bij de deur op de tweede verdieping.
  
  Trek als je in de centrale kamer bent je ijzeren laarzen weer aan om naar de 
  bodem van de tempel te zinken. Loop naar de kamer waar je Ruto ontmoette 
  (met twee fakkels voor de opening). Trek daar je Iron Boots weer uit. Omdat 
  het waterniveau middel is, drijf je op de halve hoogte. Klim op de kant. Je 
  ziet een grote barst in de muur. Leg bij die barst een bom om de muur te 
  laten ontploffen. Achter de muur vind je een kamertje met daarin een kistje 
  met een sleutel erin. Ga nu weer terug naar de centrale kamer.
  
  Drijf omhoog naar de middelste omgang. Zoek een gang waar twee potten voor 
  de opening staan. Trek je op aan de Hookshot-cirkel boven de gang en loop de 
  gang in. Aan het eind zie je stekels boven je en op de grond. Trek je op aan 
  de Hookshot-cirkel achter de stekels om jezelf er overheen te trekken. Kijk 
  nu omhoog. Je ziet drie Hookshot-cirkels op het plafond. Trek je op aan een 
  van die cirkels. Je ziet nu een grote kist, gevangen in een waterstraal. Ga 
  bij die kist staan en raak de schakeldiamant in deze kamer met je Hookshot 
  of een pijl om heel even de waterstraal weg te doen. Open nu snel de kist. 
  Je vindt er het kompas in! Ga weer terug naar de centrale kamer.
  
  Loop rond de toren en zoek een gesloten deur met een rood blok ervoor (niet 
  die aan de kant van de toren). Trek je op aan de Hookshot-cirkel boven de 
  deur en open de deur met een sleutel.
  Je komt in een kamer met een waterstraal en een schakeldiamant. Ga eerst 
  even op de waterstraal staan en er dan weer af. Zo lok je een Blue Tektite 
  naar beneden die boven je zat. Versla die en ga dan weer op de waterstraal 
  staan. Raak vanaf hier de schakeldiamant met je Hookshot of met een pijl om 
  de waterstraal omhoog te laten spuiten met jij erop. Spring er als je in de 
  kamer boven je bent af en ga door de deur.
  Je staat nu op een platform boven de centrale kamer. Hier staat weer zo'n 
  Triforce-symbool op de muur. Speel er zo als gewoonlijk Zelda's Lullaby 
  voor. Het water stijgt nu tot op het hoogste niveau.
  Op dit platform zie je een plek waar Navi groen wordt. Speel hier de 
  Scarecrow's Song om Pierre de vogelverschrikker te laten verschijnen. Die 
  zal je helpen om later weer gemakkelijk bij het Triforce-symbool terug te 
  keren.
  
  Spring van het platform af in de centrale kamer. Ga op de bovenste omloop 
  (hier zitten twee Blue Tektites) en zoek een gang die niet de ingang van 
  deze tempel is, geen drakenkop heeft en ook niet achter een deur zit (een 
  normale gang dus). Ga die gang in.
  Zink aan het eind van de gang met je Iron Boots naar beneden. In de gang 
  onder water zie je een bruin blok. Trek dat blok uit de muur zo ver je kan. 
  Ga weer terug naar de centrale kamer als het blok vast op zijn plek zit.
  
  Ga nu op de hoogste omloop naar de gesloten deur. Trek je op aan de 
  Hookshot-cirkel boven de deur en open de deur met een sleutel.
  In de kamer waar je nu bent is een hele grote waterval waar blokken langzaam 
  vanaf glijden. Versla eerst de twee Keeses aan weerszijden van de muur en 
  spring dan naar beneden op een blok en spring van dat blok verder naar 
  beneden naar het blok dat heen en weer gaat over de schuine helling 
  tegenover de waterval. Je ziet nu dat de blokken in de waterval tegenover je 
  witte Hookshot-cirkels voorop hebben. Beklim nu de waterval door van blok 
  naar blok te Hookshotten (nieuw werkwoord!).
  Open de deur boven aan de waterval met een sleutel.
  
  Je bent in een kamer met drakenkoppen en een schakeldiamant. Door die 
  schakeldiamant te raken kan je het water en de drakenkoppen laten stijgen en 
  ook andersom als alles al hoog is. Laat het water dus stijgen. Op de nek die 
  omhoog is gekomen van de drakenkop voor je zit een Hookshot-cirkel. Trek je 
  daaraan op. Raak nu de schakelaar om het water weer te laten dalen en trek 
  je op aan de Hookshot-cirkel rechts van je over het water. Klim daar over de 
  drakenkop heen, ga het bochtje om en laat alles weer stijgen (gaap!). Trek 
  je op aan de Hookshot-cirkel op de drakennek rechts van je en laat dan alles 
  weer dalen (zucht!). Klim op de drakenkop en laat alles weer stijgen 
  (laatste keer!). Je gaat met de drakenkop mee omhoog.
  Klim op het hoger gelegen platform. Je wordt aangevallen door twee Blue 
  Tektites. Versla die eerst. Nu wordt de weg versperd door stekels. Op het 
  plafond zit wel een Hookshot-cirkel om je er overheen te helpen, maar als je 
  die gebruikt beland je in de bek van een hongerige Like Like! Versla dus 
  eerst die Like Like met pijlen en gebruik dan pas de Hookshot-cirkel. Ga aan 
  de andere kant van de stekels door de deur.
  
  De deur slaat achter je dicht. Maar wat een rare kamer is dit! Het lijkt wel 
  of je buiten bent. In het midden staat een eilandje met een dode boom. Loop 
  daar langs en draai je om. Ineens sta je dan oog in oog met je eigen 
  schaduw!
  
  DARK LINK
  
  Deze vijand is je eigen schaduw. Het is haast de moeilijkste vijand van het 
  hele spel als je niet een paar trucjes weet! Hij hoeft trouwens niet persé 
  Dark Link te heten, als je file bijv. Joost heet, heet deze vijand Dark 
  Joost. Hij is erg moeilijk te verslaan, omdat hij precies met dezelfde 
  tactiek vecht als jij. Met alleen je Master Sword maak je niet veel kans, of 
  je moet een heel snelle zwaardvechter zijn. Je moet dan Dark Link slaan vlak 
  nadat hij je aanvalt, dus voordat hij zijn schild weer goed kan doen. Doe in 
  ieder geval geen steek met je zwaard, dan springt hij erop en slaat je. Als 
  je hem raakt, zakt hij in de grond en verschijnt weer op het eilandje. Met 
  het Biggoron's Sword is het een flink stuk makkelijker om hem te verslaan. 
  Sommige mensen vinden het ook makkelijk om hem met de Megaton Hammer te lijf 
  te gaan, maar ik persoonlijk ben daar niet zo voor. Je kan ook Din's Fire 
  steeds op hem gebruiken, maar dan heb je wel wat groene drankjes nodig om je 
  magiemeter aan te vullen.
  
  ----------------
  
  Als je Dark Link hoe dan ook verslagen hebt, gaan de deuren open en 
  verandert de kamer langzaam in een gewone Water Temple-kamer. Ga door de 
  nieuwe deur.
  
  In de kamer waar je nu bent zie je een grote kist staan. Open die en je 
  vindt de Longshot, een Hookshot met een twee keer zo lange ketting!
  Kijk nadat je de kist hebt geopend achter de kist. Daar zie je een blauw 
  blok met hetzelfde opschrift als de Door of Time in de grond zitten. Speel 
  bij dat blok de Song of Time om het blok te laten verdwijnen. Val in het gat 
  waar het blok zat.
  
  Je komt bij een rivier met een sterke stroomversnelling en veel draaikolken 
  erin. Als je het water nadert waarschuwt Navi je voor draaikolken.
  Spring in het snelstromende water en trek je Iron Boots aan. Loop over de 
  bodem en ontwijk de draaikolken. Boven de tweede draaikolk zit een Gold 
  Skulltula op de muur. Schiet die met je Longshot en pak het muntje. Op het 
  eind kom je bij twee draaikolken. Loop rechts langs de muur langs de 
  draaikolk. Trek dan je Kokiri Boots aan en klim op de kant bij de twee 
  potten. In een van die potten zit een feetje. Voor je zie je nu een smal 
  stukje platte grond tussen de twee draaikolken in. Trek je Iron Boots aan en 
  loop over dat smalle stukje naar de overkant en klim daar op het kleine 
  vierkante plateautje. Trek daar je Iron Boots uit. Voor je zie je een geel 
  oog. Schiet daar een pijl in om het hek links van je even te openen. Achter 
  dat hek staat een klein kistje. Trek je daaraan op. Open dat kistje voor een 
  kleine sleutel.
  Loop rechts de tunnel in. Je staat nu boven de kamer met de 
  stroomversnelling en de drakenkop onder water. Links onder bij de deur zie 
  je een witte cirkel. Trek je daaraan op met je Longshot. Ga dan terug naar 
  de centrale kamer (je weet de weg toch zeker nog wel?).
  
  Als je nu weer even de kamer met de waterval en de blokken die eraf gingen 
  gaat, zie je rechts in de verte op de muur een Gold Skulltula waar je eerst 
  niet bij kon. Versla die met je Longshot en ga weer terug naar de centrale 
  kamer.
  
  Trek je Iron Boots aan en ga naar de kamer waar Ruto was (met de twee 
  fakkels voor de ingang, voor het geval dat je IQ lager is dan 70). Drijf 
  daar omhoog en maak het waterniveau laag. Ga maar weer eens terug naar de 
  centrale kamer, ga de toren in en maak het waterniveau middel.
  
  Loop over de middelste rondgang en zoek naar een hek met een geel oog 
  eronder. Schiet een pijl in dat gele oog om het hek eventjes te openen. Trek 
  je nu gauw op met je Longshot aan de cirkel die achter het hek op de muur 
  zit. Loop de gang in. Je komt bij het bruine blok dat je eerder uit de muur 
  getrokken hebt. Duw nu het blok verder de gang in tot die vast zit. Links en 
  rechts komt er nu een opening vrij! Rechts zit een kamertje waar een kistje 
  staat. Open die en.. tadadadaaaa! Een sleutel! Ga nu door de gang links 
  terug naar jeweetwel (zie de laatste regel van andere alinea&#8217;s als je 
  het niet snapt).
  
  Zink naar de bodem en zoek een gat die bij de twee Spikes is. Zink in het 
  water. Loop het gangetje in, drijf omhoog en klim op de kant.
  Je ziet een gesloten deur achter stekels. Trek jezelf met je Longshot op aan 
  de cirkel boven de deur. Open die deur met een sleutel en ga erdoor.
  Je komt in een kamer met stroomversnellingen, draaikolken en keien die over 
  de bodem rollen. Op het water zitten een hele zooi Blue Tektites. Trek je 
  Iron Boots aan en loop onder water langs alle hindernissen. Trek aan de 
  andere kant je Kokiri Boots weer aan en klim op de kant. Je wordt gelijk 
  aangevallen door heel veel Blue Tektites. Ontwijk ze of versla ze allemaal 
  in een keer met een Super Spin Attack. Ga dan door de deur.
  Het water in de nieuwe kamer stikt van die irritante Stingers. Versla die 
  eerst allemaal. Onder water zie je een blauwe schakelaar, dus een die 
  ingedrukt moet blijven. De linker en de rechtermuur zien er allebei raar 
  uit. Bombardeer die dus om een gang vrij te laten komen. In die gang staat 
  een blok. Duw en trek het blok net zo lang van allebei de kanten tot je hem 
  op de schakelaar onder water kunt duwen. Het water in de kamer stijgt nu. Ga 
  op het hogere platform waar je niet vandaan komt en ga door de deur daar. De 
  deur slaat achter je dicht.
  Sta op de schakelaar om de deuren tijdelijk weer te openen en drie 
  waterstralen in het gat voor je te laten verschijnen. Gebruik die 
  waterstralen als opstapje naar de overkant. Ontwijk aan de overkant de Blue 
  Tektite en ga door de deur voor die weer dicht gaat. Je staat nu voor een 
  snelstromend riviertje waar af en toe een kei doorrolt. Trek je Iron Boots 
  aan en spring in het water. Pas op voor de keien. Op de muur rechts zit een 
  Gold Skulltula. Schiet die en pak het muntje met je Longshot. Zink nu in het 
  gat rechts bij de muur.
  Loop het gangetje in, versla de Shell Blade op je weg en drijf aan het eind 
  weer naar boven door je Iron Boots uit te trekken. Klim op de kant. Open de 
  gesloten deur met je sleutel.
  Achter de deur zit een kamertje waar een grote blauwe, met goud beslagen 
  kist staat. Je raadt natuurlijk al wat er in zit... de Boss Key! In de 
  potten achter de kist zitten feetjes. Vang die in flessen voor later 
  gebruik. Ga weer terug naar het riviertje. Dat riviertje komt uit in de 
  kamer met keien, draaikolken, Blue Tektites. Hier vandaan weet je de weg 
  naar de centrale kamer wel terug, toch?
  
  Nu moet je het waterpeil weer hoog maken.
  Als je de Scarecrow's Song hebt gespeeld toen je bij het hoogste 
  Triforce-symbool stond, kan je jezelf met je Longshot aan Pierre optrekken 
  en daar het waterpeil hoog maken. Als je dat niet hebt gedaan, moet je door 
  de deur op de middelste verdieping gaan, en zo het pad volgen naar het 
  Triforce-symbool. Nu is het waterpeil dus hoog.
  
  Zoek de kamer aan de zijkant waar een drakenkop zit. Trek je met je Longshot 
  op aan de nek van de draak. Ga daar dan door de deur (in de potten naast de 
  deur zitten feetjes).
  Bovenaan een steile helling zie je de Boss Door. Op de helling schuiven 
  ijzeren bladen heen en weer. Loop de helling op. Blijf steeds doorlopen, 
  want als je maar even stilstaat, glijd je weer naar beneden. Je moet veel 
  mazzel hebben om boven te komen. Het gaat iets makkelijker als je langs de 
  zijkant loopt. Open als je na een paar frustrerende pogingen boven bent daar 
  de Boss Door...
  
  Je komt in een kamer met een zwembad waar vierkante pilaren in staan. Navi 
  zegt als je het water nadert dat het geen normaal water is...
  Loop naar het water en spring op een van de pilaren. Het water komt in 
  beweging en het leeft!
  
  
  GIANT AQUATIC AMOEBA: MORPHA
  
  Vecht met levend water! In het water zie je een kern die rondjes cirkelt in 
  het water. Daarna rijst een grote tentakel van water uit het bad omhoog die 
  je probeert te grijpen. Laat hem je niet grijpen, want dan knijpt hij je zo 
  hard, dat je wat hartjes verliest en dan slingert hij je weer weg.
  Je moet zorgen dat je die kern te pakken krijgt. Wacht tot de kern in een 
  tentakel op de kant ligt, Z-focus op die kern en schiet hem met je Hookshot. 
  Als je hem raakt, haal je de kern naar je toe en kan je dat glibberige 
  dingetje slaan met je zwaard. Dan gaat de kern weer in het water en vormt 
  een nieuwe tentakel. Pas op voor de stekels langs de wanden! Herhaal alles 
  tot Morpha verslagen is. Hij lost dan op en de laatste druppel Morpha valt 
  van het plafond naar beneden en vormt een blauwe warp! Ook verschijnt er een 
  hartcontainer.
  Pak die hartcontainer voor een extra hartje op je energiemeter en stap dan 
  in de blauwe warp...
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je komt neer in de Chamber of the Sages. Voor je, op de blauwe medaillon, 
  verschijnt Ruto van de Zora's! Ze zegt dat ze de Wijze van het Water is. 
  Verder vertelt ze je dat ze van je houdt (ahum!) en dat prinses Zelda nog in 
  leven is! Dan geeft ze Je de blauwe medaillon, de Water Medaillon. Hiermee 
  draagt ze haar kracht als Wijze van het Water aan je over! Je verdwijnt nu 
  weer, terwijl Ruto zegt dat je Sheik nog moet bedanken van haar.
  
  
  <><><><><>
  LAKE HYLIA
  <><><><><>
  
  
  Je verschijnt weer op het eiland in Lake Hylia. Het water begint te stijgen 
  tot het zijn normale peil weer heeft bereikt. Sheik verschijnt en zegt dat 
  je samen met Ruto de vloek hebt verbroken.
  Link en Sheik kijken samen naar het meer. Dan doet Sheik een stap achteruit 
  en verdwijnt.
  
  Nu krijg je weer controle over Link. Je staat op het eilandje waar je ook 
  terecht komt als je de Serenade of Water speelt. Loop naar de steen die op 
  de grond ligt naast de boom. Er staat op:
  
  "When water fills the lake, shoot for the morning light."
  
  Het water vult het meer, nu het andere nog! Doe letterlijk wat er staat en 
  schiet een pijl in de opkomende zon. Uit de zon valt nu op een eilandje voor 
  je de Fire Arrows! Zwem naar dat eilandje toe en pak die vurige pijlen. 
  Hiermee kan je voor twee magiepunten per keer je pijlen opwaarderen met 
  vuur!
  Nu zijn er nog wat dingen die je in Lake Hylia kan doen, maar dat hoeft niet 
  per se nu. Zo kan je gaan vissen. Er zwemmen nu veel grotere vissen in de 
  vijver. Als je een grote vis vangt (15-20 pond) win je de Gouden Schub zodat 
  je nog dieper kan duiken!
  Ga met je Golden Scale naar het Lakeside Laboratory en duik naar de bodem. 
  Als je de bodem aanraakt, hoor je een geluidje. Iron Boots tellen niet. Ga 
  nu weer omhoog en praat met de chemist. Hij geeft je een stukje hart! Ga nu 
  met je Iron Boots weer naar de bodem en rol tegen de kist. Je vindt er een 
  Gold Skulltula in. Er zit ook een bevroren haai achter tralies!
  Verder is er nog een stukje hart op het dak van het lab. Je komt er met een 
  Magic Plant of met de Scarecrow's Song. Pas je wel op voor de vogels?
  Verlaat nu Lake Hylia.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               20. De Lens of Truth
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Ga naar Kakariko Village toe. Omdat het best een eind lopen is, kan je beter 
  Epona nemen.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Als je het dorpje in loopt, blijkt het in brand te staan! Bij de put staat 
  Sheik. Als je naar hem toe loopt zegt hij dat je aan de kant moet gaan.
  Dan barst ineens het bovenstel van de put los en het begint te regenen. 
  Sheik wordt weggeblazen door een onzichtbare kracht. Je ziet nu een soort 
  stofwolk uit de put ontsnappen die door het dorpje raast. Als je dat ding 
  wilt tegenhouden, wordt je omver geworpen en raak je buiten bewustzijn.
  Al je weer bijkomt, zit Sheik bij je. Hij zegt dat het monster uit de put is 
  ontsnapt. Impa, de oprichtster van dit dorp, had het monster opgesloten in 
  de put, maar de kracht van het Schaduw Monster is nu zo sterk geworden, dat 
  het monster is losgebroken! Impa, de Wijze van de Schaduw is naar de Shadow 
  Temple gegaan om het monster op te sluiten, maar kan niet zonder jou hulp. 
  De ingang naar de Shadow Temple is achterin de Graveyard. Je komt er door de 
  Nocturne of Shadow te spelen.
  Sheik speelt twee keer de Nocturne of Shadow voor je voor. Speel het na om 
  het te leren: C<, C>, C>, A, C<, C>, Cv.
  Dan verdwijnt Sheik met een flits.
  Nu krijg je weer controle over Link. Je kan nu wel naar de Shadow Temple 
  gaan, maar je zal niet ver komen, want je mist een belangrijk voorwerp. En 
  dat voorwerp vind je in de put...
  Je kan nu niet in de put, de put is geblokkeerd met een steen op de bodem. 
  Alleen een kind kan in de put. Dus wordt het tijd om terug te reizen in de 
  tijd toen Link nog een kind was!
  Verlaat nu Kakariko Village naar Hyrule Field.
  
  
  <><><><><><><><><><><
  HYRULE FIELD / MARKET
  <><><><><><><><><><><
  
  
  Ga via Hyrule Field en de marktplaats met de zombies naar de Temple of Time.
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Loop naar het voetstuk waar je het Master Sword uit hebt getrokken. Daar zie 
  je Sheik. Hij zegt dat je zelfs door de tijd moet reizen om alle Wijzen op 
  te wekken. Om terug te gaan naar je kindertijd moet je het Master Sword 
  terugzetten in het voetstuk. Om snel in de Temple of Time te komen, moet je 
  de Prelude of Light kennen.
  Sheik speelt de Prelude of Light twee keer voor. Speel het na om het te 
  leren: C^, C>, C^, C>, C<, C^.
  Hij zegt dat je, zo lang als je het Master Sword en de ocarina hebt, je de 
  tijd zelf in de hand hebt.
  Dan verdwijnt Sheik met een flits.
  
  Ga nu naar het Voetstuk der Tijd en plaats je Master Sword er in terug door 
  simpelweg op A te drukken als er 'Drop' op het actie-icoon verschijnt. Je 
  komt in een blauwe warp terecht en je wordt weer klein!
  Ga nu terug naar Kakariko Village. Je kan de Nocturne of Shadow gebruiken 
  als afsnijdroute, je komt dan achterin de Graveyard terecht.
  
  
  <><><><><><><><>
  KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><>
  
  
  Ga in Kakariko Village naar de windmolen, naar de man met de muziekdoos die 
  je ook al in de toekomst hebt ontmoet.
  Pak je ocarina en speel voor hem de Song of Storms die je in de toekomst van 
  hem hebt geleerd. Het begint te regenen en te stormen in de windmolen. De 
  molen slaat helemaal op hol en gaat zo hard draaien dat hij de hele put 
  leegmaalt! De muzikant wordt nu boos en zegt dat het veel te hard draait!
  
  Ga nu weer uit de windmolen. Je kan via de ladder tot aan de bodem van de 
  put klimmen die nu droog staat. Loop dan de duisternis op de bodem van de 
  put in...
  
  
  <><><><><><><><><>
  BOTTOM OF THE WELL
  <><><><><><><><><>
  
  
  Kruip het tunneltje voor je in. Klim aan de andere kant langs de ladder 
  omlaag. Versla de Big Skulltula die je tegenkomt. Nu lijkt het of de gang 
  ophoudt. Z-focus op het skelet langs de muur. Het zegt: "Zoek naar het Oog 
  der Waarheid." De muur voor je is vals, je kan er gewoon doorheen lopen!
  
  Aan de andere kant zie je een met water gevuld gat. In deze ronde kamer 
  stroomt een klein beekje. Steek het beekje over en zoek tegenover je een 
  steenmassa. Leg daar een bom op om het te laten ontploffen. Ga in het gat 
  dat eronder vandaan komt. Open daar het kistje om wat Bombchu's te vinden. 
  Klim daarna weer uit het gat.
  Volg het beekje aan de rechterkant. Pas op voor de Green Bubble die hier ook 
  rondjes draait. Na de eerste bocht zie je op de muur voor je een schilderij 
  van zoiets als een schedel. Z-focus erop. Het zegt: "Gevaar van onder!" 
  Daarmee bedoelt het de valkuil die onder het schilderij zit. Je kan de 
  valkuil niet zien, maar blijf er uit de buurt door het pad aan de linkerwand 
  te volgen.
  Je komt bij een Triforce-symbool op de grond. Tegenover het Triforce-symbool 
  zit een kop waaruit het water voor het beekje stroomt. Speel nu Zelda's 
  Lullaby op het Triforce-symbool om het water uit de hele kamer weg te laten 
  lopen!
  
  Ga terug naar waar je deze kamer in kan (door de valse muur). Het gat dat 
  eerst met water was gevuld is nu leeg. Laat je in het gat vallen en open 
  daar het kistje voor wat bommen.
  Kruip dan het tunneltje in. Versla aan de andere kant de Big Skulltula en 
  klim dan langs de klimop omhoog. Ga bovenaan door de deur. De deur slaat 
  achter je dicht...
  
  In deze kamer staan vier witte tentakels. Loop er naar een toe en het blijkt 
  dat het klauwen zijn die bij een monster horen!
  
  DEAD HAND
  
  Laat je grijpen door een van de klauwen om Dead Hand tevoorschijn te laten 
  komen. Druk nu op elke knop om maar los te komen. De Dead Hand komt naar je 
  toe. Sla hem met je zwaard op het moment dat hij zich voorover buigt om je 
  te bijten. Als je hem een paar keer hebt geslagen, gaat hij weer weg. Laat 
  je opnieuw grijpen door een klauw om hem weer tevoorschijn te laten komen. 
  Herhaal nu alles tot Dead Hand verslagen is.
  
  ----------------
  
  Nu gaat de deur weer open en er verschijnt een grote kist. Open die kist om 
  de Lens of Truth te vinden! Met deze magische lens kan je door valse muren 
  kijken en kan je dingen die normaal onzichtbaar zijn, wel zien! Het gebruik 
  van dit voorwerp kost wat magie, zoiets van 1 Magiepunt iedere 10 seconden 
  dat je de lens aan hebt.
  
  Nu heb je het hoofddoel in deze kerker bereikt. Je kan dus deze 
  onheilspellende plaats verlaten en naar de Shadow Temple gaan. Je kan ook 
  nog doorgaan in deze kerker om zo wat Gold Skulltula's en kistjes met items 
  te vinden. Tenslotte kan je nu weg gaan en later hier terugkomen. De 
  Walkthrough gaat in ieder geval nog door in de Bottom of the Well. Doe wat u 
  goeddunkt!
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  Ga de kamer weer uit, versla de Big Skulltula weer en kruip door het 
  tunneltje terug naar de kamer waar het beekje stroomde. Klim uit het gat en 
  zet je Lens of Truth aan. Voor je zie je nu een gat in de muur. Ga daar 
  door. In deze kamer zijn wat cellen. Navi waarschuwt je voor monsters aan 
  het plafond en ik waarschuw je voor valkuilen (gebruik dus regelmatig je 
  Lens of Truth!). Ga eerst de kooi rechts in. Versla de Big Skulltula daar en 
  open dan het kistje om Deku Nuts te vinden.
  
  Laat je nu wel vallen in een van de vele valkuilen in deze kamer. Je valt 
  naar de kelder van de put. Ga daar in de gang die gemarkeerd wordt door twee 
  fakkels. Laat de bommen die je pad kruisen ontploffen en je komt bij een 
  grote kist. Deze kist wordt bewaakt door een ReDead. Speel de Sun's Song 
  voor hem om hem te bevriezen. Sla hem nu van achter neer tot hij verslagen 
  is. Open dan de kist en je vindt de Dungeon Map!
  In andere gangen vind je potten en grasjes waar heel veel items in verborgen 
  zitten die je voorraad aanvullen. In deze gangen komen ook alle valkuilen 
  uit deze kerker uit.
  Om uit deze kamer te komen moet je de zilveren Rupees verzamelen. De eersten 
  liggen op de balken in het giftige water waar handen uitsteken 
  (huiveringwekkend hoor!). De laatste twee vind je door de ladder te 
  beklimmen. Als je ze allemaal hebt, gaat de deur bovenaan de ladder open. Ga 
  door die deur en door een valse muur terug naar de centrale kamer.
  
  Loop als je de kamer uitkomt rechtdoor. Zoek aan de linkerkant met je Lens 
  of Truth een stukje valse muur waarachter een kistje staat. Open dat kistje 
  om een sleutel te vinden!
  Ga als je uit het inhammetje komt rechts en ga de bocht om. Zoek nu aan je 
  rechterhand een stukje valse muur en een grote kist die erachter staat. Ga 
  naar die kist, hij staat in een kooi in de kamer waar nog meer kooien zijn. 
  Pas op voor de valkuilen in deze kamer. Open de grote kist om het kompas te 
  vinden! Ga dan weer terug naar de vierkante kamer waar het beekje stroomde. 
  Volg de gang verder tot je links een andere gang in kan, waar aan het 
  uiteinde tralies zitten.
  Laat je bij die tralies omlaag vallen en loop door een gat in de tralies 
  naar de andere kant. Klim daar weer omhoog en ga door de deur.
  
  In deze kamer staan zes doodskisten. Een ervan is geopend. Er staat een 
  mummie naast. Versla deze Gibdo net zoals een ReDead. Steek nu de fakkels in 
  de kamer aan. Steek ze tegelijk aan met Din's Fire of een voor een met een 
  brandende Deku Stick.
  Steeds als je een fakkel aansteekt, gaat de doodskist bij die fakkel open. 
  Uit de doodskisten komen mummies of vleermuizen. Versla alle vijanden die 
  uit de kisten komen. Kijk dan in de doodskisten. De meeste bevatten een 
  hartje, maar in een doodskist zit een kleine sleutel! Ga nu weer uit deze 
  griezelige kamer.
  
  Loop de gang uit. Gebruik nu je Lens of Truth om voor je een stuk valse muur 
  te ontdekken. Loop daardoor en je komt in de kamer met de kooien en 
  valkuilen. Links direct naast waar je erin bent gekomen zit een gesloten 
  deur. Open die met een sleutel en ga erin.
  In deze kamer vliegen potten je aan. Verdedig jezelf met je schild. In het 
  midden van de kamer staat een Deku Baba die je kan verslaan voor een Deku 
  Stick. Maar wat het belangrijkste is: op de muur zit een Gold Skulltula! 
  Versla hem met je katapult en pak het muntje met je boemerang. Ga dan weer 
  uit deze kamer.
  
  Aan de andere kant van de kooien/valkuilen-kamer zit nog een gesloten deur. 
  Open die met je volgende sleutel.
  Je lijkt deze kamer niet in te kunnen omdat er een groot gat in het midden 
  zit. Versla eerst de Keeses en gebruik dan je Lens of Truth om een 
  onzichtbaar pad langs de muur en langs het gat zichtbaar te maken. Aan het 
  einde van dat paadje vind je een Gold Skulltula. Versla die met je katapult 
  en... pak het muntje met je boemerang! Ga weer uit deze kamer.
  
  Als je de kamer uitkomt zit er links een valse muur. Ga daar door om terug 
  te komen in de beekjes-kamer. Volg het pad eerst rechts en zoek naar een 
  vals stuk in de rechtermuur. Daarachter staat een kistje met daarin een 
  kleine sleutel! Ga uit het kamertje links en volg de gang tot je bij het 
  schilderij op de muur komt dat waarschuwt voor gevaar van beneden. Gebruik 
  je Lens of Truth om de valkuil te ontwijken. Ga nu rechts het tunneltje in.
  Open aan de andere kant van de tunnel de deur met je laatste sleutel en ga 
  erin.
  
  In de kamer waar je nu bent zitten veel grote valkuilen en er staat een 
  Beamos in het midden. Houd in deze kamer je Lens of Truth aan. Versla eerst 
  de Keeses en Fire Keeses in deze kamer met je boemerang. Ontwijk dan de 
  valkuilen en de Beamos. In een van de hoeken van de kamer staat een kistje 
  met daarin een Blue Rupee.
  Ga naar de deur in deze kamer waar je niet vandaan komt en ga erin.
  Je bent nu bij de Like Like in de kooi! Versla hem meteen voor hij lastig 
  wordt en open daarna het kistje voor een Blue Rupee. En.. op de muur... 
  zit... DE LAATSTE GOLD SKULLTULA! Eindelijk! Versla deze en voeg weer een 
  muntje toe aan je verzameling. Je wilt hier natuurlijk geen seconde langer 
  meer blijven, dus speel meteen de Prelude of Light om naar de Temple of Time 
  gewarpt te worden.
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Loop naar het Voetstuk der Tijd. Pak daar het Master Sword uit het voetstuk 
  om weer volwassen te worden. Nu kan je, gewapend met je Lens of Truth, naar 
  de Shadow Temple gaan. Speel de Nocturne of Shadow om jezelf naar het 
  platform achter in de Graveyard te warpen.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                21. Shadow Temple
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><
  GRAVEYARD
  <><><><><
  
  
  Je komt neer op het platform achter in de Graveyard. Draai je om en loop de 
  gang in. Je ziet een dichte deur en een heleboel fakkels. Gelukkig is er een 
  manier om al die fakkels in een keer aan te steken: gebruik Din's Fire! 
  Daarmee steek je alle fakkels in eens aan en de grote deur naar de Shadow 
  Temple wordt geopend. Loop de Shadow Temple in.
  
  
  <><><><><><><
  SHADOW TEMPLE
  <><><><><><><
  
  
  De Shadow Temple is een hele donkere en griezelige plaats, net zoals de 
  Bottom of the Well. Loop de gang in. Je komt bij een ravijn dat je kan 
  oversteken door je met je Longshot op te trekken aan de witte cirkel.
  Voor je zie je een schilderij van een soort spook. Er komt een stem uit die 
  zegt:
  
  "De schaduw zal alleen wijken voor degene die het Oog der Waarheid uit 
  Kakariko Village bezit."
  
  Hiermee wordt de Lens of Truth bedoeld. Zet die op een van de C-knoppen, je 
  zal hem veel nodig hebben in deze tempel! Als je hem aanzet zie je al gelijk 
  dat de muur met het schilderij voor je nep is.
  Als ik verder in deze Walkthrough praat over muren en andere dingen die nep 
  zijn, bedoel ik dat je ze niet ziet als je door de Lens of Truth kijkt. En 
  andersom, als ik zeg dat iets onzichtbaar is, bedoel ik dat je het alleen 
  ziet als je door de Lens of Truth kijkt.
  
  Tot zover, voor de goede orde. Loop dus door die muur heen en je komt in een 
  kamer waar een standbeeld van een vogel staat en waar een diep ravijn is met 
  aan de overkant een dicht hek. Laat al die zooi voor nu wat het is en 
  concentreer je op de spookschilderijen aan de muur. Zoek de valse op, het is 
  de meest linkse in de achterwand. Loop daar doorheen en ook door het 
  volgende spook en open de deur. Je komt in een kamer vol spookschilderijen.
  Zoek een nepschilderij aan de rechterkant waar een gang achter verborgen is. 
  Ga in die gang door de deur.
  
  De deur slaat achter je dicht. In de kamer waar je nu bent is een ReDead en 
  twee Keeses. Speel de Sun's Song om de ReDead te bevriezen en sla hem dan 
  van achteren tot hij neervalt. Schiet daarna ook nog de twee Keeses uit de 
  lucht en de kamer is vrij van vijanden. Dan gaat de deur weer open en er 
  verschijnt een grote kist. Open die en je vindt de Dungeon Map! Ga weer uit 
  deze kamer.
  
  Zoek nu rechts van je een andere nepmuur. Die leidt naar een kamer met meer 
  spookschilderijen. Op de achterwand van deze kamer is weer een nepschilderij 
  waarachter een deur verborgen is. Ga daar door.
  De deur slaat achter je dicht en aan de witte armen die uit de grond steken 
  kan je al wel raden wat er aan de hand is... een Dead Hand! Versla hem net 
  zoals het exemplaar uit de put. Nu is het iets makkelijker omdat je een 
  beter zwaard hebt. Als de Dead Hand niet meer is, gaat de deur open en 
  verschijnt er opnieuw een grote kist. Open die en je vindt er de Hover Boots 
  binnenin! Met deze zweeflaarzen kan je voor korte periode in de lucht lopen! 
  Het enige nadeel is dat je geen grip op de grond hebt.
  Ga weer uit deze kamer en vind de weg terug naar de kamer met het 
  vogelstandbeeld. Als je moeite hebt om de weg te vinden: je moet door de 
  nepmuren die aan de achterwand van de kamers zitten.
  
  Je bent nu weer in de kamer met het vogelstandbeeld. Als je naar het 
  standbeeld toe loopt zegt het:
  
  "Laat mijn snavel naar de ware schedel wijzen.
  Het alternatief is de diepe duisternis."
  
  Om het standbeeld heen staan palen met daarop schedels. Kijk door je Lens of 
  Truth. Kijk welke schedel je kan zien door de Lens of Truth, dat is de ware. 
  Ga nu bij het uitsteeksel van het standbeeld staan en duw het naar de ware 
  schedel en stop daarbij. Als je bij een nepschedel stopt, opent de vloer 
  zich onder je en val je naar beneden, dus dat is niet aan te raden. Als je 
  bij de ware schedel stopt, opent het hek aan de overkant van het ravijn 
  zich.
  Trek nu je Hover Boots aan en loop over het ravijn naar de overkant. Je 
  haalt het net. Loop de gang in. Je kan het beste je Hover Boots weer 
  uittrekken, want die dingen lopen verrot.
  
  Volg de gang naar beneden tot je in een kamertje komt waar een Beamos staat. 
  Gooi een bom naar hem of stuur een Bombchu op hem af om hem te verslaan. Er 
  zijn nu drie aarden wanden: voor je, links en rechts. De wanden links en 
  rechts blijken nep te zijn. Ga eerst door de rechterwand en open de deur 
  erachter.
  In de kamer waar je nu komt slaat de deur dicht. Twee mummies (Gibdo's) 
  maken de kamer onveilig. Speel de Sun's Song om ze te bevriezen en sla ze 
  dan van achter neer. Als je dat gedaan hebt, gaat de deur weer open en 
  verschijnt er een grote kist. Open die en je vindt het kompas! Ga weer terug 
  naar de Beamos-kamer.
  
  Ga in de Beamos-kamer nu door de linker aarden wal (rechtdoor van waar je 
  vandaan kwam). Open de deur. Voor de verandering slaat deze deur eens niet 
  achter je dicht. In deze kamer draait een heel groot mes rond. Vermijd zo 
  veel mogelijk de aanrakingen met dat mes. Aan de rechterwand is een nisje 
  met een hek ervoor. Daar achter zie je een kistje.
  Om dat hek te openen moet je de vier zilveren Rupees verzamelen. De eerste 
  twee liggen op de grond, vlak bij de basis van het mes. De andere twee 
  liggen in nisjes. Pak ze en het hek gaat open. In het kistje vind je een 
  sleutel! Ga niet in de gang waar een spookschilderij hangt, dat is van later 
  zorg. Begeef je nu terug naar de Beamos-kamer.
  
  De laatste aarden wal is wel echt, maar je kan hem bombarderen. Doe dat ook 
  en er komt een gesloten deur achter vandaan. Open die met je sleutel en ga 
  erin.
  Volg de gang naar beneden. Onderweg kom je drie Big Skulltula's tegen. Let 
  op hun schaduwen op de vloer zodat je niet wordt verrast door een vallende 
  Skulltula op je kop. Daarna leidt de weg langs twee valmessen. Als je de 
  Franse Revolutie hebt behandeld op school weet je dat je maar beter niet 
  onder deze guillotines kan komen. Wacht daarom tot ze omhoog gaan en loop er 
  dan snel onderdoor. Tussen de twee guillotines hangt trouwens een Big 
  Skulltula. Volg de gang verder en Navi waarschuwt je voor Wallmasters in de 
  volgende kamer.
  
  De volgende kamer is een groot ravijn waar verschillende platforms boven 
  hangen. Verscheidene platforms zijn uitgerust met een heuse guillotine. Deze 
  guillotines zijn een stuk gevaarlijker dan de vorigen, want ze vallen 
  sneller. Spring van platform naar platform, steeds onder de guillotines 
  door. Ergens halverwege kom je nog een Red Bubble tegen, maar die kan weinig 
  kwaad.
  Drie guillotines later kom je op een wat groter platform. Er verschijnt een 
  Stalfos. Versla hem of laat hem van het platform af vallen zodat je geen 
  last meer van hem hebt.
  
  (Nu komt er een stukje Walkthrough dat alleen is bedoeld voor mensen die 
  graag een Gold Skulltula willen vinden. Wie dat niet wil kan de volgende 
  alinea overslaan.)
  Kijk naar links. Zie je dat ravijn? Ja? Fout! Het is geen ravijn! Zet je 
  Lens of Truth maar eens aan en je ziet dat er een platform is! Spring daarop 
  en ga via de andere platforms waarvan er een zichtbaar en een onzichtbaar is 
  naar de deur die in de rechterachterwand van de kamer zit. Ga door die deur.
  Deze kamer lijkt leeg maar er draait een groot onzichtbaar mes rond, dus 
  oppassen geblazen. Nu moet je de vijanden gaan verslaan in deze kamer. Er 
  zijn welgeteld drie Keeses en een Like-Like. De Keeses zitten in hoeken van 
  de kamer op de muur. De Like-Like weet je zo wel te vinden. Versla ze 
  allemaal en het hek in de achterwand gaat open. In de nis zit een heuse Gold 
  Skulltula op de muur en er staat een kistje waarin je een Blue Rupee vindt. 
  Er is bovendien nog een tweede kistje die onzichtbaar is. Daarin zitten wat 
  pijlen. Ga nu weer terug naar de ravijn-platform-guillotine kamer, om 
  precies te zijn naar het platform waar de Stalfos was. Nou ja, was, hij is 
  er weer. Versla hem daarom nog maar eens.
  
  Goed, hier gaat de algemene Walkthrough weer verder. We zijn op het platform 
  waar we net een Stalfos hebben verslagen. Kijk nu naar rechts en je ziet een 
  platform aan kettingen dat op en neer gaat. Wacht tot het op het laagste 
  punt is en spring er dan op.
  Loop als het 'liftje' op zijn hoogste punt is met je Hover Boots naar het 
  platform rechts waar je Zilveren Rupees en stekelbladen ziet.
  Er is ook een Beamos. Versla die eerst maar met een bom. Onder hem blijkt 
  nog een zilveren Rupee te zitten. Pak die en ook de andere vier terwijl je 
  de stekelbladen ontwijkt om het hek te openen. Ga in de nieuwe gang.
  
  Je komt in een kamer waar twee blokken met scherpe punten eronder steeds in 
  de grond slaan. Zet je Lens of Truth aan en kijk naar de rechtermuur. Je 
  ziet dat er een blok in verborgen is. Trek dat blok uit de muur op het pad 
  dat onder de stekelblokken doorleidt. Duw nu dat blok voor je uit tot het op 
  zo'n positie staat dat de stekelblokken beiden niet meer de grond raken, 
  maar alleen het blok. Nu kan je hier veilig rondlopen.
  Ga in de cel links om een Gold Skulltula te vinden en in de cel rechts om 
  een kistje met pijlen te vinden.
  Ga daarna terug naar je blok en trek het verder de kamer in tot het niet 
  meer verder kan. Je kan nu op het blok klimmen en via het blok naar het 
  linker hoge platform. Spring nu via de bovenkant van het stekelblok naar het 
  rechter hoge platform. Daar is een schakelaar en nog een celletje. In het 
  celletje staat een kistje met een blauwe Rupee. Ga nu op de schakelaar staan 
  om links van je een klein kistje te laten verschijnen. Trek je op aan dat 
  kistje met je Longshot om je prijs voor deze kamer te vinden: een sleutel! 
  Ga nu weer terug naar de ravijnenkamer, naar het platform met de 
  stekelbladen.
  
  Loop vanaf daar de richel in de linkerbovenhoek naar de guillotine toe. Met 
  de Lens of Truth kan je achter de guillotine een platform ontdekken. Spring 
  daar naartoe, onder de guillotine door. Zet voor de gein eens je Lens of 
  Truth uit, nu sta je gewoon in de lucht! Voor je zie je een ketting. Op die 
  ketting blijkt een onzichtbaar platform heen en weer te gaan! Spring daarop 
  als 'ie langskomt. Via dit 'liftje' kan je naar de gesloten deur springen. 
  Open die met je sleutel en ga erin.
  
