hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by CWall

  Version: 1.0 | Updated: 02/08/06 | Search Guide | Bookmark Guide

  ===================================================================================
  
                    PERFECT DARK
                   För Nintendo 64
  
  ===================================================================================
  
               Komplett guide av Christian Wall
                  Version 1.0 (8/2 2006)
                 cwall_85(at)hotmail.com
                 http://home.swipnet.se/cpg
               Copyright © 2006 Christian Wall
  
  ===================================================================================
  
                    Innehåll
  
  ===================================================================================
  
                  1. Introduktion
                  2. Nyttiga tips
                  3. Snabbguide
                  4. Agent
                  5. Special Agent
                  6. Perfect Agent
                  7. Fuskguide
                  8. Challenges
                  9. Vapenguide
                  10. Vapengömmor
                  11. Föremål
                  12. Sköldar
                  13. Combat Simulator-info
                  14. 100%, Carrington Institute
                  15. Hemligheter och Ost
                  16. Storyanalys
                  17. Om dokumentet
  
  För att nå en avdelning i guiden fort ska du ta fram programets sökfunktion
  (CTRL F) och sedan skriva in avdelningens nummer och rubrik. Du kan även söka
  på uppdragen, men då är det lite svårt att navigera.
  
  OBS!! "Spawna" = Av engelskans "Spawn". Fiender som dyker upp ur tomma intet.
  
  ===================================================================================
  
                   1. Introduktion
  
  ===================================================================================
  
  Efter att äntligen ha klarat Goldeneye och till och med skrivit en guide till det
  bestämde jag mig för att även prova på Perfect Dark igen. Med bara några avklarade
  uppdrag på Perfect Agent sedan tidigare hade jag väl inte direkt några planer på
  att klara det här spelet till 100%, än mindre skriva en guide till det. Ha! Jag
  uppskattade inte ens eländet. Men ser man på, det blev både och. Hoppar man av
  juridikstudier ska man väl få utmaning från något. Jag är mycket nöjd med denna
  guide. Alla strategier har kanske inte ursprungligen undertecknad som upphovsman,
  men allt är skrivet av mig och guiden täcker detta enormt omfattande spel tämligen
  väl. Visst hade man kunnat begära walkthrough för alla Co-Operative-uppdrag samt
  för 2-, 3- och 4-spelar-lägena i Challenge, men ingen är perfekt. Förutom detta lär
  du nog hitta allt du letar efter i denna guide. Även om Perfect Dark fortfarande
  inte ligger på min toptio så var det länge sedan jag fick så här mycket stimulans
  av ett tvspel. Klara Perfect Agent, fixa alla fusk och Challenges. Det är värt det!
  
  ===================================================================================
  
                   2. Nyttiga tips
  
  ===================================================================================
  
  Här får du några tips som är särskilt användbara för att lyckas med alla uppdrag
  och fusk. Dessa är särskilt viktiga för att överleva Perfect Agent.
  
  Ändra kontrolltyp
   Ifall du inte gillar hur kontrollen fungerar ska du gå till Control i startmenyn.
   Där kan du skifta dem som du vill. 1.1 är standard, men vissa hävdar att 1.2 är
   ett absolut måste. Jag kunde dock inte vänja mig vid den och det är fullt möjligt
   att klara allt i spelet med 1.1. Sätt i två kontroller och du kan välja på att
   spela med två kontroller samtidigt. I "teorin" låter det ju häftigt.
  
  Ändra inställningar
   Ta en titt på startskärmen där du ändrar alternativ. Kanske är det nåt som
   inte passar dig. Dessa kan du också se från menyskärmen där du väljer uppdrag
   och i Combat Simulator.
    Audio       Ljudinställningar. Självklara grejer förutom Language Filter
              Bockar du för denna ruta så cencureras alla svordomar.
    Video       Skärminställningar. Screensize har med hur ihoptryck du vill
              ha bilden. Ratio beror på om du har widescreen-TV eller ej.
              4:3 är vanlig TV, 16:9 är widescreen. Hi-Res kan du endast
              använda om du har extra RAM-minne till din N64. Detta gör
              upplösningen bättre (du ser saker lättare och det blir
              snyggare). 2 Player Screen Split beror på hur skärmen delas
              när ni är två mänskliga spelare. Är Alternative Title Screen
              inte ibockad får du se introsekvensen i början, är den det
              så får du istället se ett litet mysko bildspel.
    Control      Mest frågetecken kanske. Control Style kan du läsa om ovan.
              Är Reverse Pirch ikryssad trycker du upp så tittar du ner
              och tvärtom. Ej ikryssad är tvärtom och mysko, men inte om
              man spelat mycket Quake. Look Ahead har jag inte den blek-
              aste vad det innebär. Roll Head innebär att det guppar upp
              och ner medan du går tror jag. I Goldeneye fanns inte detta
              inprogrammerat. Auto-Aim innebär att vapnet söker sig auto-
              matiskt. Det är bra för nybörjare, men det krånglar ofta.
              Riktigt avancerade får däremot mycket lättare att få head-
              shots utan Auto-Aim eftersom att man då styr bössan med
              C-knapparna. Välj Hold på Aim Control ifall du vill hålla
              R-knappen intryckt när du siktar. Toggle innebär att du
              trycker en gång för att få fram det och sen en gång till för
              att ta bort.
    Display      Prylar som visas på skärmen helt enkelt.
              Sight on Screen: Det gröna siktet framför dig. Svårare utan.
              Always Show Target: Som det låter antar jag...
              Show Zoom Range: I nedre delen av skärmen kan du se hur
              mycket ett vapen kan zooma.
              Ammo on Screen: Återstående ammunition visas.
              Show Gun Function: Visa primär och sekundär vapenfunktion.
              Paintball: Färgfläckar istället för kulhål.
              In-Game Subtitles: Undertexter medan du spelar.
              Cutscene Subtitles: Undertexter i sekvenser.
              Show Mission Time: Visar en klocka i ena hörnet så att du
              kan se hur mycket tid som passeat på uppdraget. Rek detta.
    Cheats       Klara uppdrag och du får fusk som du kan slå på här. Dels
              får du ett fusk per avklarat uppdrag och dels har alla upp-
              drag en speciell tid du ska klara också. Med fusk på så
              räknas det inte om du klarat ett uppdrag.
    Cinema       Titta på sekvenser.
  
  Strejfa
   En mycket enkel teknik som är helt nödvändig för att du ska klara dig på Perfect
   Agent. Med kontrolltypen 1.1 använder du C-knapparna för att gå i sidled. Detta
   är mycket praktiskt för att undvika fiendeeld. Ta skygg bakom lådor, hörn och
   annat.
  
  Titta fram
   En annan användbar teknik är att ställa dig bakom en vägg och hålla R-knappen
   intryckt. Använd sedan C-knapparna för att snabbt titta fram och sen tillbaka
   igen. På detta sätt kan du snabbt skjuta ner nån utan att ta stryk.
  
  Bättre träffsäkerhet
   Att bara hålla Z-knappen intryckt och skjuta på allt som rör sig lönar sig icke.
   Genom att skjuta enstaka skott med automatvapen så hinner vapnet stabilisera sig
   själv efter varje skott. Dessutom sparar du ju ammuntion på det här viset och
   slipper ladda om så ofta. Viktigt att tänka på när du använder CMP150 t.ex.
   Ett annat sätt att både stabilisera ditt sikte när du håller R-knappen intryckt
   och att öka träffsäkerheten vid automateld är att ducka. Håll R och tryck på C-
   ner för att ducka. Du kan ducka ännu längre ner genom att trycka två gånger på
   C-ner. Ducka gör dig mycket långsamare, men träffsäkerheten ökar markant.
  
  Strejfspringa
   En teknik du MÅSTE använda för att få alla fusk. Du springer nämligen mycket
   fortare på detta vis. Mycket fortare! Tryck styrspaken framåt samtidigt som du
   håller höger eller vänster C-knapp intryckt. Du springer då på diagonalen vilket
   är svårt i trånga utrymmen och livsfarligt bland fiender. Så överanvänd inte det.
  
  Vapens sekundära funktion
   En brilliant introduktion till Perfect Dark är att alla vapen har en sekundär
   funktion. Detta kan till exempel vara en granatkastare på en automatkarbin eller
   en detektor som känner av närliggande minor. Om du fastnat, tänk på den sekundära
   funktionen. Ibland är sekundär eld mycket bättre än den primära. Håll B-knappen
   intryckt för att ändra mellan funktionerna.
  
  Fienders tveksamma beteende
   Du måste verkligen lära dig hur fienderna fungerar. Det som gör dem svårare
   mellan de olika svårighetsgraderna är följande: skada de gör, skada de tar,
   träffsäkerhet och reaktionshastighet. Inget om intelligens! De är alltså
   lika dumma hela tiden och du måste lära dig dig utnyttja denna svaghet. Här
   har du några grejer att tänka på. En vakt skjuter vanligtvis bara en salva
   åt gången och väntar alltid ett par sekunder innan han skjuter igen. Så det
   är bara att vänta tills salvan är slut och sen gå fram och döda. Kommer
   vakten springande (vilket sällan sker) slutar han inte skjuta förrän långt
   senare. En salva skjuter de nästan alltid på samma ställe och sprider därför
   inte ut den. Däremot så kan de fuska på samma sätt. På de svårare svårighet-
   graderna när de väl börjat skjuta åt ditt håll spelar den ingen roll hur fort
   du springer åt sidan. Så länge de ser dig så träffar kulorna ändå. Däremot
   blir det svårare att träffa dig på längre håll.
  
  Intelligenshoppet från Goldeneye
   Fiendeprogrammeringen är kraftigt revolutionerad från Perfect Darks föregångare.
   Om vakterna i Goldeneye var helt blåsta är de bara intellektuellt handikappade i
   Perfect Dark. Här ska vi prata om skillnaderna och hur du utnyttjar dem. Då och
   då krånglar fiendens vapen. Detta sker då och då även på Perfect Agent. Detta har
   räddat mig flera gånger, så sker detta har du flera sekunder på dig att skjuta
   dina fiender. Tänk på att du då har flera sekunder på dig att skjuta fienden.
   Till skillnad från Goldeneye kan vakterna i detta spel tappa sina vapen ifall du
   skjuter på dessa. Det tar sedan evigheter för dem att plocka upp det. Plockar
   du upp de istället försöker de istället dra en Falcon 2 och då är de sällan så
   svåra. Försök ialla fall utnyttja detta till din fördel genom att träffa vapen
   om du inte kan träffa någonting annat. I Goldeneye kunde vakterna inte heller
   ladda om, utan de hade obegränsat med ammunition. I Perfect Dark har de däremot
   lite mer konventionella vapen. Du kan alltid försöka använda detta knep för att
   vänta ut deras magasin. Vakterna är inte tillräckligt smarta för att ta skydd
   medan de laddar om.
  
  Använd rätt vapen
   Du har väldigt ofta tillgång till mer än ett vapen på en bana. Det är inte
   alltid det är smartast att använda det kraftfullaste. På en bana där upp-
   märksamhet är något negativt är det oftast ljuddämpare som gäller. På en
   bana med avstånd bör du använda ett vapen med kikarsikte. Nästan alla vapen
   har ett syfte nån gång. Utom Reaper... den är alltid värdelös. ;)
  
  Ladda om
   Så gott som alla vapen har ett begränsat antal skott per magasin. Du måste
   alltid hålla koll på hur många du har kvar så att du inte måste ladda om
   mitt i en skottlossning. Sker detta ändå måste du snabbt söka skydd. Helst
   ska du flytta på dig och ladda om innan detta händer. Tänk på att magasinen
   försvinner enormt mycket fortare i Perfect Dark än i Goldeneye.
  
  Byt vapen
   Nyckeln till att vara en effektiv tok är att kunna skifta mellan vapen
   smidigt. Kan du inte det kommer du att bli skjuten. Lär dig vilken följd
   vapnen dyker upp i. Tryck på A-knappen en gång för att få fram det näst-
   följande, tryck två gånger snabbt för att få fram det därefter osv. Du måste
   också kunna skifta till det föregående vapnet. Detta gör du genom att trycka
   på Z och A samtidigt, A-knappen någon milisekund tidigare så att du inte
   skjuter istället. Vill du ha vapnet som ligger två gånger tidigare så ska
   du hålla Z-knappen intryckt medan du trycker på A två gånger. Lyckas du få
   detta att flyta så har du en rejäl fördel. Få fram fel vapen är dödligt!
   Du kan förstås också hålla A-knappen intryckt för att välja vapen men detta
   är mycket mer oeffektivt. Ifall du befinner dig under tidspress kan du alltid
   ta fram Start-menyn och välja vapen därifrån. Alltid snabbast.
  
  Var tyst
   På de vissa banor är det A och O att vara tyst, ialla fall på de högre svårighet-
   sgraderna. Använd vapen med ljuddämpare för att undvika uppmärksamhet. Du kan
   också skjuta "tyst" med vapen som Dragon om du håller R-knappen intryckt och
   skjuter enstaka skott. Ifall du får mer än två vakter mot dig på Perfect Agent
   kan du räkna med att bli mosad. Händer detta så flyr du och prickar ner dem när
   de kommer springande mot dig istället.
  
  Huvudskott
   Headshots. Dessa dödar alla vakter med ett enda skott. Det finns alltså inga
   vakter med stålhuvuden som i Goldeneye... förutom Skedars då. Så långt det går
   bör du alltid sikta på huvuden. Så försök helst smyga på dig dina fiender och sen
   snabbt pricka ner dem innan de märker dig... fast gör inte så på riktigt. -.-
  
  Säkerhetsutrustning
   Som kameror och larm. Står du framför en kamera i cirka tre sekunder så
   kommer larmet att gå och en massa elaka vakter dyker upp. Skjut sönder
   dessa så fort som möjligt. Helst direkt i linsen, men då finns risken att
   bli upptäckt om du är slö. Larm finns inte på många banor, men vakterna
   slåss nästan om att sätta igång alarmet först. Du bör förstås skjuta dessa
   soldater så fort som möjligt och aldrig någonsin trycka på B-knappen vid
   ett alarm. Utlöses ett alarm är det dock inte hälften så farligt som i
   Goldeneye. Inga machovakter med basker alltså.
  
  Köp mer RAM-minne ifall du inte har
   Nintendo gjorde felsteget att sälja en 8 MB RAM-uppgradering till Nintendo 64.
   Spel som Donkey Kong 64 och Majora's Mask fungerar inte utan extra RAM, men
   Perfect Dark fungerar ialla fall med två spelare i Combat Simulator. Har du inte
   RAM, köp! Annars är spelet absolut inte värt pengarna. Finns det något lättare
   sätt att skrämma bort konsolspelare än att dra in uppgraderingar i bilden? Nej!
  
  ===================================================================================
  
                    3. Snabbguide
  
  ===================================================================================
  
  Detta är en mycket enkel snabbguide som enbart förklarar för dig vad du måste
  göra för att klara uppdragen. Inga strategier utan bara saklig information.
  Detta funkar med alla svårighetsgrader. Vill du ha mer detaljerad info ska du
  läsa i avdelningarna för respektive svårighetsgrad.
  
  * Endast Special Agent och Perfect Agent
  ** Endast Perfect Agent
  
  =========
  Defection
  =========
  
  1: Slå ut intern säkerhetshubb*
    I rummet i direkt anslutning till taket kan du hitta en skärm. Kasta en ECM
    Mine på den.
  
  2: Inhämta nyckelkortshalsband*
    Tryck på knappen på bordet utanför de stora dubbeldörrarna på översta våningen
    och dörrarna låses upp. Gå in och knocka De Vries för halsbandet. Får ej dödas.
  
  3: Ladda ner projektfiler**
    På nedersta kontorsvåningen kan du höra röster utanför en dörr. Vänta tills
    teknikern kommer ut och följ sedan efter honom till en dator. Knocka honom när
    han satt igång en terminal och använd sedan Data Uplink för att ladda ner.
  
  4: Slå ut extern säkerhetshubb*
    I ett av rummen på bottenplan finns en skärm nära golvet. Placera en ECM Mine.
  
  5: Få tillträde till laboratoriet
    Ta dig till hissen på bottenvåningen.
  
  =============
  Investigation
  =============
  
  1: Filma radioaktiv isotop
    Följ vägen tills du når två stora vita dörrar. Gå genom den högra och använd
    CamSpy och fotografera gröna prylen.
  
  2: Starta rörelseschema för underhållsrobotar*
    Från startpunkten, följ roboten så öppnar den en dörr. Följ stigen och du når
    två skärmar. Aktivera den främre först och sedan den bortre.
  
  3: Stäng ner experimenten*
    I området med forskare finns tre forskare som du ska hota för att de ska stänga
    av sina experiment (inte den vid testskjutaren). Den längst bort är inte med-
    görlig. Knocka honom och aktivera rätt terminal.
  
  4: Inhämta teknologisk prototyputrustning**
    Det finns tre olika föremål som du måste hitta. I korridoren i sektion två ska
    du ta första dörren till vänster och plocka upp K7 Avenger från vakten i käl-
    laren under. I samma korridor ska du ta andra dörren till höger och spräcka
    glaset. Plocka upp Night Vision. I sista rummet ska du åt vänster och plugga upp
    skölden längst bort.
  
  5: Lokalisera Dr. Caroll
    Följ vägen tills du finner honom.
  
  ==========
  Extraction
  ==========
  
  1: Få tillgång till foajéhissen
    Gå till hissarna...
  
  2: Återaktivera kontorshissen**
    På nedersta kontorsvåningen ska du springa runt tills du finner terminalen
    längst bort. Aktivera den.
  
  3: Förstör dataDynes svävarkopter*
    Plocka upp raketgeväret på Cassandras våning och skjut sönder svävarkoptern.
  
  4: Besegra Cassandras livvakter
    Döda alla Cassandras livvakter (kvinnor med hagelbrakare). På Agent så behöver
    du bara döda vakterna nära taket.
  
  5: Träffa CI på helikopterplattan
    Bege dig till helikopterplattan.
  
  ===========
  Hostage One
  ===========
  
  1: Rädda förhandlaren (ej Perfect Agent)
    Skjut ihjäl vakterna som siktar på gisslan.
  
  2: Eliminera takskyttar*
    Det finns sju stycken. Gå ut på alla våningar du ser dem. Den svåraste är den
    på andra dammen, borta på muren vid horisonten.
  
  3: Aktivera vindgeneratorn
    Gå till källaren och följ kablarna till höger. Aktivera båda terminalerna och
    följ sedan kablarna åt andra hållet och aktivera terminalen på den stora burken.
  
  4: Lokalisera och eliminera dataDyne-hackers**
    Bege dig upp till datorerna på översta och näst översta våningen och döda
    hackers.
  
  5: Tillfångata dataDyne-vakt**
    Knocka vilken vakt som helst istället för att döda den. Förslagsvis en hacker.
  
  6: Rädda Carrington
    I nedre delen av källaren ska du döda alla maskerade vakter (även dem vid andra
    dörren) så får du ett nyckelkort till Carrington.
  
  =======
  Stealth
  =======
  
  1: Hämta utrustning
    Följ vänstra väggen till kloakerna och ta sedan till höger tills du finner
    utrustningen.
  
  2: Fäst sändare på limousin**
    På gatan i mitten av området finns en limousin. Fäst en sändare på den innan
    den försvinner. Antingen måste agenten bredvid ha ryggen mot eller också måste
    du först knocka honom.
  
  3: Förbered flyktväg*
    Gå in på bakgatan och kasta en Remote Mine på någon av de igenmurade dörrarna
    vid brandstegen.
  
  4: Skapa fordonsrelaterad skenmanöver
    Gå till startpunkten och använd reprogrammer på taxin. Inom kort kommer nämna
    bil förstöra roboten och locka ut vakter.
  
  5: Få åtkomst till G5-byggnaden
    Efter föregående uppgift kan du lugnt bege dig till andra sidan banan och gå in.
  
  =============
  Reconnaisance
  =============
  
  1: Slå ut störningsgenerator**
    I rummet med laserstrålarnas strömbrytare, ta en av dörrarna och du kommer till
    ett unket rum med datorer. Aktivera skärmen.
  
  2: Avaktivera lasersystem*
    I rummet innan mötesrummet finner du fyra strömbrytare. Avaktivera alla.
  
  3: Filma konspirationsmöte
    Spring upp på kablarna nära taket i nämnda rum och följ dessa in i nästa rum.
    Skicka ut CamSpy in i luckan till nästa rum.
  
  4: Hämta Dr. Caroll-backup från kassaskåp
    Gå till kassaskåpet och placera din Door Decoder på strömbrytaren bredvid.
  
  5: Lämna byggnaden
    Ta fram Remote Mine och detonera din mina. Följ sedan gången till den dörr som
    sprängdes. På Agent exploderar det automatiskt.
  
  ============
  Infiltration
  ============
  
  1: Stäng av luftvärnsradar
    Gå via minfältet med helikopterplattan in i inhängnade området och ner i luckan
    i marken. Placera Explosives på en skärm här nere.
  
  2: Placera kommunikationsaparat på antennen*
    Gå till området nedanför rampen och du finner en antenn. Sänk den med ström-
    brytaren på sidan och kasta sedan upp Comms Rider på den.
  
  3: Slå ut alla robotar**
    Förstör alla tre robotar med raket eller pistolseld. En finns i inhängnade om-
    rådet vid mekanikern och två vid antennen.
  
  4: Få tillträde till hangarhissen
    I inhängnade området ska du knocka mekanikern för ett hisskort och gå sedan fram
    till sidan av en av ståldörrarna och aktivera en av hissarna (vänster bäst).
  
  5: Ta kontakt med CI-spion
    Följ vägen genom hangaren för att träffa honom.
  
  ======
  Rescue
  ======
  
  1: Förstör datorfiler**
    I själva labområdet. Hämta helst först förklädnaden och använd den. Gå sedan
    till korridoren med två ramper så långt bort från lagerlokalen som möjligt. I
    denna korridor finns två dörrar precis i mitten. Gå in i den högra (om du tittar
    nedför rampen) och hacka in på en av datorerna här med Data Uplink, så att alla
    dörrar börjar krångla. Gå till toppen av rampen och in i högra rummet. Förstör
    skärmen här inne.
  
  2: Lokalisera konspirationsbevis*
    Bör utföras innan ovanstående. När du kommer in i labområdet, gå direkt till
    vänster så långt du kan och ta sedan dörren till höger. Tryck på första ström-
    brytaren till höger och en kapsel höjs upp. Titta på den med X-Ray Scanner. Är
    den tom, prova en annan.
  
  3: Införskaffa och använd teknikerförklädnad
    Agent: I bråten när du kommer igenom hålet till labområdet.
    Special Agent: När du kommer in i labområdet, följ korridoren till höger så
    långt du kan och du når två smådörrar. Gå in i en av dem och knocka teknikern.
    Perfect Agent: Gå till samma ställe som på Special Agent, men då är dessa dörrar
    låsta. Gå istället igenom stora dörren bredvid och sping upp på övervåningen i
    det här hangaret. Det finns ledningar här uppe som du kan gå på. En av dessa
    leder in i i ett ventilationsschackt till samma duschrum som Special. Klå
    teknikern och leta sedan i skåpen bredvid.
  
  4: Få tillträde till obduceringslab
    Du måste använda förklädnaden. Gå sedan till närmaste dörren till hålet du
    sprängde. Döda en av vakterna när du kommit in i labbet.
  
  5: Rädda Överlevanden från kraschen
    Efter att du klarat föregående uppgift, gå ut i korridoren, gå till höger och ta
    första dörren till höger. Följ vägen och gå in i nästa lab.
  
  ======
  Escape
  ======
  
  1: Lokalisera alien-medicin**
    Följ vägen tills du når ett rum med en glasruta och ett par gastunnor (ligger
    direkt efter utomhuspassagen). Spräng rutan med en granat från din SuperDragon
    och aktivera grejen där inne. En dörr i närheten öppnas och där ligger medicinen
  
  2: Träffa CI-spion
    Agent: Följ bara vägen och du finner honom i rummet direkt efter utomhuspassagen
    Övriga: Gå till samma ställe som på Agent men fortsätt följa vägen och du kommer
    igenom en massa dörrar. Gå åt höger så fort du finner honom bland datorer.
  
  3: Lokalisera hemligt hangar
    Jonathan kommer att spränga ett hål hit.
  
  4: Återuppliva Maian-livakt*
    När du kommit in i hemliga hangaret ska du leta upp dörren som leder till alien.
    Använd Alien Med-Pac på honom och vänta på verkan.
  
  5: Fly Area 51
    Finns två sätt. Efter att du, Jonathan och Elvis ska du antingen stanna bakom
    Jonathan. Då kommer han att aktivera dörrarna och uppdraget avklaras. Eller
    också springer du före honom och då måste du upp till terminalerna längre bort
    i rummet och aktivera dem. Därefter går du till svävarcykeln i rummet och
    trycker två gånger på B. Följ sedan bara korridorerna tills du når ett hangar
    med tre utgången. Ta dörren längst bort på nedervåningen och följ sedan kor-
    ridoren och ta till vänster så fort du kan, och du kommer strax ut.
  
  =========
  Espionage
  =========
  
  1: Införskaffa förklädnad och gå in i basen
    De första vakterna får bara skjutas med Crossbow (Sedate), DrugSpy eller slag.
    Gå in i grottan och hämta förklädnaden från flygvärdinnan. Sätt på dig den och
    gå in i basen.
  
  2: Checka in utrustning*
    Innan du går in i basen ska du ta hissen upp och hämta en portfölj. Knocka
    gubbarna.
  
  3: Lura säkerhetssystem
    Agent: När du kommit in i basen ska du ta rulltrappan till höger och sedan
    fortsätta in i korridoren åt höger. Följ den och du når ett rum med en dator.
    Aktivera den.
    Övriga: Ta rulltrappan rakt fram och lägg portföljen på bandet, spring sedan in
    i korridoren och sedan in i korridoren rakt fram i nästa rum. Gör likadant som
    Agent.
  
  4: Skaffa flygplaner från kassaskåp**
    Nära personalhissen mot Air Force One finns ett par rum med ett kassaskåp. På en
    av dörrarna står en mina. Skjut den och kryp sedan igenom luckan bredvid dörren.
  
  5: Borda Air Force One
    Undersidan: Gå till industrihissen och åk ner med den. Skjut sönder skärmen och
    gå sedan försiktigt igenom lasern tills du når en stege.
    Ovansidan: Ta personalhissen och när den nått botten, ta den uppåt en våning. Gå
    sedan åt vänster för att nå planet.
  
  =============
  Antiterrorism
  =============
  
  1: Lokalisera och återta utrustning*
    Gå till botten av planet och knocka vakten allra längst bort för att få ett
    hisskort. Aktivera sedan röda strömbrytaren och din portfölj hissas upp. Använd
    mathissen för att dig upp igen.
  
  2: Lokalisera Presidenten
    I ett kontor i övre delen av planet.
  
  3: Följ Presidenten till flyktkapsel
    Spring till botten av planet via köksdelen och gå in i andra rummet här nere.
  
  4: Säkra Air Force Ones kurs**
    När uppgift 5 är avklarat, spring till den översta våningen av planet och in
    till cockpiten. Aktivera den röda knappen mellan pilotsätena.
  
  5: Koppla bort UFO från Air Force One
    På Perfect Agent MÅSTE detta göras innan uppgift 4 och helst 3. Kasta in en
    Timed Mine i delen som ansluter UFOt (i mitten av mittenvåningen).
  
  =============
  Confrontation
  =============
  
  1: Inhämta Presidentens hälsoscanner*
    Följ snöväggen åt höger tills du når det kraschade planet. Scannern ligger i
    snön inte långt från nosen.
  
  2: Aktivera spårningsignal
    Inte långt från startpunkten finner du flyktkapseln. Aktivera den.
  
  3: Stäng ner fiendens störningsaparat**
    Inte helt lätt att hitta. I området där du står inför många vägskäl, ta vägen
    längst åt höger och följ sedan tunneln tills du når ett område med miniguns.
    Skjut ett par magasin på Skedar-skeppet här och kasta en Remote Mine.
  
  4: Döda Presidentklon
    Sätt på Presidential Scanner och följ prickarna. Den ena leder till presidenten
    och den andra till klonen. Klonen bär ingen jacka. I stora vägskälet, ska du ta
    vägen näst längst till höger för att se honom i ett hål i marken. Skjut honom
    ovanifrån.
  
  5: Lokalisera och rädda President
    Följ den andra pricken på radarn och du finner honom i en grotta. Skjut sönder
    robotarna och skjut sedan på Trent ett par gånger. Börja sedan springa upp ur
    grottan men håll nu till höger tills du når en illröd himmel. Spring över snö-
    fältet tills du når Elvis.
  
  ===========
  Exploration
  ===========
  
  1: Slå ut primär kraftkälla
    I första vägskälet, ta till vänster. Sätt på dig X-Ray Scanner och du kan se en
    massa strömbrytare. Tryck på de fyra som är gröna och gå sedan till våningen
    nedanföra och aktivera strömbrytaren här.
  
  2: Säkra laboratorier och forskningsdata**
    Från startpunkten, gå rakt fram i första vägskälet, höger i det andra och vän-
    ster i tredje. I rummen till höger och vänster finns tre forskare. Klå dem och
    ta deras data.
  
  3: Avaktivera GPS och autopilot
    Gå uppför så många trappor du kan och når bryggan. Hota piloterna tills de
    stänger av.
  
  4: Aktivera poolhissen*
    Från startpunkten, gå rakt fram i första vägskälet, rakt fram i andra, höger i
    tredje och du når snart en dörr med stål över fönstret. Aktivera skärmen här
    inne.
  
  5: Träffa och fly med Elvis
    Agent: När du kommer tillbaka ner från bryggan, ta dörren till vänster och följ
    korridorerna tills du träffar honom.
    Övriga: Från uppgift 1, ta dörren på nedervåningen och följ dessa blå korridorer
    tills du träffar Elvis. Följ sedan efter honom och försvara honom tills slutet.
  
  ==============
  Nullify Threat
  ==============
  
  1: Återaktivera teleporters
    Följ stigen tills du når en mörk trång gång. Skjut på de släckta gröna lyktorna
    för att öppna nya dörrar i labyrinten och du når till slut ett rum där Elvis
    kommer att aktivera teleporters. Obs, alla dörrar är redan öppna på Agent.
  
  2: Slå ut Cetan-megavapen
    Agent: Följ bara den enda vägen och du når snart ett rum där Elvis fixar skivan.
    Special Agent: Följ bara den enda vägen och du når ett enormt rum. Försvara
    Elvis medan han avaktiverar.
    Perfect Agent: Följ bara den enda vägen och du når en mängd korridorer med gröna
    lyktor. Skjut sönder dessa med FarSight och nya dörrar öppnas. Snart når du ett
    rum utan lyktor men med en kulspruta i taket. Använd Target Locater på FarSight
    på båda höger och vänster vägg av rummet och skjuter sönder dem mål som FarSight
    visar.
  
  3: Säkra kontrollrum*
    Du når detta automatiskt efter föregående uppgift.
  
  4: Återställ Dr. Carolls personlighet**
    Använd Data Backup på Dr. Caroll.
  
  5: Fly Cetan-skeppet
    Ja... vad tror du?
  
  =======
  Defense
  =======
  
  1: Återaktivera automatiska försvarssystem*
    Gå ner till hangaren och helikopterplattan och leta upp tre små strömbrytare i
    källaren. Aktivera dem och vapnen i närheten fungerar.
  
  2: Rädda gisslan
    Gå upp till kontoren. Skjut vakterna i fyra av rummen.
  
  3: Hämta experimentvapen
    På skjutbanan ska du aktivera terminalen och du kan plocka ner RC-P120.
  
  4: Förstör känslig information**
    Gå upp till kontoret längst till vänster och förstör den konstiga väggen med
    lasern. Använd samma vapen för att förstöra informationen.
  
  5: Avaktivera bomb
    Gå ner till helikopterplattan och använd Data Uplink på skeppet för att
    avaktivera bomben. Använd gärna Cloaking på RC-P120 för att komma hit.
  
  ==============
  Covert Assault
  ==============
  
  1: Slå ut sköldsystem
    Skjut sönder alla tre konsoler i första rummet med en Mauler.
  
  2: Öppna hangardörrar**
    Gå till motsatta rummet på andra sidan hangaret och aktivera en av konsolerna.
  
  3: Få åtkomst till navigationssystem
    Följ vägarna och du når strax ett rum där Elvis aktiverar en sak.
  
  4: Sabotera motorsystem*
    Följ de mörka korridorerna och du når snart ett enormt blått rum. Skjut sönder
    de orangea sakerna som håller ihop energistrålen.
  
  5: Ta kontroll över bryggan
    Fortsätt genom korridorerna och når snart bryggan. Skjut ihjäl alla Skedars du
    ser och du klarar uppdraget.
  
  =============
  Battle Shrine
  =============
  
  1: Identifiera tempelmål
    Sätt igång R-Tracker på en gång och följ prickarna på radarn. Sätt endast ut
    Target Amplifier på pelare som markeras på radarn. Resten är fejk.
  
  2: Aktivera bro
    När du når ravinen måste du på Special Agent och Perfect Agent skjuta sönder en
    klippformation under balkongen på andra sidan. Då kan du klättra sedan. I nästa
    område ska du använda IR Scanner för att se en konstig vägg. Använd Devastator
    på denna vägg. Följ korridoren och ta första dörren åt höger. Knuffa den kon-
    stiga stenen till markeringen på golvet.
  
  3: Få åtkomst till Inre Helgedom*
    Fortsätt följa korridorerna till ett stort rum. Under bron finns ett altare.
    Titta på det och offra ett av dina vapen (Falcon 2) genom att trycka på B. Då
    låses dörren upp till Inre Helgedomen.
  
  4: Förstör hemlig Skedar armé**
    Döda alla Skedars i armén du hittar.
  
  5: Döda Skedar-ledare
    Döda honom genom att först skjuta sönder hans sköld och medan han helar upp sig
    själv så skjuter du sönder kristallerna ovanför honom. Den största sist.
  
  ====================
  Mr. Blonde's Revenge
  ====================
  
  Klara alla vanliga uppdrag på Agent för att låsa upp detta uppdrag.
  
  1: Placera explosiv aparat i labhiss*
    Gå till labhissen på bottenvåningen och sätt Skedar Bomb. Använd gärna Cloaking.
  
  2: Eliminera dataDyne-kapten**
    Du möter henne automatiskt.
  
  3: Lokalisera och eskortera Cassandra till helikopterplattan
    Du finner henne på den översta kontorsvåningen. Avväpna henne och hota henne
    tills hon följer med till taket.
  
  =========
  Maian SOS
  =========
  
  Klara alla vanliga uppdrag på Special Agent för att låsa upp detta uppdrag.
  
  1: Sabotera fiendens medicinska experiment*
    Läs nedan om hur du kommer ut ur cellen. Gå ut i korridoren med ramper och ta
    första dörren åt vänster. Fortsätt in i nästa lab och skjut sönder båren här
    inne igenom glaset.
  
  2: Förstör tillfångataget Maianskt skepp**
    Se nedan hur du når hit. Du finner skeppet i sista hangaret. Töm ett par Dragon-
    magasin i det och det exploderar.
  
  3: Aktivera spårningssignal
    För att komma ut ur cellen, ska du knuffa båren mot fönstret och sedan skjuta
    sönder den. Följ korridoren med ramperna mot ett hangar med tre andra utgånger.
    Ta den övre till höger och följ sedan höger vägg till du når en lucka i väggen.
    Hoppa ner, ta hissen till övre delen och gå sedan till höger och du når ännu
    ett hangar. Ta hissen upp härifrån och når snart ett rum med datorer. Aktivera
    skärmen.
  
  ====
  WAR!
  ====
  
  Klara alla vanliga uppdrag på Perfect Agent för att låsa upp detta elände.
  
  1: Döda Skedar King
    Följ dina Maian-vänner och du når första kungen. Skjut honom i huvudet med ett
    fulladdat Mauler skott.
  
  2: Döda Skedar King 2*
    Fortsätt att följa dina Maian-vänner och du når även den andra. Döda likadant.
  
  3: Döda Skedar King 3**
    Döda den tredje på antingen samma sätt eller med Slayer.
  
  ========
  The Duel
  ========
  
  Lås upp detta uppdrag genom att ta en guldmedalj på samtliga uppdrag i Shooting
  Range. Titta i Vapenguide-delen om du låst upp alla vapen. Saknar du något är det
  Phoenix (skjut Elvis på Exploration) eller Guldmagnum (avväpna Trent på Confron-
  tation).
  
  1: Besegra dataDyne-vakt
    Skjut honom.
  
  2: Besegra Jonathan Dark*
    Gå runt barriären och skjut honom.
  
  3: Besegra Trent Easton**
    Skjut honom eller gå runt barriären och streja försiktigt fram för att skjuta
    honom.
  
  ===================================================================================
  
                     4. Agent
  
  ===================================================================================
  
  Agent är den lättaste svårighetsgraden. Här är vakterna tama, du kan ta hur mycket
  stryk som helst, övervakningskamerorna är få, uppgifterna få och okomplicerade,
  många dörrar låsta och dessutom finns det massor av sköldar. Jag rekommenderar
  starkt att du börjar med denna svårighetsgrad så att du får koll på hur banorna
  är konstruerade och hur spelet fungerar. Troligen behöver du inte så mycket hjälp
  här utan kanske kan nöja dig med snabbguiden ovan. Agent-strategierna är i regel
  förkortade och omgjorda Special och Perfect Agent-strategier. Jag har försökt an-
  passa till Agent så gott jag kunnat, men det är troligen inte perfekt. Därför kan
  jag då och då komplicera det mer än nödvändigt trots att lättare metoder troligen
  skulle vara nödvändiga. Jag ber om ursäkt för detta. Finner du motsatsen, att
  strategin inte räcker till för att det är för svårt, kan du läsa i Special Agent-
  motsvarigheten för lite mer djupodlande metoder. Jag leder dig inte till alla
  rum, vapengömmor eller sköldar i den här guiden, bara dem du måste in i och som jag
  finner nödvändiga. Läs i andra sektioner för att hitta alla vapen och sköldar.
  
  =======================================
  Uppdrag 1: dataDyne Central - Defection
  =======================================
  
  1: Få tillträde till laboratoriet
  
  På första uppdraget är det inte mycket att göra och tänka på. Hoppa av från heli-
  kopterplattan på dess vänstra sida och du kommer direkt ner till en dörr och en
  vakt någonstans i närheten. Gå genom dörrarna och du kommer att springa in i en
  annan vakt, vilken du lämpligast skjuter. Nerför rampen med dig och genom nästa
  dörr, spring nedför trapporna till nästa våning där du träffar ett gäng vakter.
  När du är färdig med dem ska du trycka på B-knappen vid den närmaste av dem två
  hissarna. Gå in i den och låt den ta dig raka vägen ner till bottenvåningen. Här
  nere kommer två vakter att se dig omedelbart. Antingen skjuter du dem därifrån du
  står eller också flyttar du dig mot motsatta hållet så att de inte kan se dig.
  Det finns en sköld precis bredvid hissen. Komihåg att plocka upp den innan annat.
  Ställ dig sedan vid toppen av trappan här och skjut alla vakter som kommer spring-
  andes mot dig. När alla är döda tar du den vänstra dörren här nere och du finner
  ännu ett gäng vakter. Ett tips är att locka ut dem och sedan skjuta dem vartefter
  de tycker upp framför dig. Gå in i rummet där du stod och undersök väggarna så
  finner du snart en hemlig dörr som öppnar sig. Denna leder till hissen som gör att
  du klarar uppdraget.
  
  ============================================
  Uppdrag 1: dataDyne Research - Investigation
  ============================================
  
  1: Filma radioaktiv isotop
  2: Lokalisera Dr. Caroll
  
  När du startar uppdraget ska du först bestämma dig om du vill samla lite ammunition
  från vakterna till höger. Jaså, det vill du? Gå då åt höger först och igenom dörren
  längst bort. Skjut vakten du ser och fortsätt sedan in i ett vilorum för att skjuta
  två till. Använd Falcon 2-ammo så länge du har det. Gå tillbaka mot hissen, passera
  den och skjut vakten du troligen möter strax. Följ korridoren till nästa dörr och
  skjut alla fyra vakter som kommer in hit. Stå bara och skjuta dem på löpande band.
  Gå in i nästa rum och leta bland lådorna för att hitta en sköld. Som du ser finns
  det två stora vita dörrar i rummet. Gå igenom den högra och du finner ännu en stor
  dörr. Går du igenom den stöter du på två vakter så skjut. Ta fram CamSpy efteråt
  och skicka in den i nästa rum. Här är det radioaktivt så du kan inte gå in i
  själva rummet. Låt din CamSpy sväva fram till den gröna isotopen och fotografera
  den med Z-knappen. Uppgift 1 klar.
  
  Gå tillbaka in i stora rummet du nyss var i och gå igenom stora dörren direkt till
  höger om dig. Skjut vakten mellan dörrarna först och du kommer sedan in i en kor-
  ridor. Här är det klokt att ta fram CMP150. Skjut mot dem patrullerande vakterna
  längst bort och var beredd på ett par rejält aktiva vakter på vänster sida kan
  komma fram närsomhelst. När dessa fyra är döda fortsätter du längst med korridoren
  och du kommer att träffa på två vakter på höger sida och två på vänster, så strejfa
  fram mycket försiktigt med din CMP. Fortsätt genom stora dörren längst bort till
  höger i korridoren: de andra är låsta. Skjut vakten du ser på en gång och invänta
  dem andra tre. Missar du vakter och fler än en attackerar dig samtidigt, försök
  retrirera tillbaka ut i korridoren. Fortsätt åt samma håll de kom ifrån och du når
  ett ställe med en massa laserstrålar. Har du klarat uppgift 2 ska du bara invänta
  en robot som deaktiverar strålarna åt dig. Tar max en minut. Således når du section
  3 av komplexet.
  
  Du kommer troligen springa in i en vakt direkt efter strålarna. Skjut! Gå in i
  nästa rum och du kan se en vakt långt bort till höger. Försök träffa honom genom
  att sikta med R-knappen. Vänd dig sedan till vänster och skjut nästa. Plocka upp
  ammuntion från bordet i mitten ifall du vill. I ena hörnet av rummet kan du se en
  glasvägg. Innanför den ligger en sköld ifall du skulle behöva. Fortsätt sedan in i
  nästa rum. I nästa rum står en terminal. Direkt till vänster och höger om dig här
  inne står Dragon-försedda vakter. Dragon är en stark automatkarbin och PD är inte
  som Goldeneye i den meningen att uzis skulle vara bättre än AK:or. Strjfa snabbt
  ut och försök skjuta en av dem, varpå du snabbt strejfar tillbaka och skjuter dem
  när de närmar sig. Gå fram till terminalen i rummet och ta fram din Data uplink.
  Tryck på B eller Z så börjar den hacka sig in i system så att dörren strax låses
  upp. När dörren är färdig kan du fortsätta in i section 4.
  
  Följ korridoren in i nästa stora rum, där alla olyckligtvis är utrustade med
  Dragons. Ta fram din Dragon för att visa dig tuff. Börja med att skjuta ner
  vakten längst bort till höger innan han märker vad som hänt och sikta sedan på dem
  andra två, använd dörren som skydd om du måste. Nu ska du in i rummet framför dig
  och så fort du gör det kommer du att se två kulsprutor i taket. Ta ett steg bakåt
  så kan ingen av dem träffa dig. Ta fram din Dragon och använd R-knappen för att
  skjuta sönder dem båda två från där du står. Spring sedan igenom korridoren och
  öppna dörren längst bort för att klara uppdraget.
  
  ========================================
  Uppdrag 1: dataDyne Central - Extraction
  ========================================
  
  1: Få tillgång till foajéhissen
  2: Besegra Cassandras livvakter
  3: Träffa CI på helikopterplattan
  
  ammolådor, sköld, bara livvakter uppe
  
  När du sätter igång kommer det vara mörkt och under tiden måste du använda Night
  Vision för att se något. Inga vakter kan se dig om du håller dig en bit ifrån dem
  samtidigt som du är tyst. Så håll dig så långt bort från vakten som möjligt, men
  ändå så att du kan skjuta honom. Använd R-knappen för att hela tiden sikta på
  huvuden. Öppna första dörren och backa lite. Därifrån skjuter du första vakten.
  Öppna nästa dörr och backa MYCKET för att inte andra vakter ska se dig. För att
  trean och fyran inte ska se dig ska du direkt trycka dig mot väggen mittemot dem.
  Därefter följer du området runt och skjuter nästföljande fyra vakter på avstånd.
  Gå nu in i vänstra hissen och åk uppåt (ta av dig Night Vision). Således är
  uppgift 1 avklarat.
  
  På våningen du når ska du först gå in i rummet närmast dig och du finner en sköld.
  Därefter ska du ta den bortre hissen upp till nästa våning. Följ korridoren här
  uppe och du möter strax två StormTroopers. Strejfa försiktigt fram så att du först
  bara ser den vänstra och skjut sedan också ihjäl den högra. Öppna dörrarna näst
  längst bort. På vägen runt möter du en butchig livvakt och när du når hissarna når
  du två till så strejfa snabbt undan och försök sedan strejfa fram försiktigt och
  pricka en i taget. Ta sedan trapporna upp till nästa våning och du kommer att se
  en ShockTrooper prata med några kontorsnissar. Skjut honom i ryggen och plocka upp
  raketgeväret framför honom om du vill.
  
  Fortsätt uppför nästa trapphus. Här uppe kommer du träffa Cassandra och fem av
  hennes livvakter. Här måste vi förstås vara lite billiga för att komma lindrigt
  undan. Direkt till vänster om rampen kan du se ett litet hörn du kan ta skydd.
  Ducka så långt ner du kan och göm dig precis bakom rampen här. Plocka på dig Night
  Vision eftersom att det blir mörkt. Ta fram din Falcon 2 eftersom att den är så
  pricksäker och dessutom har kikarsikte. Nu ska du strejfa fram otroligt långsamt
  och skjuta ner dem i exakt rätt ordning. För att göra strejfandet ännu långsamare
  kan du använda kontrollspaken för att "trycka" dig långsamt mot högra delen av
  rampen. Börja med vakten allra längst åt höger, den andra åt höger och sedan den
  tredje åt höger. Lite ovanför och till vänster om den föregående har du en ovanför
  rampen. För att döda den bör du mycket långsamt backa tills du har kornet på henne
  huvud. Den sista står under rampen och lätt att nå genom att bara strejfa framåt.
  När alla fem är döda så har du klarat uppgift 2 (på Agent-nivån är det bara dessa).
  Det är alltså bara att gå ut på taket och upp till helikopterplattan för att klara
  uppdraget. Det finns ett gäng ammolådor här uppe med raketer ifall du har lust att
  roa dig. Finns endast på Agent-nivån, enda gången du inte behöver raketgeväret.
  
  =========================================
  Uppdrag 2: Carrington Villa - Hostage One
  =========================================
  
  1: Rädda förhandlaren
  2: Aktivera vindgeneratorn
  3: Rädda Carrington
  
  sköld, vakt i slutet
  1: på vit mur 2: gå höger, ser en direkt 3-6: gå ut försiktigt, ser fyra, en bakom
  palmblad, en på högsta tak. 7: höger längst bort. vänster och upp. 8: innan går in.
  fyra översta våning, 2 ute, rensa korridor, ej sköld, vid utgång, ner
  
  Redan från start är du utrustad med en Sniper Rifle så gå fram till murens kant.
  Ute på bryggan nedanför kan du se två vakter som siktar mot gisslan. Du måste
  pricka ner dem fort, annars blir hon skjuten. Tryck på R-knappen och använd C-upp
  för att zooma in. När både är döda så har du klarat uppgift 1. Gå nu åt motsatt
  håll och du stöter snart ihop med en vakt. Skjut honom på långt håll eller gå fram
  och avväpna honom (roligare). Använd nu CMP150 istället för geväret. Hoppa ner till
  nedre delen i grottan och döda vakterna medan du springer. Strax når du ett väg-
  skäl och där ska du ta det lugnt. Titta upp och till vänster så kan du se en
  sniper. Den första av åtta du som bevakar området. Gå nu till höger istället och du
  kan se en sniper på avstånd. Skjut honom också om du vill. Gå nu försiktigt fram
  och du kommer strax att se hela fyra snipers på vänster sida. En av dem står skymd
  bakom några palmblad, vilket är värt att veta. Använd grottan för skydd och skjut
  dem alla så är du skyddad.
  
  Fortsätt nu åt vänster och gå du kan se en grotta längre fram och villan till höger
  om den. Du kan gå in i grottan och ta den vägen, men det är onödigt. Istället går
  till höger om grottan och du kan se en trappa som leder upp till villan. Från
  toppen av trappan kan du se den sista snipern framför dig (svår att se). Skjut
  honom och du vill känna dig säker. Gå nu in igenom dubbeldörrarna in i villan så
  kommer du genast att få tampas mot fyra vakter. Två av dem står till höger och två
  till rakt framför dig. Börja med dem åt höger och tänk på att de måste springa fram
  lite för att överhuvudtaget kunna träffa dig. När de är döda springer du nedför
  trappan och du når en korridor. Ett gäng vakter kommer att storma dig, alla från
  samma håll. Peppra bara in mot dem kommer och du bör klara dig fint. Ett rum till
  vänster har ett badrum med en sköld i duschen ifall du vill ha.
  
  Fortsätt genom den här våningen från vilket håll du vill och du når strax två vak-
  ter i ett kök. Skjut dem och du borde kunna se en trappa precis bakom köksväggen.
  Spring nedför för att träffa en vakt framför en vägg och en bakom. Du ska nu igenom
  dem första dubbeldörrar du ser, men det finns ett gäng andra vakter på den här
  våningen som du kan skjuta om du vill. Hursomhelst leder dubbeldörrarna till en
  ännu en trappa. Gå ut på den lilla balkongen här och titta ner så ser du en vakt.
  Skjut honom och invänta ännu en. Gå nedför trappan och öppna inte dörren till
  höger om du inte verkligen vill. Här finns tre vakter som aldrig kommer att upp-
  täcka dig annars. Istället går åt andra hållet och du når en typ av källare med
  ledningar i golvet. En vakt kan stå direkt till vänster.
  
  Följ ledningarna rakt framför och du når ett lite mörkt, mystiskt rum med tre
  vakter. Strejfa försiktigt fram så upptäcker du dem lättare. Skjut den första och
  den andra kommer fram. Den tredje ser du genom att snabbt gå in i rummet och titta
  åt höger. De stod vid två maskiner med strömbrytare. Aktivera båda strömbrytarna
  och det står att prylar är aktiverade. Följ nu ledningarna åt andra hållet. I väg-
  skälet står en vakt på höger sida. Vänd dig sedan åt andra hållet och skjut vakten
  allra längst bort. Detta lockar ut två andra vakter vilka du enkelt skjuter från
  detta avstånd. Gå fram till cylindern de vaktade och aktivera dess strömbrytare.
  Således har du klarat uppgift 2.
  
  Från cylindern ska du ut i korridoren och sedan fortsätta rakt framåt så når du den
  andra dubbeldörren här nere och du kommer ännu längre ner i källaren. Nu får du
  träffa StormTroopers och ALLA måste dödas. Börja med att gå åt höger och du får
  genast attackera en. Fortsätt åt höger och du träffar två till. Strejfa fram för-
  siktigt så kan du skjuta en i taget. Dessa dörrar är låsta så gå åt andra hållet
  och du når en vinkällare med StormTroopers bakom varje hylla. Skjut dem snabbt
  genom vinflaskorna. Den första står bakom första hyllan och den andra bakom andra.
  Därefter kommer du ut i en korridor av hyllor. Skjut vakten allra längst bort och
  två som gömmer sig bakom hyllor kommer fram. Gå sedan framåt och skjut den allra
  sista vid dubbeldörrarna. Har du dödat alla kommer han att tappa Door Key som leder
  till dubbeldörrarna. Öppna dem och du har klarat uppdraget. Gör han inte det har
  du missat en StormTrooper, men notera alla dessa finns endast i nedersta källaren.
  
  ============================
  Uppdrag 3: Chicago - Stealth
  ============================
  
  1: Hämta utrustning
  2: Skapa fordonsrelaterad skenmanöver
  3: Få åtkomst till G5-byggnaden
  
  Hoppa inte över inledningssekvensen på en gång utan vänta tills Carrington avslutat
  sin första mening. Ta inte fram ditt vapen utan spring omedelbart framåt och slå
  den första vakten i ryggen. Spring snabbt igenom följande gränd och skjuter båda
  vakter du ser på följande gata. Det patrullerar en robot här omkring och den kan du
  inte skjuta sönder med vanliga vapen. Stöter du på den ska du bara springa därifrån
  fort. Där den vänstra av vakterna stod kan du se en röd mur. Spring in bakom den
  här muren och du når ett kloaksystem. Det står en vakt i varje hörn här. Skjut
  båda. Där den bortre stod kan du hitta ett litet hål i ena vägen. Kryp in här för
  att hitta en sköld. Följ kloaken åt höger och du når ännu en vakt. Håll R-knappen
  och tryck C-ner två gånger för att huka. Således kan du komma igenom hålet nära
  marken. Längst bort finner du en väska och således klarar du uppgift 1.
  
  Spring nu tillbaka mot startpunkten (i kloakerna spawnar två vakter upp så avancera
  mycket långsamt). Nära startpunkten kan du se en gul taxi i krokarna. Gå fram och
  ducka framför den. Då kan inte roboten träffa dig. Ta fram Reprogrammer och använd
  den. När det står att det är klart kommer taxin om några sekunder eller någon minut
  flyga upp i luften och sedan krascha rakt ner i roboten på huvudgatan. Inte nog med
  att det förstör roboten, detta lockar ut vakterna som står vid ingången till G5-
  byggnaden. Stå kvar här tills du hör explosionen och det står att uppgift två är
  avklarad. Först när detta sker följer du gatan och du finner fyra vakter vid
  vraket. Skjut dem alla och fortsätt sedan följa gatan till ingången av G5byggnaden.
  Därefter klarar du uppdraget.
  
  ======================================
  Uppdrag 3: G5 Building - Reconnaisance
  ======================================
  
  1: Filma konspirationsmöte
  2: Hämta Dr. Caroll-backup från kassaskåp
  3: Lämna byggnaden
  
  Första delen av det här uppdraget har jag alltid tyckt är bland det drygaste som
  finns i tvspelsväg, men det finns faktiskt sätt att besegra dem effektivt utan att
  ta skada. Alla soldater i de första rummen är utrustade med Cloaking Device som gör
  dem nästan osynliga. Tittar du riktigt noga kan du se en blurrig bild där de står,
  men tänk på auto-aim inte fungerar då. Vakterna dyker upp när de skjuter dock och
  då har du din chans. I första rummet finns det två cloakade vakter som försvinner
  omedelbart. Den ena kommer att springa till högra hörnet framför dig, nära dörren.
  Du kan se hans skuggbild där och skjuta honom direkt. Den andra blir klurigare
  eftersom att han redan hunnit röra sig en del. Antingen står du i hörnet och ser
  dig noga omkring efter honom tills han dyker upp eller också strejfar du längst med
  väggarna medan du tittar runt i rummet. När båda är döda får du ett nyckelkort och
  kan fortsätta in i nästa rum.
  
  Nästa rum träffar du en vanlig vakt som har ryggen mot dig. Skjut honom och tryck
  sedan på knappen han stod vid. Gå in i nästa rum. Här inne finns det fyra cloakade
  vakter, men de dyker inte upp förrän du passerat glasväggarna. Gör nu detta och
  stanna här! Koncentrera dig noga mot rummet och särskilt mellan glasväggarna. Det
  är bara mellan glasväggarna som de kan avancera dig så du borde se blurr där ifall
  de vågar. Av denna anledning bör du helst hålla glasväggarna intackta, men måste du
  skjuta igenom dem för att träffa vakter är det inget du kan göra. Strejfa längst in
  i hörnet till höger och du får dessutom skydd. Har du skjutit tre av vakterna och
  den fjärde inte vill dyka upp bör du strejfa runt i rummet och leta upp honom.
  
  Plocka upp nyckelkortet från den fjärde vakten och spring in i nästa rum. Ser du
  vakten genom dörren, skjut honom härifrån. Du måste skjuta honom så fort du ser
  honom eftersom att han annars springer och sätter igång ett larm. I det här rummet
  kan du faktiskt hitta en sköld. Titta nära trappan, i ett hörn. I nästa rum har du
  ett larm direkt till höger. Om någon vakt når det har du förlorat hela uppdraget
  så spring direkt till höger och skjut dem två vakter du ser här med din CMP. Gå
  sedan åt andra hållet och skjut den tredje vakten i rummet skymd bakom ett hörn.
  Gå nu uppför trapporna nära vakten. Ducka och kryp på ledningarna i taket. Följ
  dem in i nästa rum, men hoppa INTE ner. Titta mot hålet i väggen till vänster och
  skicka ut din CamSpy. Du ska nu skicka in din CamSpy i det lilla hålet och du får
  se en sekvens samt klara uppgift 1. Men vänta! Det finns en bugg du kan utnyttja
  här som jag inte vet om jag borde tala om här, men tänker göra det ändå. Ifall du
  vill utnyttja den för att göra allt MYCKET lättare sätter du ut din CamSpy här uppe
  UTAN att skicka in den i hålet. Så får du veta mer strax.
  