  In de kamer waar je nu bent liggen op de grond onzichtbare stekels. Kijk 
  daarvoor uit als je loopt! Met de Lens of Truth kan je ze zichtbaar maken. 
  Er zijn ook twee (zichtbare!) ReDeads. Reken met ze af en er verschijnt een 
  kistje met daarin weer zo'n domme Blue Rupee.
  Nu wordt het tijd om eens wat zilveren Rupees te gaan verzamelen zodat je de 
  deur links kan openen. De eerste zilveren Rupee ligt gewoon ergens op de 
  grond. Twee anderen hangen voor een Hookshot-cirkel in de lucht. Pak die 
  door je met je Longshot op te trekken aan die cirkels. De vierde ligt in de 
  linkerbovenhoek op een onzichtbaar platform waar je op komt door je aan de 
  eveneens onzichtbare Hookshot-cirkel boven het platform op te trekken. Bij 
  de laatste Rupee kom je door er vanaf dat onzichtbare platform met je Hover 
  Boots heen te lopen.
  Nu je al die zilveren dingetjes hebt verzameld, gaat die deur open en kan je 
  erin gaan.
  
  Die deur slaat achter je dicht. In de kamer waar je nu bent staat een 
  angstaanjagend grote schedel. Klim via de grote trap aan een van de 
  zijkanten omhoog tot je boven bent. Hier groeien ook wat Bomb Flowers. Er 
  zijn ook twee Keeses op de muur. Reken daarmee af. Schiet daarna ook nog de 
  twee Fire Keeses uit de lucht die door de kamer vliegen. Als er geen Keese 
  meer te vinden is in de kamer gaat de deur waardoor je kwam weer open.
  Maar wacht, ga nog niet terug! Pak nu zo'n Bomb Flower en gooi die met een 
  grote boog in de schedel. Wacht op de ontploffing en BOEM! De schedel klapt 
  uit elkaar. Spring nu gauw naar beneden en ontdek dat er een sleutel uit is 
  gevallen! Pak die. Je ziet nu ook een Gold Skulltula die op de muur achter 
  de schedel zat. Versla die en pak zijn muntje. Ga nu weer terug naar de 
  onzichtbare stekelkamer.
  
  De deur die je hier wil openen met je sleutel zit op een platform hoog in de 
  kamer. Zet nu je Lens of Truth aan en onderzoek het plafond boven het 
  platform. Daar blijkt een verborgen Hookshot-cirkel te zitten! Trek je 
  daaraan op en ga door de gesloten deur.
  
  Volg de gang tot je bij twee stekelbladen en een ventilator komt. Die 
  ventilator blaast met tussenpozen steeds wind. Trek je Iron Boots aan om 
  niet weggeblazen te worden en loop zo langs de stekelbladen en de 
  ventilator. Nu komt er ineens een Big Skulltula uit de lucht zetten. Versla 
  die met je Longshot en loop dan ook langs de tweede ventilator. Nu kom je 
  bij een klein ravijn met aan de overkant een ventilator. Wacht tot die 
  ventilator even stopt met blazen en verwissel dan snel je Iron Boots voor 
  Hover Boots en steek het ravijn over. Laat je aan het eind naar beneden 
  vallen. Trek dan gauw je Iron Boots weer aan, want je komt nu bij een brug 
  met aan weerszijden ventilators. Loop over de brug. Kijk uit voor vuurballen 
  die uit het oog boven de deur komen. Het is niet nodig om de kamer in te 
  gaan voor je, want daar zijn alleen maar twee ReDeads om te verslaan. Kijk 
  in plaats daarvan met je Lens of Truth naar de linkermuur. Daarin kan je een 
  tunnel ontdekken. Ga voor de ventilator staan die tegenover de tunnel staat 
  en wacht tot die gaat blazen. Trek dan gauw je Hover Boots aan en je wordt 
  zo die tunnel in geblazen!
  Ga in die tunnel door de deur.
  
  Die deur slaat achter je dicht en je staat oog in oog met twee griezelige 
  mummies. Speel gauw de Sun's Song om ze te bevriezen en maak ze dan af. Pas 
  op voor vliegende potten in deze kamer! Als de Gibdo's verslagen zijn, gaat 
  de deur waardoor je kwam weer open en verschijnt er een kistje. Aangezien de 
  volgende deur op slot zit, verwacht je natuurlijk een sleutel in dat kistje 
  te vinden. Maar niets is minder waar. Er zit weer een van die eeuwige Blue 
  Rupees in.
  Dus gauw op zoek naar het andere kistje dat volgens het kaartje zich in deze 
  kamer moet bevinden. Rechts van de open deur zit een stuk rots met een barst 
  erin. Leg daar een bom op. Het ontploft, maar je ziet nog niks. Maar met de 
  Lens of Truth ontdek je een onzichtbaar kistje! Open dat en nu vind je wel 
  de sleutel! Open gauw de volgende deur en ga erin.
  
  Je bent nu in een kamer waar een groot schip staat. Rechts is een ladder die 
  naar het schip leidt. Maar die ladder is te hoog. Trek en duw daarom het 
  blok dat je links vindt via het aangegeven pad tot onder de ladder.
  [Door het blok van de startpositie weg te trekken heb je een doorgang 
  gecreëerd die het mogelijk maakt om vanuit een kamer in het begin van de 
  tempel -die waar je de eerste sleutel vond- snel naar deze kamer terug te 
  keren. Klim naar boven om te kijken als je niet precies weet welke kamer het 
  is]
  Klim nu via het blok de ladder op en spring nu op het schip. Je ziet een 
  heel groot Triforce-symbool... wacht nog even met wat je natuurlijk wil gaan 
  doen... als je verder het schip op loopt vliegt Navi ineens naar links en 
  wordt groen. Speel nu de Scarecrow's Song om Pierre te laten verschijnen op 
  een hoog platform. Trek je dan aan hem op. Op dat platform vind je een Gold 
  Skulltula en twee harten.
  Ga nu weer terug naar het schip en speel Zelda's Lullaby op het 
  Triforce-symbool. Nu begint de boot te varen! Je vaart naar een andere kamer 
  toe. Tijdens het varen wordt je aangevallen door twee Stalfossen. Vecht met 
  ze tot je bericht krijgt van Navi dat het schip begint te zinken! Kap dan 
  gelijk je gevecht af en spring links op de kant, want na een paar seconden 
  is de boot al gezonken.
  
  Je bent nu terechtgekomen in een ander deel van de tempel. Loop naar rechts 
  en ga daar door de deur.
  In de kamer waar je nu komt lijken alleen pilaren te staan, maar met de Lens 
  of Truth zie je dat er onzichtbare muren zijn die een doolhof vormen! Je 
  komt deze kamer binnen via de oostdeur. Ga nu links en twee keer rechts om 
  bij de noorddeur te komen. Ga daardoor naar binnen.
  
  Zodra je de kamer binnen gaat beginnen twee houten platforms met scherpe 
  punten erop zich naar elkaar toe te bewegen en jij staat ertussen... grijp 
  nu snel Din's Fire en gebruik het om de platforms te verbranden.
  Links en rechts van de kamer is een ReDead. De linker bewaakt een kistje met 
  zo'n domme blauwe jeweetwel erin, maar de rechter bewaakt de blauwe kist met 
  goud beslagen! Sla die ReDead neer en open de kist om de Boss Key te vinden! 
  Ga nu weer uit de kamer.
  
  Loop in de onzichtbare doolhof links en rechts om bij de westdeur te komen. 
  Onderweg kom je wat Floormasters tegen, die kan je beter ontwijken dan tegen 
  ze gaan vechten. Ga de westdeur in.
  In deze kamer draaien drie van die grote schedels rond waarvan je er al 
  eerder een tegen bent gekomen in deze tempel. Achter de schedels op de muur 
  zit een Gold Skulltula.
  Als je in geldnood zit (wat haast niet voor te stellen is na al die blauwe 
  Rupees) kan je wat Bomb Flowers in de schedels smijten. Als ze barsten 
  vallen er een zooi Rupees uit en soms ook magieflesjes. Ga weer uit de 
  kamer.
  
  Neem in de onzichtbare doolhof de eerste linkerafslag en dan de rechter om 
  bij de zuiddeur te komen. Ga daar in.
  De deur slaat achter je dicht. Eerst is er geen vijand te bekennen, maar met 
  de Lens of Truth aan kan je een Floormaster zien op de met bloed bedekte 
  vloer. Versla die Floormaster door hem eerst te slaan tot hij in drie kleine 
  klauwtjes splitst. Gooi dan een Deku Nut om die klauwtjes te verdoven en sla 
  ze dan een voor een kapot. Als de Floormaster verslagen is gaat de deur weer 
  open en verschijnt er een kistje met daarin een sleutel!
  Ga nu weer uit deze kamer.
  
  Ga in de onzichtbare doolhof links en dan rechts om bij de oostdeur te komen 
  waardoor je ook naar binnen kwam. Ga daar door en je komt weer bij de plek 
  waar je met het schip gestrand was.
  Zoek aan de overkant van het ravijn naar een grote pilaar met een standbeeld 
  van een vogel erop. Om die pilaar groeien Bomb Flowers. Span nu een pijl op 
  je boog en schiet midden tussen die Bomb Flowers. Die ontploffen en de 
  pilaar breekt en valt om! De omgevallen pilaar vormt nu een brug waarover je 
  het ravijn kan oversteken. Open aan de overkant van het ravijn de gesloten 
  deur met je sleutel.
  
  In de kamer waar je nu bent zie je de Boss Door aan de overkant van een diep 
  ravijn. Met de Lens of Truth aan zie je dat er platforms boven het ravijn 
  zijn. Spring naar het platform voor je en loop vanaf daar met je Hover Boots 
  naar het platform links of rechts van je. Vanaf daar kan je naar de Boss 
  Door springen. Open die met je Boss Key en ga erin. Je komt in een kamer met 
  een groot gat in het midden. Laat je daar in vallen en je landt op een groot 
  rond platform...
  
  
  PHANTOM SHADOW BEAST: BONGO BONGO
  
  Het ronde platform waar je op staat blijkt de drum (bongo) te zijn van het 
  monster uit de put! Het monster genaamd Bongo Bongo slaat erop met twee 
  joekels van handen. Door de trilling die dat veroorzaakt ga je steeds op en 
  neer. Het monster is onzichtbaar behalve zijn twee grote handen.
  Om dit monster te verslaan moet je Z-focussen op een van de handen en daar 
  een pijl naar schieten om die te verdoven. Doe dat ook bij de andere hand. 
  Als allebei de handen verdoofd zijn, kan je Z-focussen op zijn grote rode 
  oog. Je kan zijn lijf zichtbaar maken met de Lens of Truth. Schiet een pijl 
  in zijn oog om hem voor je op de drum te laten vallen. Sla zijn oog nu met 
  je zwaard tot hij weer overeind komt. Herhaal dit alles tot Bongo Bongo 
  verslagen is.
  Bongo Bongo maakt het je knap lastig door je steeds aan te vallen met zijn 
  handen. Hij probeert je niet alleen te slaan, maar pakt je soms ook vast, en 
  knijpt je fijn alvorens je weer weg te slingeren. Als je van de drum valt 
  kan je er gewoon weer op klimmen.
  Als je pijlen op zijn kan je ook je Longshot gebruiken om Bongo Bongo's 
  handen te raken. Soms vallen er ook pijlen of magieflesjes uit Bongo Bongo's 
  handen als je die verdooft.
  Als je hem uiteindelijk hebt verslagen vergaat hij tot as en ontstaan er een 
  blauwe warp en een hartcontainer. Pak die hartcontainer voor een extra hart 
  erbij op je energiemeter en stap dan in de blauwe warp...
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je komt terecht in de Chamber of the Sages. Voor je verschijnt Impa die, 
  zoals Sheik al zei, de Wijze van de Schaduw is. Ze zegt dat ze zeven jaar 
  geleden toen Ganondorf Hyrule Castle aanviel op zoek naar de Ocarina of 
  Time, prinses Zelda in veiligheid heeft gebracht. Je zal Zelda binnenkort 
  persoonlijk ontmoeten en ze zal je alles uitleggen.
  En nu geeft Impa je de paarse Shadow Medaillon waarin haar kracht als Wijze 
  van de Schaduw ligt!
  Terwijl je weer verdwijnt zegt Impa dat je naar prinses Zelda moet 
  uitkijken.
  
  
  <><><><><><><><><><><><><><>
  GRAVEYARD / KAKARIKO VILLAGE
  <><><><><><><><><><><><><><>
  
  
  Je komt terecht op die plek in de Graveyard waar het altijd regent, voor de 
  ingang van de Shadow Temple. Je hoeft nog maar een Wijze op te wekken! 
  Verlaat de Graveyard en ga via Kakariko Village naar Hyrule Field.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                  22. De Gerudo's
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><>
  HYRULE FIELD
  <><><><><><>
  
  
  Roep Epona en rijd met haar naar het westen van Hyrule Field. Je ziet daar 
  een stuk onbegroeide grond, met bruine aarde. Ga links van de verhoging het 
  bruine pad op en volg dat voorbij de hekjes om in Gerudo Valley te komen.
  
  
  <><><><><><><
  GERUDO VALLEY
  <><><><><><><
  
  
  Rijd het gebied binnen met Epona en rijd over de smalle plank over het 
  watertje heen. Je komt nu bij een groter ravijn waar diep beneden de rivier 
  kolkt. Er is een brug over het ravijn, maar die is gebroken, helemaal kapot. 
  Maar je moet toch aan de overkant komen. Geef Epona dus maar eens flink de 
  sporen en je springt zo met een mooie boog over het ravijn heen. Je kan het 
  ook zonder Epona doen, met je Longshot. Je moet dan richten op het plankje 
  dat aan een touwtje boven de brug hangt, niet op de brug zelf want dan val 
  je naar beneden.
  Nu je aan de overkant bent, zie je daar een tent met een man ervoor. Praat 
  met die man. Het is de baas van de timmermannen die zeven jaar geleden nog 
  in Kakariko Village waren! Hij zegt dat de Gerudo-dieven de brug gebroken 
  hebben. Zijn timmermannen moesten de brug repareren, maar ze hadden daar 
  geen zin in. In plaats daarvan zijn ze naar het fort van de Gerudo's gegaan 
  om ook dief te worden! Hij vraagt je om eens te gaan kijken wat ze daar 
  doen.
  Rijd nu verder Gerudo Valley in, onder de stenen boog door. Je rijdt nu zo 
  Gerudo's Fortress binnen.
  
  
  <><><><><><><><><><><><><><><><><>
  GERUDO FORTRESS / THIEVES' HIDEOUT
  <><><><><><><><><><><><><><><><><>
  
  
  Rijd het paadje af en je ziet een fort. Ervoor lopen wachten te 
  patrouilleren met grote speren. En voordat je wat kan doen grijpen die 
  wachten je en gooien je in een cel!
  Gelukkig is de cel niet zo goed afgesloten en kan je ontsnappen: namelijk 
  door met je Longshot aan de houten plank boven de opening boven je op te 
  trekken! Je staat nu in de opening van de cel. Onder je zie je 
  Gerudo-wachten lopen. Span een pijl op je boog en schiet de eerste wacht 
  knock-out. Nu kan je je veilig naar beneden laten vallen. De wachten mogen 
  je namelijk niet zien, anders wordt je weer in de cel gegooid!
  Ga als je beneden bent de opening links in om in het fort zelf te komen, de 
  Thieves' Hideout. Ik maak geen aparte hoofdstukjes voor de Thieves' Hideout 
  en Gerudo Fortress, onthoudt gewoon dat binnen de Hideout is en buiten het 
  fort.
  
  Goed, je bent nu dus binnen. Volg de gang en je komt bij een cel. Als je 
  naar de cel toeloopt wordt je geroepen door iemand in de cel. Loop erheen en 
  je ziet een timmerman in de cel zitten. Praat met hem en hij zegt dat hij en 
  zijn collega's gevangen zijn genomen door de Gerudo's. Hij vraagt je om hem 
  te bevrijden en waarschuwt je dan voor de Gerudo Wachten. En met dat hij dat 
  zegt, verschijnt er een Gerudo Thief (natuurlijk een vrouw) met twee grote 
  scherpe kromzwaarden om tegen je te vechten!
  
  Je moet haar verslaan in een zwaardgevecht. De Gerudo Thief weet handig met 
  de zwaarden om te gaan en gebruikt ze ook als schild om jou aanvallen te 
  blokken. Pas vooral op voor haar ronddraai-aanval. Als je daardoor geraakt 
  wordt, ben je verslagen en wordt je teruggegooid in je cel! Je kan haar het 
  beste slaan als ze even haar oriëntatie kwijt is na een ronddraai of een 
  andere aanval.
  
  Als je haar hebt verslagen verdwijnt ze en laat ze een sleutel achter! Pak 
  die sleutel en gebruik hem om de cel te openen. Praat in de cel met de 
  timmerman en hij zegt dat hij Ichiro heet. Hij is gevangen genomen alleen 
  maar omdat hij een man is, en de dievengroep bestaat alleen uit vrouwen! Hij 
  zegt dat er nog drie timmermannen gevangen zitten en dan verdwijnt hij.
  Ga weer uit de cel de gang links in (waar je niet vandaan komt) om buiten 
  het fort te komen.
  
  Ga gelijk weer de gang links in naar binnen om in een ander gedeelte van de 
  Hideout te komen voordat de wachten buiten je zien.
  Ga hier rechts de hoek om. In de verte zie je een wacht lopen. Wacht achter 
  een krat verstopt (je kan bukken door op Z te drukken, hé dat rijmt) tot ze 
  de hoek om is en sprint dan gelijk de gang in en ga rechts de helling op om 
  buiten te komen op de eerste verdieping van het fort.
  Als je de hoek om gaat zie je gelijk een Gerudo-wacht lopen. Schiet haar 
  meteen neer met een pijl voor ze alarm kan slaan. Ga dan bij waar de wacht 
  ligt links de opening in.
  Volg binnen de gang tot je bij twee nieuwe cellen komt. In de eerste cel 
  staan potten met daarin hartjes en/of pijlen. In de tweede cel zit weer een 
  timmerman. Hij roept je weer en steekt exact hetzelfde verhaal als de vorige 
  timmerman tegen je af. Als hij je waarschuwt voor de Gerudo-wachten, 
  verschijnt er weer een Gerudo Thief. Versla haar net als de vorige om de 
  sleutel van de cel te krijgen. Open daarmee de cel en praat erin met de 
  timmerman die zich voorstelt als Jiro. Hij zegt dat hij niets meer van de 
  Gerudo's wil weten en dat er nog twee collega's van hem gevangen zitten (hoe 
  weet hij trouwens dat er al één vrij is?) en rent dan de vrijheid tegemoet. 
  Verlaat nu de cel en ga het steile pad op om weer buiten het fort te komen.
  
  Je bent nu op de tweede verdieping van het fort. Ga gelijk weer naar binnen 
  door de opening rechts van je. Je staat nu boven een kamer (soort van keuken 
  lijkt het wel) en je ziet onder je twee wachten lopen. Om ze te passeren 
  moet je je met je Longshot optrekken aan de verste stutbalk van het dak, die 
  je recht voor je ziet. Je kan nu aan de andere kant van de kamer weer naar 
  buiten gaan.
  Laat je buiten een verdieping naar beneden zakken aan de rechterkant en ga 
  door de deur recht voor je.
  Je komt in een gang waar een krat gelijk voor je neus staat. Ga achter dat 
  krat staan en span een pijl op je boog. Wacht tot een wacht langs komt 
  patrouilleren en schiet haar dan onmiddellijk knock-out voor ze alarm kan 
  slaan. Nu kan je veilig de gang in lopen waar de wacht vandaan kwam. Neem in 
  die gang de eerste links om bij weer een cel te komen. Zoals gewoonlijk moet 
  je weer praten met de timmerman in de cel om een Gerudo Thief te laten 
  verschijnen. Versla haar net als de twee vorigen en gebruik de sleutel die 
  je wint om de cel te openen. De timmerman erin stelt zich voor als Sabooro 
  en hij zegt dat hij snel weer terug moet naar zijn baas. Nu is er nog één 
  timmerman te vinden in het fort.
  
  Ga uit de cel. Aangezien deze ruimte maar een opening heeft, moet je weer 
  door de gang naar buiten waardoor je gekomen bent. Ga buiten het fort een 
  verdieping naar beneden zodat je op de verdieping voor je terecht komt. Door 
  de opening rechts kan je weer naar binnen gaan.
  In dit gedeelte van de Hideout patrouilleren geen wachten, dus kan je veilig 
  de gang volgen tot je bij de laatste cel komt. Na het gebruikelijke ritueel 
  verschijnt er weer een Gerudo Thief die je moet verslaan voor een sleutel 
  zodat je de cel kan openen om de timmerman te bevrijden.
  De laatste timmerman, Shiro, vertelt je wat interessants over de woestijn. 
  Hij heeft de Gerudo's horen zeggen dat je om het Haunted Wasteland te 
  passeren dat naar de woestijn leidt, het 'oog der waarheid' nodig hebt. Nu 
  gaat hij weg en zegt dat je in de tent bij Gerudo Valley wat aardigs kan 
  vinden als je nog eens langskomt.
  
  Als de man weggerend is verschijnt er ineens een Gerudo-dief. Ze lijkt 
  helemaal niet vijandig gezind en praat tegen je! Ze zegt dat ze onder de 
  indruk is van je vaardigheden als dief en dat ze niet langer meer denkt dat 
  alle mannen behalve Ganondorf waardeloos zijn! Ze vertelt je dat Nabooru, de 
  leidster van de Gerudo's en na Ganondorf de belangrijkste Gerudo, haar aan 
  heeft gesteld als aanvoerster van het fort. Nabooru zelf leeft in de Spirit 
  Temple in de woestijn. Daarna benoemt ze jou tot lid van de Gerudo's! 
  Daarvoor krijg je een Gerudo's Membership Card waarmee je toestemming krijgt 
  om alle gebieden rondom Gerudo Fortress te betreden!
  
  Verlaat nu het fort. De wachten laten je nu gewoon passeren en je kan zelfs 
  een praatje met ze maken! Nu je de Membership Card hebt, kan je de Horseback 
  Archery spelen. Dat is een spel waarbij je vanaf de rug van je paard (Epona 
  dus) zoveel mogelijk doelen moet raken met 20 pijlen. De prijzen zijn: een 
  stukje hart bij 1000 punten en een grotere pijlenkoker bij 1500 punten. Dat 
  spel kan je spelen in het grote gebied in rechts op het kaartje.
  Ook kan je nu de Training Ground in tegen betaling van 10 rupees. De 
  Training Ground is een bonuskerker waar ik later in deze FAQ uitgebreid op 
  terug zal komen.
  
  Maar het belangrijkste nu is dat je bij de Spirit Temple komt, in de 
  woestijn. De ingang naar de woestijn is gelegen achter het grote hek in het 
  noordwesten van het fort. Dat hek is gesloten. Klim dus de ladder rechts van 
  het hek op om bij de uitgangstoren te komen. Praat daar met de Gerudo. Ze 
  vertelt je dat het gevaarlijk is in de woestijn, en dat je alleen het 
  Haunted Wasteland kan oversteken als je de twee testen volbrengt. De eerst 
  test is de Zandrivier. Je kan niet over deze rivier lopen zonder erin weg te 
  zinken! Daarna moet je de vlaggen volgen die de Gerudo's geplaatst hebben. 
  De tweede test is de Geest Gids. Alleen met 'ogen der waarheid' is deze gids 
  te zien. Als je verkeerd loopt, kom je weer bij het begin terug.
  Na dit gezegd te hebben opent de Gerudo het hek. Ga van de ladder naar 
  beneden en loop door de poort het Haunted Wasteland in.
  
  
  <><><><><><><><><
  HAUNTED WASTELAND
  <><><><><><><><><
  
  
  In deze woestijn kan je niet verder dan een paar meter voor je uitkijken 
  door de woeste zandstormen. Loop langs de twee vlaggen naar de kist. Hier 
  begint de eerste test: de Rivier van Zand! Deze is niet zo moeilijk. Je kan 
  de rivier oversteken met je Hover Boots aan, je zinkt dan niet weg. Je kan 
  je ook met je Longshot optrekken aan de kist aan de overkant van de 
  Zandrivier.
  
  Nu moet je de vlaggen volgen die het pad aangeven. Je moet goed kijken, want 
  het is slecht zicht. Als je verkeerd loopt, kom je weer terug bij het begin 
  (net als bij de Lost Woods). Volg de vlaggen tot je bij een klein stenen 
  gebouwtje komt. Laat je in dat gebouwtje vallen. Op de muur hier vind je een 
  Gold Skulltula! Er staan ook twee gedoofde fakkels. Steek die aan met Din's 
  Fire of Fire Arrows. Als ze allebei branden verschijnt er een kistje met 
  daarin een Purple Rupee (geloof ik, het kunnen ook bommen of Bombchu's ofzo 
  zijn geweest). Klim nu langs de ladder weer uit het gebouwtje.
  Loop langs het paadje het gebouwtje op. Daar hoor je het geluid van een Poe, 
  maar je ziet hem niet. Zet je Lens of Truth aan en je ziet hem wel! De Poe 
  zegt dat hij je gids is. Volg de Poe door de woestijn. Je kan op hem 
  Z-focussen. Pas onderweg op voor Leevers, groene beestjes die uit het zand 
  kruipen en je achtervolgen om je te verwonden. De Poe maakt wat rondjes en 
  gaat heel erg om, maar uiteindelijk brengt hij je toch naar de Desert 
  Colossus.
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  
  Je bent nu achter in de woestijn bij de Desert Colossus. Dat is een hele 
  grote rots met daarin een gigantisch beeld uitgehouwen. Hier zijn geen 
  zandstormen, maar wel Leevers in het zand. Loop naar de rots toe en ga door 
  de opening om in de Spirit Temple te komen.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                23. Spirit Temple
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><
  SPIRIT TEMPLE
  <><><><><><><
  
  
  Je ontdekt al gauw dat je niet ver komt in de Spirit Temple. Als je de trap 
  op gaat is er links een tunneltje dat te smal voor je is om door te kruipen, 
  en rechts een blok dat de weg verspert en te zwaar is om te duwen. Ga dus de 
  Spirit Temple weer uit.
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  
  Gelijk als je uit de Spirit Temple komt, verschijnt Sheik. Hij zegt dat je 
  terug in de tijd moet reizen om de Spirit Temple te kunnen betreden. Om een 
  kind naar de woestijn te leiden, heb je de Requiem of Spirit nodig. Sheik 
  leert je die: A, Cv, A, C>, Cv, A. Hij speelt het twee keer voor op zijn 
  harp. Speel het na om het te leren. Dan verdwijnt Sheik in een zandstorm.
  Ga nu voordat je in de tijd gaat reizen terug naar het begin van de Desert 
  Colossus (waar je er vanuit het Haunted Wasteland in bent gekomen). Aan de 
  linkerkant staan twee palmbomen dicht bij de rotswand. Tussen die palmbomen 
  in, in de rots, zit een barst. Leg er een bom voor en het zaakje ontploft 
  zodat er een opening vrijkomt! Ga daarin.
  Je komt bij een Great Fairy's Fountain. Speel zoals gewoonlijk Zelda's 
  Lullaby op het Triforce-symbool. De Great Fairy of Magic verschijnt en geeft 
  je een magisch wapen: Nayru's Love! Hiermee kan je tegen de kost van 12 
  magiepunten een barrière om je heen creëren die je kan beschermen tegen 
  verwondingen. De magie werkt maar voor een bepaalde tijd, dus ga er zuinig 
  mee om!
  Nu is het tijd geworden om terug in de tijd te reizen. Speel de Prelude of 
  Light om je naar de Temple of Time te warpen.
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Ga naar het voetstuk en plaats het Master Sword erin terug om weer een kind 
  te worden. Speel dan als kind de Requiem of Spirit om jezelf naar de Desert 
  Colossus te verplaatsen.
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  
  Loop van het warpplatform naar de ingang van de Spirit Temple. Links van de 
  ingang zie je een stukje zachte grond. Plant daar een Magic Bean in. Ga dan 
  de Spirit Temple in.
  
  
  <><><><><><><
  SPIRIT TEMPLE
  <><><><><><><
  
  
  Gelijk als je binnen komt, vliegen twee potten je aan. Verdedig jezelf met 
  je schild en pak de hartjes die eruit komen. Loop nu de trap op. Links voor 
  het tunneltje zie je nu een vrouw geknield staan. Als je naar haar toe 
  loopt, staat ze op.
  Praat met haar en ze vraagt je wat je hier doet. Je kan kiezen uit: "De 
  tempel bekijken," "Wijzen zoeken" of "Niet echt iets." Kies "Niet echt iets" 
  en ze vraagt je dan om iets voor haar te doen. Maar eerst wil ze weten of je 
  volgeling van Ganondorf bent. Zeg dat je Ganondorf haat.
  Dan stelt de vrouw zich voor als Nabooru de Gerudo. Ze zegt dat ze niet zo 
  is als Ganondorf, die slechte dingen doet zoals van vrouwen en kinderen 
  stelen en mensen vermoorden. De Gerudo-stam bestaat alleen uit vrouwen, maar 
  eens in de honderd jaar wordt er een man geboren. Die moet dan koning 
  worden. Nu is dat dus Ganondorf. Dan vraagt Nabooru je of je voor haar door 
  het tunneltje wil kruipen en aan de andere kant een schat zoeken, de Silver 
  Gauntlets! Met deze zilveren handschoenen wil Nabooru tot diep in de tempel 
  doordringen en daar alle schatten van Ganondorf stelen en zijn plannen in de 
  war brengen. Zeg ja op dit verzoek en ze gaat aan de kant zodat het 
  tunneltje vrijkomt.
  
  Omdat je nu klein bent pas je wel door het tunneltje, dus kruip erdoor naar 
  de andere kant. Loop in dat kamertje het trappetje op en ontwijk de ijzeren 
  dingen die heen en weer gaan. Je wordt nu aangevallen door twee Fire Keeses. 
  Haal die uit de lucht met je boemerang. Er zitten ook nog twee Keeses op de 
  muur boven het tunneltje waar je niet vandaan komt. Versla die ook. 
  Tenslotte is er een Armos die je moet verslaan. Wek hem door hem aan te 
  raken, verdoof hem met een Deku Nut en versla hem met je zwaard.
  Nu je alle vijanden hebt verslagen, gaan de deuren rechts en links open. Ga 
  eerst door de linkerdeur.
  
  Als je de kamer in komt verschijnt er een Stalfos (groot zien ze eruit nu 
  jij klein bent!). Selecteer je Deku Shield, die kan je tegelijk met je 
  zwaard gebruiken, en versla de Stalfos. Je kan ook proberen hem achteruit te 
  drijven het ravijn in, dan ben je er gelijk vanaf.
  Nu is de Stalfos weg. Boven het ravijn zweeft nu nog een Green Bubble. 
  Z-focus op hem en verdoof hem met je boemerang. Versla hem dan met je 
  katapult.
  Aan de overkant van het ravijn staat een schakelaar achter een tralieplank. 
  Mik nu je boemerang zo, dat die achter de tralies langs gaat, tegen de 
  schakelaar aan. Dan valt de tralieplank om en vormt een brug naar de 
  overkant. Steek het ravijn over. Je vindt daar een kistje met daarin een 
  Blue Rupee, fijn zeg! Ga door de deur.
  
  De deur slaat achter je dicht. Er rijst een soort mummie op, Anubis. Hij 
  spuwt vuur naar je. Volgens Navi is hij zelf ook kwetsbaar voor vuur. Anubis 
  doet al je bewegingen na in de tegenovergestelde richting zodat hij steeds 
  tegenover je staat. Ga nu naar links waar je een schakelaar vindt. Als je 
  die activeert, verschijnt er een vuurtje voor de nieuwe deur. Steek dan snel 
  het ravijn over over het smalle paadje (pas op voor het ijzeren ding!) en ga 
  tegenover het vuurtje staan. Anubis komt nu in het vuurtje tegenover je en 
  verbrandt! (Als het vuurtje uit was, kan je de schakelaar opnieuw activeren 
  met je katapult)
  Om het iets makkelijker te maken kan je in plaats van dit hele gedoe Din's 
  Fire gebruiken! (Flauw, waarom zei ik dat niet meteen?)
  In ieder geval gaat de deur open, dus ga daar door.
  
  Navi waarschuwt je in de volgende kamer voor Wallmasters. En gelijk als je 
  de kamer binnenloopt, krijg je zo'n schaduw om je heen die aangeeft dat een 
  Wallmaster naar beneden komt. Loop wat rond tot de Wallmaster valt, en sla 
  hem dan met je zwaard tot hij verslagen is. Daar heb je mooi geen last meer 
  van!
  Deze kamer is in tweeën gedeeld door een traliehek. Aan jouw kant van de 
  kamer zitten wat Keeses die je moet verslaan, en op het traliehek aan de 
  andere kant zitten er ook wat. Die Keeses kan je verslaan met je boemerang, 
  al zitten ze aan de andere kant! Er is ook een Gold Skulltula op het hek, 
  versla die ook en pak het muntje met je boemerang. Nu is het traliehek 
  gezuiverd van ongerechtigheden, dus kan je het gaan beklimmen om de zilveren 
  rupees te gaan verzamelen. Als je ze allemaal hebt, valt een gedeelte van 
  het hek naar beneden, zodat je naar de andere kant van de kamer kan! Daar 
  zie je twee gedoofde fakkels. Steek ze aan om aan de andere kant van de 
  tralies (waar je vandaan kwam) een kistje te laten verschijnen. Ga er gauw 
  heen en open dat kistje voor een sleutel!
  Verlaat de kamer door de deur aan de fakkel-kant.
  
  Je bent weer terug in eerste kamer achter het tunneltje. Kruip nu door het 
  tunneltje dat tussen de fakkels ligt om bij een gesloten deur te komen. Open 
  die met het sleuteltje dat je net hebt gevonden en ga erin.
  
  Nu ben je bij een klimwal aangekomen. Maar helaas klimmen er ook wat 
  Skullwalltula's op de wand. Haal die naar beneden met je boemerang zodat jij 
  er op kan klimmen zonder lastig gevallen te worden. Draai je om als je boven 
  bent en je staat ineens oog in oog met een Gold Skulltula! Versla die en pak 
  het muntje dat hij achterlaat. Loop nu de kamer in en open het kleine kistje 
  dat je tegen komt. Er zitten Bombchu's in! In de kamer staat een plaatje van 
  een zon op de grond. Versla de Skullwalltula's op de muur als je er zin in 
  hebt en loop verder. Dan verschijnen er ineens een Lizalfos! Versla hem met 
  je zwaard en er verschijnt er nog een. Versla die ook en schiet dan met je 
  katapult op de schakelaar die je aan de wand ziet. Dan verschijnt er een 
  kistje met daarin... surprise, surprise... een Blue Rupee! Wat een geluk 
  vandaag!
  Je ziet op de muur rechts een barst waar je op kan Z-focussen. Doe dat ook 
  en laat een Bombchu (lopende bom) los. Als die de barst bereikt, ontploft 
  het. Nu kan het zonlicht de kamer in komen! Het zonlicht valt op het plaatje 
  van de zon. Daardoor gaat de deur voor je open. Ga erdoor.
  
  Je bent nu in een hele grote kamer. Ga niet de trap voor je op, maar laat je 
  links bij het standbeeld, naar beneden vallen. Nu zie je een heel erg groot 
  Boeddha-achtig beeld! Loop naar de voorkant van het beeld waar twee gedoofde 
  fakkels zijn. Steek die aan met Din's Fire en er verschijnt een kist met 
  daarin de Dungeon Map!
  
  Ga weer terug naar waar je naar beneden bent gegaan. Je ziet er een blauwe 
  schakelaar waarmee je de deur bovenaan de trap kan openen. Maar die 
  schakelaar moet ingedrukt blijven. Klim dus weer omhoog en pak het 
  standbeeld. Het is geen Armos, dus wees maar gerust! Duw het standbeeld van 
  het platform af op de schakelaar. De deur blijft nu open. Beklim de trappen 
  en ga door de deur die je net geopend hebt.
  
  Loop door de met fakkels verlichte gang naar de volgende deur en ga erin.
  De deur slaat achter je dicht.
  In deze kamer vind je: Beamossen, zilveren rupees gedoofde fakkels en een 
  blok met een plaatje van een zon erop. We beginnen bij het eerste: de 
  Beamossen. Aangezien wij niet van Beamossen houden gaan we deze alle drie 
  uit de weg ruimen. Daartoe nemen we bommen en laten daarmee de Beamossen 
  ontploffen terwijl wij de ijzeren dingen ontwijken.
  Dat brengt ons bij het tweede: de zilveren rupees. Zoals voorheen moet je 
  deze rupees verzamelen. De rupees bevinden zich voornamelijk op de randen 
  langs de wanden en in het midden van de kamer. Als alle zilveren rupees 
  verzameld zijn, gaat de fakkel aan het begin van de kamer aan.
  Grijpt nu een Deku Stick, steek hem aan bij de fakkel en steek met de 
  brandende fakkel de andere drie fakkels aan. Als ze allemaal branden 
  verschijnt er een kistje op de rand aan de kant van de nieuwe deur. Open die 
  om een sleutel te vinden!
  Nu moeten alleen de deuren nog open. Ga naar de vier duwblokken die je in de 
  kamer ziet. Trek het blok dat voor het blok met de zon erop staat weg, zodat 
  je bij het blok met de zon erop kan. Trek dat blok naar achteren, tot het in 
  de zonnestraal staat. Nu gaan de deuren open en kan je verder in de tempel 
  doordringen!
  
  Je komt nu bij een trappetje met fakkels langs de wanden. Loop het trappetje 
  op tot halverwege en draai je dan om. Je vindt een Gold Skulltula boven de 
  deur waar je uit kwam! Versla hem en pak het muntje met je boemerang. Loop 
  dan verder de trap op en ga door de deur.
  In de nieuwe kamer zie je een troon met daarop een geharnast monster, een 
  Iron Knuckle. Sla hem met je zwaard om hem tot leven te brengen!
  
  IRON KNUCKLE
  
  De Iron Knuckle is een soort ridder met een gigantische bijl. Als je bij hem 
  in de buurt komt geeft hij een geweldige zwiep ermee en als je daardoor 
  geraakt wordt, verlies je in een keer minstens 4 hartjes!
  Z-focus op hem en loop naar hem toe. Maak snel een salto achterover (Z+ 
  stick naar onder + A) om de zwaai van zijn bijl te ontwijken. Hij kan op 
  twee manieren slaan: twee horizontale zwaaien of een verticale mep. Als hij 
  dat laatste doet, blijft zijn bijl even in de grond steken. Sla dan snel toe 
  en sla hem met je zwaard. Ren gauw weg voor hij je weer aanvalt. Als de Iron 
  Knuckle met zijn bijl een pilaar raakt, breekt die pilaar en komen er 3 
  hartjes uit. Die kan je gebruiken om je energiemeter mee aan te vullen. Als 
  je hem een bepaald aantal keren hebt verslagen verliest hij een deel van 
  zijn harnas en kan hij harder lopen. Ga nu door met je aanvallen tot hij 
  helemaal verslagen is. In totaal moet je hem zo'n 30 keer meppen!
  
  --------------
  
  Ga als de Iron Knuckle verslagen is door de opening achter de troon om de 
  Spirit Temple te verlaten.
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  
  Je staat nu op een hand van het beeld dat was uitgehouwen in de Desert 
  Colossus. Als eerste zie je de uil. Hij zegt dat de toekomst van de mensen 
  in Hyrule op jouw schouders rust. Verder geeft hij je een tip over de heksen 
  waar je later tegen moet vechten. Je moet hun eigen magie tegen hen 
  gebruiken. Dan vliegt de uil weg.
  Je ziet nu een grote kist. Open die kist om de Silver Gauntlets te vinden! 
  Met deze zilveren handschoenen kan je hele zware dingen optillen en/of 
  verplaatsen. Maar je hebt beloofd om ze aan Nabooru te geven...
  Dan ineens hoor je een vrouw gillen. Beneden je wordt Nabooru gevangen 
  genomen door twee heksen. Nabooru roept dat je weg moet gaan en wordt dan 
  door de heksen in het zand gezogen. De heksen verdwijnen in de Spirit 
  Temple.
  Je krijgt weer controle over Link. Je kan de Silver Gauntlets nu niet meer 
  aan Nabooru geven, dus zit er niets anders op dan ze maar zelf te houden. 
  Speel nu de Prelude of Light om je naar de Temple of Time te verplaatsen.
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Pak het Master Sword weer uit het voetstuk om volwassen Link te worden. Je 
  ziet nu dat je de Silver Gauntlets draagt!
  Speel de Requiem of Spirit om jezelf naar de Desert Colossus terug te 
  warpen.
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  
  Ga naar de ingang van de Spirit Temple. Je ziet dat de Magic Bean is 
  uitgegroeid in een grote plant. Ga erop staan en je maakt een rondritje door 
  de woestijn. Als je bijna bij het beginpunt terug bent, gaat de plant ineens 
  snel omhoog. Spring er op het hoogste punt af. Je staat nu op de stenen boog 
  waar je een stukje hart vindt!
  
  
  <><><><><><><
  SPIRIT TEMPLE
  <><><><><><><
  
  
  Loop de trap op en ga rechts. Daar is een groot blok, en nu je de Silver 
  Gauntlets hebt, kan je die wel duwen! Duw het blok tot het valt.
  Je komt nu in een kamertje waar een Beamos staat. Versla die Beamos met een 
  bom. Kijk nu op het plafond, boven de plek waar de Beamos stond. Daar zie je 
  een schakelaar! Activeer hem met je Longshot en de deuren links en rechts 
  gaan open. Ga eerst in de linkerdeur.
  
  Gelijk als je de kamer binnenkomt wordt je aangevallen door een Wolfos. 
  Versla die wolf. Je ziet verderop in de kamer een Triforce-symbool. Nu kan 
  je wel raden wat je daar moet doen... goed zo, je moet er Zelda's Lullaby op 
  spelen! Nu verschijnt er een grote kist op een platformpje tegenover het 
  Trforce-symbool. Trek jezelf op met de Longshot aan de kist en open hem. Je 
  vindt er het kompas in! Ga nu weer terug naar de kamer met de Beamos.
  
  Neem nu de rechterdeur. In de kamer waar je nu bent rollen grote keien heen 
  en weer en er zijn zilveren rupees. Die zijn er natuurlijk niet voor niets, 
  je moet ze verzamelen! Trek eerst je Hover Boots aan en loop door de lucht 
  naar de eerste zilveren Rupee toe. De andere zilveren rupees liggen in de 
  nisjes aan weerszijden van de muren. Pas op voor de rotsblokken als je ze 
  pakt. Nu gaat de nieuwe deur open.
  In een van de nisjes zit een blauw blok met dezelfde inscriptie als de Door 
  of Time. Speel er dus de Song of Time voor en het blok wordt verplaatst naar 
  de nis ernaast! In de vrijgekomen ruimte vind je een Gold Skulltula.
  Ga nu door de deur.
  In het kleine kamertje waar je nu komt staat een kistje. Maar als je er heen 
  loopt, valt er een Like Like uit de lucht! Versla die eerst en open dan het 
  kistje om een kleine sleutel te vinden.
  Ga nu terug naar de kamer met de Beamos.
  