  Hur du än gjorde ska du titta ner från ledningen. Du borde kunna se en vakt vid ett
  alarm. Skjut vakten i huvudet och var beredd på att en till kan komma springandes.
  Gör han inte det hoppar du ner och skjuter honom också. Gå genom dörren vid alarmet
  och du kommer troligen möta en patrullerande vakt i trappan. När du träffat honom
  också ska du uppför trappan och sedan in i nästa område för att träffa två vakter
  borta vid en dörr. Försök döda båda två på en gång och troligen kommer det två
  till vakter från vänster. Använd trappnedgången som skydd för elden. När dessa är
  väck följer du korridoren till vänster och sedan trapporna upp till översta
  våningen. Du träffar den sista vakten och bör använda pelaren mitt i trappan som
  skydd. Här kan du förresten hitta en sköld.
  
  Spring tillbaka till där du nyligen sköt fyra vakter och gå genom dörren här.
  Kassaskåpet är verkligen enormt. På höger vägg kan du se en liten pryl. Denna ska
  du kasta Door Decoder på och en nedräkning kommer att sätta igång och larmet börja
  ljuda. Om du inte tänker utnyttja buggen, skjut sönder dem starka lamporna vid
  dörren så att du inte blir vändad och var sedan beredd på att en massa vakter med
  Magnum kommer att attackera. Magnum är tämligen harmlöst i det här spelet så oroa
  dig inte så mycket. För att inte göra av med för mycket ammunition till din CMP,
  bör du endast skjuta enstaka salvor mot vakterna. Efter en minut så öppnas kassa-
  skåpet men det tar lång tid på sig så var beredd på att fortsätta försvara dig.
  Plocka upp backuppen där inne och du har klarat uppgift 2.
  
  Så du vill utnyttja buggen istället. Då kastar du Door Decodern på prylen på väggen
  och byter därefter direkt till CamSpy. Skicka genast in den i hålet och du kommer
  att klara uppgift 1. STÄNG INTE AV SEKVENSEN! Låt sekvensen rulla och tidsned-
  räkningen på kassaskåpet kommer att rulla samtidigt, men du blir inte attackerad
  av vakter. Avsluta inte sekvensen förrän cirka tio sekunder efter att tidsnedräk-
  ningen är färdig eftersom att kassaskåpet måste få tid att öppna sig också. Denna
  bugg är MYCKET praktisk. Precis efter att du plockat upp backuppen kommer CI att
  spränga ett hål i en vägg åt dig. Spring du snabbt ut i korridoren rakt fram. För-
  hoppningsvis ligger det sprängda hålet direkt till vänster om dig, men det kan
  också vara en trappa upp. Hursomhelst ska du snabbt ut ur byggnaden. Strunta i
  vakterna som troligen inte träffar dig.
  
  =================================
  Uppdrag 4: Area 51 - Infiltration
  =================================
  
  1: Stäng av luftvärnsradar
  2: Få tillträde till hangarhissen
  3: Ta kontakt med CI-spion
  
  Här krävs det allt lite tur. Först och främst ska låta introsekvensen rulla på lite
  innan du avbryter den. Detta för att en vakt ska hinna passera dig och hamna utom
  hörhåll. Tryck bort sekvensen tidigast när vakterna vid tornet visas, helst när de
  visar vakterna nere vid antennen. Således kommer du bara behöva ta itu med två
  vakter när du börjar, båda visar ryggen mot dig. Skjut vem du vill först. Antingen
  kommer den andra springa och aktivera en minigun eller också börjar han skjuta på
  dig. Var noga med att plocka upp granater och ammunition. Slösa INTE på granaterna!
  
  Fortsätt nu på vägen och du borde inom kort hitta två vakter till. Använd stål-
  balkarna för skydd. Var försiktig eftersom att du strax efter vakterna finner ännu
  en minigun, och den är aktiverad. Töm ett magasin i den och ta sedan skydd bakom en
  pelare. Vänta på att den går tillbaka i sin ursprungliga position och töm ännu ett
  magasin. Därefter når du ett stort område. Titta till vänster för ännu en minigun.
  Förhoppningsvis har du tre granater så använd en av dessa på minigunen. Alternativt
  strejfar du försiktigt fram och försöker skjuta den utan den ser dig. När det
  gäller vilket vapen du härmed ska använda så är det mest en fråga om tycke och
  smak. MagSec är lite snabbare och har ett sikte samt ett skott mer i magasinet, men
  Falcon är ljusår mer pricksäker.
  
  Till höger om dig kan du se ett torn med två vakter som kan dränera en helsikes
  massa energi ur dig om du inte är försiktig. Du kan springa mot dem samtidigt som
  du kastar en granat mot dem, men detta rekommenderar jag inte (väldigt riskabelt).
  Istället bör du ducka två gånger och ta fram MagSec. Denna pistol har helt usel
  träffsäkerhet, men duckar du kan du ändå utnyttja det ironiskt placerade siktet.
  Ingen av vakterna kan träffa dig förrän du börjar skjut dem eller springer fram
  några meter. Göm dig bakom bergsväggen så att du bara ser den vänstra vakten. Sikta
  länge och nog och avfyra sedan flera skott tills du ser att han är borta. Därefter
  håller du R-knappen intryckt och använder C-vänster för att titta ut mot den
  andra vakten. Tryck snabbt på C-vänster och skjut så borde du inte ta stryk alls.
  
  Spring förbi tornet så kan du se en helikopterplatta i mitten av ett minfält.
  Strunta i det nu och titta istället nedför rampen i närheten. Antingen är 3-4 vak-
  ter på väg mot dig eller också är det en som springer nedåt för att hämta resten av
  dem. Ducka två gånger och använd MagSecs sikte för att pricka ner dem på långt
  håll. Därefter ska du ut mot helikopterplattan, men vänta! Detta är ett minfält.
  Det finns en väg att spring igenom fältet och samtidigt undvika alla minor, men
  det är riskablet. Istället rekommenderar jag dig att kasta en av dina granater
  rakt fram genom hålet i staketet. Sikta väldigt långt ner mot marken så flyger inte
  granaten iväg så långt. Med lite tur har du sprängt bort 1-3 minor. Spring över
  fältet där de detonerade minorna låg. Stanna på helikopterplattan och spring sedan
  raka vägen mot det lilla hålet i väggen på vänster sida. Vill du chansa över fältet
  istället ska du från staketet springa raka vägen mot helikopterplattan, men ta ett
  steg åt höger efter halva vägen mot plattan. Kom ihåg att plocka upp raketgeväret!
  
  Tänk på att du måste ducka för att komma genom hålet. På andra sidan kan du springa
  in i en vakt. Låt honom absolut INTE springa runt hörnet eftersom de då kommer att
  stå och campa som andra cs-svin. Smyg på honom och skjut honom i ryggen och spring
  sedan snabbt runt högra hörnet för att skjuta den andra vakten. Skulle vakterna
  antingen höra dig eller lyckas fly kommer de att stå och campa, så är det bara. Då
  skjuter de båda två så fort du visar dig. Då kan du antingen försöka snabbt strejfa
  fram och skjuta på chans eller också runda byggnaden och skjuta sönder alla tre
  kulsprutor på väggarna under färden. En grej jag inte provat är att kasta en hand-
  granat som en Proximity Pinball... hehe.
  
  När båda är borta ska du gå till andra änden av området och du finner en mekaniker
  bredvid en robot interceptor. Ifall du dödar honom får du inte ett gömt vapen på
  nästa bana, men det behvöer du inte oroa dig för just nu. Vill du att han ska över-
  leva så går du fram och slår ner honom. Du kommer då få hisskortet som du måste ha.
  Gå tillbaka till där du senast sköt ner två vakter och hoppa ner i luckan i marken.
  Gå in i nästa rum och du finner datorer och grejar. Du ska nu sätta ut dina
  Explosives på dataskärmen här inne och springer snabbt ut ur rummet innan skiten
  exploderar. Då klarar du uppgift 1. Två vakter kommer att spawna upp utrustade med
  Dragons så var beredd på dessa. Väl uppe igen ska du se två enorma ståldörrar. Du
  ska igenom den VÄNSTRA. Du kommer snart få veta varför. För att öppna den vänstra
  ska du gå till vänstra sidan av den vänstra och aktivera skärmen här. Har du inte
  hisskortet leta på marken vid mekanikern.
  
  Du kommer strax in i en tom hiss. Låt den leda dig till botten och titta försiktigt
  ut. Du borde se två-tre vakter till höger och en till vänster. Har du sparat rak-
  eten, avfyra den mot ett par vakter. Annars skjuter du mot dem så mycket du orkar
  och retriterar sedan in i hissen igen. Låt hissen ta dig upp och var beredd på
  vakter högst upp även om det troligen inte står en kotte där. När du kommer ner
  igen behöver du faktiskt inte oroa dig såå mycket för vakter här. De står nämligen
  och väntar på andra hissen. Sålunda är de programmerade att alltid stå vid andra
  hissen oavsett var du kommer ifrån. Så fort du kommer ner igen ska du strejfa ut
  till höger och skjuta så många skott du kan, alternativt kasta en handgranat.
  Därefter strejfar du in i hissen igen och upprepar processen tills alla är döda.
  
  Plocka upp en Dragon och smyg nu försiktigt fram och skjut alla vakter på avstånd.
  Spring uppför rampen i andra änden av rummet och följ gången på ovanvåningen mot en
  hiss. Du kommer således upp till ett annat hangar. Du kommer se två vakter omedel-
  bart så skjut dem båda och följ sedan gången. Strunta i nedervåningen, men var be-
  redd på att träffa på en vakt runt ett hörn. Därefter hoppar du snabbt ner på
  nedervåningen och öppnar första bästa dörr. Här springer det troligen omkring ett
  helt gäng förvirrade hönor, men skjut inte utan gå bara in. Så fort du gjort det
  har du klarat uppdraget.
  
  ===========================
  Uppdrag 4: Area 51 - Rescue
  ===========================
  
  1: Införskaffa och använd teknikerförklädnad
  2: Få tillträde till obduceringslab
  3: Rädda Överlevanden från kraschen
  
  När du nu sätter igång med Rescue ska du först och främst helt strunta i den explo-
  siva lådan: den är helt onödigt. Det gäller bara att den inte går sönder. Spring
  uppför rampen och börja peppra mot vakterna du ser. Du kommer att locka fram ett
  helt kollektiv av dem så skjut dem på avstånd. En kille kan dyka upp direkt till
  höger så skjut honom också. När du för tillfället inte ser några fler så går du
  runt hörnet till höger för att skjuta en eller två till. Gå fram till där den
  bortre stod och du kan se en tunna i ett litet fack bredvid. Skjut sönder den och
  du får dubbla Falcon 2. Du kan behöva ammunitionen.
  
  Var noga med att inte bli sedd från våningen ovanför. Spring tillbaka till rampen
  där du började och följ den vänstra vägen runt hörnet vid hissen. Fortsätt nu följa
  vänstra väggen och var beredd på att en vakt kan finnas på din högra vägg (här
  finns också en sköld). Vänd dig om här i hörnet och titta upp på våningen ovanför.
  Du borde se en vakt vilken ska skjutas i huvudet. Spring tillbaka till hissen och
  följ med den till toppen. Använd R-knappen och sikta på vakterna längst bort till
  vänster. Gå till där de stod men titta nedåt och åt höger medan du springer för att
  upptäcka en sista vakt på golvet nedanför.
  
  Gå nu ut till nästa rum och sikta mot de fyra vakter som finns ovanför dig. Skjut
  dem om du kan. Det som kommer nu är buggigt och jobbigt. Några av dem som du inte
  lyckades träffa kommer ner med en hiss. Att åka hiss upp till dem är nästa själv-
  mord är nära nog självmord eftersom att de kan träffa dig utan att egentligen se
  dig. Ett tips är att kasta en Dragon som Proximity Mine på marken precis nedanför
  hissen (håll B-knappen och trycka på Z). Vänta sedan på att vakterna kommer ner
  med hissen och de sprängs i luften. Därefter åker du upp med hissen och försöker
  skjuta restrerande vakter från hissen. Detta kan dock vara knepigt.
  
  När du nått toppen springer du runt till andra sidan av rummet och du borde se ett
  X intristad på väggen. Det är här du ska spränga. Sätt ut din Dragon här som
  Proximity och skjut sedan på den med din Falcon 2. Då exploderar den och väggen.
  Ett taskigt alternativ är att gå tillbaka startpunkten och hämta den explosiva
  lådan, men det är inge kul. Gå igenom hålet i väggen och titta åt både höger och
  vänster efter vakter. Det ska ligga en förklädnad någonstans bland bråten här.
  Plocka upp den och du har nu tre minuter på dig innan du förlorar uppdraget. Sätt
  på dig förklädnanden och ta bort alla vapen. Nu kommer alla vakter bete sig som
  folk mot dig så länge du inte börjar skjuta någon. Fortsätt nu igenom den närmaste
  dörren. Vakterna bör vara trevliga. Öppna dörren längst bort och en vakt kommer att
  välkommna dig in i rummet om inte din tidsgräns hunnit gå ut. Det första du gör när
  du kommer in är att avväpna vakten som var så trevlig och han kommer faktiskt att
  svimma. Skjut forskaren inne i labbet och du kommer att få ett mycket viktigt
  nyckelkort av honom.
  
  Detta kommer att ha utlöst en rejäl spawning av vakter utanför. Skjut ett par
  granater mot dörren längst bort och du borde döda en del av dem. Det här handlar
  alltså om riktigt ondskefulla läkare med farliga drogpistoler. Fortsätt in i nästa
  korridor, där fyra soldater väntar. De står bakom skynkena så skjut iväg granater
  mot dessa. Fortsätt sedan ut i korridoren, ta direkt till höger igenom dörren och
  sedan närmaste dörren till höger. De fyra vakterna står bakom pelare och skynkten
  längst bort i rummet så skjut granater hitåt. Gå igenom dörrarna längst bort och
  sedan in i labbet bakom. Två vakter till vänster och två till höger. Skjut dem så
  fort du bara kan och ta skydd i dörren. Nu är det bråttom. Du måste hitta ett
  nyckelkort vilket en av vakterna tappat. Den bortre till höger brukar hålla den,
  men det är inte garanterat. Du har en minut på dig att hitta det. Därefter går du
  igenom dörren längst bort och sedan in i själva obduceringskammaren. Således är
  det avklarat!
  
  ===========================
  Uppdrag 4: Area 51 - Escape
  ===========================
  
  1: Träffa CI-spion
  2: Lokalisera hemligt hangar
  3: Fly Area 51
  
  Oroa dig inte för detta uppdrag. Du kommer att hålla i en alien på en bår från
  början. Med B-knappen släpper du honom så försök inte ladda om. Du bör lägga på
  ett kål så att du inte börjar må dåligt av nervgasen. Spring mot dörrarna och de
  kommer att öppnas bara du trycker mot mitten. När du kommit ut i korridoren tar du
  direkt till höger och två otäcka läkare kommer att attackera. Skjut fyra skott i
  den ena och fyra i den andra, men tänk på att INTE ladda om manuellt. Fortsätt
  sedan rakt mot den bruna dörren framför dig och nedför rampen. Dörren längst ner
  måste du igenom sidleds för att den ska öppnas. Gå in i rummet och båren kommer
  automatiskt stanna här.
  
  Spring tillbaka till där du mötte läkare. Till höger kan du hitta en till läkare
  som håller en sköld. När du tagit den ska du öppna den motsatta dörren. Fortsätt in
  i nästa underliga rum och döda två doktorer till. Spring till andra sidan av rummet
  och följ den trånga gången nedåt. Strejfa ut till höger och sätt en massa kulor i
  vakten längst bort. Detta lockar fram andra vakter, vilka du förslagsvis skjuter
  uppifrån rampen. Du kommer nu att på allvar få använda den urgryma SuperDragon. För
  det mesta ska du endast använda den sekundära funktionen. Gör det ända tills jag
  säger någonting annat. Granater! Tänk dock på att du måste sikta lite annorlunda än
  med automateld. Gå igenom dörren den enda andra dörren här inne och du kommer till-
  fälligt ut ur komplexet. Slunga genast iväg en granat mot vakten som attackerar
  till vänster. Runt nästa hörn kan du se en till vakt, men tänk på att han kan (av
  någon outgrundlig anledning) se dig långt innan du kan se honom. Strejfa fort fram
  och slunga iväg en granat.
  
  I nästa rum träffar du Jonathan och kan dessutom kan du få en till sköld. Gå fram
  och prata med pojken så klarar du uppgift 1. Gå fram till konsolen bakom honom och
  tryck på B-knappen. Detta öppnar en dörr. Fortsätt runt hörnet och döda vakten du
  ser. Öppna dörren bredvid honom som nyss låstes upp och plocka upp skölden.
  Gå tillbaka ut på bron utomhus igen och gå tillbaka. Här väntar fyra vakter så var
  beredd på att genast skicka iväg en granat. Alldeles strax kommer Jonathan ifatt
  och börjar mixtra med explosiva grejer. Stäng dörren bakom honom. Ställ dig nu inte
  alltför nära Jonathan och sikta mot dörren. Medan Jonathan fixar sprängdegen ska du
  försvara honom. Skjut iväg ett par granater så fort dörren öppnas och var beredd på
  fler. Antalet vakter som kan komma härifrån är helt oändligt så nu finns det ingen
  anledning att slöa.
  
  Strax spränger Jonathan väggen och då kan du gå in i det hemliga hangaret (andra
  uppgiften avklarad, tack så mycket). Slunga bort en granat mot vakten vid motsatta
  väggen och spring förbi honom. Byt nu till primär eld och du kommer strax se en
  vakt till höger om dig. Skjut honom och du har dödat de enda vakter i det här rum-
  met. Spring nu snabbt tillbaka till Jonathan och ner på golvet. Gå igenom dörren
  precis nedanför och du finner rymdvarelsen du nyss rädddat. Sekvensen sätter igång
  så fort du står i närheten. När den är över så kan det komma ännu fler soldater ur
  hålet i väggen och du bör genast stå beredd på detta. När Jonathan och vår nye vän
  börjar spring mot UFOt ska du också följa efter, men innan dess måste du försvara
  dem. När ni alla nått UFOt kommer ni diskutera flyktvägen. Efter sekvensen börjar
  Jonathan springa mot kontrollerna som öppna hangaren, men här får du faktiskt
  chansen att klara uppdraget på två helt olika sätt.
  
  Vi börjar med det enkla sättet vilket jag starkt rekommenderar att du gör på den
  här svårighetsgraden. Då gör du helt enkelt som Jonathan säger. Du får absolut INTE
  springa förbi honom utan håll dig bakom honom medan han går till två datorer i övre
  delen av hangaret. Om du vill kan du följa _efter_ honom och antingen skjuta vakter
  som är på väg in eller också aktivera den ena datorn åt honom så går det forare. Så
  fort båda är aktiverade och du befinner dig någorlunda i närheten av UFOt avslutas
  uppdraget genom att du och Elvis flyr.
  
  Alternativet är BETYDLIGT svårare och rejält förvirrande om du inte kan navigera
  dig igenom Area 51. För att aktivera det här sättet ska du springa förbi Jonathan
  innan han springer uppför rampen. Då kommer Joanna säga åt honom att åka med Elvis
  och att hon istället fixar skivan. Jonathan säger inte ett ljud som protest. Hehe.
  Han kommer dock försvara dig lite grann. Spring nu raka vägen mot datorerna på den
  lilla övre våningen och aktivera dem så kommer dina vänner ut. Nu kommer det dess-
  värre ha samlats ett gäng vakter vid hålet i väggen och på golvet nedanför. Byt
  till granatkastare och slunga iväg granater bäst du kan mot dem. På golvet borde du
  kunna se en svävarcykel. Gå fram till den när det är någorlunda lugnt och dubbel-
  tryck på B-knappen för att hoppa upp på den. Nu kan du fara väldigt fort och vakter
  bör nu inte hinna träffa dig. Byt till primär eld för att undvika att spränga ihjäl
  dig själv.
  
  Nu måste du till andra sidan av Area 51 och jag ska försöka leda dig dit. Stanna
  aldrig! Skjut bara på vakterna som står direkt ivägen för dig. Förhoppningsvis
  borde du inte bli träffad. Alla dörrar öppnas automatikst för dig så oroa dig inte
  för sånt heller. Först åker du in i rummet där Elvis bår ligger och fortsätter där-
  efter uppför rampen. Följ korridoren rakt fram och fortsätt även när den fortsätter
  åt höger. Du kommer igenom en dörr på slutet som leder ut i ett enormt hangar. Du
  ska mot dörren längst bort till vänster på nedervåningen. Följ därefter korridoren
  ända tills du når ett vägskäl. Far mot dörren längst bort till vänster och fortsätt
  sedan genom nästa dörr också och du är äntligen ute. Snabbhet är nyckeln till att
  klara det här. Enda meningen med att klara uppdrag på det här viset är att ett
  senare uppdrag blir lättare på Perfect Agent.
  
  ===============================
  Uppdrag 5: Air Base - Espionage
  ===============================
  
  1: Införskaffa förklädnad och gå in i basen
  2: Lura säkerhetssystem
  3: Borda Air Force One
  
  Det finns ett gäng vitklädda vakter och dessa får inte dödas. Endast Crossbow,
  DrugSpy eller knutnävslag får användas. Gå nu ut mot snön och du borde se ryggen på
  den första vakten. Skjut honom i ryggen med ditt armborst och fortsätt sedan in i
  grottan. Skjut dem två vakter och flygvärdinnan du strax möter. Plocka upp all
  ammunition samt förklädnaden. Välj Disguise från menyn och du har numer flyg-
  värdinnans kläder. Ta bort ditt vapen och gå sedan in i flybasen. Gå igenom dörren
  bakom vakterna och uppgift 1 är avklarad. När du når två rulltrappor ska du nedför
  den som ligger rakt åt höger. Följ den blåa randen på golvet in i korridoren åt
  höger. Du kommer in i en gång med pelare som du ska följa åt höger. Spring uppför
  trappan och du ser en mörkklädd vakt, en vitklädd och en terminal. Gå först och
  tryck på terminalen så klarar du uppgift 2 och plötsligt börjar den mörkklädda
  vakten skjuta på den vitklädda. Spring genast bakom den skjutglada och avväpna
  honom bakifrån. Han knockas och du får hans vapen. Nu kommer NSA-vakter att ta över
  hela basen. De står faktiskt redan utstationerade.
  
  Spring nedför den lilla trappan och titta ut i korridoren för att se ett par mörk-
  klädda vakter. Stå här och skjut dem alla. Spring sedan rakt fram igenom korridoren
  rakt framför dig. Längst bort finner du en hiss och en svartklädd vakt (håller en
  sköld). Kalla på hissen och vänd dig sedan om för att försvara mot attackerande
  vakter. Ta hissen ner när den kommer och du kommer att hitta två vakter som står
  bredvid en skärm. Skjut vakterna och dessutom skärmen. När du gör detta så kommer
  det att bli en överbelastning i lastersystemet. Gå in i nästa område och du når
  flygplanet och en massa laserstrålar. Härifrån har du ett val om hur du vill av-
  sluta uppdraget. Vilket av dem som är svårast är en fråga om personlig smak. Vilken
  väg du tar avgör varifrån du startar i nästa uppdrag (mitten eller botten av
  planet). För Agent är den bästa utgångspunkten mitten av planet, men jag börjar nu
  med botten.
  
  På ett ställe i laserfältet så slås en laserstråle av och på. Spring igenom den när
  den är avslagen och fortsätt igenom fältet på precis samma sätt. Ifall du är duktig
  kan du få ett konstant flyt igenom. När du når stegen upp i skeppet har du klarat
  det. För att ta den andra vägen ska du istället fortsätta längre bort i rummet och
  du ser en massa vakter samt en hiss. Skjut tomtarna häromkring och gå in i hissen.
  Och upp med den en våning och följ sedan korridoren åt vänster så kommer du in i
  planet här istället. Bästa sättet på Agent som sagt.
  
  ========================================
  Uppdrag 5: Air Force One - Antiterrorism
  ========================================
  
  1: Lokalisera Presidenten
  2: Följ Presidenten till flyktkapsel
  3: Koppla bort UFO från Air Force One
  
  Ifall du gick in i planet underifrån så kommer du in i botten av planet (inte bra)
  och ifall du gick in i det från sidan så hamnar du i mitten av planet (mycket bra).
  Ifall du kom in i det underifrån ska du leta dig igenom planet till du kommer upp
  en våning och därefter bege dig till rummet med en trappa som leder upp en våning
  till. Ifall du är i mitten så ska du gå igenom dörren precis bakom dig och sedan
  uppför trappan (då är vi på samma ställe oavsett var vi komifrån). Gå till vänster
  efter trappan och sedan till vänster igen för att nå presidentens rum. Tala med
  honom en liten stund och det kommer snart en sekvens. När sekvensen är slut ska
  allting ske mycket FORT från och med nu. En massa svartklädda vakter med Avengers
  kommer att dyka upp både här och där så var hela tiden beredd.
  
  Du har en Cyclone och Laptop Gun som använder samma ammuntion. Laptop Gun är det
  självklara valet (starkare, träffsäkrare och med ett sikte). Avenger har AK-ammo,
  så vänta med att använda detta tills din SMG-ammo är slut. När du använder vapen
  här är det viktigare än någonsin att inte gripas av panik och bara skjuta. Skjut
  endast iväg enstaka salvor och träffa verkligen vakterna. När du skiftar vapen bör
  du göra det från Start-menyn för att spara tid. Okej, från presidentens rum ska du
  genast nedför trapporna och ut igenom dörren du kom in igenom. Troligen står det en
  vakt inne i röret här så skjut honom. Fortsätt in i nästa rum och var försiktig med
  följande två vakter. Fortsätt in i nästa lilla hall och ta nu fram en Combat Boost.
  Aktivera den och öppna försiktigt dörren till nästa rum.
  
  Här står Trent med två Mr. Blonde-vakter. Trent kommer att fly, men vakterna för-
  söker skjuta på dig. Se till så att du står så att en av Blone-vakterna är
  blockerade bakom en vägg. Den andra använder du R-knappen för att skjuta i huvudet
  med din Laptop Gun eller K7 Avengers utmärkta sikte. Det gäller att du verkligen
  agerar på en gång eller också kommer du ta enormt mycket skada. Strejfa fram mot
  den andra Mr. Blonde-vakten och skjut honom också. Lyckas du bara träffa huvudet
  borde du inte få några problem eftersom att du har Combat Boost igång. Det kommer
  ett gäng vakter från den högra dörren så var beredd på dem också.
  
  Försök inte följa efter Trent på en gång utan låt honom försvinna. Ifall du följer
  efter honom kommer han inte att försvinna utan ideligen försöka döda dig... vilket
  han troligen lyckas med på grund av guldmagnumen. Så låt honom försvinna och plocka
  upp skölden i köket om du vill. Spring sedan fram till luckan i golvet. Om den inte
  redan är öppen betyder det troligen att det finns en vakt bakom trappan så var ber-
  edd på honom. Gå in i följande rum och öppna det lilla "skåpet" så kommer presi-
  denten att lyckas fly och du klarar uppgift 2. Gå nu tillbaka till mittenvåningen
  igen och följ den tillbaka till röret där vakterna kommer ifrån. Använd en till
  Combat Boost ifall du har dåligt mer energi. Kasta in en Timed Mine i röret och du
  kommer att klara uppdraget.
  
  =====================================
  Uppdrag 5: Crash Site - Confrontation
  =====================================
  
  1: Aktivera spårningsignal
  2: Döda Presidentklon
  3: Lokalisera och rädda President
  
  Följ den högra snöväggen (sett från startpunkten) tills du når två vakter med
  ryggarna mot dig. Skjut dem och du borde kunna se en vit stor burk i närheten av
  den vänstra av dem. Tryck på B-knappen vid det röda pricken och du har klarat upp-
  gift 1. Klokt är att ta fram Residental Scanner nu. Den visar var presidenten och
  hans klon står. Fortsätt åt vänster och var hela tiden beredd på att det kan komma
  NSA-agenter med K7 Avengers eller Mr. Blondes med Sniper Rifles. Plocka på dig all
  sådan ammunition du kan. Fortsätt tills du går igenom en ravin och slutligen ham-
  nar i ett området med många vägar därifrån.
  
  I det här området finns cirka fyra vakter som alla står långt bort. Skjut dem. Gå
  sedan till gången näst längst bort åt höger. Ta till vänster här inne mot den röda
  himlen. Följ stigen och du kommer att se en vakt bakom ett stort hål. Runt hålet
  står sammanlagt fyra vakter så det är bara att skjuta den du ser så kommer resten
  fram. Peppra! Gå fram till hålet i mitten av dem och titta rakt ner i det (stå
  rakt framifrån). Här nere står presidentens klon och honom ska du lönnmörda av
  någon sadistisk anledning. Ta fram Snipern och skjut. Hans livvakter kommer då
  ställa sig runt honom så försök skjuta så många av dem som möjligt innan de flyr.
  Dessa kommer alla att leta upp dig för eller senare och de är definitivt inte att
  leka med. Resten av uppdraget ska vi därför försöka utföra så fort som möjligt.
  
  Gå tillbaka igenom den trånga passagen som du nyligen sprängde och gå direkt upp
  till höger så borde du hitta en liten dold grotta här i snön. Gå in hit och följ
  gången nedåt längst med den högra "väggen". Du kommer då strax hitta två stycken
  robotar. Kasta en mina mot dem och detonera den i luften mellan dem. Strejfa fram
  lite mer åt höge och du borde se två till robotar. Dessa står ganska nära Trent och
  presidenten. Kan du undvika att bli sedd av Trent är det bra annars måste du skjuta
  mot honom först. Hursomhelst ska du tömma ett par magasin i robotorna. Det är bäst
  ifall de flyger in i varandra eller mot en vägg eftersom att de då exploderar på
  en gång. De kan knappt träffa något så oroa dig inte för det, men presidenten rör
  sig inte ur fläcken förrän alla är förstörda. När alla fyra är borta ska du strejfa
  mer åt höger för att se Trent och presidenten om du inte redan gjort det. Skjut mot
  Trent och han kommer att snabbt springa härifrån.
  
  Presidenten kommer nu att följa efter dig och det är snabba ryck som gäller. Vänd
  dig om och börja gå upp samma väg som du kom, men följ nu den högra vägen uppåt och
  du kommer ut mot en röd himmel till ett helt enormt (och laggigt) snöområdet.
  Spring ut mot de stora klipporna i mitten och du kommer att hitta Elivs UFO på
  andra sidan. Presidenten brukar inte bli skjuten här så det borde bara vara att
  springa raka vägen mot UFO. Däremot är det ofta folk som attackerar Elivs så var
  noga med att stå på rätt sida om elden. Elvis kan inte dö. När presidenten kommer
  klarar du uppdraget.
  
  ===================================
  Uppdrag 6: Pelagic II - Exploration
  ===================================
  
  1: Slå ut primär kraftkälla
  2: Avaktivera GPS och autopilot
  3: Träffa och fly med Elvis
  
  Från start ska du gå fram till dörren men inte gå igen. Titta snett in mot
  höger genom fönstret och skjut vakten i huvudet. Använd Falcon 2 tills jag säger
  till. Fortsätt nedför rampen och du kan skymta en vakt runt hörnet. Han kommer att
  sätta igång larmet om han ser dig. Så duka en gång och du kan skjuta honom också
  i huvudet. Fortsätt mot nästa dörr och du kan se en nisse genom glaset. Det är bara
  att huvudskjuta igen. Då kommer en annan vakt fram och böjer sig över gossen som
  just föll. Gissa vad du ska göra med honom. Just det!
  
  Gå nu in i rummet och lägg märke till att du har larmet på höger sida. Att larmet
  skulle gå är inte så jobbigt, men det spawnar upp en del vakter tills du avakt-
  iverat det. Därför ska du försöka hålla det avstängt så länge det går. Ta fram din
  Laptop Gun och skjut ihjäl båda vakter runt hörnet. Kom nu ihåg att bara skjuta
  enstaka salvor. Laptop Gun äter enormt mycket ammo annars. Gå in i det blåa rummet
  till vänster och var beredd på att bli attackerad när som helst här inne. Börja med
  att ta bort kameran runt hörnet till vänster och har vakten inte dykt upp siktar du
  mot dörren på nedervåningen.
  
  När ditt tillfälliga hot är oskadliggjort så ska du titta mot den stora cylinder-
  saken i mitten. Sätt på dig X-Ray Scanner och du kan se att det finns både röda
  och gröna knappar på den. Tryck på de fyra gröna knapparna och en grej öppnas
  nedanför trappan. Spring nedför trappan och aktivera den utstickande saken så har
  du klarat uppgift 1. Det finns en kamera bakom trappan, men den hinner inte upp-
  täcka dig om du snabbt kilar uppför trappan igen. Gå ut igenom samma dörr du kom
  ifrån och ta till vänster.
  
  Öppna nästa dörr och fortsätt uppför trapprna till vänster och uppför nästa trappa.
  Längst upp står en vakt så skjut honom, duckandes, redan från botten av trappan.
  Han har en god vän precis bredvid som kommer att attackera också. Fortsätt uppför
  trappan och du kommer ut på bryggan där det står tre piloter/navigatörer. Rikta
  ditt vapen på en av dem så blir han genast samarbetsvillig. Under tiden han gör
  detta så kommer en av de andra att ta fram en Magnum. Honom får du faktiskt skjuta
  eftersom att han utgör ett militärt hot. Därefter viftar du med vapnet hos någon
  av dem andra så komme han att stänga av maskineriet helt. Du kan lämna rummet så
  fort han sagt detta. Uppgift 2 klar. Ifall du vill ha en sköld ska du ta den andra
  dörren ut ur det här rummet och du kommer strax till en helikopterplatta utomhus
  med lite sköld. Fortsätt ialla fall nedför samma gröna trapp som du kom uppför.
  
  Nu har vi snart klarat eländet. När du kommit nedför den gröna trappan (alltså
  endast trappan som leder upp till bryggan) ska du ta direkt åt vänster. Då kommer
  du in i ett antal korridorer som till slut leder till Elvis där du klarar upp-
  draget. Mina tips är att skjuta så många du kan igenom fönstren och vara så förs-
  iktig som möjligt. Gå runt hörnen försiktigt och backa så fort du ser dem. Strax
  når du utomhuspoolen och du har klarat uppdraget.
  
  ====================================
  Uppdrag 6: Deep Sea - Nullify Threat
  ====================================
  
  1: Återaktivera teleporters
  2: Slå ut Cetan-megavapen
  3: Fly Cetan-skeppet
  
  Från start ska du sätta på dig IR Scanner och ta fram hagelbrakaren om du är bra
  med den. Öppna de två följande dörrarna och du kommer in i en grottsal med cloakade
  vakter. Du kan se dem tack vare IR-ljuset. Ett tips är att använda dubbeldörrarna
  så mycket som möjligt. Skjut, stäng dörrarna, öppna, skjut, upprepa. Längst bort
  vid dörrarna står en till och dessutom en längst bort bakom en klippformation.
  Dessa är desto lättare. Ifall du ändå tar en massa stryk kan du prova på att
  omedelbart springa till andra sidan av grottsalen och stänga dörren efter dig. Då
  borde Elvis döda alla vakter själv och du borde högst ta ett skott under färden.
  Detta känns dock liiite osäkert.
  
  Fortsätt sedan in i nästa rum för att slåss mot ytterligare fyra cloakade vakter.
  Var säker på att hagelbrakaren är ställd på sekundära funktionen och skjut sedan
  omedelbart mot vakterna som springer åt varsitt håll. Ifall du träffade rätt kommer
  båda att falla döda ner. Stäng sedan snabbt dörren och invänta de andra två vakt-
  erna. Nu kan du ta bort dina IR-glasögon. Följ korridoren tills du ser en vakt.
  Dessa vakter är enormt pricksäkra, så backa genast, ducka och vänta sedan tills de
  dyker upp. Du bör använda Falcon 2 och sikta med R-knappen. Strejfa försiktigt fram
  och skjut dem du ser. Till vänster kommer du strax se en trång gång.
       _
    ____| |          Här nere finner du en labyrint och jag skulle ärligt
   -> ____ | _  _      talat slösa både din och min tid om jag guidade dig
      _| |_| |_| |_     igenom den steg för steg. Lär dig istället strukturen
     |_  _  _  _|     på den och skjut vakterna så fort du ser dem. Alter-
      |_| |_|_| |____    nativt kan du titta på kartan här till vänster om du
         |_  ____ ->  begriper något av den. Ett tips är att knuffa Elvis
          _|_|_     framför dig där du vet att det står en massa vakter
         |_  _|     och sedan låta honom skjuta dem. Det gör han fort.
          | |
          _| |_
         |_  _|
          |_|
  
  När du når det stora rummet på andra sidan kommer du att finna två vanliga vakter
  och en Mr. Blonde. Här är det också smart att knuffa Elvis framför dig. Har du
  bråttom kan du ju alltid vara lite duktig istället. Så fort Eliv kommit in i rummet
  gör du klokast i att genast springa tillbaka, ut ur labyrinten. Så fort det står
  att uppgift 1 är avklarad så kommer två cloakade vakter att dyka upp vid början av
  labyrinten så då ska du helst vara en bit därifrån. Dessa vakter är nämligen svåra
  att slå. Väl ute ur labyrinten ska du genom dörren till vänster och sedan följa
  gången åt vänster tills du når en sköld. Gå nu åt andra hållet istället tills du
  når en konstig vägg: en teleportör.
  
  Du kommer att teleporteras till en serie gångar och dessutom får du Elvis FarSight.
  Men detta vapens sekundär funktion söker sig vapnet automatiskt till monster om du
  håller R-knappen intryckt. Den dödar allt med ett skott. I korridoren framför dig
  kan det nu dyka upp småskedars närsomhelst. Det är bara att skjuta dessa med vilket
  vapen du vill. Jag föredrar nog Falcon 2 här. Håll dig helst nära Elvis eftersom
  att du annars måste vänta en evighet på honom. Efter korridoren når ett vägskäl.
  Ta dörren åt höger och låt Elvis mixtra med konsolen här inne. Skjut Skedars under
  tiden, ty de kan komma från hålen i väggen. När detta är klart går du ut och åt
  höger för att ta dig igenom ännu en lång korridor. Här ska du dock inte vänta på
  Elvis utan bara ta dig igenom teleportören på slutet; han följer efter ändå.
  
  Gå in i nästa rum och utrusta dig förslagsvis med CMP innan du går in i nästa rum.
  Gå fram till Dr. Caroll och det blir sekvens. Därefter ska du bara fly och du har
  en minut på dig att göra detta. Gott om tid, men jag rekommenderar ändå att du
  strjfspringer samtidigt (håller en C-knapp intryckt samtidigt som du springer rakt
  fram). Du kommer automatiskt ut ur rummet. Ta direkt till höger och spring längst
  med korridoren tills du når en dörr. Gå till startmenyn och sätt på dig IR Scanner.
  I nästa rum finner du en mängd vanliga och cloakade vakter. Spring bara förbi dem
  fort. När du är förbi dem tar du första dörren till vänster och sen nästa så har du
  klarat uppdraget.
  
  =========================================
  Uppdrag 7: Carrington Institute - Defense
  =========================================
  
  1: Rädda gisslan
  2: Hämta experimentvapen
  3: Avaktivera bomb
  
  Börja med att sticka huvudet runt hörnet och skjut det stora monstret på andra
  sidan. Gå sedan mot hissen till övervåningen och far upp. När du kommer upp ska du
  igenom första dörren till höger. Här inne möter du två dataDyne-vakter som håller
  CIpersonal som gisslan. Det spelar ingen roll var du skjuter dessa, de dör oavsett.
  Skjut den framför dig först och sedan den till vänster. Överlevde båda gisslan och
  inga andra gisslan dött kommer en av dem ge dig en Devastator. Denna är användbar
  så försök plocka upp den. Rädda gisslan är en övningssak. Bara att nöta in exakt
  var du ska sikta.
  
  Fortsätt in i rummet väggivägg för att träffa två till gisslan som hotas av vakter.
  Gör precis likadant här, men jag kan lova dig att den till höger är mycket svår att
  träffa. Gå ut ur rummet och fortsätt in i hörnet av korridoren här uppe för att
  hitta en sköld. Ta nu den bortre hissen ner till nedervåningen och gå till dörren
  närmast till vänster. Innan du kliver in tar du fram Combat Boost och aktiverar
  den så att du får längre tid på dig att reagera och dessutom plockar du fram din
  Devastator. Byt till Combat Boost och sedan Devastator genom startmenyn så slösar
  du inte tid. Kliv sedan in i rummet och spring i slowmotion till vänster. Runda
  hörnet och du ser tre vakter som hotar gisslan. Skjut iväg en granat bakom vakterna
  så att den spränger allihop. Försök göra så att den hamnar så nära mitten som möj-
  ligt. Byt omedelbart till K7/AR34 efter och skjut dem vaktar som inte dör. Skjut
  inte en granat direkt på en soldat eftersom att granaten bara studsar då. Försök
  istället "studsa" granaten på väggen bakom vakten närmast dig. Ifall du inte vill
  använda Devastator är det bara att skjuta vakterna från sidan.
  
  Plocka upp lite ammunition efter vakterna och gå ut ur rummet. Ta fram AR34:an igen
  eller K7 Avenger om du är riktigt duktig. Följ väggen till höger och gå igenom
  nästa dörr. Här får du nästan räkna med att gisslan kommer att dö. De slåss för
  bövelen mot vakterna. Skjut vakterna så fort du kan ialla fall och du har klarat
  uppgift 1. Gå nu genast fram till datorn i rummet och aktivera den. Då spricker
  ett glas och du kan plocka upp den magiskt bra RC-P120. Således är även uppgift 2
  avklarad. Nu kommer du ha ungefär 1:30 att hitta bomben. Skjut på vakten som kommer
  in i rummet och fortsätt sedan ut. Det är klokast att använda RC-P120 från och med
  nu. Spring nu ut till stora rummet och ta åt höger nedför ramperna. Skjut alla
  vakter som kommer i din väg, men stanna helst inte.
  
  Spring nedför ramperna och ta åt höger så kommer du ut mot ett Skedar-skepp med en
  bomb planterad i. Byt genast bort din RCP-120 mot en Data Uplink i menyn och tryck
  på B-knappen för att koppla upp dig mot skeppet. Strejfa runt skeppet för att inte
  ta så mycket skada medan Data Uplinken deaktiverar bomben. Annars borde du klara
  dig rätt bra med tanke på din sköld. Så fort du deaktiverat bomben ska du spring
  tillbaka från var du kom, men inte upp till institutet utan rakt fram mot hangaret
  istället. Så fort du öppnat dörren har du klarat uppdraget.
  
  =======================================
  Uppdrag 8: Attack Ship - Covert Assault
  =======================================
  
  1: Slå ut sköldsystem
  2: Få åtkomst till navigationssystem
  3: Ta kontroll över bryggan
  
  Börja med att gå ut ur cellen och var noga med att Skedarn som springer iväg för
  att döda Cassandra inte ser dig. Du kommer då se hur den andra Skedarn går fram och
  tittar mot Cassandra med ryggen mot dig. Spring snabbt fram med kniven och hugg
  honom i ryggen med den primära funktionen. Han får INTE se dig eftersom det annars
  inte räcker med ett hugg och att du kommer få så mycket stryk. Plocka upp Maulern
  han lämnar efter sig. Byt till sekundära funktionen (uppladdade auto-skedar-dödar-
  skott) och skjut Skedarn bakom hörnet. Byt tillbaka till primära funktionen och
  till andra änden av rummet för att se tre mystiska konsoler. Skjut sönder alla tre
  med fyra skott var. Uppgift 1 klar.
  
  När du är klar med första uppgiften ska du ta hissen uppåt och därefter följa
  stigen ut i hangaret. Elvis kommer att möta dig med en fräsch AR34. Toppen på
  Agent så försök använda den så mycket som möjligt. I hangaret kommer det ut
  Skedars slumpvis från fyra olika dörrar. De flesta dyker upp vid de bortre dörrarna
  så vill du att det här ska gå fort ställer du dig där. Är du försiktigare ställer
  du dig närmare dem blå hissarna. När du och dina vänner skjutit tillräckligt många
  Skedars kommer Elvis leda vägen. Du går in i den öppna hissen så kommer han att ta
  den andra.
  
  Håll dig till vänster medan du åker uppåt i hissen. Annars kommer en skedar se dig
  igenom en lucka när du kommer upp och det vill du inte. Börja med att öppna första
  dörren (helst innan Elvis kommer) och du kanske får syn på en Skedar till höger och
  en till vänster. Strejfa först till vänster och sätt en elaking i den högra och
  vänta sedan in den andra. Just det ja, var jättenoga med att ladda om så att dina
  uppladdade skott inte blir så svaga.
  
  Nu har du tre dörrar framför dig. Den rakt fram ska du INTE ta eftersom att den
  leder till en armé av klonade skedars. Den vänstra och högra vägen leder till samma
  ställe. Ta den högra dörren så finner du en Skedar och en sköld på bordet. Fortsätt
  in i nästa rum och skjut omedelbart Skedarn längst bort till höger. I nästa rum ska
  du år vänster. Då kommer du in i ett kvadratiskt rum med två skedars. Avancera
  försiktigt tills du får den första på kornet. Och strejfa sedan runt och skjut den
  andra. Elvis kommer nu joxa med en dator och du kommer att ha klarat andra upp-
  giften. Ta andra vägen ut ur rummet och fortsätt åt höger i korridoren. Var beredd
  på att skjuta en Skedar så fort du öppnar dörren. I följande korridorer kommer du
  möta två eller tre Skedars, så var hela tiden beredd på hur ditt auto aim reagerar.
  Fortsätt framåt tills du når en dörr. Hit in ska du inte, utan uppför en av dem
  smala korridorerna i närheten. Dessa leder till ännu en dörr som du ska in i.
  
  Du kommer då ut i ett stort rum med två Skedars på ramper. Spring uppför den ena
  rampen och skjut snabbt Skedarn du få har framför dig. Göm dig lite bakom pelaren
  här och strejfa ut för att skjuta den andra. Fortsätt sedan till nästa dörr och
  du når två hissar. Den andra kommer ta dig upp till bryggan där du blir beskjuten
  av tre skedars. Strejfa genast till vänster för att ta skydd. Smyg sedan försiktigt
  fram och skjut Skedars en åt gången. Gå fram upp till Skedarn i mitten och leta upp
  hans dubbla Maulers så får du också hålla sådana. Mycket viktigt. Gå mot dörrarna
  vid hissen och Elvis dyker snart upp.
  
  Ställ dig mitt i dörren där Elvis kom så att den inte stängs och vänta tills en
  Skedar dyker upp. Skjut ihjäl och gå sedan till dörren bredvid. Skjut de Skedars
  som kommer här och du borde klara hela uppdraget. Detta ställe är dock väldigt
  buggigt och det händer att allting sabbas på ett eller annat vis. Se världsrekordet
  här: http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html så
  förstår du precis vad du ska göra här. Följ inte hela filmen, utan bara precis på
  slutet.
  
  =======================================
  Uppdrag 9: Skedar Ruins - Battle Shrine
  =======================================
  
  1: Identifiera tempelmål
  2: Aktivera bro
  3: Döda Skedar-ledare
  
  Du blir ju knappt beskjuten ju! Här möter du en massa Skedars med cloaking och de
  allra flesta vill ge dig på nöten med bara klorna eller fjolliga sparkar. Dess-
  värre dör du nästan av en enda fjollig spark. Börja med att leta upp N-Tracker i
  menyn och aktivera den för att se de olika pelarna du ska spränga. Nu ska du välja
  om du vill använda Falcon 2 nu för att spara på Callisto, men jag rekommenderar
  dig att använda Callisto för att spara pistolammunitionen istället (du får Maulers
  senare). Använder du Callisto använder den sekundära funktionen och var noga med
  att aldrig skjuta fienderna mer än du måste. Med High Impact dör dem efter ett få-
  tal skott. Det finns INGEN anledning att använda primärfunktionen.
  
  Okej. Den första skedarn står antingen och lurpasar på dig till höger eller vän-
  ster. Detta är lite random (som man säger). Så smyg fram och locka fram den för att
  sedan backa och skjuta ihjäl den då den dyker upp. Fortsätt framåt för att komma
  till första området med beväpnad Skedar. Skjut mot honom först och en cloakad
  Skedar kommer att springa mot dig. Skjut denna också. Lägg märke till pelaren i
  mitten av salen. Det finns fem sådana pelare, men det är endast tre du ska för-
  störa. Detta är helt slumpmässigt så kolla på din radar om denna är markerad. Är
  den det ska du ta fram Target Amplifier och kasta en sådan på pelaren.
  
  Fortsätt nu på stigen framåt och plocka upp Reapern som Skedarn tappade. Använd den
  för guds skull inte. Spelets minst användbara vapen. Hehe. På följande stig kommer
  en Skedar att dyka upp bakom dig så titta åt samma väg du komifrån samtidigt som du
  försiktigt backar. Då kommer du skjuta rackaren så fort han dyker upp. Följ nu
  stigen och ännu en dyker upp en liten bit längre bort. Fortsätt in i nästa sektion
  och du kommer höra hur ännu en Skedar cloakar fram. Antingen står han bakom eller
  framför dig. Fortsätt framåt och du når ett vägskäl. En Skedar kommer att dyka upp
  på vardera sida så gå fram, locka fram dem och backa sedan samtidigt som du skjuter
  mot dem.
  
  Till höger har du ännu en pelare. Kolla på radarn om det är en äkta (akta dig för
  en Skedar som kan dyka upp varsomhelst). Du kommer se en ravin på i närheten. Hit
  ska du inte än, utan forsätt på stigen som leder mot en Reaper-svingande Skedar.
  Ha respekt för honom! Han kan faktiskt träffa. Bakom honom står en potentiell
  pelare. I närheten av pelaren står två handikappade Reaper-Skedars till. Ta skydd
  så att du bara ser en av dem åt gången. Bakom dem till höger finner du en till
  pelare: en enorm! Precis mittemot denna pelare, finner du en sköld. Den femte
  pelaren finner du i ett rum bakom bråten här. Går du in i det rummet kommer två
  Skedars fram så kasta Target Amplifier från långt håll så slipper du träffa dem.
  
  Nu kommer pelarna explodera och du har klarat första uppgiften. Gå nu till ravinen
  jag nyss pratade om. Skjut inte Skedarn du ser längst bort i ravinen utan ducka och
  sikta sedan nedåt och åt höger. Skjut denna först med lite Callisto i huvudet.
  Pricka även ner elakingen på andra sidan ravinen. Klättra ner i ravinen och följ
  den till vänster och sedan upp till andra sidan. Det finns en stege som leder upp
  till avsatsen.
  
  Fortsätter du ner i nästa område kommer du snabbt se en Skedar uncloaka på vänster
  sida. Lär dig var han står och skjut honom medan han dyker upp. Precis till höger
  om var du kom in i området kan du se en trång gång som leder ner till två Skedars
  och en sköld. Avgör själv om det är värt det (klart det är). Ta sedan fram din
  IR Scanner och se dig omkring på alla väggar. Du kommer att se hur en av väggarna
  ser annorlunda. Skjut denna med din Devastator och ett hål öppnar sig. I följande
  korridorer får du möta såna där drygskitar du fick möta i Nullify Threat. Skjut dem
  så fort du ser dem, men håll dig rörlig hela tiden efter som det ständigt spawnar
  nya. Öppna första dörren du ser och du finner en till pluttskedar. Du kan se en
  liten klippsak och en markering på golvet. Knuffa klippsaken till markören och du
  kommer se en bro uppenbara sig en bit härifrån (uppgift två klar).
  
  Spring över bron och fortsätt att ständigt springa, men skjuta de skedars som
  kommer ivägen. Du når strax en dörr och en ramp. Gå inte ut igenom dörren vid
  botten av rampen utan fortsätt istället upp till dörren ovanför rampen. Öppna den
  och gå ut på bron. På vardera sida om dig har du två Skedars med Slayers (raket-
  gevär). De kan inte se dig förrän du skjuter, men träffar de så dör du. Börja med
  att skjuta på den högra och backa sedan snabbt mot rampen igen. Backa snabbt in och
  ut tills du skjutit båda. Gå över bron och var beredd på en Skedar med Reaper.
  Fortsätt in bakom honom.
  
   _____________   Nästa rum blir den fruktade Skedar-klon-armén, som inte är
  | 6     4 |   speciellt fruktad. Ifall alla hade attackerat på en gång så
  |      1 |   hade det varit nåt att bita i, men de dyker faktiskt upp en
  |       |   åt gången. Ordningen kan du utläsa av bilden här bredvid. Dess-
  | 2     5 |   utom finns det lite knep för att snabba på. Med din Callistos
  |_7_________3_|   sekundärfunktion kan du skjuta ihjäl Skedars genom sina dörrar.
            Dessutom kan du ta fram Devastatorn och fästa Wall huggers
  mellan cryokamrarna. Förslagsvis fäster du då två på höger sida. Var noga med att
  plocka upp en Mauler och gärna lite ammo. Forsätt sedan in i nästa rum för att möta
  den stora stygga. På Agent och Special Agent måste du faktiskt inte döda armén utan
  kan forstätta vidare på en gång.
  
  Nu är det dags att möta slutbossen som egentligen inte är några problem, inte ens
  på Perfect Agent. Trevelyan skulle skratta och sticka sin AR33 i näsan på honom.
  Fast det gäller förstås att inte bli träffad av raketer. Så fort han avfyrar ska du
  strejfa snabbt åt andra hållet och det blir inga problem alls. Kungen kan också
  framkalla stora Skedars och småskitar. Detta gör han när han höjer sina händer. Då
  måste du mycket snabbt skjuta dessa. Antingen dyker de upp till höger eller vän-
  ster. Kungen kan också cloaka sig. Då betyder det att han kommer att dyka upp bakom
  dig och slå dig i huvudet. Då dööör du. Men det är tämligen lätt att undvika. Var
  bara noga med att strejfa runt i salen medan du tittar mot mitten. Han kommer då
  snabbt tillbaka mot sin tron.
  
  Hur besegrar man honom då? Andra skulle nog säga Callisto, men jag tycker att
  Mauler är mycket bättre på detta. Falcon och Mauler använde samma ammo så jag
  hoppas att du inte använt Falcon någonting. Använd bara sekundärfunktionen på
  Mauler. Ett fullt uppladdat skott skjuter automatiskt bort hela kungens sköld så
  att han måste sätta sig och ladda upp den. När han gör det ska du vänta på att ett
  nytt skott laddas upp och sedan skjuta på kristallerna ovanför kungen. Du måste
  första skjuta sönder de fyra småkristallerna och när dessa är borta den stora.
  Denna kommer då pierca kungens huvud och du har klarat det. Varje fulladdat Mauler-
  skott skjuter sönder en kristall. Likaså skjuter de ju även ihjäl Skedars om
  kungens skulle få för sig att framkalla dem. Var bara noga med att ladda om ofta
  så att du inte skjuter kungen med skott som inte är fulladdade. Använder du den
  ägande Maulern så är kungen lätt som en plätt. Så du dödade kungen på första för-
  söket? Var väl det jag trodde. Gratulerar!
  
  ====================================
  Specialuppdrag: Mr. Blonde's Revenge
  ====================================
  
  1: Lokalisera och eskortera Cassandra till helikopterplattan
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på svårighetsgraden Agent.
  Visst kan du på detta uppdrag satsa på att skjuta alla vakter och undersöka alla
  våningar, men det är inte den lättaste metoden. Jag erbjuder dig här ett snabbt
  och smärtfritt sätt att klara eländet. Direkt från start springer du till vänster
  och håller till den högra väggen. Precis innan du ser den första vakten (hon får
  inte se dig) trycker du på Start och aktiverar din mysiga Cloaking Device. Spring
  nu snabbt som en skållad iller till hissarna som leder uppåt. Den högra av dem står
  troligen där, men den ska vi inte ta. Istället kallar du på den vänstra och ställer
  dig snabbt i hörnet bredvid den (så får du även en sköld). Stäng av Cloaking Device
  när du ser att ingen vakt ser dig. Det är bra om du har 8-12 sekunder kvar på den.
  Tiden kvar ser du om du håller A-knappen intryckt. När hissen har kommit tar du
  snabbt på dig Cloaking igen, går in i hissen och stänger av Cloaking så fort du är
  på väg norrut.
  
  Du kommer till mellankontorsvåningen. Stäng bara hissen här igen och du når toppen.
  Se dig omkring här inne så att du inte råkar på någon elak snubbe. Ta sedan dörren
  in till Cassandras kontor. Ta snabbt undan ditt vapen och använd Disarm. Denna
  karriärklättrare är inte dum inte. Hon aktiverar ett tämligen meningslöst larm och
  försöker skjuta dig. Disarma henne genast och hon blir lugn som en filbunke.
  Hohoho! "Child".
  
  Du kommer vänligen be henne följa med till helikopterplattan. Var beredd på att ett
  par vakter kan ha förföljt dig hit så skjut dem fort med några uppladdade Mauler-
  skott. Därefter fortsätter ni in i trappuppgången mot taket. Troligen är det bara
  två vakter här uppe. Spring helst i förväg för att skjuta en eller två av dem.
  Precis innan du går in i rummet närmast taket bör du aktivera det sista du har av
  din Cloaking Device. Detta ska du göra eftersom du står i ett otroligt utsatt läge
  när du kommer in i rummet. Höjdskillnaden är helt emot dig och att dessa vakter
  kastar N-Bombs mot dig, vilket är katastrof om du blir träffad. Skjut vakterna med
  fulladdade Maulerskott så fort du får chansen. Spring sedan snabbt tillbaka till
  Cassandra och var beredd på att en och annan vakt kan ha hunnit ikapp om du segade.
  Led sedan henne ända upp på taket och var beredd på att det kan finnas en sista
  vakt högst upp.
  
  =========================
  Specialuppdrag: Maian SOS
  =========================
  
  1: Aktivera spårningssignal
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på Special Agent.
  Ett av mina favorituppdrag, men inte är det lätt. Halvdöda Maians är liiite svagare
  än vältränade superagenter. När du sätter igång kan du se forkare med ryggen mot
  dig. Slå honom inte på en gång utan gör så att han kan se dig. Han plockar troligen
  fram en pistol. Disarma honom genast. Flytta sedan på dig. Antingen försöker han
  slå dig, ger upp eller plockar fram en ny pistol. Försök slå ner eller skjuta honom
  och titta sedan mot dörren. En till forskare med dragen pistol borde stå där. Jag
  brukar disarma honom också eftersom att jag är för lat för att beväpna mig. På ett
  bord borde du kunna hitta en OTROLIGT roligt vapen kallat Psychosis Gun. Skjuter du
  en vakt med denna kommer han byta sida. Slåss för dig och skjuta alla vakter han
  ser. Tyvärr kan du inte kontrollera honom utan han springer runt och dödar tills
  han själv dör.
  
  Hur kommer du härifrån då. Båren du låg på är explosiv så knuffa den mot det
  skottsäkra glaset och skjuter söner båren med pistolerna du plockade upp. Pang!
  Boom! Klirr!... typ. Så kan du gå ut genom dörren längst bort. Du kommer genast
  träffa en vakt. Du gör klokast i att använda Psychosis Gun redan på honom. Då får
  du hjälp med tre vakter bakom nästa dörr. Stå bakom din nya kompis och skjut
  vakterna du ser med pistol. Plocka upp all ammunition och fortsätt sedan ut i kor-
  ridoren.
  
  I korridoren finner du troligen en patrullerande vakt. Du kan gå till höger, men
  bör INTE. Det är inte värt problemet. Till höger finner du ett gäng vakter däri-
  bland en med dubbla guldmagnum. Använda Psychosis Gun på honom har förstås sina
  fördelar, men enligt undertecknad är det icke värt besväret. Istället ska du
  alltså åt vänster och kom nu ihåg att inte föra oväsen. Så fort du träffar den
  patrullerande vakten trycker du på R-knappen och sätter EN kula i näsan på honom.
  Smattra inte! Följ korridoren och du når en ramp. Kanske möter du två vakter så
  var bredd. Oroa dig inte för att föra oljud nu. Fortsätt sedan nedför nästa ramp
  och du kommer snart två vakter vid två dörrar. Dessa är jag en smula rädd för
  eftersom att höjdskillnader och auto-aim inte kommer överens. Kasta din Dragon
  som en Proximity Mine mot en av vakterna. Strax exploderar den och tar även med
  den andra vakten i infernot. Plocka upp deras Dragons och fortsätt nedför rampen.
  
  Öppna dörren in i nästa rum vilket råkar vara ett hangar med miljoner vakter. Ialla
  fall fyra. Själv så föredrar jag att pricka ner dem medan de kommer. Två kommer
  springandes på plattformen ovanför och en åt vänster. Går du framåt kommer du se en
  långt bort åt vänster också. Ett alternativ är att du går ut i hangaret, för lite
  oväsen och sedan springer ut till rampen igen. Därifrån kan du antingen skjuta ner
  folk när de kommer eller slänga din Dragon så att alla sprängs i luften. Slänger du
  Dragon så måste du ha lite pistolskott kvar för säkerhetsskull. När alla är borta
  ska du ta dörren på övre våningen åt vänster. Larmet kommer att ljuda men det
  spelar ingen större roll. Fortsätt nu rakt fram och titta åt höger för att se små
  ventilluckor nära golvet. En av dessa är öppna och leder ut till en stor lager-
  lokal. Precis samma lokal som du börjar i på Rescue.
  
  Ducka och titta ner till rummet nedanför. Du måste hoppa ner men var först noga med
  att inte bli attackerad av några elaka soldater. Vakterna verkar röra sig lite
  slumpmässigt här så jag ska göra mitt bästa för att hålla dig fri från attacker.
  Börja med att titta ner och försiktigt skjuta ihjäl de soldater du ser. En eller
  två. Hoppa snabbt ner och titta upp på plattformen ovanför för att se en vakt som
  just kommit hit. Spring snabbt runt hörnet nedanför den beskjutna vakten och nedför
  rampen. Härifrån ska du nu skjuta alla vakter som kommer springande mot dig. Får du
  problem är det bara att springa nedför hela rampen och ta skydd bakom hörnet.
  
  När det inte kommer några fler har du troligen dödat alla vakter i området. Det
  finns som tur är inte så många som på Rescue. Nu ska du följa vänstra väggen till
  hissen och ta den till övre våningen. Därefter går du till höger och genom dörren
  längst bort. Här rekommenderar jag dig att ta fram Psychosis Gun. Skjut vakten du
  ser i ryggen. Smyg försiktigt runt i området och skjut resten av vakterna med
  buller och bång. När alla är borta ska du springa uppför rampen till övre delen av
  rummet och följa gången mot hissen. Hissen leder upp till ett par korridorer med
  några vakter som du lätt dödar. När du till sist når ett större rum ska du vara
  lite försiktig. Skjut ihjäl teknikerna fort. Därefter ska du skjuta ettav skynkena.
  Jag rekommenderar det näst längst till höger så får du se ännu en tekniker framför
  dig. Strejfa sedan in och skjut den sista teknikern till vänster. Därefter
  aktiverar du skärmen här inne och du kommer att ha klarat hela uppdraget.
  
  ====================
  Specialuppdrag: WAR!
  ====================
  
  1: Döda Skedar King
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på Perfect Agent.
  Ett fruktansvärt uppdrag som ialla fall jag hade enorma problem med på Perfect
  Agent. Det är faktiskt inte superlätt på Agent heller. På grund av detta
  inkluderar jag samma basfakta som från Perfect Agent-strategin även här. Till att
  börja med kan jag avslöja att det finns absolut inget slut på Skedars. Du kan
  döda dem i drivor, men de tar aldrig någonsin slut. För det andra är det också
  oändligt antal av Maians. Det kan bara finnas tre stycken samt du och ledaren. Dör
  en soldat dyker det upp en ny vid startpunkten. Så skulle du vara odödlig kom-
  mer du förr eller senare att klara uppdraget... typ. Därför ska du hela tiden tänka
  på dig själv i första hand. Annat viktigt är att använda din Phoenix sekundär-
  funktion på alla Skedars på avstånd. Ett skott och de dör. Men använder du den nära
  Maians dör dessa som flugor. På nära håll ska du istället använda Maulers sekundär-
  funktion, men då måste du sikta mycket väl. Lyckas en skedar slå dig eller dina
  vänner dör ni på ett slag. Så är det bara. Dessutom är det enormt mycket tur
  inblandat i det här uppdraget. Ibland är det hur mycket skedars som helst och
  ibland inga. Ibland klantar sig Maians, ibland är de smarta.
  
  Då ska vi väl börja med att ge oss på första kungen. Dina vänner är riktiga slags-
  kämpar så låt dessa ta täten jämt så slipper du ta stryk. Följ bara stigen tills du
  når en bro. Fram hit kan du gärna springa iförväg och skjuta Skedars på håll med
  din Phoenix. Därefter ska du definitivt låta Maians ta täten och dessutom använda
  din Mauler så mycket som möjligt. Var noga med att hela tiden ha den uppladdad.
  Strax når du en ramp och ett par dubbeldörrar. Här finner du nästan alltid Skedars
  så var beredd med Maulern. Därefter kommer du ut i ett större område och då är det
  dags att dra fram Phoenix och spränga Skedars vid horisonten. När dina vänner
  börjar röra på sig gör du det också.
  
  Längst bort i det här området finner du första kungen bredvid pelaren. Genom att
  skjuta honom med ett fulladdat Mauler-skott i huvudet kan du döda honom direkt.
  Tyvärr spawnar Skedars upp ovanför bron och bakom pelaren då och då. Oavsett hur
  det ser ut tycker jag att du bara ska gå fram till kungen och snabbt försöka skjuta
  honom med din Mauler. Kanske borde du försöka använda ett par skot med din Phoenix
  istället. Det är mest upp till dig. Huvudsaken är att du försöker träffa huvudet.
  När han är död klarar du uppdraget. HA! Huvud!
  
  ========================
  Specialuppdrag: The Duel
  ========================
  
  1: Besegra dataDyne-vakt
  
  Hur låser man upp detta uppdrag då? Jo, få guldmedalj med alla vapen på skjutbanan
  i Carrington Institute. Klara spelet på Agent och du borde ha fått fram alla vapen
  utom möjligen Trent's guldmagnum och Phoenix. Lättaste sättet att få fram magnumen
  är att spela Confrontation och avväpna Trent och Phoenixen får du lättast genom att
  döda Elvis på Exploration. Läs i vapenguiden nedan om tips om hur du får guld.
  
  The Duel-konceptet är mycket enkelt. Ta ett par steg framåt, vänd dig om och skjut
  din motståndare. Det rör dig visserligen bara om hologram, men det är ändå en täv-
  ling. Du dör av bara ett enda skott. Din enda motstånadre är en dataDyne-vakt
  och han gör alltid precis likadant: tar ett steg åt sidan och skjuter en gång. Han
  träffar alltid. Det finns ett par olika sätt att besegra honom. Vill du göra det så
  renhårigt som möjligt ska du bara trycka lite snabbt på C-upp för att sänka siktet
  till brösthöjd istället för huvudhöjd. Ifall du tycker detta är svårt ska du
  istället springa till höger och gömma dig bakom barriären. Därefter ska du antingen
  snabbt stejfa ut på andra sidan av barriären innan vakten hunnit reagera eller det
  allra lättaste: strejfa försiktigt åt HÖGER tills du bara ser vaktens arm eller
  något. Sedan skjuter du honom tills han dör. Eftersom vakten håller sin pistol i
  handen du inte ser, kan han inte träffa dig. Spring fram mot vakten efter att han
  dött för att plocka upp ammunition. Således klarar du uppdraget.
  
  ===================================================================================
  
                   5. Special Agent
  
  ===================================================================================
  
  Special Agent är ganska precis ett mellanting mellan Agent och Perfect Agent. Visst
  är svårighetsgrads-hoppet rätt stort mellan Special och Perfect, men ändå. Upp-
  dragen är rejält mycket mer komplicerde än i Agent framförallt, men sköldarna är
  färre och vakterna smartare dessutom. Special Agent-strategierna är i regel för-
  kortade och omgjorda Perfect Agent-strategier. Jag har försökt anpassa till Special
  Agent så gott jag kunnat, men det är troligen inte perfekt. Därför kan jag då och
  då komplicera det mer än nödvändigt trots att lättare metoder troligen skulle vara
  nödvändiga. Jag ber om ursäkt för detta. Finner du motsatsen, att strategin inte
  räcker till för att det är för svårt, kan du läsa i Perfect Agent-motsvarigheten
  för lite mer djupodlande metoder. Jag leder dig inte till alla rum, vapengömmor
  eller sköldar i den här guiden, bara dem du måste in i och som jag finner nödvänd-
  iga. Läs i andra sektioner för att hitta alla vapen och sköldar.
  
  =======================================
  Uppdrag 1: dataDyne Central - Defection
  =======================================
  
  1: Slå ut intern säkerhetshubb
  2: Inhämta nyckelkortshalsband
  3: Slå ut extern säkerhetshubb
  4: Få tillträde till laboratoriet
  
  Första banan då. Titta direkt ner till vänster från helikopterplattan och du kan se
  en övervakningskamera riktad mot dörren. Skjut sönder den och vänta gärna in en
  vakt också. Gå sedan in igenom denna dörr och du kommer runt nästa hörn i rummet så
  du når stöta på en vakt. Sikta sedan på kameran i andra änden av rummet och skjut
  sönder den. Gå nedför den lilla rampen i rummet och titta åt vänster för att se
  en skärm. Kasta en ECM Mine på den och du har klarat uppgift 1.
  
  Håll koll på dörren som leder vidare ty det kan dyka upp en elaksinnad vakt som
  patrullerar trapphuset. Gå ut i detta trapphus och sikta ständigt nedåt så att du
  ser anfallande vakter i tid. Använd Falcon 2 tills jag säger annat. När du kommit
  nedför trappan når du första kontorsvåningen. Gå fram till vakten som står vid ett
  bord och slå/skjut honom. Gå sedan igenom dubbeldörrarna här. Där står Cassandra
  DeVries och hennes sekreterare. Dessa får INTE dödas. Slå åtminstone den blonda och
  plocka upp hennes halsband så har du klarat uppgift 2.
  
  Gå tillbaka ut i stora rummet och du kan se två hissar. Ta den som är närmast
  trapphuset du kom ifrån och följ den ner till bottenvåningen nu. Utrusta dig med
  CMP150 om du har tillräckligt med ammunition. Så fort du kommer ner kommer två
  vakter på våningen nedanför dig. Sikta helst genast ner på dem och dödad dem. Gå
  mot trappan och ställ dig här för att invänta resten av soldaterna. Döda dem på
  löpande band. När alla är borta går du till den högra dörren och öppnar den. Är den
  låst har du inte klarat uppgift 2. Här inne bor tre vakter. Skjut en av dem och
  flytta sedan ut igen och invänta dem andra två. Gå in i rummet och titta efter den
  underliga skärmen nära golvet. Kasta en ECM Mine på den och du har klarat uppgift
  3. Gå nu till den andra dörren på samma bottenplan och titta in. Skjut någon vakt
  och ställ dig sedan en bit därifrån och skjut alla vakter som kommer ut till dig.
  Gå in där vakterna stod och undersök väggarna så finner du en hemlig gång i en av
  dem. Öppna hissen och det är avklarat.
  
  ============================================
  Uppdrag 1: dataDyne Research - Investigation
  ============================================
  
  1: Filma radioaktiv isotop
  2: Starta rörelseschema för underhållsrobotar
  3: Stäng ner experimenten
  4: Lokalisera Dr. Caroll
  
  När du startar uppdraget ska du först bestämma dig om du vill samla lite ammunition
  från vakterna till höger. Jaså, det vill du? Gå då åt höger först och igenom dörren
  längst bort. Skjut vakten du ser och fortsätt sedan in i ett vilorum för att skjuta
  två till. Använd Falcon 2-ammo så länge du har det. Gå tillbaka mot hissen, passera
  den och skjut vakten du troligen möter strax. Följ korridoren till nästa dörr, men
  gå inte in hit än. Istället ska du invänta en liten robot som kommer att öppna en
  dold dörr till vänster. Du måste troligen vänta högst en halv minut. Du kommer in i
  ett brunaktigt rum. Gå nedför den lilla rampen direkt till vänster och skjut sönder
  glaset så att du kommer ner på våningen under.
  
  Två vakter finns här nere och de patrullerar så akta dig. Du kan också se två stora
  gröna skärmar här. Tryck på B-knappen vid den främre och sedan vid den bortre så
  klarar du uppgift 2. Det är mycket viktigt att du gör det i just denna ordning
  annars funkar det inte. Följ den enda vägen du kan följa och gå igenom dörren.
  Följ vänstra väggen och du kommer strax in i en korridor med en vakt längst bort.
  Han har även ett antal kamrater som står och gömmer sig bakom hörn i dessa kringel-
  ikrokar. Strejfa försiktigt fram för att skjuta var och en av dem, eller rusha för
  skojs skull. Snart når du ialla fall en dörr som leder ut i ett stort rum.
  
  Du kommer genast att se två vakter längst bort i detta rum. Skjut ner dem på håll
  och det kommer två stycken från lobbyn bredvid. Eftersom att de står så långt bort
  kan de knappast träffa även om de skulle få för sig att skjuta. Som du kan se finns
  det två stora vita dörrar i rummet. Gå igenom den högra och du finner ännu en stor
  dörr. Går du igenom den stöter du på två vakter så skjut. Ta fram CamSpy efteråt
  och skicka in den i nästa rum. Här är det radioaktivt så du kan inte gå in i
  själva rummet. Låt din CamSpy sväva fram till den gröna isotopen och fotografera
  den med Z-knappen. Uppgift 1 klar.
  
  Gå tillbaka in i stora rummet du nyss var i och gå igenom stora dörren direkt till
  höger om dig. Skjut vakten mellan dörrarna först och du kommer sedan in i en kor-
  ridor. Här är det klokt att ta fram CMP150, men tänk på att bara skjuta enstaka
  skott eller också brinner ammuntionen upp alldeles för fort. Skjut mot dem patrul-
  lerande vakterna längst bort och var beredd på ett par rejält aktiva vakter på
  vänster sida kan komma fram närsomhelst. När dessa fyra är döda går du in i gången
  till höger för att nå en dörr längst bort. Ställ dig lite till vänster när du
  öppnar dörren så borde du få en vakt på kornet på en gång. Det står ännu en till
  vänster. Längst bort i rummet står en forskare. Gå fram till honom så ber Joanna
  honom vänligen att stänga av experimenten. Du måste stänga av tre sådana och detta
  var det första.
  
  Gå tillbaka ut i korridoren och fortsätt nu till höger tills du når den bortersta
  delen av korridoren. Du kommer att träffa på två vakter på höger sida och två på
  vänster, så strejfa fram mycket försiktigt med din CMP. Öppna dörren allra längst
  bort till vänster i korridoren och titta direkt åt vänster för att se en vakt.
  Skjut, vänd dig om till höger och skjut nästa offer också. Gå fram till forskaren
  här inne och hota honom. Han kommer då att stänga av experiment han också. Som du
  kan se finns det en annan dörr här inne och den leder in i ännu ett lab. Forskaren
  här är tyvärr inte särskilt samarbetsvillig. Han kommer omedelbart att springa och
  sätta igång ett larm. Om ett larm ljuder för länge kommer vakter att spawna ute i
  korridoren, plus att det känns rätt otryggt. Se efter vilken dator han är på väg
  mot och slå honom i bakhuvudet innan han hinner sätta igång det. Prova sedan att
  trycka på B-knappen vid de andra terminalerna. En av dessa stänger av tredje exper-
  imentet, vilket gör att du klarar uppgift 3.
  
  Gå tillbaka ut i korridoren och fortsätt genom stora dörren rakt framför dig. Skjut
  vakten du ser på en gång och invänta dem andra tre. Missar du vakter och fler än en
  attackerar dig samtidigt, försök retrirera tillbaka ut i korridoren. Fortsätt åt
  samma håll de kom ifrån och du når ett ställe med en massa laserstrålar. Har du
  klarat uppgift 2 ska du bara invänta en robot som deaktiverar strålarna åt dig.
  Tar max en minut. Således når du section 3 av komplexet.
  
  Du kommer troligen springa in i en vakt direkt efter strålarna. Skjut! Gå in i
  nästa rum och du kan se en vakt långt bort till höger. Försök träffa honom genom
  att sikta med R-knappen. Vänd dig sedan till vänster och skjut nästa. Plocka upp
  ammuntion från bordet i mitten ifall du vill. I ena hörnet av rummet kan du se en
  glasvägg. Innanför den ligger en sköld ifall du skulle behöva. Fortsätt sedan in i
  nästa rum. I nästa rum står en terminal. Direkt till vänster och höger om dig här
  inne står Dragon-försedda vakter. Dragon är en stark automatkarbin och PD är inte
  som Goldeneye i den meningen att uzis skulle vara bättre än AK:or. Strjfa snabbt
  ut och försök skjuta en av dem, varpå du snabbt strejfar tillbaka och skjuter dem
  när de närmar sig. Dragon har en sekundär funktion som låter dig använda den som
  en proximity-mina (den exploderar när någon närmar sig. Gå in i lilla hallen precis
  innan rummet med terminal och stirra rakt ner i golvet precis i centrum av hallen.
  Håll B-knappen och tryck på Z-knappen med din Dragon och du kommer att lägga den
  på golvet som mina. Spring snabbt till datorn innan minan exploderar. Ta fram din
  Data Uplink och börja hacka vid datorn. Under tiden kommer du höra hur din mina
  exploderar och dödar två vakter som spawnade upp bara för att få en chans att döda
  dig. När dörren låses upp kan du fortsätta in i section 4.
  
  Följ korridoren in i nästa stora rum, där alla olyckligtvis är utrustade med
  Dragons. Ta fram din CMP och att du ändå har god chans. Börja med att skjuta ner
  vakten längst bort till höger innan han märker vad som hänt och sikta sedan på dem
  andra två, använd dörren som skydd om du måste. Nu ska du in i rummet framför dig
  och där bör du lyssna noga. Här finns två kulsprutor i taket, varav den första
  kommer att skjuta på dig så fort du öppnar dörren. Har du mycket hälsa kvar och är
  relativt snabb är det bara att snabbt skjuta sönder den med din Dragon. Är
  fallet inte sålunda måste du snabbt backa så att den inte kan träffa dig, ducka och
  sedan skjuta sönder den innan dörren stänger sig själv. Den andra kulsprutan är
  inga problem, så skjut den och fortsätt sedan till dörren längst bort. Såldedes
  klarar du uppdraget. Du kan också välja att bara strejfspringa under kulsprutorna
  utan att skjuta sönder dem. Du tar troligen ett par skott på det här viset så gör
  det bara om du har mycket hälsa kvar.
  
  ========================================
  Uppdrag 1: dataDyne Central - Extraction
  ========================================
  
  1: Få tillgång till foajéhissen
  2: Förstör dataDynes svävarkopter
  3: Besegra Cassandras livvakter
  4: Träffa CI på helikopterplattan
  
  När du sätter igång kommer det vara mörkt i en och en halv minut och under tiden
  måste du använda Night Vision för att se något. Inga vakter kan se dig om du håller
  dig en bit ifrån dem samtidigt som du är tyst. Så håll dig så långt bort från
  vakten som möjligt, men ändå så att du kan skjuta honom. Använd R-knappen för att
  hela tiden sikta på huvuden. Öppna första dörren och backa lite. Därifrån skjuter
  du första vakten. Öppna nästa dörr och backa MYCKET för att inte andra vakter ska
  se dig. För att trean och fyran inte ska se dig ska du direkt trycka dig mot väggen
  mittemot dem. Därefter följer du området runt och skjuter nästföljande fyra vakter
  på avstånd.
  
  Ifall ljuset tänds måste du redan då ta av dig Night Vision. Fastnar du med
  överbelastade mörkerglasögon i en eldstrid är du grillad. Håll koll på tidsgränsen
  i nedre delen av skärmen. När ljuset tänds måste du istället strejfa fram för att
  skjuta vakterna och detta är knappast någon fördel. Försök behålla mörkret tills du
  når trappan åtminstone. När du ska skjuta vakterna ovanför trappan (i ljuset) bör
  du ducka nedanför trappan och sedan strejfa fram så att du ser den högra vakten. Du
  kommer troligen se hans huvud och han inte se dig alls. Därefter fortsätter du
  strejfa fram för att se den sista vakten. Gå nu in i vänstra hissen och åk uppåt.
  Således är uppgift 1 avklarat.
  
  På den här våningen måste du döda tre kvinnliga livvakter med hagelbrakare. Din
  fördel är att de nästan alltid missar sitt första skott. Byt till CMP eftersom att
  du kommer att behöva Falcon 2-ammo till senare. Följ korridoren, men var beredd på
  en ShockTrooper längst bort som är beredd på dig. Strejfa snabbt fram och sätt
  några kulor i honom. Gå sedan in igenom dörren bakom dig. Står du vid ett fönster
  finns det alltid en risk att det kommer en elaksinnad helikopter förbi. Spring
  snabbt längst med korridoren vid fönstren och göm dig i rummet direkt till vänster.
  Troligen har två livvakter sett dig och dessa ska du skjuta ihjäl så fort de kommer
  in i rummet.
  
  Vänta nu också in helikoptern. Göm dig bakom dörren tills du inte hör den längre
  och spring sedan omedelbart åt vänster. Längst bort finns en dator och en livvakt
  bredvid. Skjut vakten och spring otroligt snabbt hela vägen tillbaka till hissarna
  innan helikoptern dyker upp. Troligen måste du springa ifrån dess eld, men den gör
  väldigt lite skada per skott ändå. Väl vid hissarna tar du vänstra av dem uppåt och
  här uppe ska du också döda tre livvakter till.
  
  Följ korridoren och du möter strax två StormTroopers. Strejfa försiktigt fram så
  att du först bara ser den vänstra och skjut sedan också ihjäl den högra. Öppna
  dörrarna näst längst bort och var än en gång beredd på helikopter. Denna gång
  patruellerar den från höger istället så du kan undvika den genom att helt enkelt
  följa efter den på betryggande avstånd. På vägen runt möter du en butchig livvakt
  och när du når hissarna når du två till så strejfa snabbt undan och försök sedan
  strejfa fram försiktigt och pricka en i taget. Viktigt att du dödar dem annars
  missar du uppgift 3. Ta sedan trapporna upp till nästa våning och du kommer att se
  en ShockTrooper prata med några kontorsnissar. Skjut honom i ryggen och plocka upp
  raketgeväret framför honom.
  
  Nu ska vi skjuta ner den där odrägliga helikoptern som följt efter dig. Ifall du
  inte ser den på skärmen så skjuter du sönder fönstret längst bort med CMP och
  väntar sedan in i helikoptern därifrån. Skjut sönder den med en välriktad raket så
  fort den kommer fram. Oavsett vilket fönster du än använder måste du först SKJUTA
  SÖNDER DET. Du kan använda raketens sekundära funktion för att skjuta ner heli-
  kopetern, men jag rekommenderar det inte. Då måste du först använda R-knappen för
  att ställa in målet och sedan skjuta iväg. Den kommer troligen att träffa, men det
  kan ändå krångla. När detta är gjort har du klarat uppgift 2 och spring sedan upp
  igenom nästa trapphus.
  
  Här uppe kommer du träffa Cassandra och fem av hennes livvakter. Här måste vi för-
  stås vara lite billiga för att komma lindrigt undan. Direkt till vänster om rampen
  kan du se ett litet hörn du kan ta skydd. Ducka så långt ner du kan och göm dig
  precis bakom rampen här. Plocka på dig Night Vision eftersom att det blir mörkt. Ta
  fram din Falcon 2 eftersom att den är så pricksäker och dessutom har kikarsikte.
  Nu ska du strejfa fram otroligt långsamt och skjuta ner dem i exakt rätt ordning.
  För att göra strejfandet ännu långsamare kan du använda kontrollspaken för att
  "trycka" dig långsamt mot högra delen av rampen. Börja med vakten allra längst åt
  höger, den andra åt höger och sedan den tredje åt höger. Lite ovanför och till
  vänster om den föregående har du en ovanför rampen. För att döda den bör du mycket
  långsamt backa tills du har kornet på henne huvud. Den sista står under rampen och
  lätt att nå genom att bara strejfa framåt. Ifall du dödat alla sex vakter på
  kontorsvåningarna nedan så har du klarat uppgift tre. Det är alltså bara att gå
  ut på taket och upp till helikopterplattan för att klara uppdraget. Inga fler hot!
  
  =========================================
  Uppdrag 2: Carrington Villa - Hostage One
  =========================================
  
  1: Rädda förhandlaren
  2: Eliminera takskyttar
  3: Aktivera vindgeneratorn
  4: Rädda Carrington
  
  Redan från start är du utrustad med en Sniper Rifle så gå fram till murens kant.
  Ute på bryggan nedanför kan du se två vakter som siktar mot gisslan. Du måste
  pricka ner dem fort, annars blir hon skjuten. Tryck på R-knappen och använd C-upp
  för att zooma in. När både är döda så har du klarat uppgift 1. Gå nu åt motsatt
  håll och du stöter snart ihop med en vakt. Skjut honom på långt håll eller gå fram
  och avväpna honom (roligare). Använd nu CMP150 istället för geväret. Hoppa ner till
  nedre delen i grottan och döda vakterna medan du springer. Strax når du ett väg-
  skäl och där ska du ta det lugnt. Titta upp och till vänster så kan du se en
  sniper. Den första av åtta du måste skjuta. Gå nu till höger istället och du kan
  se en sniper på avstånd. Skjut honom också (2/8). Gå nu försiktigt fram och du
  kommer strax att se hela fyra snipers på vänster sida. En av dem står skymd bakom
  några palmblad, vilket är värt att veta. Använd grottan för skydd och skjut dem
  alla (6/8). Vänd dig nu ut mot vattnet på höger sida och du kan se den sjunde
  krypskytten låångt bort på andra sidan. Skjut honom också.
  
  Fortsätt nu åt vänster och gå du kan se en grotta längre fram och villan till höger
  om den. Du kan gå in i grottan och ta den vägen, men det är onödigt. Istället går
  till höger om grottan och du kan se en trappa som leder upp till villan. Från
  toppen av trappan kan du se den sista snipern framför dig (svår att se). Skjut
  honom och du har klarat uppgift 2. Gå nu in igenom dubbeldörrarna in i villan så
  kommer du genast att få tampas mot fyra vakter. Två av dem står till höger och två
  till rakt framför dig. Börja med dem åt höger och tänk på att de måste springa fram
  lite för att överhuvudtaget kunna träffa dig. När de är döda springer du nedför
  trappan och du når en korridor. Ett gäng vakter kommer att storma dig, alla från
  samma håll. Peppra bara in mot dem kommer och du bör klara dig fint.
  
  Fortsätt genom den här våningen från vilket håll du vill och du når strax två vak-
  ter i ett kök. Skjut dem och du borde kunna se en trappa precis bakom köksväggen.
  Spring nedför för att träffa en vakt framför en vägg och en bakom. Du ska nu igenom
  dem första dubbeldörrar du ser, men det finns ett gäng andra vakter på den här
  våningen som du kan skjuta om du vill. Hursomhelst leder dubbeldörrarna till en
  ännu en trappa. Gå ut på den lilla balkongen här och titta ner så ser du en vakt.
  Skjut honom och invänta ännu en. Gå nedför trappan och öppna inte dörren till
  höger om du inte verkligen vill. Här finns tre vakter som aldrig kommer att upp-
  täcka dig annars. Istället går åt andra hållet och du når en typ av källare med
  ledningar i golvet. En vakt kan stå direkt till vänster.
  
  Följ ledningarna rakt framför och du når ett lite mörkt, mystiskt rum med tre
  vakter. Strejfa försiktigt fram så upptäcker du dem lättare. Skjut den första och
  den andra kommer fram. Den tredje ser du genom att snabbt gå in i rummet och titta
  åt höger. De stod vid två maskiner med strömbrytare. Aktivera båda strömbrytarna
  och det står att prylar är aktiverade. Följ nu ledningarna åt andra hållet. I väg-
  skälet står en vakt på höger sida. Vänd dig sedan åt andra hållet och skjut vakten
  allra längst bort. Detta lockar ut två andra vakter vilka du enkelt skjuter från
  detta avstånd. Gå fram till cylindern de vaktade och aktivera dess strömbrytare.
  Således har du klarat uppgift 3.
  
  Från cylindern ska du ut i korridoren och sedan fortsätta rakt framåt så når du den
  andra dubbeldörren här nere och du kommer ännu längre ner i källaren. Nu får du
  träffa StormTroopers och ALLA måste dödas. Börja med att gå åt höger och du får
  genast attackera en. Fortsätt åt höger och du träffar två till. Strejfa fram för-
  siktigt så kan du skjuta en i taget. Dessa dörrar är låsta så gå åt andra hållet
  och du når en vinkällare med StormTroopers bakom varje hylla. Skjut dem snabbt
  genom vinflaskorna. Den första står bakom första hyllan och den andra bakom andra.
  Därefter kommer du ut i en korridor av hyllor. Skjut vakten allra längst bort och
  två som gömmer sig bakom hyllor kommer fram. Gå sedan framåt och skjut den allra
  sista vid dubbeldörrarna. Har du dödat alla kommer han att tappa Door Key som leder
  till dubbeldörrarna. Öppna dem och du har klarat uppdraget. Gör han inte det har
  du missat en StormTrooper, men notera alla dessa finns endast i nedersta källaren.
  
  ============================
  Uppdrag 3: Chicago - Stealth
  ============================
  
  1: Hämta utrustning
  2: Förbered flyktväg
  3: Skapa fordonsrelaterad skenmanöver
  4: Få åtkomst till G5-byggnaden
  
  Hoppa inte över inledningssekvensen på en gång utan vänta tills Carrington avslutat
  sin första mening. Ta inte fram ditt vapen utan spring omedelbart framåt och slå
  den första vakten i ryggen. Spring snabbt igenom följande gränd och titta direkt åt
  vänster för att se en FBI-agent. Slå honom genast och han kommer att falla. Det
  finns en annan FBI-agenter på banan och även han kan sätta igång ett larm och
  inkalla massor av SWATs. Händer detta startar du om uppdraget omedelbart. Blanda
  inte ihop FBI med CIA bara. FBI har FBI skrivet på bröstet och mörkare kläder. CIA
  har förstås CIA skrivet på bröstet och dessa får INTE skjutas.
  
  Efter att du knockat den första agenten springer du åt andra hållet och skjuter
  båda vakter du ser. Det patrullerar en robot här omkring och den kan du inte skjuta
  sönder med vanliga vapen. Stöter du på den ska du bara springa därifrån fort. Där
  den vänstra av vakterna stod kan du se en röd mur. Spring in bakom den här muren
  och du når ett kloaksystem. Det står en vakt i varje hörn här. Skjut båda. Följ
  kloaken åt höger och du når ännu en vakt. Håll R-knappen och tryck C-ner två gånger
  för att huka. Således kan du komma igenom hålet nära marken. Längst bort finner du
  en väska och således klarar du uppgift 1.
  
  Spring nu tillbaka mot startpunkten (i kloakerna spawnar två vakter upp så avancera
  mycket långsamt). Nära startpunkten kan du se en gul taxi i krokarna. Gå fram och
  ducka framför den. Då kan inte roboten träffa dig. Ta fram Reprogrammer och använd
  den. När det står att det är klart kommer taxin om några sekunder eller någon minut
  flyga upp i luften och sedan krascha rakt ner i roboten på huvudgatan. Inte nog med
  att det förstör roboten, detta lockar ut vakterna som står vid ingången till G5-
  byggnaden. Medan detta sker ska vi ordna med uppgift 2.
  
  Inte långt från taxin kan du sen en gränd vilken du ska in i. En vakt patrullerar
  här och honom ska du skjuta. Följ gränden in i en större gränd med en container och
  några explosiva tunnor. Titta in i nästa trånga gränd och du kan se en FBI-Agent
  långt borta. Skjut honom omedelbart och invänta 2-3 vanliga vakter som du prickar
  ned en åt gången. Fortsätt nu in i området där de kom ifrån. Här står 2-3 vakter.
  Strejfa försiktigt fram med Falcon 2 och använd R-knappen för att pricka ner dem
  en åt gången. Var verkligen försiktig här. När alla 2-3 är borta ska du fästa en
  mina antingen en trappa upp eller två trappor upp. Du ska fästa minan på någon av
  de igenmurade dörrarna alltså. När du gjort det så har du klarat uppgift 2. Ifall
  det inte skett än så vänta på att det även står att uppgift 3 är avklarad (en
  explosion hörs samtidigt). Vänta vid brandtrappan till det sker och när det händer
  spring du snabbt ut till huvudgatan så får du se att det kommer fyra vakter från
  ingången till G5-byggnaden. Använd CMP och skjut ner dem samtidigt som du använder
  gränder för skydd. Därefter går du till samma ställe som de kom ifrån och du har
  klarat uppdraget.
  
  ======================================
  Uppdrag 3: G5 Building - Reconnaisance
  ======================================
  
  1: Avaktivera lasersystem
  2: Filma konspirationsmöte
  3: Hämta Dr. Caroll-backup från kassaskåp
  4: Lämna byggnaden
  
  Första delen av det här uppdraget har jag alltid tyckt är bland det drygaste som
  finns i tvspelsväg, men det finns faktiskt sätt att besegra dem effektivt utan att
  ta skada. Alla soldater i de första rummen är utrustade med Cloaking Device som gör
  dem nästan osynliga. Tittar du riktigt noga kan du se en blurrig bild där de står,
  men tänk på auto-aim inte fungerar då. Vakterna dyker upp när de skjuter dock och
  då har du din chans. I första rummet finns det två cloakade vakter som försvinner
  omedelbart. Den ena kommer att springa till högra hörnet framför dig, nära dörren.
  Du kan se hans skuggbild där och skjuta honom direkt. Den andra blir klurigare
  eftersom att han redan hunnit röra sig en del. Antingen står du i hörnet och ser
  dig noga omkring efter honom tills han dyker upp eller också strejfar du längst med
  väggarna medan du tittar runt i rummet. När båda är döda får du ett nyckelkort och
  kan fortsätta in i nästa rum.
  
  Nästa rum träffar du en vanlig vakt som har ryggen mot dig. Skjut honom och tryck
  sedan på knappen han stod vid. Gå in i nästa rum. Här inne finns det fyra cloakade
  vakter, men de dyker inte upp förrän du passerat glasväggarna. Gör nu detta och
  stanna här! Koncentrera dig noga mot rummet och särskilt mellan glasväggarna. Det
  är bara mellan glasväggarna som de kan avancera dig så du borde se blurr där ifall
  de vågar. Av denna anledning bör du helst hålla glasväggarna intackta, men måste du
  skjuta igenom dem för att träffa vakter är det inget du kan göra. Strejfa längst in
  i hörnet till höger och du får dessutom skydd. Har du skjutit tre av vakterna och
  den fjärde inte vill dyka upp bör du strejfa runt i rummet och leta upp honom.
  
  Plocka upp nyckelkortet från den fjärde vakten och spring in i nästa rum. Ser du
  vakten genom dörren, skjut honom härifrån. Du måste skjuta honom så fort du ser
  honom eftersom att han annars springer och sätter igång ett larm. I nästa rum har
  du ett larm direkt till höger. Om någon vakt når det har du förlorat hela uppdraget
  så spring direkt till höger och skjut dem två vakter du ser här med din CMP. Gå
  sedan åt andra hållet och skjut den tredje vakten i rummet skymd bakom ett hörn.
  
  Du kommer säkert lägga märke till ett par strömbrytare som lyser grönt på väggarna.
  Det finns fyra i rummet och alla ska stängas av så att de inte lyser grönt. Följ
  väggarna runt och gör detta så klarar du uppgift 1. Gå nu uppför trapporna i ena
  hörnet av det. Ducka och kryp på ledningarna i taket. Följ dem in i nästa rum, men
  hoppa INTE ner. Titta mot hålet i väggen till vänster och skicka ut din CamSpy. Du
  ska nu skicka in din CamSpy i det lilla hålet och du får se en sekvens samt klara
  uppgift 2. Men vänta! Det finns en bugg du kan utnyttja här som jag inte vet om
  jag borde tala om här, men tänker göra det ändå. Ifall du vill utnyttja den för att
  göra allt MYCKET lättare sätter du ut din CamSpy här uppe UTAN att skicka in den i
  hålet. Så får du veta mer strax.
  
  Hur du än gjorde ska du titta ner från ledningen. Du borde kunna se en vakt vid ett
  alarm. Skjut vakten i huvudet och var beredd på att en till kan komma springandes.
  Gör han inte det hoppar du ner och skjuter honom också. Gå genom dörren vid alarmet
  och du kommer troligen möta en patrullerande vakt i trappan. När du träffat honom
  också ska du uppför trappan och sedan in i nästa område för att träffa två vakter
  borta vid en dörr. Försök döda båda två på en gång och troligen kommer det två
  till vakter från vänster. Använd trappnedgången som skydd för elden. När dessa är
  väck följer du korridoren till vänster och sedan trapporna upp till översta
  våningen. Du träffar den sista vakten och bör använda pelaren mitt i trappan som
  skydd. Här kan du förresten hitta en sköld.
  
  Spring tillbaka till där du nyligen sköt fyra vakter och gå genom dörren här.
  Kassaskåpet är verkligen enormt. På höger vägg kan du se en liten pryl. Denna ska
  du kasta Door Decoder på och en nedräkning kommer att sätta igång och larmet börja
  ljuda. Om du inte tänker utnyttja buggen, skjut sönder dem starka lamporna vid
  dörren så att du inte blir vändad och var sedan beredd på att en massa vakter med
  Magnum kommer att attackera. Magnum är tämligen harmlöst i det här spelet så oroa
  dig inte så mycket. För att inte göra av med för mycket ammunition till din CMP,
  bör du endast skjuta enstaka salvor mot vakterna. Efter en minut så öppnas kassa-
  skåpet men det tar lång tid på sig så var beredd på att fortsätta försvara dig.
  Plocka upp backuppen där inne och du har klarat uppgift 3.
  
  Så du vill utnyttja buggen istället. Då kastar du Door Decodern på prylen på väggen
  och byter därefter direkt till CamSpy. Skicka genast in den i hålet och du kommer
  att klara uppgift 2. STÄNG INTE AV SEKVENSEN! Låt sekvensen rulla och tidsned-
  räkningen på kassaskåpet kommer att rulla samtidigt, men du blir inte attackerad
  av vakter. Avsluta inte sekvensen förrän cirka tio sekunder efter att tidsnedräk-
  ningen är färdig eftersom att kassaskåpet måste få tid att öppna sig också. Denna
  bugg är MYCKET praktisk.
  
  Precis efter att du plockat upp backuppen ska du ta fram Remote Mines och sedan
  hålla B-knappen intryckt samtidigt som du trycker på Z för att detonera minan du
  placerade i Stealth. Därefter springer du snabbt ut i korridoren rakt fram. Ifall
  du satte minan i Stealth en trappa upp har du utgången direkt till vänster längst
  bort i korridoren. Ifall du satte den två trappor upp måste du uppför trapporna och
  ut däruppe. Det är senaste gången du spelade igenom Stealth som räknas. Bekymmra
  dig inte om att döda vakter, SPRING bara!
  
  =================================
  Uppdrag 4: Area 51 - Infiltration
  =================================
  
  1: Stäng av luftvärnsradar
  2: Placera kommunikationsaparat på antennen
  3: Få tillträde till hangarhissen
  4: Ta kontakt med CI-spion
  
  Här krävs det allt lite tur. Först och främst ska låta introsekvensen rulla på lite
  innan du avbryter den. Detta för att en vakt ska hinna passera dig och hamna utom
  hörhåll. Tryck bort sekvensen tidigast när vakterna vid tornet visas, helst när de
  visar vakterna nere vid antennen. Således kommer du bara behöva ta itu med två
  vakter när du börjar, båda visar ryggen mot dig. Skjut vem du vill först. Antingen
  kommer den andra springa och aktivera en minigun eller också börjar han skjuta på
  dig. Var noga med att plocka upp granater och ammunition. Slösa INTE på granaterna!
  
  Fortsätt nu på vägen och du borde inom kort hitta två vakter till. Använd stål-
  balkarna för skydd. Var försiktig eftersom att du strax efter vakterna finner ännu
  en minigun, och den är aktiverad. Töm ett magasin i den och ta sedan skydd bakom en
  pelare. Vänta på att den går tillbaka i sin ursprungliga position och töm ännu ett
  magasin. Därefter når du ett stort område. Titta till vänster för ännu en minigun.
  Förhoppningsvis har du tre granater så använd en av dessa på minigunen. Alternativt
  strejfar du försiktigt fram och försöker skjuta den utan den ser dig. När det
  gäller vilket vapen du härmed ska använda så är det mest en fråga om tycke och
  smak. MagSec är lite snabbare och har ett sikte samt ett skott mer i magasinet, men
  Falcon är ljusår mer pricksäker.
  
  Till höger om dig kan du se ett torn med två vakter som kan dränera en helsikes
  massa energi ur dig om du inte är försiktig. Du kan springa mot dem samtidigt som
  du kastar en granat mot dem, men detta rekommenderar jag inte (väldigt riskabelt).
  Istället bör du ducka två gånger och ta fram MagSec. Denna pistol har helt usel
  träffsäkerhet, men duckar du kan du ändå utnyttja det ironiskt placerade siktet.
  Ingen av vakterna kan träffa dig förrän du börjar skjut dem eller springer fram
  några meter. Göm dig bakom bergsväggen så att du bara ser den vänstra vakten. Sikta
  länge och nog och avfyra sedan flera skott tills du ser att han är borta. Därefter
  håller du R-knappen intryckt och använder C-vänster för att titta ut mot den
  andra vakten. Tryck snabbt på C-vänster och skjut så borde du inte ta stryk alls.
  
  Spring förbi tornet så kan du se en helikopterplatta i mitten av ett minfält.
  Strunta i det nu och titta istället nedför rampen i närheten. Antingen är 3-4 vak-
  ter på väg mot dig eller också är det en som springer nedåt för att hämta resten av
  dem. Ducka två gånger och använd MagSecs sikte för att pricka ner dem på långt
  håll. Därefter ska du ut mot helikopterplattan, men vänta! Detta är ett minfält.
  Det finns en väg att spring igenom fältet och samtidigt undvika alla minor, men
  det är riskablet. Istället rekommenderar jag dig att kasta en av dina granater
  rakt fram genom hålet i staketet. Sikta väldigt långt ner mot marken så flyger inte
  granaten iväg så långt. Med lite tur har du sprängt bort 1-3 minor. Spring över
  fältet där de detonerade minorna låg. Stanna på helikopterplattan och spring sedan
  raka vägen mot det lilla hålet i väggen på vänster sida. Vill du chansa över fältet
  istället ska du från staketet springa raka vägen mot helikopterplattan, men ta ett
  steg åt höger efter halva vägen mot plattan. Kom ihåg att plocka upp raketgeväret!
  
  Tänk på att du måste ducka för att komma genom hålet. På andra sidan kan du springa
  in i en vakt. Låt honom absolut INTE springa runt hörnet eftersom de då kommer att
  stå och campa som andra cs-svin. Smyg på honom och skjut honom i ryggen och spring
  sedan snabbt runt högra hörnet för att skjuta den andra vakten. Skulle vakterna
  antingen höra dig eller lyckas fly kommer de att stå och campa, så är det bara. Då
  skjuter de båda två så fort du visar dig. Då kan du antingen försöka snabbt strejfa
  fram och skjuta på chans eller också runda byggnaden och skjuta sönder alla tre
  kulsprutor på väggarna under färden. En grej jag inte provat är att kasta en hand-
  granat som en Proximity Pinball... hehe.
  
  När båda är borta ska du gå till andra änden av området och du finner en mekaniker
  bredvid en robot interceptor. Ifall du dödar honom får du inte ett gömt vapen på
  nästa bana, men det behvöer du inte oroa dig för just nu. Det är bara att spela
  igenom uppdraget igen på Agent om du vill ha vapnet. Vill du att han ska överleva
  så skjuter du honom i benet och väntar på att han flyttar sig ifrån maskinen. Där-
  efter slår du helt enkelt ned honom. Du kommer då få hisskortet som du måste ha. Du
  måste också skjuta ner maskinen eftersom att den annars kommer att attackera dig
  senare.
  
  Gå tillbaka till där du senast sköt ner två vakter och hoppa ner i luckan i marken.
  Gå in i nästa rum och du finner datorer och grejar. Du ska nu sätta ut dina
  Explosives på dataskärmen här inne, men vänta! Så fort du gör detta kommer ett
  antal lasergrejar sätta igång i korridoren som leder in i det här rummet. Du kan se
  de små maskinerna på väggarna. Använd därför din sista (?) granat och släng den så
  nära mitten som möjligt. Du kommer då spränga bort alla laserstrålar. Därefter sät-
  ter du ut Explosives och springer snabbt ut ur rummet innan skiten exploderar. Var
  ändå beredd på att två vakter med Dragons kommer att dyka upp. Hursomhelst har du
  nu klarat uppgift 1.
  
  Spring nu tillbaka ut över minfältet och sedan nedför rampen till vänster. Var för-
  siktig här eftersom att det kan lura vakter här och där och dessutom står en mycket
  illasinnad minigun till vänster. Ducka två gånger, plocka fram MagSec om du inte
  redan har den och smyg fram så pass att du kan sikta på minigunnen utan att den ser
  dig. Var beredd på att en del vakter kan attackera dig under tiden och att det kan
  finnas en vakt gömd direkt till höger. Spring försiktigt fram nu och var beredd på
  att vakter kan komma mot dig. Skjut dem du ser från håll och följ sedan den högra
  väggen. Längst bort åt vänster finns en kulspruta som skjuter dig så fort den ser
  dig. Håll dig alltså utom synhåll, men vänta in den eller de vakter som är kvar i
  området.
  
  På sidan av byggnaden men en parabolantennkan du se en röd knapp. Tryck på den så
  sänks antennen. Spring in bakom byggnaden och plocka fram Comms Rider. Kasta genast
  upp den på antennen medan den sänks. Nu har du klarat uppgift 2. Tre eller fyra
  vakter kommer nu ut ur dörren under kulsprutan. Det är troligen klokast att vänta
  in dem och skjuta dem på avstånd. Därefter springer du snabbt tillbaka mot rampen.
  Ett antal vakter kommer springandes. Två kommer från minfältet och ytterligare två-
  tre står vid tornet. Skjut bara dem du ser och spring raka vägen ut på minfältet
  och igenom hålet i vägen. Nu är den omdelbara faran över eftersom att vakterna inte
  kommer igenom hålet och dessutom har väldiga problem med att öppna den stora dörren
  om de överhuvudtaget kan göra det. Ser du de två enorma ståldörrarna? Du ska igenom
  den VÄNSTRA. Du kommer snart få veta varför. För att öppna den vänstra ska du gå
  till vänstra sidan av den vänstra och aktivera skärmen här. Har du inte hisskortet
  leta på marken vid den sprängda Robot Interceptorn.
  
  Du kommer strax in i en tom hiss. Låt den leda dig till botten och titta försiktigt
  ut. Du borde se två-tre vakter till höger och en till vänster. Har du sparat rak-
  eten, avfyra den mot ett par vakter. Annars skjuter du mot dem så mycket du orkar
  och retriterar sedan in i hissen igen. Låt hissen ta dig upp och var beredd på
  vakter högst upp även om det troligen inte står en kotte där. När du kommer ner
  igen behöver du faktiskt inte oroa dig såå mycket för vakter här. De står nämligen
  och väntar på andra hissen. Sålunda är de programmerade att alltid stå vid andra
  hissen oavsett var du kommer ifrån. Så fort du kommer ner igen ska du strejfa ut
  till höger och skjuta så många skott du kan, alternativt kasta en handgranat.
  Därefter strejfar du in i hissen igen och upprepar processen tills alla är döda.
  
  Plocka upp en Dragon och smyg nu försiktigt fram och skjut alla vakter på avstånd.
  Spring uppför rampen i andra änden av rummet och följ gången på ovanvåningen mot en
  hiss. Du kommer således upp till ett annat hangar. Du kommer se två vakter omedel-
  bart så skjut dem båda och följ sedan gången. Strunta i nedervåningen, men var be-
  redd på att träffa på en vakt runt ett hörn. Därefter hoppar du snabbt ner på
  nedervåningen och öppnar första bästa dörr. Här springer det troligen omkring ett
  helt gäng förvirrade hönor, men skjut inte utan gå bara in. Så fort du gjort det
  har du klarat uppdraget.
  
  ===========================
  Uppdrag 4: Area 51 - Rescue
  ===========================
  
  1: Lokalisera konspirationsbevis
  2: Införskaffa och använd teknikerförklädnad
  3: Få tillträde till obduceringslab
  4: Rädda Överlevanden från kraschen
  
  När du nu sätter igång med Rescue ska du först och främst helt strunta i den explo-
  siva lådan: den är helt onödigt. Det gäller bara att den inte går sönder. Spring
  uppför rampen och börja peppra mot vakterna du ser. Du kommer att locka fram ett
  helt kollektiv av dem så skjut dem på avstånd. En kille kan dyka upp direkt till
  höger så skjut honom också. När du för tillfället inte ser några fler så går du
  runt hörnet till höger för att skjuta en eller två till. Gå fram till där den
  bortre stod och du kan se en tunna i ett litet fack bredvid. Skjut sönder den och
  du får dubbla Falcon 2. Du kan behöva ammunitionen.
  
  Var noga med att inte bli sedd från våningen ovanför. Spring tillbaka till rampen
  där du började och följ den vänstra vägen runt hörnet vid hissen. Fortsätt nu följa
  vänstra väggen och var beredd på att en vakt kan finnas på din högra vägg. Vänd dig
  om här i hörnet och titta upp på våningen ovanför. Du borde se en vakt vilken ska
  skjutas i huvudet. Spring tillbaka till hissen och följ med den till toppen. Använd
  R-knappen och sikta på vakterna längst bort till vänster. Gå till där de stod men
  titta nedåt och åt höger medan du springer för att upptäcka en sista vakt på golvet
  nedanför.
  
  Gå nu ut till nästa rum och sikta mot de fyra vakter som finns ovanför dig. Skjut
  dem om du kan. Det som kommer nu är buggigt och jobbigt. Några av dem som du inte
  lyckades träffa kommer ner med en hiss. Att åka hiss upp till dem är nästa själv-
  mord är nära nog självmord eftersom att de kan träffa dig utan att egentligen se
  dig. Ett tips är att kasta en Dragon som Proximity Mine på marken precis nedanför
  hissen (håll B-knappen och trycka på Z). Vänta sedan på att vakterna kommer ner
  med hissen och de sprängs i luften. Därefter åker du upp med hissen och försöker
  skjuta restrerande vakter från hissen. Detta kan dock vara knepigt.
  
  När du nått toppen springer du runt till andra sidan av rummet och du borde se ett
  X intristad på väggen. Det är här du ska spränga. Sätt ut din Dragon här som
  Proximity och skjut sedan på den med din Falcon 2. Då exploderar den och väggen.
  Ett taskigt alternativ är att gå tillbaka startpunkten och hämta den explosiva
  lådan, men det är inge kul. Gå igenom hålet i väggen och titta åt både höger och
  vänster efter vakter. Fortsätt sedan till vänster ända tills du når en dörr på
  höger sida och en på vänster. Gå genom dörren till höger och skjut vakten i ryggen.
  Öppna nästa dörr och sjuk den elaka doktorn också. Vänd nu snabbt om och titta ut
  mot korridoren. Ännu en vakt har spawnat som naturligtvis får smaka på din Dragon.
  
  Gå tillbaka in i det konstiga rummet och tryck på den röda knappen närmast till
  vänster. En behållare kommer att höjas. Ta fram din X-Ray Scanner och titta på den.
  Det bör vara en Alien i den och tittar du tillräckligt länge kommer du ha klarat
  av uppgift 1. Skulle det inte vara det får du prova med de andra behållarna. Spring
  tillbaka ut i korridoren och följ den uppför. Var beredd på att stöta på någon
  vakt. Strax vänder sig korridoren runt en krök och då ska du in i det vänstra
  rummet här uppe för att hitta en fin sköld. Halvvägs nedför nästa ramp står två
  vakter. Ta fram din nya SuperDragon och använd dess sekundära funktion: granat-
  kastare. Skjut iväg en granat mellan vakterna och båda dör.
  
  Fortsätt nedför rampen och öppna en av de små dörrarna längst ned. Du kommer då in
  i badrummen. Följ vägen in i duschen (och skjut vakten på vägen). I duschen står
  en tekniker vilken håller i en förklädnad. Skjut honom och du får den. Nu kan du se
  hur mycket tid du har på dig i nedre delen av skärmen. 02:00 bör det vara och där-
  för är det dags att börja röra på dig. Ta bort ditt vapen också så kommer inga
  vakter att se dig och naturligtvis ska du visa dem samma artighet. Ut ur duschen
  och genom den lilla dörren i omklädningsrummet. Nu är du tillbaka ut i korridoren
  med ramperna. Följ korridoren tillbaka till hålet du sprängde och gå igenom den
  närmaste dörren. Vakterna bör fortfarande vara hövliga. Öppna dörren längst bort
  och en vakt kommer att välkommna dig in i rummet om inte din tidsgräns hunnit gå
  ut (du måste har klarat alla tidigare uppgifter också). Det första du gör när du
  kommer in är att avväpna vakten som var så trevlig och han kommer faktiskt att
  svimma. Skjut forskaren inne i labbet och du kommer att få ett mycket viktigt
  nyckelkort av honom.
  