  Open in deze kamer de gesloten deur met je sleutel. In het gangetje waar je 
  nu komt vliegen potten je aan en er komt weer eens een Like Like uit de 
  lucht vallen. Versla die Like Like en loop dan verder.
  Je komt bij een klimwand. Klim erlangs omhoog. In de kamer waar je nu bent 
  zijn 4 zonsymbolen op de muur en er staat een grote duwbare spiegel. Je 
  hoort geluiden van een vijand in de kamer, maar je ziet er geen! Zet dus je 
  Lens of Truth aan om een Floormaster te ontdekken. Versla die door hem twee 
  keer met je zwaard te slaan zodat hij zich splitst, en dan de drie kleine 
  klauwtjes eerst verdoven met een Deku Nut en ze te verslaan met je zwaard.
  Nu de Floormaster is opgehoepeld kan je je concentreren op de spiegel waar 
  het zonlicht dat door een raampje naar binnen op reflecteert. Steeds als het 
  licht van de zon op een zonsymbool valt gebeurt er wat. Duw de spiegel met 
  de klok mee. Als het eerste zonsymbool verlicht wordt, verschijnt er een 
  kistje. Open die om een rood hartje te vinden. Duw nu de spiegel verder 
  zodat het licht op het tweede zonsymbool valt. Er verschijnt weer een 
  kistje. Het is een val die je bevriest als je het kistje opent, dus kan je 
  dat kistje maar beter dicht laten. Als het licht op het derde zonsymbool 
  valt gaat de deur open! Duw de spiegel niet meer verder, want als het licht 
  op het laatste zonsymbool valt is het enige dat gebeurt een Wallmaster die 
  uit de lucht valt.
  Ga door de nieuw geopende deur.
  
  Nu ben je weer in de kamer waar het hele grote Boeddhabeeld staat waar je 
  als kind de kaart voor hebt gevonden. Het standbeeld rechts is een Armos, 
  raak die dus niet aan! Loop de trappen op tot je boven bent.
  Als je naar links kijkt zie je de linkerhand van het standbeeld met een 
  Triforce-symbool erop. Trek je Hover Boots aan en loop door de lucht naar de 
  hand toe. Omdat het een Triforce-symbool is pak je natuurlijk je ocarina en 
  speel je Zelda's Lullaby. Daardoor verschijnt er op de rechterhand van het 
  standbeeld een klein kistje! Trek je met je Longshot op aan dat kistje zodat 
  je op de rechterhand terecht komt. Open nu het kleine kistje voor een 
  sleutel!
  
  Loop met je Hover Boots aan van de hand af naar de trappen voor je. Dit zijn 
  de trappen waar je als jonge Link ook al was. Beklim de trappen. Bovenaan 
  zie je dat Navi wegvliegt naar een platform tegenover je en groen wordt. 
  Speel de Scarecrow's Song om Pierre daar te laten verschijnen! Trek je aan 
  hem op. Op dit platform vind je een Gold Skulltula op de muur. Ga nu weer 
  terug naar waar je vandaan kwam door je aan de fakkel daar op te trekken met 
  je Longshot.
  
  Loop nu één trap naar beneden. Tegenover je zie je een ander stel trappen 
  met op de top een fakkel. Trek je met je Longshot op aan die fakkel. Je 
  staat nu weer op de plek waar je ook stond voordat je op de hand van het 
  standbeeld ging. Je ziet nu dat op het platform tegenover je een kistje is 
  verschenen. Trek je op aan dat kistje en open het om een schitterende Blue 
  Rupee te vinden! Geweldig... Je vindt hier ook een verroeste schakelaar. 
  Activeer die met je Megaton Hammer om een deur beneden in deze kamer te 
  openen. Laat je naar beneden vallen. Recht tegenover de kist waarin je de 
  kaart hebt gevonden is de deur die je net geopend hebt. Ga daar door.
  
  Volg de gang om bij een groot grijs blok te komen. Duw dat blok tot het 
  valt. Om de hoek zie je nu nog een groot grijs blok. Duw ook dat blok tot 
  het valt. Je komt bij een verroeste schakelaar. Sla erop met je Megaton 
  Hammer om een liftje te activeren dat op en neer gaat tussen hier en de 
  ingang van de Spirit Temple. Deze afsnijdroute kan handig zijn later.
  Ga nu weer terug naar de kamer met het grote Boeddhabeeld.
  
  Ga gelijk als je de deur uitkomt rechts. Trek je met je Longshot op aan de 
  cirkel om bij de trap te komen waar je ook was toen je de kamer voor het 
  eerst betrad als volwassen Link. Beklim de trap om bij een gesloten deur te 
  komen. Open die deur met je sleutel die je op de hand van het beeld hebt 
  gevonden.
  Je komt in een met fakkels verlichte gang. Er is ook een Beamos. Negeer die 
  of versla hem en ga in de volgende deur.
  
  De deur slaat achter je dicht. Dit is net zo'n kamer als je als jonge Link 
  in deze tempel vond, met een Anubis en smalle paadjes. Maar nu is er niet 
  een Anubis, maar drie, en ook nog een Beamos. Gebruik Din's Fire of de Fire 
  Arrows als je die al hebt om af te rekenen met de Anubissen en gebruik een 
  bom voor de Beamossen. Dat viel best mee hè?
  Nu gaan de deuren open. Er is hier ook een deur die je met een sleutel moet 
  openen. Maar aangezien je nu geen sleutel hebt, kan je die ook niet openen. 
  Ga door de deur waar je niet vandaan komt.
  
  In de kamer waar je nu bent zijn twee geblokkeerde deuren, een zonsymbool op 
  de muur en een blauwe schakelaar met 4 Armossen er omheen. Als je op die 
  blauwe schakelaar gaat staan, gaat de linkerdeur openen. Maar aangezien 
  blauwe schakelaars altijd ingedrukt moeten blijven, gaat de deur weer dicht 
  als je van de schakelaar af gaat. Er moet dus iets anders op. Een Armos 
  bijvoorbeeld! Ga bij de linkerdeur staan en schiet een pijl op de Armos in 
  de linkerbovenhoek om hem te wekken. De Armos komt op je af... en gaat op de 
  schakelaar staan! De deur gaat open. Ga er gauw door heen voordat de Armos 
  er weer vanaf gaat.
  Loop de met fakkels verlichte trap op. Halverwege de trap kan je met de Lens 
  of Truth twee kleine kistjes ontdekken. In beide kistjes zit een rood 
  hartje. Ga nu door de deur boven aan de trap.
  
  Die deur slaat achter je dicht. De soort kamer komt je vast al bekend 
  voor... en ja hoor! Aan het eind van de kamer zit een Iron Knuckle op zijn 
  troon! Sla hem met je zwaard om hem te wekken en je mag weer gaan vechten 
  met een Iron Knuckle! Gebruik dezelfde tactieken als je als kind deed. Nu 
  zal het iets makkelijker zijn om hem te verslaan, omdat je een krachtiger 
  zwaard hebt.
  Als je de Iron Knuckle een kopje kleiner hebt gemaakt gaan de deuren weer 
  open. Ga door de deur achter de troon. Loop de opening in om de Spirit 
  Temple te verlaten!
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  Je staat nu op de andere hand van het grote beeld in de Desert Colossus. Er 
  verschijnt een grote kist. Open die kist om het Mirror Shield te vinden! Met 
  het spiegelende oppervlak van dit schild kan je zonlicht of energie 
  weerkaatsen! Selecteer op het Equipment Pauzescherm het Mirror Shield om 
  voortaan te gebruiken. Ga dan weer terug de Spirit Temple in waar je vandaan 
  kwam.
  
  
  <><><><><><><
  SPIRIT TEMPLE
  <><><><><><><
  
  
  Loop door de Iron Knuckle kamer terug naar de kamer waar de Armos op de 
  blauwe schakelaar stond. Er is hier nog een geblokkeerde deur. Links naast 
  die deur zit een zonsymbool op de muur. Ga nu in het zonlicht staan dat door 
  het kleine raampje naar binnen valt en gebruik je Mirror Shield om het licht 
  te weerkaatsen in het zonsymbool! De gesloten deur gaat nu open zodat je 
  erin kan gaan.
  Je vindt erachter een klein kamertje met daarin een sleutel! Ga nu terug 
  naar de kamer waar je tegen de Anubissen hebt gevochten (de kamer voor de 
  Armos-kamer). Daar kan je nu de gesloten deur openen met je sleutel.
  
  In de nieuwe kamer staan twee Beamossen op een voetstuk. Gebruik bommen om 
  met ze af te rekenen. Versla ook de Skullwalltula op de muur.
  Je ziet nu een hele hoge klimwand, bestaand uit zeven stukken wand. Drie 
  stukken zitten op hun plaats, maar vier stukken schuiven steeds heen en 
  weer. Aan weerszijden van de muur zitten stekels. Je kan nu moeilijk gaan 
  doen door van klimstuk naar klimstuk te klimmen op het moment dat de wanden 
  net stil staan en steeds goed te timen zodat je niet in de stekels terecht 
  komt en zo uiteindelijk met veel moeite boven komen, maar het is veel 
  makkelijker om je met je Longshot op te trekken aan het bovenste klimstuk 
  zodat je gelijk boven bent!
  Boven zijn weer twee Beamossen. Versla ook die met bommen. Draai je nu om en 
  je ziet tegenover je een klein wit platform met een Longshot-cirkel erop. 
  Trek je op aan die Longshot-cirkel om op het platformpje te komen. Je vindt 
  er twee rode hartjes op. Ga met je Hover Boots weer terug naar waar je 
  vandaan kwam en ga door de deur.
  
  Je ziet nu voor je een gesloten deur met daarvoor op de grond een 
  Triforce-symbool. Als je nu nog niet weet dat je je ocarina moet pakken en 
  Zelda's Lullaby moet spelen kan je beter je Zelda-cartridge verkopen en in 
  plaats daar van Yoshi&#8217;s Story aanschaffen...
  Maar goed, de deur gaat dus open en je kan erin gaan.
  
  Versla in de nieuwe kamer eerst de vier Torch Slugs. Je ziet nu de blauwe 
  met goud versierde kist in een vlam. Je kan wel raden wat in die kist zit. 
  Maar nu kan je de kist nog niet openen omdat het omgeven is door vuur.
  De deuren in deze kamer zijn allemaal nepdeuren die je aanvallen als je ze 
  probeert te openen. Mol ze dus met je Megaton Hammer. Achter de deur links 
  tegen de achtermuur vind je een geel oog. Schiet een pijl in dat oog om 
  boven de Longshot-cirkel op het plafond een wit platform te laten 
  verschijnen! Trek je op aan de cirkel om op dat platform te komen. Spring 
  vanaf het platform naar de schakelaar. Als je op de schakelaar gaat staan, 
  gaat het vuur om de kist weg. Ga nu gauw naar de kist toe en open hem om de 
  Boss Key te vinden!
  Ga nu weer terug door de deur waar je vandaan kwam. Als je rechts gaat kom 
  je bij een nieuwe deur. Ga door die deur.
  
  In de kamer waar je nu bent is voor je een gesloten deur en rechts van je 
  zijn vier kettingen en een grote spiegel aan de wand. Links is een 
  schakelaar achter tralies. Ontwijk de vliegende potten en doe een steek met 
  je zwaard door de tralies om die schakelaar te activeren. Nu gaat de deur 
  voor je open. Ga door die deur.
  
  In de nieuwe kamer verschijnt eerst een Lizalfos. Versla die hagedis met 
  zwaard. Door een opening links schijnt het licht dat reflecteert van een 
  spiegel in de volgende ruimte in deze kamer. Reflecteer met je Mirror Shield 
  dat licht op het zonsymbool dat boven de opening zit. Er verschijnt dan een 
  kistje met daarin wat bommen!
  Ga nu naar de spiegel toe. Er bij vliegen wat schedels rond, White Bubbles. 
  Gebruik nu niet Din's Fire om de schedels allemaal tegelijk te verslaan, 
  want dan loopt het spel om een of andere onverklaarbare reden vast. Gebruik 
  in plaats daarvan pijlen om de schedels te verslaan.
  Kijk nu langs de wanden en je ziet een rare bobbel. Als je die slaat met je 
  zwaard, maakt het een vreemd geluid. Leg er dus een bom voor. Die ontploft 
  en er komt een ruimte achter vandaan waar nog een grote duwspiegel staat!
  Duw nu de eerste spiegel in de kamer waar je nu bent zo, dat het zonlicht 
  reflecteert in de tweede spiegel.
  Loop naar de tweede spiegel toe en er verschijnt weer een Lizalfos. Versla 
  die. Je bent nu aan de andere kant van de tralies waar de schakelaar achter 
  stond. Duw nu de tweede spiegel zo, dat het zonlicht door de tralies heen 
  gaat en reflecteert op de grote spiegel die in de kamer achter de tralies 
  aan de muur hangt. Ga nu terug naar die kamer.
  
  Ontwijk de vliegende potten weer en laat jezelf links naar beneden vallen. 
  Ontwijk meer vliegende potten en ga in het licht staan dat van de spiegel op 
  de grond reflecteert. Gebruik nu je Mirror Shield om dat licht op het 
  zonsymbool op de muur tegenover je te reflecteren. Als het licht op de zon 
  valt, gaat het platform waar je op staat aan de kettingen naar beneden!
  Je staat nu op het platform hoog in de kamer met het Boeddhabeeld, tegenover 
  het gezicht van het beeld. Je staat nog steeds in het zonlicht. Reflecteer 
  dat licht met je Mirror Shield op het gezicht van het beeld. Laat het licht 
  een poosje op het gezicht gericht om het te doen breken!
  Trek je nu op met je Longshot aan het hek dat achter het gezicht vandaan 
  kwam. Je staat nu in het gezicht van het beeld. Het hek gaat open en de Boss 
  Door zit erachter. Open die met de Boss Key en ga naar binnen...
  
  Je ontmoet nu de twee heksen Kotake en Koume die Nabooru gevangen hadden 
  genomen! Ze zeggen dat je heel brutaal in hun tempel bent doorgedrongen en 
  dat ze je wel eens een lesje zullen leren. Ze sturen een Iron Knuckle op je 
  af! Je moet eerst tegen deze Iron Knuckle vechten.
  Als je het advies van Navi vraagt, zegt ze dat het geen gewone vijand is! 
  Versla deze Iron Knuckle net als de vorige twee. Als je wint, valt het 
  harnas weg en blijkt Nabooru de Iron Knuckle geweest te zijn!
  De heksen verschijnen weer en zeggen dat Nabooru weer normaal is. Ze hadden 
  haar gehersenspoeld. Nu nemen ze Nabooru opnieuw gevangen en verdwijnen!
  
  De deur achter de troon van de Iron Knuckle gaat open. Ga daarin en je komt 
  in een kamer met een groot platform in het midden. Klim op dat platform via 
  de klimwand. Nu verschijnen Kotake en Koume weer!
  
  
  SORCERESS SISTERS: TWINROVA
  
  De twee heksen hebben ieder een eigen magische aanval. Kotake valt aan met 
  vuur en Koume met ijs. Ze vliegen boven je hoofd. Belangrijk om te weten is 
  dat Kotake kwetsbaar is voor ijs en Koume kwetsbaar voor vuur.
  Kijk welke heks een magische aanval op je voorbereidt, je kan dat zien 
  doordat ze een kristal vormen. Z-focus op die heks en gebruik je Mirror 
  Shield om de magische straal terug te kaatsen. Z-focus nu op de andere heks 
  om met de energie van de ene heks, de andere heks aan te vallen! Als 
  bijvoorbeeld Koume ijs op je schiet, kan je met de gereflecteerde straal ijs 
  Kotake aanvallen die kwetsbaar is voor ijs! En andersom kan dat ook. Als je 
  een magische aanval ontwijkt, verandert het platform in vuur of ijs. Ga aan 
  de randen staan om te voorkomen dat je je brandt of dat je bevriest. Als je 
  een paar keer de heksen hebt geraakt, zeggen ze dat ze nu echt gaan 
  beginnen, en nemen een andere vorm aan. Ze vormen samen een persoon die 
  zowel vuur als ijs kan schieten: Twinrova!
  Twinrova schiet steeds óf vuur, óf ijs op je af. Je kan nu met je Mirror 
  Shield de energie die Twinrova afschiet, absorberen. Absorbeer drie keer 
  achter elkaar dezelfde soort energie (dat wil zeggen: houd drie keer achter 
  elkaar met je Mirror Shield bijv. vuur tegen zonder dat je een keer ijs 
  tegenhoudt). Als je dus bijvoorbeeld vuur verzamelt, moet je alle 
  ijsaanvallen ontwijken. Als je drie keer dezelfde energie hebt geabsorbeerd, 
  kan je met die energie schieten! Richt je Mirror Shield op Twinrova. Als je 
  haar raakt met de energiestraal, valt ze neer op een klein platform. Trek je 
  aan haar op met je Longshot en sla haar met je zwaard.
  Herhaal dit alles tot ze verslagen is.
  
  -------------------
  
  Twinrova verandert nu weer in de heksen Kotake en Koume. Ze schelden elkaar 
  de huid vol omdat ze verloren hebben. Als je kan volgen wat ze zeggen, is 
  het erg grappig! Uiteindelijk verdwijnen ze allebei en laten op een van de 
  kleine platforms een hartcontainer achter en op een andere een blauwe warp. 
  Pak die hartcontainer voor een extra hartje op je energiemeter en stap dan 
  in de blauwe warp...
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Je komt terecht in de Kamer der Wijzen. Voor je, op de oranje medaillon, 
  verschijnt Nabooru! Ze zegt dat de heksen haar gehersenspoeld hadden en haar 
  gebruikt hadden om Ganondorf's wil te doen! Maar nu is ze de Wijze van de 
  Geest en ze geeft je de oranje Spirit Medaillon waarmee ze haar kracht als 
  Wijze van de Geest aan je overdraagt!
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               24. In Ganondorf's kasteel
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><>
  CHAMBER OF THE SAGES
  <><><><><><><><><><>
  
  
  Voordat je de Chamber of the Sages verlaat, verschijnt Rauru, de Wijze van 
  het Licht! Hij zegt dat nu alle zes de Wijzen zijn opgewekt en dat het tijd 
  is voor het laatste gevecht met Ganondorf! Maar eerst is er iemand die je 
  wil zien in de Temple of Time...
  
  
  <><><><><><><><
  DESERT COLOSSUS
  <><><><><><><><
  
  
  Je komt weer terecht op het warpplatform bij de Desert Colossus. Speel de 
  Prelude of Light om jezelf naar de Temple of Time te verplaatsen.
  
  
  <><><><><><><>
  TEMPLE OF TIME
  <><><><><><><>
  
  
  Als je de Temple of Time in komt, ontmoet je daar Sheik! Hij zegt dat hij op 
  je heeft gewacht en dat hij wat dingen met je wil bespreken onder vier ogen. 
  Hij zegt dat toen Ganondorf de Triforce nam, die in drie stukken uiteenbrak, 
  zoals een oude legende van de Sheikahs zei dat er zou gebeuren als iemand 
  met een kwaad hart de Triforce wilde nemen. Ganondorf hield alleen de 
  Triforce van de Kracht over. Hiermee werd hij de Koning van het Kwaad, maar 
  om zijn kracht volledig te maken, heeft hij de andere twee stukken, Wijsheid 
  en Moed, ook nodig. Daarom begon Ganondorf met het opsluiten van de Wijzen, 
  om er achter te komen wie van hen de ontbrekende stukken van de Triforce 
  had. Sheik vertelt je nu dat de Triforce van de Moed in het bezit is van 
  niemand anders dan Link zelf! En de Triforce van Wijsheid is in het bezit 
  van diegene die door het lot is aangewezen om de zevende Wijze te zijn en de 
  leider van hen allen. Die persoon is Sheik, of, als de vermomming 
  verdwijnt... Prinses Zelda!
  
  Zelda verontschuldigt zich dat ze in vermomming moest verschijnen aan je, 
  maar dat was nodig om Ganondorf te misleiden. Ze legt uit dat het heel 
  anders gelopen is dan ze dacht omdat Link zeven jaren werd opgesloten door 
  het Master Sword. Maar nu heeft ze een plan om Ganondorf te verslaan. De zes 
  Wijzen gaan Ganondorf in het Heilige Gebied terug lokken. Zelda zelf zal dan 
  de deur sluiten zodat Ganondorf voor altijd opgesloten zal zijn in het 
  Heilige Gebied. Terwijl Zelda dit doet, moet Link haar beschermen. Daarom 
  geeft ze je de Light Arrows!
  Met deze pijlen kan je licht afschieten dat het kwade kan verjagen!
  Maar net als Link en Zelda naar Ganondorfs kasteel willen gaan, begint de 
  Temple of Time te schudden en Zelda wordt gevangen in een paarse kristal! 
  Ganondorf heeft ontdekt waar Zelda is en neemt haar gevangen! Hij daagt je 
  uit om naar zijn kasteel te komen om haar te bevrijden...
  
  Maar dan ineens begint de Temple of Time te beven. Ganondorf is erachter 
  gekomen waar Zelda is en neemt haar nu gevangen in een paarse kristal!
  Je krijgt weer controle over Link. Verlaat de Temple of Time.
  
  
  <><><>
  MARKET
  <><><>
  
  
  Ontwijk de ReDeads en ga het pad naar het noorden in dat vroeger naar Hyrule 
  Castle leidde.
  
  
  <><><><><><><>
  GANON'S CASTLE
  <><><><><><><>
  
  
  Maar Hyrule Castle bestaat niet meer, en in plaats daarvan doemt een groot, 
  somber en grijs fort op, het kasteel van Ganondorf! Deze plaats is helemaal 
  verdord en er hangt een grote grijze wolk om het kasteel. Het kasteel zelf 
  bevindt zich op een eiland boven een gracht van lava.
  Loop naar die gracht van lava toe en je hoort ineens een stem. Het is Rauru, 
  de Wijze! Hij zegt dat de Wijzen een brug voor je gaan creëren over de lava 
  heen. Verder vertelt hij dat de toren waarin Ganondorf verblijft beschermd 
  is door zes barrières. Je moet ze alle zes vernietigen en Zelda bevrijden!
  Nu vormen de Wijzen een brug van licht voor je. Ga over die brug het kasteel 
  in....
  
  
  <><><><><><><><><><><
  INSIDE GANON'S CASTLE
  <><><><><><><><><><><
  
  
  Loop de trap af en je komt bij twee Beamossen. Negeer ze en ga de deur in. 
  Je ziet nu Ganon's Tower, maar de ingang is versperd door een energieveld 
  dat wordt gevoed door zes stromen uit zes verschillende kamers. Om die 
  stromen te stoppen moet je in elke kamer de barrière vernietigen.
  Ik zal elke kamer beschrijven, tegen de klok in, te beginnen bij de Forest 
  Barrier.
  
  FOREST BARRIER
  
  Ga de deur in met de groene medaillon erboven. Versla in de kamer waar je 
  komt eerst de Wolfos. Er verschijnt dan een klein kistje met een Blue Rupee 
  erin. Verder zijn er in deze kamer vijf gedoofde fakkels. Vier staan op het 
  tapijt in het midden van de kamer en één staat op een rand boven de deur. 
  Steek de eerste vier fakkels aan met Din's Fire en steek de laatste aan van 
  afstand met een Fire Arrow. Nu gaat de nieuwe deur open.
  In de kamer waar je nu komt zijn verscheidene platforms met zilveren rupees 
  erop, en er zijn ventilators langs de wand. Die zilveren rupees zijn er 
  natuurlijk om verzameld te worden. Wacht tot de ventilator links van je gaat 
  blazen, trek je Hover Boots aan en loop naar de zilveren rupee die in de 
  lucht hangt. Je pakt de rupee en wordt door de ventilator een platform 
  verder geblazen. De zilveren rupee hier is nu nog te hoog, dus die kan je 
  nog niet pakken. Gooi vanaf hier een bom naar de Beamos die op het eilandje 
  in het midden staat om hem te verslaan en loop dan met je Hover Boots naar 
  het eilandje waar de Beamos was. De tweede zilveren rupee is op een eilandje 
  rechts van dit centrale platform, loop erheen met de Hover Boots. Ga weer 
  terug naar het centrale platform. Vanaf hier kan je naar een eilandje voor 
  je lopen met de derde zilveren rupee erop. Links van je zit nu een eilandje 
  met een schakelaar erop. Loop met je Hover Boots naar dat eilandje en stap 
  op de schakelaar. Er verschijnt nu een Hookshot-paal op het eilandje met de 
  hoge rupee! Trek je op aan die paal en klim erop om de hoge zilveren rupee 
  te pakken. Je hoeft nu nog maar een zilveren rupee. Ga met je Hover Boots 
  via wat andere platforms naar de gesloten deur toe. Rechts van de deur zit 
  die laatste rupee op een platformpje vlak voor een ventilator. Wacht tot die 
  ventilator ophoudt met blazen en zweef dan gauw met je Hover Boots naar dat 
  platform om hem te pakken. De deur gaat nu open. Ga er door.
  Je komt nu bij de groene Forest barrière. Schiet een Light Arrow in de kern 
  van de barrière om hem te vernietigen. Saria, de Wijze van het Woud, 
  verschijnt en je wordt teruggebracht naar de centrale kamer waar je de 
  Forest Barrier ziet oplossen.
  
  WATER BARRIER
  
  Ga nu door de deur met de blauwe medaillon erboven. Je komt in een kamer vol 
  ijs. Open hier niet de kistjes, het zijn vallen die je bevriezen. Zoek de 
  twee Freezzards die af en toe verschijnen en versla ze. De deur achterin de 
  kamer achter het rode ijs gaat nu open. Pak een lege fles en vul die met 
  blauw vuur, dat je midden in de kamer vindt. Gebruik dat blauwe vuur om het 
  rode ijs te smelten. Vul je fles opnieuw met blauw vuur en ga dan door de 
  deur die achter het rode ijs vandaan kwam.
  De kamer waarin je nu bent lijkt op een kamer in de Ice Cavern, waar je 
  blokken moest duwen. Je hebt twee minuten, en dat is ruim voldoende. Ga 
  eerst naar het verste blok en duw dat naar rechts zodat het tegen een 
  ijsrotsje aankomt. Duw het blok vanaf hier in het vierkante gat. Het gat is 
  nu dicht. Ga naar het tweede blok en duw het naar rechts, over het gat heen, 
  tot het stopt tegen een ijsrots. Duw het blok naar voren tegen een andere 
  ijsrots aan. Nu kan je het blok naar links duwen zodat het een opstapje 
  vormt waarmee je bij het rode ijs kan komen. Klim dus via het blok naar het 
  rode ijs in de gang links en smelt het ijs met blauw vuur uit je fles. Er 
  zit een verroeste schakelaar achter! Activeer die met je Megaton Hammer om 
  de nieuwe deur te openen. Begeef je naar die deur en ga erdoor.
  Je bent aangekomen bij de blauwe Water barrière. Schiet een Light Arrow in 
  de kern ervan om hem te vernietigen. Ruto, de Wijze van het Water, 
  verschijnt en je wordt teruggebracht naar centrale kamer waar je de Water 
  Barrier ziet oplossen.
  
  SHADOW BARRIER
  
  Ga door de deur met de paarse medaillon erboven.
  In de kamer waar je nu bent is een groot ravijn. Je ziet in de verte een 
  platform boven het ravijn. Als je goed kijkt zie je er ook een Like Like op. 
  Versla die van afstand met twee pijlen, zodat je er later geen last meer van 
  hebt.
  Aan de linkerkant van het ravijn zit een klein eilandje met een fakkel erop. 
  Schiet er een Fire Arrow heen om de fakkel aan te steken. Als de fakkel aan 
  is, verschijnt er tijdelijk een brug over het ravijn naar het platform waar 
  de Like Like was. Steek die brug over naar dat platform toe. Pas op voor de 
  Green Bubble bij de brug.
  De fakkel is nu weer uit. Schiet vanaf het platform waar je nu staat weer 
  een Fire Arrow op de fakkel. Er verschijnt nu een brug naar een tweede 
  platform, voor je. Ga daar heen. Links van dit platform leidt een brug naar 
  een klein wit eilandje met een schakelaar erop. Ga daar gauw heen voor de 
  tijd om is en de fakkel weer dooft.
  Stap op de schakelaar om een grote kist te laten verschijnen op het tweede 
  platform, waar je net vandaan komt. Trek je met je Longshot op aan de grote 
  kist en open hem. Je vindt er de Golden Gauntlets in! Met deze gouden 
  handschoenen kan je enorm grote blokken optillen en weggooien!
  Links van dit platform zie je nu nog een klein eilandje met een andere 
  schakelaar erop. Zet je Lens of Truth aan om een smal pad te ontdekken dat 
  naar het eilandje toe leidt. Volg dat paadje. De schakelaar waar je komt is 
  vastgeroest, dus gebruik je Megaton Hammer om hem te activeren. Nu gaat de 
  nieuwe deur open! Trek je met je Longshot op aan de fakkel naast die deur om 
  er te komen. Er loopt ook een onzichtbare (met Lens of Truth zichtbare) brug 
  van het platform met de grote kist naar de deur. Halverwege die brug vind je 
  drie rode hartjes. Ga nu door de deur die je net geopend hebt.
  Je komt bij de paarse Shadow barrière. Schiet een pijl in de kern ervan om 
  hem te vernietigen. Impa, de Wijze van de Schaduw, verschijnt nu en je wordt 
  teruggebracht naar de centrale kamer waar je de paarse Shadow Barrier ziet 
  oplossen.
  
  --------------------
  
  Nu je de Golden Gauntlets hebt, kan je buiten het kasteel een Great Fairy 
  vinden. Verlaat het kasteel en ga na de lichtbrug links. Loop onder de 
  ruïnes van de poort door. Op de achterkant van de ruïne vind je een Gold 
  Skulltula. Volg nu het pad tot je bij de plek komt waar je als jonge Link 
  Din's Fire vond. Er staat een immens groot rotsblok. Maar met de Golden 
  Gauntlets tilt Link dat blok zo op en gooit het weg! Ga nu in de opening die 
  het rotsblok versperde om bij een Great Fairy's Fountain te komen.
  Speel Zelda's Lullaby op het Triforce-symbool voor de fontein en de Great 
  Fairy of Courage verschijnt! Ze verdubbelt je verdedigende kracht. Je krijgt 
  witte randjes om de hartjes van je energiemeter. Schade toegebracht door 
  vijanden wordt nu gehalveerd, dus je hebt twee keer zoveel energie!
  Verlaat nu de fontein en ga over de lichtbrug het kasteel weer in.
  
  ----------------------
  
  FIRE BARRIER
  
  Ga door de deur met de rode medaillon erboven. Je komt in een lavakamer waar 
  het erg heet is. Trek dus je Goron Tunic aan om niet levend te verbranden! 
  In het midden van deze kamer is een brug die je naar verschillende platforms 
  leidt. Deze brug zinkt langzaam als je erop gaat staan. Trek je Hover Boots 
  aan en ga er dan op om het te voorkomen.
  Je moet in deze kamer zilveren Rupees verzamelen. De eerste is rechts op een 
  blok dat zinkt als je erop gaat staan. De tweede is op een platform links 
  waar een ronddraaiende totempaal vuur spuwt. Links is er ook een platform 
  met een gigantisch groot blok erop. Gebruik je Golden Gauntlets om dat blok 
  op te tillen. Link gooit het automatisch achter zich in de lava. Op de plek 
  waar het blok was is nu een zilveren rupee.
  Rechts in de kamer kan je een platformpje zien met een Torch Slug erop. Er 
  zit een Longshot-cirkel aan de rand van het platform. Dat ziet er erg 
  verleidelijk uit, maar gebruik de cirkel NIET! Je haalt het niet en valt dan 
  in de lava. Gebruik in plaats daarvan je Hover Boots om de lava over te 
  steken. Versla de Torch Slug en pak de zilveren rupee. Rechts van dit 
  platform ligt het grote blok in de lava dat je daarin gegooid hebt. Nu kan 
  je die mooi als brug gebruiken om bij de laatste zilveren rupee te komen! 
  Gebruik ook je Hover Boots. De laatste zilveren Rupee ligt op een blok dat 
  zinkt. Als je die pakt, gaat de deur open! Trek je gauw met je Longshot op 
  aan de cirkel naast de deur voordat het platform waar je op staat zinkt. Ga 
  nu door de deur.
  Je komt bij de rode Fire barrière. Schiet een pijl in de kern ervan om hem 
  te vernietigen. Darunia, de Wijze van het Vuur, verschijnt nu en je wordt 
  teruggebracht naar de centrale kamer waar je de rode Fire Barrier ziet 
  oplossen.
  
  LIGHT BARRIER
  
  Ga als je uit de Fire Barrier-deur komt rechts de trap af. Je ziet een heel 
  groot blok. Gebruik je Golden Gauntlets om dat blok op te tillen. De deur 
  met de gele medaillon erboven komt erachter vandaan! Ga daar door.
  Je komt in een kamer vol kleine kistjes. Er zijn ook wat onzichtbare 
  vijanden (die je zichtbaar kan maken met de Lens of Truth), namelijk een Big 
  Skulltula en drie Keeses. Reken af met deze niet al te moeilijke vijanden. 
  Er verschijnt nu nog een klein kistje in het midden van de kamer. Open die 
  om een kleine sleutel te vinden! In de rest van de kistjes zit van links 
  naar rechts, te beginnen links van de ingang:
  Blue Rupee - ijs - rood hartje - ijs - pijlen - ijs.
  Open de kistjes waar de dingen in zitten die je nodig hebt (en dat is vast 
  geen ijs!) en ga dan door de deur, die je kan openen omdat je een kleine 
  sleutel hebt.
  Nu kom je in een kamer met een gesloten deur waar een Triforce-symbool voor 
  staat. Je kan deze moeilijke puzzel vast niet zelf oplossen, dus ik zal je 
  helpen. Je moet namelijk Zelda's Lullaby spelen op het Triforce-symbool!!! 
  Dat was me even moeilijk! Als je dat gedaan hebt, verschijnt er een kistje. 
  Open die voor een kleine sleutel. Open met die sleutel de deur en ga erdoor.
  In het kleine kamertje waar je nu komt rollen twee grote rotsblokken door 
  een ronde geul. In het midden van de geul staat een muurtje. Je krijgt nu 
  één minuut de tijd om de zilveren rupees in deze kamer te verzamelen. Er 
  liggen er twee in de nisjes, twee achter het muurtje en eentje op het 
  muurtje. Om bij die laatste te komen moet je je optrekken aan de witte 
  cirkel op het plafond boven het muurtje. Als je alle zilveren Rupees hebt, 
  gaat de deur open. Ga erdoor.
  Je komt in de kamer van de Light Barrier. Maar... er is helemaal geen Light 
  Barrier! De kamer is leeg! Gebruik je Lens of Truth om te ontdekken dat je 
  voor de gek wordt gehouden en dat achter de muur van deze kamer de echte 
  barrière is! O ja, pas ook op voor vallende Wallmasters in deze kamer. Ga 
  naar de echte barrière toe en schiet een Light Arrow in de kern ervan om hem 
  te vernietigen. Rauru, de Wijze van het Licht verschijnt en je wordt 
  teruggebracht naar de centrale kamer waar je de gele Light Barrier ziet 
  oplossen.
  
  SPIRIT BARRIER
  
  Ga in de deur met de oranje medaillon erboven.
  Je komt in een kamer met zilveren rupees, standbeelden en ijzeren bladen die 
  heen en weer gaan. In het midden van de kamer vind je bovendien een Beamos. 
  Versla die eerst met een explosief. Als de Beamos weg is, zie je dat boven 
  de plek waar hij was een zilveren rupee in de lucht hangt. Trek je op aan de 
  witte cirkel op het plafond om die rupee te pakken. Verzamel nu de rest van 
  de rupees die op de grond liggen op plekken waar ook ijzeren bladen 
  langsgaan. Rol over de grond om niet geraakt te worden door de ijzeren 
  bladen. Als je alle zilveren rupees hebt, gaat de nieuwe deur open. Ga 
  erdoor.
  Je komt in een kamertje met twee Torch Slugs. Versla die eerst. De kamer is 
  in tweeën gedeeld door een traliehek. In de tralies zit wel een deur, maar 
  die is dicht. Achter de tralies aan de andere kant van de kamer zitten twee 
  schakelaars. Doe een steek met je zwaard om de schakelaar dicht achter de 
  tralies te activeren. Er verschijnt nu een kistje. Open die voor Bombchu's! 
  Boven in de tralies zie je een smalle opening. Ga er recht voor staan en 
  laat een Bombchu gaan. Als het goed is, gaat de Bombchu door de opening naar 
  de andere kant van de kamer en ontploft bij de verre schakelaar. Die wordt 
  nu geactiveerd en de deur gaat open! Ga erdoor naar de andere kant van de 
  kamer. Ga daar links.
  In de kamer waar je nu bent zitten zonsymbolen op de muur. Maar er is geen 
  zonlicht! Kijk nu omhoog naar het plafond en je ziet een opening versperd 
  met spinrag. Schiet een Fire Arrow in het spinrag om het te verbranden. Nu 
  valt het zonlicht door de opening de kamer in. Reflecteer met je Mirror 
  Shield op de zonsymbolen. Als je het zonlicht op het symbool gelijk links 
  van de opening waardoor je de kamer ingekomen bent richt, gaat de nieuwe 
  deur open. Als je op een ander zonsymbool richt, valt er een Wallmaster van 
  het plafond! Dat is dus geen goed idee. Ga door de nieuw geopende deur.
  Je komt bij de oranje Spirit barrière. Schiet een pijl in de kern ervan om 
  hem te vernietigen. Nabooru, de Wijze van de Geest, verschijnt nu en je 
  wordt teruggebracht naar de centrale kamer waar je de oranje Spirit Barrier 
  ziet oplossen.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                25. Ganondorf
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><><><><><><><><
  INSIDE GANON'S CASTLE
  <><><><><><><><><><><
  
  
  Nu je alle zes de barrières hebt vernietigd, zie je het hele energieveld 
  rondom Ganon's Tower oplossen en wegtrekken! Door de brug bij de ingang van 
  de centrale kamer kan je nu Ganon's Tower ingaan.
  Maar misschien is het handig om eerst wat blauwe drank te gaan halen. Met 
  die drank kan je in een keer je energiemeter en magiemeter aanvullen. Die 
  drank kan je kopen van de heks in Kakariko Village voor 100 Rupees. Je komt 
  bij deze speciale drankjeswinkel door in de normale drankenwinkel door de 
  gang links de winkel te verlaten aan de achterkant. Je komt uit bij de plek 
  waar je als kind kon komen door er met een kip heen te vliegen. Ga hier het 
  huis in en je komt bij de blauwedrankjeswinkel.
  Vul verder alle andere voorraden aan en ga Ganon's Tower in!
  
  
  <><><><><><><
  GANON'S TOWER
  <><><><><><><
  
  
  In de eerste kamer zijn veel Fire Keeses. Negeer ze en loop links de 
  wenteltrap op. Je komt bij een versierde deur. Ga erdoor. De deur slaat 
  achter je dicht en er verschijnen twee nieuwe vijanden: Dinalfosssen! Dit 
  zijn een soort opgevoerde Lizalfossen. Versla ze net als een Lizalfos. Deze 
  vijanden zijn niet al te moeilijk te verslaan.
  Als de Dinalfossen zijn verslagen, gaat de deur open. Volg nu de wenteltrap 
  verder omhoog, terwijl de orgelmuziek aanzwelt.
  Je vindt in de nieuwe kamer een blauwe, met goud versierde kist in een vlam. 
  Er verschijnen twee Stalfossen. Versla ze en het vuur om de kist verdwijnt. 
  Je vindt de Boss Key erin!
  Ga door de nieuwe deur en ga via de wenteltrap verder omhoog naar een nieuwe 
  kamer. Hier vind je maar liefst TWEE Iron Knuckles! Wek er maar eentje op, 
  en versla die eerst, en wek dan de volgende op en versla die. Want twee Iron 
  Knuckles tegelijk die je aanvallen is een beetje te veel van het goede! Als 
  je beide Iron Knuckles hebt verslagen kan je door de nieuwe deur gaan. 
  Bovenaan de wenteltrap daar vind je de Boss Door. Open die met de Boss Key 
  die je bij de Stalfossen hebt gevonden en je komt in een kamer met een hele 
  grote vierkante pilaar in het midden. In de hoeken van de kamer staan potten 
  waarin je magieflesjes, rode hartjes, pijlen en nog meer vindt, zodat je je 
  voorraden kunt aanvullen.
  Ga nu door de grote deur en volg de laatste, lange wenteltrap omhoog. De 
  orgelmuziek zwelt steeds harder aan. Ga bovenaan de wenteltrap door de 
  deur....
  
  Je ziet nu Ganondorf, spelend op een groot orgel en boven het orgel is 
  Zelda, gevangen in de paarse kristal!
  Nu licht bij alle drie het Triforce-symbool op de rug van de hand op. Je 
  energie- en magiemeter worden gevuld. Dan houd Ganondorf op met spelen en 
  zegt dat de drie Triforce-stukken nu bij elkaar in een kamer zijn. Hij 
  commandeert je jouw Triforce-stuk aan hem af te geven. Hij gebruikt de 
  kracht van de Triforce of Power op je. Navi zegt dat ze je nu niet kan 
  helpen. Door de golven van duisternis kan ze niet dicht bij Ganondorf komen. 
  Dan verdwijnt het orgel en het laatste gevecht begint!
  
  
  GREAT KING OF EVIL: GANONDORF
  
  Ga zodra je controle over Link krijgt, naar een hoek van de kamer. Ganondorf 
  slaat met zijn vuist op het centrale platform. Steeds als hij dat doet, 
  raken er een paar blokken langs de zijkant los en vallen naar beneden. 
  Alleen de grotere blokken in de hoeken zijn stabiel. Ga nu recht tegenover 
  Ganondorf staan. Hij gooit nu een energiebal naar je toe! Wacht tot die bal 
  bijna bij je is en sla hem dan terug met je zwaard, net als je deed in het 
  gevecht met Phantom Ganon. Alleen kan je nu niet Z-focussen op je 
  tegenstander. Ganondorf slaat nu de energiebal weer terug naar jou. Dit 
  soort van tennis gaat door tot een van beiden geraakt is. Als Ganondorf dat 
  is, blijft hij even aangeslagen in de lucht hangen. Span nu gauw een Light 
  Arrow op je boog en schiet die op hem af. Als je hem raakt, stort hij neer 
  op het centrale platform. Je kan nu weer op hem Z-focussen. Trek je aan hem 
  op met je Longshot en sla op hem in met je zwaard zo vaak je kan (meestal 
  maar één of twee keer) tot hij weer overeind komt. Zorg nu dat je zo gauw 
  mogelijk weer terugkomt bij een van de hoeken. Je kan dat doen door je op te 
  trekken met je Longshot aan de wand in de hoek. Nu begint het gevecht 
  opnieuw. Als je Ganondorf een aantal keren hebt geslagen met je zwaard, gaat 
  hij een nieuw soort aanval gebruiken. Hij verzamelt dan een hele hoop 
  energie en gooit dan ineens zes energieballen tegelijk op je af. Als je ziet 
  dat hij zo'n aanval voorbereidt, moet je B ingedrukt houden om je zwaard te 
  upgraden. Laat B los om alle energieballen tegelijk naar Ganondorf terug te 
  kaatsen. Hij wordt nu geraakt in plaats van jij!
  Ganondorf blijft nu wisselen tussen beide aanvallen. Als je magie op is, 
  moet je een blauw drankje drinken. Houd vol tot Ganondorf verslagen is.
  
  ------------------
  
  Ganondorf kan haast niet geloven dat hij door zo'n kind is verslagen. Hij 
  hoest bloed op en valt dan verslagen neer. De hele toren waar je op staat 
  begint te schudden! De ramen breken en de muren ook.
  Als alles weer normaal is, verschijnt prinses Zelda! De paarse kristal lost 
  op en ze is weer vrij. Maar dan begint ineens de hele toren te schudden. 
  Zelda zegt dat Ganondorf met zijn laatste krachten probeert jou en Zelda te 
  laten omkomen in de ruïnes van de toren! Je moet je haasten om te 
  ontsnappen. Zelda zal je de weg wijzen.
  Je moet nu Zelda volgen het kasteel uit. Je hebt drie minuten de tijd om te 
  ontsnappen voor het kasteel instort.
  Volg prinses Zelda als ze langs de buitenkant van het kasteel naar beneden 
  gaat. Pas op voor vallend puin! Je komt bij een hek. Zelda gebruikt haar 
  kracht om de deuren te openen. Volg haar door een gangenstelsel dat deels in 
  en deels uit het kasteel gaat.
  Op een gegeven moment kom je in de kamer waar je de Boss Key vond. Zelda 
  wordt nu ineens gevangen in vuur en er verschijnen twee Stalfossen! De tijd 
  tikt door, dus versla ze snel. De vlammen gaan dan weer weg en Zelda is 
  vrij. Ze laat vier rode hartjes voor je achter om je energiemeter weer aan 
  te vullen. Volg Zelda verder naar beneden. Als je vlak bij de uitgang bent, 
  kom je over een brug waar een ReDead op staat. Passeer hem helemaal aan de 
  rechterkant zodat hij je niets kan doen, want een ReDead die om je nek hangt 
  terwijl je in een instortend kasteel staat is wel het laatste wat je kan 
  gebruiken.
  Als je uiteindelijk op tijd met Zelda uit het kasteel bent ontsnapt (als het 
  je niet is gelukt moet je opnieuw starten vanaf de top van de toren), zie je 
  een filmpje waarin de hele toren instort. Dan wordt het stil.
  
  ----------------------------
  
  De strijd lijkt gestreden. Maar dan ineens klinkt er een doffe dreun! Je 
  krijgt weer controle over Link. Loop naar het midden van het platform waarop 
  eens het kasteel stond. Dan schieten er ineens achter je vlammen op die je 
  van prinses Zelda scheiden! Uit de brokstukken van het kasteel verrijst 
  Ganondorf. Met de laatste kracht van de Triforce of Power tovert hij 
  zichzelf om in een verschrikkelijk monster: Ganon! Dit monster heeft twee 
  gigantische zwaarden. Met een zwaai van een ervan slaat hij het Master Sword 
  uit je hand! Het landt in de grond naast Zelda. Navi zegt dat ze je nu wel 
  kan helpen in het gevecht!
  
  
  GANON
  
  Selecteer je Biggoron's Sword of Megaton Hammer om in plaats van het Master 
  Sword te gebruiken.
  Ontwijk de slagen van zijn gigantische zwaarden. Probeer nu om achter Ganon 
  te komen. Je kan dat doen door snel om hem heen te rennen, of door tussen 
  zijn poten door te rollen of door een Light Arrow in zijn gezicht te 
  schieten waardoor je hem even verdooft zodat je om hem heen kan rennen.
  Achter heeft Ganon een staart, een paars-groen ding waar je op kan 
  Z-focussen. Dat is zijn zwakke punt (net zoals bij Bowser in Super Mario 
  64). Sla Ganon met je Megaton Hammer of Biggoron's Sword om hem te 
  verwonden. Dan draait hij zich om en moet je weer achter hem zien te komen. 
  Als je hem een aantal keren hebt geslagen, valt Ganon even versuft neer en 
  de vlammen verdwijnen. Gebruik dit moment om snel naar Zelda te rennen en je 
  Master Sword te halen!
  Ga nu weer terug naar Ganon. De vlammen verschijnen weer en hij komt weer 
  overeind. Het gevecht gaat door. Ganon is nu wel veel sneller, zodat je het 
  beste de Light Arrow manier kan gebruiken om achter hem te komen. Als je hem 
  weer een aantal keren hebt geslagen, gebruikt Zelda haar magie om Ganon vast 
  te houden. Je Master Sword krijgt nu extra kracht. Ga nu naar Ganon toe en 
  sla hem nog eenmaal met je Master Sword. Je ziet nu een filmpje waarin Link 
  inhakt op Ganon en hem dan de laatste stoot geeft met zijn Master Sword.
  
  ---------------------------
  
  Zelda roept nu de zes Wijzen op om het Kwade Gebied te openen. De Wijzen 
  bundelen hun kracht en sluiten Ganondorf, die allerlei verwensingen op jou, 
  Zelda en de Wijzen afstuurt, op in het Kwade Gebied.
  
  Prinses Zelda zegt nu tegen je dat het haar schuld was dat Ganondorf de 
  Triforce te pakken kon krijgen. Ze zegt dat ze nog zo jong was, en nog niet 
  begreep wat de gevolgen waren van het openen van het Heilige Gebied. Maar nu 
  is het toch nog goed gekomen. Ze voelt zich schuldig dat je zeven jaren van 
  je leven bent kwijtgeraakt. Daarom vraagt ze aan je de Ocarina of Time 
  terug, zodat je terug kan keren in de tijd. Je moet nu het Master Sword 
  terugzetten in het voetstuk van de tijd. Zelda neemt afscheid van je.
  Dan komen de credits. Je ziet ook een feest op Lon Lon Ranch waar alle 
  volken van Hyrule zijn uitgenodigd. Alles is weer goed. Link is weer een 
  kleine jongen. Navi verlaat hem, hij heeft haar niet meer nodig.
  Het eindigt met een beeld van een jonge Link, die een jonge Zelda opzoekt in 
  Hyrule Castle.
  
  
     <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
     <>                               <>
     <>   GEFELICITEERD! JE HEBT HET SPEL UITGESPEELD!!!!!!!!!!! <>
     <>                               <>
     <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
  
  
  
  ===========================================================================
                   4. ITEMS
  ===========================================================================
  
  
  *  - kan alleen gebruikt worden door jonge Link
  **  - kan alleen gebruikt worden door volwassen Link
  *** - kan door zowel jonge als volwassen Link gebruikt worden
  
  
  RECOVERY HEART ***
  Met een klein rood hartje dat je meestal vindt in potten of na het verslaan 
  van een vijand kan je één hartje in je energiemeter bijvullen. Je kan ze ook 
  kopen in winkels voor 10 Rupees.
  
  MAGIEFLESJE (KLEIN) ***
  Met een klein groen magieflesje kan je 6 punten van je magiemeter weer 
  bijvullen. Je vindt ze onder gras of stenen of na het verslaan van een 
  vijand.
  
  MAGIEFLESJE (GROOT) ***
  Met een grote groene magiefles kan je 12 tot 24 punten van je magiemeter 
  bijvullen. Je vindt ze op dezelfde plekken als een klein flesje.
  
  RUPEES ***
  De Rupee is de nationale munteenheid van Hyrule.
  - Green Rupee (1 Rupee waard): Je vindt ze echt overal.
  - Blue Rupee (5 Rupees waard): Je vindt ze bijna overal.
  - Red Rupee (20 Rupees waard): Deze vind je niet zo veel.
  - Purple Rupee (50 Rupees waard): Je vindt ze in geheime gaten in
   schatkisten. Ze worden ook vaak als prijs beschikbaar gesteld in
   spelletjes.
  - Huge Rupee (200 Rupees waard): Deze vind je alleen in schatkisten op
   hele geheime plekken.
  - Orange Rupee (200 Rupees waard): Deze Rupee is even groot als jezelf. Je
   krijgt er één als je als volwassen Link een Skull Kid in de Lost Woods
   verslaat.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                UITRUSTING (EQUIPMENT)
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  <><><><>
  ZWAARDEN
  <><><><>
  
  
  KOKIRI SWORD *
  Het zwaard van de Kokiri's is het eerste en enigste zwaard dat je kan 
  gebruiken als jonge Link. Het kleine zwaard is een verborgen schat van de 
  Kokiri's die je mag lenen. Je vindt het in een schatkist in het Kokiri 
  Training Ground.
  Locatie: Kokiri Forest.
  
  MASTER SWORD **
  Open de Door of Time in de Temple of Time om het Master Sword te vinden. Dit 
  heilige legendarische zwaard kan je alleen als volwassene gebruiken. Door 
  het Master Sword terug te zetten in het voetstuk en het er weer uit te 
  trekken kan je reizen in de tijd.
  Locatie: Temple of Time
  
  GIANT'S KNIFE **
  Dit grote zwaard kan je kopen van de Medigoron in Goron City voor 200 
  Rupees. Je moet hem met twee handen dragen. Dit zwaard is van slechte 
  kwaliteit en breekt als je het op te harde voorwerpen gebruikt.
  Locatie: Goron City
  
  BIGGORON'S SWORD **
  Je begint met een ei en je eindigt met het Biggoron's Sword! Ruil allerlei 
  voorwerpen tot je van de Big Goron op de top van Death Mountain dit grote 
  zwaard krijgt. Dit is het beste wapen in het hele spel! Hij is even groot 
  als de Giant's Knife, maar breekt niet. Hoe je het precies kan vinden lees 
  je in hoofdstuk 9, paragraaf a.
  Locatie: Death Mountain Trail
  
  
  <><><><>
  SCHILDEN
  <><><><>
  
  
  DEKU SHIELD *
  Het Deku Shield, gemaakt van een stuk hout van de Deku Tree, kan je voor 40 
  Rupees kopen in de Kokiri Shop. Dit eenvoudige schild verbrandt als het in 
  contact komt met vuur. Gelukkig kan je altijd weer een nieuwe kopen.
  Locatie: Kokiri Forest
  
  HYLIAN SHIELD ***
  Dit grote ijzeren schild kan je kopen in Hyrule Castle Town, maar je kan het 
  ook gratis krijgen in één van de graven in de Graveyard. Voor kinderen is 
  dit schild iets te groot; Link kan zich er alleen onder verschuilen als 
  kind. Voor volwassenen is het perfect. Het Hylian Shield is erg sterk en kan 
  tegen vuur!
  Locatie: Graveyard
  
  MIRROR SHIELD **
  Het spiegelende oppervlak van het Mirror Shield weerkaatst zonlicht en 
  sommige magische aanvallen. Dit is het meest stevige schild in het spel, 
  maar je kan er geen projectielen mee terugkaatsen!
  Locatie: Spirit Temple
  
  
  <><><><>
  TUNIEKEN
  <><><><>
  
  
  KOKIRI TUNIC ***
  Dit zijn de normale groene kleren waarmee je het spel begint. Ze groeien met 
  je mee. Er is niks bijzonders aan.
  
  GORON TUNIC **
  Als je deze rode kleren, gemaakt door de Gorons, draagt, ben je bestand 
  tegen extreme hitte. Je kan ze kopen voor 200 Rupees in Goron City, maar als 
  je Link the Goron laat stoppen met rollen geeft hij je ze gratis.
  Locatie: Goron City
  
  ZORA TUNIC **
  Met deze kleren, gemaakt door de Zora's, aan hoef je geen adem te halen als 
  je onder water loopt met je Iron Boots. Koop ze voor 300 Rupees in Zora's 
  Domain of krijg ze gratis door King Zora met een blauwe vlam te ontdooien.
  Locatie: Zora's Domain
  
  
  <><><><
  LAARZEN
  <><><><
  
  
  KOKIRI BOOTS ***
  Met deze laarzen start je het spel. Als je groter wordt worden je laarzen 
  ook groter. Er is niks bijzonders met deze laarzen.
  
  IRON BOOTS **
  Gebruik de ijzeren laarzen om onder water te zinken en over de bodem van het 
  water te lopen. Ze zijn te zwaar om mee te rennen. Je vindt ze in de laatste 
  kamer van de Ice Cavern.
  Locatie: Ice Cavern
  
  HOVER BOOTS **
  Deze zweeflaarzen zijn heel licht en glijden over de grond. Met deze laarzen 
  aan kan je korte tijd lopen zonder vaste grond onder je voeten!
  Locatie: Shadow Temple
  
  
  <><><><><><><><><><><><
  AUTOMATISCHE UITRUSTING
  <><><><><><><><><><><><
  
  
  Deze voorwerpen hoef je niet te selecteren om ze te gebruiken. Tijdens je 
  avontuur kan je ze vervangen door verbeterde versies.
  
  
  NORMAL WALLET ***
  Deze portemonnee heb je vanaf het begin van het spel bij je. Er passen 99 
  Rupees in.
  
  ADULT WALLET ***
  Volwassenen kunnen meer geld dragen, dus in deze portemonnee passen 200 
  Rupees. Versla 10 Gold Skulltula's en je krijgt ze van een kind waarvan de 
  betovering is verbroken.
  Locatie: House of Skulltula
  
  GIANT WALLET ***
  Versla 30 Gold Skulltula's om de grootste portemonnee te krijgen die er is. 
  Er passen 500 Rupees in.
  Locatie: House of Skulltula
  
  BULLET BAG *
  Deze zak om Deku Seeds, de munitie voor je katapult, in te dragen vind je 
  tegelijk met de katapult. In een normale zak passen 30 Deku Seeds. Je kan 
  twee grotere zakken vinden (zie Upgrades).
  Locatie: Inside the Deku Tree
  
  BOMB BAG ***
  In deze zak, gemaakt van de maag van een Dodongo, kan je je bommen bewaren. 
  In een normale zak passen 20 bommen, maar er zijn grotere zakken te vinden 
  (zie Upgrades).
  Locatie: Dodongo's Cavern
  
  QUIVER **
  Deze pijlenkoker vind je tegelijk met de boog in de Forest Temple. In de 
  normale koker passen 30 pijlen, maar ook hiervan zijn grotere kokers te 
  vinden (zie Upgrades).
  Locatie: Forest Temple
  
  GORONS BRACELET *
  Als je deze armband draagt krijg je meer kracht en kan je de bombloemen die 
  op Death Mountain groeien plukken. Maak Darunia van de Gorons vrolijk en hij 
  geeft je deze armband cadeau.
  Locatie: Goron City
  
  SILVER GAUNTLETS **
  Met deze zilveren handschoenen aan kan je grote stenen optillen en zware 
  blokken duwen. Je vindt deze handschoenen als kind, maar je kan ze alleen 
  gebruiken als volwassene.
  Locatie: Spirit Temple
  
  GOLDEN GAUNTLETS **
  Je kan gigantische blokken optillen en weggooien als je deze gouden 
  handschoenen draagt. Je vindt ze bij de Shadow Barrier in Ganon's Castle.
  Locatie: Inside Ganon's Castle
  
  SILVER SCALE ***
  De zilveren schaal is de prijs in het duikspel dat je kan spelen in Zora's 
  Domain. Met deze schaal kan je dieper onder water duiken.
  Locatie: Zora's Domain
  
  GOLDEN SCALE ***
  Als je de gouden schaal hebt kan je nog dieper duiken. Je hebt hem niet 
  nodig om het spel uit te spelen, maar het kan toch handig zijn. Je kan de 
  gouden schaal winnen in het visspel. Vang een grote vis (ongeveer 18 pond) 
  als volwassen Link om de Golden Scale te winnen.
  Locatie: Lake Hylia
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                QUEST ITEMS
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  GOLD SKULLTULA TOKENS ***
  Telkens als je een Gold Skulltula verslaat, laat hij een gouden muntje in de 
  vorm van een schedeltje achter. Verzamel deze muntjes en neem ze mee naar 
  het House of Skulltula in Kakariko Village waar je er mooie prijzen mee kan 
  winnen. Er zijn 100 Gold Skulltula's te vinden.
  
  STONE OF AGONY ***
  Dit is één van de prijzen die je kan winnen met je Gold Skulltula Tokens. 
  Als je meer dan 20 muntjes hebt geeft een kind in het House of Skulltula je 
  deze steen in de vorm van een Rumble Pack. Als je een Rumble Pack op je 
  controller hebt zitten begint die nu te trillen als je dicht bij een geheime 
  plaats komt.
  Locatie: House of Skulltula
  
  GERUDO MEMBERSHIP CARD **
  Bevrijd alle 4 de werkers in Gerudo's Fortress. De Gerudo's maken je dan lid 
  van hun bende door je deze kaart te geven. Je kan nu vrij rondlopen in 
  Gerudo's Fortress, je kan in de Gerudo's Training Ground en je kan de 
  Horseback Archery spelen.
  Locatie: Gerudo's Fortress
  
  HEART CONTAINER ***
  Als je een hartcontainer pakt komt er een nieuw hartje bij op je 
  energiemeter! Je krijgt een hartcontainer als je een eindbaas hebt 
  verslagen. Het maximum aantal hartjes op je energiemeter is 20.
  
  PIECE OF HEART ***
  In Hyrule zijn 36 kwarten van een hartcontainer verborgen. Voor elke vier 
  die je vindt, wordt een hartje toegevoegd aan je energiemeter.
  
  
  <><><><><><><><><
  SPIRITUELE STENEN
  <><><><><><><><><
  
  
  Om de deur naar het Heilige Gebied wil openen moet je behalve de Ocarina of 
  Time ook drie spirituele stenen in je bezit hebben. Verzamel deze 3 stenen 
  als jonge Link.
  
  KOKIRI'S ESMERALD (Spirituele Steen van het Woud)
  De Deku Tree is vervloekt. Voor hij sterft geeft hij je deze groene magische 
  steen om aan prinses Zelda te laten zien.
  - Inside the Deku Tree
  
  GORON'S RUBY (Spirituele Steen van het Vuur)
  Deze rode schijnende magische steen is in het bezit van Darunia, leider van 
  de Gorons. Hij geeft hem aan je als je Dodongo's Cavern hebt bevrijd van 
  alle monsters.
  - Dodongo's Cavern
  
  ZORA'S SAPPHIRE (Spirituele Steen van het Water)
  Prinses Ruto van de Zora's heeft van haar moeder opdracht gekregen haar 
  blauwe magische steen te geven aan de man met wie ze later wil trouwen. Als 
  je haar redt uit de maag van Lord Jabu-Jabu, vindt ze je zo aardig dat ze 
  haar steen aan jou geeft!
  - Inside Jabu-Jabu's Belly
  
  
  <><><><><>
  MEDAILLONS
  <><><><><>
  
  
  Als je een Wijze (Sage) opwekt, geeft die je in de Chamber of Sages een 
  Medaillon waarmee hij of zij kracht aan jou overdraagt.
  
  FOREST MEDAILLON
  Waak de Wijze van het Bos, Saria de Kokiri, op en ze draagt met deze groene 
  medaillon haar krachten aan je over.
  - Forest Temple
  
  FIRE MEDAILLON
  Je krijgt deze rode medaillon van Darunia de Goron, Wijze van het Vuur, als 
  je hem opwekt door het monster in de Fire Temple te verslaan. Hij draagt 
  hiermee aan jou zijn kracht over.
  - Fire Temple
  
  WATER MEDAILLON
  Prinses Ruto van de Zora's, Wijze van het Water, geeft je deze blauwe 
  medaillon als je haar hebt opgewekt. Hiermee draagt ze haar kracht aan jou 
  over.
  - Water Temple
  
  SPIRIT MEDAILLON
  Versla de twee heksen die Nabooru de Gerudo, Wijze van de Geest, gevangen 
  houden om haar op te wekken als Wijze. Ze draagt met deze oranje medaillon 
  haar kracht aan je over.
  - Spirit Temple
  
  SHADOW MEDAILLON
  Wek Impa de Sheikah, Wijze van de Schaduw, op en ze draagt haar kracht aan 
  je over met deze paarse medaillon.
  - Shadow Temple
  
  LIGHT MEDAILLON
  Om deze medaillon te krijgen hoef je niks bijzonders te doen. Als je 
  volwassen wordt krijg je deze gele medaillon van Rauru, de Wijze van het 
  Licht.
  - Temple of Time
  
  
  <><><><
  KERKERS
  <><><><
  
  
  In kerkers vind je verschillende hulpmiddelen in schatkisten. In elke kerker 
  moet je ze weer opnieuw vinden.
  
  DUNGEON MAP
  De Dungeon Map is een kaart van de kerker waar je bent. Je kan hem meestal 
  vinden in een grote schatkist, vroeg in een kerker.
  
  COMPASS
  Met het kompas kan je belangrijke dingen op de kaart zien zoals je positie, 
  ongeopende schatkisten en de locatie van de eindbewaker. Je vindt het kompas 
  meestal in een grote kist ergens halverwege de kerker.
  
  BOSS KEY
  Je vindt een Boss Key alleen in Tempels en in Ganon's Castle. Met deze 
  sleutel kan je de deur openmaken die naar de eindbaas leidt. Boss Keys 
  zitten in grote blauwe kisten met gouden versierselen, vaak aan het einde 
  van een tempel.
  
  SMALL KEY
  In elke tempel kan je veel kleine sleutels vinden in kleine kistjes. Gebruik 
  een Small Key om een deur open te maken die op slot zit. Je kan een kleine 
  sleutel alleen gebruiken in de tempel waar je hem gevonden hebt.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 C-Knop Items
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  DEKU STICK *
  Je kan een Deku Stick als zwaard gebruiken, maar deze stok is niet er sterk 
  en breekt gauw. Maar omdat hout geen stroom geleidt is het vaak wel handig 
  bij bepaalde vijanden. Het is handiger om deze stok als fakkel te gebruiken. 
  Je kan deze stokken in de winkel kopen voor 15 Rupees per stuk, maar als je 
  een Deku Baba verslaat krijg je ze gratis. Het maximum aantal stokken dat je 
  kan dragen is 10, maar je kan dit verhogen.
  
  FAIRY SLINGSHOT *
  Met deze katapult kan je Deku Seeds naar vijanden of schakelaars schieten om 
  ze van een afstand te raken. Dit is het meest gebruikte wapen van Link als 
  kind. Als je de toegewezen C-knop ingedrukt houdt, zoomt de camera in op je 
  katapult. Richt met de joystick en laat de C-knop los om te schieten. Als je 
  Z-focus gebruikt kan je veel nauwkeuriger schieten. Als je alleen de C-knop 
  ingedrukt houdt, kun je richten zonder te schieten.
  Verzamel Deku Seeds die je in potten, onder stenen of gras of na het 
  verslaan van een vijand vindt om je munitie aan te vullen.
  Locatie: Inside the Deku Tree
  
  BOOMERANG *
  De Boomerang komt weer terug als je het weggooit! Dit wapen is erg handig om 
  vijanden van een afstand te raken of te verdoven, maar je kan er moeilijk 
  mee richten als je nergens op kan Z-focussen. Met de boemerang kan je ook 
  voorwerpen, zoals Gold Skulltula Tokens, naar je toehalen. Sommige vijanden 
  kan je alleen verslaan met je boemerang.
  Locatie: Inside Jabu-Jabu's Belly
  
  DEKU NUT ***
  Deze noten van de Deku-Tree geven een felle flits als je ze op de grond 
  gooit. Je kan er sommige vijanden voor korte tijd mee verdoven. Deze noten 
  kan je vinden als je een Deku Baba verslaat, maar je kan ze ook in winkels 
  kopen: 5 stuks, 15 Rupees.
  
  OCARINA OF TIME ***
  Dit is de schat van de koninklijke familie! Met deze ocarina moet je de Song 
  of Time spelen in de Temple of Time om de deur naar het Heilige Gebied te 
  openen. Je speelt op de ocarina met de A-knop en de C-knoppen. Als je er de 
  goede melodie, die je kan leren van bepaalde personen, op de goede plaats of 
  voor de goede persoon mee speelt, kunnen er dingen gebeuren. Om te weten of 
  je op je ocarina moet spelen kan je op die plek gaan staan en je ocarina 
  pakken. Als er een notenbalk in het beeld verschijnt moet je een melodie 
  spelen. Maar soms is het ook nodig om te spelen zonder dat er notenbalk in 
  het beeld verschijnt. Je kan ook melodieën leren waarmee je je naar andere 
  plekken kan 'warpen'.
  Als je, als je alle drie de spirituele stenen hebt, naar de poort van het 
  kasteel loopt, zie je een paard voorbij galopperen met Impa als ruiter en 
  Zelda voorop. Als ze je ziet, gooit ze de Ocarina of Time in de slotgracht. 
  Als Zelda weg is gegaloppeerd, komt Ganondorf eraan. Als die ook weg is, kan 
  je de ocarina opduiken uit de gracht!
  Locatie: Hyrule Field
  
  FAIRY OCARINA *
  Als je het bos verlaat geeft Saria je dit blaasinstrument als 
  afscheids-cadeau. Je kan er melodieën op spelen met de A-knop en de 
  C-knoppen. Later in het spel wordt deze kleine ocarina vervangen door de 
  Ocarina of Time.
  Locatie: Kokiri Forest
  
  LENS OF TRUTH ***
  Met deze magische lens kan je zien welke muren vals of echt zijn. Je kan er 
  ook andere dingen mee zien die normaal onzichtbaar zijn, zoals onzichtbare 
  vijanden en onzichtbare schatkisten. Het gebruik van dit voorwerp kost 
  magie, dus laat het niet eindeloos lang geactiveerd!
  Locatie: Bottom of the Well
  
  BOMB ***
  Je kan bommen bewaren in de Bomb Bag die je in Dodongo's Cavern vindt. 
  Gebruik bommen of muren of vijanden op te blazen. Als je een bom pakt kan je 
  hem weggooien of neerleggen. Hij ontploft ongeveer 4 seconden nadat je hem 
  hebt opgepakt. Blijf op een afstand van de explosie, want je kan zelf ook 
  geraakt worden. Let goed op of je een vreemdsoortig stuk muur, of een muur 
  met een barst erin ziet, want dan kan je hem opblazen.
  
  BOMBCHU ***
  Een Bombchu is een soort opwindmuis met een bom. Zet hem aan je voeten en 
  hij begint te rennen. Als de Bombchu een object raakt, of als een bepaalde 
  tijd verstreken is, ontploft hij. Als hij rent kan je hem niet meer 
  besturen. Je kan Bombchu's winnen in het Bombchu's Bowling Centre, je kan ze 
  's nachts kopen in de Bombchu Shop in de Back Alley of je kan ze kopen van 
  de man op het vliegende tapijt in Haunted Wasteland. Bombchu's zijn over het 
  algemeen erg duur.
  
  MAGIC BEAN *
  Plant als kind een magische boon in een stukje zachte aarde. Als je 
  volwassen bent geworden is er een plant uitgegroeid waar je op kan staan en 
  die je kan verplaatsen. Je kan magische bonen kopen van de man die bij 
  Zora's River zit. De eerste keer dat je er een koopt kosten ze 10 Rupees, 
  daarna komen er steeds 10 Rupees bij. De man heeft 10 bonen en er zijn ook 
  10 stukjes zachte aarde om ze in te planten.
  Locatie: Zora's River
  
  FAIRY BOW **
  Deze boog vind je in de Forest Temple. De bediening ervan is hetzelfde als 
  die van de katapult. Schiet met de elfenboog op vijanden of schakelaars. 
  Gebruik pijlen om je munitie aan te vullen. Je kan in de loop van het spel 
  drie magische pijlen vinden:
  
  - Fire Arrow (Vuurpijl): Hiermee kan je een pijl afschieten die het object
   je raakt in vlammen zet. Het is handig om fakkels op een afstand mee aan
   te steken. Schiet een pijl in de opkomende zon bij Lake Hylia als je de
   Water Temple hebt uitgespeeld om het te vinden. Eén vuurpijl afschieten
   kost 2 Magiepunten.
   Locatie: Lake Hylia
  - Ice Arrow (IJspijl): Deze pijl bevriest het object dat je raakt. De Ice
   Arrows zijn eigenlijk nutteloos, je hebt ze nergens voor nodig. Vind alle
   sleutels in de Gerudo Training Ground en open de deuren om de pijlen te
   vinden in een schatkist. Eén ijspijl afschieten kost 2 Magiepunten.
   Locatie: Gerudo Training Ground
  - Light Arrows (Lichtpijlen): Deze magische pijlen geven licht en worden
   gebruikt om het kwaad mee te verslaan. Zonder deze pijlen kan je Ganon-
   dorf niet verslaan. Je krijgt de Light Arrows van prinses Zelda in de
   Temple of Time als je alle 6 de medaillons hebt. Eén lichtpijl afschieten
   kost 4 Magiepunten.
   Locatie: Temple of Time
  
  HOOKSHOT **
  Met de Hookshot schiet je een haak weg die aan het einde van een ketting 
  zit. De haak kan zich ergens aan vastgrijpen en zo kan je jezelf naar 
  moeilijk bereikbare plaatsen krijgen. De rode stip geeft aan welke afstand 
  je kan overbruggen. Je kan deze enterhaak ook als wapen gebruiken, zelfs 
  onder water. De Hookshot is de geheime schat van de grafbewaarder Dampé. 
  Later in het spel wordt de Hookshot vervangen door de Longshot.
  Locatie: Graveyard
  
  LONGSHOT **
  De Longshot is hetzelfde als de Hookshot, alleen is de ketting twee keer 
  zolang waardoor je grotere afstanden kan overbruggen.
  Locatie: Water Temple
  
  MEGATON HAMMER **
  Deze loodzware hamer kan je gebruiken om roestige schakelaars mee te 
  activeren of om stenen kapot te slaan. Je kan de Megaton Hammer ook 
  gebruiken in plaats van een bom of zelfs als wapen. De hamer is zo zwaar, 
  dat je hem met twee handen vast moet houden. Versla de draak in de Fire 
  Temple met deze legendarische hamer.
  Locatie: Fire Temple
  
  EMPTY BOTTLE ***
  In een lege pot kan je drankjes, melk of andere belangrijke dingen bewaren. 
  Je kan er 4 tegelijk bij je dragen. Ze zijn nergens te koop, dus zoek ze 
  goed, want ze kunnen van pas komen. Hieronder zie je wat je allemaal in een 
  fles kan bewaren:
  
  
  <><><><><><><><><><
  INHOUD VAN EEN FLES
  <><><><><><><><><><
  
  
  RED POTION ***
  Als je dit rode drankje opdrinkt worden alle hartjes van je energiemeter 
  bijgevuld. Je kan één keer drinken uit een fles.
  Locatie: Potion Shop
  
  GREEN POTION ***
  Als je een groen drankje opdrinkt wordt je magiemeter helemaal bijgevuld. Je 
  kan één keer drinken uit een fles.
  Locatie: Potion Shop
  
  BLUE POTION ***
  De chemicus bij Lake Hylia maakt deze drankjes door andere drankjes te mixen 
  met water uit het meer. Dan geeft hij ze aan de oude heks in Kakariko 
  Village die het verkoopt voor 100 Rupees. De heks heeft haar eigen winkel 
  achter de gewone Potion Shop (volwassen Link). Als je een blauw drankje 
  opdrinkt worden je energiemeter en je magiemeter helemaal bijgevuld. Ook 
  hierbij kan je één keer drinken uit een fles.
  Locatie: Granny's Potion Shop (Kakariko Village als volwassene)
  
  BOTTLED FAIRY ***
  Je kan feetjes vangen in een gewone Fairy Fountain, maar je kan ze ook kopen 
  in de Potion Shop. Als je een feetje uit een fles haalt, vult ze je hele 
  energiemeter bij. Het handige van deze feetjes is dat ze zelf uit de fles 
  komen als je energie helemaal op is. Ze vullen dan je energiemeter zelf weer 
  bij.
  Locatie: Fairy's Fountain
  
  BOTTLE BUG ***
  Deze kleine kevertjes die je in een fles kan vangen, houden van zachte 
  grond. Als je ze loslaat bij een stukje zachte grond kruipen ze erin en 
  duwen ze een Gold Skulltula naar buiten! Je vindt Bugs in veel holen onder 
  de grond en onder stenen.
  
  LON LON MILK ***
  Als je Lon Lon Milk drinkt, worden er 5 hartjes bijgevuld op je 
  energiemeter. Je kan uit één fles twee keer drinken. Je kan je fles met melk 
  vullen als kind voor 30 Rupees op Lon Lon Ranch, maar je kan het gratis 
  krijgen als je Epona's Song voor een koe speelt.
  Locatie: Lon Lon Ranch
  
  FISH ***
  Geef een vis aan Jabu-Jabu en hij opent zijn bek zodat je erin kan gaan. Je 
  kan een vis kopen voor 200 Rupees, maar je kan ze ook gratis vangen in holen 
  onder de grond of in Zora's Domain.
  
  LETTER *
  Als je de fles in Lake Hylia opduikt, zit er een brief van Prinses Ruto in. 
  Geef de brief aan King Zora en je mag de fles houden.
  Locatie: Lake Hylia
  
  BLUE FIRE ***
  Met deze koude vlam kan in een fles vangen en als je het uit de fles haalt 
  kan je rood ijs ontdooien. Je vindt blauw vuur in de Ice Cavern. Je kan het 
  ook in de Potion Shop kopen, maar het is erg duur.
  Locatie: Ice Cavern
  
  POE ***
  Als je een Poe (spook) verslaat, kan je hem in een fles stoppen. Als 
  volwassen Link kan je hem dan verkopen voor 10 Rupees aan de dealer in de 
  Market. Je kan een Poe uit een fles ook opdrinken. Soms worden er dan 
  hartjes bijgevuld op je levensmeter. Ik geef je geen garantie dat het altijd 
  goed gaat, er kunnen ook andere dingen gebeuren!
  Locatie: Graveyard
  
  BIG POE **
  Er zijn 10 Big Poe's in het spel. Je vindt ze als je op Epona door Hyrule 
  Field rijdt. Schiet ze twee keer met je boog en stop hem dan in een fles. In 
  een fles zijn ze niet paars zoals een gewone Poe, maar goudkleurig. De 
  dealer in de Market geeft er 50 Rupees voor en 100 punten op je kaart! Je 
  kan Big Poe's niet opdrinken.
  Locatie: Hyrule Field
  
  
  <><><
  MAGIE
  <><><
  
  
  DIN'S FIRE ***
  Als je Din's Fire gebruikt, vul je je directe omgeving met vuur. Gebruik 
  Din's Fire om vijanden te verslaan, dingen te verbranden en fakkels aan te 
  steken. Je krijgt Din's Fire van de Great Fairy of Magic bij Hyrule Castle. 
  Het gebruik van Din's Fire kost 6 Magiepunten per keer.
  Locatie: Hyrule Castle
  
  FARORE'S WIND ***
  Met Farore's Wind kan je in een kerker een warppunt creëren. Als je Farore's 
  Wind nog een keer gebruikt kan je kiezen uit: Return to the Warppoint (ga 
  naar het ingestelde warppunt) of Dispel the Warppoint (stel een nieuw 
  warppunt in). Je kan maar één keer teruggaan naar je warppunt. Een warppunt 
  instellen kost 6 Magiepunten. Je krijgt Farore's Wind van de Great Fairy of 
  Magic bij Zora's Fountain.
  Locatie: Zora's Fountain
  
  NAYRU'S LOVE ***
  Als je Nayru's Love gebruikt, krijg je een beschermende kracht om je heen 
  die je beschermt tegen het oplopen van wonden. Na een tijdje is Nayru's Love 
  uitgewerkt. Het gebruiken van deze magie kost 12 Magiepunten.
  Locatie: Desert Colossus
  
  
  ===========================================================================
                 5. HOOFDPERSONEN
  ===========================================================================
  
  
  LINK:
  De held uit het verhaal. Je kan hem besturen. Hij hoeft trouwens geen Link 
  te heten, je kan hem in het begin zelf een naam geven, maar officieel heet 
  hij Link.
  Link is als kleine jongen opgegroeid bij de Kokiri's, maar voelt zich daar 
  niet thuis. Hij wordt vaak niet serieus genomen, omdat hij als enige Kokiri 
  geen beschermfee heeft. Hij heeft maar een echte vriendin: Saria.
  
  ZELDA:
  Zelda is de prinses van Hyrule en de jongste dochter van de koning. Ze heeft 
  telepathische gaven en heeft soms voorspellende dromen. Als Ganondorf bij 
  haar vader de koning in de gunst probeert te komen, ziet zij als enige het 
  onheil naderen. Ze is de bezitster van de legendarische Ocarina of Time.
  
  GANONDORF:
  Deze sinistere man komt uit de woestijn in het westen van Hyrule, waar het 
  dievenvolk van de Gerudo's zich ophoudt. Deze boze tovenaar heeft sterke 
  magische krachten en heeft zijn zinnen gezet op de Triforce, waardoor hij 
  Hyrule zal kunnen regeren en tot een Koninkrijk van het Kwaad maken.
  
  ------------------
  
  DEKU TREE:
  De beschermer van de Kokiri, de kinderen van het woud en de bezitter van de 
  Kokiri's Emerald. Als de kwade Ganondorf een vloek over hem uitspreekt, 
  vraagt hij Link om de vloek te verbreken.
  
  NAVI:
  Zij is de beschermfee van Link, gezonden door de Deku Tree om hem te 
  begeleiden op zijn missie om Hyrule te beschermen. Ze waarschuwt Link voor 
  gevaren en geeft hem tips.
  
  SARIA:
  De vriendin van Link. Ze leeft altijd met hem mee en is erg intelligent en 
  schijnt ook bepaalde magische krachten te hebben. Omdat ze een Kokiri is, 
  zal ze altijd een kind blijven.
  
  MIDO:
  De leider van de Kokiri's, althans: dat zegt hij. Hij gedraagt zich altijd 
  erg egoïstisch. Hij heeft stiekem een oogje op Saria en kan het niet hebben 
  dat zij Link veel aardiger vindt.
  
  -----------------------
  
  IMPA:
  Impa is een van de laatst overgeblevenen uit het oude volk van de Sheikahs, 
  dat de koninklijke familie trouw heeft gezworen. Niemand weet haar leeftijd, 
  al zeggen sommigen dat ze al bijna 300 jaar oud is. Ze is de persoonlijke 
  lijfwacht van prinses Zelda.
  Bovendien is ze de oprichtster van Kakariko Village.
  
  SHEIK:
  Deze mysterieuze figuur zegt dat hij een Sheikah is, maar wie is het in 
  werkelijkheid? Sheik verschijnt opeens in allerlei situaties om Link te 
  helpen en schijnt Link ook te kennen...
  
  RAURU:
  Rauru is een van de oude Wijze die de Temple of Time heeft gebouwd. Hij 
  schijnt gedaantes van dieren te kunnen aannemen om mensen te helpen. Hij 
  stuurt Link erop uit om alle wijzen uit de tempels op te wekken.
  
  -------------------------
  
  DARUNIA:
  De sterke leider van de Gorons, het volk dat op Death Mountain leeft en 
  stenen eet. De koning van Hyrule is zijn gezworen kameraad. Hij staat wijd 
  en zijd bekend als een goedaardig persoon, maar blijf bij hem uit de buurt 
  als hij in een slecht humeur is!
  Hij is de eigenaar van de Goron's Ruby.
  
  LINK DE GORON:
  Hij is de zoon van Darunia. Hij is naar jou genoemd omdat zijn vader jouw zo 
  dapper vond. Hij blijft als enige Goron achter in Goron City als Ganondorf 
  daar verschijnt. Link de Goron kan zijn naamgenoot helpen om in de Fire 
  Temple te komen.
  
  ---------------------------
  
  KING ZORA:
  Deze vette, bleke vis is de koning van de Zora's. In tegenstelling tot de 
  rest van dit visachtige volk, is hij groot en dik. Hij is altijd erg bezorgd 
  over wat zijn dochter Ruto uithaalt.
  
  PRINSES RUTO:
  De dochter van King Zora, en de prinses van de Zora's. Ze is een beetje een 
  wilde meid. Als Link haar redt uit de maag van Jabu-Jabu, wordt ze verliefd 
  op hem.
  
  ----------------------------
  
  NABOORU:
  Zij is de leidster van het dievenvolk van de Gerudo's en houdt zich op in de 
  Spirit Temple. Ze is het niet eens met de handelswijze van Ganondorf, ook 
  een Gerudo, en wil zich verzetten tegen hem. Dat komt haar duur te staan...
  
  -----------------------------
  
  TALON:
  Talon is de eigenaar van Lon Lon Ranch, de ranch in Hyrule. Hij leeft daar 
  met zijn dochtertje Malon en zijn knecht Ingo. Talon is een beetje lui en 
  valt op de gekste plekken in slaap.
  
  MALON:
  Zij is de dochter van Talon, eigenaar van Lon Lon Ranch. Ze heeft een eigen 
  pony, Epona en loopt dag en nacht te zingen. Ze noemt Link altijd 
  feeënjongen.
  
  INGO:
  Ingo is de jaloerse knecht van Talon. Hij vindt dat de ranch eigenlijk van 
  hem zou moeten zijn, omdat hij er het meeste werk in steekt, terwijl Talon 
  ligt te slapen.
  
  
  ===========================================================================
                  6. VIJANDEN
  ===========================================================================
  
  
  Hieronder staan alle vijanden uit het spel in alfabetische volgorde. Van 
  elke vijand zeg ik waar je hem kan vinden, of hij eruit ziet, hoe hij je 
  aanvalt, wat Navi ervan zegt, en natuurlijk hoe je hem moet verslaan.
  
  
  ANUBIS
  ------
  Plaats:   Spirit Temple
  Uiterlijk: Een soort mummie die in de lucht zweeft.
  Aanval:   Anubis schiet vuur naar je.
  Navi:    "Het is kwetsbaar voor vuur..."
  Verslaan:  Anubis doet al je bewegingen na in de tegenovergestelde
        richting zodat hij steeds tegenover je staat. In de kamers waar
        een Anubis is, vind je steeds een schakelaar waarmee je ergens
        vlammen kunt laten verschijnen. Lok Anubis daarin om hem te
        verslaan. Makkelijker is het om gewoon Din's Fire of een Fire
        Arrow te gebruiken.
  
  ARMOS
  -----
  Plaats:   Dodongo's Cavern, Bottom of the Well, Spirit Temple
  Uiterlijk: Een Armos ziet er precies hetzelfde uit als een standbeeld: een
        grijs wezentje met een schildje en een zwaardje. Hij komt tot
        leven als je hem aanraakt.
  Aanval:   Springt tegen je aan.
  Navi:    "Laat hem stil staan en versla hem dan."
  Verslaan:  Gooi een Deku Nut op de grond om de Armos te verdoven. Sla hem
        dan met je zwaard. De Armos gaat nu wild rondspringen en
        ontploft dan. Blijf uit de buurt van de explosie! Je kan ook
        bommen of Bomb Flowers gebruiken om de Armos te verslaan, maar
        dat is wat ingewikkeld.
  