  Detta kommer att ha utlöst en rejäl spawning av vakter utanför. Skjut ett par
  granater mot dörren längst bort och du borde döda en del av dem. Det här handlar
  alltså om riktigt ondskefulla läkare med farliga drogpistoler. Fortsätt in i nästa
  korridor, där fyra soldater väntar. De står bakom skynkena så skjut iväg granater
  mot dessa. Fortsätt sedan ut i korridoren, ta direkt till höger igenom dörren och
  sedan närmaste dörren till höger. De fyra vakterna står bakom pelare och skynkten
  längst bort i rummet så skjut granater hitåt. Gå igenom dörrarna längst bort och
  sedan in i labbet bakom. Två vakter till vänster och två till höger. Skjut dem så
  fort du bara kan och ta skydd i dörren. Nu är det bråttom. Du måste hitta ett
  nyckelkort vilket en av vakterna tappat. Den bortre till höger brukar hålla den,
  men det är inte garanterat. Du har en minut på dig att hitta det. Därefter går du
  igenom dörren längst bort och sedan in i själva obduceringskammaren. Således är
  det avklarat!
  
  ===========================
  Uppdrag 4: Area 51 - Escape
  ===========================
  
  1: Träffa CI-spion
  2: Lokalisera hemligt hangar
  3: Återuppliva Maian-livakt
  4: Fly Area 51
  
  Oroa dig inte för detta uppdrag. Du kommer att hålla i en alien på en bår från
  början. Med B-knappen släpper du honom så försök inte ladda om. Du bör lägga på
  ett kål så att du inte börjar må dåligt av nervgasen. Spring mot dörrarna och de
  kommer att öppnas bara du trycker mot mitten. När du kommit ut i korridoren tar du
  direkt till höger och två otäcka läkare kommer att attackera. Skjut fyra skott i
  den ena och fyra i den andra, men tänk på att INTE ladda om manuellt. Fortsätt
  sedan rakt mot den bruna dörren framför dig och nedför rampen. Dörren längst ner
  måste du igenom sidleds för att den ska öppnas. Gå in i rummet och båren kommer
  automatiskt stanna här.
  
  Spring tillbaka till där du mötte läkare och öppna dörren till höger. Fortsätt in
  i nästa underliga rum och döda två doktorer till. Spring till andra sidan av rummet
  och följ den trånga gången nedåt. Öppnar du den här dörren inom ungefär en minut
  från när du startar kommer det ligga Remote Mines på andra sidan. Den tiden klår du
  lätt efter ett par försök. Ifall du inte får några minor öppnar du dörren, strejfar
  ut till höger och sätter en massa kulor i vakten längst bort. Detta lockar fram
  andra vakter, vilka du förslagsvis skjuter uppifrån rampen. Med minor kan du börja
  med att sätta ut en mina vid dörren här och sedan lura hit vakterna, varpå du deto-
  nerar och spränger tre i luften.
  
  Gå in i rummet där de stod och plocka upp all ammunition. Du kommer nu att på
  allvar få använda den urgryma SuperDragon. För det mesta ska du endast använda
  den sekundära funktionen. Gör det ända tills jag säger någonting annat. Granater!
  Tänk dock på att du måste sikta lite annorlunda än med automateld. Gå igenom dörren
  den enda andra dörren här inne och du kommer tillfälligt ut ur komplexet. Slunga
  genast iväg en granat mot vakten som attackerar till vänster. Runt nästa hörn kan
  du se en till vakt, men tänk på att han kan (av någon outgrundlig anledning) se dig
  långt innan du kan se honom. Strejfa fort fram och slunga iväg en granat.
  
  I nästa rum kan du få en sköld. Direkt till höger när du kommer in kan du se en
  glasvägg. Spräng denna och tryck sedan på B-knappen på konsolen bakom. Detta öppnar
  en dörr. Fortsätt runt hörnet och döda vakten du ser. Öppna dörren bredvid honom
  som nyss låstes upp och plocka upp skölden. Fortsätt genom följande fyra dörrar och
  döda vakten framför den femte. Gå EJ igenom den femte utan fortsätt åt höger. Följ
  gången här och du stöter på två vakter innan du når ett ganska stort rum med många
  servrar. I ena hörnet står Jonathan så gå fram och titta på honom. Så fort det står
  Objective 1 Completed så måste du vakna till. Då kommer nämligen tre vakter in i
  rummet från dörren i ett av hörnen. Slunga genast iväg en granat och du dödar alla.
  
  Spring nu tillbaka från var du kom ifrån och när du når en dörr på höger och en på
  vänster, ska du först gå åt höger för att stöta på fyra elaka vakter. Sikta mot
  deras fötter och skicka genast iväg en granat. Detta måste gå väldigt fort för att
  du inte ska bli beskjuten. Du ska INTE ut i det här hangaret utan egentligen mot
  motsatta dörren. Vänta in Jonathan och när han kommer så ska vi hjälpa honom på
  traven med att springa. Följande fyra dörrar har han ett helsike med att ta sig i
  igenom. Knuffa in honom mot vägen och knuffa honom sedan framför dig tills du når
  rummet där du plockade upp skölden. En ny vakt kommer att ha spawnat runt hörnet så
  bli inte alltför rädd.
  
  Fortsätt in i nästa rum, alltså bron utomhus som du tidigare var på och följ den
  till nästa rum. Här väntar fyra vakter så var beredd på att genast skicka iväg en
  granat. Alldeles strax kommer Jonathan ifatt och börjar mixtra med explosiva
  grejer. Stäng dörren bakom honom. Ställ dig nu inte alltför nära Jonathan och
  sikta mot dörren. Medan Jonathan fixar sprängdegen ska du försvara honom. Skjut
  iväg ett par granater så fort dörren öppnas och var beredd på fler. Antalet vakter
  som kan komma härifrån är helt oändligt så nu finns det ingen anledning att slöa.
  
  Strax spränger Jonathan väggen och då kan du gå in i det hemliga hangaret (andra
  uppgiften avklarad, tack så mycket). Slunga bort en granat mot vakten vid motsatta
  väggen och spring förbi honom. Byt nu till primär eld och du kommer strax se en
  vakt till höger om dig. Skjut honom och du har dödat de enda vakter i det här rum-
  met. Spring nu snabbt tillbaka till Jonathan och ner på golvet. Gå igenom dörren
  precis nedanför och du finner rymdvarelsen du nyss rädddat. Ge honom Alien Medpak
  omedelbart och spring sedan iväg och hjälp Jonathan. Ifall du måste stå på neder-
  våningen och skjuta uppåt MÅSTE du använda vanlig automateld eftersom att granaten
  studsar helt idiotiskt. Ifall du hjälper honom inuti i föregående rum då kan du
  använda granater. Jonathan må ta extremt mycket stryk, men förr eller senare dör
  han också så var noga med att försvara honom. Detta kan vara mycket frustrerande
  och otur kan hindra även den mest inbitna veteran.
  
  När det i nedre delen av skärmen står något om att Alien Medpak har verkat så går
  du in till rymdvarelsen omedelbart. Ifall det står vakter här inne bör du skjuta
  dem omedelbart (automateld!!). Sekvensen sätter igång så fort du står i närheten.
  När den är över så kan det komma ännu fler soldater ur hålet i väggen och du bör
  genast stå beredd på detta. När Jonathan och vår nye vän börjar spring mot UFOt ska
  du också följa efter, men innan dess måste du försvara dem. När ni alla nått UFOt
  kommer ni diskutera flyktvägen. Efter sekvensen börjar Jonathan springa mot kon-
  trollerna som öppna hangaren, men här får du faktiskt chansen att klara uppdraget
  på två helt olika sätt.
  
  Vi börjar med det enkla sättet vilket jag starkt rekommenderar att du gör på den
  här svårighetsgraden. Då gör du helt enkelt som Jonathan säger. Du får absolut INTE
  springa förbi honom utan håll dig bakom honom medan han går till två datorer i övre
  delen av hangaret. Om du vill kan du följa _efter_ honom och antingen skjuta vakter
  som är på väg in eller också aktivera den ena datorn åt honom så går det forare. Så
  fort båda är aktiverade och du befinner dig någorlunda i närheten av UFOt avslutas
  uppdraget genom att du och Elvis flyr.
  
  Alternativet är BETYDLIGT svårare och rejält förvirrande om du inte kan navigera
  dig igenom Area 51. För att aktivera det här sättet ska du springa förbi Jonathan
  innan han springer uppför rampen. Då kommer Joanna säga åt honom att åka med Elvis
  och att hon istället fixar skivan. Jonathan säger inte ett ljud som protest. Hehe.
  Han kommer dock försvara dig lite grann. Spring nu raka vägen mot datorerna på den
  lilla övre våningen och aktivera dem så kommer dina vänner ut. Nu kommer det dess-
  värre ha samlats ett gäng vakter vid hålet i väggen och på golvet nedanför. Byt
  till granatkastare och slunga iväg granater bäst du kan mot dem. På golvet borde du
  kunna se en svävarcykel. Gå fram till den när det är någorlunda lugnt och dubbel-
  tryck på B-knappen för att hoppa upp på den. Nu kan du fara väldigt fort och vakter
  bör nu inte hinna träffa dig. Byt till primär eld för att undvika att spränga ihjäl
  dig själv.
  
  Nu måste du till andra sidan av Area 51 och jag ska försöka leda dig dit. Stanna
  aldrig! Skjut bara på vakterna som står direkt ivägen för dig. Förhoppningsvis
  borde du inte bli träffad. Alla dörrar öppnas automatikst för dig så oroa dig inte
  för sånt heller. Först åker du in i rummet där Elvis bår ligger och fortsätter där-
  efter uppför rampen. Följ korridoren rakt fram och fortsätt även när den fortsätter
  åt höger. Du kommer igenom en dörr på slutet som leder ut i ett enormt hangar. Du
  ska mot dörren längst bort till vänster på nedervåningen. Följ därefter korridoren
  ända tills du når ett vägskäl. Far mot dörren längst bort till vänster och fortsätt
  sedan genom nästa dörr också och du är äntligen ute. Snabbhet är nyckeln till att
  klara det här. Enda meningen med att klara uppdrag på det här viset är att ett
  senare uppdrag blir lättare på Perfect Agent.
  
  ===============================
  Uppdrag 5: Air Base - Espionage
  ===============================
  
  1: Införskaffa förklädnad och gå in i basen
  2: Checka in utrustning
  3: Lura säkerhetssystem
  4: Borda Air Force One
  
  Från start du ska backa någon meter och sedan ta fram din DrugSpy. Inga vita vakter
  för dödas utan endast åbingas medvetslöshet. Detta ordnas med antingen slag, Cross-
  bow (Sedate) eller, just det, DrugSpy. Kör den runt hörnet och pricka den första
  vakten. Ta den sedan till motsvarande hörn på andra sidan ingången. Pricka den här
  vakten också. Ge dig sedan på vakten som är på väg in i grottan och fortsätt själv
  in i grottan (fortfarande som DrugSpy). Strax når du en flygvärdinna och två
  vakter. Skjut dem alla och sväva sedan tillbaka till Joanna. Gå tillbaka till
  rollen som Joanna och plocka upp all ammuntion som vakterna tappat. Gå också in i
  grottan och fram till flygvärdinnan. Plocka upp hennes väska och du får Disguise.
  Sätt på dig den och ta bort dina vapen. Gå nu in i basen. Så fort du kommer in ska
  du till vänster och ta hissen upp till övre våningen. Här uppe möter du två nissar
  och en resväska längst bort. Plocka upp väskan och knocka nissarna. De kommer att
  stänga ner basen annars.
  
  Åk med hissen tillbaka ner igen och fortsätt in i basen (uppgift 1). När du når två
  rulltrappor ska du nedför den som ligger rakt fram. Gå fram till rullbandet och
  lägg din resväska där (uppgift 2). Nu har du 30 sekunder på dig att ta dig till en
  dator. Gå in i den ljusa korridoren och spring tills du når ett stort rum. Följ den
  blåa randen på golvet in i korridoren på andra sidan. Du kommer in i en gång med
  pelare som du ska följa åt höger. Innan du når trappan längst bort ska du avvpäna
  en vitklädd vakt så att du får en Dragon (du checkade in all din utrustning nyss).
  
  Spring uppför trappan och du ser en mörkklädd vakt, en vitklädd och en terminal.
  Gå först och tryck på terminalen så klarar du uppgift 3 och plötsligt börjar den
  mörkklädda vakten skjuta på den vitklädda. Spring genast bakom den skjutglada och
  avväpna honom bakifrån. Han knockas och du får hans vapen. Även om du har för-
  lorat alla dina vapen har du all ammuntion kvar. Det var därför jag sa åt dig att
  plocka upp alla vapen innan. Nu kommer NSA-vakter att ta över hela basen. De står
  faktiskt redan utstationerade. Härifrån finns det nu två olika sätt att klara upp-
  draget. Vilket av dem som är svårast är en fråga om personlig smak. Vilken väg du
  tar avgör varifrån du startar i nästa uppdrag (mitten eller botten av planet). Jag
  tar först vägen som leder till botten.
  
  Från uppgift 3, utrusta dig med vapnet du föredrar av Dragon och K7 Avenger.
  Vilket du än tar bör du endast avfyra enstaka skott/salvor eftersom att dina maga-
  sin annars brinner upp eländigt fort. Spring nedför den lilla trappan och titta ut
  i korridoren för att se ett par mörkklädda vakter. Stå här och skjut dem alla.
  Spring sedan rakt fram igenom korridoren rakt framför dig. Längst bort finner du en
  hiss och en svartklädd vakt. Kalla på hissen och vänd dig sedan om för att för-
  svara mot attackerande vakter. Ta hissen ner när den kommer och du kommer att hitta
  två vakter som står bredvid en skärm. Skjut vakterna och dessutom skärmen. När du
  gör detta så kommer det att bli en överbelastning i lastersystemet. Gå in i nästa
  område och du når flygplanet och en massa laserstrålar. Det står ett gäng vakter
  längst bort, men dessa bör du bara ignorera och istället vara snabb. På ett ställe
  i laserfältet så slås en laserstråle av och på. Spring igenom den när den är av-
  slagen och fortsätt igenom fältet på precis samma sätt. Ifall du är duktig kan du
  få ett konstant flyt igenom. När du når stegen upp i skeppet har du klarat det.
  Detta är bäst för Special Agent eftersom att det ger bäst utgångspunkt för nästa
  uppdrag.
  
  Andra sättet att klara uppdraget går lite annorlunda till. Från uppgift 3 ska du
  nedför trappan som förut och skjuta vakterna längst bort. Därefter springer du
  tillbaka till rummet med rulltrappor och följer den gröna randen igenom den ständga
  dörren. Vakter kommer härifrån, därifrån och varifrån hela tiden så var beredd på
  att springa snabbare än du skjuter. Fortsätt att följ enda vägen du kan nå och når
  snart en hiss länst bort i en korridor. Kalla på den och var beredd på att försvara
  dig från förföljare. Ingen vakt får se dig åka ner med hissen så var noga med att
  ha skjutit alla innan du far ned. När du kommer ner så kommer du se två vakter med
  ryggarna mot dig. Gå INTE ut, utan stäng dörrarna igen så kommer du upp till en
  våning precis ovanför dig. Ifall någon vakt såg dig åka ner kommer de att kalla
  hissen hela vägen upp igen, så det var därför. När du kommit upp till våningen
  precis ovanför så går du bara till vänster och du kommer strax in i flygplanet.
  
  ========================================
  Uppdrag 5: Air Force One - Antiterrorism
  ========================================
  
  1: Lokalisera och återta utrustning
  2: Lokalisera Presidenten
  3: Följ Presidenten till flyktkapsel
  4: Koppla bort UFO från Air Force One
  
  Ifall du gick in i planet underifrån så kommer du in i botten av planet (det bästa)
  och ifall du gick in i det från sidan så hamnar du i mitten av planet. Ifall du är
  i mitten så ska du gå rakt fram från där du börjar och fortsätta tills du når
  rummet längst bort. Här finns en lucka i golvet som du kan öppna. Gå igenom hela
  lastutrymmet tills du når en svävarcykel. Det är från denna svävarcykel du startar
  om du gick in igenom stegen. Fortsätt direkt in i nästa rum och fram till vakten
  som står längst bort i hörnet. Slå honom och han tappar ett Lift Card. Tryck på den
  röda knappen nu och din portfölj hissas upp till dig. Uppgift 1 avklarat. Gå till-
  baka in i föregående rum så är du ju vid svävarcykeln. Gå fram till den röda
  knappen här inne och tryck på den så släpps svävaren ned. Detta gör att den blir
  tillgänglig i nästa uppdrag och det är bra. Fortsätt in i följande rum och slå ner
  personalen i det här rummet om du inte redan gjort det. Nu är du upptäckt så alla
  kommer att vara lite aggressiva mot dig och kalla dig sånt där som spion. Därför
  ska vi ta en liten genväg. I det här lilla matrummet finns en till stor röd knapp
  och en liten dörr bredvid. Tryck på knappen så öppnas luckan och kryp sedan in i
  hissen (du måste ducka).
  
  Du kommer då upp till mitten av planet. Gå igenom dörren framför dig och snabbt
  uppför trappan innan vakten hinner skjuta på dig. Gå till vänster efter trappan och
  sedan till vänster igen för att nå presidentens rum. Tala med honom en liten stund
  och det kommer snart en sekvens. När sekvensen är slut ska allting ske mycket FORT
  från och med nu. En massa svartklädda vakter med Avengers kommer att dyka upp både
  här och där så var hela tiden beredd.
  
  Du har en Cyclone och Laptop Gun som använder samma ammuntion. Laptop Gun är det
  självklara valet (starkare, träffsäkrare och med ett sikte). Avenger har AK-ammo,
  så vänta med att använda detta tills din SMG-ammo är slut. När du använder vapen
  här är det viktigare än någonsin att inte gripas av panik och bara skjuta. Skjut
  endast iväg enstaka salvor och träffa verkligen vakterna. När du skiftar vapen bör
  du göra det från Start-menyn för att spara tid. Okej, från presidentens rum ska du
  genast nedför trapporna och ut igenom dörren du kom in igenom. Troligen står det en
  vakt inne i röret här så skjut honom. Fortsätt in i nästa rum och var försiktig med
  följande två vakter. Fortsätt in i nästa lilla hall och ta nu fram en Combat Boost.
  Aktivera den och öppna försiktigt dörren till nästa rum.
  
  Här står Trent med två Mr. Blonde-vakter. Trent kommer att fly, men vakterna för-
  söker skjuta på dig. Se till så att du står så att en av Blone-vakterna är
  blockerade bakom en vägg. Den andra använder du R-knappen för att skjuta i huvudet
  med din Laptop Gun eller K7 Avengers utmärkta sikte. Det gäller att du verkligen
  agerar på en gång eller också kommer du ta enormt mycket skada. Strejfa fram mot
  den andra Mr. Blonde-vakten och skjut honom också. Lyckas du bara träffa huvudet
  borde du inte få några problem eftersom att du har Combat Boost igång. Det kommer
  ett gäng vakter från den högra dörren så var beredd på dem också.
  
  Försök inte följa efter Trent på en gång utan låt honom försvinna. Ifall du följer
  efter honom kommer han inte att försvinna utan ideligen försöka döda dig... vilket
  han troligen lyckas med på grund av guldmagnumen. Så låt honom försvinna och spring
  sedan fram till luckan i golvet. Om den inte redan är öppen betyder det troligen
  att det finns en vakt bakom trappan så var beredd på honom. Gå in i följande rum
  och öppna det lilla "skåpet" så kommer presidenten att lyckas fly och du klarar
  uppgift 3. Gå nu tillbaka till mittenvåningen igen och följ den tillbaka till röret
  där vakterna kommer ifrån. Använd en till Combat Boost ifall du har dåligt mer
  energi. Kasta in en Timed Mine i röret och du kommer att klara uppdraget.
  
  =====================================
  Uppdrag 5: Crash Site - Confrontation
  =====================================
  
  1: Inhämta Presidentens hälsoscanner
  2: Aktivera spårningsignal
  3: Döda Presidentklon
  4: Lokalisera och rädda President
  
  När du spelar Antiterrorism, släpp ner svävaren genom att trycka på den röda
  knappen i närheten (när du har fått liftkortet). Detta gör att svävaren är precis
  bakom dig när du sätter igång uppdraget. Gå fram till den och dubbeltryck på B-
  knappen för att kliva på. Följ nu den högra snöväggen (sett från startpunkten)
  tills du når två vakter med ryggarna mot dig. Skjut dem och fortsätt sedan genom
  springan till höger så når du det kraschade planet.
  
  Glid fram till högra sidan av nosen (sett från planet) och du borde kunna hitta en
  vit portfölj i snön i närheten. Plocka upp den och du har fått Presidental
  Scanner (uppgift 1). Slå på den och du kan se både presidenten och hans klon.
  Fortsätt nu att följa högra snöväggen och du når snart presidententens flyktkapsel
  som ligger i snön och snurrar. Tryck på B-knappen vid det röda pricken och du har
  klarat uppgift 2. Följ högra väggen och var hela tiden beredd på att det kan komma
  NSA-agenter med K7 Avengers eller Mr. Blondes med Sniper Rifles. Plocka på dig all
  sådan ammunition du kan. Fortsätt tills du åker igenom en ravin och slutligen ham-
  nar i ett området med många vägar därifrån.
  
  I det här området finns cirka fyra vakter som alla står långt bort. Ifall du sitter
  på svävaren blir det tämligen ostadigt med Sniper, så vill du sitta kvar är det
  lika bra att vänta tills de kommer lite närmare och du kan skjuta dem med K7. Gå
  sedan till gången näst längst bort åt höger. Ta till vänster här inne mot den röda
  himlen. Följ stigen och du kommer att se en vakt bakom ett stort hål. Runt hålet
  står sammanlagt fyra vakter så det är bara att skjuta den du ser så kommer resten
  fram. Peppra! Gå fram till hålet i mitten av dem och titta rakt ner i det (stå
  rakt framifrån). Här nere står presidentens klon och honom ska du lönnmörda av
  någon sadistisk anledning. Ta fram Snipern och skjut. Hans livvakter kommer då
  ställa sig runt honom så försök skjuta så många av dem som möjligt innan de flyr.
  Dessa kommer alla att leta upp dig för eller senare och de är definitivt inte att
  leka med. Resten av uppdraget ska vi därför försöka utföra så fort som möjligt.
  
  Gå tillbaka igenom den trånga passagen som du nyligen sprängde och gå direkt upp
  till höger så borde du hitta en liten dold grotta här i snön. Gå in hit och följ
  gången nedåt längst med den högra "väggen". Du kommer då strax hitta två stycken
  robotar. Kasta en mina mot dem och detonera den i luften mellan dem. Strejfa fram
  lite mer åt höge och du borde se två till robotar. Dessa står ganska nära Trent och
  presidenten. Kan du undvika att bli sedd av Trent är det bra annars måste du skjuta
  mot honom först. Hursomhelst ska du tömma ett par magasin i robotorna. Det är bäst
  ifall de flyger in i varandra eller mot en vägg eftersom att de då exploderar på
  en gång. De kan knappt träffa något så oroa dig inte för det, men presidenten rör
  sig inte ur fläcken förrän alla är förstörda. När alla fyra är borta ska du strejfa
  mer åt höger för att se Trent och presidenten om du inte redan gjort det. Skjut mot
  Trent och han kommer att snabbt springa härifrån.
  
  Presidenten kommer nu att följa efter dig och det är snabba ryck som gäller. Vänd
  dig om och börja gå upp samma väg som du kom, men följ nu den högra vägen uppåt och
  du kommer ut mot en röd himmel till ett helt enormt (och laggigt) snöområdet.
  Spring ut mot de stora klipporna i mitten och du kommer att hitta Elivs UFO på
  andra sidan. Presidenten brukar inte bli skjuten här så det borde bara vara att
  springa raka vägen mot UFO. Däremot är det ofta folk som attackerar Elivs så var
  noga med att stå på rätt sida om elden. Elvis kan inte dö. När presidenten kommer
  klarar du uppdraget.
  
  ===================================
  Uppdrag 6: Pelagic II - Exploration
  ===================================
  
  1: Slå ut primär kraftkälla
  2: Avaktivera GPS och autopilot
  3: Aktivera poolhissen
  4: Träffa och fly med Elvis
  
  Det behöver inte bli särskilt svårt. Det är helt upp till dig. Det finns ett litet
  "trick" du kan använda för att göra det mycket lättare. Men det pratar vi om
  senare. Från start ska du gå fram till dörren men inte gå igen. Titta snett in mot
  höger genom fönstret och skjut vakten i huvudet. Använd Falcon 2 tills jag säger
  till. Fortsätt nedför rampen och du kan skymta en vakt runt hörnet. Han kommer att
  sätta igång larmet om han ser dig. Så duka en gång och du kan skjuta honom också
  i huvudet. Fortsätt mot nästa dörr och du kan se en nisse genom glaset. Det är bara
  att huvudskjuta igen. Då kommer en annan vakt fram och böjer sig över gossen som
  just föll. Gissa vad du ska göra med honom. Just det!
  
  Gå nu in i rummet och lägg märke till att du har larmet på höger sida. Att larmet
  skulle gå är inte så jobbigt, men det spawnar upp en del vakter tills du avakt-
  iverat det. Därför ska du försöka hålla det avstängt så länge det går. Ta fram din
  Laptop Gun och skjut ihjäl båda vakter runt hörnet. Kom nu ihåg att bara skjuta
  enstaka salvor. Laptop Gun äter enormt mycket ammo annars. Gå in i det blåa rummet
  till vänster och var beredd på att bli attackerad när som helst här inne. Börja med
  att ta bort kameran runt hörnet till vänster och har vakten inte dykt upp siktar du
  mot dörren på nedervåningen.
  
  När ditt tillfälliga hot är oskadliggjort så ska du titta mot den stora cylinder-
  saken i mitten. Sätt på dig X-Ray Scanner och du kan se att det finns både röda
  och gröna knappar på den. Tryck på de fyra gröna knapparna och en grej öppnas
  nedanför trappan. Spring nedför trappan och aktivera den utstickande saken så har
  du klarat uppgift 1. Det finns en kamera bakom trappan, men den hinner inte upp-
  täcka dig om du snabbt kilar uppför trappan igen. Gå ut igenom samma dörr du kom
  ifrån och ta till vänster.
  
  Öppna nästa dörr och fortsätt uppför trapprna till vänster och uppför nästa trappa.
  Längst upp står en vakt så skjut honom, duckandes, redan från botten av trappan.
  Han har en god vän precis bredvid som kommer att attackera också. Fortsätt uppför
  trappan och du kommer ut på bryggan där det står tre piloter/navigatörer. Rikta
  ditt vapen på en av dem så blir han genast samarbetsvillig. Under tiden han gör
  detta så kommer en av de andra att ta fram en Magnum. Honom får du faktiskt skjuta
  eftersom att han utgör ett militärt hot. Därefter viftar du med vapnet hos någon
  av dem andra så komme han att stänga av maskineriet helt. Du kan lämna rummet så
  fort han sagt detta. Uppgift 2 klar och du kan fortsätta nedför samma trappor som
  du kom ifrån, var dock beredd på att en vakt spawnat här någonstans.
  
  Nu kommer du till ett val. När du kommit nedför dem första trapporna, de gröna, så
  ska du egentligen öppna dörren till vänster och rensa alla korridorer på vakter
  ända fram till en pool. Detta är svårt och vissa kommer ändå att komma tillbaka när
  du kommer tillbaka hit senare. Mina tips är att skjuta så många du kan igenom
  fönstren och vara så försiktig som möjligt. Gå sedan tillbaka till den gröna
  trappan. När du är färdig med detta eller om du vill göra det på det billiga sättet
  så fortsätter du bara nedför trappan nedanför den som leder till bryggan. Ställ dig
  framför vänstra dörren nedanför trappan. Till höger i det här rummet finns ett larm
  som vakterna ICKE ska få nå. Skjut vakten du ser och kliv in i rummet. Peppra alla
  som kommer nära med din Laptop Gun.
  
  Till vänster om dig har du en dörr vilken du ska strunta i just nu. Fortsätt längre
  ner i korridoren och du kan se ett larm framför dig. Två vakter står längst bort i
  högra hörnet i den här korridoren. Skjut den främre så kommer den bortre att
  springa till larmet. Pricka ner denne precis innan han sätter igång det. Du har
  någon sekund på dig. Titta sedan igenom glaset till nästa rum och skjut nästa kille
  också. Du ska nu igenom dörren till höger så öppna den och titta in. Ifall larmet
  inte har gått ska det inte finnas en vakt här, men gjorde det det så måste du slåss
  mot fyra dryga strulputtar. Gå fram till skärmen på höger sida och aktivera den så
  har du klarat uppgift 3. Memorisera det här rummet och var det ligger för det är
  hit du ska sedan för själva tricket. Det finns förresten en sköld på en låda här.
  
  Gå ut ur rummet och gå åt höger. Du kan kanske se larmet igenom fönstret på nästa
  dörr. Öppna dörren och skjut genast vakterna åt vänster som lönlöst försöker
  springa mot larmet. Fortsätt upp igenom denna korridor och ta åt vänster. Du når då
  strax en trappa som leder nedåt med en vakt längst ner. Ducka så kan du sätta några
  skott i bröstet på honom. Detta göra att det kommer en tills om du kan få skjuta.
  Gå nedför trappan och följ gången tills du når ett vägskäl. Vänster dörr leder till
  uppgift 1, så gå istället åt höger.
  
  Runt hörnet till vänster har du en vakt och en kamera, skjut dem i den ordningen.
  Fortsätt följa korridoren och du har ännu en vakt runt nästa hörn. Fortsätt in i
  nästa rum och du finner strax en ny trappa som leder nedåt och nya vakter att
  skjuta. Skjut ner den första och många fler kommer att dyka upp. Skjut enstaka
  salvor och ducka gärna samtidigt så kommer du lätt kunna plocka bort folk med din
  överlägsna Laptop Gun. När det lugnat sig så går du ner i korridoren. Gå sedan åt
  vänster (spelar ingen roll) och följ korrioren till nästa krök. Titta runt hörnet
  för att se två till vakter. Peppra den ena magen medan du ser honom så lockar du
  den andra ut. Därefter tittar du endför trappan som de vaktade och skjuter dem två
  vakter som står här. En till vakt kommer troligen igenom nästa dörr. Följ korrioren
  och du träffar strax Elivs.
  
  Det här ditt val kommer in i bilden. Ifall du rensade korridorerna i närheten av
  stället där du utförde uppgift 2 så vill du helt enkelt följa efter Elivs.
  Vissa av vakterna har vaknat till liv, men tillsammans kan ni fixa det. Det är
  förstås väldigt riskfyllt eftersom att Elvis inte kan ta särskilt mycket stryk.
  Du har nu fördelen att du vet på ett ungefär var vakterna står ialla fall, så gör
  ditt bästa. Till slut når ni poolen och då har du klarat det.
  
  Alternativet är trevligare. Då ska du springa väldigt fort, raka vägen mot det blåa
  rummet där du utförde uppgift 3. Jag bad dig lägga det på minnet. Väl där ska du gå
  uppför den lilla trappan i rummet och sedan sätta på X-Ray Scanner. Titta på högra
  delen av den här enorma porten och du kan se en skärm/panel på andra sidan. Tryck
  på B-knappen på andra sidan panelen och dörren kommer att öppnas. Spring snabbt
  runt poolen och du har klarat uppdraget. Det spelar ingen roll att Elvis inte är
  ikapp, men har du varit för långsam och Elvis hunnit till sina fiender i korridor-
  erna så är det mycket möjligt att han blivit dödad. Enda riktiga risken med den här
  strategin och det är den värd.
  
  ====================================
  Uppdrag 6: Deep Sea - Nullify Threat
  ====================================
  
  1: Återaktivera teleporters
  2: Slå ut Cetan-megavapen
  3: Säkra kontrollrum
  4: Fly Cetan-skeppet
  
  Från start ska du sätta på dig IR Scanner och ta fram hagelbrakaren om du är bra
  med den. Öppna de två följande dörrarna och du kommer in i en grottsal med cloakade
  vakter. Du kan se dem tack vare IR-ljuset. Ett tips är att använda dubbeldörrarna
  så mycket som möjligt. Skjut, stäng dörrarna, öppna, skjut, upprepa. Längst bort
  vid dörrarna står en till och dessutom en längst bort bakom en klippformation.
  Dessa är desto lättare. Ifall du ändå tar en massa stryk kan du prova på att
  omedelbart springa till andra sidan av grottsalen och stänga dörren efter dig. Då
  borde Elvis döda alla vakter själv och du borde högst ta ett skott under färden.
  Detta känns dock liiite osäkert.
  
  Fortsätt sedan in i nästa rum för att slåss mot ytterligare fyra cloakade vakter.
  Var säker på att hagelbrakaren är ställd på sekundära funktionen och skjut sedan
  omedelbart mot vakterna som springer åt varsitt håll. Ifall du träffade rätt kommer
  båda att falla döda ner. Stäng sedan snabbt dörren och invänta de andra två vakt-
  erna. Nu kan du ta bort dina IR-glasögon. Följ korridoren tills du ser en vakt.
  Dessa vakter är enormt pricksäkra, så backa genast, ducka och vänta sedan tills de
  dyker upp. Du bör använda Falcon 2 och sikta med R-knappen. Strejfa försiktigt fram
  och skjut dem du ser. Till vänster kommer du strax se en trång gång.
       _
    ____| |          Här nere finner du en labyrint och jag skulle ärligt
   -> ____ | _  _      talat slösa både din och min tid om jag guidade dig
      _| |_| |_| |_     igenom den steg för steg. Lär dig istället strukturen
     |,  .  _  ,|     på den och skjut vakterna så fort du ser dem. Alter-
      |_| |_|_| |____    nativt kan du titta på kartan här till vänster om du
         |_  ___. ->  begriper något av den. Ett tips är att knuffa Elvis
   . Dörr    _|.|_     framför dig där du vet att det står en massa vakter
   , Lyckta  |_  _|     och sedan låta honom skjuta dem. Det gör han fort.
          | |      För att komma vidare i denna labyrint ska du skjuta
          _| |_     skott på de små gröna lyktor du kan se här och där.
         |,  _|     Skjuter du på en sådan öppnas en dörr längre bort.
          |_|      Du ser dem markeras som kommatecken här till vänster.
  
  När du når det stora rummet på andra sidan kommer du att finna två vanliga vakter
  och en Mr. Blonde. Här är det också smart att knuffa Elvis framför dig. Har du
  bråttom kan du ju alltid vara lite duktig istället. Så fort Eliv kommit in i rummet
  gör du klokast i att genast springa tillbaka, ut ur labyrinten. Så fort det står
  att uppgift 1 är avklarad så kommer två cloakade vakter att dyka upp vid början av
  labyrinten så då ska du helst vara en bit därifrån. Dessa vakter är nämligen svåra
  att slå. Väl ute ur labyrinten ska du genom dörren till vänster och sedan följa
  gången åt vänster tills du når en sköld. Gå nu åt andra hållet istället tills du
  når en konstig vägg: en teleportör.
  
  Du kommer att teleporteras till en serie gångar och dessutom får du Elvis FarSight.
  Men detta vapens sekundär funktion söker sig vapnet automatiskt till monster om du
  håller R-knappen intryckt. Den dödar allt med ett skott. Jag rekommenderar dig med
  att inte använda den just nu. Du får tid till detta senare. =) Du kommer först ut i
  ett stort rum med tre vanliga vakter. Du kan förstås använda FarSight på dem, men
  detta är nästan lite väl tidskrävande. Istället tycker jag att du ska skjuta dem
  med vanliga CMP. De är så dumma så att de inte riktigt ser dig ändå. När du tagit
  dig igenom detta rum kommer du ut i en korridor med tre nya CMP-vakter. Du gör nog
  klokast att använda CMPn på dem också eftersom att de knappast är kapabla att
  attackera alla tre. Skjut den första och invänta dem andra. Därefter fortsätter du
  genom dörren till höger.
  
  Du kommer nu in i en lång korridor med vanliga vakter bakom varje hörn. Antingen
  använder du FarSight för att skjuta dem genom väggarna med sekundära funktionen
  eller också skjuter du dem bakom varje hörn (roligare). Snart når du en dörr som
  leder ut i ett gigantiskt rum. Vänta in Elivs (eller gå med honom) till konsolen
  i mitten. Medan Elvis håller på med den ska du hålla honom fri från utomjordingar.
  Dessa kommer från de mörka områden på väggarna så titta hela tiden ditåt och an-
  vänd förslagsvis CMP:ns sekundära funktion för att låsa siktet på dem. När detta
  är klart har du klarat andra uppgiften. Gå nu tillbaka exakt samma väg. Gå igenom
  korridorerna uppför och du når snart rummet med en teleportör längst bort.
  
  Gå in i nästa teleporter och utrusta dig förslagsvis med CMP innan du går in i
  nästa rum. Två Mr. Blonde hälsar dig vänligt med K7 Avenger. Av någon anledning
  beter de sig ganska dumt så skjut ner dem fort. Tredje uppgiften är avklarad gå
  fram till Dr. Caroll som ser lite putt ut och en sekvens sätter igång. Nu ska du
  bara fly och du har en minut på dig att göra detta. Gott om tid, men jag rekom-
  menderar ändå att du strjfspringer samtidigt (håller en C-knapp intryckt samtidigt
  som du springer rakt fram). Du kommer automatiskt ut ur rummet. Ta direkt till
  höger och spring längst med korridoren tills du når en dörr. Gå till startmenyn och
  sätt på dig IR Scanner. I nästa rum finner du en mängd vanliga och cloakade vakter
  och dessa kan döda dig om din energi är låg. Vad du än gör bör du springa förbi dem
  så snabbt som möjligt. Ett tips är att samtidigt skjuta mot klungorna med CMP för
  att tillfälligt paralysera dem så att du inte blir alltför skjuten. Ett alternativ
  är förstås sekundärfunktionen på hagelbrakaren. När du är förbi dem tar du första
  dörren till vänster och sen nästa så har du klarat uppdraget.
  
  =========================================
  Uppdrag 7: Carrington Institute - Defense
  =========================================
  
  1: Återaktivera automatiska försvarssystem
  2: Rädda gisslan
  3: Hämta experimentvapen
  4: Avaktivera bomb
  
  Så här ska du göra och allt som härefter står ska ske mycket fort för att det ska
  fungera på bästa sätt. Börja med att sticka huvudet runt hörnet och skjuta ner det
  stora fula monstret. Därefter strejfspringer (håll C-vänster/höger och spring fram-
  åt) du nedför rampen och tar åt höger i vägskält. Spring över helikopterplattorna
  och följ vägen till höger. Strax når du en labyrint där en CI-vakt står. Runt
  hörnet till höger har du en liten skärm till kulsprutan. Aktivera den.
  
  Fortsätt nu åt vänster och öppna dörren. Här kommer det troligen två vakter om du
  har timat rätt. Du ska egentligen bara undvika dessa genom att springa åt vänster.
  Står någon i din väg skjuter du medan du springer. Öppna nästa dörr och titta på
  väggen här för att finna ännu en strömbrytare till kulspruta. Därefter fortsätter
  igenom labyrinten åt höger från var du kom. Du kommer då ut i ett konstigt område
  med gråa servrar eller vad det är. Spring framåt och du kommer kanske ikapp en
  dataDyne-vakt så var försiktig. I nästa rum finner du den sista strömbrytare och
  när du aktiverat den så har du klarat första uppgiften.
  
  Spring nu raka vägen upp till huvudområdet av institutet. Ta hissen upp till över-
  våningen (här bör tiden visa ungefär 1:10) och när du kommer upp ska du igenom
  första dörren till höger. Här inne möter du två dataDyne-vakter som håller CI-
  personal som gisslan. Det spelar ingen roll var du skjuter dessa, de dör oavsett.
  Skjut den framför dig först och sedan den till vänster. Överlevde båda gisskan och
  inga andra gisslan dött kommer en av dem ge dig en Devastator. Denna är användbar
  så försök plocka upp den. Rädda gisslan är en övningssak. Bara att nöta in exakt
  var du ska sikta.
  
  Fortsätt in i rummet väggivägg för att träffa två till gisslan som hotas av vakter.
  Gör precis likadant här, men jag kan lova dig att den till höger är mycket svår att
  träffa. Ta nu den bortre hissen ner till nedervåningen och gå fram till dörren
  närmast till vänster. Innan du kliver in tar du fram Combat Boost och aktiverar
  den så att du får längre tid på dig att reagera och dessutom plockar du fram din
  Devastator. Byt till Combat Boost och sedan Devastator genom startmenyn så slösar
  du inte tid. Kliv sedan in i rummet och spring i slowmotion till vänster. Runda
  hörnet och du ser tre vakter som hotar gisslan. Skjut iväg en granat bakom vakterna
  så att den spränger allihop. Försök göra så att den hamnar så nära mitten som möj-
  ligt. Byt omedelbart till K7/AR34 efter och skjut dem vaktar som inte dör. Skjut
  inte en granat direkt på en soldat eftersom att granaten bara studsar då. Försök
  istället "studsa" granaten på väggen bakom vakten närmast dig. Ifall du inte vill
  använda Devastator är det bara att skjuta vakterna från sidan.
  
  Plocka upp lite ammunition efter vakterna och gå ut ur rummet. Ta fram AR34:an igen
  eller K7 Avenger om du är riktigt duktig. Följ väggen till höger och gå igenom
  nästa dörr. Här får du nästan räkna med att gisslan kommer att dö. De slåss för
  bövelen mot vakterna. Skjut vakterna så fort du kan ialla fall och du har klarat
  uppgift två. Gå nu genast fram till datorn i rummet och aktivera den. Då spricker
  ett glas och du kan plocka upp den magiskt bra RC-P120. Således är även uppgift 3
  avklarad. Nu är det jätteviktigt att du INTE använder RC-P120 förrän jag säger
  till. Inget ammo får slösas! Nu kommer du ha ungefär 1:30 att hitta bomben. Ta nu
  genast fram en Combat Boost till och plocka fram AR34/K7 igen. Skjut på vakten som
  kommer in i rummet och fortsätt sedan ut.
  
  När det är någorlunda tomt i stora rummet här och spring sedan mot källaren till
  höger och så fort du ser en fiende håller du B-knappen intryckt och trycker snabbt
  på Z-knappen för att bli osynlig. Detta använder ammunition som bränsle så skjut
  INTE PÅ NÅGON! Spring nedför ramperna och ta åt höger så kommer du ut mot ett
  Skedar-skepp med en bomb planterad i. Spring snabbt bort till lådan bredvid skeppet
  och ducka bakom den så att ingen ser dig. Byt genast bort din RCP-120 mot en Data
  Uplink i menyn och smyg försiktigt fram mot skeppet och tryck på B för att koppla
  upp dig mot den. Du får absolut inte bli sedd här, då måste du strejfa runt skeppet
  samtidigt som du undviker gevärseld. Så fort du deaktiverat bomben ska du spring
  tillbaka från var du kom, men inte upp till institutet utan rakt fram mot hangaret
  istället. Så fort du öppnat dörren har du klarat uppdraget. Har du någon ammunition
  kvar till RC-P120 gör du klokast i att använda den för Cloaking den sista biten
  till hangaret. Annars pepprar du allt du ser med AR34:an.
  
  =======================================
  Uppdrag 8: Attack Ship - Covert Assault
  =======================================
  
  1: Slå ut sköldsystem
  2: Få åtkomst till navigationssystem
  3: Sabotera motorsystem
  4: Ta kontroll över bryggan
  
  Börja med att gå ut ur cellen och var noga med att Skedarn som springer iväg för
  att döda Cassandra inte ser dig. Du kommer då se hur den andra Skedarn går fram och
  tittar mot Cassandra med ryggen mot dig. Spring snabbt fram med kniven och hugg
  honom i ryggen med den primära funktionen. Han får INTE se dig eftersom det annars
  inte räcker med ett hugg och att du kommer få så mycket stryk. Plocka upp Maulern
  han lämnar efter sig. Byt till sekundära funktionen (uppladdade auto-skedar-dödar-
  skott) och skjut Skedarn bakom hörnet. Byt tillbaka till primära funktionen och
  till andra änden av rummet för att se tre mystiska konsoler. Skjut sönder alla tre
  med fyra skott var. Uppgift 1 klar.
  
  När du är klar med första uppgiften ska du ta hissen uppåt och därefter följa
  stigen ut i hangaret. Elvis kommer att möta dig med en fräsch AR34. Toppen
  kanske du tänker, men på Special Agent är det inte helt säkert att den är bättre
  än Maulerns sekundära. Prova dig fram vad du föredrar. I hangaret kommer det ut
  Skedars slumpvis från fyra olika dörrar. De flesta dyker upp vid de bortre dörrarna
  så vill du att det här ska gå fort ställer du dig där. Är du försiktigare ställer
  du dig närmare dem blå hissarna. När du och dina vänner skjutit tillräckligt många
  Skedars kommer Elvis leda vägen. Du går in i den öppna hissen så kommer han att ta
  den andra.
  
  Håll dig till vänster medan du åker uppåt i hissen. Annars kommer en skedar se dig
  igenom en lucka när du kommer upp och det vill du inte. Utrusta dig nu med Mauler
  och använd endast sekundärfunktionen. Ett skott dödar alltid en Skedar, men missar
  du får du problem. Då bör du snarast strejfa undan och vänta in din skedar. För det
  mesta är det rätt lätt att träffa dina fiender i följande korridorer så du borde
  inte få så stora problem med siktandet. Börja med att öppna första dörren (helst
  innan Elvis kommer) och du kanske får syn på en Skedar till höger och en till
  vänster. Strejfa först till vänster och sätt en elaking i den högra och vänta sedan
  in den andra. Just det ja, var jättenoga med att ladda om så att dina uppladdade
  skott inte blir så svaga.
  
  Nu har du tre dörrar framför dig. Den rakt fram ska du INTE ta eftersom att den
  leder till en armé av klonade skedars. Den vänstra och högra vägen leder till samma
  ställe. Ta den högra dörren så finner du en Skedar och en sköld på bordet. Fortsätt
  in i nästa rum och skjut omedelbart Skedarn längst bort till höger. I nästa rum ska
  du år vänster. Då kommer du in i ett kvadratiskt rum med två skedars. Avancera
  försiktigt tills du får den första på kornet. Och strejfa sedan runt och skjut den
  andra. Elvis kommer nu joxa med en dator och du kommer att ha klarat andra upp-
  giften. Ta andra vägen ut ur rummet och fortsätt åt höger i korridoren. Var beredd
  på att skjuta en Skedar så fort du öppnar dörren. I följande korridorer kommer du
  möta två eller tre Skedars, så var hela tiden beredd på hur ditt auto aim reagerar.
  Fortsätt framåt tills du når en dörr. Gå in och titta åt vänster för att se en
  Skedar. Ta sedan dörren till vänster och fortsätt tills du ser nästa Skedar. Skjut
  och titta sedan in i nästa område för att upptäcka maskinrummet.
  
  Börja med att skjuta närmaste Skedarn och låt sedan auto aim sikta på nissen allra
  längst bort i motsatta korridoren. Nu är det två eländen kvar i det här rummet.
  Strejfa försiktigt runt hörnet och försök träffa dem. Det är verkligen hemskt hur
  mycket det laggar här inne. Därefter kan du byta till AR34:an och skjuta sönder de
  oranga sakerna som omger energistrålen. När de är borta kommer en nedräkning börja
  och rummet strax explodera. Fly så fort du kan och sluta inte springa förrän det
  exploerar. Nu har du klarat uppgift tre. Gå tillbaka ut i den mörka trånga kor-
  ridoren. Gå till vänster och du kommer hitta en trång ramp direkt till vänster.
  Följ rampen tills du når nästa dörr och öppna dörren.
  
  Du kommer då ut i ett stort rum med två Skedars på ramper. Spring uppför den ena
  rampen och skjut snabbt Skedarn du få har framför dig. Göm dig lite bakom pelaren
  här och strejfa ut för att skjuta den andra. Fortsätt sedan till nästa dörr och
  du når två hissar. Den andra kommer ta dig upp till bryggan där du blir beskjuten
  av tre skedars. Strejfa genast till vänster för att ta skydd. Smyg sedan försiktigt
  fram och skjut Skedars en åt gången. Gå fram upp till Skedarn i mitten och leta upp
  hans dubbla Maulers så får du också hålla sådana. Mycket viktigt. Gå mot dörrarna
  vid hissen och Elvis dyker snart upp.
  
  Ställ dig mitt i dörren där Elvis kom så att den inte stängs och vänta tills en
  Skedar dyker upp. Skjut ihjäl och gå sedan till dörren bredvid. Skjut de Skedars
  som kommer här och du borde klara hela uppdraget. Detta ställe är dock väldigt
  buggigt och det händer att allting sabbas på ett eller annat vis. Se världsrekordet
  här: http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html så
  förstår du precis vad du ska göra här. Följ inte hela filmen, utan bara precis på
  slutet.
  
  =======================================
  Uppdrag 9: Skedar Ruins - Battle Shrine
  =======================================
  
  1: Identifiera tempelmål
  2: Aktivera bro
  3: Få åtkomst till Inre Helgedom
  4: Döda Skedar-ledare
  
  Spela Battle Shrine på Special Agent är inte så mycket svårare än Agent.
  Du blir ju knappt beskjuten ju! Här möter du en massa Skedars med cloaking och de
  allra flesta vill ge dig på nöten med bara klorna eller fjolliga sparkar. Dess-
  värre dör du nästan av en enda fjollig spark. Börja med att leta upp N-Tracker i
  menyn och aktivera den för att se de olika pelarna du ska spränga. Nu ska du välja
  om du vill använda Falcon 2 nu för att spara på Callisto, men jag rekommenderar
  dig att använda Callisto för att spara pistolammunitionen istället (du får Maulers
  senare). Använder du Callisto använder den sekundära funktionen och var noga med
  att aldrig skjuta fienderna mer än du måste. Med High Impact dör dem efter ett få-
  tal skott. Det finns INGEN anledning att använda primärfunktionen.
  
  Okej. Den första skedarn står antingen och lurpasar på dig till höger eller vän-
  ster. Detta är lite random (som man säger). Så smyg fram och locka fram den för att
  sedan backa och skjuta ihjäl den då den dyker upp. Fortsätt framåt för att komma
  till första området med beväpnad Skedar. Skjut mot honom först och en cloakad
  Skedar kommer att springa mot dig. Skjut denna också. Lägg märke till pelaren i
  mitten av salen. Det finns fem sådana pelare, men det är endast tre du ska för-
  störa. Detta är helt slumpmässigt så kolla på din radar om denna är markerad. Är
  den det ska du ta fram Target Amplifier och kasta en sådan på pelaren.
  
  Fortsätt nu på stigen framåt och plocka upp Reapern som Skedarn tappade. Använd den
  för guds skull inte. Spelets minst användbara vapen. Hehe. På följande stig kommer
  en Skedar att dyka upp bakom dig så titta åt samma väg du komifrån samtidigt som du
  försiktigt backar. Då kommer du skjuta rackaren så fort han dyker upp. Följ nu
  stigen och ännu en dyker upp en liten bit längre bort. Fortsätt in i nästa sektion
  och du kommer höra hur ännu en Skedar cloakar fram. Antingen står han bakom eller
  framför dig. Fortsätt framåt och du når ett vägskäl. En Skedar kommer att dyka upp
  på vardera sida så gå fram, locka fram dem och backa sedan samtidigt som du skjuter
  mot dem.
  
  Till höger har du ännu en pelare. Kolla på radarn om det är en äkta (akta dig för
  en Skedar som kan dyka upp varsomhelst). Du kommer se en ravin på i närheten. Hit
  ska du inte än, utan forsätt på stigen som leder mot en Reaper-svingande Skedar.
  Ha respekt för honom! Han kan faktiskt träffa. Bakom honom står en potentiell
  pelare. I närheten av pelaren står två handikappade Reaper-Skedars till. Ta skydd
  så att du bara ser en av dem åt gången. Bakom dem till höger finner du en till
  pelare: en enorm! Den femte finner du i ett rum bakom bråten här. Går du in i det
  rummet kommer två Skedars fram så kasta Target Amplifier från långt håll så slipper
  du träffa dem.
  
  Nu kommer pelarna explodera och du har klarat första uppgiften. Gå nu till ravinen
  jag nyss pratade om. Skjut inte Skedarn du ser längst bort i ravinen utan ducka och
  sikta sedan nedåt och åt höger. Skjut denna först med lite Callisto i huvudet. Det
  här är inte Agent utan det krävs lite jobb för att komma vidare. Du kan se avsatsen
  på motsatt sida. Hit ska du, men för att lyckas med detta måste du spränga bort ett
  stycke berg precis under avsatsen och bredvid Skedarn. Ta fram Devastatorn och
  använd den sekundära funktionen: Wall Hugger. Skjut på klippformationen och den
  borde sprängas bort, liksom Skedarn. Klättra ner i ravinen och följ den till vänstr
  och sedan upp till andra sidan. Det finns en stege som leder upp till avsatsen nu.
  
  Fortsätter du ner i nästa område kommer du snabbt se en Skedar uncloaka på vänster
  sida. Lär dig var han står och skjut honom medan han dyker upp. Precis till höger
  om var du kom in i området kan du se en trång gång som leder ner till två Skedars
  och en sköld. Avgör själv om det är värt det (klart det är). Ta sedan fram din
  IR Scanner och se dig omkring på alla väggar. Du kommer att se hur en av väggarna
  ser annorlunda. Skjut denna med din Devastator och ett hål öppnar sig. I följande
  korridorer får du möta såna där drygskitar du fick möta i Nullify Threat. Skjut dem
  så fort du ser dem, men håll dig rörlig hela tiden efter som det ständigt spawnar
  nya. Öppna första dörren du ser och du finner en till pluttskedar. Du kan se en
  liten klippsak och en markering på golvet. Knuffa klippsaken till markören och du
  kommer se en bro uppenbara sig en bit härifrån (uppgift två klar).
  
  Spring över bron och fortsätt att ständigt springa, men skjuta de skedars som
  kommer ivägen. Du når strax en dörr och en ramp. Gå inte ut igenom dörren vid
  botten av rampen utan fortsätt istället upp till dörren ovanför rampen. Öppna den
  och gå ut på bron. På vardera sida om dig har du två Skedars med Slayers (raket-
  gevär). De kan inte se dig förrän du skjuter, men träffar de så dör du. Börja med
  att skjuta på den högra och backa sedan snabbt mot rampen igen. Backa snabbt in och
  ut tills du skjutit båda. Hoppa därefter ner till där de stod. Bredvid pelaren här
  nere kan du se ett litet altare. Här måste du offra ett vapen till krigsguden för
  att komma vidare. Ta fram din Falcon 2 (förslagsvis), titta ner mot altaret och
  tryck på B-knappen för att lägga vapnet. Spring nu runt området och du når en
  dörr som leder tillbaka till rampen. Upp på bron igen och var beredd på en Skedar
  med Reaper. Fortsätt in och du har klarat uppgift tre.
  
   _____________   Nästa rum blir den fruktade Skedar-klon-armén, som inte är
  | 6     4 |   speciellt fruktad. Ifall alla hade attackerat på en gång så
  |      1 |   hade det varit nåt att bita i, men de dyker faktiskt upp en
  |       |   åt gången. Ordningen kan du utläsa av bilden här bredvid. Dess-
  | 2     5 |   utom finns det lite knep för att snabba på. Med din Callistos
  |_7_________3_|   sekundärfunktion kan du skjuta ihjäl Skedars genom sina dörrar.
            Dessutom kan du ta fram Devastatorn och fästa Wall huggers
  mellan cryokamrarna. Förslagsvis fäster du då två på höger sida. Var noga med att
  plocka upp en Mauler och gärna lite ammo. Forsätt sedan in i nästa rum för att möta
  den stora stygga. På Agent och Special Agent måste du faktiskt inte döda armén utan
  kan forstätta vidare på en gång.
  
  Nu är det dags att möta slutbossen som egentligen inte är några problem, inte ens
  på Perfect Agent. Trevelyan skulle skratta och sticka sin AR33 i näsan på honom.
  Fast det gäller förstås att inte bli träffad av raketer. Så fort han avfyrar ska du
  strejfa snabbt åt andra hållet och det blir inga problem alls. Kungen kan också
  framkalla stora Skedars och småskitar. Detta gör han när han höjer sina händer. Då
  måste du mycket snabbt skjuta dessa. Antingen dyker de upp till höger eller vän-
  ster. Kungen kan också cloaka sig. Då betyder det att han kommer att dyka upp bakom
  dig och slå dig i huvudet. Då dööör du. Men det är tämligen lätt att undvika. Var
  bara noga med att strejfa runt i salen medan du tittar mot mitten. Han kommer då
  snabbt tillbaka mot sin tron.
  
  Hur besegrar man honom då? Andra skulle nog säga Callisto, men jag tycker att
  Mauler är mycket bättre på detta. Falcon och Mauler använde samma ammo så jag
  hoppas att du inte använt Falcon någonting. Använd bara sekundärfunktionen på
  Mauler. Ett fullt uppladdat skott skjuter automatiskt bort hela kungens sköld så
  att han måste sätta sig och ladda upp den. När han gör det ska du vänta på att ett
  nytt skott laddas upp och sedan skjuta på kristallerna ovanför kungen. Du måste
  första skjuta sönder de fyra småkristallerna och när dessa är borta den stora.
  Denna kommer då pierca kungens huvud och du har klarat det. Varje fulladdat Mauler-
  skott skjuter sönder en kristall. Likaså skjuter de ju även ihjäl Skedars om
  kungens skulle få för sig att framkalla dem. Var bara noga med att ladda om ofta
  så att du inte skjuter kungen med skott som inte är fulladdade. Använder du den
  ägande Maulern så är kungen lätt som en plätt. Så du dödade kungen på första för-
  söket? Var väl det jag trodde. Gratulerar!
  