  BABY DODONGO
  ------------
  Plaats:   Dodongo's Cavern
  Uiterlijk: Een klein groen hagedisje dat uit het zand kruipt.
  Aanval:   De Baby Dodongo komt voor in groepen. Ze kruipen uit het zand
        en proberen je te verwonden door tegen je aan te rennen.
  Navi:    "Pas op voor zijn ren-aanval. Hij explodeert nadat hij is
        verslagen."
  Verslaan:  Sla een Baby Dodongo met je zwaard om hem te verslaan. Hij valt
        dan op de grond en explodeert na een paar tellen. Blijf bij de
        explosie uit de buurt!
  
  BARI
  ----
  Plaats:   Inside Jabu-Jabu's Belly
  Uiterlijk: Een hele grote elektrisch geladen kwal die van het plafond naar
        beneden valt. Na het verslaan splitst hij in drie Biri's!
  Aanval:   Bari valt van het plafond naar beneden en probeert je te
        elektrocuteren.
  Navi:    "Als je hem aanraakt, wordt je geëlektrocuteerd!"
  Verslaan:  Gebruik je zwaard niet, want dat geleidt de stroom! Gebruik in
        plaats daarvan een Deku Stick of je boemerang om hem te
        verslaan. Als hij verslagen is, splitst hij in drie Biri's.
  
  BEAMOS
  ------
  Plaats:   Dodongo's Cavern, Bottom of the Well, Shadow Temple, Spirit
        Temple, Ganon's Castle, Gerudo Training Ground
  Uiterlijk: Een standbeeld met een hoofd erop waarin één groot oog zit dat
        steeds speurend ronddraait.
  Aanval:   Als het oog je ziet, schiet hij een blauwe laserstraal op je af
        die hij steeds op je blijft richten.
  Navi:    "Pas op voor zijn zoekende straal. Ik denk dat hij niet van
        rook in zijn oog houdt!"
  Verslaan:  Z-focus op hem en gooi een bom naar hem toe. De bom ontploft en
        de Beamos ook. Je kan een Bombchu gebruiken om een Beamos op
        afstand te verslaan.
  
  BIG DEKU BABA
  -------------
  Plaats:   Kokiri Forest (vol.), Forest Temple
  Uiterlijk: Een hele grote blauwe plant, de grote versie van een gewone
        Deku Baba.
  Aanval:   Hij valt je aan en hapt naar je als je in zijn nabijheid bent.
  Navi:
  Verslaan:  Ga net buiten het bereik van de Big Deku Baba staan en wacht
        tot hij naar je hapt. Hij ligt languit op de grond en kan er
        net niet bij. Sla hem nu met je zwaard. Na twee keer is hij
        verslagen. Na het verslaan krijg je vijftien Deku Nuts!!!
  
  BIG MOBLIN
  ----------
  Plaats:   Sacred Forest Meadow (vol.)
  Uiterlijk: Een hele grote, bruine, boos kijkende man met een gigantische
        knuppel. Er is er maar één van.
  Aanval:   Hij slaat met zijn knuppel op de grond. Dat veroorzaakt grote
        schokgolven die je achteruit gooien.
  Navi:    - Geen Z-focus mogelijk -
  Verslaan:  Ontwijk de schokgolven en probeer zo achter hem te komen. Sla
        hem dan van achteren neer met je zwaard.
  
  BIG POE
  -------
  Plaats:   Hyrule Field (vol.)
  Uiterlijk: Een geest in gescheurde kleren en holle ogen
  Aanval:   Geen
  Navi:    - Geen Z-focus mogelijk -
  Verslaan:  Eigenlijk is de Big Poe geen echte vijand, want hij valt je
        niet aan. Je vindt Big Poe's alleen als je op Epona door
        Hyrule Field rijdt. De Big Poe zweeft van je weg. Schiet hem
        gauw neer met twee pijlen voor hij weer verdwijnt. Na het
        verslaan kan je hem in een fles stoppen en verkopen. Verderop
        in deze FAQ staan de locaties van de 10 Big Poe's.
  
  BIG SKULLTULA
  -------------
  Plaats:   Inside the Deku Tree, Kokiri Forest (vol.), Zora's
        Fountain, Forest Temple, Bottom of the Well, Shadow Temple,
        Ganon's Castle
  Uiterlijk: Een grote witte spin met een kop in de vorm van een schedel.
  Aanval:   Ze komen ineens van het plafond vallen. Als je dicht bij ze in
        de buurt bent, draaien ze rond en proberen je zo te raken.
  Navi:    "De zachte onderbuik is het kwetsbare punt!"
  Verslaan:  Aan schaduwen op de grond kan je zien waar een Big Skulltula
        hangt. Als je in de buurt bent, valt hij uit de lucht. Wacht
        nu tot de Big Skulltula zich omdraait en sla hem dan van
        achteren met je zwaard. Doe dat twee keer om hem te verslaan.
        Met de Hook- of Longshot kan je hem in één keer verslaan en
        maakt het ook niet uit of je hem van voren of van achteren
        raakt.
  
  BIRI
  ----
  Plaats:   Inside Jabu-Jabu's Belly
  Uiterlijk: Een elektrisch geladen kwal met tentakels die in de lucht
        vliegt.
  Aanval:   De Biri achtervolgt je en probeert tegen je aan te vliegen en
        je zo te elektrocuteren.
  Navi:    "Als je hem aanraakt, wordt je geëlectroduceerd!"
  Verslaan:  Gebruik niet je zwaard om hem te verslaan, dat geleidt de
        stroom. Gebruik in plaats daarvan een Deku Stick. Of, nog
        beter, de boemerang.
  
  BLUE BUBBLE
  -----------
  Plaats:   Forest Temple
  Uiterlijk: Een vliegende schedel met een blauwe vlam erom heen
  Aanval:   De Blue Bubble achtervolgt je en probeert je te raken
  Navi:    "Gebruik je schild."
  Verslaan:  Volg de wijze raad van Navi op en loop met je schild tegen de
        Blue Bubble aan. De vlammen gaan uit en met twee hakken van je
        zwaard is hij verslagen.
  
  BLUE TEKTITE
  ------------
  Plaats:   Water Temple, Zora's River, Lake Hylia
  Uiterlijk: Een soort van blauwe krab, die op het water loopt, met één rood
        oog en vier gele poten.
  Aanval:   De Blue Tektite kan op het water lopen en achtervolgt je en
        probeert op je te springen. Dat kan heel irritant zijn als je
        in het water bent, want dan kan je niks terug doen.
  Navi:    "Op het water is hij moeilijk te verslaan. Lok hem op land."
  Verslaan:  Versla de Blue Tektite van afstand met pijlen of katapult, of
        lok hem op land en versla hem daar met je zwaard.
  
  BUSINESS SCRUB
  --------------
  Plaats:   Dodongo's Cavern, Ganon's Castle, Lost Woods, vele grotjes
  Uiterlijk: Een bruin beestje met een lange snuit en gras op zijn hoofd,
        dat in een plantje verstopt zit. Hij heeft lange spillebenen.
        Nadat je hem hebt verslagen, wil hij je dingen verkopen of soms
        zelfs upgrades geven!
  Aanval:   De Business Scrub schiet Deku Nuts naar je toe.
  Navi:    "Kaats de noten die hij schiet terug met je schild"
  Verslaan:  Doe wat Navi zegt! Ik heb nog twee opmerkingen:
        1) Met het Hylian Shield als kind en met het Mirror Shield als
          volwassene kan je geen noten terug kaatsen.
        2) Als je met de Megaton Hammer een klap op de grond geeft in
          de buurt van een Business Scrub, is hij verslagen!
  
  DEKU BABA
  ---------
  Plaats:   Inside the Deku Tree, Forest Temple, Bottom of the Well,
        Kokiri Forest
  Uiterlijk: Een blauwe piranhabloem, staat vast in de grond.
  Aanval:   De Deku Baba hapt naar je als je in zijn buurt komt.
  Navi:    "
  Verslaan:  Blok zijn aanval met je schild en sla hem gelijk daarna met je
        zwaard.
  
  DEKU BABA (VERDORD)
  -------------------
  Plaats:   Inside the Deku Tree, Kokiri Forest
  Uiterlijk: Net zoals een gewone Deku Baba, maar alleen dan rechtopstaand
        en in de lucht happend.
  Aanval:   Geen, maar je verwondt je als je er tegen één aanloopt.
  Navi:    "Ondanks dat hij er verdord uitziet, raak je gewond als je hem
        aanraakt"
  Verslaan:  Sla hem simpelweg eenmaal met je zwaard om hem te verslaan. Je
        krijgt dan altijd een Deku Stick. Als de Deku Baba is
        verslagen, verschijnt er na een poosje op de plek waar hij zat
        weer een nieuwe plant.
  
  DEKU SCRUB
  ----------
  Plaats:   Inside the Deku Tree
  Uiterlijk: Net zoals een Business Scrub, een beestje met een spitse snuit,
        vreemde ogen en gras op zijn hoofd. Hij heeft korte pootjes
        waar hij op rondhopt.
  Aanval:   De Deku Scrub schiet Deku Nuts naar je.
  Navi:    "Als je te dichtbij komt, verbergt hij zich in het gras"
  Verslaan:  Kaats de noten terug met je Deku Shield. Hij gaat dan weg uit
        het plantje. Loop nu naar hem toe en hij zegt wat tegen je.
  
  DINALFOS
  --------
  Plaats:   Ganon's Castle, Gerudo Training Ground
  Uiterlijk: Een soort dinosaurus/hagedis kruising met een zwaard maar
        zonder schild.
  Aanval:   Ze verschijnen in tweetallen en voeren een zwaardgevecht tegen
        je. Ze springen vaak over je heen en slaan je dan gelijk met
        hun zwaard.
  Navi:    "Gebruik je schild goed en gebruik Z-focus!"
  Verslaan:  Concentreer je op één Dinalfos tegelijk en Z-focus op hem.
        Houd steeds je schild voor je, zodat je gelijk zijn slagen kan
        blokken, ook als hij je ineens van achteren aanvalt. Gebruik
        verder je zwaard om de Dinalfos te slaan. Ze hebben geen
        schild, doe daar je voordeel mee!
  
  DODONGO
  -------
  Plaats:   Dodongo's Cavern
  Uiterlijk: Een grote hagedisachtig beest, die langzaam over de grond
        kruipt.
  Aanval:   Als hij je ziet, haalt hij diep en adem en spuwt vuur naar je.
        Hij kan je ook verwonden met zijn staart als hij zich
        plotseling omdraait.
  Navi:    "Pas op voor zijn vurige adem en gebruik Z-focus technieken!"
  Verslaan:  Je kan deze beesten maar beter vermijden, maar als je ze toch
        wilt verslaan zijn er verschillende tactieken. Je kan achter ze
        gaan staan en ze dan slaan met je zwaard. Pas dan wel op voor
        zijn staart als hij zich omdraait. Na vier slagen met je zwaard
        is hij verslagen. Je kan hem ook met bom(bloe)men bekogelen,
        met twee bommen is hij verslagen.
  
  FALLING DOOR
  ------------
  Plaats:   Fire Temple, Spirit Temple, Gerudo Training Ground
  Uiterlijk: Je kan het verschil niet zien met een gewone (Fire Temple)
        deur. Je merkt het pas als je hem opent, dan begint hij je
        aan te vallen.
  Aanval:   Als je hem probeert te openen, gaat hij heen en weer zwaaien en
        probeert dan op je te vallen.
  Navi:    - Z-focus niet mogelijk -
  Verslaan:  Gebruik bommen of je Megaton Hammer om deze deuren in stukken
        te breken.
  
  FIRE KEESE
  ----------
  Plaats:   Dodongo's Cavern, Fire Temple, Bottom of the Well, Shadow
        Temple, Spirit Temple, Ganon's Castle, Gerudo Training Ground
  Uiterlijk: Een vleermuis met vuur omgeven die door de lucht vliegt. Een
        gewone Keese kan in een Fire Keese veranderen als die door
        een vlam vliegt.
  Aanval:   De Fire Keese probeert tegen je aan te vliegen zodat je in
        brand komt te staan. Hij kan zo ook je houten Deku Shield
        verbranden.
  Navi:    "Versla hem voor hij tegen je aan vliegt!"
  Verslaan:  Probeer zo snel mogelijk op een Fire Keese te Z-focussen. Je
        kan aan het muziekje horen wanneer er een dichterbij komt.
        Schiet de Fire Keese nu zo gauw mogelijk neer met je katapult,
        pijlen of je Hookshot. Je kan ook eerst hem afweren met je
        (ijzeren!!!!) schild en dan gelijk hem met je zwaard neerslaan.
  
  FLOORMASTER
  -----------
  Plaats:   Forest Temple, Shadow Temple, Spirit Temple
  Uiterlijk: Een grote klauw, die op zijn vingers over de grond loopt.
  Aanval:   De Floormaster probeert je te knijpen. Hij wordt groen, vliegt
        op je af en knijpt je een poosje als je niet oplet. Als je de
        grote hand verslaat, splitst hij in drie kleine handjes, die je
        ook kunnen knijpen.
  Navi:    "Versla snel de kleine handjes voor ze groter worden!"
  Verslaan:  Er zijn meerdere manieren om een Floor Master te verslaan, maar
        deze vind ik de beste: Sla hem met je zwaard tot hij in drieën
        splitst. Versla nu snel met je zwaard de kleine klauwtjes voor
        ze je knijpen of uitgroeien tot een grote klauw. De beste
        manier om dat te doen is een Deku Nut gooien zodra de grote
        klauw zich splitst. De kleine klauwtjes worden dan verdoofd en
        je kan ze een voor een slaan met je zwaard.
  
  FLYING POT
  ----------
  Plaats:   Bottom of the Well, Shadow Temple, Spirit Temple
  Uiterlijk: Exact hetzelfde als een gewone pot.
  Aanval:   Als je in de buurt van een Flying Pot komt, vliegt die omhoog
        en ramt tegen je aan.
  Navi:    - Z-focus niet mogelijk -
  Verslaan:  Je kan een Flying Pot afweren met je schild. Je kan ook de pot
        gewoon tegen je aan laten komen. De verwonding kan je weer
        ongedaan maken met het hartje dat bijna altijd in zo'n pot
        zit...
  
  FREEZZARD
  ---------
  Plaats:   Ice Cavern, Ganon's Castle
  Uiterlijk: Een ijspop, die soms kan bewegen.
  Aanval:   De Freezzard blaast als je in de buurt bent om de zoveel tijd
        een ijskoude wind voor zich uit. Als je door die wind geraakt
        wordt, bevries je tijdelijk.
  Navi:    "Pas op voor zijn ijzige adem! Versla hem volledig voor hij
        terugkomt."
  Verslaan:  Versla ze door ze drie keer met je zwaard te slaan. Doe dat als
        ze net klaar zijn met blazen. Doe het wel snel, anders gaan ze
        weer blazen.
  
  GERUDO THIEF
  ------------
  Plaats:   Gerudo's Fortress
  Uiterlijk: Een roodharige vrouwelijke ninja-achtige zwaardvechtster met
        zo'n lapje voor haar mond. Ze heeft twee grote kromzwaarden.
  Aanval:   Ze vecht met haar twee kromzwaarden, die ze ook als schild
        gebruikt. Haar gevaarlijkste aanval is die waarbij ze snel
        ronddraait met de zwaarden. Als je daardoor geraakt wordt,
        heb je verloren en wordt je gevangen genomen.
  Navi:    "Lok haar naar je toe, en sla haar als ze haar bescherming laat
        zakken! Als je haar niet verslaat, word je gevangen genomen!"
  Verslaan:  Versla haar in een zwaardgevecht. Gebruik Z-focus en je schild
        goed. Het beste moment om toe te slaan is als ze even
        gedesoriënteerd is na een ronddraaiaanval of een rol over de
        grond.
  
  GIBDO
  -----
  Plaats:   Bottom of the Well, Shadow Temple
  Uiterlijk: Een mummie. Je weet toch wel hoe een mummie eruit ziet?
  Aanval:   Net als een ReDead. Als je dicht bij hem komt, bevriest hij je
        met zijn blik en springt dan op je nek om je te wurgen.
  Navi:    "Zijn blik kan je verdoven. Als hij je bijt moet je steeds op
        welke knop dan ook drukken om te ontsnappen.
  Verslaan:  Probeer achter hem te komen en sla hem dan net zo vaak met je
        zwaard tot hij verslagen is. Je kan ook de Sun's Song spelen om
        hem te bevriezen en hem dan neerslaan. Maar als het even kan
        moet je er bij uit de buurt blijven...
  
  GOLD SKULLTULA
  --------------
  Plaats:   Overal (zie hfst 8 voor alle 100 locaties)
  Uiterlijk: Een spin met een gouden rug die op muren zit en kgkgkg-
        geluidjes maakt. Als je hem verslaat, blijft er een gouden
        schedelvormig muntje achter die je kan verzamelen.
  Aanval:   Hij valt je niet aan. Je kan alleen verwond raken, een van de
        zeldzame keren dat je er per ongeluk een aanraakt.
  Navi:    - Z-focus niet mogelijk -
  Verslaan:  Heel simpel. Schiet ze met elk langeafstandswapen (katapult,
        pijlen, boemerang, Hookshot) dat je kan verzinnen neer en pak
        het muntje. Hoge muntjes moet je pakken met de boemerang of
        de Hook-/Longshot.
  
  GOHMA LARVAE
  ------------
  Plaats:   Inside the Deku Tree
  Uiterlijk: Een kleine krab die rondhopt met een opvallend gekleurd oog. Ze
        komen uit een ei en verschijnen ook tijdens het gevecht met de
        eindbaas van de Deku Tree, Queen Gohma, uit eieren.
  Aanval:   De Gohma Larva blijft even stil staan, zijn oog wordt rood en
        springt dan ineens op je af om je te verwonden.
  Navi:    "Pas op als hij wil gaan springen!"
  Verslaan:  Loop op hem af met je schild voor je uit en sla hem dan snel
        met je zwaard. Je kan zijn aanval afweren met je schild.
  
  GUAY
  ----
  Plaats:   Lon Lon Ranch (nacht), Lake Hylia, Desert Colossus
  Uiterlijk: Een kraai (of in ieder geval een zwarte vogel) met een gele
        snavel. Ze maken kra-kra-kra-geluiden.
  Aanval:   Met deze dieren krijg je niet veel te maken, maar goed. Ze
        proberen tegen je aan te vliegen en je zo te verwonden. Ze
        verschijnen altijd in grote groepen.
  Navi:    "Versla hem voor hij tegen je aan vliegt!"
  Verslaan:  Net zoals een Keese: Probeer zo snel mogelijk op een Guay te
        Z-focussen. Je kan aan het muziekje horen wanneer er eentje
        dichterbij komt. Schiet de Guay nu zo gauw mogelijk neer met je
        katapult, pijlen of je Hookshot. Je kan ook eerst hem afweren
        met je schild en dan gelijk hem met je zwaard neerslaan.
  
  
  ICE KEESE
  IRON KNUCKLE
  KEESE
  LEEVER
  LIKE-LIKE
  LIZALFOS
  MAD SCRUB
  MOBLIN
  OCTOROK
  PARASITIC TENTACLE
  PEAHAT
  PEAHAT LARVA
  POE
  RED BUBBLE
  REDEAD
  RED TEKTITE
  SHABOM
  SHELL BLADE
  SKULL KID
  SKULLTULA
  SKULLWALLTULA
  SPIKE
  STALCHILD
  STALFOS
  STINGER
  TAILPASARAN
  TORCH SLUG
  WALLMASTER
  WHITE WOLFOS
  WOLFOS
  
  Misschien maak ik dit nog wel een keertje af, misschien ook niet.
  Wie leest dit nou...
  
  
  ===========================================================================
                7. STUKJES HART
  ===========================================================================
  
  
  Er zijn in Hyrule 36 stukjes van hartjes te vinden. Verzamel vier stukjes om 
  een extra hartje erbij te krijgen.
  De vindplaats van de hartjes staan per gebied en de gebieden staan op 
  alfabetische volgorde. Veel geluk!
  
  
  -------------------------------
  DEATH MOUNTAIN CRATER (2 stuks)
  -------------------------------
  
  1. (Volwassen) Speel als kind de Bolero of Fire om naar de Death Mountain 
  Crater gewarpt te worden. Vlak bij het warppunt is een stukje zachte grond. 
  Plant daarin een Magic Bean. Kom nu als volwassen Link weer terug. Rijd met 
  de Magic Plant mee. Het stukje hart zit boven op een vulkaan waar je langs 
  komt.
  
  2. (Volwassen) Een van de wanden van de krater is een klimwand. De wand zit 
  in de buurt van de ingang vanaf Death Mountain. Klim langs die wand naar 
  beneden. Midden in de wand zit een grotje met daarin een stukje hart. Je 
  hebt het Goron Tunic nodig om niet te stikken.
  
  
  ------------------------------
  DEATH MOUNTAIN TRAIL (1 stuks)
  ------------------------------
  
  3. (Beide) Plant als kind een Magic Bean voor de ingang van Dodongo's 
  Cavern. Kom als volwassene terug en rijd op de Magic Plant naar de inham 
  boven de Cavern. Daar vind je een stukje hart.
  OF - Ga als kind naar de Bomb Flower waarmee je Dodongo's Cavern opende. 
  Gooi die weg en doe dan een salto achterover over de rand (Z + Control Stick 
  naar beneden + A). Je landt op de inham en je kan het hartje pakken.
  
  
  -------------------------
  DESERT COLOSSUS (1 Stuks)
  -------------------------
  
  4. (Volwassen) Plant als kind een Magic Bean voor de ingang van de Spirit 
  Temple. Kom als volwassen Link terug en rijd mee met de Magic Plant. 
  Onderweg kom je een grote steen tegen met daarop een stukje hart.
  
  
  -------------------------
  GERUDO FORTRESS (2 Stuks)
  -------------------------
  
  5. (Volwassen) Speel de Horseback Archery (kan alleen als je de Gerudo 
  Membership Card hebt) en scoor tenminste 1000 punten voor een stukje hart.
  
  6. (Volwassen) Verken de buitenkant van het fort. Op een gegeven moment 
  ontdek je bovenop het fort een grote kist. Trek je daaraan op met je 
  Longshot en open de kist om een stukje hart te vinden.
  
  
  -----------------------
  GERUDO VALLEY (2 Stuks)
  -----------------------
  
  7. (Beide) Op een richel boven de rivier staat een houten kist. Trek je 
  daaraan op met je Longshot als volwassen Link of zweef erheen met een kip 
  die je bij de brug vindt als jonge Link. Rol nu tegen de kist en er komt een 
  stukje hart uit!
  
  8. (Volwassen) Zweef als kind met je kip aan de rechterkant van de rivier 
  omlaag op een platform waar een Gerudo met een koe staat. Je vindt daar ook 
  een stukje zachte grond. Plant daar een Magic Bean. Kom als volwassen Link 
  terug en rijd op de Magic Plant. Spring eraf als je achter een waterval een 
  ladder ziet. Klim langs die ladder omhoog voor een stukje hart.
  
  
  --------------------
  GORON CITY (1 Stuks)
  --------------------
  
  9. (Kind) Ga naar Darunia's kamer en steek daar een Deku Stick aan. Ren nu 
  met je Deku Stick de kamer weer uit en steek alle fakkels aan. Als ze 
  allemaal tegelijk aan zijn, gaat de grote vaas draaien. Ga nu naar de 
  verdieping boven de vaas, pak een Bomb Flower en gooi die in de vaas (of 
  gebruik een gewone bom). Uit de vaas valt nu een stukje hart! Soms valt er 
  ook wat anders uit, zoals Rupees, en moet je het opnieuw proberen.
  
  
  -------------------
  GRAVEYARD (4 Stuks)
  -------------------
  
  10. (Kind) Speel de Heart-Pounding Gravedigging Tour van Dampe tussen 19.00 
  en 21.00. Laat Dampe voor 10 Rupees graven in de omgewoelde stukken grond. 
  Onder de meeste zitten Rupees of niks, maar in een ervan zit een stukje 
  hart!
  
  11. (Beide) Schuif de tweede grafsteen van rechts in de achterste rij naar 
  achteren. Ga in het gat dat eronder vandaan komt. Versla hier de ReDead en 
  speel daarna achterin de tombe de Sun's Song. Er verschijnt nu een grote 
  kist met daarin je prijs!
  
  12. (Volwassen) Plant als jonge Link een Magic Bean in de zachte grond links 
  in de Graveyard zodat je als volwassen Link kan meerijden op de Magic Plant 
  naar het platform erboven. Rol daar tegen de houten kist voor een stukje 
  hart.
  
  13. (Volwassen) Race tegen Dampe en finish onder een minuut om een stukje 
  hart te krijgen. Doe steeds koprollen om snelheid te maken en ontwijk de 
  vuurballen. Op het eind moet je om een ravijn heen lopen. Trek je nu met je 
  Longshot op aan de fakkel tegenover het ravijn om wat tijd te winnen.
  
  
  ----------------------
  HYRULE FIELD (2 Stuks)
  ----------------------
  
  14. (Beide) Ga naar rechts als je uit de Market komt. Zoek naar een gebied 
  met heel veel bomen. Een stukje van de andere bomen vandaan staat een 
  eenzame boom. Leg daar een bom bij. Er verschijnt een gat. Ga daarin. Duik 
  nu met de Golden Scale naar de bodem van het meertje in de grot of zink naar 
  de bodem met je Iron Boots om een stukje hart te vinden.
  
  15. (Beide) Bij de ingang van Lake Hylia vormen vier hekken samen een 
  vierkant. Leg in het midden van het vierkant een bom en ga in het gat wat 
  eronder vandaan komt. Versla daar de Business Scrub en je kan het stukje 
  hart kopen voor... 10 Rupees!
  
  
  --------------------
  ICE CAVERN (1 Stuks)
  --------------------
  
  16. (Volwassen) In de kamer waar je het kompas vond, zit aan de linkerkant 
  een stukje hart in rood ijs. Gebruik blauw vuur om het rode ijs te smelten 
  zodat je het stukje hart kan pakken.
  
  
  --------------------------
  KAKARIKO VILLAGE (4 Stuks)
  --------------------------
  
  17. (Beide) Ga als jonge Link naar de top van Death Mountain en praat daar 
  met de uil nadat je bij de Great Fairy bent geweest. Hij geeft je een lift 
  naar Kakariko Village. Hij zet je neer op het dak van Impa's huis. Laat je 
  nu naar beneden vallen aan de kant van de kippenren op een paar planken. Ga 
  hier door het gat in de muur het huis in. Je komt in een hok met een koe en 
  een stukje hart! Je kan ook als volwassen Link met je Longshot jezelf op het 
  dak van het huis schieten.
  
  18. (Beide) Verzamel tenminste 50 Gold Skulltula-muntjes en je krijgt van 
  het laatste kind in het House of Skulltula een stukje hart.
  
  19. (Beide) Schiet jezelf als volwassen Link vanaf de uitkijktoren met je 
  Longshot naar het blauwe dak. Praat daar met de man en hij geeft je een 
  stukje hart. Er is een trucje om dit als kind te doen: klim op de 
  uitkijktoren en zorg dat het blauwe dak links van je is. Ga nu tegen de 
  linkerkant staan en doe een zijwaartse sprong. Met een beetje mazzel kom je 
  nu aan de rand van het dak te hangen. Trek je op en praat met de man.
  
  20. (Volwassen) Race tegen de geest van Dampe en volg daarna het pad dat 
  naar een platform boven in de windmolen leidt. Vanaf hier kan je via de 
  ronddraaiende plank naar een platformpje springen waar een stukje hart ligt.
  
  
  --------------------
  LAKE HYLIA (3 Stuks)
  --------------------
  
  21. (Kind) Vang als kind de grootste vis in de Fishing Pond, ongeveer 10 
  pond. Geef hem aan de man achter de balie en neem je prijs in ontvangst!
  
  22. (Beide) Win in de Fishing Pond de Golden Scale en ga naar het Lakeside 
  Laboratory. Duik naar de bodem van het waterbassin (zinken met Iron Boots 
  telt niet). Als je de bodem raakt hoor je een geluid dat je hoort als je 
  iets hebt opgelost. Zwem nu weer omhoog en praat met de chemist. Hij is zo 
  onder de indruk dat hij je een stukje hart geeft!
  
  23. (Volwassen) Plant als jonge Link een Magic Bean in de zachte grond voor 
  het laboratorium. Kom als volwassene terug en rijd op de Magic Plant naar 
  het dak van het laboratorium. Klim vanaf daar via de ladder naar het stukje 
  hart op de schoorsteen. Je kan ook de Scarecrow's Song gebruiken om op het 
  dak te komen.
  
  
  -----------------------
  LON LON RANCH (1 Stuks)
  -----------------------
  
  24. (Kind) Achterin de wei met paarden staat een verlaten schuurtje. Schuif 
  daar binnen de melkkratten zo tot de opening in de muur vrijkomt. Kruip daar 
  doorheen en aan de andere kant vind je een stukje hart in het stro!
  
  
  --------------------
  LOST WOODS (2 Stuks)
  --------------------
  
  25. (Kind) Ga links in de Lost Woods. Daar zie je een Skull Kid op een 
  boomstam. Ga op de stam tegenover hem staan. Maak hem te vriend door Saria's 
  Song voor hem te spelen. Als bewijs van zijn vriendschap geeft hij je een 
  stukje hart.
  
  26. (Kind) Neem de wegen rechts, links, rechts. Klim langs de ladder naar 
  beneden en je komt bij twee Skull Kids op een boomstam. Ga op de boomstam 
  tegenover ze staan en pak je Ocarina. Ze willen nu een spelletje spelen. Zij 
  spelen een wijsje en jij moet het naspelen. Het wijsje wordt steeds langer, 
  maar zodra je een fout maakt heb je verloren. Als je slim bent gebruik je 
  pen en papier. Win het spelletje een paar keer tot je een stukje hart wint!
  
  
  ----------------
  MARKET (3 Stuks)
  ----------------
  
  27. (Kind) Ga 's nachts naar de Market. In een huisje in de Back Alley is 
  een vrouw die haar hondje kwijt is. Vind het goede hondje. Volgens mij was 
  het het witte hondje dat in het hoekje bij het kraampje aan de kant van 
  Hyrule Castle was. Neem het hondje mee naar de vrouw en als het de goede is 
  geeft ze je een beloning!
  
  28. (Kind) Dit stukje hart is een van de vele prijzen in de Bombchu Bowling 
  Alley die open is nadat je Dodongo's Cavern hebt uitgespeeld.
  
  29. (Kind) Speel de Treasure Box Game uit. Je moet steeds de kist met de 
  sleutel openen zodat je naar de volgende kamer kan. Gebruik de Lens of Truth 
  om te zien wat er in de kisten zit. Het kan ook zonder de Lens of Truth, 
  maar dan moet je erg veel mazzel hebben. In de laatste kamer staat een grote 
  kist met een stukje hart erin.
  
  
  -----------------------
  ZORA'S DOMAIN (1 Stuks)
  -----------------------
  
  30. (Kind) Ga naar de kamer van King Zora en steek een Deku Stick aan bij 
  een fakkel. Ren gauw met je brandende stok de trap af en steek de fakkel 
  onderaan de trap aan. Stop dan je Deku Stick weg en steek een nieuwe stok 
  aan. Sprint daarmee verder naar beneden en ga bij de bocht links. Steek voor 
  de Zora's Shop de volgende fakkel aan en ren gelijk door naar de volgende 
  fakkel die achterin bij het doorwaadbare water staat. Als je die hebt 
  aangestoken moet je helemaal langs de rechterkant van de muur naar onder de 
  waterval lopen zodat je niet in het water valt om daar de laatste twee 
  fakkels aan te steken. Er verschijnt nu een grote kist. Open die en je vindt 
  er een stukje hart in! (N.B. als je de fakkels niet snel genoeg achter 
  elkaar aanstak, is de eerste fakkel weer uit en moet je opnieuw beginnen) 
  Het kan handig zijn om ook met Din's Fire fakkels aan te steken als je Deku 
  Stick uit is.
  
  
  -------------------------
  ZORA'S FOUNTAIN (2 Stuks)
  -------------------------
  
  31. (Volwassen) Spring van schots naar schots tot je bij een ijsschots komt 
  waar een stukje hart op ligt.
  
  32. (Volwassen) Trek je Iron Boots aan die je in de Ice Cavern hebt gevonden 
  en ook je Zora Tunic die je van King Zora hebt gekregen. Zink nu naar de 
  bodem van Zora's Fountain. Je vindt er erg veel Green Rupees, maar op het 
  diepste punt ligt het leukste!
  
  
  ----------------------
  ZORA'S RIVER (4 Stuks)
  ----------------------
  
  33. (Kind) Halverwege de rivier zit een boomstam. Ga daar op staan en pak je 
  Ocarina. Er verschijnt een groep kikkers. Speel voor ze de Song of Storms. 
  Omdat ze zo van regen houden, geven ze je een stukje hart!
  
  34. (Kind) Speel voor de kikkers van #33 alle zes gewone melodieën die je 
  kent (dus geen warp-melodieën). Nu kan je hun spel spelen, de Bug Catching 
  Game. De vijf kikkers zitten op dezelfde manier als de knoppen waarmee je op 
  je Ocarina speelt. Druk nu steeds op de knop die bij de kikker hoort waar 
  het insect boven hangt zodat de kikker omhoog springt en het insect pakt. 
  Als je het steeds goed doet krijg je een stukje hart! Als je het te langzaam 
  of fout doet, ben je af.
  
  35. (Beide) Dit stukje hart zit op een pilaar in de rivier. Zweef er als 
  jonge Link heen met een kip vanaf het hoge platform of ga er vanaf daar als 
  volwassen Link heen met je Hover Boots.
  Zo kom je als jonge Link op het hoge platform waarvan je naar het hartstukje 
  kan: Pak de kip aan het begin van de rivier en volg de rivier zoals je 
  altijd doet, tot je bij de heuvel komt die naar de houten brug leidt. Ga 
  niet de heuvel op maar ga naar de rechterwand. Kijk nu achter je. Daar zie 
  je een platform met een ladder erop. Zweef daarheen met je kip en klim langs 
  de ladder omhoog.
  Als volwassen Link kan je door de rivier lopen en zo bij de ladder komen, of 
  meerijden met de Magic Plant.
  
  36. (Beide) Neem als kind de kip mee tot de paden voor de waterval. Aan de 
  linkerwal zit een platform met een stukje hart. Zweef daarheen met je kip en 
  pak het stukje hart. Je kan ook als volwassen Link er komen met je Hover 
  Boots.
  
  
  ===========================================================================
                8. GOLD SKULLTULA'S
  ===========================================================================
  
  
  In Kakariko Village woonde een rijke familie. Maar op een dag veranderden 
  ineens de vader met zijn vier kinderen in spinnen! Deze vloek kan worden 
  verbroken door de gouden spinnen te verslaan en hun munten te verzamelen. 
  Link, als mensenredder, neemt deze taak op zich. Als er een bepaald aantal 
  Gold Skulltula's is verzameld, breekt de betovering op een van de leden van 
  het gezin en krijg je een prijs:
  
  10 Gold Skulltula's ......... Adult's Wallet (max. 200 Rupees)
  20 Gold Skulltula's ......... Stone of Agony
  30 Gold Skulltula's ......... Giant's Wallet (max. 500 Rupees)
  40 Gold Skulltula's ......... Bombchu's
  50 Gold Skulltula's ......... Heart Piece
  100 Gold Skulltula's ......... Oneindig aantal Gold Rupees
  
  Gold Skulltula's (skull = schedel) zijn spinnen met een gouden rug. Je kan 
  niet op ze Z-focussen, ze vallen je ook niet aan. Ze maken een raar 
  krts-krts-krts geluid en je vindt ze echt overal. Versla ze en verzamel de 
  schedelvormige muntjes (Eekum-bokum, o nee ander spel) die ze achterlaten.
  
  Als je in een bepaald gebied in Hyrule (de gebieden die zijn aangeduid met 
  een stip) of in een kerker alle Gold Skulltula's hebt gevonden, verschijnt 
  op de kaart in het pauzescherm naast de naam van het gebied/de kerker een 
  afbeelding van een Gold Skulltula, als teken dat je in dit gebied niet meer 
  naar Gold Skulltula's hoeft te zoeken.
  
  En hier komen alle locaties van de 100 Gold Skulltula's. Eerst de Gold 
  Skulltula's in Hyrule, de gebieden staan op alfabetische volgorde. Onthoud: 
  in Hyrule verschijnen de Gold Skulltula's meestal alleen 's nachts.
  
  
  ------------------------------------------
  DEATH MOUNTAIN CRATER (2 Gold Skulltula's)
  ------------------------------------------
  
  1. (Kind) Speel de Bolero of Fire. Vlak bij het warppunt zit een stukje 
  zachte grond. Laat daar kevers in lopen, en... een Gold Skulltula komt 
  eruit!
  
  2. (Kind) Ga naar de top van Death Mountain en ga de krater in. In de buurt 
  van waar je de krater in kwam, staat een houten krat. Rol daar tegenaan voor 
  een Gold Skulltula.
  
  
  ----------------------------------------
  DEATH MOUNTAIN TRAIL (4 Gold Skulltula's
  ----------------------------------------
  
  3. (Kind) Voor de ingang van Dodongo's Cavern zit een stukje zachte grond. 
  Laat daar kevers uit je fles in lopen en versla de Gold Skulltula die eruit 
  komt.
  
  4. (Beide) Ga vanuit Kakariko Village de trail op en zoek een raar stuk muur 
  aan de rechterwal. Bombardeer die muur en er komt een grotje achter vandaan 
  met een Gold Skulltula erin!
  
  5. (Volwassen) Voordat je de top beklimt is er een pad waar rotsblokken uit 
  de lucht vallen. Daar staan wat rotsblokken langs het pad. Ga daar 's nachts 
  heen en hamer de rotsen kapot. Achter een ervan zit een Gold Skulltula.
  
  6. (Volwassen) Ga naar de plek waar je als kind een Bomb Flower kon gooien 
  naar Dodongo's Cavern. 's Nachts hoor je een Gold Skulltua achter een blok. 
  Mep dat blok kapot met je hamer om hem te vinden.
  
  
  ------------------------------------
  DESERT COLOSSUS (3 Gold Skulltula's)
  ------------------------------------
  
  7. (Kind) Voor de ingang van de Spirit Temple vind je een stukje zachte 
  grond. Plant er wat kevertjes in, enz.
  
  8. (Volwassen) Op een van de palmbomen bij de uitgedroogde bron waar Fairy's 
  inkwamen als je er de Song of Storms speelde, zit 's nachts een Gold 
  Skulltula. Schiet hem eraf met je Hook-/Longshot. (rot-Leevers!)
  
  9. (Volwassen) Rijd 's nachts mee op de Magic Plant. Je komt langs een rots 
  in de woestijn waar je krtsj-krtsj-krtsj hoort. Spring er daar af en versla 
  de Gold Skulltula op de rots.
  
  
  ------------------------------------
  GERUDO FORTRESS (2 Gold Skulltula's)
  ------------------------------------
  
  10. (Volwassen) Beklim de buitenkant van het fort. Ergens boven op het fort 
  zit 's nachts op de bergwand een Gold Skulltula.
  
  11. (Volwassen) Ga 's nachts naar het gebied waar je de Horseback Archery 
  kan spelen en kijk op het noordelijke grote doel. Daar, recht in de roos, 
  zit een Gold Skulltula.
  
  
  ----------------------------------
  GERUDO VALLEY (4 Gold Skulltula's)
  ----------------------------------
  
  12. (Kind) Als je Gerudo Valley in komt zit rechts op de muur een klein 
  watervalletje. 's Nachts vind je daar een Gold Skulltula. Je hebt de 
  boemerang nodig om het muntje te pakken.
  
  13. (Kind) Ga naar het platform onder bij de rivier waar een Gerudo met een 
  koe staat. Je komt er door er met een kip heen te zweven. Je vindt hier ook 
  een stukje zachte grond. De kevers doen de rest.
  
  14. (Volwassen) Bij de tent waar de baas van de werklui in woont zit 's 
  nachts op de rotswand een Gold Skulltula.
  
  15. (Volwassen) Achterin Gerudo Valley zit 's nachts een Gold Skulltula op 
  een stenen pilaar. Hij zit aardig hoog, dus heb je de Hookshot nodig.
  
  
  -------------------------------
  GORON CITY (2 Gold Skulltula's)
  -------------------------------
  
  16. (Kind) Zorg dat je op de bovenste rondgang bent. Je ziet drie 
  rotsblokken die de weg versperren. Blaas ze op met een bom en loop verder 
  tot je links een gang ziet. Ga erin en je komt in een kamer vol met 
  rotsblokken. Blaas de bruine rotsblokken op met bommen en baan je zo een weg 
  naar de achterkant van de kamer. Daar zie je twee kistjes, een BOING 
  BOING-steen en een houten krat. Rol tegen het houten krat. Er komt een Gold 
  Skulltula uit. In de kistjes zaten volgens mij Purple Rupees.
  
  17. (Beide) Op de zijkant van het platform dat in de lucht hangt en vast zit 
  met touwen vind je deze Gold Skulltula. Als kind heb je een boemerang nodig 
  om het muntje te pakken, als volwassene de Hookshot.
  
  
  ------------------------------
  GRAVEYARD (2 Gold Skulltula's)
  ------------------------------
  
  18. (Kind) Links voorin zit een stukje zachte grond. Een paar kevertjes erin 
  en... weer een Gold Skulltula om te verslaan!
  
  19. (Kind) Kijk 's nachts op de rechterwand van de Graveyard. Daar zit de 
  Gold Skulltula. Gebruik de boemerang om het muntje te pakken.
  
  
  ------------------------------------
  HAUNTED WASTELAND (1 Gold Skulltula)
  ------------------------------------
  
  20. (Volwassen) Nadat je de vlaggen vanaf Gerudo's Fortress hebt gevolgd, 
  kom je bij een gebouwtje waar je de onzichtbare Poe vindt. Ga nu in het 
  gebouwtje. Op de muur vind je een Gold Skulltula.
  
  
  ---------------------------------------------------
  HYRULE CASTLE / GANON'S CASTLE (3 Gold Skulltula's)
  ---------------------------------------------------
  
  21. (Kind) Rol tegen de boom aan de ingang van Hyrule Castle (die waar de 
  uil op zat). Er valt een Gold Skulltula uit naar beneden.
  
  22. (Kind) Ga naar de plek waar je Talon wakker maakte. In de hoek van het 
  hek staat een boom. Als je daarbij staat begint de Stone of Agony te 
  trillen. Speel nu de Song of Storms om een gat te laten ontstaan. Val daar 
  in en versla de Gold Skulltula in het grotje.
  
  23. (Volwassen) Hyrule Castle is nu Ganon's Castle geworden. Je ziet de 
  poort die als kind gesloten was omgevallen op de grond liggen. Kijk op de 
  achterkant van het witte poortgebouw om een Gold Skulltula te vinden. Je 
  hebt de Hookshot nodig voor het muntje.
  