  ====================================
  Specialuppdrag: Mr. Blonde's Revenge
  ====================================
  
  1: Placera explosiv aparat i labhiss
  2: Lokalisera och eskortera Cassandra till helikopterplattan
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på svårighetsgraden Agent.
  Nu måste du röra dig fort. Direkt från start springer du till vänster och håller
  till den högra väggen. Precis innan du ser den första vakten (hon får inte se dig)
  trycker du på Start och aktiverar din mysiga Cloaking Device samt byter vapen till
  Skedar Bomb. Spring snabbt som en brinnande svamp till hissen som leder ner till
  labratoriet och du kommer automatiskt lägga bomben. Spring nu snabbt som en ännu
  mer brinnande svamp till hissarna som leder uppåt. Den högra av dem står troligen
  där, men den ska vi inte ta. Istället kallar du på den vänstra och ställer dig
  snabbt i hörnet bredvid den. Stäng av Cloaking Device när du ser att ingen vakt ser
  dig. Det är bra om du har 8-12 sekunder kvar på den. Tiden kvar ser du om du håller
  A-knappen intryckt. När hissen har kommit tar du snabbt på dig Cloaking igen, går
  in i hissen och stänger av Cloaking så fort du är på väg norrut.
  
  Du kommer till mellankontorsvåningen. Stäng bara hissen här igen och du når toppen.
  Se dig omkring här inne så att du inte råkar på någon elak snubbe. Ta sedan dörren
  in till Cassandras kontor. Ta snabbt undan ditt vapen och använd Disarm. Denna
  karriärklättrare är inte dum inte. Hon aktiverar ett tämligen meningslöst larm och
  försöker skjuta dig. Disarma henne genast och hon blir lugn som en filbunke.
  Hohoho! "Child". Håll koll på tidsgränsen eftersom att du inte gärna vill sprängas
  i luften av din egen bomb.
  
  Du kommer vänligen be henne följa med till helikopterplattan. Var beredd på att ett
  par vakter kan ha förföljt dig hit så skjut dem fort med några uppladdade Mauler-
  skott. Därefter fortsätter ni in i trappuppgången mot taket. Troligen är det bara
  två vakter här uppe. Spring helst i förväg för att skjuta en eller två av dem.
  Precis innan du går in i rummet närmast taket bör du aktivera det sista du har av
  din Cloaking Device. Detta ska du göra eftersom du står i ett otroligt utsatt läge
  när du kommer in i rummet. Höjdskillnaden är helt emot dig och att dessa vakter
  kastar N-Bombs mot dig, vilket är katastrof om du blir träffad. Skjut vakterna med
  fulladdade Maulerskott så fort du får chansen. Spring sedan snabbt tillbaka till
  Cassandra och var beredd på att en och annan vakt kan ha hunnit ikapp om du segade.
  Led sedan henne ända upp på taket och var beredd på att det kan finnas en sista
  vakt högst upp. Jag hoppas verkligen den här strategin hjälpte dig eftersom att
  det här uppdraget verkligen kan vara otroligt svårt.
  
  =========================
  Specialuppdrag: Maian SOS
  =========================
  
  1: Sabotera fiendens medicinska experiment
  2: Aktivera spårningssignal
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på Special Agent.
  Ett av mina favorituppdrag, men inte är det lätt. Halvdöda Maians är liiite svagare
  än vältränade superagenter. När du sätter igång kan du se forkare med ryggen mot
  dig. Slå honom inte på en gång utan gör så att han kan se dig. Han plockar troligen
  fram en pistol. Disarma honom genast. Flytta sedan på dig. Antingen försöker han
  slå dig, ger upp eller plockar fram en ny pistol. Försök slå ner eller skjuta honom
  och titta sedan mot dörren. En till forskare med dragen pistol borde stå där. Jag
  brukar disarma honom också eftersom att jag är för lat för att beväpna mig. På ett
  bord borde du kunna hitta en OTROLIGT roligt vapen kallat Psychosis Gun. Skjuter du
  en vakt med denna kommer han byta sida. Slåss för dig och skjuta alla vakter han
  ser. Tyvärr kan du inte kontrollera honom utan han springer runt och dödar tills
  han själv dör.
  
  Hur kommer du härifrån då. Båren du låg på är explosiv så knuffa den mot det
  skottsäkra glaset och skjuter söner båren med pistolerna du plockade upp. Pang!
  Boom! Klirr!... typ. Så kan du gå ut genom dörren längst bort. Du kommer genast
  träffa en vakt. Du gör klokast i att använda Psychosis Gun redan på honom. Då får
  du hjälp med tre vakter bakom nästa dörr. Stå bakom din nya kompis och skjut
  vakterna du ser med pistol. Plocka upp all ammunition och fortsätt sedan ut i kor-
  ridoren.
  
  I korridoren finner du troligen en patrullerande vakt. Du kan gå till höger, men
  bör INTE. Det är inte värt problemet. Till höger finner du ett gäng vakter däri-
  bland en med dubbla guldmagnum. Använda Psychosis Gun på honom har förstås sina
  fördelar, men enligt undertecknad är det icke värt besväret. Istället ska du
  alltså åt vänster och kom nu ihåg att inte föra oväsen. Så fort du träffar den
  patrullerande vakten trycker du på R-knappen och sätter EN kula i näsan på honom.
  Smattra inte! Följ korridoren och ta första dörren till vänster. Nu är det en
  fördel om din vänvakt är död.
  
  Streja till höger här inne tills du kan se en tämligen apatisk vakt sitta på en
  stol. Skjut honom med ett skott. Längre bort i korridoren kan du se en till vakt på
  vänster sida. Strejfa nu till vänster och en vakt långt bort till höger borde se
  dig. Skjut honom och invänta en vakt på vänster sida. Forsätt framåt och gå in i
  nästa rum. Här inne finner du ett likadant rum som du vaknade upp i. Det finns två
  obducenter i det här rummet och båda står vid en bår med en död alien på. Nu ska
  vi skända! Ända från ingången bör du sikta och placera några välplacerade skott
  rakt i båren bakom glaset. Tomtarna kommer dö av explosionen och dessutom klarar du
  första uppgiften. Gå gärna och plocka upp de Psychosis Guns och Tranquilisers som
  de tappar.
  
  Angående vad du ska göra med dina två återstående Psychosis Gun-kulor så tycker jag
  du ska ta det lite lugnt med dem nu. I teorin är det skitkul, men i praktiken så
  är de inte superanvändbara. Spara dem till slutet av uppdraget istället. Gå nu ut
  i korridoren igen och fortsätt på rampen åt vänster. Kanske möter du två vakter så
  var bredd. Oroa dig inte för att föra oljud nu. Fortsätt sedan nedför nästa ramp
  och du kommer snart två vakter vid två dörrar. Dessa är jag en smula rädd för
  eftersom att höjdskillnader och auto-aim inte kommer överens. Kasta din Dragon
  som en Proximity Mine mot en av vakterna. Strax exploderar den och tar även med
  den andra vakten i infernot. Plocka upp deras Dragons och fortsätt nedför rampen.
  
  Öppna dörren in i nästa rum vilket råkar vara ett hangar med miljoner vakter. Ialla
  fall fyra. Själv så föredrar jag att pricka ner dem medan de kommer. Två kommer
  springandes på plattformen ovanför och en åt vänster. Går du framåt kommer du se en
  långt bort åt vänster också. Ett alternativ är att du går ut i hangaret, för lite
  oväsen och sedan springer ut till rampen igen. Därifrån kan du antingen skjuta ner
  folk när de kommer eller slänga din Dragon så att alla sprängs i luften. Slänger du
  Dragon så måste du ha lite pistolskott kvar för säkerhetsskull. När alla är borta
  ska du ta dörren på övre våningen åt vänster. Larmet kommer att ljuda men det
  spelar ingen större roll. Fortsätt nu rakt fram och titta åt höger för att se små
  ventilluckor nära golvet. En av dessa är öppna och leder ut till en stor lager-
  lokal. Precis samma lokal som du börjar i på Rescue.
  
  Ducka och titta ner till rummet nedanför. Du måste hoppa ner men var först noga med
  att inte bli attackerad av några elaka soldater. Vakterna verkar röra sig lite
  slumpmässigt här så jag ska göra mitt bästa för att hålla dig fri från attacker.
  Börja med att titta ner och försiktigt skjuta ihjäl de soldater du ser. En eller
  två. Hoppa snabbt ner och titta upp på plattformen ovanför för att se en vakt som
  just kommit hit. Spring snabbt runt hörnet nedanför den beskjutna vakten och nedför
  rampen. Härifrån ska du nu skjuta alla vakter som kommer springande mot dig. Får du
  problem är det bara att springa nedför hela rampen och ta skydd bakom hörnet.
  
  När det inte kommer några fler har du troligen dödat alla vakter i området. Det
  finns som tur är inte så många som på Rescue. Nu ska du följa vänstra väggen till
  hissen och ta den till övre våningen. Därefter går du till höger och genom dörren
  längst bort. Här rekommenderar jag dig att ta fram Psychosis Gun. Skjut vakten du
  ser i ryggen med den och skjut gärna en till av dem som kommer springandes. Ta fram
  Dragon och smyg försiktigt runt i området och skjut resten av vakterna med eld-
  understöd av dina kamrater. När alla är borta ska du springa uppför rampen till
  övre delen av rummet och följa gången mot hissen. Hissen leder upp till ett par
  korridorer med några vakter som du lätt dödar. När du till sist når ett större rum
  ska du vara lite försiktig. Skjut ihjäl teknikerna fort. Därefter ska du skjuta ett
  av skynkena. Jag rekommenderar det näst längst till höger så får du se ännu en
  tekniker framför dig. Strejfa sedan in och skjut den sista teknikern till vänster.
  Därefter aktiverar du skärmen här inne och du kommer att ha klarat hela uppdraget.
  
  ====================
  Specialuppdrag: WAR!
  ====================
  
  1: Döda Skedar King
  2: Döda Skedar King 2
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på Perfect Agent.
  Ett fruktansvärt uppdrag som ialla fall jag hade enorma problem med på Perfect
  Agent. Faktum är att det är rätt svårt på Special Agent också. På grund av detta
  inkluderar jag samma basfakta som från Perfect Agent-strategin även här. Till att
  börja med kan jag avslöja att det finns absolut inget slut på Skedars. Du kan
  döda dem i drivor, men de tar aldrig någonsin slut. För det andra är det också
  oändligt antal av Maians. Det kan bara finnas tre stycken samt du och ledaren. Dör
  en soldat dyker det upp en ny vid startpunkten. Så skulle du vara odödlig kom-
  mer du förr eller senare att klara uppdraget... typ. Därför ska du hela tiden tänka
  på dig själv i första hand. Annat viktigt är att använda din Phoenix sekundär-¤
  funktion på alla Skedars på avstånd. Ett skott och de dör. Men använder du den nära
  Maians dör dessa som flugor. På nära håll ska du istället använda Maulers sekundär-
  funktion, men då måste du sikta mycket väl. Lyckas en skedar slå dig eller dina
  vänner dör ni på ett slag. Så är det bara. Dessutom är det enormt mycket tur
  inblandat i det här uppdraget. Ibland är det hur mycket skedars som helst och
  ibland inga. Ibland klantar sig Maians, ibland är de smarta.
  
  Då ska vi väl börja med att ge oss på första kungen. Dina vänner är riktiga slags-
  kämpar så låt dessa ta täten jämt så slipper du ta stryk. Följ bara stigen tills du
  når en bro. Fram hit kan du gärna springa iförväg och skjuta Skedars på håll med
  din Phoenix. Därefter ska du definitivt låta Maians ta täten och dessutom använda
  din Mauler så mycket som möjligt. Var noga med att hela tiden ha den uppladdad.
  Strax når du en ramp och ett par dubbeldörrar. Här finner du nästan alltid Skedars
  så var beredd med Maulern. Därefter kommer du ut i ett större område och då är det
  dags att dra fram Phoenix och spränga Skedars vid horisonten. När dina vänner
  börjar röra på sig gör du det också.
  
  Längst bort i det här området finner du första kungen bredvid pelaren. Genom att
  skjuta honom med ett fulladdat Mauler-skott i huvudet kan du döda honom direkt.
  Tyvärr spawnar Skedars upp ovanför bron och bakom pelaren då och då. Ifall det inte
  dyker upp några Skedars när du och dina vänner kommer till området vid kungen ska
  du vara mycket glad. Då smyger du bara längst med vänstra väggen och skjuter kungen
  i huvudet så fort du skymtar det. Du kan också vänta på att dina vakter avancerar
  och sedan strejfa in bakom dem för att pricka kungen på lite avstånd medan Maians
  uppehåller honom. Tyvärr ser inte varje försök ut så här utan oftast spawnar det
  upp enorma mängder skedars både ovanpå bron och bakom pelaren som skjuter ihjäl
  alla dina vänner. Då gäller det att avancera mot kungen så fort du ser att det
  börjar sina i anfallet. Dödas dina vänner innan kungen så bör du starta om. Gillar
  du inte tanken bör du retirera och skjuta Skedars medan du inväntar förstärkning.
  
  När kungen väl dött ska du förstås kolla om dina vänner är med. Är dem det kan du
  backa lite och skjuta Skedars som är kvar i området med Phoenix. Är det ingen här
  ska du snabbt undvika Skedars och springa tillbaka till rampen. Spring uppför
  rampen och ut på bron. Stå här på bron och campa samtidigt du skjuter med din
  Phoenix in mot dubbeldörrar där Skedars kommer ifrån. Gör detta tills du har två
  eller tre Maians i ryggen. Ta då fram din Mauler och håll dig bakom dina allierade
  medan du skjuter mot Skedars. Snart kommer du in i samma rum som du slogs mot en
  klonarmé i sista vanliga uppdraget. Här inne finner du andra kungen bakom en pelare
  och (troligen) spawnande Skedars på vänster sida. Låt dina vänner ta hand om
  Skedars så smyger du försiktigt runt pelaren och prickar ner kungen med din Mauler
  (måste skjuta i huvudet) innan han hinner se dig. Således har du klarat uppdraget.
  
  ========================
  Specialuppdrag: The Duel
  ========================
  
  1: Besegra dataDyne-vakt
  2: Besegra Jonathan Dark
  
  Hur låser man upp detta uppdrag då? Jo, få guldmedalj med alla vapen på skjutbanan
  i Carrington Institute. Klara spelet på Agent och du borde ha fått fram alla vapen
  utom möjligen Trent's guldmagnum och Phoenix. Lättaste sättet att få fram magnumen
  är att spela Confrontation och avväpna Trent och Phoenixen får du lättast genom att
  döda Elvis på Exploration. Läs i vapenguiden nedan om tips om hur du får guld.
  
  The Duel-konceptet är mycket enkelt. Ta ett par steg framåt, vänd dig om och skjut
  din motståndare. Det rör dig visserligen bara om hologram, men det är ändå en täv-
  ling. Du dör av bara ett enda skott. Din första motstånadre är en dataDyne-vakt
  och han gör alltid precis likadant: tar ett steg åt sidan och skjuter en gång. Han
  träffar alltid. Det finns ett par olika sätt att besegra honom. Vill du göra det så
  renhårigt som möjligt ska du bara trycka lite snabbt på C-upp för att sänka siktet
  till brösthöjd istället för huvudhöjd. Ifall du tycker detta är svårt ska du
  istället springa till höger och gömma dig bakom barriären. Därefter ska du antingen
  snabbt stejfa ut på andra sidan av barriären innan vakten hunnit reagera eller det
  allra lättaste: strejfa försiktigt åt HÖGER tills du bara ser vaktens arm eller
  något. Sedan skjuter du honom tills han dör. Eftersom vakten håller sin pistol i
  handen du inte ser, kan han inte träffa dig. Spring fram mot vakten efter att han
  dött för att plocka upp ammunition.
  
  Nästa motståndare är Jonathan Dark och han springer redan från början in bakom
  barriären. Därefter tar det ett par sekunder innan han rullar ut från slumpmässigt
  vald sida. Han kan inte sikta... alls, så det här är den överlägset lättaste
  motståndare. Spring mot honom och skjut honom bara. Så klarar du uppdraget.
  
  ===================================================================================
  
                   6. Perfect Agent
  
  ===================================================================================
  
  Perfect Agent är svårighetsgraden för riktiga eliter. Här har du endast en chans om
  du har hela banan i huvudet, vet var alla vakter står, siktar som en gud, rör dig
  som en demon och är lika hängiven som... um... Du måste ialla fall vara beredd på
  att spela varje uppdrag många gånger innan du klarar av dem. Min förhoppning är
  dock att förkorta dessa antal försök till så få som möjligt med hjälp av mina
  extremt detaljerade strategier. Vakterna är starka, snabba och pricksäkra; upp-
  gifterna är många och komplicerade; hela banan är upplåst; och dessutom finns det
  inte en enda sköld. Inga sköldar någonstans! Tro inte att detta är 00 Agent i
  Goldeneye. Detta är MYCKET svårare. Endast Aztec kom upp i denna nivå om du frågar
  mig. Du kan dock trösta dig med att det inte finns några riktigt utmanande fusk-
  tider att uppnå på Perfect Agent. Att bara klara uppdragen är svårt nog.
  
  =======================================
  Uppdrag 1: dataDyne Central - Defection
  =======================================
  
  1: Slå ut intern säkerhetshubb
  2: Inhämta nyckelkortshalsband
  3: Ladda ner projektfiler
  4: Slå ut extern säkerhetshubb
  5: Få tillträde till laboratoriet
  
  Första banan då. Titta direkt ner till vänster från helikopterplattan och du kan se
  en övervakningskamera riktad mot dörren. Skjut sönder den och vänta gärna in en
  vakt också. Gå sedan in igenom denna dörr och du kommer runt nästa hörn i rummet så
  du når stöta på en vakt. Sikta sedan på kameran i andra änden av rummet och skjut
  sönder den. Precis på andra sidan en liten vägg från var du nyss sköt en vakt kan
  du se den sista kameran här uppe. Det tar ett tag för dem att uppfatta dig så
  stressa inte. Gå nedför den lilla rampen i rummet och titta åt vänster för att se
  en skärm. Kasta en ECM Mine på den och du har klarat uppgift 1.
  
  Håll koll på dörren som leder vidare ty det kan dyka upp en elaksinnad vakt som
  patrullerar trapphuset. Gå ut i detta trapphus och sikta ständigt nedåt så att du
  ser anfallande vakter i tid. Använd Falcon 2 tills jag säger annat. När du kommit
  nedför trappan når du första kontorsvåningen. Gå fram till vakten som står vid ett
  bord och slå/skjut honom. Titta sedan ned på strömbrytaren på bordet och tryck på
  B-knappen för att låsa upp dem stora dubbeldörrarna. Här inne finner du Cassandra
  DeVries och hennes sekreterare. Dessa får INTE dödas. Slå åtminstone den blonda och
  plocka upp hennes halsband så har du klarat uppgift 2.
  
  Gå nu tillbaka ut i stora rummet och ta den bortersta dörren ned i ett nytt trapp-
  hus. Följ trapphuset till nästa våning och smyg in försiktigt. Troligen kommer en
  patrullerande vakt strax se dig så skjut honom. Var beredd på flera. Gå till väns-
  ter och gå igenom dörren direkt till vänster för att träffa en till vakt. Just ja.
  På många bord ligger ammunition. Plocka upp dessa, det är jätteviktigt. Gå tillbaka
  och in i rummet mittemot. Utplåna vakterna här också och fortsätt in i följande
  rum för att se en vakt som tittar ut igenom fönstret. Skjut honom noggrant. Precis
  bakom honom finns en "hemlig" dörr som du inte kan se. Det räcker med att gå nära
  väggen här och den öppnas. Tre vakter kommer att attackera. Skjut en medan han
  fortfarade sitter ner och backa sedan medan du inväntar dem andra. Från det här
  lilla vilorummet tar du dubbeldörrarna ut i korridoren igen. I rummet till vänster
  finns inget av intresse just nu utan fortsätt tillbaka till trapphuset du komifrån.
  På vägen kommer du att se baksidan på en övervakningskamera så skjut sönder den.
  
  Följ trapphuset ner ännu en våning. Innan du stiger in ska du titta till vänster i
  trapphuset och du borde kunna se en pytteliten ammunitionslåda. Kryp in och hämta
  den genom att ducka. Gå in i nästa våning och skjut eventuella vakter du ser i
  korridoren. Gå sedan in i igenom dörren rakt framför dig från trapphuset och skjut
  vakten här. Ut i korridoren igen och var hela tiden beredd på att vakter kan dyka
  upp varsomhelst. Följ korridoren till dörrarna allra längst bort och in där. Du kan
  se en kamera direkt till vänster så skjut den omedelbart. Följ korridoren närmast
  fönstren nu och gå ini första rummet till vänster. Här finns en elitvakt med
  dubbla Falcon 2. Skjut honom snabbt och du kan genast också ha dubbla pistoler: en
  klar fördel.
  
  Fortsätt längst med korridoren och känn på nästa dörr som är låst. Vänta utanför
  tills du hör ett telefonsamtal. Strax kommer en tekniker som ska ställa till
  elände. Han kommer genast skrika efter hjälp och försöka fly. LÅT honom fly. Han
  kommer att gömma sig på ett ställa vi ska till alldeles strax, så börja inte hota
  honom... än. När han är utom synhåll går du efter honom (men håll dig på avstånd)
  och skjuter restrerande vakter på våningen (en bara kanske?). Gå tillbaka bort till
  trapphuset och du kan säkert se en liten dörr precis bredvid. Denna var låst innan,
  men försök öppna den och din tekniker står där inne och hukar. Syftet med detta var
  att få plocka upp den mäktiga Laptop Gun som hänger här inne. Nu har du ju samlat
  på dig en massa CMP150-ammunition och Laptop Gun går på samma magasin. Den är både
  starkare, mer pricksäker och håller ett mycket större magasin.
  
  Hota teknikern och följ honom sedan till hissen. Ni kommer till föregående våning
  och sedan in i ett rum med datorer. När teknikern sagt att han är inloggad måste du
  antingen döda eller slå honom. Han kommer annars döda Dr Caroll och du förlorar
  uppdraget. Ta fram Data Uplink och börja ladda ner information. Således klarar du
  uppgift 3. Gå tillbaka till hissarna och ta förslagsvis den högra. Följ den ner
  till bottenvåningen nu. Utrusta dig med din nya fräscha Laptop Gun medan du åker
  ner. När du kommit ner ska du genast gå mot trappan. Stå inte för nära hissarna
  eftersom att några stygga vakter kan träffa dig från planet nedanför. Nu kan du
  hålla B-knappen intryckt och sedan kasta iväg din Laptop Gun mot en av väggarna
  ovanför trappan så kommer den att skjuta ihjäl alla vakter den ser. Eller också
  står du här och skjuter alla på egen hand. När du vill plocka upp Laptop Gun igen
  går du fram till den och trycker på B-knappen.
  
  När det kommit en fyra-fem vakter är alla i närheten döda. Gå nu till den högra
  dörren och öppna den. Är den låst har du inte klarat uppgift 2. Här inne bor tre
  vakter. Skjut en av dem och flytta sedan ut igen och invänta dem andra två. Gå in
  i rummet och titta efter den underliga skärmen nära golvet. Kasta en ECM Mine på
  den och du har klarat uppgift 4. Gå nu till den andra dörren på samma bottenplan
  och titta in. Skjut någon vakt och ställ dig sedan en bit därifrån och skjut alla
  vakter som kommer ut till dig. Gå in där vakterna stod och undersök väggarna så
  finner du en hemlig gång i en av dem. Öppna hissen och det är avklarat.
  
  ============================================
  Uppdrag 1: dataDyne Research - Investigation
  ============================================
  
  1: Filma radioaktiv isotop
  2: Starta rörelseschema för underhållsrobotar
  3: Stäng ner experimenten
  4: Inhämta teknologisk prototyputrustning
  5: Lokalisera Dr. Caroll
  
  När du startar uppdraget ska du först bestämma dig om du vill samla lite ammunition
  från vakterna till höger. Jaså, det vill du? Gå då åt höger först och igenom dörren
  längst bort. Skjut vakten du ser och fortsätt sedan in i ett vilorum för att skjuta
  två till. Använd Falcon 2-ammo så länge du har det. Gå tillbaka mot hissen, passera
  den och skjut vakten du troligen möter strax. Följ korridoren till nästa dörr, men
  gå inte in hit än. Istället ska du invänta en liten robot som kommer att öppna en
  dold dörr till vänster. Du måste troligen vänta högst en halv minut. Du kommer in i
  ett brunaktigt rum. Gå nedför den lilla rampen direkt till vänster och skjut sönder
  glaset så att du kommer ner på våningen under.
  
  Två vakter finns här nere och de patrullerar så akta dig. Du kan också se två stora
  gröna skärmar här. Tryck på B-knappen vid den främre och sedan vid den bortre så
  klarar du uppgift 2. Det är mycket viktigt att du gör det i just denna ordning
  annars funkar det inte. Följ den enda vägen du kan följa och gå igenom dörren.
  Följ vänstra väggen och du kommer strax in i en korridor med en vakt längst bort.
  Han har även ett antal kamrater som står och gömmer sig bakom hörn i dessa kringel-
  ikrokar. Strejfa försiktigt fram för att skjuta var och en av dem, eller rusha för
  skojs skull. Snart når du ialla fall en dörr som leder ut i ett stort rum.
  
  Du kommer genast att se två vakter längst bort i detta rum. Skjut ner dem på håll
  och det kommer två stycken från lobbyn bredvid. Eftersom att de står så långt bort
  kan de knappast träffa även om de skulle få för sig att skjuta. Som du kan se finns
  det två stora vita dörrar i rummet. Gå igenom den högra och du finner ännu en stor
  dörr. Går du igenom den stöter du på två vakter, så försök skjuta en och stäng
  sedan dörren igen för att skydda mot den andras eld. Ta fram CamSpy när båda är
  döda och skicka in den i nästa rum. Här är det radioaktivt så du kan inte gå in i
  själva rummet. Låt din CamSpy sväva fram till den gröna isotopen och fotografera
  den med Z-knappen. Uppgift 1 klar.
  
  Gå tillbaka in i stora rummet du nyss var i och gå igenom stora dörren direkt till
  höger om dig. Skjut vakten mellan dörrarna först och du kommer sedan in i en kor-
  ridor. Här är det klokt att ta fram CMP150, men tänk på att bara skjuta enstaka
  skott eller också brinner ammuntionen upp alldeles för fort. Skjut mot dem patrul-
  lerande vakterna längst bort och var beredd på ett par rejält aktiva vakter på
  vänster sida kan komma fram närsomhelst. När dessa fyra är döda går du in i gången
  till höger för att nå en dörr längst bort. Ställ dig lite till vänster när du
  öppnar dörren så borde du få en vakt på kornet på en gång. Det står ännu en till
  vänster. Längst bort i rummet står en forskare. Gå fram till honom så ber Joanna
  honom vänligen att stänga av experimenten. Du måste stänga av tre sådana och detta
  var det första.
  
  Gå tillbaka ut i korridoren och fortsätt in i nästa rum, där det faktiskt inte
  finns några vakter. Gå till högra väggen och du kan se att golvet fungerar som en
  hiss. Ta hissen ner till skjutbanan i källaren. Skjut vakten och plocka upp hans
  vapen: en brutal K7 Avenger. Detta är ett experimentvapen och du ska hämta två
  till sådana föremål. Du får förstås ändå använda den, men det är klokast att inte
  slösa på dess ammunition. Ut i korridoren igen och fortsätt till vänster. Vid
  nästa dörr finner du två vakter så strejfa försiktigt fram och skjut en i taget.
  Gå in i nästa rum och skjut sönder glasröret i mitten. Plocka upp Night Vision
  innanför och du har det andra experimentföremålet.
  
  In i korridoren igen och gå åt höger. Två vakter har du direkt till vänster så
  besegra dem på samma sätt som dem senaste. Öppna dörren bakom dem och titta direkt
  åt vänster för att se en vakt. Skjut, vänd dig om till höger och skjut nästa
  offer också. Gå fram till forskaren här inne och hota honom. Han kommer då att
  stänga av experiment han också. Som du kan se finns det en annan dörr här inne och
  den leder in i ännu ett lab. Forskaren här är tyvärr inte särskilt samarbetsvillig.
  Han kommer omedelbart att springa och sätta igång ett larm. Om ett larm ljuder för
  länge kommer vakter att spawna ute i korridoren, plus att det känns rätt otryggt.
  Se efter vilken dator han är på väg mot och slå honom i bakhuvudet innan han hinner
  sätta igång det. Prova sedan att trycka på B-knappen vid de andra terminalerna. En
  av dessa stänger av tredje experimentet, vilket gör att du klarar uppgift 3.
  
  Gå tillbaka ut i korridoren och fortsätt genom stora dörren rakt framför dig. Skjut
  vakten du ser på en gång och invänta dem andra tre. Missar du vakter och fler än en
  attackerar dig samtidigt, försök retrirera tillbaka ut i korridoren. Fortsätt åt
  samma håll de kom ifrån och du når ett ställe med en massa laserstrålar. Har du
  klarat uppgift 2 ska du bara invänta en robot som deaktiverar strålarna åt dig.
  Tar max en minut. Således når du section 3 av komplexet.
  
  Nu kan det vara klokt att ta fram K7 Avenger. Du kommer troligen springa in i en
  vakt direkt efter strålarna. Skjut! Gå in i nästa rum och du kan se en vakt långt
  bort till höger. Använd det kraftfulla siktet på K7 och skjut denne. Vänd dig sedan
  till vänster och skjut nästa. Plocka upp ammuntion från bordet i mitten ifall du
  vill och fortsätt sedan in i nästa rum. I nästa rum står en terminal. Direkt till
  vänster och höger om dig här inne står Dragon-försedda vakter. Dragon är en annan
  stark automatkarbin. Strjfa snabbt ut och försök skjuta en av dem, varpå du snabbt
  strejfar tillbaka och skjuter dem när de närmar sig. Dragon har en sekundär funk-
  tion som låter dig använda den som en proximity-mina (den exploderar när någon
  närmar sig. Gå in i lilla hallen precis innan rummet med terminal och stirra rakt
  ner i golvet precis i centrum av hallen. Håll B-knappen och tryck på Z-knappen med
  din Dragon och du kommer att lägga den på golvet som mina. Spring snabbt till
  datorn innan minan exploderar. Ta fram din Data Uplink och börja hacka vid datorn.
  Under tiden kommer du höra hur din mina exploderar och dödar två vakter som
  spawnade upp bara för att få en chans att döda dig. När dörren låses upp kan du
  fortsätta in i section 4.
  
  Följ korridoren in i nästa stora rum, där alla olyckligtvis är utrustade med
  Dragons. Ta fram din K7 och visa vem som har värst bössa. Börja med att skjuta ner
  vakten längst bort till höger innan han märker vad som hänt och sikta sedan på dem
  andra två, använd dörren som skydd om du måste. Gå nu till vänster och du borde
  se en vakt längst bort. Sikta noga med din K7 och pricka ned honom. Två vakter kom-
  mer genast inrusande, men nu är du beredd. Fortsätt rakt fram och hämta det sista
  experimentföremålet: skölden, så klarar du uppgift 4. Dessvärre har din ingen
  verkan på dig. -.- Gå nu tillbaka in i stora rummet och lyssna noga. I följade rum
  finns tre kulsprutor i taket, varav den första kommer att skjuta på dig så fort du
  öppnar dörren. Har du mycket hälsa kvar och är relativt snabb är det bara att
  snabbt skjuta sönder den med din K7 Avenger. Är fallet inte sålunda måste du snabbt
  backa så att den inte kan träffa dig, ducka och sedan skjuta sönder den innan
  dörren stänger sig själv. Den andra kulsprutan är inga problem, men den tredje ska
  du se upp. Den sitter på baksidan av den andra kulsprutan så du måste avancera
  mycket långsamt samtidigt som du siktar upp i taket. Nästa dörr gör att du klarar
  uppdraget. Ett tredje alternativ är att inte skjuta kulsprutorna alls utan bara
  strejfspringa under dem. Du tar troligen ett par skott på det här viset så gör det
  bara om du har mycket hälsa kvar.
  
  ========================================
  Uppdrag 1: dataDyne Central - Extraction
  ========================================
  
  1: Få tillgång till foajéhissen
  2: Återaktivera kontorshissen
  3: Förstör dataDynes svävarkopter
  4: Besegra Cassandras livvakter
  5: Träffa CI på helikopterplattan
  
  Det var här jag tyckte Perfect Agent började bli riktigt svårt, inte säker om jag
  håller med om det idag... Det kommer att vara mörkt i en minut och under tiden
  måste du använda Night Vision för att se något. Inga vakter kan se dig om du håller
  dig en bit ifrån dem samtidigt som du är tyst. Så håll dig så långt bort från
  vakten som möjligt, men ändå så att du kan skjuta honom. Använd R-knappen för att
  hela tiden sikta på huvuden. Öppna första dörren och backa lite. Därifrån skjuter
  du första vakten. Öppna nästa dörr och backa MYCKET för att inte andra vakter ska
  se dig. För att trean och fyran inte ska se dig ska du direkt trycka dig mot väggen
  mittemot dem. Därefter följer du området runt och skjuter nästföljande fyra vakter
  på avstånd.
  
  Ifall ljuset tänds måste du redan då ta av dig Night Vision. Fastnar du med
  överbelastade mörkerglasögon i en eldstrid är du grillad. Håll koll på tidsgränsen
  i nedre delen av skärmen. När ljuset tänds måste du istället strejfa fram för att
  skjuta vakterna och detta är knappast någon fördel. Försök behålla mörkret tills du
  når trappan åtminstone. När du ska skjuta vakterna ovanför trappan (i ljuset) bör
  du ducka nedanför trappan och sedan strejfa fram så att du ser den högra vakten. Du
  kommer troligen se hans huvud och han inte se dig alls. Därefter fortsätter du
  strejfa fram för att se den sista vakten. Gå nu in i vänstra hissen och åk uppåt.
  Således är uppgift 1 avklarat.
  
  På den här våningen måste du döda tre kvinnliga livvakter med hagelbrakare. Din
  fördel är att de nästan alltid missar sitt första skott. Byt till CMP eftersom att
  du kommer att behöva Falcon 2-ammo till senare. Följ korridoren, men var beredd på
  en ShockTrooper längst bort som är beredd på dig. Strejfa snabbt fram och sätt
  några kulor i honom. Gå sedan in igenom dörren bakom dig. Står du vid ett fönster
  finns det alltid en risk att det kommer en elaksinnad helikopter förbi. Spring
  snabbt längst med korridoren vid fönstren och göm dig i rummet direkt till vänster.
  Troligen har två livvakter sett dig och dessa ska du skjuta ihjäl så fort de kommer
  in i rummet.
  
  Vänta nu också in helikoptern. Göm dig bakom dörren tills du inte hör den längre
  och spring sedan omedelbart åt vänster. Längst bort finns en dator och en livvakt
  bredvid. Skjut vakten och aktivera datorn. Detta gör att du aktiverar den andra
  hissen och klarar därmed uppgift 2. Nu måste du otroligt snabbt springa hela vägen
  tillbaka till hissarna innan helikoptern dyker upp. Troligen måste du springa ifrån
  dess eld, men den gör väldigt lite skada per skott ändå. Väl vid hissarna tar du
  vänstra av dem uppåt och här uppe ska du också döda tre livvakter till.
  
  Följ korridoren och du möter strax två StormTroopers. Strejfa försiktigt fram så
  att du först bara ser den vänstra och skjut sedan också ihjäl den högra. Öppna
  dörrarna näst längst bort och var än en gång beredd på helikopter. Denna gång
  patruellerar den från höger istället så du kan undvika den genom att helt enkelt
  följa efter den på betryggande avstånd. På vägen runt möter du en butchig livvakt
  och när du når hissarna når du två till så strejfa snabbt undan och försök sedan
  strejfa fram försiktigt och pricka en i taget. Viktigt att du dödar dem annars
  missar du uppgift 4. Ta sedan trapporna upp till nästa våning och du kommer att se
  en ShockTrooper prata med några kontorsnissar. Skjut honom i ryggen och plocka upp
  raketgeväret framför honom.
  
  Nu ska vi skjuta ner den där odrägliga helikoptern som följt efter dig. Ifall du
  inte ser den på skärmen så skjuter du sönder fönstret längst bort med CMP och
  väntar sedan in i helikoptern därifrån. Skjut sönder den med en välriktad raket så
  fort den kommer fram. Oavsett vilket fönster du än använder måste du först SKJUTA
  SÖNDER DET. Du kan använda raketens sekundära funktion för att skjuta ner heli-
  kopetern, men jag rekommenderar det inte. Då måste du först använda R-knappen för
  att ställa in målet och sedan skjuta iväg. Den kommer troligen att träffa, men det
  kan ändå krångla. När detta är gjort har du klarat uppgift 3 och spring sedan upp
  igenom nästa trapphus.
  
  Här uppe kommer du träffa Cassandra och fem av hennes livvakter. Här måste vi för-
  stås vara lite billiga för att komma lindrigt undan. Direkt till vänster om rampen
  kan du se ett litet hörn du kan ta skydd. Ducka så långt ner du kan och göm dig
  precis bakom rampen här. Plocka på dig Night Vision eftersom att det blir mörkt. Ta
  fram din Falcon 2 eftersom att den är så pricksäker och dessutom har kikarsikte.
  Nu ska du strejfa fram otroligt långsamt och skjuta ner dem i exakt rätt ordning.
  För att göra strejfandet ännu långsamare kan du använda kontrollspaken för att
  "trycka" dig långsamt mot högra delen av rampen. Börja med vakten allra längst åt
  höger, den andra åt höger och sedan den tredje åt höger. Lite ovanför och till
  vänster om den föregående har du en ovanför rampen. För att döda den bör du mycket
  långsamt backa tills du har kornet på henne huvud. Den sista står under rampen och
  lätt att nå genom att bara strejfa framåt. Ifall du dödat alla sex vakter på
  kontorsvåningarna nedan så har du klarat uppgift fyra. Det är alltså bara att gå
  ut på taket och upp till helikopterplattan för att klara uppdraget. Inga fler hot!
  
  
  =========================================
  Uppdrag 2: Carrington Villa - Hostage One
  =========================================
  
  1: Eliminera takskyttar
  2: Aktivera vindgeneratorn
  3: Lokalisera och eliminera dataDyne-hackers
  4: Tillfångata dataDyne-vakt
  5: Rädda Carrington
  
  Detta uppdrag på Perfect Agent är helt annorlunda från Special Agent. Det enda upp-
  drag i spelet som skiljer sig så här mycket. Jag vet med mig att Rare använde den
  här banan väldigt mycket som en demo, men tydligen hade man inte tid att göra alla
  uppdrag lika genomtänkta på den här nivån. Men då sätter vi igång. Tryck genast på
  A-knappen för att få fram din härliga Laptop Gun. Skjut genast den vänstra, ta ett
  steg åt höger och skjut den högra. Sikta genast upp på snipern på taket ovanför.
  Nu är den omedelbara faran över. Du bör inte ha tagit mer än ett skott. Vänd dig
  om och titta ut mot muren på andra sidan sjön. Sikta på snipern här borta och skjut
  honom. För att klara första uppgiften måste du skjuta åtta krypskyttar och hittills
  har vi prickat två. Plocka upp ammuntionen som vakterna tappade. CMP och Laptop
  använder samma ammuntion, men den senare är mycket bättre så håll dig till den.
  Jag behöver väl inte säga hur viktigt det är att du aldrig panikskjuter utan bara
  skickar iväg enstaka salvor mot fiender.
  
  Fortsätt nu försiktig åt höger och du borde kunna se en krypskytt (nummer tre) på
  taket till höger. Avancera försiktigt och skjut honom så fort du har honom på
  kornet. Du kan se en trappa under honom. Gå runt den och skjut vakten bakom. Gå nu
  tillbaka till bryggan och igenom närmaste dubbeldörrar. Gå runt hörnet och du kom-
  mer att se en stressad vakt. Skjut honom och gå sedan runt höger sida av "väggen",
  så möter du en vakt som står och gömmer sig här. Två vakter till kommer att avan-
  cera från höger. Skjut dem. Nu ska jag berätta en lite irriterande detalj. Villa är
  inte särskilt svår, men då och då kommer det vakter spawnandes. Så var hela tiden
  beredd på att de kan komma från olika håll. Håll koll! De tycks bara kunna spawna
  från våningar över dig dock och jag ska varna dig så gott jag kan.
  
  Vid de två vakter du sköt finns en dörr som leder ut till där du tidigare varit.
  Gå bara ut och kolla så att inga vakter spawnat (gjorde det för mig en gång) och
  gå sedan in igen och uppför trapporna till köket. Skjut ner de två vakter som står
  vid dörren här uppe och titta sedan in i korridoren till höger. Det kommer en hel
  uppsjö vakter springandes mot dig, men inget Bonzo Gonzo nu, utan skjut endast iväg
  enstaka salvor för att stoppa dem. Avancera sedan långsamt framåt och du kan se en
  trappa på höger sida. Härifrån kommer det vakter ifall du inte fixar till det nu.
  
  Spring uppför nämnda trappa och två-tre vakter kommer öppna dörren längst upp. Stå
  kvar i trappan och skjut ner dem därifrån tills det inte kommer fler vakter.
  Springer du upp till dörren kan du bli attackerad av en krypskytt, så skjut helst
  honom redan nu och du har prickat ner 4/8. Gå tillbaka nedför trappan och fortsätt
  åt höger. Förhoppningsvis ska det vara undanröjt med vakter här, men man kan aldrig
  vara nog säker. Dessutom ska du hålla koll mot den andra trappan som leder uppåt
  (allra längst bort i korridoren) eftersom att här kan det spawna vakter. Spring nu
  mot denna trappa och gå in i det lilla badrummet precis innan om du vill ha en
  Sniper Rifle.
  
  Gå försiktigt uppför trappan och var beredd på vakter. Strax kommer två vakter
  springandes mot dig rakt framifrån. Skjut mot dem så fort du kan, men var beredd på
  att dra dig tillbaka nedför trappan och tillbaka mot badrummet om det skulle gå
  illa. När de är döda går du uppför trappan igen och tittar åt vänster för två
  vakter till. Ta skydd bakom pelaren här och skjut ner dem. På den här våningen,
  den översta, finns det tre utgångar. Börja med att gå till den som ligger längst
  bort från trappan och gå ut här. Förhoppningsvis ska det vara tomt här. Vänd dig om
  och titta mot dörren du kom ut igenom och backa sedan långsamt så borde du strax
  se en krypskytt precis ovanför dörren. Skjut honom och du har prickat 5/8.
  
  Gå tillbaka in i villan igen och gå nu till dörren närmast trappan. Öppna och backa
  genast. Ställ dig på vänster sida av dörren och titta ut så borde du se en kryp-
  skytt på en vit mur. Skjut (6/8). Gå nu försiktigt ut på den lilla balkongen och
  du borde kunna se den sjunde precis nedanför. Gå tillbaka in på våningen igen och
  öppna den enda dörr du inte öppnat än. Två vakter springer omkring här. Försök
  skjuta en av dem och stäng sedan dörren. Vänta tills vakt nummer två öppnar den och
  ge honom en fin överraskning då. Strax till vänster om utgången, på taket, står den
  sista krypskytten så sikta uppåt samtidigt som du går ut så kan du lätt skjuta
  honom i stortån. Således klarar du uppgift 1. Det finns ett helt gäng vakter i
  grottorna runt villan, men dessa är helt oväsentliga nu, så ge dig inte ut på några
  Rambo-korståg nu.
  
  Gå tillbaka in i villan igen och notera nu att det finns några datorer i ena hörnet
  av våningen. Memorisera dessa. Bara så du vet behöver du inte oroa dig för några
  vakter i själva villan mer. Gå ner till våningen nedanför och memorisera rummet med
  datorer här också. Forstätt ned ännu en våningen och gå igenom dubbeldörrarna på
  vänstra väggen. Du kommer då nå ännu en trappa som leder nedåt. Gå ut på den lilla
  balkongen här och titta ner så ser du en vakt. Skjut honom och invänta ännu en.
  Gå nedför trappan och öppna ITNE dörren till höger. Här finns tre vakter som aldrig
  kommer att upptäcka dig annars. Istället går åt andra hållet och du når en typ av
  källare med ledningar i golvet. En vakt kan stå direkt till vänster.
  
  Följ ledningarna rakt framför och du når ett lite mörkt, mystiskt rum med tre
  vakter. Strejfa försiktigt fram så upptäcker du dem lättare. Skjut den första och
  den andra kommer fram. Den tredje ser du genom att snabbt gå in i rummet och titta
  åt höger. De stod vid två maskiner med strömbrytare. Aktivera båda strömbrytarna
  och det står att prylar är aktiverade. Följ nu ledningarna åt andra hållet. I väg-
  skälet står en vakt på höger sida. Vänd dig sedan åt andra hållet och skjut vakten
  allra längst bort. Detta lockar ut två andra vakter vilka du enkelt skjuter från
  detta avstånd. Gå fram till cylindern de vaktade och aktivera dess strömbrytare.
  Således har du klarat uppgift 2.
  
  Nu kommer villan ha invaderats av tre hackers som satt sig vid de datorer jag
  tidigare bad dig lägga på minnet. Du har en minut på dig att eliminera dem. Akti-
  vera din R-Tracker och du ser deras exakta positioner. Du ska först upp till näst-
  översta våningen och från köket gå in i närmaste korridor och sedan in i rummet
  till höger. Skjut dessa två snabbt. Följ sedan korridoren åt vänster och du når
  trappan som leder uppåt. Gå sedan åt vänster och du ser sista hackern. Skjut honom
  INTE. Gå istället fram och slå honom i ryggen. Den fjärde uppgiften går nämligen
  ut på att du ska tillfångata en vakt och detta gör du bara genom att slå en av dem.
  Gör du inte det får du inte fortsätta längre ner i källaren. Råkar du missa den här
  trevliga chansen så måste du bege dig ut i grottorna runt villan och försöka slå
  någon ensam vakt medvetslös där istället. När du gjort detta har du klarat uppgift
  tre och fyra.
  
  Bege dig nu hela vägen tillbaka till källaren och ledningarna i golvet. Gå till den
  andra dubbeldörren här nere och du kommer ännu längre ner i källaren. Nu får du
  träffa StormTroopers och ALLA måste dödas. Börja med att gå åt höger och du får
  genast attackera en. Fortsätt åt höger och du träffar två till. Strejfa fram för-
  siktigt så kan du skjuta en i taget. Dessa dörrar är låsta så gå åt andra hållet
  och du når en vinkällare med StormTroopers bakom varje hylla. Skjut dem snabbt
  genom vinflaskorna. Den första står bakom första hyllan och den andra bakom andra.
  Därefter kommer du ut i en korridor av hyllor. Skjut vakten allra längst bort och
  två som gömmer sig bakom hyllor kommer fram. Gå sedan framåt och skjut den allra
  sista vid dubbeldörrarna. Har du dödat alla kommer han att tappa Door Key som leder
  till dubbeldörrarna. Öppna dem och du har klarat uppdraget. Gör han inte det har
  du missat en StormTrooper, men notera alla dessa finns endast i nedersta källaren.
  
  ============================
  Uppdrag 3: Chicago - Stealth
  ============================
  
  1: Hämta utrustning
  2: Fäst sändare på limousin
  3: Förbered flyktväg
  4: Skapa fordonsrelaterad skenmanöver
  5: Få åtkomst till G5-byggnaden
  
  En av de lättare Perfect Agent-uppdragen. Snabbhet och rutin är nyckeln till att
  klara det här uppdraget. Dessutom MÅSTE du nå limousinen inom två minuter, annars
  försvinner den och du förlorar uppdraget. Hoppa inte över inledningssekvensen på en
  gång utan vänta tills Carrington avslutat sin första mening. Ta inte fram ditt
  vapen utan spring omedelbart framåt och slå den första vakten i ryggen. Spring
  snabbt igenom följande gränd och titta direkt åt vänster för att se en FBI-agent.
  Slå honom genast och han kommer att falla. Det finns två andra FBI-agenter på banan
  och skjuter du inte dem fort kommer de sätta igång ett larm och inkalla massor av
  SWATs. Händer detta startar du om uppdraget omedelbart. Blanda inte ihop FBI med
  CIA bara. FBI har FBI skrivet på bröstet och mörkare kläder. CIA har förstås CIA
  skrivet på bröstet och dessa får INTE skjutas.
  
  Efter att du knockat den första agenten springer du åt andra hållet och skjuter
  båda vakter du ser. Innanför den röda muren kommer en till FBI-agent titta fram.
  Skjut honom innan han ställer till med elände, men undvik att bege dig till andra
  sidan muren. Det patrullerar en robot här omkring och den kan du inte skjuta sönder
  med vanliga vapen. Stöter du på den ska du bara springa därifrån fort. Gå tillbaka
  mot startpunkten och gå in i gränden som ligger närmast gränden som leder till
  startpunkten. En vakt patrullerar här och honom ska du skjuta. Följ gränden in i en
  större gränd med en container och några explosiva tunnor. Titta in i nästa trånga
  gränd och du kan se en FBI-Agent långt borta. Skjut honom omedelbart och invänta
  2-3 vanliga vakter som du prickar ned en åt gången.
  
  Fortsätt nu in i området där de kom ifrån. Här står 2-3 vakter i brandtrappan, men
  börja inte skjuta dem än utan spring istället ut på huvudgatan till vänster. Det
  borde stå en liten svävarlimousin till vänster med en CIA-agent bredvid (om du
  kommit hit inom två minuter). Kasta genast din Tracer Bug på den. Eftersom att CIA-
  agenten står med ryggen mot behöver du inte bry dig om honom. Skulle du göra det
  här på ett annat sätt, bör du först knocka agenten. Ser han buggen så förlorar du
  uppdraget. Uppgift 2 avklarad ialla fall.
  
  Till höger om dig kan du se ingången till G5-byggnaden, men du får absolut inte bli
  sedd av vakterna här eftersom att de då stänger ingången. Följ gatan mot deras håll
  men gör det längst den vänstra väggen. Hoppa ner på vänster sida av gatan mot
  cloakerna. Här nere finner du en väska precis under själva gatan. Plocka upp den
  och du får en massa utrustning och du klarar uppgift 1. Gå inte längre ner i
  cloakerna eftersom att du då får slåss mot mycket irriterande vakter. Istället
  smyger du försiktigt upp på gatan, men akta så att inte vakterna ser dig. För att
  undvika deras uppmärksamhet ska du smyga bara precis upp på gatan och sedan ta dig
  snabbt till höger.
  
  Spring nu tillbaka in i gränden med brandtrappan och strejfa försiktigt fram med
  Falcon 2 medan du prickar ner vakterna på första och andra plan. Var verkligen för-
  siktig här. När alla 2-3 är borta ska du fästa en mina antingen en trappa upp eller
  två trappor upp. Du ska fästa minan på någon av de igenmurade dörrarna alltså. När
  du gjort det så har du klarat även uppgift 3. Gå nu tillbaka mot startpunkten och
  du borde kunna hitta en taxi i krokarna. Gå fram till den och ducka framför den.
  Då kan inte roboten träffa dig. Ta fram Reprogrammer och använd den. När det står
  att det är klart kommer taxi om några sekunder eller någon minut flyga upp i luften
  och sedan krascha rakt ner i roboten på huvudgatan. Inte nog med att det förstör
  roboten, detta lockar ut vakterna som står vid ingången. Gå fram och skjut ner
  vakterna och följ sedan gatan mot ingången. Det finns lite trick som gör det här
  lättare. Läs om dessa i fuskguiden till Stealth.
  
  ======================================
  Uppdrag 3: G5 Building - Reconnaisance
  ======================================
  
  1: Slå ut störningsgenerator
  2: Avaktivera lasersystem
  3: Filma konspirationsmöte
  4: Hämta Dr. Caroll-backup från kassaskåp
  5: Lämna byggnaden
  
  Första delen av det här uppdraget har jag alltid tyckt är bland det drygaste som
  finns i tvspelsväg, men det finns faktiskt sätt att besegra dem effektivt utan att
  ta skada. Alla soldater i de första rummen är utrustade med Cloaking Device som gör
  dem nästan osynliga. Tittar du riktigt noga kan du se en blurrig bild där de står,
  men tänk på auto-aim inte fungerar då. Vakterna dyker upp när de skjuter dock och
  då har du din chans. I första rummet finns det två cloakade vakter som försvinner
  omedelbart. Den ena kommer att springa till högra hörnet framför dig, nära dörren.
  Du kan se hans skuggbild där och skjuta honom direkt. Den andra blir klurigare
  eftersom att han redan hunnit röra sig en del. Antingen står du i hörnet och ser
  dig noga omkring efter honom tills han dyker upp eller också strejfar du längst med
  väggarna medan du tittar runt i rummet. När båda är döda får du ett nyckelkort och
  kan fortsätta in i nästa rum.
  
  Nästa rum träffar du en vanlig vakt som har ryggen mot dig. Skjut honom och tryck
  sedan på knappen han stod vid. Gå in i nästa rum. Här inne finns det fyra cloakade
  vakter, men de dyker inte upp förrän du passerat glasväggarna. Gör nu detta och
  stanna här! Koncentrera dig noga mot rummet och särskilt mellan glasväggarna. Det
  är bara mellan glasväggarna som de kan avancera dig så du borde se blurr där ifall
  de vågar. Av denna anledning bör du helst hålla glasväggarna intackta, men måste du
  skjuta igenom dem för att träffa vakter är det inget du kan göra. Strejfa längst in
  i hörnet till höger och du får dessutom skydd. Har du skjutit tre av vakterna och
  den fjärde inte vill dyka upp bör du strejfa runt i rummet och leta upp honom.
  
  Plocka upp nyckelkortet från den fjärde vakten och spring in i nästa rum. Ser du
  vakten genom dörren, skjut honom härifrån. Du måste skjuta honom så fort du ser
  honom eftersom att han annars springer och sätter igång ett larm. I nästa rum har
  du ett larm direkt till höger. Om någon vakt når det har du förlorat hela uppdraget
  så spring direkt till höger och skjut dem två vakter du ser här med din CMP. Gå
  sedan åt andra hållet och skjut den tredje vakten i rummet skymd bakom ett hörn.
  Gå nu till larmet och genom dörren bredvid det.
  
  I följande rum finner du en trappa som leder nedåt. Det står en skymd vakt vid
  trappans fot och han kommer att skjuta dig om han ser dig. Gå därför försiktigt
  framåt och pricka honom så fort du får honom på kornet. Nedför trappan och du kika
  försiktigt in i nästa rum för att se en massa datorer. Ducka för bättre sikte och
  titta bort mot högra hörnet och du ser två vakter. Skjut ner dem så fort du kan se
  dem och smyg sedan försiktigt fram mot pelaren längst bort till vänster. Bakom den
  står en vakt så smyg på honom med en överraskning förpackat i bly. Därefter så
  avaktiverar du skärmen och uppgift 1 är avklarad.
  
  Gå tillbaka in i rummet med alarm och du kommer säkert lägga märke till ett par
  strömbrytare som lyser grönt på väggarna. Det finns fyra i rummet och alla ska
  stängas av så att de inte lyser grönt. Följ väggarna runt och gör detta så klarar
  du uppgift 2. Gå nu uppför trapporna i ena hörnet av det. Ducka och kryp på led-
  ningarna i taket. Följ dem in i nästa rum, men hoppa INTE ner. Titta mot hålet i
  väggen till vänster och skicka ut din CamSpy. Du ska nu skicka in din CamSpy i det
  lilla hålet och du får se en sekvens samt klara uppgift 3. Men vänta! Det finns en
  bugg du kan utnyttja här som jag inte vet om jag borde tala om här, men tänker göra
  det ändå. Ifall du vill utnyttja den för att göra allt MYCKET lättare sätter du ut
  din CamSpy här uppe UTAN att skicka in den i hålet. Så får du veta mer strax.
  
  Hur du än gjorde ska du titta ner från ledningen. Du borde kunna se en vakt vid ett
  alarm. Skjut vakten i huvudet och var beredd på att en till kan komma springandes.
  Gör han inte det hoppar du ner och skjuter honom också. Gå genom dörren vid alarmet
  och du kommer troligen möta en patrullerande vakt i trappan. När du träffat honom
  också ska du uppför trappan och sedan in i nästa område för att träffa två vakter
  borta vid en dörr. Försök döda båda två på en gång och troligen kommer det två
  till vakter från vänster. Använd trappnedgången som skydd för elden. När dessa är
  väck följer du korridoren till vänster och sedan trapporna upp till översta
  våningen. Du träffar den sista vakten och bör använda pelaren mitt i trappan som
  skydd.
  
  Spring tillbaka till där du nyligen sköt fyra vakter och gå genom dörren här.
  Kassaskåpet är verkligen enormt. På höger vägg kan du se en liten pryl. Denna ska
  du kasta Door Decoder på och en nedräkning kommer att sätta igång och larmet börja
  ljuda. Om du inte tänker utnyttja buggen, skjut sönder dem starka lamporna vid
  dörren så att du inte blir vändad och var sedan beredd på att en massa vakter med
  Magnum kommer att attackera. Magnum är tämligen harmlöst i det här spelet så oroa
  dig inte så mycket. För att inte göra av med för mycket ammunition till din CMP,
  bör du endast skjuta enstaka salvor mot vakterna. Efter en minut så öppnas kassa-
  skåpet men det tar lång tid på sig så var beredd på att fortsätta försvara dig.
  Plocka upp backuppen där inne och du har klarat uppgift 4.
  