  
  ---------------------------------
  HYRULE FIELD (2 Gold Skulltula's)
  ---------------------------------
  
  24. (Beide) Ga naar rechts als je uit Kakariko Village komt. Bij de 
  kasteelmuur zie je een eenzame boom. Leg er een bom bij en ga in het gat dat 
  ontstaat. Versla hier de Gold Skulltula die bij het plafond in een web zit. 
  Als kind heb je de boemerang nodig, als volwassene de Hookshot.
  
  25. (Volwassen) Rechts van de ingang van Gerudo Valley op de bruine aarde 
  staat een groot rotsblok met kleine blokjes er omheen. Je hoort ook een koe 
  loeien. Sla het rotsblok kapot met je Megaton Hammer en ga in het gat dat 
  eronder vandaan komt. Gebruik nu Din's Fire of Fire Arrows om in het grotje 
  de spinnenwebben te verbranden. Vind de Gold Skulltula tussen de andere 
  Skulltula's (en een koe) en versla hem.
  
  
  -------------------------------------
  KAKARIKO VILLAGE (6 Gold Skulltula's)
  -------------------------------------
  
  26. (Kind) Aan de linker zijkant van het House of Skulltula vind je 's 
  nachts een Gold Skulltula. Hij zit op een raam of zoiets.
  
  27. (Kind) Rol 's nachts tegen de boom die je ziet als je de stad inkomt (er 
  zit een soort gabber voor). Er rolt een Gold Skulltula zo voor je voeten.
  
  28. (Kind) Op de ladder van de uitkijktoren zit 's nachts een Gold 
  Skulltula. Versla hem met je katapult (twee keer schieten) en klim via de 
  ladder naar het muntje toe.
  
  29. (Kind) Bij de put is een bouwplaats. Op een van de beginnetjes van een 
  bakstenen muurtje zit 's nachts een Gold Skulltula.
  
  30. (Kind) Bij het hek Death Mountain staan twee huizen. In de linker woont 
  de wacht met zijn zoontje. Kijk 's nachts aan de rechterkant van zijn 
  huisje. Daar zie je achter een paar potten een Gold Skulltula.
  
  31. (Volwassen) Schiet jezelf via wat andere daken met je Longshot naar het 
  dak van Impa's huis, het huis bij de kippenren. 's Nachts vind je daar op de 
  wand een Gold Skulltula.
  
  
  ----------------------------------
  KOKIRI FOREST (3 Gold Skulltula's)
  ----------------------------------
  
  32. (Kind) Naast de Kokiri Shop zit een stukje zachte grond. Laat wat 
  kevertjes uit je fles in de zachte grond lopen en versla de Gold Skulltula 
  die eruit komt zetten.
  
  33. (Kind) Kijk op de achterkant van het Know-It-All Brothers huis 's nachts 
  en je vindt er een Gold Skulltula.
  
  34. (Volwassen) Kijk 's nachts hoog op het Twins' House (het huis met de 
  twee torentjes). Daar zit een Gold Skulltula op je te wachten.
  
  
  -------------------------------
  LAKE HYLIA (5 Gold Skulltula's)
  -------------------------------
  
  35. (Kind) Voor het Lakeside Laboratory is een stukje zachte grond. En dan? 
  GOOI ER KEVERTJES IN! Wat een goed idee!
  
  36. (Kind) Kijk 's nachts op de achterkant van het Lakeside Laboratory. 
  Schiet de Gold Skulltula met je katapult vanaf de brug en pak het muntje met 
  je boemerang.
  
  37. (Kind) Weet je waar het eiland is waar je de Fire Arrows vindt? Nee? Het 
  is een klein eilandje in het meer in de buurt van het grotere eiland met de 
  boom erop en er staan twee pilaren. Op een van die pilaren zit 's nachts een 
  Gold Skulltula.
  
  38. (Volwassen) Op het grote eiland in het meer waar je met de Serenade heen 
  wordt gewarpt staat een boom. Je kan als je goed mikt jezelf optrekken aan 
  de grote tak. Het kan heel wat pogingen kosten om op de tak terecht te 
  komen, maar als je er eenmaal staat kan je de Gold Skulltula neerschieten 
  die 's nachts op de boom zit.
  
  39. (Volwassen) Ga in het Lakeside Laboratory en spring in het water met je 
  Iron Boots aan. Rol nu tegen de kist op de bodem van het bassin en je vindt 
  er een Gold Skulltula in.
  
  
  ----------------------------------
  LON LON RANCH (4 Gold Skulltula's)
  ----------------------------------
  
  40. (Kind) Rol tegen de enige boom die er op de Lon Lon Ranch staat: links 
  direct als je het gebied met de paarden in loopt. En wie schetst jouw 
  verbazing als er een GOLD SKULLTULA uitrolt!!!!
  
  41. (Kind) Ga 's nachts naar de omheining van de paarden en zoek de voerbak, 
  ergens achterin. Op de achterkant van de voerbak zit wat je zoekt: een Gold 
  Skulltula!
  
  42. (Kind) Kijk 's nachts omhoog naar het huis waar Talon in woont, dus niet 
  de stal. Op het raam van de tweede verdieping kruipt een Gold Skulltula. Pak 
  het muntje met de boemerang
  
  43. (Kind) Ook 's nachts, speur grondig de achtermuur van Lon Lon Ranch af. 
  Hij zat geloof ik rechts op de achtermuur van de verlaten schuur achterin 
  het paardengebied, hoog zodat je de boemerang nodig hebt.
  
  
  -------------------------------
  LOST WOODS (3 Gold Skulltula's)
  -------------------------------
  
  44. (Kind) Ga twee keer links als je de Lost Woods in komt en je ziet bij de 
  ingang van deze ruimte een stukje zachte grond. Bla bla... kevertjes.. 
  mompel.
  
  45. (Kind) Ga in de Lost Woods rechts, links, rechts, links, rechts en je 
  komt in een ruimte met twee Business Scrubs (als ik het goed heb). Hier vind 
  je nog een stukje zachte grond. Plant een Magic Bean voor een Gold Skulltula 
  in de toekomst en plant er ook wat lieve kleine kevertjes. Dan groeit er een 
  mooi spinnetje uit de grond.
  
  46. (Volwassen) Ga 's nachts terug naar de plek van Gold Skulltula #45 en 
  stap op de Magic Plant die daar uit de Magic Bean is gegroeid. Je kan omhoog 
  naar een richel waar 's nachts een Gold Skulltula zit.
  
  
  -------------------------
  MARKET (1 Gold Skulltula)
  -------------------------
  
  47. (Kind) Als je vanaf Hyrule Field de Market op loopt, moet je eerst door 
  een straatje lopen. Rechts zit er een deur. Ga die deur in en je komt in een 
  kamer met veel potten. Achterin de kamer staan twee kratten, een ervan bevat 
  een Gold Skulltula. Rol tegen de krat om hem te vinden.
  
  
  ---------------------------------------
  SACRED FOREST MEADOW (1 Gold Skulltula)
  ---------------------------------------
  
  48. (Volwassen) Zorg dat je boven het doolhof komt (bijvoorbeeld door aan 
  het eind via de ladder omhoog te klimmen) en speur 's nachts de muren af 
  voor een Gold Skulltula. Ik weet niet meer precies waar dat ding op de muur 
  zat, maar je vindt hem nu vast wel zonder mijn hulp. O ja, je hebt de 
  Hookshot nodig voor het muntje.
  
  
  --------------------------------
  ZORA'S DOMAIN (1 Gold Skulltula)
  --------------------------------
  
  49. (Volwassen) Ga naar de top van de bevroren waterval (links vanaf King 
  Zora). Kijk nu naar links en je ziet een Gold Skulltula. Schiet hem en zijn 
  muntje met je Hookshot. Het gekke aan dit beest is dat hij alleen hier 
  verschijnt als je bij nacht Zora's Domain in bent gegaan.
  
  
  ------------------------------------
  ZORA'S FOUNTAIN (3 Gold Skulltula's)
  ------------------------------------
  
  50. (Kind) Zwem naar het eiland waar je Farore's Wind vond (zuiden op de 
  kaart). Rol daar tegen de boom en je kan alweer een Gold Skulltula in je zak 
  steken!
  
  51. (Kind) In Zora's Fountain vind je een tak die een gedeelte boven water 
  uitsteekt. Klim op die tak en loop erover naar de wand. 's Nachts vind je 
  daarop een Gold Skulltula. Je hebt de boemerang nodig om het te pakken.
  
  52. (Volwassen) Ga terug naar het eiland waar je Skulltula #50 vond. Je ziet 
  een grijze rots. Je hebt de Silver Gauntlets uit de Spirit Temple nodig om 
  dat blok op te tillen. Bombardeer als je het blok hebt opgetild de grond 
  eronder. Val in het gat dat eronder vandaan komt. Je komt in een ruimte waar 
  een paar onzichtbare Skulltula's zijn (Lens of Truth)? Deze Skulltula's zijn 
  heel bijzonder omdat ze gewoon Skulltula zijn, het zijn de enigste die niet 
  Big, Wall of Gold zijn. Nou ja, versla ze maar gewoon en klim dan omhoog. Je 
  komt bij een Big Skulltula. Versla die ook. Nu zie je een gouden S. op de 
  muur. Vergeet niet deze ook te verslaan!!! Mooi uitzicht over Zora's 
  Fountain heb je hier!
  
  
  ---------------------------------
  ZORA'S RIVER (4 Gold Skulltula's)
  ---------------------------------
  
  53. (Kind) Zodra je de boom bij de ingang van Zora's River ziet staan, gaat 
  er bij jou natuurlijk een lichtje branden. Dus hoef ik je niet meer te 
  vertellen dat er een Gold Skulltula uit komt als je er tegen rolt.
  
  54. (Kind) Spring aan het eind bij de paden voor de waterval naar beneden. 
  Je kan lopen door het water. 's Nachts kan je een Gold Skulltula vinden op 
  de ladder waarlangs je weer omhoog kan klimmen. Schiet hem eerst met je 
  katapult, klim dan naar het muntje.
  
  55. (Volwassen) Ga naar het platform boven Zora's River. Zie Heart Piece #35 
  (Hoofdstuk 7 van deze FAQ) als je wilt weten hoe je daar komt. Ga nu op het 
  stukje land tegen de muur links. 's Nachts vind je daar op de muur een Gold 
  Skulltula.
  
  56. (Volwassen) Kijk 's nachts links omhoog als je op het houten bruggetje 
  staat. Daar, heel hoog dus je hoort hem niet, zit een Gold Skulltula. Je 
  hebt de Longshot nodig om erbij te kunnen.
  
  
  ------------------------------------
  Dit waren alle Gold Skulltula's die in Hyrule te vinden waren. Nu komen de 
  Gold Skulltula's uit de kerkers. Ze staan niet in alfabetische volgorde, 
  maar in de volgorde hoe je de kerkers uit moet spelen.
  
  
  -----------------------------------------
  INSIDE THE DEKU TREE (4 Gold Skulltula's)
  -----------------------------------------
  
  57. (Kind) Ga op de bovenste verdieping in de kamer waar je het kompas vond. 
  Laat met de schakelaar de platforms omhoog komen en ga via hen naar de inham 
  links. Versla daar de Big Skulltula en achter op de muur zit de Gold 
  Skulltula.
  
  58. (Kind) In de kamer waar je in het water terecht kwam nadat je het 
  spinrag had gebroken door erop te springen zit op de klimop waarmee je weer 
  omhoog kan een Gold Skulltula.
  
  59. (Kind) In dezelfde kamer als #58 op de tralies aan de rechterkant zit 
  een andere Gold Skulltula. Je kan het muntje pakken zonder boemerang door op 
  de oever te gaan staan, erop te Z-focussen je zwaard pakken en dan op A 
  drukken zodat je erheen springt. Dit werkt wel vaker bij Skulltula-muntjes 
  die net iets te hoog zitten.
  
  60. (Kind) Kom nog een keer in de Deku Tree terug als je bommen hebt. Ga dan 
  naar de kamer aan de andere kant van het tunneltje in de kamer met het 
  water. Je ziet een bruine bombardeerbare muur met een Deku Baba ervoor. Als 
  je dat nog niet hebt gedaan, moet je eerst met een brandende Deku Stick het 
  spinrag ervoor wegbranden. Bombardeer dan de muur en ga in de kamer 
  erachter. Je vindt de Gold Skulltula op de muur.
  
  
  -------------------------------------
  DODONGO'S CAVERN (5 Gold Skulltula's)
  -------------------------------------
  
  61. (Beide) Ga naar de kamer met de Baby Dodongo's, vanaf de centrale kamer 
  de tweede gang rechts. Laat nu een Baby Dodongo ontploffen voor de bruine 
  wand daar of leg er een bom voor. Ga dan in de kamer die erachter vandaan 
  komt. Versla de Keeses en de Gold Skulltula daar (#59 trucje?).
  
  62. (Beide) Laat de trap met de Bomb Flowers er omheen naar beneden komen en 
  klim erlangs omhoog. Loop rond over de houten planken tot je bij een 
  klimwand komt. Er zit een Skullwalltula en een Gold Skulltula op. Jij mag 
  raden wie het muntje heeft...
  
  63. (Beide) Loop het Dodongo's hoofd in als je die open hebt gemaakt en ga 
  de eerste kamer rechts. Zoek achterin de kamer de bruine muur en bombardeer 
  die. Versla in de kamer erachter de Armos die de Gold Skulltula bewaakt en 
  versla dan ook nog de Gold Skulltula zelf (#59 trucje?)
  
  64. (Beide) Zorg dat je boven op de trap komt in de kamer met de Bomb 
  Flowers komt zonder de trap met de Bomb Flowers omlaag te halen. Je moet dus 
  in de centrale kamer met de hoge lift omhoog en dan omlopen. Nu de trap nog 
  hoog is kan je via de klimop aan de rechterkant van de trap omhoog klimmen. 
  Je komt in een grotje met een Gold Skulltula erin.
  
  65. (Volwassen) Kom als volwassen Link terug in Dodongo's Cavern en ga naar 
  de Baby Dodongo-kamer. Ergens links vliegt Navi weg en wordt groen. Speel nu 
  de Scarecrow's Song en Pierre verschijnt op een platform boven je! Trek je 
  aan hem op met je Hookshot en je kan vanaf hier de Gold Skulltula op de muur 
  verslaan.
  
  
  ---------------------------------------------
  INSIDE JABU-JABU'S BELLY (4 Gold Skulltula's)
  ---------------------------------------------
  
  66. (Kind) Ga naar de kamer met de schakelaar in het water waarmee je het 
  waterpeil kan veranderen. Kijk nu op de klimop langs de muur en je ziet er 
  een Gold Skulltula op. Schiet hem neer met je katapult en klim omhoog naar 
  het muntje
  
  67. (Kind) Laat je in de kamer met de valkuilen in de valkuil vallen waar 
  eerst het groene elektrische ding in zat. Kijk als je in de kamer eronder 
  bent rechts op de muur en daar zit een Gold Skulltula. Om het muntje te 
  pakken heb je de boemerang nodig.
  
  68. (Kind) Op dezelfde plek als #68, een stukje verder op de muur.
  
  69. (Kind) In de kamer voor de eindbaaskamer moest je via klimop omhoog 
  klimmen naar een hoog platform vanwaar je met je boemerang een schakelaar 
  achter een web moest activeren. Kijk nu op de linkse klimop en je ziet een 
  alleraardigst spinnetje.
  
  
  ----------------------------------
  FOREST TEMPLE (5 Gold Skulltula's)
  ----------------------------------
  
  70. (Volwassen) Als je de Forest Temple binnengaat, kom je eerst in een 
  soort voortuin waar twee Wolfossen je aanvallen. Klim hier rechts de klimop 
  op tot je bij een boomstammetje komt waar je op kan staan. Kijk vanaf hier 
  rechts en je ziet een Gold Skulltula op de muur. Versla hem en pak het 
  muntje met je Hookshot.
  
  71. (Volwassen) In de centrale kamer met de fakkels en de gangen moet je de 
  trap in het noorden opgaan. Kijk dan rechts op de muur voor een Gold 
  Skulltula. Je hoort hem heel goed.
  
  72. (Volwassen) Ga naar de tweede binnenplaats met een put en een schakelaar 
  op een balkon waarmee je het water in de put kan laten weglopen. Aan de 
  overkant van het vijvertje in deze binnenplaats zie je een hoog stuk land 
  met een kistje erop. Op de muur zit een Gold Skulltula. Trek je nu op met je 
  Hookshot aan het kistje zodat je op het stuk land komt en je de Gold 
  Skulltula op de muur kan verslaan. In het kistje zit trouwens een rood 
  hartje.
  
  73. (Volwassen) Ergens halverwege de Forest Temple was een kamer die je 
  moest recht moest draaien zodat je de Boss Key kon vinden. Ga naar die kamer 
  terwijl die recht is (de kist op de grond) en ga in het gat in de grond. 
  Hier moest je Blue Bubbles verslaan zodat de deur open ging. Ga door de deur 
  en je komt op een balkon boven de eerste binnenplaats. Spring nu op een smal 
  muurtje voor je. Dat muurtje leidt je naar een Gold Skulltula ergens op de 
  grote muur. Gebruik je Hookshot om die te verslaan.
  
  74. (Volwassen) Als je met het liftje naar beneden gaat nadat je de vier 
  Poe's hebt verslagen, kom je in een veelhoekige kamer voor de eindbaasdeur. 
  Duw deze kamer een keer met de klok mee. Achter een van de openingen vind je 
  nu een Big Skulltula. Versla die en speur de muren in het kamertje achter 
  hem af voor een gouden.
  
  
  --------------------------------
  FIRE TEMPLE (5 Gold Skulltula's)
  --------------------------------
  
  75. (Volwassen) Ga bij de ingang van de Fire Temple de rechter deur in zodat 
  je in de kamer met veel lava komt. Zorg nu dat je aan de rechterkant van de 
  kamer terecht komt waar een deur is. Boven die deur zit een blauw blok. 
  Speel de Song of Time om het blok naar beneden te verplaatsen zodat je via 
  dat blok naar de deur boven je kan klimmen. Ontwijk in de kamer erachter de 
  vliegende tegels en versla de Like-Like om achter hem de Gold Skulltula te 
  vinden.
  
  76. (Volwassen) Loop door de gangen waar keien rollen (op de grond, niet 
  erboven) en zoek naar het geluid van een Gold Skulltula. Als je die hoort 
  moet je de muren slaan met je zwaard. Als het gek klinkt moet je de muur 
  bombarderen. Als het goed is vind je dan een nisje met een gouden spinnetje 
  erin.
  
  77. (Volwassen) In het gangenstelsel dat je moet doorlopen voordat je de 
  Boss Key vindt (achter de pilaar in de eerste kamer) zit een soortgelijke 
  kamer als die waar je Gold Skulltula #75 vond. Ook hier vind je op dezelfde 
  plek een Golden.
  
  78. (Volwassen) Je moet in de kamer met het doolhof zijn waar keien rollen, 
  niet in het doolhof maar er boven. Om precies te zijn moet je bij de deur 
  staan die naar de kamer leidt waar een vuurwal achter je aan komt. Navi 
  vliegt nu links naar een platform hoog boven je en wordt groen. Pak dan je 
  ocarina en speel de Scarecrow's Song. Pierre verschijnt op die plek en je 
  kan je aan hem optrekken met je Hookshot! Draai je nu om en je ziet in de 
  lucht een platform met een Hookshotcirkel erop. Trek je daaraan op. Als je 
  erop staat, blijkt het een liftje te zijn! Ga met het liftje omhoog, ga op 
  het hoogste punt eraf en ga door de deur.
  Loop de gang in tot je bij tralies komt. Klim daarlangs omhoog. Nu zie je 
  nog meer tralies. Er zit een Gold Skulltula op. Schiet hem met je Hookshot 
  en pak het muntje.
  
  79. (Volwassen) Ga door nadat je Skulltula #78 hebt gevonden. Klim omhoog en 
  ga bovenaan door de deur. Je bent nu in de hoogste toren van de tempel. 
  Midden in deze kamer zit een heel diep gat waar NIET in moet vallen! Kijk nu 
  kamer links op de muur. Daar kruipt een Gold Skulltula. Schiet hem en pak 
  het muntje, ook met je Hookshot.
  
  
  -------------------------------
  ICE CAVERN (3 Gold Skulltula's)
  -------------------------------
  
  80. (Volwassen) Ergens in de Cavern is een kamer waar een groot mes 
  ronddraait en waar je zilveren Rupees moest verzamelen. Aan de westzijde van 
  deze kamer zit een nisje in de muur met ijspegels ervoor. Sla de ijspegels 
  kapot en kijk naar boven. Daar vind je het gouden spinnetje.
  
  81. (Volwassen) Ga naar de kamer waar je het kompas en een stukje hart vond. 
  Ga naar de nis links waar het stukje hart was en kijk omhoog. Alweer een 
  Skulltula-slachtoffer erbij.
  
  82. (Volwassen) Ga naar de kamer waar je een blok over het ijs moest duwen 
  om zilveren Rupees te vinden. Kijk als je de kamer inkomt op de linkermuur. 
  Raad eens wat voor een dier je daar vindt? (Hint: het is niet Epona!)
  
  
  ---------------------------------
  WATER TEMPLE (5 Gold Skulltula's)
  ---------------------------------
  
  83. (Volwassen) Zorg dat het waterniveau laag is. Zoek dan naar een 
  schijnbaar doodlopend gangetje waar op het eind een barst in de vloer zit. 
  Leg daar een bom op. Als die ontploft verschijnt er een gat, gevuld met 
  water. Trek je Iron Boots aan en ga het water in. Loop het gangetje in, 
  versla de Shell Blade op je weg met je Hookshot en trek achterin je Iron 
  Boots weer uit. Klim in de kamer waar je nu bent op de kant bij de 
  schakelaar. Sta op die schakelaar om het water iets te laten stijgen in deze 
  kamer en op de kant voor je een pilaar omhoog te laten rijzen met een 
  Hookshot-cirkel erop. Klim op het hoger gelegen platform en trek je aan die 
  cirkel op met je Hookshot. Versla eerst de twee Blue Tektites (net als rode) 
  en ga naar het hek achter in de kamer. Er zit een schakelaar en een Gold 
  Skulltula achter. Het lijkt alsof je de schakelaar niet kan activeren, maar 
  het kan toch! Ga vlak voor het hek staan en houdt B ingedrukt om je zwaard 
  te upgraden. Laat B weer los om een magische rondzwaai te doen waarmee je de 
  schakelaar activeert. Het hek gaat open en je kan de Gold Skulltula achter 
  op de muur verslaan!
  
  84. (Volwassen) Ga naar de kamer waar je de Longshot vond en ga in het gat 
  achter de kist dat je moest openen door de Song of Time te spelen. Je komt 
  nu in de kamer met de stroomversnelling. Trek je Iron Boots aan en loop over 
  de bodem. Boven de tweede draaikolk zit een Gold Skulltula op de muur. 
  Schiet hem eraf met je Longshot vanuit het water.
  
  85. (Volwassen) Zorg dat het waterpeil hoog is en dat je de Longshot hebt. 
  Ga dan in de kamer achter de deur op de hoogste verdieping en je komt in de 
  kamer met de waterval waar platforms langs op en neer gingen. Kijk rechts op 
  de muur en in de verte neem je een Gold Skulltula waar. Met je Longshot kan 
  je erbij, met je Hookshot niet.
  
  86. (Volwassen) Ga in de centrale kamer naar de bodem en zoek een gat die 
  bij de twee Spikes is. Zink in het water. Loop het gangetje in, drijf omhoog 
  en klim op de kant. Volg nu de kamers zoals je al eerder hebt gedaan
  tot je achter een deur voor een snelstromend riviertje staat waar af en toe 
  een kei doorrolt. Trek nu je Iron Boots aan en spring in het water. Pas op 
  voor de keien. Op de muur rechts zit een Gold Skulltula. Schiet die en pak 
  het muntje met je Longshot.
  
  87. (Volwassen) Ga met je Longshot in de centrale toren. Trek je op aan de 
  witte cirkels tot je op het hoogste platform bent. Vanaf hier kan je een 
  Gold Skulltula op de muur neerschieten.
  
  
  ---------------------------------------
  BOTTOM OF THE WELL (3 Gold Skulltula's)
  ---------------------------------------
  
  Om de Skulltula's uit de put te vinden, moet je de hele kerker doorlopen. In 
  de Walkthrough is een uitgebreide handleiding te vinden om alle Gold 
  Skulltula's en sleutels hier te vinden. Hier alleen nog even in het kort de 
  vindplaatsen:
  
  88. (Kind) In de kamer met kooien/valkuilen etc. in het midden van de kerker 
  zijn twee gesloten deuren. Achter een vind je een kamer met een Deku Baba 
  erin en een Gold Skulltula op de muur.
  
  89. (Kind) Achter de andere deur vind je een kamer met een groot gat erin. 
  Zet nu je Lens of Truth aan om aan de rechtermuur een pad te ontdekken 
  waardoor je het gat kan oversteken. Waar je uitkomt vind je een Gold 
  Skulltula.
  
  90. (Kind) Volg in de centrale kamer het pad tot je bij een schilderij komt 
  dat je waarschuwt voor gevaar beneden. Ga hier rechts en kruip door de 
  tunnel. Open aan de andere kant de deur. Na een andere kamer kom je in de 
  kooi bij de Like-Like. Hier zit op de muur een Gold Skulltula.
  
  
  ----------------------------------
  SHADOW TEMPLE (4 Gold Skulltula's)
  ----------------------------------
  
  91. (Volwassen) Ga naar de kamer boven een groot gat met guillotines etc. Ga 
  naar het platform waar een Stalfos je aanvalt. Zet nu je Lens of Truth aan 
  en je ziet links een onzichtbaar blok! Ga op dat onzichtbare blok en volg de 
  andere onzichtbare blokken tot je bij een deur komt. Ga door de deur. In 
  deze kamer is een Like-Like en een onzichtbaar mes dat ronddraait, je kan 
  het alleen zien met je Lens of Truth aan. Versla in deze kamer de Like-Like 
  en de drie Keeses om de deur te openen naar een kamertje met een Gold 
  Skulltula erin.
  
  92. (Volwassen) Als je in de kamer boven een groot gat met guillotines etc. 
  rechts gaat en de daar door de deur kom je in een kamer met twee grote 
  dingen met spijkers eronder die op en neer gaan. Duw het verborgen blok in 
  de muur (Lens of Truth) zo dat de blokken de grond niet meer raken. Ga nu in 
  de 'cel' aan de linkerkant om een Gold Skulltula te vinden.
  
  93. (Volwassen) Ergens halverwege de tempel was er een kamer met een grote 
  schedel die ronddraaide en waar je een bom in moest gooien om een sleutel te 
  vinden. Kijk achter die schedel op de muur om een Gold Skulltula te vinden.
  
  94. (Volwassen) Ga op de boot ergens onder in de Shadow Temple die je kan 
  laten varen door Zelda's Lullaby op het Triforce-symbool te spelen. Doe dat 
  nu niet. Navi vliegt weg naar links en wordt groen. Speel nu de Scarecrow's 
  Song om Pierre te laten verschijnen op een platform links van je. Trek je 
  aan hem op met je Longshot en versla de Gold Skulltula bij hem.
  
  95. (Volwassen) Achter een van de deuren in het onzichtbare doolhof waar je 
  ook ergens de Boss Key kon vinden, zit een kamer met drie ronddraaiende 
  schedels, net zoals bij #93. Achter die schedels zit een Gold Skulltula.
  
  
  ----------------------------------
  SPIRIT TEMPLE (6 Gold Skulltula's)
  ----------------------------------
  
  96. (Kind) Kruip in de eerste kamer van de tempel links door de tunnel en ga 
  daarna de deur rechts in. Behalve veel Keeses vind je ook een Gold Skulltula 
  op de muur. Pak het muntje met je boemerang.
  
  97. (Kind) Kruip door de tweede tunnel en ga door de deur die gesloten was. 
  Je komt bij een muur met twee Skullwalltula's erop. Versla die en klim dan 
  de muur op. Draai je als je boven bent om en je ziet een Gold Skulltula.
  
  98. (Kind) Ga naar de kamer waar de Iron Knuckle was waar je als kind tegen 
  moest vechten (na de kamer waar je een blok in het zonlicht moest duwen). 
  Kijk als je de deur naar deze kamer binnen komt achter je en daar zie je 
  iets gouds.
  
  99. (Volwassen) In de tweede kamer waar Link als volwassene in deze tempel 
  komt, moet je zilveren Rupees verzamelen in een ruimte waar ook keien 
  rollen. Hier vind je ook een blauw blok in een nis in de muur. Speel voor 
  dat blok de Song of Time om het te verplaatsen naar de nis ernaast. Nu vind 
  je waar het blok zat een Gold Skulltula!
  
  100. (Volwassen) Ga naar de kamer waar het hele grote Egyptische standbeeld 
  staat. Zoek een plek waar Navi wegvliegt en groen wordt. Speel daar de 
  Scarecrow's Song en trek je daarna op aan Pierre. Je komt op een platform 
  met de allerlaatste Gold Skulltula erop!!!!
  
  
  
  ===========================================================================
                9. VINDPLAATS VAN:
  ===========================================================================
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                a. het Biggoron's Sword
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  Het Biggoron's Sword is het beste zwaard in het spel. Het is even groot als 
  de Giant's Knife, maar breekt niet. Om dat zwaard van de Big Goron op de top 
  van Death Mountain te krijgen, moet je eerst als volwassen Link een heel 
  ruilcircuit afleggen. Hieronder staat precies wat je moet doen. Zie ook 
  onder items.
  
  1. Praat in Kakariko Village met het kippenvrouwtje. Je kan een Pocket Egg 
  van haar lenen, met de opdracht om de Cucco die eruit komt gelukkig te 
  maken. Hij houdt van mensen uit een diepe slaap kraaien. Na twee dagen komt 
  de Cucco uit het ei. Neem hem mee naar het huis aan het begin van Kakariko 
  Village waar je Talon ziet slapen. Laat de Cucco Talon wakker kraaien. Nu is 
  de Cucco gelukkig. Breng hem terug naar het kippenvrouwtje.
  
  2. Als dank geeft het kippenvrouwtje je Cojiro, een zeldzame blauwe Cucco 
  die bijna nooit kraait. Hij is van haar broer geweest die nu weg is. Als je 
  haar broer ziet, moet je Cojiri aan hem geven. Loop nu naar de Lost Woods en 
  ga links. Je ziet een man en Cojiro begint te kraaien. Geef de blauwe Cucco 
  aan de man.
  
  3. De man, die de broer is van het kippenvrouwtje, geeft je een Odd 
  Mushroom. Breng deze paddestoel voor hij bedorven is naar de oude heks in de 
  Potion Shop in Kakariko Village. Je hebt 3 minuten. Gebruik Epona het paard 
  om er snel te komen. Ga nu in de gewone Potion Shop en ga door de deur 
  achter de winkel uit. Ga nu de trap op en loop de andere Potion Shop in. 
  Praat tegen de oude vrouw daar. Ze ruikt de paddestoel. Geef haar de 
  paddestoel.
  
  4. De oude heks geeft je een medicijn, gemaakt van de paddestoel. Ga weer 
  terug naar de Lost Woods. De man is er niet meer, maar in zijn plaats staat 
  een Kokiri-meisje. Geef haar de Odd Potion.
  
  5. Het Kokiri-meisje geeft je nu een zaag. Ga uit de Lost Woods en roep 
  Epona. Rijd met haar naar Gerudo Valley en spring over de gebroken brug. 
  Daar zie je bij een tent de baas van de werkers staan. Geef de zaag aan hem.
  
  6. De baas van de werkers geeft je een gebroken zwaard, gemaakt door de Big 
  Goron op de top van Death Mountain. Speel nu de Bolero of Fire om naar de 
  Death Mountain Crater te warpen en ga vanaf daar naar de top van Death 
  Mountain. Als je de Bolero of Fire nog niet hebt geleerd, moet je het hele 
  eind naar de top lopen. Op de top zie je het hoofd van een hele grote Goron. 
  Geef deze Big Goron je gebroken zwaard.
  
  7. De Big Goron kan het zwaard niet maken omdat hij pijn aan zijn ogen 
  heeft. Hij geeft je een recept voor oogdruppels. Ga met het recept naar 
  Zora's Domain. Als je King Zora nog niet hebt ontdooit moet je in de Ice 
  Cavern even een blauwe vlam gaan halen om het rode ijs te smelten. Geef nu 
  de Prescription aan King Zora.
  
  8. King Zora zegt dat hij geen oogdruppels heeft, maar wel de ingrediënten 
  ervoor, namelijk een kikker. Deze kikker moet je, voor hij niet vers meer 
  is, naar de chemist bij Lake Hylia. Je krijgt 3 minuten. Ga zo snel je kan 
  uit Zora's Domain en spring bij Zora's River in de rivier. Loop helemaal 
  door tot je in Hyrule Field bent. Roep Epona en rijd zo snel mogelijk naar 
  Lake Hylia. Stap af voor de deur van het laboratorium en ga naar binnen. 
  Geef de Eyeball Frog aan de chemist.
  
  9. De chemist maakt van de kikker oogdruppels. Hij heeft geen 
  conserveer-middelen, dus je moet de druppels binnen 4 minuten op Death 
  Mountain krijgen. Ga snel naar buiten en rijd met Epona naar Kakariko 
  Village. Ren door de stad en ga de Trail op. Vermijd alle vijanden. Als je 
  voor de ingang van Dodongo's Cavern een magische boon hebt geplant, kan je 
  tijd sparen door een stukje met de plant omhoog te gaan. Ren tot je bij de 
  klimwand komt, schiet alle Skullwalltula's en de Tektite naar beneden en 
  klim omhoog. Geef de oogdruppels aan de Big Goron. Als je het niet hebt 
  gehaald binnen de tijd, moet je het vanaf punt 8 helemaal overdoen.
  
  10. De Big Goron kan nu weer goed zien, dus hij gaat aan de slag om het 
  zwaard te repareren. Hij geeft je een kaart waarop staat dat je recht hebt 
  op het zwaard. Wacht 4 dagen, of speel 8 keer de Sun Song en geef dan de 
  Claim Check terug aan de Big Goron. Het zwaard is af, je hebt nu het beste 
  wapen in het spel, het Biggoron's Sword! De Claim Check mag je houden als 
  souvenir.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                b. Vier flessen
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  (Geschreven door Casper van der Veen)
  
  
  1. Ga naar Lon Lon Ranch als kind overdag. Speel het kippenspel en win. Als
  je wint krijg je een fles met Lon Lon Milk erin. Als je de fles leegdrinkt
  heb je een lege fles. Zie voor meer informatie in hoofdstuk 4 van de 
  Walkthrough.
  
  2. Vang als kind alle kippen in Kakariko Village en breng ze terug naar het
  kippenvrouwtje. Zie hoofdstuk 6 voor meer uitleg. De vrouw geeft je een lege 
  fles als je alle kippen naar haar terug brengt.
  
  3. Nadat je als kind de Silver Scale hebt gewonnen in Zora's Domein en naar
  Lake Hylia bent gewarpt vind je een fles met een briefje van Ruto erin. Ga
  nu naar King Zora en hij haalt het briefje er uit en geeft je de lege fles
  cadeau!
  
  4. Als je volwassen bent moet je op Epona rondrijden en alle Big Poes
  vinden. Je kunt alleen Big Poes vinden als je op Epona rijdt. Als je alle
  Big Poes naar de man in Hyrule Castle Town brengt geeft hij je een lege
  fles.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                c. Tien Big Poe's
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  In Hyrule Field kan je verscheidene Poe's vinden. Als je loopt zijn het 
  gewone Poe's die je met vuur bekogelen. Maar als je op Epona rijdt, vind je 
  op plekken waar normaal een gewone Poe is, andere Poe's die je niet 
  aanvallen maar voor je wegrennen. Dat zijn Big Poe's. Schiet hem twee keer 
  met een pijl om hem te verslaan en stop hem dan in een fles. Verkoop hem aan 
  de geestenhandelaar in Hyrule Castle Town. Hij geeft je er 50 Rupees voor en 
  100 punten op je kaart. Als je 1000 punten op je kaart hebt (dat zijn 10 Big 
  Poe's, en dat zijn ze allemaal) krijg je een lege fles van hem.
  Hieronder staan alle locaties waar je een Big Poe kan vinden. Op 
  gamefaqs.com is een Indepth-FAQ (Big Poes Map) waar een kaartje in staat van 
  Hyrule Field waarop precies de locaties zijn getekend. Kijk daarop voor meer 
  informatie.
  
  
  1. Bij de ingang naar Kakariko Village, bij de trap. Rijd op Epona het 
  plateau boven de rivier op. De Poe verschijnt bij de boom bij de trap. 
  Schiet een pijl op hem af en dan gelijk nog een om hem effectief te 
  verslaan.
  
  2. Ten westen van Hyrule Castle Town is een gebiedje met een rivier. De Poe 
  is ergens bij die rivier, maar niet aan de overkant.
  (met dank aan Masterparle voor het vinden van deze Poe)
  
  3. Als je Hyrule Castle Town uit komt, bij het bordje waar Lon Lon Ranch op 
  aangegeven staat.
  
  4. Iets bij Kokiri Forest vandaan, bij een grijze.
  
  5. Ter hoogte van Zora's River, tussen Lon Lon Ranch en Zora's River in, is 
  een Y-vormige grijze stenen muur. Bij die muur ergens is de Poe.
  
  6. Als je naar Gerudo Valley rijdt kom je bij een splitsing in de weg. Daar 
  moet je kiezen of je naar Gerudo Valley of naar Lake Hylia gaat. Bij die 
  splitsing, op een van de wegen, vind je de Poe.
  
  7. Bij de boom bij de ingang naar Gerudo Valley. Nog niet op het bruine 
  gedeelte, maar in het gras bij wat bosjes onder de verhoging dat het bruine 
  gedeelte is.
  
  8. Bij de bomengroep op je weg naar Lake Hylia, bij de groene boom vooraan 
  waar ook een groepje plantjes en een bruine steen zijn.
  
  9. Bij dezelfde bomengroep, maar dan verder achterin.
  
  10. Bij de boom bij de ingang van Lon Lon Ranch.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               d. Dertien ocarina-melodieën
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  In Hyrule zijn dertien melodieën te leren om te spelen op je ocarina. Ik ga 
  ze een voor een bij langs. Als er bij de naam één sterretje staat kan je hem 
  leren als kind, en als er twee sterretjes staan als volwassene.
  
  
  1. ZELDA'S LULLABY *
  Waar:    Hyrule Castle
  Wie:    Impa
  Hoe:    Vind Zelda in Hyrule Castle en praat met haar. Praat daarna
        met Impa die in de poort staat en ze leert je Zelda's Lullaby.
  Uitwerking: Door Zelda's Lullaby te spelen kan je bewijzen dat je van de
        Koninklijke Familie komt. Meestal moet je dit spelen op een
        Triforce-symbool.
        Je kan trouwens ook een kapot bordje weer repareren door
        Zelda's Lullaby te spelen!
  Wat:    C<, C^, C>, C<, C^, C>
  
  2. EPONA'S SONG *
  Waar:    Lon Lon Ranch
  Wie:    Malon
  Hoe:    Ga naar Lon Lon Ranch en vind Malon die in de omheining met de
        paarden staat, samen met de pony Epona. Praat een paar keer met
        haar tot ze je vraagt of je haar liedje wil meezingen. Pak dan
        je ocarina tevoorschijn en ze leert je Epona's Song.
  Uitwerking: Door deze melodie te spelen win je het vertrouwen van Epona de
        pony. Als volwassene kan je Epona roepen door Epona's Song te
        spelen. Als je Epona's Song voor een koe speelt, krijg je
        gratis Lon Lon Milk!
  Wat:    C^, C<, C>, C^, C<, C>
  
  3. SARIA'S SONG *
  Waar:    Sacred Forest Meadow
  Wie:    Saria
  Hoe:    Ga door de Lost Woods en vind Saria achterin het Sacred Forest
        Meadow. Ze leert je Saria's Song.
  Uitwerking: Als je Saria's Song speelt kan je met Saria praten! Speel
        Saria's Song en Navi vraagt of je met Saria wil praten. Kies ja
        als je met Saria wil praten. Als je nee kiest vraagt Navi of je
        misschien dan met je fee wil praten. Kies nu ja om met Navi te
        praten. Het schijnt trouwens dat Gorons dol zijn op deze
        melodie...
  Wat:    Cv, C>, C<, Cv, C>, C<
  
  4. SUN'S SONG *
  Waar:    Graveyard
  Wie:    Composer Brothers
  Hoe:    Speel Zelda's Lullaby op het Triforce-symbool achter in de
        Graveyard. Het graf voor je barst open en je komt in de Royal
        Family's Tomb. Achterin vind je de Sun's Song in de muur
        aangebracht als een inscriptie.
  Uitwerking: Door de Sun's Song te spelen kan je dag in nacht veranderen en
        andersom! Je kan met de Sun's Song ook ReDeads en Gibdo's
        bevriezen.
  Wat:    C>, Cv, C^, C>, Cv, C^
  
  5. SONG OF TIME *
  Waar:    Temple of Time
  Wie:    Zelda
  Hoe:    Verzamel de drie Spirituele Stenen en ga naar de poort naar
        de Market. Zelda komt met Impa op een paard langs galopperen
        achtervolgd door Ganondorf. Ze gooit de Ocarina of Time naar je
        met een boodschap erbij waarin ze je de Song of Time leert.
  Uitwerking: Speel de Song of Time voor het altaar in de Temple of Time om
        de Door of Time te openen zodat je volwassen kan worden!
        Later kan je de Song of Time nog gebruiken om blauwe blokken
        met hetzelfde opschrift als de Door of Time te laten verdwijnen
        of te laten verschijnen.
  Wat:    C>, A, Cv, C>, A, Cv
  
  6. SONG OF STORMS **
  Waar:    Windmolen in Kakariko Village
  Wie:    Muzikant
  Hoe:    Praat met de man in de windmolen en laat hem je ocarina zien.
        Hij leert je dan de Song of Storms.
  Uitwerking: Als je de Song of Storms speelt begint het om je heen te
        stormen en te regenen. Speel dit lied als kind voor dezelfde
        man als van wie je het leerde om de windmolen op hol te brengen
        en de put te laten leegmalen!
  Wat:    A, Cv, C^, A, Cv, C^
  
  7. MINUET OF FOREST **
  Waar:    Sacred Forest Meadow
  Wie:    Sheik
  Hoe:    Ga als volwassen Link naar het Sacred Forest Meadow voor de
        ingang van de Forest Temple en Sheik leert je dit lied.
  Uitwerking: Als je de Minuet of Forest speelt, wordt je naar het Sacred
        Forest Meadow verplaatst.
  Wat:    A, C^, C<, C>, C<, C>
  
  8. BOLERO OF FIRE **
  Waar:    Death Mountain Crater
  Wie:    Sheik
  Hoe:    Ga als volwassen Link naar de Death Mountain Crater voor de
        ingang van de Fire Temple en Sheik leert je dit lied.
  Uitwerking: Als je de Bolero of Fire speelt, wordt je naar de Death
        Mountain Crater verplaatst.
  Wat:    Cv, A, Cv, A, C>, Cv, C>, Cv
  
  9. SERENADE OF WATER **
  Waar:    Ice Cavern
  Wie:    Sheik
  Hoe:    Nadat je in de Ice Cavern de Iron Boots hebt gevonden,
        verschijnt Sheik en leert je de Serenade of Water.
  Uitwerking: Als je de Serenade of Water speelt, wordt je naar Lake
        Hylia verplaatst.
  Wat:    A, C>, C<, C<, C^
  
  10. NOCTURNE OF SHADOW **
  Waar:    Kakariko Village
  Wie:    Sheik
  Hoe:    Ga naar Kakariko Village nadat je de eerste drie tempels hebt
        uitgespeeld. Je ziet dat de stad in brand staat en dat er een
        monster uit de put ontsnapt. Daarna leert Sheik je de Nocturne
        of Shadow.
  Uitwerking: Als je de Nocturne of Shadow leert, wordt je naar het hoge
        platform boven de Graveyard gebracht, voor de ingang van de
        Shadow Temple.
  Wat:    C<, C>, C>, A, C<, C>, Cv
  
  11. REQUIEM OF SPIRIT **
  Waar:    Desert Colossus
  Wie:    Sheik
  Hoe:    Ga als volwassen Link naar de Desert Colossus en ga de Spirit
        Temple in. Ga er dan weer uit en Sheik verschijnt om je de
        Requiem of Spirit te leren.
  Uitwerking: Als je het Requiem of Spirit speelt, wordt je naar de Desert
        Colossus verplaatst. Dit is de enige manier om als kind op deze
        plaats te komen!
  Wat:    A, Cv, A, C>, C&#61658;, A
  
  12. PRELUDE OF LIGHT **
  Waar:    Temple of Time
  Wie:    Sheik
  Hoe:    Ga naar de Temple of Time nadat je de Forest Temple hebt
        uitgespeeld. Daar wacht Sheik op je en leert je de Prelude of
        Light.
  Uitwerking: Als je de Prelude of Light speelt, wordt je naar de Temple of
        Time verplaatst.
  Wat:    C^, C>, C^, C>, C<, C^
  
  13. SCARECROW'S SONG
  Waar:    Lake Hylia
  Wie:    Jijzelf!
  Hoe:    Ga als kind naar Lake Hylia en praat tegen de eerste vogel-
        verschrikker daar. Speel voor hem een melodie van 8 noten op je
        ocarina. Speel daarna dezelfde melodie voor de andere vogel-
        verschrikker.
        Ga als volwassene weer terug naar Lake Hylia en speel voor de
        vogelverschrikker hetzelfde liedje nog een keer om het te
        activeren.
  Uitwerking: Door de Scarecrow's Song als volwassene op de goede plek te
        spelen, verschijnt Pierre, de tweede vogelverschrikker. Dat is
        meestal op een schijnbaar onbereikbare locatie. Trek je nu aan
        Pierre op met je Hook- of Longshot om op die locatie te komen!
        Vaak is het nodig de Scarecrow's Song te spelen als Navi naar
        een onbereikbare plaats vliegt en groen wordt.
  Wat:    Verzin zelf een liedje van acht noten. Zorg wel dat het een
        liedje is dat je goed kan onthouden, want het verschijnt niet
        op je Quest Pauzescherm!
        (Mijn Scarecrow's Song is: C^, C>, C^, C>, C^, C>, C^, C>,
        spannend he?)
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                e. Alle Purple Rupees
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  - Win een minigame die je al een keer gewonnen hebt om een Purple Rupee te 
  krijgen. Ook steeds als je in de Fishing Pond een recordvis vangt waar je 
  geen speciale prijs voor hebt, krijg je een Purple Rupee.
  
  - Ga in Goron City gelijk als je binnenkomt links. Blaas de rotsblokken op 
  die de weg blokkeren. Loop verder en ga de gang in. Je komt in een kamer vol 
  met rotsblokken. Blaas de lichtbruine stenen op zodat je je een weg kan 
  banen naar de achterkant van de kamer. Daar vind je behalve een Gossip Stone 
  en een krat met een Gold Skulltula erin, twee kistjes. In beide zit een 
  Purple Rupee!
  
  - Als je in de Death Mountain Trail naar Goron City loopt, zie je op een 
  gegeven moment links van je een gek stuk bergwand. Blaas die op met een bom 
  en je vindt erachter een kistje met een Purple Rupee!
  
  - Ga naar het Sacred Forest Meadow en leg een bom in het midden van het 
  gebied in het begin, voor je het doolhof in gaat. Er komt een gat vrij.
  In het kleurrijke grotje moet je eerst twee Wolfossen verslaan en dan 
  verschijnt er een kistje met een paarse prijs erin!
  
  - Sla in Gerudo Valley de donkerbruine rotsblokken links aan de overkant van 
  het ravijn kapot om een kistje met een Purple Rupee te vinden.
  
  - In het doolhof in de Gerudo Training Ground op weg naar de Ice Arrows, 
  vind je een kistje met daarin een Purple Rupee. Er is er ook een met een Red 
  Rupee erin.
  
  - Ga in het gebouwtje waar je de Poe-gids op vindt in het Haunted Wasteland 
  en steek de twee fakkels aan met Din's Fire om een kistje met een Purple 
  Rupee erin te laten verschijnen.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                 f. Alle Gold Rupees
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  - Ga als volwassen Link naar de Lost Woods en versla daar een Skull Kid. Je 
  krijgt dan een hele grote oranje rupee die 200 rupees waard is! Je kan deze 
  rupee zo vaak verdienen als je maar wil.
  
  - Ga naar Kakariko Village en leg een bom in het midden van het denkbeeldige 
  rondje, begrensd door de boom aan het begin, het huis van de kokende vrouw, 
  de trappen links van je en het huis rechts van je. Je kan de Stone of Agony 
  gebruiken om de precieze locatie vast te stellen. Als je het goed hebt 
  gedaan komt er een gat vrij.
  In het grotje moet je eerst twee ReDeads verslaan en dan verschijnt er een 
  kistje met een Gold Rupee!
  
  - In de Death Mountain Trail zie je voor de ingang naar Goron City een 
  plateau met een cirkel van stenen erop. Speel de Song of Storms in het 
  midden van deze cirkel om een gat vrij te maken. In de grot vind je behalve 
  een Gossip Stone ook een kistje met een Gold Rupee!
  
  - In de kamer vol met rotsblokken in Goron City is langs de linkermuur een 
  rij donkerbruine stenen. Sla die een voor een kapot met je Megaton Hammer 
  tot je bij een kistje komt. Open die voor een goudstuk!
  
  - Ga in de Fire Temple naar de kamer met het doolhof waar keien in rollen, 
  niet in het doolhof maar er boven. Om precies te zijn moet je bij de deur 
  staan. Navi vliegt nu links naar een platform hoog boven je en wordt groen. 
  Speel de Scarecrow's Song om Pierre te laten verschijnen en trek je aan hem 
  op. Draai je nu om en je ziet in de lucht een platform met een 
  Hookshotcirkel erop. Trek je daaraan op. Als je erop staat, blijkt het een 
  liftje te zijn! Ga met het liftje omhoog, ga op het hoogste punt eraf en ga 
  door de deur.
  Klim via de tralies omhoog om in de hoogste toren van de Fire Temple te 
  komen. Ga op de schakelaar staan en achterin de kamer gaan tijdelijk vlammen 
  om een kistje weg. Ren nu gauw naar het kistje. Halverwege is een steile 
  helling waar je niet tegenop kan lopen. Trek je om daarlangs te komen op met 
  je Hookshot aan de paal met witte cirkels erop. Ren dan gauw door en open 
  het kistje voor de vlammen terug komen. In het kistje zit een Gold Rupee!
  
  - Als je de Dead Hand in de Bottom of the Well hebt verslagen, kan je in die 
  kamer met de Lens of Truth een onzichtbaar kistje vinden met een Gold Rupee 
  erin.
  
  - In de Gerudo Training Ground, als je de drie Like Likes hebt verslagen op 
  zoek naar de tweede sleutel (zie Ice Arrows in deze FAQ), vind je een Gold 
  Rupee in een van de kistjes.
  
  - En last but not least: als je alle 100 de Skulltula-muntjes hebt, krijg je 
  van de man in het Skulltula-huis een Gold Rupee. Deze kan je steeds weer 
  opnieuw van hem krijgen, dus nu heb je nooit meer geldzorgen!
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                g. Alle geheime grotten
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  Ik heb een lijst van ALLE geheime grotjes gemaakt die je in het hele spel 
  kan vinden! (Daar ben ik best wel trots op...) Zelfs alle grotjes uit Hyrule 
  Field staan erop!!!
  De gebieden staan op alfabetische volgorde, zoals gewoonlijk.
  
  
  
  DEATH MOUNTAIN CRATER
  
  - Rechts van de ingang naar Goron City is een donkerbruine steen. Mol die 
  met je hamer. In het grotje eronder zitten drie Business Scrubs die je 
  respectievelijk Deku Nuts, pijlen en bommen willen verkopen.
  
  - Als je via Death Mountain de krater binnenkomt, zie je een ring van stenen 
  met een grote steen in het midden. Blaas die steen op en er komt een gat 
  vrij. In het grotje eronder is een Gossip Stone en een kistje met een Blue 
  Rupee.
  
  
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  
  - In de Death Mountain Trail zie je voor de ingang naar Goron City een 
  plateau met een cirkel van stenen erop. Speel de Song of Storms in het 
  midden van deze cirkel om een gat vrij te maken. In de grot vind je behalve 
  een Gossip Stone ook een kistje met een Gold Rupee!
  
  - Op je weg naar de top vind je, voordat je het pad met de vallende 
  rotsblokken op gaat, een rotsblok. Blaas die op om een gat te vinden. In het 
  grotje daaronder vind je een koe en wat rode hartjes.
  
  
  DESERT COLOSSUS
  
  - Pak de grijze rots bij het warpplatform op met je Silver Gauntlets en gooi 
  hem stuk. Er komt een grotje vrij. Daarin zijn twee Deku Scrubs die je een 
  Green Potion of een Red Potion willen verkopen voor 40 rupees.
  
  - Dit is geen grotje, maar ik zet het toch maar hier neer:
  Speel de Song of Storms op de rots voor de drooggevallen poel. Door de regen 
  stroomt de poel weer vol en wordt het een Fairy Fountain.
  
  
  GERUDO FORTRESS
  
  - Speel de Song of Storms bij de vier kratten voor het fort en er verschijnt 
  een gat. Ga erin om bij een Fairy Fountain te komen.
  
  
  GERUDO VALLEY
  
  - Kijk helemaal aan de linkerkant van het ravijn (voordat je het hebt 
  overgestoken) naar beneden. Onder je zie je een smalle rand. Laat je daar op 
  vallen. Til met je Silver Gauntlets het grijze blok daar op. In het grotje 
  eronder is een waterplas met een Octorock erin. Op de bodem liggen 4 groene, 
  3 blauwe en 1 rode Rupee in de vorm van een pijl.
  
  
  GORON CITY
  
  - Ga als je Goron City in komt rechts en ga de gang in. Je komt bij een 
  lavakamer. Speel de Song of Time om in de lava een Time-blok te laten 
  verschijnen. Trek je vanaf dat blok op aan de Hookshot-paal aan de overkant. 
  Naast de paal is een open gat. Je vindt erin 3 Business Scrubs die je Deku 
  Nuts, pijlen en bommen willen verkopen.
  
  
  GRAVEYARD
  
  - Trek de grafsteen met bloemen ervoor op de eerste rij naar achteren. In de 
  grafkamer die eronder vandaan komt vind je een kistje met daarin een Hylian 
  Shield! Blaas de muur achter het kistje op en volg de gang om bij een Fairy 
  Fountain te komen.
  
  - Trek de tweede grafsteen rechts van het pad op de achterste rij naar 
  achteren en er komt een gat vrij. Je komt in een grafkamer met een ReDead. 
  Versla die en speel de Sun's Song op de plek waar hij stond om een grote 
  kist met een Heart Piece te laten verschijnen.
  
  - Dit is geen geheim grotje, maar wel een geheim kistje: Steek in de eerste 
  kamer van de Royal Family Tomb de twee fakkels aan met Din's Fire om een 
  kistje met bommen te laten verschijnen.
  
  
  INSIDE GANON'S CASTLE
  
  - In de centrale kamer van het kasteel kan je een geheime ruimte vinden met 
  vier Business Scrubs erin, en een aantal feetjes. Doorzoek met je Lens of 
  Truth de muur ter hoogte van de Spirit Barrier, en je zal het vinden.
  
  
  HYRULE CASTLE
  
  - Speel de Song of Storms bij de boom vlak bij de plek waar je Talon wakker 
  maakte. Er komt dan een gat vrij. In de grot eronder zijn drie muren die je 
  kan laten ontploffen. Achter een vind je een Skullwalltula, achter de andere 
  een Skullwalltua én een Gold Skulltula, achter de laatste een Gossip Stone.
  
  
  HYRULE FIELD
  
  - Leg een bom bij de boom in de hoek van het veld bij de muur van Hyrule 
  Castle Town, vlakbij de ingang naar Kakariko Village. In de grot die 
  vrijkomt is een Big Skulltula en een Gold Skulltula op een web bovenin.
  
  - Blaas in het gebied met veel bomen op de weg naar Lake Hylia de bruine 
  steen op om een gat vrij te maken. Daarin vind je een Gossip Stone en een 
  kistje met een Red Rupee.
  
  - Naast de ingang naar Lake Hylia (ten oosten) is een open gat. Daarin vind 
  je ook weer een Gossip Stone, en een kistje met een Blue Rupee.
  
  - Leg een bom in het midden van het met hekken omsloten vierkant bij de 
  ingang naar Lake Hylia. In het grotje dat vrijkomt is een Business Scrub 
  die, nadat je hem hebt verslagen, je een Heart Piece verkoopt voor maar 10 
  rupees!
  
  - In het bruine gedeelte voor de ingang naar Gerudo Valley is een cirkel van 
  stenen met een grote donkerbruine steen in het midden. Mol die eerst met je 
  Megaton Hammer en leg dan een bom in het midden van de cirkel. Er komt een 
  gat vrij. In het grotje zijn drie inhammen, geblokkeerd door spinrag. 
  Gebruik Din's Fire om dat te verbranden. Erachter vind je o.a. een koe en 
  een Gossip Stone.
  
  - Ten westen van Hyrule Castle Town, niet bij de rivier maar in een stuk 
  land waar verder niets in de buurt staat, staat een eenzame bruine boom. Leg 
  daar een bom bij. Als die ontploft kan je in het grotje gaan. Daar vind je 
  een diepe waterplas met een Blue Tektite erop. Duik met je Golden Scale naar 
  de bodem om een Heart Piece te vinden. Iron Boots is ook mogelijk.
  
  - Ook ten westen van Hyrule Castle Town, aan de overkant van de rivier, is 
  een bruine steen. Blaas die op en eronder vind je een Fairy Fountain.
  
  - Tenslotte, vlak naast de muur van Hyrule Castle Town (ten westen), bij 
  drie bomen, staat een bruine steen. Blaas die op. In het grotje eronder vind 
  je een Gossip Stone en een kistje met een Blue Rupee.
  
  
  KAKARIKO VILLAGE
  
  - Leg een bom in het midden van het denkbeeldige rondje begrensd door de 
  boom aan het begin, het huis van de kokende vrouw, de trappen links van je 
  en het huis rechts van je. Je kan de Stone of Agony gebruiken om de precieze 
  locatie vast te stellen. Als je het goed hebt gedaan komt er een gat vrij.
  In het grotje moet je eerst twee ReDeads verslaan en dan verschijnt er een 
  kistje met een Gold Rupee!
  
  - Achter het grote hek, bij Granny's Potion Shop, is een open gat. Als kind 
  kom je er door er met een kip heen te zweven, als volwassene kom je er door 
  de achterdeur van de Potion Shop. In het grotje is een Gossip Stone en een 
  kistje met een Red Rupee.
  
  
  KOKIRI FOREST
  
  - Speel de Song of Storms voor de Gossip Stone die bij de ingang naar de 
  Lost Woods staat om een gat te laten verschijnen. In dat grotje is wederom 
  een Gossip Stone en een kistje met een Red Rupee.
  
  
  LAKE HYLIA
  
  - Op het platform halverwege de lange brug die naar het eiland leidt, is een 
  grafsteen. Als kind zit de uil erop die je mee kan nemen naar de ophaalbrug, 
  maar als volwassene kan je de grafsteen achteruit trekken. In het grotje 
  eronder zitten drie Business Scrubs die je Deku Nuts, pijlen en bommen 
  willen verkopen.
  
  
  LOST WOODS
  
  - Blaas de rots rechts naast de port die je naar Goron City warpt op. In het 
  grotje eronder is een Gossip Stone en een Blue Rupee in een kistje.
  
  - In het gebiedje met twee Business Scrubs en een stukje zachte grond kan 
  jonge Link verstopt in het gras achterin een gat vinden. Dat leidt je naar 
  de Forest Stage. Door verschillende maskers aan de Deku Scrubs te laten 
  zien, kan je prijzen winnen. De twee voornaamste prijzen krijg je met de 
  Mask of Truth (Deku Stick upgrade) en de Skull Mask (Deku Nut upgrade).
  
  - In het laatste gebiedje voor je het Sacred Forest Meadow in gaat is weer 
  een bruine steen. Blaas die op. In het grotje eronder zijn twee Business 
  Scrubs. De ene wil je pijlen verkopen en de andere een Deku Nut upgrade voor 
  40 rupees!
  
  
  SACRED FOREST MEADOW
  
  - De Fairy Fountain hier weet iedereen waarschijnlijk wel te vinden, maar ik 
  zal het toch nog maar even zeggen. Tegenover de grote stenen trap aan het 
  eind van het doolhof kan je met een ladder omhoog klimmen. Je kan dan naar 
  een vierkant gebiedje gaan, waar je door een open gat bij de Fairy Fountain 
  komt.
  
  - Ga naar het Sacred Forest Meadow en leg een bom in het midden van het 
  gebied in het begin, voor je het doolhof in gaat. Er komt een gat vrij.
  In het kleurrijke grotje moet je eerst twee Wolfossen verslaan en dan 
  verschijnt er een kistje met een Purple Rupee erin!
  
  
  ZORA'S DOMAIN
  
  - Speel op het platform in het water/ijs (waar als kind een Zora op staat) 
  de Song of Storms. Er komt dan een gat vrij. Er in is een Fairy Fountain.
  
  
  ZORA'S FOUNTAIN
  
  - Vlak voor de ingang naar de Great Fairy Fountain is een grijze rots. Pak 
  die op en gooi hem stuk met de Silver Gauntlets. Bombardeer als je het blok 
  hebt opgetild de grond eronder en val in het gat dat eronder vandaan komt. 
  Je komt in een ruimte waar een paar onzichtbare Skulltula's zijn (Lens of 
  Truth)? Deze Skulltula's zijn heel bijzonder omdat ze gewoon Skulltula zijn, 
  het zijn de enige die niet Big, Wall of Gold zijn. Nou ja, versla ze maar 
  gewoon en klim dan omhoog. Je komt bij een Big Skulltula, een Gold Skulltula 
  en een mooi uitkijkpunt over Zora's Fountain!
  
  
  ZORA'S RIVER
  
  - Ga naar het hoge platform (als jonge Link kom je er met de kip, zie Heart 
  Piece #35, als volwassen Link met de plant). Blaas daar de steen in de 
  cirkel van kleine steentjes op. In het grotje eronder zit een Fairy 
  Fountain.
  
  - Op een hoog platform net links van de vorige (zie boven) is een grot onder 
  een steen die je moet bombarderen. In het grotje is een Gossip Stone en een 
  kistje met een Blue Rupee.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               h. Zachte stukjes grond
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  In Hyrule zijn als kind 10 stukjes zachte grond te vinden. Je kan er twee 
  dingen mee doen. Ten eerste kan je er kevers in stoppen om er een Gold 
  Skulltula uit te laten komen. Ten tweede kan je er een Magic Bean, die je 
  kan kopen in Zora's River van de man voor het hek, in stoppen. Als 
  volwassene is die boon dan uitgegroeid tot een grote plant. Als je daar op 
  gaat staan kan je een stuk meerijden. Onderweg kan je dan vaak iets vinden. 
  Hieronder staan de 10 locaties van de zachte stukjes grond en wat er gebeurt 
  als je met de plant meerijdt.
  
  
  1. Het eerste stukje zachte grond vind je direct naast de man die je de 
  Magic Beans verkoopt.
  De plant die hier groeit kan je gebruiken om snel aan het eind van Zora's 
  River te komen of om op de verhoging te komen waar de Fairy's Fountain is.
  
  2. Ga in de Lost Woods twee keer links en je komt in de ruimte waarboven de 
  brug tussen Kokiri Forest en Hyrule Field is. Direct als je de ruimte in 
  komt is er een stukje zachte grond.
  De plant die hier groeit kan je als afsnijdroute gebruiken naar Hyrule 
  Field. Je kan namelijk halverwege afstappen op de brug. Dit is handig als je 
  bijv. snel de paddenstoel naar Kakariko Village moet brengen.
  
  3. Ga in de Lost Woods rechts, links, rechts, links en rechts en je komt in 
  een ruimte met twee Business Scrubs. Vlak bij de rechter Business Scrub is 
  een stukje zachte grond.
  De plant die hier groeit kan je gebruiken om op de rand boven deze ruimte te 
  komen. 's Nachts vind je daar namelijk een Gold Skulltula.
  
  4. Rechts naast de Kokiri Shop is een stukje zachte grond.
  De plant die hier groeit kan je gebruiken om op het plateau boven de zachte 
  grond te komen. Je moet er dan afspringen vlak voor je weer bij het 
  beginpunt terug bent. Op dat plateau vind je rupees.
  
  5. Vlak voor het lab in Lake Hylia vind je een stukje zachte grond.
  De plant die hier groeit kan je gebruiken voor verschillende dingen. Je kan 
  ermee naar het dak van het lab gaan waar je op de toren een stukje hart 
  vindt, of je kan ermee bij de Fishing Pond komen als Lake Hylia droogligt.
  
  6. Links voorin in de Graveyard, aan het begin van de linkerrij graven is 
  een stukje zachte grond.
  De plant die hier groeit kan je gebruiken om op het platform boven de plant 
  te komen. Rol daar tegen de kist voor een stukje hart.
  
  7. Voor de ingang van Dodongo's Cavern is het stukje zachte grond.
  De plant die hier groeit kan je gebruiken om bij het stukje hart op de rand 
  boven de plant te komen (al is er daarvoor ook een andere manier, zie Tips 
  en Trucs) of om een stuk af te snijden (spring er af bij de koeiengrot). Dit 
  is vooral handig als je snel naar de top moet om iets bij Big Goron af te 
  leveren.
  
  8. Pak in Gerudo Valley de kip die voor de grote brug rondloopt en spring 
  ermee rechts van in het ravijn. Zweef naar de rand waar je een Gerudo met 
  een koe ziet staan. Op die rand, vlakbij de Gerudo, is het stukje zachte 
  grond.
  De plant die daar groeit kan je gebruiken om bij een stukje hart achter de 
  waterval te komen. Je moet er dan af springen als je een ladder achter de 
  waterval ziet.
  
  9. In de Death Mountain Crater kan je direct naast het warpplatform een 
  stukje zachte grond vinden. De enige manier om daar als kind te komen is om 
  de Bolero of Fire te spelen.
  Met de plant kan je naar het stukje hart gaan dat boven op de vulkaan ligt.
  
  10. Het laatste stukje zachte grond vind je links naast de ingang van de 
  Spirit Temple.
  Deze plant tenslotte kan je gebruiken om een stuk mee door de woestijn te 
  rijden. Op een rots halverwege kan je 's nachts een Gold Skulltula vinden en 
  op het rotsplateau voor de ingang van de Spirit Temple kan je een stukje 
  hart vinden. Je moet er dan af springen als de plant ineens een heel stuk 
  omhoog gaat als hij bijna weer bij het begin terug is.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
                i. Alle Gossip Stones
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  Gossip Stones zijn rare stenen met een Sheikah-symbool erop. Je kan ze 
  overal vinden en je kan er van alles (onzinnigs) mee doen:
  
  - Als je met je zwaard er tegenaan slaat zegt hij hoe laat het is.
  - Als je hem met de Mask of Truth op leest vertelt hij je een roddel.
  - Als je de Song of Storms of de Sun's Song ervoor speelt verschijnt er een 
  dikke fee die je energie en je magie kan vullen.
  - Als je Zelda's Lullaby, Epona's Song of de Song of Time ervoor speelt 
  verschijnt er een gewone fairy die je energie kan vullen.
  - Als je hem met de Megaton Hammer slaat wordt hij plat.
  - Als je hem met de Hookshot raakt, gaat hij trillen.
  - Als je er een explosief voor laat ontploffen wordt hij gelanceerd als een 
  raket.
  - Als je er vuur (Din's Fire of een Fire Arrow) op gebruikt, gaat hij 
  keihard ronddraaien.
  
  Hieronder zal ik alle locaties opnoemen waar een Gossip Stone staat en (de 
  vertaling) erbij zetten wat hij zegt als je er met de Mask of Truth op tegen 
  praat. Zoals altijd staan ze weer per gebied en dan op alfabetische 
  volgorde.
  
  
  DEATH MOUNTAIN CRATER
  
  - In het gat dat je vindt als je het rotsblok bij de ingang vanaf Death 
  Mountain opblaast.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  - Achter een muur die je moet bombarderen bij de smalle brug waar je komt 
  als je vanaf Death Mountain rechtdoor loopt.
  "Ze zeggen dat Medigoron geen rekening heeft gehouden met zijn eigen 
  grootte, dus zijn winkel is erg krap"
  
  
  DEATH MOUNTAIN TRAIL
  
  - In het gat dat je kan vinden door op het plateau voor Goron City de Song 
  of Storms speelt.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  - Op een platformpje halverwege de hoge klimwand die naar de uiterste top 
  van Death Mountain leidt.
  "Ze zeggen dat het Biggoron's Sword superscherp is en nooit breekt"
  
  
  DESERT COLOSSUS
  
  - Links van de Spirit Temple, helemaal in de hoek.
  "Ze zeggen dat de prijs die je in de Gerudo's Training Ground niet zo mooi 
  is als je zou denken, aangezien de moeite die je ervoor moet doen."
  
  
  DODONGO'S CAVERN
  
  - Aan de rechterkant in de centrale kamer, achter een muur die je op moet 
  blazen.
  "Ze zeggen dat de Gerudo's Ganondorf haast als een god vereren"
  
  
  GERUDO VALLEY
  
  - Duik in het ravijn aan de rechterkant, waar ook een stukje zachte grond en 
  een Gerudo met een koe is. Op die rand is ook een Gossip Stone.
  "Ze zeggen dat de dief genaamd Nabooru, die deze omgeving onveilig maakt, 
  een Gerudo is"
  
  
  GORON CITY
  
  - Achterin de kamer met rotsblokken, bij de twee kistjes.
  "Ze zeggen dat er iets verborgen is bij de ingang naar Gerudo Valley"
  
  - In de kamer bij Medigoron.
  "Ze zeggen dat Ganondorf niet tevreden is met de heerschappij over de 
  Gerudo's en de hele wereld wil veroveren!"
  
  
  GRAVEYARD
  
  - Voor de ingang van de Shadow Temple (alleen bereikbaar door de Nocturne of 
  Shadow te spelen).
  "Ze zeggen dat er iets verborgen is bij een boom in Kakariko Village"
  
  
  HYRULE CASTLE
  
  - Op het platform waar je komt als je langs de klimop omhoog klimt.
  "Ze zeggen dat je als je dicht bij een vlinder komt met een Deku Stick in je 
  hand, dat er iets goeds gebeurt"
  
  - Als je via de muur omhoog bent geklommen, in de buurt van de gracht links.
  "Ze zeggen dat prinses Zelda, in tegenstelling tot haar elegante imago, een 
  wilde meid is"
  
  - In een gat dat je vindt als je de Song of Storms speelt bij de boom 
  vlakbij de plaats waar je Talon wakker maakte.
  "Ze zeggen dat je nieuwe dingen kan vinden in kerkers waar je al geweest 
  bent"
  
  
  HYRULE FIELD
  
  - In een gat dat je vindt als je de bruine steen vlakbij de muur van Hyrule 
  Castle Town (ten westen bij de bomen) opblaast.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  - In een gat dat je vindt als je de steen bij het bruine gedeelte voor de 
  ingang van Gerudo Valley opblaast. In de grot is de steen achter een web dat 
  je met vuur moet verbranden.
  "Ze zeggen dat er een schakelaar is die je alleen met de Spin Attack kan 
  activeren"
  
  - In het open gat naast de ingang naar Lake Hylia (ten oosten)
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  - In het gat dat je vindt als je de bruine steen in het gebied met veel 
  bomen op de weg naar Lake Hylia opblaast.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  
  KAKARIKO VILLAGE
  
  - In het open grotje achter het grote hek waar je kan komen door met een kip 
  over het hek te zweven.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  
  KOKIRI FOREST
  
  - Bij de ingang naar de Lost Woods.
  "Ze zeggen dat de kleine gaatjes in de grond die je in heel Hyrule vindt, 
  perfecte broedplaatsen voor kevers zijn"
  
  - In het gat in de grond dat je vindt als je voor de vorige Gossip Stone de 
  Song of Storms speelt.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  - Rechts van de Deku Tree.
  "Ze zeggen dat Kokiri's altijd worden gevolgd door kleine feetjes"
  
  - Achter de Deku Tree. Je komt daar door over de wortel van de Deku Tree 
  links van de ingang naar de kerker omhoog te lopen, en dan over de zijkant 
  van de boom door te lopen om achter de grote wortel te komen. Maak nu steeds 
  salto's achterover over de andere boomwortels tot je bij een geheime Gossip 
  Stone komt.
  "Ze zeggen dat een Kokiri het bos heeft verlaten, maar nog steeds in leven 
  is!"
  
  
  LAKE HYLIA
  
  - Bij het lab het 'bruggetje' over, je vindt het wel.
  "Ze zeggen dat er iets verborgen is op de weg naar Lake Hylia"
  
  - Helemaal bij de achterwand in het meer, aan de rechterkant, half onder 
  water.
  "Ze zeggen dat Ruto, de Zora-prinses, bekend om haar egoïstische karakter, 
  een bepaalde jongen graag mag..."
  
  - Helemaal bij de achterwand in het meer, aan de linkerkant, half onder 
  water.
  "Ze zeggen dat het kippenvrouwtje naar het Lakeside Laboratory gaat om uit 
  te vinden hoe je Cuckoo's op zakformaat moet broeden.
  
  
  LOST WOODS
  
  - Twee keer links, in het gebied waarboven de brug tussen Hyrule Field en 
  Kokiri Forest is, en waar ook een Business Scrub is.
  "Ze zeggen dat mensen zonder fee in monsters veranderen als ze in de Lost 
  Woods komen!"
  
  - In het grotje dat je vindt als je de rots naast de warp naar Goron City 
  opblaast.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  
  MARKET
  
  - Voor de Temple of Time
  "Ze zeggen dat het originele record in de Obstacle Course op Lon Lon Ranch 
  van Malon is"
  
  - Voor de Temple of Time
  "Ze zeggen dat Malon van Lon Lon Ranch hoopt dat er eens een man in een 
  schitterende wapenrusting zal komen die haar meeneemt"
  
  - Voor de Temple of Time
  "Ze zeggen dat het verboden is om in de Treasure Box Game in Hyrule Castle 
  Town lenzen te gebruiken"
  
  - Voor de Temple of Time
  "Ze zeggen dat er soms Gerudo's naar Hyrule Castle Town komen om vrienden te 
  zoeken"
  
  
  SACRED FOREST MEADOW
  
  - Op de rand boven het doolhof.
  "Ze zeggen dat de uil genaamd Kaepora Gaebora er wel groot en zwaar uitziet, 
  maar een licht karakter heeft"
  
  - Op de rand boven het doolhof.
  "Ze zeggen dat de uil genaamd Kaepora Gaebora de reïncarnatie van een oude 
  Wijze is"
  
  - Bij het warpplatform in het gebied waar ook Saria is, in de hoek.
  "Ze zeggen dat het mogelijk is om in Hyrule een totaal van 100 Gold 
  Skulltula's te vinden"
  
  
  ZORA'S DOMAIN
  
  - In het water tegenover King Zora.
  "Ze zeggen dat diegene die de HOLD-optie voor Z-focussen geselecteerd 
  hebben, de echte Zelda-spelers zijn"
  
  
  ZORA'S FOUNTAIN
  
  - Links naast Jabu-Jabu.
  "Ze zeggen dat er iets verborgen is bij de eenzame boom, niet ver van de 
  rivier in het noordwesten van Hyrule Field"
  
  - Op het stuk land waar ook de ingang naar de Great Fairy Fountain is.
  "Ze zeggen dat je sneller kan zwemmen door continu op B te drukken"
  
  
  ZORA'S RIVER
  
  - In een gat op de verhoging waar ook de Fairy's Fountain is. Zie Heart 
  Piece #35 als je precies wilt weten hoe je er komt.
  "Ze zeggen dat Ganondorf's paard een zwarte Gerudo-hengst is"
  
  - Ook op de verhoging, loop het hele smalle bruggetje over.
  "Ze zeggen dat er een man is die altijd door Hyrule Field rent"
  
  - In het ondiepe water voor de waterval, er recht voor.
  "Ze zeggen dat prinses Zelda's voedster één van de Sheikahs is, waarvan 
  velen dachten dat ze uitgestorven waren"
  
  
  
  ===========================================================================
             10. GERUDO TRAINING GROUND (ICE ARROWS)
  ===========================================================================
  
  
  In het spel is nog een bonus-kerker te vinden: de Gerudo Training Ground+. 
  In deze bonuskerker kan je de Ice Arrows vinden als je hem uit hebt 
  gespeeld! De ingang van deze bonuskerker is te vinden in Gerudo's Fortress. 
  Ergens op de begane grond buiten is een gesloten hek met een Gerudo ervoor. 
  Als je in de Gerudo Training Ground wil, moet je 10 rupees betalen en dan 
  mag je erin.
  
  Het doel van de Gerudo Training Ground is om de schat te vinden: de Ice 
  Arrows. In elke kamer van de Training Ground moet je een opdracht uitvoeren. 
  Daarmee kan je sleutels verdienen. Die sleutels leiden je uiteindelijk naar 
  de schat!
  Hier geef ik een walkthrough van de Gerudo Training Ground, waarin precies 
  staat waar je elke sleutel kan vinden:
  
  
  SLEUTEL ÉÉN
  
  In de eerste kamer van de Training Ground zijn drie deuren. Ga in de linkse 
  deur. Je komt in een kamer met zand op de vloer. Je moet hier binnen één 
  minuut twee Stalfossen verslaan. In het zand kom je moeilijk vooruit, dus 
  vecht bij voorkeur op de gewone vloer. Als je de twee Stalfossen binnen de 
  tijd hebt verslagen, verschijnt er een kistje met daarin de eerste sleutel! 
  De deur achter het kistje gaat open. Ga daar door.
  
  SLEUTEL TWEE
  
  Je komt in een kamer dat een soort doolhof is. Je moet hier binnen 
  anderhalve minuut de zilveren rupees vinden.
  Ter verduidelijking heb ik hieronder een kaartje gemaakt.
  Loop een klein stukje de kamer in en kijk omhoog. Daar zie je de eerste 
  rupee. Pak die door je op te trekken aan de witte cirkel (1). Ga nu het 
  eerste pad links en om de hoek vind je daar de tweede rupee (2). Ga weer 
  terug naar het middenpad en ga nu het tweede pad rechts in. Volg de 
  rechtermuur tot je bij een zilveren rupee komt bij vuur (3). Pak die en ga 
  dan terug naar het rechterpad waar ook keien rollen. Loop dat pad omhoog en 
  ga de eerste links. Je komt bij een hoger stuk. Ervoor hangt in de lucht een 
  zilveren rupee. Loop erheen met je Hover Boots (4). Ga weer terug omhoog 
  door je op te trekken aan de witte cirkel erboven. Ga links verder de 
  helling op om bij de laatste zilveren rupee te komen (5). De deur gaat nu 
  open en de tijd stopt. Keer je om en ga de gang links in. Vuur verspert de 
  weg. Trek je op aan de witte cirkel boven het vuur om veilig over te steken. 
  Ga nu door de deur.
  
        _  uit  _
       |5|  | |  | |  1 t/m 5 = zilveren rupees
       | |_ _| |_ _| |  v = vuur
       | _ _v v_ _ |  in = ingang
       | |  |v|  | |  uit = uitgang
       | |_ _| |_ _| |
       | _ _ _ _ _ |
       | |  |4|  | |
       | |  | |  | |
       | |  | |  | |
       | |_ _| |_ _| |
       | _ _  _ _ |
       | |  | |  | |
       | |_ _| |_ _| |
       | _ _ v_3_ |
       |2|  |1|  | |
       | |  | |  | |
          in
  
  In de nieuwe kamer verschijnen twee gewone Wolfossen en twee witte! Versla 
  ze alle vier en er verschijnt een kistje met daarin pijlen.
  Recht tegenover de ingang van deze kamer is een groot grijs blok. Gebruik je 
  Silver Gauntlets om dat blok te duwen. Duw het tot het valt. Er komt een 
  gesloten deur achter vandaan. Ga nu weer terug naar de ruimte waar je tegen 
  de Wolfossen vocht. Gebruik de Lens of Truth om boven de nepdeur een geheime 
  gang te ontdekken! Trek je op met je Longshot aan de witte cirkel in de 
  geheime gang. In die gang vind je een schakelaar. Sta erop en de deur achter 
  het grijze blok gaat open! Ga weer uit de geheime gang en ga erheen.
  Versla in die kamer de drie Like-Likes. Als je dat hebt gedaan verschijnen 
  er twee nieuwe kistjes op de plek waar de Like-Likes waren. Er zitten 
  respectievelijk 5 en 200 rupees in! Gebruik nu de Lens of Truth om op de 
  laatste Like-Like plek nog een kistje te ontdekken. Open die voor de tweede 
  sleutel!
  
  SLEUTEL DRIE
  
  Ga terug naar de kamer waar je tegen de Wolfossen vocht en trek je weer op 
  aan de witte cirkel in de geheime gang. Ga daar door de deur. Je komt 
  terecht op een hoge rand in een lavakamer. Loop over de rand tot je bij een 
  gesloten deur komt. Navi wordt hier groen. Speel daar de Scarecrow's Song en 
  Pierre de vogelverschrikker verschijnt, zodat je later hier makkelijk terug 
  kan keren.
  Spring nu van de rand af en land op het centrale platform in de lava. Hierop 
  staat een vierkant standbeeld, met aan elk van de vier kanten een eenogig 
  gezicht. Schiet een pijl in de vier ogen (aan elke zijde één). Als je het 
  goed hebt gedaan, gaat de deur waar Pierre bij staat open, en er verschijnt 
  een klein kistje met daarin de derde sleutel!
  
  SLEUTEL VIER
  
  Trek je nu vanaf het centrale platform in de lavakamer op aan Pierre zodat 
  je weer op de hoge rand bent. Ga door de deur die je net geopend hebt. Je 
  komt in een klein kamertje met daarin een kistje met een sleutel! Als je 
  niet de Scarecrow's Song hebt gespeeld, moet je helemaal omlopen zodat je 
  weer boven op de rand uitkomt.
  Ga nu weer uit het kleine kamertje en spring naar beneden in de lavakamer. 
  Ga daar via de enigste deur de kamer uit.
  
  SLEUTEL VIJF
  
  De deur slaat achter je dicht. In de kamer zijn veel Fire Keeses en Torch 
  Slugs. Versla die eerst en er verschijnt een kistje met pijlen erin!
  Langs de wand van deze kamer staan allemaal standbeelden. Gebruik de Megaton 
  Hammer om ze te mollen. Achter één ervan zit een geel oog. Schiet daar een 
  pijl in om de deuren weer te openen. Onder een andere zit een schakelaar. Ga 
  daar op staan en de vlammen om het kistje dat in het midden van de kamer 
  staat gaan tijdelijk uit. Maak van die gelegenheid gebruik om het kistje te 
  openen en er een sleutel in te vinden! Ga nu door de deur waar je niet uit 
  komt.
  
  SLEUTEL ZES
  
  In de kamer waar je nu komt zijn platforms in lava en daarop zijn zilveren 
  rupees die je moet verzamelen. De eerste zilveren rupee is boven je hoofd. 
  Trek je op aan de witte cirkel om die te pakken. Trek nu je Hover Boots aan 
  en loop van platform naar platform om alle rupees te pakken. Eén rupee zit 
  in een vlam; ga op een schakelaar op één van de platforms staan om die te 
  doven en ren er dan gauw heen voor de vlam weer uit gaat.
  Als je alle zilveren rupees hebt, gaan de deuren open. Trek je op aan de 
  fakkel naast de deur aan de zijkant (niet die ene waar je uit kwam en ook 
  niet die bovenaan een trap) en ga erdoor.
  In de nieuwe kamer liggen vier Time-blokken op de vloer. Speel er de Song of 
  Time voor en ze verdwijnen. Er komt een heel zwembad onder vandaan! Trek je 
  Iron Boots aan en laat jezelf tot op de bodem van het bad zinken. Versla op 
  de bodem eerst de Shell Blades zodat je er geen last meer van hebt. Nu moet 
  je de zilveren rupees in dit soort van aquarium (er zijn ook vissen!) gaan 
  verzamelen. Je kan ze pakken door tegenover een witte cirkel te gaan staan, 
  terwijl de rupee tussen jou en de witte cirkel in is. Je pakt de rupee dan 
  terwijl je je optrekt aan de cirkel! Als je alle rupees hebt, verschijnt er 
  op de kant een kistje. Trek je Iron Boots uit en laat jezelf weer naar de 
  oppervlakte drijven. Klim op de kant en open het kistje om de zesde sleutel 
  te vinden! Ga weer terug naar de lavakamer.
  
  SLEUTEL ZEVEN
  
  Ga in de lava-kamer naar het platform waar de schakelaar is waarmee je de 
  vlammen kan doven. Navi vliegt hier een stukje weg en wordt groen. Speel de 
  Song of Time om twee Time-blokken te laten verschijnen! Gebruik die twee 
  blokken om naar het hoge platform te klimmen. Daarop vind je een sleutel, 
  niet in een kistje, maar gewoon los op de grond.
  
  SLEUTEL ACHT
  
  Trek je nu in de lavakamer op aan de fakkel bij de trap. Beklim de trap en 
  ga bovenaan door de deur.
  Je komt in een kamer met een Beamos en twee Dinalfossen. Je krijgt 
  twee-en-een-halve minuut om ze te verslaan. Een Dinalfos versla je net zoals 
  een Lizalfos. Als je binnen de tijd de vijanden hebt verslagen, verschijnt 
  er een kistje met een sleutel!
  Ga door de nieuwe deur om terug te komen in de eerste kamer van de Training 
  Ground.
  