  Så du vill utnyttja buggen istället. Då kastar du Door Decodern på prylen på väggen
  och byter därefter direkt till CamSpy. Skicka genast in den i hålet och du kommer
  att klara uppgift 3. STÄNG INTE AV SEKVENSEN! Låt sekvensen rulla och tidsned-
  räkningen på kassaskåpet kommer att rulla samtidigt, men du blir inte attackerad
  av vakter. Avsluta inte sekvensen förrän cirka tio sekunder efter att tidsnedräk-
  ningen är färdig eftersom att kassaskåpet måste få tid att öppna sig också. Denna
  bugg är MYCKET praktisk.
  
  Precis efter att du plockat upp backuppen ska du ta fram Remote Mines och sedan
  hålla B-knappen intryckt samtidigt som du trycker på Z för att detonera minan du
  placerade i Stealth. Därefter springer du snabbt ut i korridoren rakt fram. Ifall
  du satte minan i Stealth en trappa upp har du utgången direkt till vänster längst
  bort i korridoren. Ifall du satte den två trappor upp måste du uppför trapporna och
  ut däruppe. Det är senaste gången du spelade igenom Stealth som räknas. Bekymmra
  dig inte om att döda vakter, SPRING bara!
  
  =================================
  Uppdrag 4: Area 51 - Infiltration
  =================================
  
  1: Stäng av luftvärnsradar
  2: Placera kommunikationsaparat på antennen
  3: Slå ut alla robotar
  4: Få tillträde till hangarhissen
  5: Ta kontakt med CI-spion
  
  Här krävs det allt lite tur. Först och främst ska låta introsekvensen rulla på lite
  innan du avbryter den. Detta för att en vakt ska hinna passera dig och hamna utom
  hörhåll. Tryck bort sekvensen tidigast när vakterna vid tornet visas, helst när de
  visar vakterna nere vid antennen. Således kommer du bara behöva ta itu med två
  vakter när du börjar, båda visar ryggen mot dig. Skjut vem du vill först. Antingen
  kommer den andra springa och aktivera en minigun eller också börjar han skjuta på
  dig. Var noga med att plocka upp granater och ammunition. Slösa INTE på granaterna!
  
  Fortsätt nu på vägen och du borde inom kort hitta två vakter till. Använd stål-
  balkarna för skydd. Var försiktig eftersom att du strax efter vakterna finner ännu
  en minigun, och den är aktiverad. Töm ett magasin i den och ta sedan skydd bakom en
  pelare. Vänta på att den går tillbaka i sin ursprungliga position och töm ännu ett
  magasin. Därefter når du ett stort område. Titta till vänster för ännu en minigun.
  Förhoppningsvis har du tre granater så använd en av dessa på minigunen. Alternativt
  strejfar du försiktigt fram och försöker skjuta den utan den ser dig. När det
  gäller vilket vapen du härmed ska använda så är det mest en fråga om tycke och
  smak. MagSec är lite snabbare och har ett sikte samt ett skott mer i magasinet, men
  Falcon är ljusår mer pricksäker.
  
  Till höger om dig kan du se ett torn med två vakter som kan dränera en helsikes
  massa energi ur dig om du inte är försiktig. Du kan springa mot dem samtidigt som
  du kastar en granat mot dem, men detta rekommenderar jag inte (väldigt riskabelt).
  Istället bör du ducka två gånger och ta fram MagSec. Denna pistol har helt usel
  träffsäkerhet, men duckar du kan du ändå utnyttja det ironiskt placerade siktet.
  Ingen av vakterna kan träffa dig förrän du börjar skjut dem eller springer fram
  några meter. Göm dig bakom bergsväggen så att du bara ser den vänstra vakten. Sikta
  länge och nog och avfyra sedan flera skott tills du ser att han är borta. Därefter
  håller du R-knappen intryckt och använder C-vänster för att titta ut mot den
  andra vakten. Tryck snabbt på C-vänster och skjut så borde du inte ta stryk alls.
  
  Spring förbi tornet så kan du se en helikopterplatta i mitten av ett minfält.
  Strunta i det nu och titta istället nedför rampen i närheten. Antingen är 3-4 vak-
  ter på väg mot dig eller också är det en som springer nedåt för att hämta resten av
  dem. Ducka två gånger och använd MagSecs sikte för att pricka ner dem på långt
  håll. Därefter ska du ut mot helikopterplattan, men vänta! Detta är ett minfält.
  Det finns en väg att spring igenom fältet och samtidigt undvika alla minor, men
  det är riskablet. Istället rekommenderar jag dig att kasta en av dina granater
  rakt fram genom hålet i staketet. Sikta väldigt långt ner mot marken så flyger inte
  granaten iväg så långt. Med lite tur har du sprängt bort 1-3 minor. Spring över
  fältet där de detonerade minorna låg. Stanna på helikopterplattan och spring sedan
  raka vägen mot det lilla hålet i väggen på vänster sida. Vill du chansa över fältet
  istället ska du från staketet springa raka vägen mot helikopterplattan, men ta ett
  steg åt höger efter halva vägen mot plattan. Kom ihåg att plocka upp raketgeväret!
  
  Tänk på att du måste ducka för att komma genom hålet. På andra sidan kan du springa
  in i en vakt. Låt honom absolut INTE springa runt hörnet eftersom de då kommer att
  stå och campa som andra cs-svin. Smyg på honom och skjut honom i ryggen och spring
  sedan snabbt runt högra hörnet för att skjuta den andra vakten. Skulle vakterna
  antingen höra dig eller lyckas fly kommer de att stå och campa, så är det bara. Då
  skjuter de båda två så fort du visar dig. Då kan du antingen försöka snabbt strejfa
  fram och skjuta på chans eller också runda byggnaden och skjuta sönder alla tre
  kulsprutor på väggarna under färden. En grej jag inte provat är att kasta en hand-
  granat som en Proximity Pinball... hehe.
  
  När båda är borta ska du gå till andra änden av området och du finner en mekaniker
  bredvid en robot interceptor. Ifall du dödar honom får du inte ett gömt vapen på
  nästa bana, men det behvöer du inte oroa dig för just nu. Det är bara att spela
  igenom uppdraget igen på Agent om du vill ha vapnet. Vill du att han ska överleva
  så skjuter du honom i benet och väntar på att han flyttar sig ifrån maskinen. Där-
  efter slår du helt enkelt ned honom. Du kommer då få hisskortet som du måste ha. Du
  måste också skjuta sönder roboten som en del av uppgift tre. Står vakten kvar vid
  maskinen då du skjuter den så dör han ju av explosionen.
  
  Gå tillbaka till där du senast sköt ner två vakter och hoppa ner i luckan i marken.
  Gå in i nästa rum och du finner datorer och grejar. Du ska nu sätta ut dina
  Explosives på dataskärmen här inne, men vänta! Så fort du gör detta kommer ett
  antal lasergrejar sätta igång i korridoren som leder in i det här rummet. Du kan se
  de små maskinerna på väggarna. Använd därför din sista (?) granat och släng den så
  nära mitten som möjligt. Du kommer då spränga bort alla laserstrålar. Därefter sät-
  ter du ut Explosives och springer snabbt ut ur rummet innan skiten exploderar. På
  Agent och Special Agent kommer du bli bemött av två vakter med Dragons, men jag har
  bara blivit bemött av dessa på Co-operative när jag spelat Perfect Agent. Var ändå
  beredd på dem och tänk på att du har kommit undan från explosionen bara du lämnat
  rummet med datornerna. Hursomhelst har du nu klarat uppgift 1.
  
  Spring nu tillbaka ut över minfältet och sedan nedför rampen till vänster. Var för-
  siktig här eftersom att det kan lura vakter här och där och dessutom står en mycket
  illasinnad minigun till vänster. Ducka två gånger, plocka fram MagSec om du inte
  redan har den och smyg fram så pass att du kan sikta på minigunnen utan att den ser
  dig. Var beredd på att en del vakter kan attackera dig under tiden och att det kan
  finnas en vakt gömd direkt till höger. Spring försiktigt fram nu och var beredd på
  att vakter kan komma mot dig. Skjut dem du ser från håll och följ sedan den högra
  väggen. Längst bort åt vänster finns en kulspruta som skjuter dig så fort den ser
  dig. Håll dig alltså utom synhåll, men vänta in den eller de vakter som är kvar i
  området.
  
  I ett par carports (eller vad man ska säga) kan du se två robot interceptors och
  en hover bike. Skjut sönder dessa interceptors med din pistol och du kommer att
  klara uppgift 3. På sidan av byggnaden men en parabolantennkan du se en röd knapp.
  Tryck på den så sänks antennen. Spring in bakom byggnaden och plocka fram Comms
  Rider. Kasta genast upp den på antennen medan den sänks. Nu har du klarat uppgift
  2. Tre eller fyra vakter kommer nu ut ur dörren under kulsprutan. Det är troligen
  klokast att vänta in dem och skjuta dem på avstånd. Därefter springer du snabbt
  tillbaka mot rampen.
  
  Ett antal vakter kommer springandes. Två kommer från minfältet och ytterligare två-
  tre står vid tornet. Skjut bara dem du ser och spring raka vägen ut på minfältet
  och igenom hålet i vägen. Nu är den omdelbara faran över eftersom att vakterna inte
  kommer igenom hålet och dessutom har väldiga problem med att öppna den stora dörren
  om de överhuvudtaget kan göra det. Ser du de två enorma ståldörrarna? Du ska igenom
  den VÄNSTRA. Du kommer snart få veta varför. För att öppna den vänstra ska du gå
  till vänstra sidan av den vänstra och aktivera skärmen här. Har du inte hisskortet
  leta på marken vid den sprängda Robot Interceptorn.
  
  Du kommer strax in i en tom hiss. Låt den leda dig till botten och titta försiktigt
  ut. Du borde se två-tre vakter till höger och en till vänster. Har du sparat rak-
  eten, avfyra den mot ett par vakter. Annars skjuter du mot dem så mycket du orkar
  och retriterar sedan in i hissen igen. Låt hissen ta dig upp och var beredd på
  vakter högst upp även om det troligen inte står en kotte där. När du kommer ner
  igen behöver du faktiskt inte oroa dig såå mycket för vakter här. De står nämligen
  och väntar på andra hissen. Sålunda är de programmerade att alltid stå vid andra
  hissen oavsett var du kommer ifrån. Så fort du kommer ner igen ska du strejfa ut
  till höger och skjuta så många skott du kan, alternativt kasta en handgranat.
  Därefter strejfar du in i hissen igen och upprepar processen tills alla är döda.
  
  Plocka upp en Dragon och smyg nu försiktigt fram och skjut alla vakter på avstånd.
  Spring uppför rampen i andra änden av rummet och följ gången på ovanvåningen mot en
  hiss. Du kommer således upp till ett annat hangar. Du kommer se två vakter omedel-
  bart så skjut dem båda och följ sedan gången. Strunta i nedervåningen, men var be-
  redd på att träffa på en vakt runt ett hörn. Därefter hoppar du snabbt ner på
  nedervåningen och öppnar första bästa dörr. Här springer det troligen omkring ett
  helt gäng förvirrade hönor, men skjut inte utan gå bara in. Så fort du gjort det
  har du klarat uppdraget.
  
  ===========================
  Uppdrag 4: Area 51 - Rescue
  ===========================
  
  1: Förstör datorfiler
  2: Lokalisera konspirationsbevis
  3: Införskaffa och använd teknikerförklädnad
  4: Få tillträde till obduceringslab
  5: Rädda Överlevanden från kraschen
  
  Rescue är helt klart ett av de svåraste Perfect Agent-uppdragen, men det finns ett
  sätt att göra det mycket lättare och det stavas: PHOENIX. Ja, det finns en Phoenix,
  men då måste vi göra lite förberedelser. Starta Infiltration (föregående banan) på
  Agent och spela fram tills du når mekanikern som står vid en robot. Honom ska du
  knocka, men får inte döda. Ifall du vill spränga roboten, måste du först skjuta
  honom i armen eller benet så att han springer därifrån och därefter knocka honom.
  Sedan klarar du uppdraget som vanligt bara. Det är allt du måste göra för att
  förbereda.
  
  När du nu sätter igång med Rescue ska du först och främst helt strunta i den explo-
  siva lådan: den är helt onödigt. Det gäller bara att den inte går sönder. Spring
  uppför rampen och börja peppra mot vakterna du ser. Du kommer att locka fram ett
  helt kollektiv av dem så skjut dem på avstånd. En kille kan dyka upp direkt till
  höger så skjut honom också. När du för tillfället inte ser några fler så går du
  runt hörnet till höger för att skjuta en eller två till. Gå fram till där den
  bortre stod och du kan se en tunna i ett litet fack bredvid. Skjut sönder den och
  du får dubbla Falcon 2. Du kan behöva ammunitionen.
  
  Var noga med att inte bli sedd från våningen ovanför. Spring tillbaka till rampen
  där du började och följ den vänstra vägen runt hörnet vid hissen. Fortsätt nu följa
  vänstra väggen och var beredd på att en vakt kan finnas på din högra vägg. Vänd dig
  om här i hörnet och titta upp på våningen ovanför. Du borde se en vakt vilken ska
  skjutas i huvudet. Spring tillbaka till hissen och följ med den till toppen. Skjut
  INTE på vakterna till vänster än utan spring nu till höger och skjut vakten längst
  bort vid dörren. Nu ska vi hämta Phoenix. Försök öppna dörren där han stod och du
  ser att den är låst (viktigt att du gör det). Avfyra nu ett par Dragon- eller
  Falcon-skott i rad och en förvirrad mekaniker kommer att öppna dörren. Detta kan
  krångla så vänta då bara en liten stund (typ någon minut) och känn på dörren igen.
  
  Gör vad du vill med mekanikern och spring sedan uppför rampen till vänster. Följ
  gången tills du når en hiss och använd den för att ta dig upp. Följ ett par gångar
  och du når strax ett stort rum. Plocka upp Phoenixen på en bänk längst bort. Detta
  vapen är hur bra som helst om du använder sekundära funktionen. Vakter dör ALLTID!
  Till och med om du missar med en meter. Spring nu tillbaka till den stora lager-
  lokalen du började i och följ gången tills du ser två vakter vid bortre dörrarna.
  Skjut på en av dem och båda borde dö. Gå till där de stod men titta nedåt och åt
  höger medan du springer för att upptäcka en sista vakt på golvet nedanför.
  
  Gå nu ut till nästa rum och sikta din Phoenix mot de fyra vakter som finns ovanför
  dig. Skjut mot väggarna där de springer och de dör. Därefter försöker du få ner
  hissen. Med lite tur så är det bara en av vakterna som kommer ner till dig. Skjut
  ett Phoenix skott på hissdörren och han dör automatikst. Såååå enkelt! Ifall du
  istället använder Dragon bör du slänga den vid hissen som Proximity, men detta är
  väldigt klurigt. Syftet är att vakterna som kommer ner dör av explosionen. Men du
  har ju Phoenix så du är glad. Kliv in i hissen och rid den till toppen. Skicka av
  ett par Phoenix-skott mot toppen för säkerhets skull.
  
  När du nått toppen springer du runt till andra sidan av rummet och du borde se ett
  X intristad på väggen. Det är här du ska spränga. Lättast är att använd Phoenix och
  helt enkelt skjuta där. Ett alternativt är att slänga en Dragon här och sedan
  skjuta på den. Ett taskigt sista alternativ är att hämta den explosiva lådan vid
  startpunkten och skjuta sönder den här. Så ska man egentligen göra. Hehe. Gå igenom
  hålet i väggen och titta åt både höger och vänster efter vakter. Fortsätt sedan
  till vänster ända tills du når en dörr på höger sida och en på vänster. Gå genom
  dörren till höger och skjut vakten i ryggen. Öppna nästa dörr och sjuk den elaka
  doktorn också. Vänd nu snabbt om och titta ut mot korridoren. Ännu en vakt har
  spawnat som naturligtvis får smaka på din Phoenix-eld.
  
  Gå tillbaka in i det konstiga rummet och tryck på den röda knappen närmast till
  vänster. En behållare kommer att höjas. Ta fram din X-Ray Scanner och titta på den.
  Det bör vara en Alien i den och tittar du tillräckligt länge kommer du ha klarat
  av uppgift 2. Skulle det inte vara det får du prova med de andra behållarna. Spring
  tillbaka ut i korridoren och följ den uppför. Var beredd på att stöta på någon
  vakt. Strax vänder sig korridoren runt en krök och då ska du naturligtvis fortsätta
  nedför (gå inte in i några rum). Halvvägs nedför nästa ramp står två vakter. Skjut
  ett Phoenix-skott framför fötterna på den ena så dödar du honom och lockar ut den
  andra, vilken också får det hett om fosingarna. Ifall du inte har någon Phoenix ska
  du använda SuperDragons sekundära funktion: granatkastare!
  
  Fortsätt nedför rampen och öppna den stora dörren längst ned. Spring ut i det stora
  hangaret och titta genast åt vänster. En hel flock vakter. Skjut iväg ett par
  snabba Phoenix-skott och flera av dem bör dö. Titta nu mot höger också och en vakt
  på övervåningen borde ha sett dig. Skjut honom också. Lyckas du inte döda alla
  måste du fly tillbaka in i korridoren och pricka dem därifrån. När alla är döda ska
  du upp på övervåningen i hangaret. Du kanske kan se några svarta, konstiga
  ledningar här uppe. Spring ut på den första och följ den till väggen på andra
  sidan. Här finns det en öppning till en lufttrumma. Kryp in i denna och du kommer
  ner till toaletterna.
  
  Kolla först så att det inte är någon vakt här och fortsätt sedan in i duschrummet
  bredvid. Skjut teknikern här inne och titta sedan i skåpen. I ett av dem bör det
  ligga en forskarförklädnad. Innan du sätter på dig den ska du snabbt kolla så att
  ingen vakt ser dig när du gör det. Sätt på dig den och spring snabbt ut ur duschen
  åt vilket håll du vill. Nu kan du se hur mycket tid du har på dig i nedre delen
  av skärmen. Tror det är 1:30 och därför måste du röra dig väldigt fort. Ta bort
  ditt vapen också så kommer inga vakter att se dig och naturligtvis ska du visa dem
  samma artighet. Ut ur duschen och genom den lilla dörren i omklädningsrummet. Nu
  är du tillbaka ut i korridoren med ramperna.
  
  Spring uppför rampen och gå in i första rummet till vänster. Spring bort till den
  bortre datorn och ta fram Data Uplink. Ladda upp ett virus i datorn och alla dör-
  rar i närheten kommer att krångla. Detta låser upp en viktig dörr för dig. Spring
  snabbt ut ur rummet och spring uppför rampen. Ta fram din Phoenix medan du springer
  och spring in i rummet till höger vid toppen av rampen. Skjut vakten du ser, vänd
  dig om och skjut den andra. Skjut sedan sönder datorn längst bort och du har
  klarat uppgift 1. Ta snabbt bort din Phoenix och rusa nedför rampen framför dig.
  Ta första dörren till höger längst ner och spring igenom korridoren du kommer in i.
  Vakterna bör fortfarande vara hövliga. Öppna dörren längst bort och en vakt kommer
  att välkommna dig in i rummet om inte din tidsgräns hunnit gå ut. Det första du gör
  när du kommer in är att avväpna vakten som var så trevlig och han kommer faktiskt
  att svimma. Skjut forskaren inuti labbet och du kommer att få ett mycket viktigt
  nyckelkort av honom.
  
  Detta kommer att ha utlöst en rejäl spawning av vakter utanför. Skjut ett par
  Phoenix-skott mot dörren längst bort och du borde döda en del av dem. Det här
  handlar alltså om riktigt ondskefulla läkare med farliga drogpistoler. Kommer någon
  igenom är det bara att Phoenixa. Har du ingen sån är det SuperDragons granat-
  kastare som gäller. Fortsätt in i nästa korridor, vilken jag rekommenderar att du
  bara springer igenom. Alternativt kan du skjuta Phoenix-skott på pelarna för att
  ha död på några av dem. Det finns fyra stycken, två på var sida.
  
  Fortsätt sedan ut i korridoren, ta direkt till höger igenom dörren och sedan när-
  maste dörren till höger. Korridoren du kommer till nu, brukar jag bara strejf-
  springa igenom eftersom att det är så nära slutet. De fyra vakterna står bakom
  pelare och skynkten längst bort i rummet så skjut Phoenix på dessa om du vill och
  vakterna borde dö. Gå igenom dörrarna längst bort och sedan in i labbet bakom. Två
  vakter till vänster och två till höger. Skjut dem så fort du bara kan och ta skydd
  i dörren. Nu är det bråttom. Du måste hitta ett nyckelkort vilket en av vakterna
  tappat. Den bortre till höger brukar hålla den, men det är inte garanterat. Du har
  dessvärre bara en halv minut på dig att hitta det. Därefter går du igenom dörren
  längst bort och sedan in i själva obduceringskammaren. Således är det avklarat!
  
  ===========================
  Uppdrag 4: Area 51 - Escape
  ===========================
  
  1: Lokalisera alien-medicin
  2: Träffa CI-spion
  3: Lokalisera hemligt hangar
  4: Återuppliva Maian-livakt
  5: Fly Area 51
  
  Oroa dig inte för detta uppdrag. Du kommer att hålla i en alien på en bår från
  början. Med B-knappen släpper du honom så försök inte ladda om. Du bör lägga på
  ett kål så att du inte börjar må dåligt av nervgasen. Spring mot dörrarna och de
  kommer att öppnas bara du trycker mot mitten. När du kommit ut i korridoren tar du
  direkt till höger och två otäcka läkare kommer att attackera. Skjut fyra skott i
  den ena och fyra i den andra, men tänk på att INTE ladda om manuellt. Fortsätt
  sedan rakt mot den bruna dörren framför dig och nedför rampen. Dörren längst ner
  måste du igenom sidleds för att den ska öppnas. Gå in i rummet och båren kommer
  automatiskt stanna här.
  
  Spring tillbaka till där du mötte läkare och öppna dörren till höger. Fortsätt in
  i nästa underliga rum och döda två doktorer till. Spring till andra sidan av rummet
  och följ den trånga gången nedåt. Öppnar du den här dörren inom ungefär en minut
  från när du startar kommer det ligga Remote Mines på andra sidan. Den tiden klår du
  lätt efter ett par försök. Ifall du inte får några minor öppnar du dörren, strejfar
  ut till höger och sätter en massa kulor i vakten längst bort. Detta lockar fram
  andra vakter, vilka du förslagsvis skjuter uppifrån rampen. Med minor kan du börja
  med att sätta ut en mina vid dörren här och sedan lura hit vakterna, varpå du deto-
  nerar och spränger tre i luften.
  
  Gå in i rummet där de stod och plocka upp all ammunition. Du kommer nu att på
  allvar få använda den urgryma SuperDragon. För det mesta ska du endast använda
  den sekundära funktionen. Gör det ända tills jag säger någonting annat. Granater!
  Tänk dock på att du måste sikta lite annorlunda än med automateld. Gå igenom dörren
  den enda andra dörren här inne och du kommer tillfälligt ut ur komplexet. Slunga
  genast iväg en granat mot vakten som attackerar till vänster. Runt nästa hörn kan
  du se en till vakt, men tänk på att han kan (av någon outgrundlig anledning) se dig
  långt innan du kan se honom. Strejfa fort fram och slunga iväg en granat.
  
  Fortsätt nu i nästa rum och du kommer att se en glasvägg till höger. Spräng den med
  ännu en granat och gå fram till konsolen innanför glasväggen. Aktivera den och en
  dörr precis i närheten kommer att ha låsts upp. Fortsätt runt hörnet och döda
  vakten du ser. Öppna dörren bredvid honom som nyss låstes upp och plocka upp Alien
  Med-pak för att klara första uppgiften. Fortsätt genom följande fyra dörrar och
  döda vakten framför den femte. Gå EJ igenom den femte utan fortsätt åt höger. Följ
  gången här och du stöter på två vakter innan du når ett ganska stort rum med många
  servrar. I ena hörnet står Jonathan så gå fram och titta på honom. Så fort det står
  Objective 2 Completed så måste du vakna till. Då kommer nämligen tre vakter in i
  rummet från dörren i ett av hörnen. Slunga genast iväg en granat och du dödar alla.
  
  Spring nu tillbaka från var du kom ifrån och när du når en dörr på höger och en på
  vänster, ska du först gå åt höger för att stöta på fyra elaka vakter. Sikta mot
  deras fötter och skicka genast iväg en granat. Detta måste gå väldigt fort för att
  du inte ska bli beskjuten. Du ska INTE ut i det här hangaret utan egentligen mot
  motsatta dörren. Vänta in Jonathan och när han kommer så ska vi hjälpa honom på
  traven med att springa. Följande fyra dörrar har han ett helsike med att ta sig i
  igenom. Knuffa in honom mot vägen och knuffa honom sedan framför dig tills du når
  rummet där du plockade upp Alien Medpak. En ny vakt kommer att ha spawnat runt
  hörnet så bli inte alltför rädd.
  
  Fortsätt in i nästa rum, alltså bron utomhus som du tidigare var på och följ den
  till nästa rum. Här väntar fyra vakter så var beredd på att genast skicka iväg en
  granat. Alldeles strax kommer Jonathan ifatt och börjar mixtra med explosiva
  grejer. Stäng dörren bakom honom. Ställ dig nu inte alltför nära Jonathan och
  sikta mot dörren. Medan Jonathan fixar sprängdegen ska du försvara honom. Skjut
  iväg ett par granater så fort dörren öppnas och var beredd på fler. Antalet vakter
  som kan komma härifrån är helt oändligt så nu finns det ingen anledning att slöa.
  
  Strax spränger Jonathan väggen och då kan du gå in i det hemliga hangaret (tredje
  uppgiften avklarad, tack så mycket). Slunga bort en granat mot vakten vid motsatta
  väggen och spring förbi honom. Byt nu till primär eld och du kommer strax se en
  vakt till höger om dig. Skjut honom och du har dödat de enda vakter i det här rum-
  met. Spring nu snabbt tillbaka till Jonathan och ner på golvet. Gå igenom dörren
  precis nedanför och du finner rymdvarelsen du nyss rädddat. Ge honom Alien Medpak
  omedelbart och spring sedan iväg och hjälp Jonathan. Ifall du måste stå på neder-
  våningen och skjuta uppåt MÅSTE du använda vanlig automateld eftersom att granaten
  studsar helt idiotiskt. Ifall du hjälper honom inuti i föregående rum då kan du
  använda granater. Jonathan må ta extremt mycket stryk, men förr eller senare dör
  han också så var noga med att försvara honom. Detta kan vara mycket frustrerande
  och otur kan hindra även den mest inbitna veteran.
  
  När det i nedre delen av skärmen står något om att Alien Medpak har verkat så går
  du in till rymdvarelsen omedelbart. Ifall det står vakter här inne bör du skjuta
  dem omedelbart (automateld!!). Sekvensen sätter igång så fort du står i närheten.
  När den är över så kan det komma ännu fler soldater ur hålet i väggen och du bör
  genast stå beredd på detta. När Jonathan och vår nye vän börjar spring mot UFOt ska
  du också följa efter, men innan dess måste du försvara dem. När ni alla nått UFOt
  kommer ni diskutera flyktvägen. Efter sekvensen börjar Jonathan springa mot kon-
  trollerna som öppna hangaren, men här får du faktiskt chansen att klara uppdraget
  på två helt olika sätt.
  
  Vi börjar med det enkla sättet vilket jag starkt rekommenderar att du gör på den
  här svårighetsgraden. Då gör du helt enkelt som Jonathan säger. Du får absolut INTE
  springa förbi honom utan håll dig bakom honom medan han går till två datorer i övre
  delen av hangaret. Om du vill kan du följa _efter_ honom och antingen skjuta vakter
  som är på väg in eller också aktivera den ena datorn åt honom så går det forare. Så
  fort båda är aktiverade och du befinner dig någorlunda i närheten av UFOt avslutas
  uppdraget genom att du och Elvis flyr.
  
  Alternativet är BETYDLIGT svårare och rejält förvirrande om du inte kan navigera
  dig igenom Area 51. För att aktivera det här sättet ska du springa förbi Jonathan
  innan han springer uppför rampen. Då kommer Joanna säga åt honom att åka med Elvis
  och att hon istället fixar skivan. Jonathan säger inte ett ljud som protest. Hehe.
  Han kommer dock försvara dig lite grann. Spring nu raka vägen mot datorerna på den
  lilla övre våningen och aktivera dem så kommer dina vänner ut. Nu kommer det dess-
  värre ha samlats ett gäng vakter vid hålet i väggen och på golvet nedanför. Byt
  till granatkastare och slunga iväg granater bäst du kan mot dem. På golvet borde du
  kunna se en svävarcykel. Gå fram till den när det är någorlunda lugnt och dubbel-
  tryck på B-knappen för att hoppa upp på den. Nu kan du fara väldigt fort och vakter
  bör nu inte hinna träffa dig. Byt till primär eld för att undvika att spränga ihjäl
  dig själv.
  
  Nu måste du till andra sidan av Area 51 och jag ska försöka leda dig dit. Stanna
  aldrig! Skjut bara på vakterna som står direkt ivägen för dig. Förhoppningsvis
  borde du inte bli träffad. Alla dörrar öppnas automatikst för dig så oroa dig inte
  för sånt heller. Först åker du in i rummet där Elvis bår ligger och fortsätter där-
  efter uppför rampen. Följ korridoren rakt fram och fortsätt även när den fortsätter
  åt höger. Du kommer igenom en dörr på slutet som leder ut i ett enormt hangar. Du
  ska mot dörren längst bort till vänster på nedervåningen. Följ därefter korridoren
  ända tills du når ett vägskäl. Far mot dörren längst bort till vänster och fortsätt
  sedan genom nästa dörr också och du är äntligen ute. Snabbhet är nyckeln till att
  klara det här.
  
  Fördelen är att du på ett senare uppdrag (Defense) får hjälp av Jonathan. Han över-
  lever troligen inte ifall du avslutar uppdraget på lätta sättet. Grejen med detta
  är att du lika gärna kan gå tillbaka på Agent och göra det på det svåra sättet där
  istället och det räknas ändå. Detta visste dock inte jag när jag gjorde det så jag
  var ändå tvungen att klara uppdraget på det svåra sättet...
  
  ===============================
  Uppdrag 5: Air Base - Espionage
  ===============================
  
  1: Införskaffa förklädnad och gå in i basen
  2: Checka in utrustning
  3: Lura säkerhetssystem
  4: Skaffa flygplaner från kassaskåp
  5: Borda Air Force One
  
  Ett av de allra svåraste Perfect Agent-uppdragen väntar. Det gäller att du kan
  sikta om du ska greja det här, men som tur är tar varje försök tämligen kort tid.
  Sålunda tyckte jag ialla fall innan, men nu har jag gjort en bra strategi som tro-
  ligen kommer att hjälpa dig oerhört. Från start du ska backa någon meter och sedan
  ta fram din DrugSpy. Inga vita vakter för dödas utan endast åbingas medvetslöshet.
  Detta ordnas med antingen slag, Crossbow (Sedate) eller, just det, DrugSpy. Kör den
  runt hörnet och pricka den första vakten. Ta den sedan till motsvarande hörn på
  andra sidan ingången. Pricka den här vakten också. Ge dig sedan på vakten som är på
  väg in i grottan och fortsätt själv in i grottan (fortfarande som DrugSpy).
  
  Strax når du en flygvärdinna och två vakter. Skjut dem alla och sväva sedan till-
  baka till Joanna. Förmodligen kommer du att stöta på en sista vakt som kommit ut ur
  basen. Skjut denna också. Gå tillbaka till rollen som Joanna och plocka upp all
  ammuntion som vakterna tappat. Gå också in i grottan och fram till flygvärdinnan.
  Plocka upp hennes väska och du får Disguise. Sätt på dig den och ta bort dina
  vapen. Gå nu in i basen. Så fort du kommer in ska du till vänster och ta hissen upp
  till övre våningen. Här uppe möter du två nissar och en resväska längst bort.
  Plocka upp väskan och knocka nissarna. De kommer att stänga ner basen annars.
  
  Åk med hissen tillbaka ner igen och fortsätt in i basen (uppgift 1). När du når två
  rulltrappor ska du nedför den som ligger rakt fram. Gå fram till rullbandet och
  lägg din resväska där (uppgift 2). Nu har du 30 sekunder på dig att ta dig till en
  dator. Gå in i den ljusa korridoren och spring tills du når ett stort rum. Följ den
  blåa randen på golvet in i korridoren på andra sidan. Du kommer in i en gång med
  pelare som du ska följa åt höger. Innan du når trappan längst bort ska du avvpäna
  en vitklädd vakt så att du får en Dragon (du checkade in all din utrustning nyss).
  
  Spring uppför trappan och du ser en mörkklädd vakt, en vitklädd och en terminal.
  Gå först och tryck på terminalen så klarar du uppgift 3 och plötsligt börjar den
  mörkklädda vakten skjuta på den vitklädda. Spring genast bakom den skjutglada och
  avväpna honom bakifrån. Han knockas och du får hans vapen. Även om du har för-
  lorat alla dina vapen har du all ammuntion kvar. Det var därför jag sa åt dig att
  plocka upp alla vapen innan. Det som kommer nu är ganska svårt. Innan tyckte jag
  att det var enormt svårt. Jag skrev min första strategi till den här banan då, men
  nu anser jag att man ska göra på ett helt annat sätt. Jag behåller däremot min
  gamla strategi efter den nya som jag skriver nu. Jag har till och med gjort en film
  med min webcam till min nya strategi. Jag är gudomligt bra där så smöra på och jag
  skickar den gärna. ;)
  
  Okej. Nyckeln till detta är att du tar det försiktigt och inte bara springa på. Det
  allra viktigaste är att du aldrig skjuter slut på hela magasin på en gång. Försök
  istället skjuta enstaka skott eller salvor och du får precisare skott och magasin
  som räcker mycket längre. Ta fram din Dragon direkt efter att du knockat den svart-
  klädda och spring nedför den lilla trappan. Skjut mot vakterna som står längst bort
  och det kommer strax fram ett gäng vakter utifrån pelarna. Skjut dem om du vill,
  men säkrast är att kasta ut din Dragon som Proximity Mine i det här lilla rummet
  med trappan. Spring sedan uppför trapporna och vänta på att alla sprängs i luften.
  Ta nu fram din K7 och var beredd på att det kan finnas överlevare. Jag ska också
  nu nämna att så vitt jag förstår spawnas det inte många nya vakter på Perfect Agent
  och om det gör det är det oftast från områden där det redan finns vakter. I regel
  behöver du inte hålla koll på områden du redan varit i och rensat men försäkerhets
  skull, var vaksam.
  
  Följ nu området med pelare och var noga med att plocka upp den Dragon du bör finna
  här någonstans. Gå in i nästa område med rulltrappan och du kan se två vakter
  längst bort i korridoren samt två som kommer ner med rulltrappan. Även här kan du
  skjuta dem (är ju bara fyra stycken), men jag skulle ändå säga att Dragon är bäst.
  Se till så att alla har fått din uppmärksamhet och gå in i området med pelare igen.
  Kasta din Dragon i hörnet och vänta in soldaterna. En eller två dör av explosionen.
  De andra får du skjuta från håll med enstaka salvor från din K7. Jag behöver
  knappast markera hur viktigt det är att du plockar upp alla ammunition du ser.
  Du bör väl åtminstone ha 50 skott kvar tycker jag.
  
  Gå nu tillbaka mot rulltrappan och gå igenom den stängda dörren (grön rand på
  golvet leder dit). Fortsätt genom korridoren och du når ett område med en mörkklädd
  vakt som stirrar in i väggen samt två Dragons på golvet. Skjut vakten och plocka
  helst bara upp EN av Dragons ifall du inte har väldigt ont med ammunition. Från
  och med nu ska du hålla koll från vägen där du kom, men det borde inte dyka upp
  någon. Fortsätt in i nästa korridor och skjut vakten som står precis utanför ett
  rum här. Gå till hans lik och 2-4 vakter borde strax se dig. Antingen skjuter du
  dem redan härifrån med din K7 eller också kastar du en Dragon även i denna dörr-
  öppning. När de är döda slänger du ett snabbt öga på vägen du komifrån.
  Gå in i rummet där du nyss sköt vakter och du finner längst bort en dörr med en
  mina på. Skjut ett skott mot minan och glaset bredvid dörren slittras. Kryp igenom
  denna lucka och du är i valvt. På ena högra väggen längst bort kan du se en konstig
  omkopplare. Tryck på B för att ta bort skyddet och tryck samma knapp igen för att
  aktivera den. Således låses kassaskåpet upp. Plocka på dig innehållet och uppgift
  4 är avklarad.
  
  Gå nu ut i korridoren igen och gå åt vänster för att tillkalla dig hissen. Var
  beredd på att det kan komma vakter, men det är inte troligt. Ingen vakt får se dig
  åka ner med hissen så var noga med att ha skjutit alla innan du far ned. När du
  kommer ner så kommer du se två vakter med ryggarna mot dig. Gå INTE ut, utan stäng
  dörrarna igen så kommer du upp till en våning precis ovanför dig. Ifall någon vakt
  såg dig åka ner kommer de att kalla hissen hela vägen upp igen, så det var därför.
  När du kommit upp till våningen precis ovanför så går du bara till vänster och du
  kommer strax in i flygplanet. Jag vet att det finns ett annat sätt att komma in i
  Air Force One, men det bryr jag mig inte om att beskriva. Läs om detta i Agent och
  Special Agent-strategierna istället. För att starta från andra stället i nästa upp-
  draget går det precis lika bra att spela om uppdraget på Agent eller Special Agent
  istället och ta den alternativa ingången. Går precis lika bra!
  
  ---
  
  Det som följer nu är den strategi jag skrev för det här uppdraget innan jag kom på
  fördelearna med att faktiskt ta det lugnt. När jag försökte upprepa flytet jag hade
  med strategin nedan så gick allt ständigt åt helvete. Det var därför jag skrev en
  ny. Men för all del, försök dig gärna på det här också. Den startar från uppgift 3.
  Ta fram den Dragon du tidigare stal och spring genast nedför trapporna. Ifall det
  står 2-3 vakter längst bort, springer du snabbt mot dem, men till vänster om
  pelarna för att undvika deras skott. Fortsätt springa och skjut bara mot dem du kan
  komma åt. När du kommer ut i det stora rummet du tidigare var i följer du den
  gröna randen på golvet genom den bruna dörren och du når strax ett nytt stort rum
  med 1-2 vakter beroende på hur snabb du var. Skjut bara dem du kommer åt under
  springturen och fortsätt in i nästa korridor. Håll B-knappen intryck och kasta in
  din Dragon som Proximity Mine i hörnet, där korridoren vrider sig åt höger. Så
  fort någon går här säger det alltså BOOM!
  
  Ta genast fram din K7 Avenger och skjut vakten längst bort. Gå genom närmast dörren
  till vänster och fortsätt sedan in i nästa rum. Skjut de tre vakter som står här
  med din K7. Här gäller det att du är enormt pricksäker. Din Dragon borde ha
  exploderat och tagit bort ett gäng vakter bakom dig ialla fall. Gå in i det
  bakersta rummet och du kan se en mina på en dörr. Skjut ett skott mot minan och
  glas bredvid dörren slittras. Kryp igenom denna lucka och du är i valvt. På ena
  väggen kan du se en konstig omkopplare. Tryck på B för att ta bort skyddet och
  tryck samma knapp igen för att aktivera den. Således låses kassaskåpet upp. Plocka
  på dig innehållet och uppgift 4 är avklarad.
  
  Gå nu ut i korridoren igen och gå åt vänster för att tillkalla dig hissen. Var
  beredd på att det kan komma vakter, men det är inte troligt. Ingen vakt får se dig
  åka ner med hissen så var noga med att ha skjutit alla innan du far ned. När du
  kommer ner så kommer du se två vakter med ryggarna mot dig. Gå INTE ut, utan stäng
  dörrarna igen så kommer du upp till en våning precis ovanför dig. Ifall någon vakt
  såg dig åka ner kommer de att kalla hissen hela vägen upp igen, så det var därför.
  När du kommit upp till våningen precis ovanför så går du bara till vänster och du
  kommer strax in i flygplanet. Jag vet att det finns ett annat sätt att komma in i
  Air Force One, men det bryr jag mig inte om att beskriva. Läs om detta i Agent och
  Special Agent-strategierna istället. För att starta från andra stället i nästa upp-
  draget går det precis lika bra att spela om uppdraget på Agent eller Special Agent
  istället och ta den alternativa ingången. Går precis lika bra!
  
  ========================================
  Uppdrag 5: Air Force One - Antiterrorism
  ========================================
  
  1: Lokalisera och återta utrustning
  2: Lokalisera Presidenten
  3: Följ Presidenten till flyktkapsel
  4: Säkra Air Force Ones kurs
  5: Koppla bort UFO från Air Force One
  
  Ett av de allra lättaste Perfect Agent-uppdragen om du gör allt i rätt ordning.
  Istället för att ta uppgifter från 1-5 som du brukar ska du ta dem 1, 2, 5, 4, 3.
  Var du börjar det här uppdraget beror på var du avslutade det förra. Ifall du gick
  in i planet underifrån så kommer du in i botten av planet (det bästa) och ifall du
  gick in i det från sidan så hamnar du i mitten av planet. Ifall du är i mitten så
  ska du gå rakt fram från där du börjar och fortsätta tills du når rummet längst
  bort. Här finns en lucka i golvet som du kan öppna. Gå igenom hela lastutrymmet
  tills du når en svävarcykel.
  
  Det är från denna svävarcykel du startar om du gick in igenom stegen. Fortsätt
  direkt in i nästa rum och fram till vakten som står längst bort i hörnet. Slå
  honom och han tappar ett Lift Card. Tryck på den röda knappen nu och din portfölj
  hissas upp till dig. Uppgift 1 avklarat. Gå tillbaka in i föregående rum så är du
  ju vid svävarcykeln. Gå fram till den röda knappen här inne och tryck på den så
  släpps svävaren ned. Detta gör att den blir tillgänglig i nästa uppdrag och det är
  bra. Fortsätt in i följande rum och slå ner personalen i det här rummet om du inte
  redan gjort det. Nu är du upptäckt så alla kommer att vara lite aggressiva mot dig
  och kalla dig sånt där som spion. Därför ska vi ta en liten genväg. I det här lilla
  matrummet finns en till stor röd knapp och en liten dörr bredvid. Tryck på knappen
  så öppnas luckan och kryp sedan in i hissen (du måste ducka).
  
  Du kommer då upp till mitten av planet. Gå igenom dörren framför dig och snabbt
  uppför trappan innan vakten hinner skjuta på dig. Gå till vänster efter trappan och
  sedan till vänster igen för att nå presidentens rum. Tala med honom en liten stund
  och det kommer snart en sekvens. Medan du talar med honom kan du öppna dörren närm-
  ast honom och du kan se en av hans säkerhetsvakter sikta på dig, men inte skjuter.
  Avväpna honom så kommer han att springa iväg. Du får mer ammuntion och ingen
  blockerar vägen för dig. När sekvensen är slut ska allting ske mycket FORT från
  och med nu. En massa svartklädda vakter med Avengers kommer att dyka upp både här
  och där så var hela tiden beredd.
  
  Du har en Cyclone och Laptop Gun som använder samma ammuntion. Laptop Gun är det
  självklara valet (starkare, träffsäkrare och med ett sikte). Avenger har AK-ammo,
  så vänta med att använda detta tills din SMG-ammo är slut. När du använder vapen
  här är det viktigare än någonsin att inte gripas av panik och bara skjuta. Skjut
  endast iväg enstaka salvor och träffa verkligen vakterna. När du skiftar vapen bör
  du göra det från Start-menyn för att spara tid. Okej, från presidentens rum ska du
  genast nedför trapporna och ut igenom dörren du kom in igenom. Troligen står det en
  vakt inne i röret här så skjut honom och kasta sedan in en Timed Mine här. Spring
  genast tillbaka upp till samma våning som presidentens rum och minan exploderar
  snart (gör att du klarar uppgift 5). Nu har du inte många minuter på dig innan
  planet störtar så slöa inte.
  
  På presidentens våning ska du gå mot motsatt håll från hans rum och du finner en
  dörr längst bort. Gå igenom den och skjut vakten på andra sidan så når du strax
  cockpitten där två tämligen ouppmärksamma vakter. Tryck genast på den röda knappen
  mellan stolarna och autopiloten sätter igång vilket gör att du klarar uppgift 4.
  Spring tillbaka ned på mitten våningen och gå förbi röret där Trents vakter kommer
  ifrån. Den är fortfarande där som du kan se. Fortsätt in i nästa rum och var för-
  siktig med följande två vakter. Fortsätt in i nästa lilla hall och ta nu fram en
  Combat Boost. Aktivera den och öppna försiktigt dörren till nästa rum.
  
  Här står Trent med två Mr. Blonde-vakter. Trent kommer att fly, men vakterna för-
  söker skjuta på dig. Se till så att du står så att en av Blone-vakterna är
  blockerade bakom en vägg. Den andra använder du R-knappen för att skjuta i huvudet
  med din Laptop Gun eller K7 Avengers utmärkta sikte. Det gäller att du verkligen
  agerar på en gång eller också kommer du ta enormt mycket skada. Strejfa fram mot
  den andra Mr. Blonde-vakten och skjut honom också. Lyckas du bara träffa huvudet
  borde du inte få några problem eftersom att du har Combat Boost igång. Det kommer
  ett gäng vakter från den högra dörren så var beredd på dem också.
  
  Försök inte följa efter Trent på en gång utan låt honom försvinna. Ifall du följer
  efter honom kommer han inte att försvinna utan ideligen försöka döda dig... vilket
  han troligen lyckas med på grund av guldmagnumen. Så låt honom försvinna och spring
  sedan fram till luckan i golvet. Om den inte redan är öppen betyder det troligen
  att det finns en vakt bakom trappan så var beredd på honom. Gå in i följande rum
  och öppna det lilla "skåpet" så kommer presidenten att lyckas fly och du kommer att
  klara uppdraget. Ganska lätt ändå va? Dessutom har du ju en till Combat Boost som
  du kunde använt var du ville.
  
  =====================================
  Uppdrag 5: Crash Site - Confrontation
  =====================================
  
  1: Inhämta Presidentens hälsoscanner
  2: Aktivera spårningsignal
  3: Stäng ner fiendens störningsaparat
  4: Döda Presidentklon
  5: Lokalisera och rädda President
  
  Det här uppdraget är inte så värst svårt om det inte vore för somliga skandinaver
  med K7 Avenger. Ifall en sådan attackerar dig på nära håll så dör du, ty det
  träffar med VARENDA skott på nära håll. Håll därför koll hela tiden. När du spelar
  Antiterrorism, släpp ner svävaren genom att trycka på den röda knappen i närheten
  (när du har fått liftkortet). Detta gör att svävaren är precis bakom dig när du
  sätter igång uppdraget. Gå fram till den och dubbeltryck på B-knappen för att kliva
  på. Följ nu den högra snöväggen (sett från startpunkten) tills du når två vakter
  med ryggarna mot dig. Skjut dem och fortsätt sedan genom springan till höger så
  når du det kraschade planet.
  
  Glid fram till högra sidan av nosen (sett från planet) och du borde kunna hitta en
  vit portfölj i snön i närheten. Plocka upp den och du har fått Presidental
  Scanner (uppgift 1). Slå på den och du kan se både presidenten och hans klon.
  Fortsätt nu att följa högra snöväggen och du når snart presidententens flyktkapsel
  som ligger i snön och snurrar. Tryck på B-knappen vid det röda pricken och du har
  klarat uppgift 2. Följ högra väggen och var hela tiden beredd på att det kan komma
  NSA-agenter med K7 Avengers eller Mr. Blondes med Sniper Rifles. Plocka på dig all
  sådan ammunition du kan. Fortsätt tills du åker igenom en ravin och slutligen ham-
  nar i ett området med många vägar därifrån.
  
  I det här området finns cirka fyra vakter som alla står långt bort. Ifall du sitter
  på svävaren blir det tämligen ostadigt med Sniper, så vill du sitta kvar är det
  lika bra att vänta tills de kommer lite närmare och du kan skjuta dem med K7. Gå
  sedan till gången allra längst bort till höger och du kommer ut i ett området med
  en typ av isbro. Håll koll på bron och avsatsen ovanför efter vakter. Bron leder
  sedan in i en tunnel där du kan vara säker på att stöta på minst en vakt så var
  hela tiden beredd. Följ bron till ett stort snöigt område med två miniguns.
  
  Den vänstra kan du se från tunnelns mynning så skjut den med sniper. Den högra
  börjar skjuta på dig så fort den ser dig så strejfa långsamt åt vänster tills du
  bara kan se dess baksida. Då sätter du dina 14 sniper-skott. Gå sedan bort till
  området där den vänstra stod och två vakter kommer snart attackera. Skjut den
  vänstra omedelbart (med K7) och sök skydd bland träden för att sedan skjuta den
  högra. På andra sidan kullen kommer du att se Skedarskeppet som anföll Air Force
  One. Kasta en av dina Remote Mines på den och detnora. Detta räcker inte så skjut
  sönder resten av skeppet med din K7. Således klarar du uppgift 3.
  
  Gå nu tillbaka mot tunneln, men håll samtidigt koll på avsatserna ovanför tunnelns
  mynning ty här kommer du se en eller två vakter patrullera så försök skjuta av dem
  också. Gå sedan in i SAMMA tunnel du kom ifrån och gå tillbaka till det där stora
  vägskälet du var vid tidigare. Gå till närmaste gången till höger och du kommer
  direkt till ett vägskäl igen. Ta till vänster mot den röda himlen. Följ stigen och
  du kommer att se en vakt bakom ett stort hål. Runt hålet står sammanlagt fyra
  vakter så här ska vi vara lite listiga. Kasta en Remote Mine i den trånga gången
  som leder dit. Skjut sedan vakten längst bort från ett rejält avstånd. Vänta in
  restrerande tre och när de når minan detonerar du den.
  
  Således sparar du både tid och ammunition. Gå fram till hålet och titta ner. Här
  nere står presidentens klon och honom ska du lönnmörda av någon sadistisk anledning
  Ta fram Snipern och skjut. Hans livvakter kommer då ställa sig runt honom så försök
  skjuta så många av dem som möjligt innan de flyr. Dessa kommer alla att leta upp
  dig och det är dessa Mr Blonde med K7 Avenger som är så otroligt farliga. Från och
  med nu ska du hela tiden hålla koll bakåt så att du inte blir överraskad. Resten
  av uppdraget ska vi därför försöka utföra så fort som möjligt.
  
  Gå tillbaka igenom den trånga passagen som du nyligen sprängde och gå direkt upp
  till höger så borde du hitta en liten dold grotta här i snön. Gå in hit och följ
  gången nedåt längst med den högra "väggen". Du kommer då strax hitta två stycken
  robotar. Kasta en mina mot dem och detonera den i luften mellan dem. Strejfa fram
  lite mer åt höge och du borde se två till robotar. Dessa står ganska nära Trent och
  presidenten. Kan du undvika att bli sedd av Trent är det bra annars måste du skjuta
  mot honom först. Hursomhelst ska du tömma ett par magasin i robotorna. Det är bäst
  ifall de flyger in i varandra eller mot en vägg eftersom att de då exploderar på
  en gång. De kan knappt träffa något så oroa dig inte för det, men presidenten rör
  sig inte ur fläcken förrän alla är förstörda. När alla fyra är borta ska du strejfa
  mer åt höger för att se Trent och presidenten om du inte redan gjort det. Skjut mot
  Trent och han kommer att snabbt springa härifrån.
  
  Presidenten kommer nu att följa efter dig och det är snabba ryck som gäller. Vänd
  dig om och börja gå upp samma väg som du kom, men följ nu den högra vägen uppåt och
  du kommer ut mot en röd himmel till ett helt enormt (och laggigt) snöområdet.
  Spring ut mot de stora klipporna i mitten och du kommer att hitta Elivs UFO på
  andra sidan. Presidenten brukar inte bli skjuten här så det borde bara vara att
  springa raka vägen mot UFO. Däremot är det ofta folk som attackerar Elivs så var
  noga med att stå på rätt sida om elden. Elvis kan inte dö. När presidenten kommer
  klarar du uppdraget.
  
  ===================================
  Uppdrag 6: Pelagic II - Exploration
  ===================================
  
  1: Slå ut primär kraftkälla
  2: Säkra laboratorier och forskningsdata
  3: Avaktivera GPS och autopilot
  4: Aktivera poolhissen
  5: Träffa och fly med Elvis
  
  Det behöver inte bli särskilt svårt. Det är helt upp till dig. Det finns ett litet
  "trick" du kan använda för att göra det mycket lättare. Men det pratar vi om
  senare. Från start ska du gå fram till dörren men inte gå igen. Titta snett in mot
  höger genom fönstret och skjut vakten i huvudet. Använd Falcon 2 tills jag säger
  till. Fortsätt nedför rampen och du kan skymta en vakt runt hörnet. Han kommer att
  sätta igång larmet om han ser dig. Så duka en gång och du kan skjuta honom också
  i huvudet. Fortsätt mot nästa dörr och du kan se en nisse genom glaset. Det är bara
  att huvudskjuta igen. Då kommer en annan vakt fram och böjer sig över gossen som
  just föll. Gissa vad du ska göra med honom. Just det!
  
  Gå nu in i rummet och lägg märke till att du har larmet på höger sida. Att larmet
  skulle gå är inte så jobbigt, men det spawnar upp en del vakter tills du avakt-
  iverat det. Därför ska du försöka hålla det avstängt så länge det går. Ta fram din
  Laptop Gun och skjut ihjäl båda vakter runt hörnet. Kom nu ihåg att bara skjuta
  enstaka salvor. Laptop Gun äter enormt mycket ammo annars. Gå in i det blåa rummet
  till vänster och var beredd på att bli attackerad när som helst här inne. Börja med
  att ta bort kameran runt hörnet till vänster och har vakten inte dykt upp siktar du
  mot dörren på nedervåningen.
  
  När ditt tillfälliga hot är oskadliggjort så ska du titta mot den stora cylinder-
  saken i mitten. Sätt på dig X-Ray Scanner och du kan se att det finns både röda
  och gröna knappar på den. Tryck på de fyra gröna knapparna och en grej öppnas
  nedanför trappan. Spring nedför trappan och aktivera den utstickande saken så har
  du klarat uppgift 1. Det finns en kamera bakom trappan, men den hinner inte upp-
  täcka dig om du snabbt kilar uppför trappan igen. Gå ut igenom samma dörr du kom
  ifrån och ta till vänster.
  
  Öppna nästa dörr och fortsätt uppför trapprna till vänster. I nästa vägskäl fort-
  sätter du till vänster igen och du kommer att mötas av en kamera. Skjut sönder.
  Till vänster finns det ett rum med två forskare och till höger finns det bara en.
  Ifall de lyckas undfly dig kommer de ta vägen rakt framåt och det vill vi inte. Där
  är det komplicerat och finns vakter. Använd Unarmed för att det är snabbast och gå
  sedan in och ställ dig i dörröppningarna till rummet. Knocka de forksare som
  springer i din väg (enda vägen ut) och plocka upp alla tre Research Data Disk.
  Med alla tre i din hand har du klarat uppgift 2.
  
  Gå nu tillbaka till föregående vägskäl och fortsätt uppför den gröna trappan.
  Längst upp står en vakt så skjut honom, duckandes, redan från botten av trappan.
  Han har en god vän precis bredvid som kommer att attackera också. Fortsätt uppför
  trappan och du kommer ut på bryggan där det står tre piloter/navigatörer. Rikta
  ditt vapen på en av dem så blir han genast samarbetsvillig. Under tiden han gör
  detta så kommer en av de andra att ta fram en Magnum. Honom får du faktiskt skjuta
  eftersom att han utgör ett militärt hot. Därefter viftar du med vapnet hos någon
  av dem andra så komme han att stänga av maskineriet helt. Du kan lämna rummet så
  fort han sagt detta. Uppgift 3 klar och du kan fortsätta nedför samma trappor som
  du kom ifrån, var dock beredd på att en vakt spawnat här någonstans.
  
  Nu kommer du till ett val. När du kommit nedför dem första trapporna, de gröna, så
  ska du egentligen öppna dörren till vänster och rensa alla korridorer på vakter
  ända fram till en pool. Detta är svårt och vissa kommer ändå att komma tillbaka när
  du kommer tillbaka hit senare. Mina tips är att skjuta så många du kan igenom
  fönstren och vara så försiktig som möjligt. Gå sedan tillbaka till den gröna
  trappan. När du är färdig med detta eller om du vill göra det på det billiga sättet
  så fortsätter du bara nedför trappan nedanför den som leder till bryggan. Ställ dig
  framför vänstra dörren nedanför trappan. Till höger i det här rummet finns ett larm
  som vakterna ICKE ska få nå. Skjut vakten du ser och kliv in i rummet. Peppra alla
  som kommer nära med din Laptop Gun.
  
  Till vänster om dig har du en dörr vilken du ska strunta i just nu. Fortsätt längre
  ner i korridoren och du kan se ett larm framför dig. Två vakter står längst bort i
  högra hörnet i den här korridoren. Skjut den främre så kommer den bortre att
  springa till larmet. Pricka ner denne precis innan han sätter igång det. Du har
  någon sekund på dig. Titta sedan igenom glaset till nästa rum och skjut nästa kille
  också. Du ska nu igenom dörren till höger så öppna den och titta in. Ifall larmet
  inte har gått ska det inte finnas en vakt här, men gjorde det det så måste du slåss
  mot fyra dryga strulputtar. Gå fram till skärmen på höger sida och aktivera den så
  har du klarat uppgift 4. Memorisera det här rummet och var det ligger för det är
  hit du ska sedan för själva tricket.
  
  Gå ut ur rummet och gå åt höger. Du kan kanske se larmet igenom fönstret på nästa
  dörr. Öppna dörren och skjut genast vakterna åt vänster som lönlöst försöker
  springa mot larmet. Fortsätt upp igenom denna korridor och ta åt vänster. Du når då
  strax en trappa som leder nedåt med en vakt längst ner. Ducka så kan du sätta några
  skott i bröstet på honom. Detta göra att det kommer en tills om du kan få skjuta.
  Gå nedför trappan och följ gången tills du når ett vägskäl. Vänster dörr leder till
  uppgift 1, så gå istället åt höger.
  
  Runt hörnet till vänster har du en vakt och en kamera, skjut dem i den ordningen.
  Fortsätt följa korridoren och du har ännu en vakt runt nästa hörn. Fortsätt in i
  nästa rum och du finner strax en ny trappa som leder nedåt och nya vakter att
  skjuta. Skjut ner den första och många fler kommer att dyka upp. Skjut enstaka
  salvor och ducka gärna samtidigt så kommer du lätt kunna plocka bort folk med din
  överlägsna Laptop Gun. När det lugnat sig så går du ner i korridoren. Gå sedan åt
  vänster (spelar ingen roll) och följ korrioren till nästa krök. Titta runt hörnet
  för att se två till vakter. Peppra den ena magen medan du ser honom så lockar du
  den andra ut. Därefter tittar du endför trappan som de vaktade och skjuter dem två
  vakter som står här. En till vakt kommer troligen igenom nästa dörr. Följ korrioren
  och du träffar strax Elivs.
  
  Det här ditt val kommer in i bilden. Ifall du rensade korridorerna i närheten av
  stället där du utförde uppgift 2 och 3 så vill du helt enkelt följa efter Elivs.
  Vissa av vakterna har vaknat till liv, men tillsammans kan ni fixa det. Det är
  förstås väldigt riskfyllt eftersom att Elvis inte kan ta särskilt mycket stryk.
  Du har nu fördelen att du vet på ett ungefär var vakterna står ialla fall, så gör
  ditt bästa. Till slut når ni poolen och då har du klarat det.
  
  Alternativet är trevligare. Då ska du springa väldigt fort, raka vägen mot det blåa
  rummet där du utförde uppgift 4. Jag bad dig lägga det på minnet. Väl där ska du gå
  uppför den lilla trappan i rummet och sedan sätta på X-Ray Scanner. Titta på högra
  delen av den här enorma porten och du kan se en skärm/panel på andra sidan. Tryck
  på B-knappen på andra sidan panelen och dörren kommer att öppnas. Spring snabbt
  runt poolen och du har klarat uppdraget. Det spelar ingen roll att Elvis inte är
  ikapp, men har du varit för långsam och Elvis hunnit till sina fiender i korridor-
  erna så är det mycket möjligt att han blivit dödad. Enda riktiga risken med den här
  strategin och det är den värd.
  
  ====================================
  Uppdrag 6: Deep Sea - Nullify Threat
  ====================================
  
  1: Återaktivera teleporters
  2: Slå ut Cetan-megavapen
  3: Säkra kontrollrum
  4: Återställ Dr. Carolls personlighet
  5: Fly Cetan-skeppet
  
  Ett av de lättare Perfect Agent-uppdragen så oroa dig inte. Sätt på dig IR
  Scanner och ta fram hagelbrakaren om du är bra med den. Öppna de två följande
  dörrarna och du kommer in i en grottsal med cloakade vakter. Du kan se dem tack
  vare IR-ljuset. Ett tips är att använda dubbeldörrarna så mycket som möjligt.
  Skjut, stäng dörrarna, öppna, skjut, upprepa. Längst bort vid dörrarna står en till
  och dessutom en längst bort bakom en klippformation. Dessa är desto lättare. Ifall
  du ändå tar en massa stryk kan du prova på att omedelbart spring till andra sidan
  av grottsalen och stänga dörren efter dig. Då borde Elvis döda alla vakter själv
  och du borde högst ta ett skott under färden. Detta känns dock liiite osäkert.
  
  Fortsätt sedan in i nästa rum för att slåss mot ytterligare fyra cloakade vakter.
  Var säker på att hagelbrakaren är ställd på sekundära funktionen och skjut sedan
  omedelbart mot vakterna som springer åt varsitt håll. Ifall du träffade rätt kommer
  båda att falla döda ner. Stäng sedan snabbt dörren och invänta de andra två vakt-
  erna. Nu kan du ta bort dina IR-glasögon. Följ korridoren tills du ser en vakt.
  Dessa vakter är enormt pricksäkra, så backa genast, ducka och vänta sedan tills de
  dyker upp. Du bör använda Falcon 2 och sikta med R-knappen. Strejfa försiktigt fram
  och skjut dem du ser. Till vänster kommer du strax se en trång gång.
       _
    ____| |          Här nere finner du en labyrint och jag skulle ärligt
   -> ____ | _  _      talat slösa både din och min tid om jag guidade dig
      _| |_| |_| |_     igenom den steg för steg. Lär dig istället strukturen
     |,  .  _  ,|     på den och skjut vakterna så fort du ser dem. Alter-
      |_| |_|_| |____    nativt kan du titta på kartan här till vänster om du
         |_  ___. ->  begriper något av den. Ett tips är att knuffa Elvis
   . Dörr    _|.|_     framför dig där du vet att det står en massa vakter
   , Lyckta  |_  _|     och sedan låta honom skjuta dem. Det gör han fort.
          | |      För att komma vidare i denna labyrint ska du skjuta
          _| |_     skott på de små gröna lyktor du kan se här och där.
         |,  _|     Skjuter du på en sådan öppnas en dörr längre bort.
          |_|      Du ser dem markeras som kommatecken här till vänster.
  
  När du når det stora rummet på andra sidan kommer du att finna två vanliga vakter
  och en Mr. Blonde. Här är det också smart att knuffa Elvis framför dig. Har du
  bråttom kan du ju alltid vara lite duktig istället. Så fort Eliv kommit in i rummet
  gör du klokast i att genast springa tillbaka, ut ur labyrinten. Så fort det står
  att uppgift 1 är avklarad så kommer två cloakade vakter att dyka upp vid början av
  labyrinten så då ska du helst vara en bit därifrån. Dessa vakter är nämligen svåra
  att slå. Väl ute ur labyrinten ska du genom dörren till vänster och sedan följa
  gången åt höger tills du når en konstig vägg: en teleportör.
  
  Du kommer att teleporteras till en serie gångar och dessutom får du Elvis FarSight.
  Men detta vapens sekundär funktion söker sig vapnet automatiskt till monster om du
  håller R-knappen intryckt. Den dödar allt med ett skott. Jag rekommenderar dig med
  att inte använda den just nu. Du får tid till detta senare. =) Du kommer först ut i
  ett stort rum med tre vanliga vakter. Du kan förstås använda FarSight på dem, men
  detta är nästan lite väl tidskrävande. Istället tycker jag att du ska skjuta dem
  med vanliga CMP. De är så dumma så att de inte riktigt ser dig ändå. När du tagit
  dig igenom detta rum kommer du ut i en korridor med tre nya CMP-vakter. Du gör nog
  klokast att använda CMPn på dem också eftersom att de knappast är kapabla att
  attackera alla tre. Skjut den första och invänta dem andra. Därefter fortsätter du
  in i teleportern till vänster.
  
  Du teleporteras nu vidare till ett halvdrygt området. Närsomhelst kan småaliens
  dyka upp. Du gör klokast att döda dem så fort du ser dem. Du får genast en FarSight
  av Elvis vilken är användbar mot dessa små. Ett riktigt stjärtsparkande vapen som
  dödar allt med ett enda skott. I det cirkulära rum du når strax ska du skjuta sön-
  der alla gröna lyktor på väggarna. Ett FarSight-skott per lykta räcker. Då låses
  dörren till nästa korridor upp. Följ korridoren tills du blir beskjuten av en kul-
  spruta. Skjut sönder den med FarSight (ser ut lite som en bikupa) och fortsätt.
  Använd gärna FarSights sekundära funktion tillsammans med R-knappen för att auto-
  matiskt sikta på fiender i andra rum. Gör detta för att rensa bort småskedars innan
  du går in i ett nytt rum.
  
  Nu når du tre rum med en lykta i varje. Skjut sönder varje lykta med FarSight och
  du får fortsätta in i nästa rum. Strax når du en korridor med en dörr rakt fram
  och en åt höger. Skjut sönder kulsprutan i taket först. Rakt fram har du två rum
  till med gröna lyktor. Skjut sönder dem och den andra dörren i korridoren kommer
  att öppnas. Gå inte in i rummet än utan använd FarSights sekundära funktion och
  sikta på höger och vänster vägg inuti i rummet, men stå kvar där du är. Vapnet
  kommer att söka sig mot konstiga behållare på vardera sida bakom väggarna. Skjut
  sönder dessa och du kommer att ha klarar andra uppgiften. I taket står en kul-
  spruta som är dold och svår att träffa. Använd primära funktionen på FarSight och
  se om du kan få den på kornet. Har du mer än halva mätaren, spring bara över till
  andra sidan rummet och du borde inte bli träffad.
  
  Gå in i nästa teleporter och utrusta dig förslagsvis med CMP innan du går in i
  nästa rum. Två Mr. Blonde hälsar dig vänligt med K7 Avenger. Av någon anledning
  beter de sig ganska dumt så skjut ner dem fort. Tredje uppgiften är avklarad gå
  fram till Dr. Caroll som ser lite putt ut och sätt in Data Backup som du har på
  startmenyn. Fjärde uppgiften också avklarad. Nu ska du bara fly och du har en minut
  på dig att göra detta. Gott om tid, men jag rekommenderar ändå att du strjfspringer
  samtidigt (håller en C-knapp intryckt samtidigt som du springer rakt fram). Du
  kommer automatiskt ut ur rummet. Ta direkt till höger och spring längst med kor-
  ridoren tills du når en dörr. Gå till startmenyn och sätt på dig IR Scanner. I
  nästa rum finner du en mängd vanliga och cloakade vakter och dessa kan döda dig om
  din energi är låg. Vad du än gör bör du springa förbi dem så snabbt som möjligt.
  Ett tips är att samtidigt skjuta mot klungorna med CMP för att tillfälligt para-
  lysera dem så att du inte blir alltför skjuten. Ett alternativ är förstås sekundär-
  funktionen på hagelbrakaren. När du är förbi dem tar du första dörren till vänster
  och sen nästa så har du klarat uppdraget.
  
  =========================================
  Uppdrag 7: Carrington Institute - Defense
  =========================================
  
  1: Återaktivera automatiska försvarssystem
  2: Rädda gisslan
  3: Hämta experimentvapen
  4: Förstör känslig information
  5: Avaktivera bomb
  
  Ett uppdrag där tur och rejäl snabbhet spelar störst roll. Men har du klarat det
  ett par gånger med min strategi framstår det inte såå vidrigt svårt som det kanske
  först kändes. För att göra uppdraget lättare kan du faktiskt förbereda en sak.
  För den fjärde uppgiften kan Jonathan Dark försvara dig under tiden ifall du lät
  honom fly med UFOt i Escape. Det är senaste gången du spelade Escape som räknas
  och vilken svårighetsgrad du gjorde det på spelar ingen roll alls. För att Jonathan
  ska stå här måste du precis i slutet av uppdraget springa förbi honom mot kontrol-
  lerna som öppnar hangaren i Escape och sedan fly området med svävaren. Läs mer om
  detta i Escape-delen. Och kom ihåg, gör det på Agent!
  
  Så här ska du göra och allt som härefter står ska ske mycket fort för att det ska
  fungera på bästa sätt. Börja med att sticka huvudet runt hörnet och skjuta ner det
  stora fula monstret. Därefter strejfspringer (håll C-vänster/höger och spring fram-
  åt) du nedför rampen och tar åt höger i vägskält. Spring över helikopterplattorna
  och följ vägen till höger. Strax når du en labyrint där en CI-vakt står. Runt
  hörnet till höger har du en liten skärm till kulsprutan. Aktivera den.
  
  Fortsätt nu åt vänster och öppna dörren. Här kommer det troligen två vakter om du
  har timat rätt. Du ska egentligen bara undvika dessa genom att springa åt vänster.
  Står någon i din väg skjuter du medan du springer. Öppna nästa dörr och titta på
  väggen här för att finna ännu en strömbrytare till kulspruta. Därefter fortsätter
  igenom labyrinten åt höger från var du kom. Du kommer då ut i ett konstigt område
  med gråa servrar eller vad det är. Spring framåt och du kommer kanske ikapp en
  dataDyne-vakt så var försiktig. I nästa rum finner du den sista strömbrytare och
  när du aktiverat den så har du klarat första uppgiften.
  
  Spring nu raka vägen upp till huvudområdet av institutet. Ta hissen upp till över-
  våningen (här bör tiden visa ungefär 1:10) och när du kommer upp ska du igenom
  första dörren till höger. Här inne möter du två dataDyne-vakter som håller CI-
  personal som gisslan. Det spelar ingen roll var du skjuter dessa, de dör oavsett.
  Skjut den framför dig först och sedan den till vänster. Överlevde båda gisskan och
  inga andra gisslan dött kommer en av dem ge dig en Devastator. Denna är grymt
  viktig så försök verkligen plocka upp den. Rädda gisslan är en övningssak. Bara
  att nöta in exakt var du ska sikta.
  
  Fortsätt in i rummet väggivägg för att träffa två till gisslan som hotas av vakter.
  Gör precis likadant här, men jag kan lova dig att den till höger är mycket svår att
  träffa. Ta nu den bortre hissen ner till nedervåningen och gå fram till dörren
  närmast till vänster. Innan du kliver in tar du fram Combat Boost och aktiverar
  den så att du får längre tid på dig att reagera och dessutom plockar du fram din
  Devastator. Byt till Combat Boost och sedan Devastator genom startmenyn så slösar
  du inte tid. Kliv sedan in i rummet och spring i slowmotion till vänster. Runda
  hörnet och du ser tre vakter som hotar gisslan. Skjut iväg en granat bakom vakterna
  så att den spränger allihop. Försök göra så att den hamnar så nära mitten som möj-
  ligt. Byt omedelbart till K7/AR34 efter och skjut dem vaktar som inte dör. Skjut
  inte en granat direkt på en soldat eftersom att granaten bara studsar då. Försök
  istället "studsa" granaten på väggen bakom vakten närmast dig.
  
  Plocka upp lite ammunition efter vaktern och gå ut ur rummet. Ta fram AR34:an igen
  eller K7 Avenger om du är riktigt duktig. Följ väggen till höger och gå igenom
  nästa dörr. Här får du nästan räkna med att gisslan kommer att dö. De slåss för
  bövelen mot vakterna. Skjut vakterna så fort du kan ialla fall och du har klarat
  uppgift två. Gå nu genast fram till datorn i rummet och aktivera den. Då spricker
  ett glas och du kan plocka upp den magiskt bra RC-P120. Således är även uppgift 3
  avklarad. Nu är det jätteviktigt att du INTE använder RC-P120 förrän jag säger
  till. Inget ammo får slösas! Ta nu genast fram en Combat Boost till och plocka
  sedan fram AR34 igen.
  
  Var beredd på att fiender kan dyka upp varsomhelst nu. Här kommer turfaktorn in.
  Har du haft tur har CI-vakterna lyckats hålla tillbaka motståndet ett tag, har du
  otur så kryllar stället av ondskefulla dataDyne-snubbar. Med din Combat Boost får
  du ett kraftigt övertag och kan pricka ner folk innan de ens hunnit reagera. Spring
  ut ur rummet och försök sedan locka ner den närmaste hissen. Medan du väntar på
  hissen tittar du dig omkring och håller folk borta från dig. Rid upp med hissen
  till kontoren igen och gå nu till vänster så får du träffa Jonathan ifall du
  hjälpte honom på Escape som sagt.
  
  Gå in i kontoret längst bort och fram till den silvriga väggen. Ta fram Laser och
  använd sekundära funktion på väggen tills den går sönder. Därefter fortsätter du
  på prylen som ligger där inne tills den går sönder. Jonathan kommer att skydda dig
  under tiden, men är han inte där (så är han död?) så måste du samtidigt hålla koll
  mot dörren och det är inte att rekommendera. Spring därefter ut och var beredd på
  att en mindre armé kan vänta vid hissen eller i den. Använd gärna sista Devastator-
  granaten på dem och det blir lättare. Åk ner med hissen och var beredd på att
  skjuta folk som väntar på dig längst ner. När du lämnat hissen trycker du på Start-
  knappen och väljer RC-P120, men du får absolut inte skjuta med den. Spring mot
  källaren och så fort du ser en fiende håller du B-knappen intryckt och trycker
  snabbt på Z-knappen för att bli osynlig. Detta använder ammunition som bränsle så
  skjut INTE PÅ NÅGON!
  
  Spring nedför ramperna och ta åt höger så kommer du ut mot ett Skedar-skepp med
  en bomb planterad i. Spring snabbt bort till lådan bredvid skeppet och ducka bakom
  den så att ingen ser dig. Byt genast bort din RCP-120 mot en Data Uplink i menyn
  och smyg försiktigt fram mot skeppet och tryck på B för att koppla upp dig mot den.
  Du får absolut inte bli sedd här, då måste du strejfa runt skeppet samtidigt som du
  undviker gevärseld. Så fort du deaktiverat bomben ska du spring tillbaka från var
  du kom, men inte upp till institutet utan rakt fram mot hangaret istället. Så fort
  du öppnat dörren har du klarat uppdraget. Har du någon ammunition kvar till RC-P120
  gör du klokast i att använda den för Cloaking den sista biten till hangaret.
  Annars pepprar du allt du ser med AR34:an.
  
  =======================================
  Uppdrag 8: Attack Ship - Covert Assault
  =======================================
  
  1: Slå ut sköldsystem
  2: Öppna hangardörrar
  3: Få åtkomst till navigationssystem
  4: Sabotera motorsystem
  5: Ta kontroll över bryggan
  
  Början av det här uppdraget är inget vidare lätt. Ammunitionen måste sparas nå
  enormt. Börja med att gå ut ur cellen och var noga med att Skedarn som springer
  iväg för att döda Cassandra inte ser dig. Då måste du starta om. Du kommer då se
  hur den andra Skedarn går fram och tittar mot Cassandra med ryggen mot dig. Spring
  snabbt fram med kniven och hugg honom i ryggen med den primära funktionen. Han får
  INTE se dig eftersom det annars inte räcker med ett hugg och att du kommer få så
  mycket stryk. Plocka upp Maulern han lämnar efter sig, men jag rekommenderar dig
  att inte använda den än. Byt istället till den sekundära funktionen på kniven. Av
  någon anledning funkar inte Maulern bra mot Skedarn runt hörnet. Skottet verkar
  automatiskt missa om han skjuter samtidigt. Bugg!
  
  Istället tar du fram kniven i kast-läget och tittar snabbt runt hörnet för att
  fånga hans uppmärksamhet, varpå du snabbat backar igen. Ställ dig och tryck mot
  hörnet och sikta lite åt vänster. Skedarn kommer att dyka upp och förhoppningsvis
  hinner du då precis kasta kniven på honom. Därefter backar du fort som en gnu och
  Skedarn kommer snart dö av giftet. Du kan förvisso använda ett skott med Maulern
  men det är definitivt inte rekommenderat. Du behöver alla ammo till senare. Ta
  skydd medan du väntar på att Skedarn dör och plocka upp hans Mauler efteråt.
  
  Gå sedan till andra änden av rummet och du kommer att se tre stycken mystiska kon-
  soler. Du måste skjuta sönder alla med fyra Mauler-skott för att klara första upp-
  giften. Du måste använda Mauler-ammunition utanför rummet så spara på krutet. Det
  finns två trick du kan använda för att spara ammunition ännu mer. Från startpunkten
  kan du locka skedars till att skjuta sönder konsolerna på avstånd genom att låta
  konsolerna stå i korselden. Jag rekommenderar inte det eftersom de blir så svår-
  dödade då. Ett annat tips är att använda Maulers sekundärfunktion, men detta är
  svårt och det är lätt att använda mer än de tolv skott som annars skulle krävas.
  Så här går det till iallafall. Som du vet används fem skott plus ett sjätte för att
  avfyra ett uppladdat Maulerskott. Men, för att förstöra en konsol räcker det med
  att du laddar upp med endast ett skott. Detta är svårt eftersom att du måste av-
  fyra skotten direkt efter varandra och träffa konsolerna. Är du duktig på att sikta
  grejar du det. Komihåg att omedelbar stänga av sekundärfunktionen när du är klar.
  
  När du är klar med första uppgiften ska du ta hissen uppåt och därefter följa
  stigen ut i hangaret. Här finns som är bara två Skedars. Nu borde du ha rätt mycket
  ammunition eftersom att du använde kniven mot dem andra. Vänta och du borde se den
  första komma patrullerandes. Skjut honom med ett uppladdat Mauler-skott och smyg
  sedan försiktigt framåt för att se en Skedar troligen långt bort till vänster.
  Han kan knappt träffa så sikta noggrannt. Plocka upp ammunitionen och gå därefter
  till motsatta sidan av hangaret från var du kom. Du kommer in i en precis likadan
  gång och en nästan likadan hiss. Väl uppe i nästa rum ska du försiktigt gå runt
  hörnet till vänster och en Skedar kommer befinna sig en bit längre bort. Akta så
  att du inte missar med Maulern. Gå in i rummet där han stod och du finner fler
  konsoler. Skjut INTE dessa utan tryck på B-knappen vid den vänstra av dem. Nu har
  du klarat uppgift två och Elvis och hans vänner kan komma in.
  
  Gå tillbaka ut i hangaret och Elvis kommer att möta dig med en fräsch AR34. Toppen
  kanske du tänker, faktum är att på Perfect Agent är den tämligen harmlös mot dessa
  typer av utomjordingar. De hinner nästan alltid träffa dig med ett skott innan du
  dödat dem, såvida du inte är en megaskytt som sätter allt i huvuden. Använd bara
  AR34:an här inne i hangaret. För resten bör du istället använda Maulerns sekundär-
  funktion. I hangaret kommer det ut Skedars slumpvis från fyra olika dörrar. De
  flesta dyker upp vid de bortre dörrarna så vill du att det här ska gå fort ställer
  du dig där. Är du försiktigare ställer du dig närmare dem blå hissarna. När du och
  dina vänner skjutit tillräckligt många Skedars kommer Elvis leda vägen. Du går in i
  den öppna hissen så kommer han att ta den andra.
  
  Håll dig till vänster medan du åker uppåt i hissen. Annars kommer en skedar se dig
  igenom en lucka när du kommer upp och det vill du inte. Utrusta dig nu med Mauler
  och använd endast sekundärfunktionen. Ett skott dödar alltid en Skedar, men missar
  du får du problem. Då bör du snarast strejfa undan och vänta in din skedar. För det
  mesta är det rätt lätt att träffa dina fiender i följande korridorer så du borde
  inte få så stora problem med siktandet. Börja med att öppna första dörren (helst
  innan Elvis kommer) och du kanske får syn på en Skedar till höger och en till
  vänster. Strejfa först till vänster och sätt en elaking i den högra och vänta sedan
  in den andra. Just det ja, var jättenoga med att ladda om så att dina uppladdade
  skott inte blir så svaga.
  
  Nu har du tre dörrar framför dig. Den rakt fram ska du INTE ta eftersom att den
  leder till en armé av klonade skedars. Den vänstra och högra vägen leder till samma
  ställe. Den vänstra är bättre om du frågar mig. Eftersom att det är min guide så
  går vi åt vänster. Mwaha. Rummet du kommer in i är tomt så fortsätt in i nästa och
  du når en korridor. Längst bort bakom en pelare står en skedar som kan vara riktigt
  dryg. Smyg framåt och använd R för att sikta. Skjut honom när du har honom på
  kornet, oavsett kroppsdel.
  
  Fortsätt in i följande korridor och ta åt höger. Då kommer du in i ett kvadratiskt
  rum med två skedars. Avancera försiktigt tills du får den första på kornet. Och
  strejfa sedan runt och skjut den andra. Elvis kommer nu joxa med en dator och du
  kommer att ha klarat tredje uppgiften. Gå ut samma väg du kom ifrån men går till
  höger i korridoren nu. Var beredd på att skjuta en Skedar så fort du öppnar dörren.
  I följande korridorer kommer du möta två eller tre Skedars, så var hela tiden
  beredd på hur ditt auto aim reagerar. Fortsätt framåt tills du når en dörr. Gå in
  och titta åt vänster för att se en Skedar. Ta sedan dörren till vänster och fort-
  sätt tills du ser nästa Skedar. Skjut och titta sedan in i nästa område för att
  upptäcka maskinrummet.
  
  Börja med att skjuta närmaste Skedarn och låt sedan auto aim sikta på nissen allra
  längst bort i motsatta korridoren. Nu är det två eländen kvar i det här rummet.
  Strejfa försiktigt runt hörnet och försök träffa dem. Det är verkligen hemskt hur
  mycket det laggar här inne. Därefter kan du byta till AR34:an och skjuta sönder de
  oranga sakerna som omger energistrålen. När de är borta kommer en nedräkning börja
  och rummet strax explodera. Fly så fort du kan och sluta inte springa förrän det
  exploerar. Nu har du klarat uppgift fyra. Gå tillbaka ut i den mörka trånga kor-
  ridoren. Gå till vänster och du kommer hitta en trång ramp direkt till vänster.
  Följ rampen tills du når nästa dörr och öppna dörren.
  
  Du kommer då ut i ett stort rum med två Skedars på ramper. Spring uppför den ena
  rampen och skjut snabbt Skedarn du få har framför dig. Göm dig lite bakom pelaren
  här och strejfa ut för att skjuta den andra. Fortsätt sedan till nästa dörr och
  du når två hissar. Den andra kommer ta dig upp till bryggan där du blir beskjuten
  av tre skedars. Strejfa genast till vänster för att ta skydd. Smyg sedan försiktigt
  fram och skjut Skedars en åt gången. Gå fram upp till Skedarn i mitten och leta upp
  hans dubbla Maulers så får du också hålla sådana. Mycket viktigt. Gå mot dörrarna
  vid hissen och Elvis dyker snart upp.
  
  Ställ dig mitt i dörren där Elvis kom så att den inte stängs och vänta tills en
  Skedar dyker upp. Skjut ihjäl och gå sedan till dörren bredvid. Skjut de Skedars
  som kommer här och du borde klara hela uppdraget. Detta ställe är dock väldigt
  buggigt och det händer att allting sabbas på ett eller annat vis. Se världsrekordet
  här: http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html så
  förstår du precis vad du ska göra här. Följ inte hela filmen, utan bara precis på
  slutet.
  
  =======================================
  Uppdrag 9: Skedar Ruins - Battle Shrine
  =======================================
  
  1: Identifiera tempelmål
  2: Aktivera bro
  3: Få åtkomst till Inre Helgedom
  4: Förstör hemlig Skedar armé
  5: Döda Skedar-ledare
  
  Spela Battle Shrine på Perfect Agent är inte så mycket svårare än Special Agent.
  Du blir ju knappt beskjuten ju! Här möter du en massa Skedars med cloaking och de
  allra flesta vill ge dig på nöten med bara klorna eller fjolliga sparkar. Dess-
  värre dör du nästan av en enda fjollig spark. Börja med att leta upp N-Tracker i
  menyn och aktivera den för att se de olika pelarna du ska spränga. Nu ska du välja
  om du vill använda Falcon 2 nu för att spara på Callisto, men jag rekommenderar
  dig att använda Callisto för att spara pistolammunitionen istället (du får Maulers
  senare). Använder du Callisto använder den sekundära funktionen och var noga med
  att aldrig skjuta fienderna mer än du måste. Med High Impact dör dem efter ett få-
  tal skott. Det finns INGEN anledning att använda primärfunktionen.
  
  Okej. Den första skedarn står antingen och lurpasar på dig till höger eller vän-
  ster. Detta är lite random (som man säger). Så smyg fram och locka fram den för att
  sedan backa och skjuta ihjäl den då den dyker upp. Fortsätt framåt för att komma
  till första området med beväpnad Skedar. Skjut mot honom först och en cloakad
  Skedar kommer att springa mot dig. Skjut denna också. Lägg märke till pelaren i
  mitten av salen. Det finns fem sådana pelare, men det är endast tre du ska för-
  störa. Detta är helt slumpmässigt så kolla på din radar om denna är markerad. Är
  den det ska du ta fram Target Amplifier och kasta en sådan på pelaren.
  
  Fortsätt nu på stigen framåt och plocka upp Reapern som Skedarn tappade. Använd den
  för guds skull inte. Spelets minst användbara vapen. Hehe. På följande stig kommer
  en Skedar att dyka upp bakom dig så titta åt samma väg du komifrån samtidigt som du
  försiktigt backar. Då kommer du skjuta rackaren så fort han dyker upp. Följ nu
  stigen och ännu en dyker upp en liten bit längre bort. Fortsätt in i nästa sektion
  och du kommer höra hur ännu en Skedar cloakar fram. Antingen står han bakom eller
  framför dig. Fortsätt framåt och du når ett vägskäl. En Skedar kommer att dyka upp
  på vardera sida så gå fram, locka fram dem och backa sedan samtidigt som du skjuter
  mot dem. Försök göra detta med pistolen och du måste röra dig fort. Callisto
  knäcker!
  
  Till höger har du ännu en pelare. Kolla på radarn om det är en äkta (akta dig för
  en Skedar som kan dyka upp varsomhelst). Du kommer se en ravin på i närheten. Hit
  ska du inte än, utan forsätt på stigen som leder mot en Reaper-svingande Skedar.
  Ha respekt för honom! Han kan faktiskt träffa. Bakom honom står en potentiell
  pelare. I närheten av pelaren står två handikappade Reaper-Skedars till. Ta skydd
  så att du bara ser en av dem åt gången. Bakom dem till höger finner du en till
  pelare: en enorm! Den femte finner du i ett rum bakom bråten här. Går du in i det
  rummet kommer två Skedars fram så kasta Target Amplifier från långt håll så slipper
  du träffa dem.
  
  Nu kommer pelarna explodera och du har klarat första uppgiften. Gå nu till ravinen
  jag nyss pratade om. Skjut inte Skedarn du ser längst bort i ravinen utan ducka och
  sikta sedan nedåt och åt höger. Skjut denna först med lite Callisto i huvudet. Det
  här är inte Agent utan det krävs lite jobb för att komma vidare. Du kan se avsatsen
  på motsatt sida. Hit ska du, men för att lyckas med detta måste du spränga bort ett
  stycke berg precis under avsatsen och bredvid Skedarn. Ta fram Devastatorn och
  använd den sekundära funktionen: Wall Hugger. Skjut på klippformationen och den
  borde sprängas bort, liksom Skedarn. Klättra ner i ravinen och följ den till vänstr
  och sedan upp till andra sidan. Det finns en stege som leder upp till avsatsen nu.
  
  Fortsätter du ner i nästa område kommer du snabbt se en Skedar uncloaka på vänster
  sida. Lär dig var han står och skjut honom medan han dyker upp. Ta sedan fram din
  IR Scanner och se dig omkring på alla väggar. Du kommer att se hur en av väggarna
  ser annorlunda. Skjut denna med din Devastator och ett hål öppnar sig. I följande
  korridorer får du möta såna där drygskitar du fick möta i Nullify Threat. Skjut dem
  så fort du ser dem, men håll dig rörlig hela tiden efter som det ständigt spawnar
  nya. Öppna första dörren du ser och du finner en till pluttskedar. Du kan se en
  liten klippsak och en markering på golvet. Knuffa klippsaken till markören och du
  kommer se en bro uppenbara sig en bit härifrån (uppgift två klar).
  
  Spring över bron och fortsätt att ständigt springa, men skjuta de skedars som
  kommer ivägen. Du når strax en dörr och en ramp. Gå inte ut igenom dörren vid
  botten av rampen utan fortsätt istället upp till dörren ovanför rampen. Öppna den
  och gå ut på bron. På vardera sida om dig har du två Skedars med Slayers (raket-
  gevär). De kan inte se dig förrän du skjuter, men träffar de så dör du. Börja med
  att skjuta på den högra och backa sedan snabbt mot rampen igen. Backa snabbt in och
  ut tills du skjutit båda. Hoppa därefter ner till där de stod. Bredvid pelaren här
  nere kan du se ett litet altare. Här måste du offra ett vapen till krigsguden för
  att komma vidare. Ta fram din Falcon 2 (förslagsvis), titta ner mot altaret och
  tryck på B-knappen för att lägga vapnet. Spring nu runt området och du når en
  dörr som leder tillbaka till rampen. Upp på bron igen och var beredd på en Skedar
  med Reaper. Fortsätt in och du har klarat uppgift tre.
  
   _____________   Nästa rum blir den fruktade Skedar-klon-armén, som inte är
  | 6     4 |   speciellt fruktad. Ifall alla hade attackerat på en gång så
  |      1 |   hade det varit nåt att bita i, men de dyker faktiskt upp en
  |       |   åt gången. Ordningen kan du utläsa av bilden här bredvid. Dess-
  | 2     5 |   utom finns det lite knep för att snabba på. Med din Callistos
  |_7_________3_|   sekundärfunktion kan du skjuta ihjäl Skedars genom sina dörrar.
            Dessutom kan du ta fram Devastatorn och fästa Wall huggers
  mellan cryokamrarna. Förslagsvis fäster du då två på höger sida. Genom att döda
  alla Skedars har du klarat uppgift fyra. Var noga med att plocka upp en Mauler och
  gärna lite ammo. Forsätt sedan in i nästa rum för att möta den stora stygga.
  
  Nu är det dags att möta slutbossen som egentligen inte är några problem, inte ens
  på Perfect Agent. Trevelyan skulle skratta och sticka sin AR33 i näsan på honom.
  Fast det gäller förstås att inte bli träffad av raketer. Så fort han avfyrar ska du
  strejfa snabbt åt andra hållet och det blir inga problem alls. Kungen kan också
  framkalla stora Skedars och småskitar. Detta gör han när han höjer sina händer. Då
  måste du mycket snabbt skjuta dessa. Antingen dyker de upp till höger eller vän-
  ster. Kungen kan också cloaka sig. Då betyder det att han kommer att dyka upp bakom
  dig och slå dig i huvudet. Då dööör du. Men det är tämligen lätt att undvika. Var
  bara noga med att strejfa runt i salen medan du tittar mot mitten. Han kommer då
  snabbt tillbaka mot sin tron.
  
  Hur besegrar man honom då? Andra skulle nog säga Callisto, men jag tycker att
  Mauler är mycket bättre på detta. Falcon och Mauler använde samma ammo så jag
  hoppas att du inte använt Falcon någonting. Använd bara sekundärfunktionen på
  Mauler. Ett fullt uppladdat skott skjuter automatiskt bort hela kungens sköld så
  att han måste sätta sig och ladda upp den. När han gör det ska du vänta på att ett
  nytt skott laddas upp och sedan skjuta på kristallerna ovanför kungen. Du måste
  första skjuta sönder de fyra småkristallerna och när dessa är borta den stora.
  Denna kommer då pierca kungens huvud och du har klarat det. Varje fulladdat Mauler-
  skott skjuter sönder en kristall. Likaså skjuter de ju även ihjäl Skedars om
  kungens skulle få för sig att framkalla dem. Var bara noga med att ladda om ofta
  så att du inte skjuter kungen med skott som inte är fulladdade. Använder du den
  ägande Maulern så är kungen lätt som en plätt. Så du dödade kungen på första för-
  söket? Var väl det jag trodde. Gratulerar!
  
  ====================================
  Specialuppdrag: Mr. Blonde's Revenge
  ====================================
  
  1: Placera explosiv aparat i labhiss
  2: Eliminera dataDyne-kapten
  3: Lokalisera och eskortera Cassandra till helikopterplattan
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på svårighetsgraden Agent.
  Nu kanske du tycker jag är lite dum i huvudet, men detta uppdrag är enligt min
  mening det lättaste Perfect Agent-uppdraget (med undantag av första kanske).
  Potentiellt kan det vara ett helvetiskt svårt uppdrag, men genom att utnyttja lite
  buggar och sånt kan du överleva det här tämligen lätt. Tänk inte ens tanken att
  göra det här renhårigt eller att döda alla vakter du ser. Det går inte! Det är för
  bövelen svårt på Agent.
  
  Nu måste du röra dig fort. Direkt från start springer du till vänster och håller
  till den högra väggen. Precis innan du ser den första vakten (hon får inte se dig)
  trycker du på Start och aktiverar din mysiga Cloaking Device samt byter vapen till
  Skedar Bomb. Spring snabbt som en brinnande svamp till hissen som leder ner till
  labratoriet och du kommer automatiskt lägga bomben. Ifall du är riktigt duktig kan
  du ju försöka skjuta alla vakter du ser härifrån, men jag är inte så duktig. Där-
  emot mycket smartare hehe. Spring nu snabbt som en ännu mer brinnande svamp till
  hissarna som leder uppåt. Den högra av dem för att vara exakt. Ifall du har varit
  snabb nog ska den fortfarande stå här. Stäng av Cloaking Device när du ser att
  ingen vakt ser dig. Det är bra om du har 8-12 sekunder kvar på den. Tiden kvar ser
  du om du håller A-knappen intryckt.
  
  Nu händer en häftig grej som du troligen blir överraskad av. Hissen kommer att
  stanna och strax hissas den andra hissen upp med en säkerhetsvakt. Ta fram Maulern
  och skjut henne snabbt med ett uppladdat skott. Ifall du vet exakt var du ska
  sikta kommer du inte att bli träffad. Uppgift två avklaras således. Tänk nu på att
  du har snuskigt lite tid att hämta Cassandra så var noga med att inte slöa. När du
  kommer upp till första kontorsvåningen ska du genast till vänster och gå in i det
  lilla trapphuset. Troligen stöter du på Magnumvakter med livsfarliga N-Bombs. Så
  får du se en vakt med Magnum MÅSTE du skjuta den. Väl uppe på våningen precis
  ovanför ska du genast aktivera den närmaste hissen. Det är här buggarna kommer in.
  Vakterna kommer nu använda hissen mycket dumt. De kliver av på fel våningar och
  sånt. Var hela tiden beredd på ännu en Magnumvakt och kanske något fruntimmer med
  hagelbrakare. Hissen kommer troligen ta rätt lång tid på sig att komma upp, men
  det borde inte bli några problem eftersom att du var så snabb på bottenvåningen.
  
  När hissen tycker upp kan du befinna sig tre galna kvinnor med uzis i värsta fall,
  men troligen en magnumvakt. Hursomhelst kan du tämligen lätt döda dem eftersom att
  de inte fattar hur hissar fungerar. Ta sedan hissen upp till våningen ovanför. Se
  dig omkring här inne så att du inte råkar på någon elak snubbe. Ta sedan dörren in
  till Cassandras kontor. Ta snabbt undan ditt vapen och använd Disarm. Denna
  karriärklättrare är inte dum inte. Hon aktiverar ett tämligen meningslöst larm och
  försöker skjuta dig. Disarma henne genast och hon blir lugn som en filbunke.
  Hohoho! "Child".
  
  Du kommer vänligen be henne följa med till helikopterplattan. Var beredd på att ett
  par vakter kan ha förföljt dig hit så skjut dem fort med några uppladdade Mauler-
  skott. Därefter fortsätter ni in i trappuppgången mot taket. Troligen är det bara
  två vakter här uppe. Spring helst i förväg för att skjuta en eller två av dem.
  Precis innan du går in i rummet närmast taket bör du aktivera det sista du har av
  din Cloaking Device. Detta ska du göra eftersom du står i ett otroligt utsatt läge
  när du kommer in i rummet. Höjdskillnaden är helt emot dig och att dessa vakter
  kastar N-Bombs mot dig, vilket är katastrof om du blir träffad. Skjut vakterna med
  fulladdade Maulerskott så fort du får chansen. Spring sedan snabbt tillbaka till
  Cassandra och var beredd på att en och annan vakt kan ha hunnit ikapp om du segade.
  Led sedan henne ända upp på taket och var beredd på att det kan finnas en sista
  vakt högst upp. Jag hoppas verkligen den här strategin hjälpte dig eftersom att
  det här uppdraget verkligen kan vara otroligt svårt.
  
  =========================
  Specialuppdrag: Maian SOS
  =========================
  
  1: Sabotera fiendens medicinska experiment
  2: Förstör tillfångataget Maianskt skepp
  3: Aktivera spårningssignal
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på Special Agent.
  Ett av mina favorituppdrag, men inte är det lätt. Kruxet är att du dör efter endast
  tre skott. Halvdöda Maians är liiite svagare än vältränade superagenter. Enorm
  försiktighet krävs alltså. När du sätter igång kan du se forkare med ryggen mot
  dig. Slå honom inte på en gång utan gör så att han kan se dig. Han plockar troligen
  fram en pistol. Disarma honom genast. Flytta sedan på dig. Antingen försöker han
  slå dig, ger upp eller plockar fram en ny pistol. Försök slå ner eller skjuta honom
  och titta sedan mot dörren. En till forskare med dragen pistol borde stå där. Jag
  brukar disarma honom också eftersom att jag är för lat för att beväpna mig. På ett
  bord borde du kunna hitta en OTROLIGT roligt vapen kallat Psychosis Gun. Skjuter du
  en vakt med denna kommer han byta sida. Slåss för dig och skjuta alla vakter han
  ser. Tyvärr kan du inte kontrollera honom utan han springer runt och dödar tills
  han själv dör.
  
  Hur kommer du härifrån då. Båren du låg på är explosiv så knuffa den mot det
  skottsäkra glaset och skjuter söner båren med pistolerna du plockade upp. Pang!
  Boom! Klirr!... typ. Så kan du gå ut genom dörren längst bort. Du kommer genast
  träffa en vakt. Du gör klokast i att använda Psychosis Gun redan på honom. Då får
  du hjälp med tre vakter bakom nästa dörr. Stå bakom din nya kompis och skjut
  vakterna du ser med pistol. Plocka upp all ammunition och fortsätt sedan ut i kor-
  ridoren.
  
  I korridoren finner du troligen en patrullerande vakt. Du kan gå till höger, men
  bör INTE. Det är inte värt problemet. Till höger finner du ett gäng vakter däri-
  bland en med dubbla guldmagnum. Använda Psychosis Gun på honom har förstås sina
  fördelar, men enligt undertecknad är det icke värt besväret. Istället ska du
  alltså åt vänster och kom nu ihåg att inte föra oväsen. Så fort du träffar den
  patrullerande vakten trycker du på R-knappen och sätter EN kula i näsan på honom.
  Smattra inte! Följ korridoren till den allra första dörren på vänster sida och gå
  in. Nu är det en fördel om din vänvakt är död.
  
  Streja till höger här inne tills du kan se en tämligen apatisk vakt sitta på en
  stol. Skjut honom med ett skott. Längre bort i korridoren kan du se en till vakt på
  vänster sida. Strejfa nu till vänster och en vakt långt bort till höger borde se
  dig. Skjut honom och invänta en vakt på vänster sida. Forsätt framåt och gå in i
  nästa rum. Här inne finner du ett likadant rum som du vaknade upp i. Det finns två
  obducenter i det här rummet och båda står vid en bår med en död alien på. Nu ska
  vi skända! Ända från ingången bör du sikta och placera några välplacerade skott
  rakt i båren bakom glaset. Tomtarna kommer dö av explosionen och dessutom klarar du
  första uppgiften. Gå gärna och plocka upp de Psychosis Guns och Tranquilisers som
  de tappar.
  
  Angående vad du ska göra med dina två återstående Psychosis Gun-kulor så tycker jag
  du ska ta det lite lugnt med dem nu. I teorin är det skitkul, men i praktiken så
  är de inte superanvändbara. Spara dem till slutet av uppdraget istället. Gå nu ut
  i korridoren igen och fortsätt på rampen åt vänster. Kanske möter du två vakter så
  var bredd. Oroa dig inte för att föra oljud nu. Fortsätt sedan nedför nästa ramp
  och du kommer snart två vakter vid två dörrar. Dessa är jag en smula rädd för
  eftersom att höjdskillnader och auto-aim inte kommer överens. Kasta din Dragon
  som en Proximity Mine mot en av vakterna. Strax exploderar den och tar även med
  den andra vakten i infernot. Plocka upp deras Dragons och fortsätt nedför rampen.
  
  Öppna dörren in i nästa rum vilket råkar vara ett hangar med miljoner vakter. Ialla
  fall fyra. Själv så föredrar jag att pricka ner dem medan de kommer. Två kommer
  springandes på plattformen ovanför och en åt vänster. Går du framåt kommer du se en
  långt bort åt vänster också. Ett alternativ är att du går ut i hangaret, för lite
  oväsen och sedan springer ut till rampen igen. Därifrån kan du antingen skjuta ner
  folk när de kommer eller slänga din Dragon så att alla sprängs i luften. Slänger du
  Dragon så måste du ha lite pistolskott kvar för säkerhetsskull. När alla är borta
  ska du ta dörren på övre våningen åt vänster. Larmet kommer att ljuda men det
  spelar ingen större roll. Fortsätt nu rakt fram och titta åt höger för att se små
  ventilluckor nära golvet. En av dessa är öppna och leder ut till en stor lager-
  lokal. Precis samma lokal som du börjar i på Rescue.
  
  Ducka och titta ner till rummet nedanför. Du måste hoppa ner men var först noga med
  att inte bli attackerad av några elaka soldater. Vakterna verkar röra sig lite
  slumpmässigt här så jag ska göra mitt bästa för att hålla dig fri från attacker.
  Börja med att titta ner och försiktigt skjuta ihjäl de soldater du ser. En eller
  två. Hoppa snabbt ner och titta upp på plattformen ovanför för att se en vakt som
  just kommit hit. Spring snabbt runt hörnet nedanför den beskjutna vakten och nedför
  rampen. Härifrån ska du nu skjuta alla vakter som kommer springande mot dig. Får du
  problem är det bara att springa nedför hela rampen och ta skydd bakom hörnet.
  
  När det inte kommer några fler har du troligen dödat alla vakter i området. Det
  finns som tur är inte så många som på Rescue. Nu ska du följa vänstra väggen till
  hissen och ta den till övre våningen. Därefter går du till höger och genom dörren
  längst bort. Här rekommenderar jag dig att ta fram Psychosis Gun. Skjut vakten du
  ser i ryggen med den och skjut gärna en till av dem som kommer springandes. Ta fram
  Dragon och smyg försiktigt runt i området och skjut resten av vakterna med eld-
  understöd av dina kamrater. När alla är borta ska du skjuta på UFO i rummet. Töm
  ett par Dragon-magasin i den. Du kan också knuffa explosiva tunnor och skjuta dem
  istället, men detta gör knappt någon effekt. När den exploderat har du klarat upp-
  gift två. Spring nu uppför rampen till övre delen av rummet och följ gången mot
  hissen. Hissen leder upp till ett par korridorer med några vakter som du lätt
  dödar. När du till sist når ett större rum ska du vara lite försiktig. Skjut ihjäl
  teknikerna fort. Därefter ska du skjuta ett av skynkena. Jag rekommenderar det
  näst längst till höger så får du se ännu en tekniker framför dig. Strejfa sedan in
  och skjut den sista teknikern till vänster. Därefter aktiverar du skärmen här inne
  och du kommer att ha klarat hela uppdraget.
  
  ====================
  Specialuppdrag: WAR!
  ====================
  
  1: Döda Skedar King
  2: Döda Skedar King 2
  3: Döda Skedar King 3
  
  Lås upp det här genom att klara samtliga vanliga uppdrag på Perfect Agent.
  Ett fruktansvärt uppdrag som ialla fall jag hade enorma problem med på Perfect
  Agent. Just eftersom att jag hade så stora problem kanske jag kan hjälpa dig på
  ett rätt bra sätt. Först ska du känna till lite basfakta om uppdraget. Till att
  börja med kan jag avslöja att det finns absolut inget slut på Skedars. Du kan
  döda dem i drivor, men de tar aldrig någonsin slut. För det andra är det också
  oändligt antal av Maians. Det kan bara finnas tre stycken samt du och ledaren. Dör
  en soldat dyker det upp en ny vid startpunkten. Så skulle du vara odödlig kom-
  mer du förr eller senare att klara uppdraget... typ. Därför ska du hela tiden tänka
  på dig själv i första hand. Annat viktigt är att använda din Phoenix sekundär-¤
  funktion på alla Skedars på avstånd. Två skott och de dör. Men använder du den nära
  Maians dör dessa som flugor. På nära håll ska du istället använda Maulers sekundär-
  funktion, men då måste du sikta mycket väl. Lyckas en skedar slå dig eller dina
  vänner dör ni på ett slag. Så är det bara. Dessutom är det enormt mycket tur
  inblandat i det här uppdraget. Ibland är det hur mycket skedars som helst och
  ibland inga. Ibland klantar sig Maians, ibland är de smarta.
  
  Då ska vi väl börja med att ge oss på första kungen. Dina vänner är riktiga slags-
  kämpar så låt dessa ta täten jämt så slipper du ta stryk. Följ bara stigen tills du
  når en bro. Fram hit kan du gärna springa iförväg och skjuta Skedars på håll med
  din Phoenix. Därefter ska du definitivt låta Maians ta täten och dessutom använda
  din Mauler så mycket som möjligt. Var noga med att hela tiden ha den uppladdad.
  Strax når du en ramp och ett par dubbeldörrar. Här finner du nästan alltid Skedars
  så var beredd med Maulern. Därefter kommer du ut i ett större område och då är det
  dags att dra fram Phoenix och spränga Skedars vid horisonten. När dina vänner
  börjar röra på sig gör du det också.
  
  Längst bort i det här området finner du första kungen bredvid pelaren. Genom att
  skjuta honom med ett fulladdat Mauler-skott i huvudet kan du döda honom direkt.
  Tyvärr spawnar Skedars upp ovanför bron och bakom pelaren då och då. Ifall det inte
  dyker upp några Skedars när du och dina vänner kommer till området vid kungen ska
  du vara mycket glad. Då smyger du bara längst med vänstra väggen och skjuter kungen
  i huvudet så fort du skymtar det. Du kan också vänta på att dina vakter avancerar
  och sedan strejfa in bakom dem för att pricka kungen på lite avstånd medan Maians
  uppehåller honom. Tyvärr ser inte varje försök ut så här utan oftast spawnar det
  upp enorma mängder skedars både ovanpå bron och bakom pelaren som skjuter ihjäl
  alla dina vänner. Då gäller det att avancera mot kungen så fort du ser att det
  börjar sina i anfallet. Dödas dina vänner innan kungen så bör du starta om. Gillar
  du inte tanken bör du retirera och skjuta Skedars medan du inväntar förstärkning.
  
  När kungen väl dött ska du förstås kolla om dina vänner är med. Är dem det kan du
  backa lite och skjuta Skedars som är kvar i området med Phoenix. Är det ingen här
  ska du snabbt undvika Skedars och springa tillbaka till rampen. Det som kommer här-
  näst tycker jag är så pass svårt att jag har en väldigt annorlunda strategi. Du ska
  nu egentligen uppför rampen, över bron och fortsätta mot andra kungen, men detta är
  ofantligt svårt om du inte har två, helst tre maians som backar upp dig. Problemet
  med detta är att dessa dör oftast under olika tidpunkter och kommer tillbaka i små
  omgångar, vilket innebär att de ensamma springer och dör. Ifall alla dog samtigit
  kan du lugnt ställa dig på bron med din Phoenix och skjuta alla Skedars som kommer
  igenom dubbeldörrarna tills kamraterna kommer. ¤
  
  Ifall du känner dig osäker ska du istället tillbaka till startpunkten och skjuta
  ihjäl alla kamrater som kommer springandes mot dig (plocka upp ammunition från dem
  också). Detta gör att dessa hela tiden spawnar upp vid startpunkten och skjuter du
  dem så fort du ser dem kommer de dyka upp med mycket korta mellanrum vid start-
  punkten. När de är tämligen nära varandra då påbörjar du attacken mot andra kungen.
  Ifall du förlorar dem igen bör du göra på samma sätt igen. Följ bara dina vänner nu
  och använd fulladdade Maulers på alla i din väg. Snart kommer du in i samma rum
  som du slogs mot en klonarmé i sista vanliga uppdraget. Här inne finner du andra
  kungen bakom en pelare och (troligen) spawnande Skedars på vänster sida. Låt dina
  vänner ta hand om Skedars så smyger du försiktigt runt pelaren och prickar ner
  kungen med din Mauler (måste skjuta i huvudet) innan han hinner se dig.
  
  Kungen är utrustad med en Slayer så låt honom för Guds skull inte skjuta. Plocka
  snabbt upp hans Slayer och titta snabbt runt i rummet efter överlevande Maians och
  Skedars. Fly tillbaka till bron vid rampen om du inte har någon back-up. Invänta
  nya Maians och gå sedan till attack ännu en gång. Bakom den andra kungen finns ett
  rum med en pelare. Här är det rejält svårt eftersom det brukar oftast strömma in
  Skedars. Låt dina Maians försöka säkra stället först. Ifall de misslyckas bör du
  avfyra en raket från din Slayer in i alienhavet och sedan snabbt ta dig till andra
  sidan av rummet. Således kommer du ut till den sista kungen. Ifall dina Maians
  verkligen lyckades säkra rummet och öppnar dörren på andra sidan kommer troligen
  den sista kungen avfyra en raket rakt emot dem, så var försiktig så att du inte dör
  här. Ta dig sedan snabbt ut till tredje kungen och avfyra din Slayer rakt emot
  honom. Detta kommer att döda honom omedelbart. Flytta dig omedelbart åt sidan
  eftersom att kungen kan hinna avfyra en sista raket. Du kan också använda en ful-
  laddad Mauler ifall du inte plockat upp Slayern. Grejar du det här ska du ge dig
  en rejäl klapp på huvudet. Du är en riktig kämpe!!
  
  ========================
  Specialuppdrag: The Duel
  ========================
  
  1: Besegra dataDyne-vakt
  2: Besegra Jonathan Dark
  3: Besegra Trent Easton
  
  Hur låser man upp detta uppdrag då? Jo, få guldmedalj med alla vapen på skjutbanan
  i Carrington Institute. Klara spelet på Agent och du borde ha fått fram alla vapen
  utom möjligen Trent's guldmagnum och Phoenix. Lättaste sättet att få fram magnumen
  är att spela Confrontation och avväpna Trent och Phoenixen får du lättast genom att
  döda Elvis på Exploration. Läs i vapenguiden nedan om tips om hur du får guld.
  
  The Duel-konceptet är mycket enkelt. Ta ett par steg framåt, vänd dig om och skjut
  din motståndare. Det rör dig visserligen bara om hologram, men det är ändå en täv-
  ling. Du dör av bara ett enda skott. Din första motstånadre är en dataDyne-vakt
  och han gör alltid precis likadant: tar ett steg åt sidan och skjuter en gång. Han
  träffar alltid. Det finns ett par olika sätt att besegra honom. Vill du göra det så
  renhårigt som möjligt ska du bara trycka lite snabbt på C-upp för att sänka siktet
  till brösthöjd istället för huvudhöjd. Ifall du tycker detta är svårt ska du
  istället springa till höger och gömma dig bakom barriären. Därefter ska du antingen
  snabbt stejfa ut på andra sidan av barriären innan vakten hunnit reagera eller det
  allra lättaste: strejfa försiktigt åt HÖGER tills du bara ser vaktens arm eller
  något. Sedan skjuter du honom tills han dör. Eftersom vakten håller sin pistol i
  handen du inte ser, kan han inte träffa dig. Spring fram mot vakten efter att han
  dött för att plocka upp ammunition.
  
  Nästa motståndare är Jonathan Dark och han springer redan från början in bakom
  barriären. Därefter tar det ett par sekunder innan han rullar ut från slumpmässigt
  vald sida. Han kan inte sikta... alls, så det här är den överlägset lättaste
  motståndare. Spring mot honom och skjut honom bara. Sista motståndaren är Trent
  Easton och han är klart svårast, särskilt om du vill göra det renhårigt. Då måste
  du vända dig om och träffa omedelbart. Missar du första skottet är du död. Trent
  rör sig inte ur fläcken och träffar alltid. Använd samma strategi som på den första
  vakten och du klarar även Trent lätt.
  
  ===================================================================================
  
                    7. Fuskguide
  
  ===================================================================================
  
  Precis som i Goldeneye kan du låsa upp en mängd fusk genom spelets gång. Dels får
  du 17 olika fusk bara genom att klara ett uppdrag med vilken svårighetsgrad som
  helst och dels får du 17 ytterligare fusk genom att klara uppdrag under en speciell
  tid på en speciell svårighetsdrag. Sammanlagt 34 stycken alltså och i tabellen
  nedan kan du se exakt vilka fusk du får av vilka prestationer. Du får endast fusk
  från orignaluppdragen ej från dem gömda. Under tabellen följer en avdelning som be-
  skriver vad alla fusk gör och under dessa följer den riktiga guiden, den som guidar
  dig till hur man får alla fusk som ska tas på tid.
  
  Det finns några allmäna tips som kan vara användbara när du ska klara uppdrag så
  snabbt som möjligt. Det allra viktigaste är, precis som i Goldeneye, att springa
  rätt. Ifall du spelar med kontrolltyp 1.1 ska du trycka kontrollspaken framåt sam-
  tidigt som du håller höger eller vänster C-knapp intryckt. Detta gör att du
  springer på diagonalen och refereras till att "strejfspinga" i den här guiden. Det
  gör dig mycket snabbare, men är endast lämpligt i stora områden där det inte finns
  några fiender. En annan viktig grej är att aldrig hålla A-knappen intryckt för att
  välja vapen och föremål. Använd Start-menyn istället eftersom att tiden inte går
  medan spelet är pausat.
  
  Någonting som du verkligen måste veta är att spelet "håller på" medan du tittar på
  inledningssekvenser. Ifall vi säger att en vakt patrullerar mellan en dörr och en
  hiss. Ifall du trycker bort inledningssekvensen till ett uppdrag på en gång så
  befinner han sig vid dörren när uppdraget startar, men ifall du istället tittar på
  sekvensen från början till slut patrullerar vakten under tiden. När du trycker bort
  sekvensen har han alltså hunnit mycket längre än om du har gjort det från början.
  Detta är nyckeln till att klara vissa fusk så läs noga vad det står om detta i
  guiden nedan. Slutligen ska jag säga att har du klarat Perfect Agent så kommer inte
  dessa fusk bli några problem. Inget av dem kommer ens i närheten av Invincibility
  i Goldeneye. Alla Perfect Agent-tider är jättegenerösa, så har du klarat dessa upp-
  drag som vanligt någon gång kommer inte tiderna bli några problem. Tightare
  tider är istället Agent och Special Agent, men de blir å andra sidan inga större
  problem när du redan klarat Perfect Agent. Faktum är att jag satt ut svårighets-
  grader på dem alla och ingen når 5/5.
  
  Fusk                 Tid   Uppdrag     Svårighetsgrad
  -----------------------------------------------------------------------------------
  FUN
  DK Mode                -----  Stealth     -----
  Small Jo               -----  Reconnaissance  -----
  Small Characters           -----  Infiltration   -----
  Team Heads Only            -----  Espionage    -----
  Play as Elvis             07:59  Rescue      Perfect Agent
  Slo-mo Single Player         -----  Investigation  -----
  
  GAMEPLAY
  Invincible              03:50  Escape      Agent
  Cloaking Device            01:40  Reconaissance  Agent
  Marquis of Queensbury Rules      01:30  Defection    Special Agent
  Jo Shield               -----  Nullify Threat  -----
  Super Shield             01:45  Defense     Agent
  Enemey Shields            -----  Defense     -----
  Enemy Rockets             -----  Exploration   -----
  Perfect Darkness           -----  Confrontation  -----
  
  WEAPONS FOR JO IN SOLO
  Rocket Launcher            -----  Extraction    -----
  Sniper Rifle             -----  Hostage One   -----
  SuperDragon              -----  Escape      -----
  Laptop Gun              -----  Antiterrorism  -----
  Phoenix                -----  Covert Assault  -----
  Psychosis Gun             02:00  Stealth     Perfect Agent
  Trent's Magnum            02:50  Confrontation  Agent
  FarSight               07:27  Nullify Threat  Perfect Agent
  
  CLASSIC WEAPONS FOR JO IN SOLO
  PP9i                 Ta guld på skjutbanan
  CC13                 Ta guld på skjutbanan
  KLO1313                Ta guld på skjutbanan
  KF7 Special              Ta guld på skjutbanan
  ZZT (9mm)               Ta guld på skjutbanan
  DMC                  Ta guld på skjutbanan
  AR53                 Ta guld på skjutbanan
  RC-P45                Ta guld på skjutbanan
  
  WEAPONS
  Classic Sight             -----  Defection    -----
  Unlimited Ammo - Laptop Sentry Gun  03:55  Antiterrorism  Perfect Agent
  Hurricane Fists            02:03  Extraction    Agent
  Unlimited Ammo            07:07  Exploration   Special Agent
  Unlimited Ammo, No Reloads      03:11  Espionage    Special Agent
  X-Ray Scanner             -----  Rescue      -----
  R-Tracker/Weapon Cache Locations   -----  Battle Shrine  -----
  All Guns in Solo           05:31  Battle Shrine  Perfect Agent
  
  BUDDIES
  Velvet Dark              Inget fusk! Tillgäng från början!
  Pugilist               06:30  Investigation  Perfect Agent
  Hotshot                05:00  Infiltration   Special Agent
  Hit and Run              02:30  Hostage One   Special Agent
  Alien                 05:17  Covert Assault  Special Agent
  
  ================
  Fuskbeskrvningar
  ================
  
  FUN
  Det som identifierar dessa fusk är att de är lite skämtsamma. Meningen är att du
  ska skratta åt dem. Dessvärre så finns det ingen vidare skillnad mellan dessa och
  Gameplay. Slo-mo skulle väl lika gärna kunna vara där. Alla utom dem två sista
  gäller i båda Combat Simulator och Solo Mission. De två sista funkar inte i Multi.
  
  DK Mode - Stealth
   Alla människor får stora huvuden och händer. Helt enorma faktiskt, bra mycket
   större en i Goldeneye. DK syftar alltså på apan Donkey Kong, en Nintendokaraktär
   Rare fick använda sig av under 90-talet. Jag tycker det fortfarande är kul, men
   tyvärr gäller det inte Skedars kroppar.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Small Jo - Reconnassance
   Joanna är mycket liten helt enkelt. Till skillnad från Goldeneye gäller detta
   även i filmsekvenserna och det ser verkligen komiskt ut. Det är ändå lite samma
   effekt som att ständigt ducka. Därför är det inte så häftigt.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Small Characters - Infiltration
   Alla karaktärer utom du och Skedars är pyttesmå. Riktigt kul att jaga pysslingar
   på banorna. Prova till exempel att spela en match med två DarkSims med automatics
   hehe. Helt omöjligt att träffa! Kul idé tycker jag ialla fall.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Team Heads Only - Espionage
   Fattade inte alls det här först så jag kollade en annan guide. Alla huvuden från
   spelet byts ut (utom ditt eget) och blir ersatta av tillverkarnas egna. Du skiter
   alltså folk från Rare och då är även Simulanterna i Combat Simulator utbytta
   förstås. Nja... roligare kan man ha, även om idén är kul.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Play as Elvis - 7:59, Rescue, Perfect Agent
   Spela som Elivs... woo... Du är helt enkelt Elvis överallt och i alla sekvenser.
   Enda anledningen till att det inte får 1 i betyg är för att det fick mig att
   skratta på introt till Espionage när Elvis tittar igenom kikaren med pannan.
   Gäller inte Combat Simulator.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Slo-mo Single Player - Investigation
   Som titeln antyder gäller det bara Solo Missions eftersom du ändå kan välja detta
   i Combat Simulator. Med det här fusket så blir allting (inklusive dig själv)
   ungefär en tredjedel så snabbt. Som att ständigt ha en Combat Boost igång kan man
   säga. Vet inte vilket jag tycker är roligast av det här och Slow Animation i
   Goldeneye (där var man inte själv i Slow Motion), men uppdragen blir helt klart
   väldigt intressanta.
   Mitt betyg: 3/5
  
  GAMEPLAY
  Skillnaderna mellan Gameplay, Fun och Weapons kan tänkas lite luddig, men man kan
  tänka så att Gameplay-grejerna är fokuserade på själva spelandet och på hur fiender
  är utrustade, medan Weapons är fokuserat på spelarens vapen. Däremot har jag INGEN
  aning om varför X-Ray Scanner ligger på vapen och inte Gameplay eller varför i såna
  fall inte båda X-Ray och Cloaking borde ha legat på Weapons. De flesta Gameplay
  funkar i Combat Simulator också, men inte Marquis, Enemey Shields och Enemy Rockets
  eftersom att dessa har med vakter att göra.
  
  Invincible - 03:50, Escape, Agent
   Lyssna bara på det. Invincibility! Odödlighet! Det enda som kan döda dig är fall
   ner i mörka gropar. Inget annat kan röra dig alls, du flyger inte ens bakåt.
   Skoj, eller hur? Dessutom är det lätt att få i det här spelet istället för före-
   gångarens huvudvärk. Fast... lite svårare kunde det väl vara?
   Mitt betyg: 5/5
  
  Cloaking Device - 01:40, Reconaissance, Agent
   Cloaking Device är en taskig ersättning till Bond Invisible. Som du ser finns det
   ingen Dark Invisible utan du får Cloaking istället. Bara 120 sekunder och så fort
   du bara nyser så syns du ändå. Och av någon anledning så ser vakterna dig omedel-
   bart och har reaktionsförmåga som aldrig förr om du dyker upp ur tomma intet.
   Lite plåster på såren är att du kan kombinera det med Unlimited Ammo och då har
   du oändligt.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Marquis of Queensbury Rules - 01:30, Defection, Special Agent
   Marquis of Queensbury Rules är rätt kul eftersom att varenda vakt kommer endast
   att försöka slåss mot dig. Ingenting förhindrar dig från att skjuta dem dock.
   Gäller dessvärre inte mot simulanter i Combat Simulator.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Jo Shield - Nullify Threat
   Umm... Du startar alltid med en sköld. I Combat Simulator kommer den tillbaka
   varje gång du dör.
   Mitt betyg: 1/5
  
  Super Shield - 01:45, Defense, Agent
   Precis samma som ovan, men skölden är mycket starkare. Fixa fram Invincible
   istället. Mycket lättare!
   Mitt betyg: 2/5
  
  Enemey Shields - Defense
   Alla fiender har sköld. Detta gör dem alltså rejält mycket tåligare och försvårar
   spelet enormt. Gäller dock inte i Combat Simulator.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Enemy Rockets - Exploration
   Haha! Lika underhållande som i Goldeneye, om inte strået bättre. Alltså, alla
   vakter i hela spelet har Rocket Lauchers. I Goldeneye var det bara sådana som
   var utstationerade eller patrullerade. Att överleva på Agent är en rejäl bedrift,
   men enormt kul att fly undan galna raketer. Detta funkar förstås inte i Combat
   Simulator.
   Mitt betyg: 4/5
  
  Perfect Darkness - Confrontation
   Rätt kul faktiskt. Som du kanske märkt så blir rum mycket mörka om du skjuter
   sönder alla lampor. Det är det som hänt här, men nu är det inte ens något som
   sprakar. Allt är nästan kolsvart! Du får ett par Night Vision och dessutom kan du
   se ljus när du skjuter. Det lite knäppa är att det är precis lika mörkt på banor
   som Hostage One även om det är mitt på ljusa dan. Något som är häftigt är att
   allt fokus hamnar på dem vackra himlar Rare skapat. Se även Combat Simulator-
   banorna som nästan alla har någon utomhussektion.
   Mitt betyg: 3/5
  
  WEAPONS FOR JO IN SOLO
  Vapen som blir tillgängliga i Solo Missions. Inget konstigt med det. Du får även
  lite ammuntion.
  
  Rocket Launcher - Extraction
   Spelets mest destruktiva vapen är inte helt fel. Dessvärre får du bara tre rak-
   eter så försök kombinera med Unlimited Ammo.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Sniper Rifle - Hostage One
   Prickskytte funkar inge vidare i Perfect Dark. Varför? Jo för att upplösningen är
   värdelös och det laggar hela tiden, för att inte tala om hur mycket det laggar på
   avstånd. 200 kulor har du att slösa på ingenting.
   Mitt betyg: 2/5
  
  SuperDragon - Escape
   Enligt min egen ödmjuka åsikt spelets bästa vapen. God automateld blandat med en
   Devastator. Kan det bli bättre? 200 kulor och 20 granater är inte illa.
   Mitt betyg: 4/5
  
  Laptop Gun - Antiterrorism
   Bästa SMGn som du dessutom kan sätta upp på vägar som en automatisk kulspruta.
   Skoj! 200 kulor får du.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Phoenix - Covert Assault
   Inte lätt att säga om det är Mauler, Phoenix eller DY357-LX som är bästa pistolen
   men Phoenix är verkligen inte fy skam. Särskilt inte på Rescue där man faktiskt
   hittar en. 200 kulor får du även här.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Psychosis Gun - 02:00, Stealth, Perfect Agent
   Psychosis Gun är kul eftersom att den gör så att vakter allierar sig med dig.
   Tyvärr så får du bara fyra skott även om du har Unlimited Ammo. Spelet pallar
   helt enkelt inte mer. Den mörbultar N64:an som det är.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Trent's Magnum - 02:50, Confrontation, Agent
   Dödar alltid med ett skott och du har dessutom 80 på dig. Det här är Perfect
   Darks egen Golden Gun och här finns ingen Gold PP7 som tar bort nöjet för dig.
   Mitt betyg: 4/5
  
  FarSight - 07:27, Nullify Threat, Perfect Agent
   Det skulle möjligen bara vara FarSight som förstör det roliga. Här har du också
   80 kulor (eller orbs) och denna dödar också med endast ett skott. Långsamare än
   guldmagnumen, men kan skjuta igenom väggar. Varför får då inte FarSight också en
   fyra i betyg? Är den gjord i guld kanske? Tänkte väl det...
   Mitt betyg: 3/5
  
  CLASSIC WEAPONS FOR JO IN SOLO
  Helt enkelt de åtta huvudvapnen från Goldeneye 007, Perfect Darks föregångare.
  Detta tycker ialla fall jag är hur coolt som helst så räkna inte med att något av
  dessa vapen får under en trea i betyg. Hehe, dessa vapen är ofta lite bättre än
  Perfect Darks motsvarigheter. De heter tyvärr inte samma sak som vapnen i före-
  gångaren på grund av rättighetsorsaker. Rare har ju inte Bond-licensen längre.
  Många av dessa har dessutom riktiga vapen som förebilder. För att låsa upp dessa
  fusk ska du ta guldmedaljer med alla vapen på skjutbanan. För att låsa upp vapen
  på skjutbanan och ta medaljer ska du läsa i Vapenguiden. Dessvärre känner jag inte
  till exakt vilka vapen du måste ta guld på för att låsa upp vilka Goldeneye-vapen.
  Ta guld på alla vapen så blir alla nedanstående upplåsta. Alla vapen får förresten
  200 kulor också.
  
  PP9i
   Bonds huvudvapen i Goldeneye. Heter PP7 där, heter Walther PPK på riktigt. Lika
   pricksäker som förut.
   Mitt betyg: 4/5
  
  CC13
   Ryssarnas favoritpistol. I Goldeneye kallades den DD44 Dosovei, på riktigt TT33
   Tokarev. Smäller ordentligt när du använder den.
   Mitt betyg: 3/5
  
  KLO1313
   Ryska kommandosoldaters favorit. I Goldeneye kallades den , på riktigt är jag
   inte helt hundra. Var enormt dålig i föregångaren, men inte riktigt lika illa
   här faktiskt.
   Mitt betyg: 3/5
  
  KF7 Special
   Ryssarnas favoritvapen överhuvudtaget... och alla terroristers på riktigt.
   I Goldeneye kallades den KF7 Sovjet, på riktigt AK47 Kalasjikov. Funkade alltid
   bra i föregångaren.
   Mitt betyg: 4/5
  
  ZZT (9mm)
   Användes av Janus elitsoldater. I Goldeneye kallades den Zmg 9mm, på riktigt är
   det väl någon typ av Uzi. Overkligt bra vapen.
   Mitt betyg: 4/5
  
  DMC
   Användes av Janus fotsoldater. I Goldeneye kallades den D5K Deutsche, på riktigt
   MP5. Mediokert, men effektivt.
   Mitt betyg: 3/5
  
  AR53
   Användes av Janus själv och hans allra bästa soldater. I Goldeneye kallades den
   AR33 US Assault Rifle, på riktigt är det amerikanska arméns M16. Näst bästa
   vapnet i Goldeneye.
   Mitt betyg: 4/5
  
  RC-P45
   Användes av Janus bästa elitsoldater. I Goldeneye kallades den RC-P90, på riktigt
   är det en SMG som kallas VASR eller någonting sådant. Goldeneyes riktiga über-
   vapen. Fick ju till och med en uppföljare i form av RC-P120 i Perfect Dark.
   Mitt betyg: 4/5
  
  WEAPONS
  Skillnaden mellan detta och Gameplay är att det här är helt fokuserat på dina vapen
  utan att egentligen ge dig nåot nytt vapen. Allt detta funkar i Combat Simultor
  utom X-Ray och All Guns.
  
  Classic Sight - Defection
   Lite lamt om det inte fore för nostalgifaktorn. När du trycker på R-knappen får
   du istället se Goldeneyes röda motsvarighet. Lite komiskt att du inte kan ställa
   in mål med CMP150 med den. Fördelen är ju förutom nostalgin att det röda siktet
   utmärker sig MYCKET mer.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Unlimited Ammo - Laptop Sentry Gun - 03:55, Antiterrorism, Perfect Agent
   Fusket du får är oändlig ammunition till din Laptop Gun, men bara då du placerar
   ut den som autovapen. Du kan alltså placera den på en vägg så slutar den aldrig
   skjuta. Skojig idé, men tämligen opraktiskt i Solo Missions.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Hurricane Fists - 02:03, Extraction, Agent
   Ha! Jättekul grej som gör att du slår otroligt fort. Du kan nästan ersätta ett
   sämre vapen med detta.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Unlimited Ammo - 07:07, Exploration, Special Agent
   Obegränsat med ammuntion till alla vapen. Helt suveränt om det inte för att det
   finns en uppgradering precis nedan. Kul att de tog med detta från Goldeneye.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Unlimited Ammo, No Reloads - 03:11, Espionage, Special Agent
   Precis som ovan, men du behöver aldrig ladda om. Du kan alltså skjuta raket efter
   raket utan att sätt i nya. Praktiskt, eller hur? Ett måste tillsammans med All
   Guns.
   Mitt betyg: 4/5
  
  X-Ray Scanner - Rescue
   Röntgenglasögon. Ingenting märkvärdigt, men du kan faktiskt upptäcka hemligheter
   med dem. Funkar inte i Combat Simulator av någon anledning.
   Mitt betyg: 2/5
  
  R-Tracker/Weapon Cache Locations - Battle Shrine
   En innovativ grej. När du sätter igång den så visas alla "gömda" vapen på banan.
   Det är ändå tämligen svårt att hitta dem så läs i Vapengömmor om du vill hitta
   alla. R-Tracker finns även i Combat Simulator, men jag har ingen aning om vad det
   ska vara bra för.
   Mitt betyg: 4/5
  
  All Guns in Solo - 05:31, Battle Shrine, Perfect Agent
   All guns-fusket är precis lika roligt som det låter. Alla vapen i spelet inklu-
   sive Psychosis Gun och Goldeneye-vapnen. Dessvärre får du bara den mängd ammu-
   nition som du startar uppdraget med. Unlimited Ammo är nästan ett måste om det
   här ska vara underhållande. Fungerar inte i Combat Simulator naturligtvis.
   Mitt betyg: 5/5
  
  BUDDIES
  Detta funkar ENDAST i Co-operative, så bli inte förvånad när intenting händer i
  Solo Mission. Den karaktär som vanligtvis hjälper dig är Velvet Dark om inte någon
  mänsklig spelare är med. Hon är tämligen ordinär och använder aldrig någonting
  annat än Falcon 2. Hon är initialt förkryssad i den här fuskmenyn. Men välj någon
  av dem andra istället. Dessvärre så räknas det då inte som att du klarar uppdragen.
  Håll A-knappen intryckt och tryck på Z två gånger så får du välja om din Simulant
  ska vara Aggressive (attackera mycket), Passive (ta det lugnt) eller Stealth
  (använda Cloaking och vara sneaky).
  
  Pugilist - 06:30, Investigation, Perfect Agent
   Nja, nog finns det roligare fuskmedhjälpare. Pugilist betyder helt enkelt boxare
   och boxas är precis vad han gör. Han har inte ens ett vapen. Nåväl, han ser ialla
   fall väldigt cool ut.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Hotshot - 05:00, Infiltration, Special Agent
   Denna nisse ser ut som en Carrington Institute-agent. Han är en riktig hotshot
   med en magnum och en guldmagnum. Han är orädd som en annan Hero-karaktär och
   skjuter folk till höger och vänster. Han är mycket användbar på grund av guld-
   magnumen som dödar allt. Skjut honom och du får hans vapen istället. Du får
   åtminstone tio skott till DY357-LX.
   Mitt betyg: 3/5
  
  Hit and Run - 02:30, Hostage One, Special Agent
   Hit and Run är en fusksimulant du kan använda i Co-Operative. Han har en K7
   Avenger vilken han använder lite hastigt och sedan lägger benen på ryggen. Han
   ser precis ut som en gammal lärare till min bror, fast i Mr. Blonde-kläder. Nja,
   inte en speciellt duktig hjälpreda det här.
   Mitt betyg: 2/5
  
  Alien - 05:17, Covert Assault, Special Agent
   Det här är en duktig sak. En Maian med en RC-P120. Gillar du inte hur han sköter
   sig kan du ju skjuta honom för samma vapen. Men denna nisse kan verkligen sikta.
   Mitt betyg: 3/5
  
  =========
  Defection
  =========
  
  1:30
  Special Agent
  Marquis of Queensbury Rules
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  Ett ganska svårt fusk faktiskt, men gör du bara som jag säger ska du inte få så
  stora problem. För det första är det A och O att avsluta inledningssekvensen i
  rätt tid. Detta måste du göra för att tajma hissarna så att du slipper vänta på
  dem. Tryck bort sekvensen i slutet precis när Carrington säger: "Good luck Pefect
  Dark!" Därefter hoppar du genast ner till vänster och skjuter vakten i dörr-
  öppningen om han står där. Härefter skjuter du inga fler vakter förrän jag säger
  till. Tryck på Start och byt till ECM Mine. Spring snabbt nedför rampen och kasta
  en på skärmen. Spring nedför följande trappor och tryck på B-knappen vid närmsta
  hissen för att kalla fram den. Medan den åker upp till dig springer du in i
  Cassandra kontor och slår ned henne så att du får halsbandet. Spring snabbt till-
  baka ut till hissen du kallade på och gå in i den. Den andra hissen stannar på
  andra våningar så den vill du inte ta.
  
  När du når bottenvåningen ska du snabbt springa in i rummet med externa hubben.
  Skjut vakten som står utanför och när du kommer in bör du snabbt skjuta alla tre
  vakter här inne. Du kan ju förstås försöka kasta in en ECM Mine på hubben direkt,
  men vakterna hinner då troligen skjuta dig så pass mycket att du inte kan kasta
  den ordentligt. Så nä r den är kastad springer du raka vägen mot hissen och det
  borde således vara avklarat. Nyckeln är att inte vänta något på den andra hissen.
  
  =============
  Investigation
  =============
  
  06:30
  Perfect Agent
  Pugilist
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  Eftersom att du måste klara den här banan på Perfect Agent under tidspress är det
  ju naturligtvis svårt, men tiden är faktiskt inte särskilt utmanande. Världs-
  rekordet ligger på två minuter eller något sådant så du kan föreställa dig hur
  långsam du faktiskt kan vara. Följ bara min vanliga guide, men tänk på att inte
  göra en massa nedslöande moment som att vänta in vakter och sådant. Sedan finns det
  förstås några andra grejer du kan tänka på för att dra ner sekunderna något. Efter-
  som att det är en servicerobot som måste öppna en dörr för dig i början bör du inte
  hoppa över hela introsekvensen. Tryck igång uppdraget ungefär när vakten tittar
  runt i hissen. Därefter springer du snabbt till dörren som skall öppnas.
  
  Istället för att fotografera isotopen på en gång bör du endast ställa ut kameran
  och sedan springa vidare. Koppla dig till Camspyen medan du står i hissen till K7
  Avenger eftersom att du då ändå är inaktiv. Du kan behöva göra detta i två omgångar
  en gång för att hissas ned och en för att hissas upp. Sedan ska du också försöka
  tima dig så att du kommer igenom laserstrålarna till tredje säkerherhetssektorn.
  Service-roboten kommer förbi en gång i minuten så det gäller att du kommer fram på
  rätt ställe. Min robot kom runt 3:20, 4:20 och så vidare. Ifall du kommer dit till
  4:20 har du fortfarande en mycket god chans att fixa fusket. Därefter är det bara
  raka vägen. I allra sista korridoren så finns det ju tre kulsprutor. Antingen
  skjuter du ner dem som vanligt eller också strejfspringer du som en galning under.
  Ifall du har strejfsprungit rätt ska du inte ha tagit mer än högst ett skott. Har
  du gott om energi, men lite tid är det ju självklart så här du ska göra. Är fallet
  tvärtom är det naturligtvis bättre att skjuta ner.
  
  ==========
  Extraction
  ==========
  
  2:03
  Agent
  Hurricane Fists
  Svårighetsgrad: 2/5
  
  Kan vara ett ganska svårt fusk att få, men som tur är så är det Agent-nivå. På
  bottenvåningen måste du göra flest snabba värderingar. Du måste nå hissen inom
  tjugofem sekunder annars tar det en evighet att få ner den igen, men skjuter du
  inga vakter så blir Dr Caroll dödad. Jag rekommenderar dig att ignorera de första
  fyra vakter du ser och sedan skjuta den femte medan du springer mot honom. Strunta
  i vakt sex och sju på framsidan, men skjut vakt åtta. Därefter har du fyra vakter
  kvar. Vakt tre och fyra som du undvek tidigare och nio och tio ovanför trappan.
  Skjut åtminstone en av trean och fyran och fly sedan rakt in i hissen. Medan dörren
  stängs skjuter du nian och tian genom dess glasruta. Således borde Dr. Caroll klara
  sig. Vänta INTE på att han kommer ikapp hissen.
  
  När du når följande våning ska du bara ta nästa nästa hiss upp. Du måste inte
  skjuta livvakterna här på Agent-nivå. På nästa våning går du runt till andra sidan
  av den. Helst ignorerar du bara vakterna och sätter något enstaka skott i dem i
  förbifarten. Tänk på att du måste ständigt sprigna. Ta trapporna upp till nästa
  våning och plocka upp raketgeväret. Utrusta dig med nämnda raketgevär och fortsätt
  upp på vinden. Så fort du kan ska du skjuta iväg raketen mellan livvakterna längst
  bort. Ta fram Falcon 2 och skjut sedan dem tre sista vakterna. Spring ut och klart!
  
  ===========
  Hostage One
  ===========
  
  2:30
  Special Agent
  Hit and Run
  Svårighetsgrad: 4/5
  
  Anses väl vara bland de svåraste fusken så hur grejade jag tiden då. Världsrekordet
  http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html. Titta på den
  här filmen och gör sedan precis som denna PD-gud gjorde, fast långsammare. Jag
  rekommenderar dig att du skjuter på dem flesta vakter som kommer i din väg. Det
  viktigaste är att du tar precis samma rutt runt villan som han gjort. Ifall den här
  länken inte fungerar när du läser detta bör du kontakta mig på en gång så att jag
  kan skriva det här mer utförligt. Ärligt talat så är denna film allt du behöver för
  att veta hur snabb du måste vara. Skulle du matcha hans tid så har du klarat dig
  1:11 under fuskgränsen. Hehe!
  
  =======
  Stealth
  =======
  
  02:00
  Perfect Agent
  Psychosis Gun
  Svårighetsgrad: 2/5
  
  Chicago är ett uppdrag som bör gå ganska fort så det skulle inte förvåna mig så
  mycket ifall du grejar det här första gången du klarar banan på Perfect Agent.
  Tiden är inte alls några problem, du sätter den säkert någon minut under gränsen.
  Ialla fall om du använder den här strategin. Se världsrekordet för ökad förståelse:
  http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html
  Jag har helt enkelt modifierat denna strategi.
  
  Så här går det till ialla fall. Hoppa inte över inledningssekvensen på en gång utan
  vänta tills Carrington avslutat sin första mening. Ta inte fram ditt vapen utan
  spring omedelbart framåt och slå den första vakten i ryggen. Spring snabbt igenom
  följande gränd och titta direkt åt vänster för att se en FBI-agent. Slå honom
  genast och han kommer att falla. Strunta i de två vakter du ser längre bort på
  gatan och gå istället in i gränden till höger direkt. Skjut vakten du träffar på
  och fortsätt genom grändn tills du ser FBI-agenten. Skjut honom snabbt och vänd
  dig sedan om för att skjuta ner eventuella förföljare. Strax kommer 2-3 vakter från
  där FBI-agenten stod. Skjut ner dem också.
  
  I det här lilla bakgränden kan du se en container och en hög med explosiva tunnor.
  Ifall du knuffar containern mot dem explosiva tunnorna och sedan skjuter sönder
  tunnorna kommer dessa spränga containern också. Ur containern faller en BombSpy som
  är själva nyckeln till den här strategin. Fortsätt nu in i området där du nyss sköt
  agenten. Spring genast ut på huvudgatan och kasta Tracer Bug på limousinen. Ställ
  dig sedan mot G5 Building och skicka ut BombSpy. Skicka denna rackare rakt mot
  vakterna som vaktar ingången och detonera den i mitten av dem. Således klarar du
  uppgift 4 utan att behöva programmera om taxin. Spring ner i kloaken och hämta din
  utrustning för uppgift 1 och sedan bort mot brandstegen. Ignorera vakterna utan
  kasta bara upp din Remote Mine på närmaste våningen. Bry dig inte om räcket efter-
  som att minan bara flyger igenom det och fastnar på den igenmurade dörren. Därefter
  är det bara att springa raka vägen mot G5 Building och du har troligen klarat detta
  fusk långt under gränsen.
  
  =============
  Reconaissance
  =============
  
  1:40
  Agent
  Cloaking Device
  Svårighetsgrad: 4/5
  
  Helt klart en av de allra mest tighta tiderna, troligen den allra mest tighta. Tur
  att det är Agent så att man ialla fall inte dör mellan varven. Du MÅSTE använda dig
  av en "bugg" för att kunna klara det här. Buggen skalar bort lite drygt en minut
  på tiden. Världsrekoret ligger på 0:38, så då kan du förstå att det är helt omöj-
  ligt att greja det här utan "exploitande". Ska förklara hur det funkar strax. I
  de två rummen med cloakade vakter är där dina sekunder verkligen brinner upp. Här
  rekommenderar jag dig starkt att ta en titt på världsrekordet:
  http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html. Det var så
  här jag lärde mig exakt hur jag skulle springa för att skjuta ihjäl alla vakter så
  fort som möjligt.
  
  Resten av uppdraget är tämligen enkelt. Var noga med att verkligen skjuta vakterna
  i rummet innan mötesrummet och spring sedan upp på ledningarna nära taket. Sätt ut
  din Camspy, men skicka INTE in den i mötesrummet än (precis som filmen visar).
  Istället fortsätter du raka vägen mot kassaskåpet. Kasta ut din Door Decoder och
  gå sedan omedelbart till Camspyen och skicka in den i mötesrummet. Tryck INTE bort
  sekvensen. Nu kommer spelet tro att Door Decodern räknar ner under själva sek-
  vensen. Du kommer till och med se tiden räkna ner under sekvensen, men din totaltid
  fryses. Så vänta ut sekvensen och tryck INTE bort den när tiden räknat ner. Du
  måste vänta ett par sekunder på att kassaskåpet ska öppnas också. Lika bra att
  vänta ut hela sekvensen. Plocka sedan snabbt upp backupen i skåpet och spring mot
  utgången. Hela svårigheten ligger i att skjuta cloakade vakterna så fort som
  möjligt. Det här övningen måste läggas.
  
  ============
  Infiltration
  ============
  
  05:00
  Special Agent
  Hotshot
  Svårighetsgrad: 2/5
  
  Inget svårt uppdrag, ingen svår tid. Min strategi är lite onödigt snabb, men då ger
  dig den mer tid där du kanske har problem. Så du kan ju anpassa den lite efter eget
  tycke. Tryck bort sekvensen när Carrington sagt sin andra mening. Då kommer du ha
  en vakt på vänster sida och två på höger. Ignorera högra och slå den vänstra i bak-
  huvudet. Now it's just to run. Ignorera miniguns och vakter, ta dig förbi vakt-
  tornet och nedför rampen. Stå still och skjut sönder minigunnen längst ner. Skjut
  nu alla vakter som kommer ivägen för dig. Gå bort till antennen och kasta upp
  Comms Rider.
  
  Spring uppför rampen igen och skjut vakterna längst upp. Ge dig ut på minfältet och
  plocka upp raketgeväret. Genom hålet på andra sidan finner du en sköld så det
  spelar ingen större roll hur mycket energi du förlorat så här långt. Gå runt till
  andra sidan och du borde se en robot stiga vid mekanikern. Ta fram raketgeväret och
  använd sekundära funktionen. Observera att du först måste använda R-knappen för att
  ställa in ditt mål. Det kan ta ett tag innan den träffar dock. Skjut också sönder
  kulsprutan på framsidan av byggnaden och vakter som står i närheten. Skjut ihjäl
  mekanikern och plocka upp hans kodkort.
  
  Spring nu ner till stället du ska spränga och var noga med att kasta en handgranat
  precis där laserstrålarna dyker upp senare. Sätt ut Explosives och gå tillbaka ut.
  Strunta i Dragon-tomtarna om de inte dyker upp precis framför näsan på dig. Jag
  rekommenderar dig att ta den bortre hissen, men gör som du vill. Väl nere i hang-
  aret springer du över golvet snabbt som bara den och skjuter enbart de vakter som
  står i din väg. Fortsätt mot hissen och gör på samma sätt tills du når slutet.
  
  ======
  Rescue
  ======
  
  07:59
  Perfect Agent
  Play as Elvis
  Svårighetsgrad: 4/5
  
  Huuu! Detta hade jag problem med. Tiden är egentligen inga problem, men jag har
  verkligen svårt för själva uppdraget och stressen på samma gång. För det första
  kan jag säga: följ guiden ovan! Och för det andra: hämta Phoenix! Och för det
  tredje: skynda långsamt! Att hämta Phoenix (kan du också läsa om i Perfect Agent-
  delen) tar ungefär en minut extra, men det är verkligen värt det. Hela uppdraget
  blir sååå mycket lättare. Jag ska här bara hjälpa dig med första delen av uppdraget
  eftersom att det finns lite knep man kan använda sig av för att spara massor av
  tid. Således kan du lätt hamna en minut under gränsen första gången du klarar det.
  
  Först och främst gäller det att avsluta intosekvensen på EXAKT rätt sekund. Precis
  efter att Jonathan har satt igång svävande dynamiten säger Joanna "Cute, very cute"
  eller något sånt. PRECIS efter att han sagt första "Cute" trycker du bort sekvensen
  och strejfspringer snabbt som en skållad hamster till första hissen. Ifall du
  gjorde rätt kommer det var tajmat så att alla vakter har ryggarna vända mot dig
  samtidigt. Detta gör att du kan glida in i hissen precis innan den far uppåt utan
  att någon ser dig. Ifall en eller två ser dig är det ingen fara. Det gäller bara
  att inte blir träffad med än en gång. Därefter springer du direkt mot Phoenixen.
  När du hämtat Phoenixen och är på väg ned från rummet med hissen så kan det ha
  samlats ett helt gäng vakter. Var beredd på att skicka iväg ett explosivt skal och
  alla dör på en gång. Likaså kan du möta vakter på vägen, men det borde inte vara
  någon större fara. Resten av uppdraget är bara att följa guiden som vanligt.
  
  ======
  Escape
  ======
  
  03:50
  Agent
  Invincible
  Svårighetsgrad: 2/5
  
  Så du räknar med att Invincible ska vara minst lika svårt att få här som i Golden-
  eye? Inte då, här är det jättelätt och dessutom på Agent-nivå. Faktum är att inget
  fusk kommer ens i närheten av Facility-helvetet svårighetsgradsmässigt. Hursomhelst
  så är detta fusk inte särskilt svårt i PD. Helst ska du följa vanliga Agent-guiden
  med några undantag. Komihåg att vara snabb hela tiden och aldrig stanna för att
  döda vakter. När du hittat Jonathan ska du däremot vara noga med att skjuta alla
  vakter på vägen till hemliga hangaret eftersom att Jonathan annars stannar och
  försöker skjuta dem. När du kommer in i hangaret så skjuter du vakten en bit där-
  ifrån och springer omedelbart ner till Elvis.
  
  Direkt efter sekvensen går du tillbaka upp till hålet och skjuter vakterna som
  dykt upp medan Elvis och Jonathan joggar till UFO. Besök dem sedan. Nu kommer vi
  till det lite tidskrävande som du bör klara även om du inte gör rätt här, men du
  får många sekunder till godo ifall du utnyttjar denna bugg. Hursomhelst är det kört
  ifall du inte ser till att Jonathan släpper ut er (läs om detta i vanliga Agent-
  strategin). Medan ni pratar så ska du helst knuffa Jonathan mot rampen. Ifall du
  lyckas med detta ska du springa förbi honom direkt efter att han slutat prata och
  sedan springa raka vägen mot konsolerna, vilka DU aktiverar. Ifall du inte lyckas
  knuffa på Jonathan är det viktigt att du inte passerar honom innan rampen eftersom
  att han då kommer att avläsa det som att du öppnar dörrarna istället.
  
  =========
  Espionage
  =========
  
  03:11
  Special Agent
  Unlimited Ammo, No Reloads
  Svårighetsgrad: 4/5
  
  Helt klart ett av de svåraste fusken. Jag kan inte alls bestämma mig vilket avslut
  på banan som är bäst: stegen eller direkt in i planet. Så därför tänker jag ta med
  båda två. Oavsett vad du väljer så ser början av uppdraget likadant ut. Avsluta
  introsekvensen omedelbart. Här ska du vara grymt snabb och skjuta fienderna med
  Crossbow. Börja med killen runt hörnet, han som går härifrån och sedan han vid
  larmet. Ladda om och skjut dem i grottan. Gå in i hissen som leder till portföljen.
  Den borde vara där om du är vid hissen inom 45 sekunder ialla fall.
  
  Följ hissen uppåt och ta ut DrugSpy medan du åker uppåt. Kör sedan ut DrugSpyen och
  ställ den så att den blockerar hissdörren. Detta gör att du inte måste vänta på
  hissen när du far tillbaka. Plocka upp portföljen och kom ihåg att knocka båda
  tjänstemännen här uppe. Spring tillbaka till hissen och plocka upp DrugSpyen medan
  du gör detta. Fortsätt nu som vanligt på uppdraget, men kom ihåg att strejspringa
  hela tiden. När du når stället där du klarar uppgift 3. Härifrån har du två vägar
  att välja bland. Båda fungerar, men jag kan inte lova vilken som är bäst. Prova
  båda och välj den som passar dig bäst.
  
  Den första gäller alltså vägen under planet. Från uppgift 3-rummet springer du raka
  vägen mot lasthissen, alltså den närmaste hissen som leder nedåt. Aktivera den
  omedelbart och du måste vänta cirka 20 sekunder på den. Under denna tid skjuter du
  iväg enstaka salvor mot fienderna i korridoren och tar skydd bakom vägg. K7 Avenger
  kräver verkligen sin man för att fungera effektivt. Tänk på att det står en vakt
  med magnum här. När hissen kommer måste du rida med den nedåt. Så fort du kommer
  ner ska du skjuta på skärmen lite längre bort och sedan springa som en idiot mot
  lasersrålarna. Det finns ett stätt att ta dig igenom med flyt, men då gäller det
  att du är orädd och vet exakt vilken väg du måste ta igenom. Du kan inte sluta röra
  dig eftersom att du då mister flyt och missar troligen den tajta tidsgränsen.
  
  Den andra vägen är alltså vägen in i planet den vanliga vägen. Från uppgift 3-
  rummet rusar du raka vägen mot den andra hissen istället. Här gäller det att
  springa konstant och verkligen döda vakterna i farten. Ju långsammare du är desto
  fler vakter hinner spawna upp. Var noga med att plocka upp en Dragon från en dödad
  vit vakt under springturen. Ta fram denna och kasta den som Proximity Mine i sista
  kröken innan hissen. Detta måste du lära dig göra medan du springer. Kalla sedan
  fram hissen och vänd dig om. Nu är det så här att inga vakter får du se dig gå in
  i hissen eftersom att de då kommer att kalla hem hissen igen, vilket sabbar din
  tid. Din Dragon kommer att explodera och döda en massa förföljande vakter, men dem
  i rummet bredvid kan ha sett dig. Skjut dem så fort de kommer och gå in i hissen så
  fort det är tomt i korridoren.
  
  Hissen kommer att fara till allra nedersta våningen, men hit ska du inte. Istället
  trycker du på B-knappen igen och hissen far upp en liten bit så att det enda du
  behöver göra är att följa gången till vänster och du befinner dig strax i planet.
  Var det så att det fanns vakter i korridoren som såg dig åka ner kommer inte hissen
  att stanna här utan åka hela vägen upp igen och då är det kört, garanterat.
  
  =============
  Antiterrorism
  =============
  
  03:55
  Perfect Agent
  Unlimited Ammo - Laptop Gun
  Svårighetsgrad: 2/5
  
  Haha! Ett av de lättaste Perfect Agent-uppdragen har en av de lättaste tiderna.
  Handen på hjärtat klarade jag den här tiden första gången jag klarade uppdraget på
  Perfect Agent. Dessutom startade jag ifrån mitten av planet, inte botten (!) Enda
  fusk jag klarat på det viset. Enda anledningen till att det inte får 1/5 är att det
  just är Perfect Agent. Följ bara min Perfect Agent-guide ovan eftersom att den
  bygger på att man ska klara uppdraget så fort som möjligt. Skulle du mot all för-
  modan få problem kan du ju tänka på att du sparar nästan en minut på att starta
  uppdraget från botten av planet. Sätt bara igång Espionage på Agent och gå in i
  planet genom laserstrålarna under planet.
  
  =============
  Confrontation
  =============
  
  02:50
  Agent
  Trent's Magnum
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  Inte speciellt svårt faktiskt. En sak måste du dock tänka på om du ska ha någon
  chans och det är att att fixa fram svävaren. Ifall den inte står bakom dig där du
  börjar måste du spela igenom föregående uppdrag och bege dig till botten av planet.
  Slå vakten allra längst bort för att få nyckelkort. Gå sedan till rummet bredvid,
  där det står en svävare, och tryck på den röda knappen för att släpppa ner den.
  Klara sedan uppdraget som vanligt. Nåväl, när du sätter igång Confrontation ska du
  genast springa fram till svävaren och dubbeltrycka på B-knappen. Tänk på att du
  även kan strejfspringa med svävaren för att få den att åka ännu fortare. Tänk också
  på att du inte behöver kliva av den föra att aktivera signalen för uppgift 1.
  
  Därefter flyger du som en dåre till presidentklonen och helst försöker du skjuta
  dem flesta vakter som kommer i din väg. Undvik att stanna dock. Skjut vakterna som
  står ovanför hålet till klonen eftersom att de kan störa dig. Hoppa av svävaren
  innan du kommer till hålet. Spring sedan in i grottan ovanför som leder till Trent
  och presidenten. Ta vägen som leder ner till presidenten och gör precis som i van-
  liga Agent-guiden. Så fort de fyra robotarna är förstörda springer du raka vägen
  mot UFO. Var noga med att verkligen veta exakt vart du ska hela tiden. Annars blir
  tiden svår.
  
  ===========
  Exploration
  ===========
  
  07:07
  Special Agent
  Unlimited Ammo
  Svårighetsgrad: 2/5
  
  Det här är inte alls särskilt svårt, ialla fall inte om du avnänder dig av en liten
  genväg. Gör så här att du spelar uppdraget precis som jag guidar dig i min vanliga
  Special Agent-guide. Fast när du hämtat Elvis är det dags för vår lilla genväg. Då
  ska du springa fort som en dåre tillbaka till rummet där du utförde uppgift 3, det
  blåa rummet alltså. Gå uppför den lilla trappan här inne och sätt på dig X-Ray
  Scanner. Tittar du på den högra sidan av den stora porten här kan du se en liten
  panel. Tryck på B-knappen vid denna och porten öppnas och du kan således nå sista
  rummet på en gång. Gå bara runt poolen och du har klarat det. Det enda kruxiga är
  att du måste springa hit snabbt innan Elvis blir dödad. Det här skalar av mer än en
  minut på tiden och du borde inte få några problem alls.
  
  ==============
  Nullify Threat
  ==============
  
  07:27
  Perfect Agent
  FarSight
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  Tiden till det här fusket är egentligen ganska lätt att uppnå, men det rör sig ändå
  om ett Perfect Agent-uppdrag så inte är det speciellt lätt heller. I huvudsak är
  det bara att följa guiden som vanligt, men det finns ett par småtips jag kan hjälpa
  dig med. En del av dessa har jag stulit från Marshmallow. Fast jag har aldrig på-
  stått mig vara en lika duktig spelare som han, jag vill bara erbjuda er trogna
  läsare en komplett svensk guide. =) I första rummet med Cloakade vakter är det nog
  smartast att bara strejfspringa rakt igenom. Håll dig till höger. Du borde inte bli
  träffad något och blir du det blir du förmodligen bara snuddad av lite hagel.
  Spring in i korridoren efter första salen och stäng dörren efter dig. Elvis kommer
  nu ta hand om de första vakterna. Öppna dörren mot Elvis, ducka, och använd Falcon
  för att skjuta ner dem sista vakterna på håll. Det sista var min idé. Hehe.
  
  Därefter går du in i nästa rum med hagelbrakare och gör ditt allra bästa. Sedan är
  det bara att följa guiden tills du kommer in i korridorerna som är exklusiva för
  Perfect Agent. Det är här du kan förlora mest tid. Lär dig exakt hur du ska röra
  dig här inne och undvik att konfrontera några småaliens. Springer du hela tiden
  hinner de inte attackera dig utan du kan springa förbi. Använd FarSight på alla
  kristallycktor och lär dig precis när de dyker upp. När det gäller sista rummet,
  där du måste skjuta sönder grejer på andra sidan väggen ska du vara väldigt snabb.
  Ställ dig utanför rummet och använd Target Locater för att skjuta sönder dem
  snabbt. Strunta helst i kulsprutan i taket av rummet och spring direkt mot nästa
  teleporter. Därefter är det raka vägen.
  
  =======
  Defense
  =======
  
  01:45
  Agent
  Super Shield
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  En ganska tajt tid måste jag säga, men inte alls supersvår. Vi kan skala av några
  sekunder här och där ändå. För det första ska du avsluta inledningssekvensen under
  rätt tid så att hissarna tajmas för dig. Tryck bort sekvensen när Joanna sagt "It
  was you holding us up!". Skjut snabbt Skedarn medan du springer till den närmaste
  hissen som borde stå beredd. Tryck på B-knappen precis innan du går in i hissen och
  den stängs bakom dig. När du går ut ur hissen ska du också stänga dörrarna bakom
  dig för att sedan snabbare kalla upp hissen igen. Rädda gisslan i dem första rummen
  och gör det snabbt. Plocka inte upp ammo eller något sånt. När du är färdig på
  ovanvåningen ska du ta samma hiss du kom med. Det borde inte ta mer än någon sekund
  för den att komma upp igen.
  
  På nedervåningen ska du naturligvis först in i det mörka rummet och döda vakterna
  som vanligt. Strunt i ammo och gå till skjutbanan. Gör vad du måste och du får
  RCP-120. Spring nu raka vägen ner till bomben (strunta i att använda Cloaking) och
  skjut vakter medan du springer. Ta fram Data Uplink vid skeppet omedelbart (använd
  Start-menyn förstås) och börja avaktivera bomben. Streja undan kulor så länge och
  tänk på att stå så nära utgången som möjligt när skeppet flyger iväg. Därefter är
  det bara att springa raka vägen mot Carrington. Du kanske måste försöka ett par
  gånger med det här, men snart får du upp ett riktigt flyt ska du se.
  
  ==============
  Covert Assault
  ==============
  
  05:17
  Special Agent
  Alien
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  Alltså själva tiden är inte så överdrivet svår att uppnå egentligen. Dessvärre är
  det här uppdraget väldigt buggigt den sista halvminuten kan man säga. När du och
  Elvis ska försvara bryggan kommer det in Skedars slumpvis och när du besegrat ett
  visst antal så klarar du uppdraget. Det finns ett speciellt trick för detta.
  Ställ dig mitt i dörren där Elvis kommer så att den inte stängs och vänta tills en
  Skedar dyker upp. Skjut ihjäl och gå sedan till dörren bredvid. Skjut de Skedars
  som kommer här och du borde klara hela uppdraget. Detta ställe är dock väldigt
  buggigt och det händer att allting sabbas på ett eller annat vis. Se världsrekordet
  här: http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html så
  förstår du precis vad du ska göra här. Du måste inte följa hela filmen, utan bara
  precis på slutet. Jag tror att du klarat uppdraget när du skjutit två direkt efter
  varandra eller någonting sådant.
  
  =============
  Battle Shrine
  =============
  
  05:31
  Perfect Agent
  All Guns in Solo
  Svårighetsgrad: 3/5
  
  Precis som med Nullify Threat så är tiden inte så farlig här. Gäller bara att vara
  lite snabbt. Följ min vanliga guide bara. Tänk på att bara använda Callisto i
  början och att faktiskt skjuta alla Skedars du ser. Att ha en massa förföljande
  Skedars är inte roligt. Skjut dem istället. Det finns en MYCKET användbar bugg som
  kan skala bort nästan en minut på din tid. Det syns väldigt tydligt på världs-
  rekordet hur du ska göra:
  http://www.gaming-elite.de/upload/Perfect%20Dark/the-elite/index.html. Jag ska dock
  försöka förklara vad som händer. Spring ner i ravinen (och ignorera dessa Skedars)
  och följ den till punkten längst bort. Ställ dig på högra sidan och stirra in i
  bergsväggen. Tryck dig hela tiden mot väggen samtidigt som du strejfar åt vänster
  ut mot stupet. Du kommer då in i en bugglucka i väggen och transporteras upp till
  bron ovanför. Ett annat tips är att använda din Devastator i rummet med Skedar-
  armén. Fäst Wallhuggers mellan cellerna på högra sidan. Använd dock inte fler än
  två granaterna eftersom spelet annars kan bugga ihop sig om du använde dig av
  buggen (detta beror på att du enligt spelet måste ha använt två Devastator-granater
  innan du når skedararmén). Komihåg att plocka upp en Mauler innan du lämnar armén
  så att du har något mot Skedarkungen.
  
  ===================================================================================
  
                    8. Challenges
  
  ===================================================================================
  
  Det finns trettio challenges i Perfect Dark. Dessa är av varierande svårighetsgrad
  och ganska enkelt utformade. Alla dessa kan omformas till vanliga multiplayer-spel.
  Ju fler Challenges du klarar desto fler vapen, banor, Sims, och färdiga setups
  blir tillgängliga. Vapen du hittar i Solo Mission finns ändå tillgängliga i Combat
  Simulator. För att klara alla challenges ska du _egentligen_ göra det med både en,
  två, tre och fyra spelare. Du kan se var som förändras när det gäller Sims nedan.
  Detta kan tyckas lite kryptiskt vid första anblick, men är egentligen ganska
  enkelt. 1) står för att denna Sim möter dig om du spelar Challenge utan andra
  mänskliga deltagare. 3) står för hur det är vid tre spelare. Står det en siffra
  till höger om simulaten och sedan en svårighetsgrad innebär detta att existerande
  Sim blir svårare vid det antalet mänskliga spelare. Allt för att balansera allt.
  
  Tyvärr täcker endast guiden spel för en deltagare. Jag har helt enkelt inte till-
  gång till tre likvärdiga Perfect Dark-spelare, men faktum är att du nästan alltid
  kan använda existerande strategi för fler än en deltagare. Några allmänna tips för
  fler spelare har jag dock. Håll hela tiden ihop och prata med varandra. Det är det
  viktigaste. En annan bra idé är att låta en av er leda er, den bästa förslagsvis.
  Den utdelar helt enkelt order till er andra. Militärisk rättvisa. Hehe. Tänk också
  på att rätt personer får rätt vapen. Så att någon med uselt sikte får en Sniper
  Rifle eller så. I King of the Hill är det förstås jätteviktigt att ni vaktar alla
  utgångar och att ni balanserar er svårighetsgrad. Som att den bästa och sämsta vak-
  tar en utgång medan de två jämbördiga vaktar en annan.
  
  ===========
  Challenge 1
  ===========
  
  Combat - 5 min eller 4, 8, 10, 12
  Skedar
  
  1: Falcon 2        1) ShockSim:1 (Meat)
  2: CMP150         3) GuardSim:1 (Meat)
  3: Sniper Rifle
  4: DY357 Magnum
  5: Dragon
  6: Disabled
  
  Jaga ikapp och döda. Undvik Magnum och Sniper.
  
  ===========
  Challenge 2
  ===========
  
  Combat - 5 min eller 6, 12, 15, 18
  Area 52
  
  1: Combat Knife      1) ShockSim:1 (Meat)
  2: Falcon 2        2) GuardSim:2 (Meat)
  3: Cyclone        4) ShockSim:2 (Meat)
  4: Dragon
  5: Rocket Launcher
  6: Disabled
  
  Enda gången det blir farligt är när Meaten får tag på raketer. Raketer finner du i
  en av de små gångarna som du måste ducka för att komma igenom. Smartast är dock att
  ta bort honom med en Dragon eller något.
  
  ===========
  Challenge 3
  ===========
  
  Combat - 5 min eller 8, 16, 20, 24
  Pipes
  
  1: MagSec 4        1) TechSim:1 (Meat)
  2: CMP150         1) TechSim:2 (Meat)
  3: Timed Mine       3) TechSim:3 (Meat)
  4: Dragon         4) TechSim:4 (Meat)
  5: AR34
  6: Disabled
  
  Döda dem bara. Gott om fina vapen för detta ändamål.
  
  ===========
  Challenge 4
  ===========
  
  King of the Hill - 10 min eller 4, 8, 10, 12
  Skedar
  
  1: MagSec 4       1) CISim:1 (Easy)
  2: CMP150        2) CISim:2 (Meat)  3) Easy
  3: Dragon        4) CISim:3 (Meat)
  4: K7 Avenger
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Leta upp hillen (markeras som en grön kvadrat på radarn) och stanna inom dess
  gränser tills tiden gått ut. Upprepa tills du klarar det. Dragon är ett bra vapen
  att försvara dig med. Sköld finner du bland annat i den allra minsta hillen.
  
  ===========
  Challenge 5
  ===========
  
  Combat - 10 min eller 5, 10, 12, 15
  Complex
  
  1: Cyclone        1) CassSim (Easy)
  2: Grenade        2) GuardSim:1 (Meat)  4) Easy
  3: AR34          3) GuardSim:2 (Meat)
  4: FarSight XR-20
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Leta upp rummet med en grop så finner du FarSight. Byt till sekundära funktionen
  och använd R-knappen för att hela tiden leta upp din motståndare.
  
  ===========
  Challenge 6
  ===========
  
  Hold the Briefcase - 10 min eller 6
  Area 52
  
  1: CMP150         1) WorkSim:1 (Meat)  3) Easy
  2: DY357 Magnum      1) WorkSim:2 (Meat)  4) Easy
  3: Shotgun        1) WorkSim:3 (Meat)
  4: K7 Avenger       1) WorkSim:4 (Meat)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Leta upp portföljen (markerad med grön kvadrat på radarn) och håll i den. För
  vart 20:e sekund får du en poäng. Använd gärna K7 Avenger för att försvara dig.
  Det ligger en sköld i området med fyra tornen, hoppa ned i gropen.
  
  ===========
  Challenge 7
  ===========
  
  King of the Hill - 10 min eller 5, 10, 12, 15
  Warehouse (One-Hit Kills)
  
  1: Falcon 2 (silencer)  1) JoSim:1 (Easy)
  2: MagSec 4        2) JoSim:1 (Meat)  3) Easy
  3: Cyclone
  4: Grenade
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Här är det One-Hit Kills som gäller och dessutom i kombination med Hill. Du dör av
  ett skott, fast plockar du upp en sköld så blir det två stycken. Nära toppen av
  största centralrummet finns en liten gång. Den leder till en sköld och ett rör som
  leder till ännu en. Använd Cyclone och titta hela tiden på radarn så är du beredd.
  Jättelätt ändå visserligen.
  
  ===========
  Challenge 8
  ===========
  
  Capture the Case - 10 min eller 9
  Skedar
  
  1: MagSec 4        1) SnipeSim:1 (Easy)
  2: K7 Avenger       2) SnipeSim:2 (Easy)
  3: Shotgun        3) SnipeSim:3 (Meat)
  4: SuperDragon      