  SLEUTEL NEGEN
  
  Je hebt nu alle kamers gehad. Ga in de deur recht tegenover de ingang van de 
  Training Ground om bij een doolhof te komen met deuren die op slot zitten. 
  Aan het eind van dit doolhof vind je de schat!
  Open nu eerst de deur LINKS en ga er door. In de ruimte waar je nu bent is 
  nog een sleutel te vinden! Gebruik de Lens of Truth om een gat in het 
  plafond te ontdekken! Klim omhoog via de tralies en je komt in een geheime 
  kamer waar je in een kistje de laatste sleutel vindt! Ga dan weer terug naar 
  beneden.
  
  DE ICE ARROWS
  
  Volg nadat je in het doolhof eerst de deur LINKS hebt geopend het pad daar 
  en open alle deuren die je op je weg tegen komt. Onderweg vind je ook wat 
  kistjes met daarin respectievelijk een purple rupee, een red rupee en 
  pijlen. Als je de zevende deur hebt geopend kom je in het midden van het 
  doolhof. Daar is een grote kist. Open die en je vindt de grote schat erin: 
  de Ice Arrows! Hiermee kan je, tegen de prijs van twee magiepunten, een 
  ijspijl afvuren die alles bevriest wat 'ie raakt! Gebruik deze pijlen met 
  trots, ze zijn alleen voor echte helden die de training van de Gerudo's 
  doorstaan hebben!
  
  N.B. Je hebt nu nog twee sleutels over. Daarmee kan je de deuren RECHTS van 
  de ingang van het doolhof openen. Je vindt daar twee kistjes met pijlen en 
  Bombchu's erin.
  
  
  ===========================================================================
                 11. WINKELS
  ===========================================================================
  
  
  Hier zal ik je vertellen wat je in alle winkels kan kopen en hoeveel het 
  kost. Interessant he? Ik hoop dat marshmallow niet boos wordt, omdat ik dit 
  idee heb opgedaan uit zijn FAQ...
  
  
  KOKIRI SHOP
  (In Kokiri Forest)
  
  Rood hartje............ 10 Rupees
  Pijlen (10)............ 20 Rupees
  Pijlen (30)............ 60 Rupees
  Deku Seeds (30)........ 30 Rupees
  Deku Nuts (5).......... 15 Rupees
  Deku Nuts (10)......... 30 Rupees
  Deku Shield............ 40 Rupees
  Deku Stick............. 15 Rupees
  
  
  BAZAAR
  (Als kind op de Market, als volwassene in Kakariko Village)
  
  Rood hartje............10 Rupees
  Deku Nuts (5)..........15 Rupees
  Bommen (5).............35 Rupees
  Hylian Shield..........80 Rupees
  Deku Stick.............15 Rupees
  Pijlen (10)............20 Rupees
  Pijlen (30)............60 Rupees
  Pijlen (50)............90 Rupees
  
  
  POTION SHOP
  (Als kind op de Market, als volwassene in Kakariko Village)
  
  Vis...................200 Rupees
  Poe....................30 Rupees
  Deku Nut (5)...........15 Rupees
  Bottle Bug.............50 Rupees
  Blue Fire.............300 Rupees
  Green Potion...........30 Rupees
  Red Potion.............30 Rupees
  Bottled Fairy..........50 Rupees
  
  
  BOMBCHU SHOP
  (Als kind 's nachts geopend in de Back Alley. Je kan alles in deze winkel 
  maar een keer kopen)
  
  Bombchu (10)..........100 Rupees
  Bombchu (10)..........100 Rupees
  Bombchu (10)..........100 Rupees
  Bombchu (10)..........100 Rupees
  Bombchu (20)..........180 Rupees
  Bombchu (20)..........180 Rupees
  Bombchu (20)..........180 Rupees
  Bombchu (20)..........180 Rupees
  
  
  GORON SHOP
  (In Goron City, gebruik als kind een Bomb (Flower) om de deur te openen, als 
  volwassene kan Link de Goron hem voor je openen)
  
  Rood hartje............10 Rupees
  Rood hartje............10 Rupees
  Red Potion.............30 Rupees
  Goron Tunic...........200 Rupees
  Bommen (5).............25 Rupees
  Bommen (10)............50 Rupees
  Bommen (20)............80 Rupees
  Bommen (30)...........120 Rupees
  
  
  ZORA SHOP
  (In Zora's Domain, als volwassene moet je eerst het ijs voor de ingang 
  ontdooien met Blue Fire)
  
  Vis...................200 Rupees
  Rood hartje............10 Rupees
  Deku Nuts (5)..........15 Rupees
  Red Potion.............30 Rupees
  Pijlen (10)............20 Rupees
  Pijlen (30)............60 Rupees
  Pijlen (50)............90 Rupees
  Zora Tunic............300 Rupees
  
  
  LON LON RANCH
  (Talon kan je fles met Lon Lon Milk bijvullen als kind op Lon Lon Ranch)
  
  Lon Lon Milk...........30 Rupees
  
  
  VLIEGENDE TAPIJT
  (In de Haunted Wasteland, ga na de derde vlag links en loop met je Hover 
  Boots op het vliegende tapijt. De fakir daarop wil je iets verkopen en zegt 
  pas wat het is als je hebt betaald. Het zijn dus 10 Bombchu's. Je kan ze zo 
  vaak kopen als je maar wilt)
  
  Bombchu's (10)........200 Rupees
  
  
  GRANNY'S POTION SHOP
  (Ga in Kakariko Village als volwassene door de achterdeur van de Potion Shop 
  en ga daar de winkel in)
  
  Blue Potion...........100 Rupees
  
  
  BUSINESS SCRUBS
  (Business Scrubs kunnen op talloze plekken gevonden worden. Nadat je ze hebt 
  verslagen, bieden ze je iets aan om te kopen. Het is bijna altijd duurder 
  dan in een winkel. De prijzen die hieronder genoemd staan worden gehanteerd)
  
  Deku Nuts (5)..........20 Rupees
  Deku Stick.............15 Rupees
  Deku Seeds (30)........40 Rupees
  Deku Shield............50 Rupees
  Pijlen (30)............70 Rupees
  Bommen (5).............40 Rupees
  Red Potion.............40 Rupees
  Green Potion...........40 Rupees
  Upgrade................40 Rupees
  Heart Piece............10 Rupees
  
  
  ===========================================================================
                12. VRAAG EN ANTWOORD
  ===========================================================================
  
  
  In dit hoofdstuk zal ik antwoorden geven op de meest gestelde vragen. Heb je 
  zelf een vraag die in dit stukje niet beantwoordt wordt, aarzel niet en 
  stuur een mailtje! E-mail adres staat helemaal onderaan en helemaal bovenaan 
  deze FAQ/Walkthrough
  
  
  ---------------------
  
  V: Hoe kan je volwassen worden?
  
  A: Speel de drie kerkers als kind uit en ga dan naar de Market toe...
  
  ---------------------
  
  V: Waar kan ik de Triforce vinden?
  
  A: De Triforce is niet te vinden. Er zijn talloze geruchten gaande over hoe 
  je de Triforce zou kunnen vinden. Het zou trouwens ook het hele verhaal in 
  de war schoppen. De Triforce is namelijk in drieën gespleten.
  Nintendo zelf heeft trouwens ook gezegd dat je hem niet kan vinden.
  
  ---------------------
  
  V: Hoe moet je die rennende man uit de tent in Gerudo Valley verslaan? Hij 
  breekt elke keer mijn record met 1 seconde!
  
  A: De rennende man is niet te verslaan. Hij zal altijd je records blijven 
  breken met 1 seconde. Momenteel is er een gerucht gaande op de Message 
  Borden van GameFAQs dat je de rennende man het kan laten opgeven. Je zou dan 
  steeds je eigen record met 1 seconde moeten verbreken. Je begint dan met 
  2:37, 1 seconde onder het originele record, dan 2:36, dan 2:35, net zo lang 
  tot de rennende man zegt dat hij er moe van wordt en dat hij niet verder 
  meer gaat. Hij wil daarna nooit meer tegen je racen. Ik heb dit zelf niet 
  getest, ik weet niet of het waar is.
  
  ---------------------
  
  V: Ik ben net volwassen geworden, maar ik heb een heleboel dingen als kind 
  nog niet gedaan of gehaald! Kan ik die alsnog halen?
  
  A: Als je de Forest Temple hebt uitgespeeld, gaat Sheik weg van het voetstuk 
  van het zwaard. Je kan dan het Master Sword weer terugplaatsen in het 
  voetstuk om weer kind te worden. Soms MOET je zelfs weer kind worden als je 
  een bepaalde tempel wilt uitspelen!
  
  ---------------------
  
  V: Wat moet je doen in de Treasure Box Game 's nachts in de Market?
  
  A: Je moet steeds uit twee kisten kiezen. In een ervan zit de sleutel. Als 
  je die vindt mag je door, als je de verkeerde kist hebt ben je af. Aan het 
  eind vind je een kist met een stukje hart. Gebruik de Lens of Truth om te 
  zien in welke kist de sleutel zit!
  
  ---------------------
  
  V: Ik heb de Water Temple uitgespeeld, maar Zora's Domain is nog steeds 
  bevroren!!! Hoe kan ik het ontdooien?
  
  A: Dat kan niet. Ik weet dat dat niet klopt, maar Nintendo had niet genoeg 
  tijd meer om dat nog in het spel te stoppen.
  
  ---------------------
  
  V: Hoe kan ik op de bodem van de put komen? Als kind zit er water in en als 
  volwassene is de bodem geblokkeerd!
  
  A: Speel als kind in de windmolen de Song of Storms die je in de toekomst 
  geleerd hebt. De molen maalt dan het water uit de put.
  
  ---------------------
  
  V: Ik heb 99 Gold Skulltula's... waar is de laatste?
  
  A: Lees mijn Skulltula-locatie-lijst om ze alle 100 te vinden.
  
  ---------------------
  
  V: Ik heb een kip gevonden in de windmolen! Wat kan ik daar mee?
  
  A: Niks
  
  --------------------
  
  V: Aan wie moet ik in vredesnaam de Bunny Hood verkopen? Ik heb iedereen al 
  geprobeerd, maar niemand wilde hem.
  
  A: Als je de drie kerkers als kind hebt uitgespeeld verschijnt er in Hyrule 
  Field een rennende man die om Lon Lon Ranch rent. Wacht tot het nacht wordt, 
  dan gaat hij zitten en kan je met hem over de verkoop van het masker praten.
  
  --------------------
  
  V: Waarom breekt mijn Giant's Knife steeds?
  
  A: Omdat het een rotzwaard is. Ga in plaats daarvan het Biggoron's Sword 
  verdienen (zie hfst 9a), die is even scherp maar breekt niet!
  
  --------------------
  
  V: Ik heb vier maskers verkocht, en nu kan ik de Mask of Truth, Goron Mask, 
  Zora Mask en Gerudo Mask lenen. Wat moet ik daar mee?
  
  A: Met de Mask of Truth kan je Gossip Stones lezen (zie hfst 9i), met de 
  rest kan je alleen grappige reacties van mensen krijgen als je tegen ze 
  praat met het masker op.
  
  --------------------
  
  V: Waar is de vierde fles?
  
  A: Zie hoofdstuk 9b. Waarschijnlijk mis je de fles die je verdient als je de 
  Tien Big Poe's uit Hyrule Field als volwassene naar de geestenhandelaar in 
  Hyrule Castle Town brengt.
  
  --------------------
  
  V: Ik heb kevers in een fles, wat moet ik daar mee?
  
  A: Haal ze uit je fles bij een stukje zachte grond. Ze kruipen daar in en er 
  komt een Gold Skulltula uit!
  
  --------------------
  
  V: Ik heb een vis gevangen in de Fishing Pond om aan Jabu-Jabu te geven, 
  maar ik kan hem niet in een fles krijgen. Wat doe ik fout?
  
  A: Je kan geen vissen uit de Fishing Pond in een fles stoppen! Je moet 
  gewoon je fles door het water scheppen als je in ondiep water in Zora's 
  Domain een vis ziet, of er een kopen in de Zora Shop.
  
  --------------------
  
  V: Kan je ook als kind in Gerudo's Fortress komen?
  
  A: Nee
  
  --------------------
  
  V: Als ik mijn file opstart zie ik daar behalve het aantal hartjes en 
  medailles een cijfer staan. Wat betekent dat?
  
  A: Dat is het aantal keren dat je Game Over hebt gehad.
  
  --------------------
  
  V: Ik ben in de Forest Stage, wat moet ik hier doen?
  
  A: Laat de Deku Scrubs een van je maskers zien. Als je de Skull Mask laat 
  zien krijg je een Deku Stick-upgrade, als je de Mask of Truth laat zien 
  krijg je een Deku Nut-upgrade. Voor andere maskers krijg je óf rupees, óf 
  een heleboel Deku Nuts op je af geschoten.
  
  --------------------
  
  V: Wat moet je met een koe?
  
  A: Speel er Epona's Song voor en je krijgt gratis Lon Lon Milk!
  
  --------------------
  
  V: Navi wordt groen, wat moet ik nu doen?
  
  A: Ha ha, dat rijmt! Serieus, er zijn een paar mogelijkheden:
    - Navi vliegt weg en wordt groen, speel in dat geval de Scarecrows's
     Song om Pierre te laten verschijnen zodat je je aan hem op kan trekken
     met je Hookshot.
    - Je kan iets lezen (er staat dan Check op de A-knop)
    - Geen van de boven genoemde: speel de Sun's Song of de Song of Storms
     en er zal een dikke roze fee verschijnen die tegelijkertijd je
     magiemeter en je energiemeter kan bijvullen.
  
  --------------------
  
  V: Ik heb Ganon verslagen en het eindfilmpje bekeken. Nu heb ik mijn file 
  opnieuw opgestart en Ganondorf regeert weer in Hyrule! Kan ik ook opslaan 
  nadat ik Ganon heb verslagen zodat er weer vrede heerst in Hyrule?
  
  A: Nee, helaas. Maar nu kan je wel zo vaak als je wilt tegen Ganon(dorf) 
  vechten.
  
  
  ===========================================================================
                  13. MASKERS
  ===========================================================================
  
  
  In Hyrule Castle Town vind je als kind een maskerwinkel die geopend is nadat 
  je prinses Zelda hebt bezocht. In deze winkel kun je geen maskers kopen, 
  maar alleen lenen. Een geleend masker kan je proberen te verkopen, het geld 
  wat je hiervoor krijgt moet je teruggeven aan de winkel. Om te kijken of 
  iemand geïnteresseerd is in je masker, moet je hem opzetten en met die 
  persoon praten. Je kan de maskers lenen en verkopen in deze volgorde:
  
  KEATON MASK
  Een masker van een gele vos die een beetje op Pikachu lijkt. Zet dit masker 
  op en praat met de wacht uit Kakariko Village die voor het hek naar Death 
  Mountain staat en hij koopt het masker van je.
  
  SKULL MASK
  Een masker in de vorm van een schedel. Ga ermee naar de Lost Woods en praat 
  met de Skull Kid waarvan je Heart Piece #25 hebt gekregen. Hij wil het 
  masker van je kopen.
  
  SPOOKY MASK
  Een heel eng masker. Praat met dit masker op je kop met het kleine jongetje 
  dat overdag op de Graveyard loopt. Hij wil er graag eng uitzien dus koopt 
  met alle plezier het masker van je.
  
  BUNNY HOOD
  Een masker met gekke konijnenoren. Het lijkt of je dit masker aan niemand 
  kwijt kunt, maar er is toch iemand die hem wil kopen: als je de drie kerkers 
  als kind hebt uitgespeeld verschijnt er in Hyrule Field een rennende man die 
  om Lon Lon Ranch rent. Wacht tot het nacht wordt, dan gaat hij zitten en kan 
  je met hem over de verkoop van het masker praten.
  
  ------------------------------
  
  Je hebt nu alle vier de maskers verkocht. Als beloning kan je nu gratis 
  behalve de vier vorige maskers, ook vier andere maskers lenen bij de Happy 
  Mask Shop. Maar een ervan is zinvol, de andere drie zijn voor de gein:
  
  MASK OF TRUTH:
  Met dit masker op kan je Gossip Stones lezen om de laatste sappige roddels 
  uit Hyrule te weten te komen. Ook kan je er op een bepaalde plaats een 
  bepaalde upgrade mee winnen. Dit versta ik dus onder een zinvol masker ;)
  
  GORON, ZORA EN GERUDO MASK:
  Drie maskers met respectievelijk een Goron- een Zora- of een Gerudohoofd. Ze 
  zijn alleen maar goed om grappige reacties van personen waar je mee praat 
  uit te lokken, vooral onder het ras waar je op lijkt als je het masker 
  draagt.
  
  
  ===========================================================================
                 14. TIPS & TRUCS
  ===========================================================================
  
  
  KOE
  Een koe in je huis! Finish in Malon's Obstacle Course in Lon Lon Ranch nadat 
  je Epona hebt bevrijd onder de 50 seconden en Malon levert een koe af bij je 
  huis!
  
  EXTRA RUPEES OP DE OPHAALBRUG
  Ga als kind overdag naar de ingang van Hyrule Castle Town en ga op het 
  uiterste puntje van de ophaalbrug staan, zo dicht mogelijk bij het veld, 
  maar nog net op de brug. Speel nu de Sun's Song. De brug gaat omhoog met jou 
  erop! Je staat nu boven op de brug terwijl die dicht is. Hier vind je 3 
  onzichtbare Red Rupees.
  
  GANONDORF VERSLAAN MET FLES
  Als je het moeilijk vind om de energieballen van Phantom Ganon of Ganondorf 
  zelf terug te kaatsen, kan je daarvoor ook een lege fles of je Megaton 
  Hammer gebruiken.
  
  SCARECROW'S SONG
  Als je het spel hebt uitgespeeld en het eindfilmpje en de credits zijn 
  afgelopen, bevriest het spel in Zelda's Courtyard. Wacht nu een paar minuten 
  en je hoort je eigen Scarecrow's Song spelen. Wacht daarna nog langer en je 
  hoort het weer op een andere manier spelen.
  
  HEART PIECE OP DEATH MOUNTAIN
  Boven de ingang van Dodongo's Cavern zit een Heart Piece. Dat kan je krijgen 
  door als volwassene met de Magic Plant mee omhoog te rijden. Maar je kan het 
  ook als kind krijgen!
  Ga naar de Bomb Flower waarmee je Dodongo's Cavern openmaakte. Ga in het 
  perkje staan met je rug naar het ravijn toe. Gooi nu de Bomb Flower weg en 
  maak een salto achterover (Z + Control Stick naar achteren + A). Als je het 
  goed doet land je in de richel met de Heart Piece!
  
  CUCCO IN DE MOLEN
  In de windmolen van Kakariko Village kan je als volwassen Link een Cucco 
  vinden! Trek jezelf met je Longshot op aan het blauwe dak. Kijk nu naar de 
  windmolen. Je ziet een gat erin. In dat gat zit een klein houten paaltje. 
  Trek je daaraan op. Volg nu de trappen in de windmolen om een Cucco te 
  vinden.
  
  ZORA'S DOMAIN
  Als je volwassen bent, is Zora's Domain verborgen onder een dikke ijslaag. 
  Sheik en Ruto vertellen je dat je het ijs kan smelten door het monster in de 
  Water Temple te verslaan, maar als je dat hebt gedaan is Zora's Domain nog 
  steeds bevroren. Vreemd!
  
  CUCCO FINDING GAME
  Je kan het jezelf heel makkelijk maken om de Cucco Finding Game van Talon op 
  Lon Lon Ranch te winnen. Gooi voordat je met het spel begint alle Cucco's in 
  de kamer in de hoek rechts van Talon bij de trap. Speel dan het spel. Talon 
  gooit drie Super Cucco's in een lege kamer! Als je ze nu nog niet kan 
  vinden...
  
  PURPLE RUPEE
  Win Purple Rupees (50) door mini-games uit te spelen die je al eerder hebt 
  uitgespeeld.
  
  MARIO
  Kijk in Zelda's Courtyard in het rechterraampje in de muur. Daar zie je als 
  je goed kijkt plaatjes van Mario, Yoshi, Luigi, Toad en Peach! Schiet een 
  zaadje uit je katapult in Mario's schilderij voor een Red Rupee.
  
  BOZE WACHT
  Kijk in het linkerraampje van Zelda's Courtyard. Daar zie je een plantje. 
  Schiet daar een zaadje uit je katapult in. Een boze wacht zegt je om weg te 
  gaan en gooit een bom naar je!
  
  MAKKELIJKE STUKJES HART
  Gooi als kind je boemerang naar stukjes hart op onbereikbare plaatsen om ze 
  te krijgen! Dit werkt trouwens niet altijd.
  
  SLEUTEL IN DE WATER TEMPLE
  Je kan in de Water Temple een sleutel overhouden! Je kan namelijk de deur op 
  de bodem die naar het binnenste van de centrale toren leidt gesloten houden! 
  Om toch in de toren te komen en het waterpeil daar te veranderen moet je dit 
  doen:
  Maak eerst het waterpeil laag. Sla dan je spel op en sluit de Nintendo 64 
  af. Start nu weer op en je begint boven in de Water Temple terwijl het 
  waterpeil nog laag is. Als je nu goed springt kan je vanaf boven op de 
  middelste rondgang springen! Steek nu de fakkel daar aan met Din's Fire en 
  de deur gaat open zodat je de toren kan ingaan.
  
  GOED GEKLEDE GERUDO-DIEF
  De Gerudo die je de Gerudo's Membership Card heeft gegeven, draagt altijd 
  dezelfde kleur kleren en lippenstift als jij! Als je bijvoorbeeld je groene 
  tuniek aanhebt, heeft zij ook groene kleren aan en als je je rode of blauwe 
  tuniek aantrekt, veranderen haar kleren ook onmiddellijk van kleur!
  
  GRATIS ENERGIE
  Je moet een pot met een kever erin op C plaatsen en een lege pot op C 
  plaatsen. Dan moet je ergens vanaf springen. Als Link in de lucht is, moet 
  je snel op de C knop van de lege pot en op de C knop van de kever tegelijk 
  indrukken. Dan krijg je al je kracht erbij en de kever is niet op.
  (ingestuurd door Tom Razoux)
  
  
  ===========================================================================
                  15. MINIGAMES
  ===========================================================================
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
               a. Minigames in het spel
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  In het spel zijn verscheidene minigames te vinden. Altijd als je een 
  mini-game uitspeelt, krijg je wat. In dit hoofdstuk zal ik alle minigames 
  uitleggen, zeggen waar ze zijn, hoeveel het kost en wat je kan winnen. Ze 
  staan ongeveer in de volgorde waarin je ze in het spel vindt.
  
  
  -------------------
  1. SHOOTING GALLERY
  -------------------
  
  Plaats:
  Als kind vind je deze mini-game in het gebouw in de Market met de roos boven 
  de deur. Als volwassene is het gevestigd in het nieuwbouwhuis in Kakariko 
  Village.
  
  Kosten:
  20 rupees per keer.
  
  Uitleg:
  Je krijgt 15 zaadjes/pijlen voor je katapult/boog. Je moet proberen daarmee 
  alle tien de kristallen te raken. Druk op B om je katapult te bedienen en 
  schieten maar! Als je er minder dan 8 raakt heb je Game Over, 8 of 9 
  kristallen geraakt is gratis nog een keer proberen en alle 10 geraakt is een 
  prijs! Oefen veel op dit spel tot je ze alle 10 kunt raken.
  
  Prijs:
  Als je alle 10 de doelen weet te raken, win je een zaadjes/pijlen upgrade! 
  Als je dit spel nogmaals wint, krijg je een Purple Rupee
  
  
  --------------
  2. JAM SESSION
  --------------
  
  Plaats:
  In de Lost Woods, ga rechts vanaf de ingang en ga via de ladder naar 
  beneden. Ga op de boomstam tegenover de twee Skull Kids staan en pak je 
  ocarina tevoorschijn.
  
  Kosten:
  Gratis
  
  Uitleg:
  De Skull Kids zeggen dat je hen na moet doen. Speel hun spelletje. Ze spelen 
  een liedje in stapjes. Eerst spelen ze drie noten, dan steeds er één bij. 
  Steeds als ze de melodie twee keer gespeeld hebt moet je hem naspelen (Tip: 
  Gebruik pen en papier!). Als je een noot fout doet ben je af. Als het liedje 
  af is win je een prijs.
  
  Prijs:
  De eerste keer is de prijs een Green Rupee, de tweede keer een Blue Rupee en 
  de derde keer een stukje hart! Latere keren win je weer rupees.
  
  
  ---------------------
  3. CUCCO FINDING GAME
  ---------------------
  
  Plaats:
  Op Lon Lon Ranch als kind. Ga de deur links in en je ziet Talon slapen. 
  Praat met hem.
  
  Kosten:
  10 rupees per keer
  
  Uitleg:
  Talon gooit drie Super-Cucco's (kippen) tussen de gewone Cucco's. Ze zien er 
  allemaal hetzelfde uit. Nu krijg je 30 seconden om de Super-Cucco's er 
  tussenuit te vissen. Neem de uitdaging aan.
  De beste manier om de Super-Cucco's te vinden is om simpelweg elke kip een 
  keer op te pakken. Talon laat het je weten als je een Super-Cucco oppakt. Je 
  wint als je ze alle drie binnen de tijd te pakken hebt.
  
  Prijs:
  De eerste keer win je een fles met Lon Lon Milk, de volgende keren win je 
  gratis bijvullen van je Lon Lon Milk.
  
  
  ------------------------
  4. BOMBCHU BOWLING ALLEY
  ------------------------
  
  Plaats:
  In de Market als kind. Ga de deur in bij de trap omhoog. De Bowling Alley 
  gaat open nadat je Dodongo's Cavern hebt uitgespeeld.
  
  Prijs:
  30 rupees per keer
  
  Uitleg:
  Je krijgt 10 Bombchu's, een soort opwindbommen die je aan je voeten kunt 
  plaatsen om ze weg te laten rijden. Als ze een object raken of als de tijd 
  om is, ontploffen ze.
  Je moet nu met je Bombchu's proberen om het gat te raken midden in het 
  rondje op de muur. Als je dat raakt, ontploft die wand. Verder naar achter 
  zit dan weer een nieuwe wand. Als je daarbij ook het gat raakt, dat aan de 
  zijkant of bovenin zit, ontploft die wand ook. Raak bij de laatste wand ook 
  het gat om de prijs te winnen die van te voren is bepaald. Als hindernis 
  gaat er een stekelblok op en neer en later staan er ook kippen midden op de 
  bowlingbaan.
  
  Prijs:
  Je kan winnen: Bombchu's, bommen, Purple Rupee, één stukje hart of een Bomb 
  Bag upgrade!
  
  
  --------------
  5. DIVING GAME
  --------------
  
  Plaats:
  In Zora's Domain. Ga in de kamer van King Zora links en praat met de Zora 
  aan de top van de waterval.
  
  Kosten:
  20 rupees per keer
  
  Uitleg:
  De Zora gooit een aantal rupees vanaf de waterval in het water. Daarvan moet 
  je er zo veel mogelijk opduiken binnen 50 seconden.
  Spring vanaf de waterval naar beneden als het startsignaal klinkt en gebruik 
  dan A om te duiken in het water.
  
  Prijs:
  De eerste keer moet je alle 5 de rupees opduiken en dan win je de Silver 
  Scale! De volgende keren mag je alle rupees houden die je opduikt. Dit kan 
  aardig oplopen, soms zitten er hele waardevolle rupees tussen!
  
  
  --------------------
  6. TREASURE BOX GAME
  --------------------
  
  Plaats:
  In de Market als kind, 's nachts alleen geopend.
  
  Kosten:
  10 rupees per keer
  
  Uitleg:
  In het begin krijg je een sleutel waarmee je de eerste deur kan openen. In 
  de kamer waar je komt staan twee kisten. In eentje daarvan zit de sleutel. 
  Je moet een van de kisten kiezen om te openen. Als je de sleutel vindt, kan 
  je door gaan naar de volgende kamer. Als je de verkeerde kist opent ben je 
  af. In de volgende kamer moet je weer uit twee kisten kiezen. Als je vijf 
  keer achter elkaar de goede kist hebt geopend, kom je in een kamer met één 
  kist. Daarin zit je prijs.
  GEBRUIK DE LENS OF TRUTH!!!! Je kan dan zien wat er in de kist zit!!! Het 
  wordt zo een eitje om te winnen!
  Anders moet je wel heel veel mazzel hebben om steeds de goede kist te 
  openen. Het is me wel eens gelukt, maar dat was pure mazzel.
  
  Prijs:
  De eerste keer win je een stukje hart, latere keren een Purple Rupee.
  
  
  ---------------
  7. FISHING POND
  ---------------
  
  Plaats:
  Links in Lake Hylia. Als het meer droog ligt, heb je de Magic Plant nodig om 
  er te komen.
  
  Kosten:
  20 rupees per keer
  
  Uitleg:
  Huur een hengel van de man aan de balie.
  Met Z kan je Z-focussen op een vis. Gooi dan met B je hengel uit. Als de 
  lijn uitgeworpen is kan je hem met de analoge joystick of met B bewegen. Als 
  een vis hapt moet je de haak vastzetten met de joystick naar beneden en A. 
  Met een Rumble Pack voel je het als een vis bijt. Met A kan je de lijn dan 
  inhalen. Als je met A ook nog R indrukt, haal je de lijn nog sneller in. Je 
  mag vissen zo lang je wil. Als je een recordvis vangt, krijg je een prijs.
  In ieder geval, al doende leert men, dus ga vissen. De grootste vis is 
  meestal te vinden bij de boomstam die in de vijver ligt. Een goede plek om 
  te gaan staan vissen is dus op de boomstam.
  Als je een vis vangt spartelt hij heftig tegen en hoe groter de vis is, hoe 
  moeilijker hij op het land te krijgen is. Onder het vissen zul je jezelf 
  allerlei tactieken aanleren om de vis zo snel mogelijk binnen te krijgen. 
  Omdat je maar één vis mag bewaren, kan je vissen kleiner dan het record 
  beter weer teruggooien.
  Als je eenmaal een grote vis hebt kan je terug gaan naar de balie en je vis 
  laten wegen. Je wint nu misschien een prijs!
  Er is nog een zinkend aas te vinden, en er is ergens in de vijver soms een 
  grote aal van 35 pond te vinden die extreem moeilijk te vangen is (het is me 
  zelf nog niet eens gelukt). Ik wil daar verder niet op in gaan.
  Als je wilt stoppen met vissen kan je je hengel terugbrengen bij de balie en 
  de deur uit gaan. Kom gerust nog eens terug, er zijn nog veel meer prijzen 
  te winnen.
  
  Prijs:
  Als je als kind een recordvis vangt, kan je een stukje hart winnen. Als je 
  als volwassene een grote recordvis vangt, krijg je de Golden Scale. De 
  overige recordvissen leveren Purple Rupees op.
  
  
  --------------------
  8. BUG CATCHING GAME
  --------------------
  
  Plaats:
  In Zora's River. Ergens halverwege als kind is een boomstam waarvan Navi 
  zegt dat er kikkers naar je zitten te kijken. Ga op die boomstam staan en 
  pak je ocarina. Eerst moet je alle niet-warpmelodieeën spelen die je kent 
  (zie Heart Piece #33) en dan kan je het Bug Catching spel spelen.
  
  Kosten:
  Gratis
  
  Uitleg:
  De vijf kikkers zitten op dezelfde manier als de knoppen waarmee je op je 
  Ocarina speelt. Druk nu steeds op de knop die bij de kikker hoort waar het 
  insect boven hangt zodat de kikker omhoog springt en het insect pakt. Als je 
  het steeds goed doet krijg je een prijs! Als je het te langzaam of fout 
  doet, ben je af.
  
  Prijs:
  De eerste keer dat je het goed doet win je een stukje hart, later rupees.
  
  
  -------------
  9. DAMPÉ RACE
  -------------
  
  Plaats:
  Graveyard, trek als volwassen Link de grafsteen in de linkerrij met bloemen 
  ervoor naar achteren en ga in het gat eronder om in het graf van Dampé te 
  komen.
  
  Kosten:
  Gratis
  
  Uitleg:
  Dampé daagt je uit voor een race. Volg hem snel. Maak steeds koprollen om 
  meer snelheid te maken. Dampé geeft de weg aan met vuurballen, maar pas op, 
  loop niet tegen die vuurballen aan! Soms opent Dampé deuren. Je moet er dan 
  door zijn voordat ze dicht zijn, want anders moet je overnieuw beginnen. 
  Volg Dampé tot aan het eind en ga door de laatste deur. Je kan niet van hem 
  winnen, maar als je hem hebt bijgehouden geeft hij je in de laatste kamer 
  een prijs!
  Een tip om sneller te gaan: Als je in de ruimte voor de laatste deur je 
  optrekt met je Longshot aan de fakkel naast de deur, snijd je eens stukje 
  af!
  
  Prijs:
  De eerste keer win je de Hooskhot. Als je onder de 1 minuut finisht win je 
  een stukje hart, in andere gevallen win je rupees.
  
  
  -------------
  10. INGO RACE
  -------------
  
  Plaats:
  Op Lon Lon Ranch (Ingo Ranch) als volwassen Link. Praat met Ingo voor het 
  hek en betaal hem 10 rupees om op de paarden te mogen rijden. Doe dat 
  nogmaals als de tijd op is, maar speel dan Epona's Song om Epona te roepen. 
  Klim op haar rug en rijd naar Ingo toe. Praat met hem vanaf Epona's rug en 
  hij daagt je uit voor een race.
  
  Kosten:
  In totaal minimaal 70 rupees
  
  Uitleg:
  Je moet één rondje om de omheining rijden. Gebruik je wortels verstandig. 
  Gebruik gelijk bij de start al je wortels min een, zodat je als eerste om de 
  eerste bocht kan. Je rijdt nu voor Ingo. Gebruik nu steeds een wortel als je 
  die krijgt en je zal als eerste over de eindstreep komen. Belangrijk: 
  gebruik NOOIT je laatste wortel, want het duurt eeuwen voordat je dan weer 
  nieuwe krijgt.
  Ingo schaamt zich nu en wil nog een keer tegen je racen, met als inzet het 
  paard! Je doet nu nog een andere race met Ingo. Gebruik dezelfde tactiek als 
  de vorige keer. Als je nu wint, wordt Ingo helemaal gek en roept dat hij nu 
  per ongeluk het paard Epona heeft verloren dat hij aan Ganondorf wilde 
  geven!
  
  Prijs:
  Epona dus. Nadat je Epona hebt gewonnen, kan je niet meer tegen Ingo racen.
  
  
  -------------------
  11. OBSTACLE COURSE
  -------------------
  
  Plaats:
  Praat tegen Talon in Kakariko Village en hij gaat terug naar Lon Lon Ranch. 
  Ga jij daar ook heen en praat vanaf Epona met Malon bij de omheining.
  
  Kosten:
  Gratis
  
  Uitleg:
  Je moet met Epona twee rondjes om de omheining racen. Onderweg staan 
  allerlei hekken waar je overheen moet springen. Als je niet hard genoeg gaat 
  als je op een hek afrijdt, weigert Epona. Zorg dus dat je snel genoeg gaat 
  door wortels te gebruiken. Gebruik ze slim, en gebruik hier ook NOOIT je 
  laatste wortel. Het is slim om in het begin niet zo veel wortels te 
  gebruiken, want daar zijn de hekken niet zo hoog. Als je het record van 50 
  seconden verbroken hebt (en dat is heel moeilijk!!), win je...
  
  Prijs:
  ..een koe in je huis in Kokiri Forest! Nu kan je daar Epona's Song voor 
  spelen voor eindeloos gratis Lon Lon Milk!!!
  
  
  ------------
  12. MARATHON
  ------------
  
  Plaats:
  Praat met de hardloper in de tent in Gerudo Valley nadat de werkers die je 
  in Gerudo's Fortress hebt bevrijd de brug weer hebben gemaakt. Hij daagt je 
  uit voor een race.
  
  Kosten:
  Gratis
  
  Uitleg:
  Het is heel gemakkelijk: je moet zo snel mogelijk vanaf de tent in Gerudo 
  Valley bij de brug in de Lost Woods komen. Het is het makkelijkst om op 
  Epona te gaan. Als je daar aankomt is de hardloper er al, hij wint altijd 
  van je met één seconde verschil. Je kan dus nooit van hem winnen!!!!
  Maar... er is iemand die beweert dat hij de hardloper zo ver heeft gekregen 
  dat hij het opgeeft! Het gaat zo:
  Je zou dan steeds je eigen record met 1 seconde moeten verbreken. Je begint 
  dan met 2:37, 1 seconde onder het originele record, dan 2:36, dan 2:35, net 
  zo lang tot de hardloper zegt dat hij er moe van wordt en dat hij niet 
  verder meer gaat. Hij wil daarna nooit meer tegen je racen.
  Ik heb dit zelf niet getest, ik weet niet of het waar is. Als iemand dit 
  heeft geprobeerd; laat het me ALSJEBLIEFT weten!!!!
  
  Prijs:
  Geen????
  
  
  ---------------------
  13. HORSEBACK ARCHERY
  ---------------------
  
  Plaats:
  In Gerudo's Fortress nadat je de werkers hebt bevrijd en de Membership Card 
  hebt gekregen. Ga op Epona naar het ruime gebied waar je komt als je rechts 
  over het pad omhoog gaat. Praat met de Gerudo daar vanaf Epona's rug.
  
  Prijs:
  20 rupees per keer
  
  Uitleg:
  Dit is naar mijn mening de leukste, maar ook één van de moeilijkste 
  minigames! Je krijgt 20 pijlen en je moet de doelen raken vanaf Epona's rug, 
  terwijl die langs de doelen galoppeert! Hoe dichter je bij de roos komt, hoe 
  meer punten je krijgt. Voor een schot in de roos verdien je 100 punten, 
  anders 30 of 60. Als je een pot breekt krijg je daar ook 100 punten voor. Je 
  mag twee keer langs de doelen rijden. Het beste wat je kan halen is 2000 
  punten (100 punten met elke pijl) maar dat is heel moeilijk.
  
  Prijs:
  Als je meer dan 1000 punten haalt krijg je een stukje hart en als je meer 
  dan 1500 punten haalt een pijlenkoker-upgrade! Je kan elk van die dingen 
  maar een keer winnen.
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------
          b. Zelfbedachte minigames en andere leuke dingen
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  
  KIPPENRACE
  
  Ga als volwassen Link naar Lon Lon Ranch. Je ziet links bij een boom een 
  paar kippen. Sla nu een kip met je zwaard tot hij zijn vrienden erbij roept 
  en achter je aan gaat. Probeer nu zo veel mogelijk rondjes om de omheining 
  met paarden te rennen (dus niet op Epona) zonder geraakt te worden door de 
  kippen.
  Record: 8 (PHilder)
  
    DRIE HARTJES
  
  Speel het spel uit met slechts drie hartjes. Verzamel geen stukjes hart en 
  laat de hartcontainers liggen als je een baas hebt verslagen. Als dit je 
  lukt kan je jezelf met recht een meester in het spelen van Zelda noemen!
  Kijk trouwens ook of je dit lukt zonder ook maar één Game Over! Het is mij 
  zelf gelukt!
  
    SHADOW TEMPLE ZONDER LENS OF TRUTH
  
  Ja ja, dat is wel moeilijk he! Speel de Shadow Temple uit zonder de Lens of 
  Truth te gebruiken! Dat kan erg lastig zijn, als je bijvoorbeeld onzichtbare 
  kistjes hebt. Of wat dacht je van op een bewegend onzichtbaar platform 
  springen boven een bodemloos ravijn!? Een echte uitdaging dus.
  
    ZO MIN MOGELIJK ITEMS
  
  Speel het spel uit met zo min mogelijk items. Items die je bijvoorbeeld weg 
  kan laten zijn: Biggoron's Sword, Giant's Knife, Hylian Shield (ja, echt 
  waar!), Lens of Truth, Magic Beans, Farore's Wind, Nayru's Love, 3 flessen, 
  Deku Nuts, Ice Arrows, alle mogelijke drankjes en ga zo maar door. Je kan 
  het jezelf zo moeilijk maken als je maar wil.
  
  IRON BOOTS IN GANON'S CASTLE
  
  Versla Ganondorf zodat de toren in begint te storten en je met Zelda uit de 
  toren moet ontsnappen binnen 3 minuten. Trek nu je Iron Boots aan en probeer 
  binnen de tijd uit het kasteel te komen. Dat zal een stuk moeilijker zijn 
  dan normaal. En als je dan toch bezig bent, kan je gelijk ook nog wel even 
  Ganon verslaan met je Iron Boots aan, toch?
  
  RECORDS
  
  Grootste vis (kind)      16 pond     Tom Razoux
  Grootste vis (volwassene)   35 pond     Stijn Kremers
  Horseback Archery       1960 punten   Stijn Kremers
  Marathon           1:08      PHilder
  Obstacle Course        0:49      PHilder
  Dampe Race          0:57      PHilder
  
  Mail je records naar mij om ook een plaatsje in deze rij te krijgen. Doe het 
  wel eerlijk!!! Ik garandeer trouwens niet dat ik deze lijst ooit nog eens ga 
  updaten ;)
  
  Weet je zelf ook een leuke minigame of een leuke manier om het spel uit te 
  spelen, mail het dan maar, dan zet ik het in de lijst met je naam erbij of 
  niet ;)
  
  
  ===========================================================================
                  16. CREDITS
  ===========================================================================
  
  
  Deze FAQ is geschreven door PHilder. Hieruit mag niets worden 
  gepubliceerd op andere websites dan...
  
  www.gamefaqs.com
  www.fbgames.com
  www.waregames.com
  www.neoseeker.com
  www.rpgzone.nl
  come.to/zeldadomein
  
  ..zonder mijn toestemming. Om mijn toestemming te vragen kan je mailen. 
  Waarschijnlijk krijg je die toestemming dan wel.
  
  Als informatiebronnen heb ik gebruikt:
  
  - mijn eigen spel ervaring
  - de officiële handleiding
  - de Unofficial Players' Guide to Zelda 64 (copyright Paragon Publishing
   Ltd 1998/1999)
  - hele kleine stukjes waar ik zelf niet uitkwam: verscheidene andere FAQs
   op de GameFAQs pagina (meestal die van marshmallow).
  - het Engelstalige verhaal van www.zelda64.com
  
  ALS IEMAND ANDERS MEENT DE RECHTEN TE HEBBEN VAN EEN ONDERDEEL VAN DEZE FAQ, 
  MOET HIJ OF ZIJ MIJ MAILEN, DAN GEEF IK JE OOK EEN CREDIT)
  
  If you think you should have a credit too, please mail me, and I see if 
  you're right. When you're right, I'll give you a credit.
  
  _____________________________________________________
  
  SPECIALE DANK AAN:
  
  Alle bezoekers van deze FAQ
  
  Masterparle,     voor het geven van de locatie van de laatste Big Poe
  Casper van der Veen, hij heeft het hoofdstukje "Vier Flessen" geschreven.
  CJayC,        die deze FAQ voor mij op gamefaqs.com geplaatst heeft
  Nintendo,      die dit fantastische spel gemaakt heeft
  
  ______________________________________________________
  
  Bezoek ook de bijbehorende website:
  
  http://come.to/zeldadomein
  
  
  Mail me voor alle vragen en opmerkingen over het spel:
  
  zeldadomein@hotmail.com
  
  
  
  -- END
  
  

  View in: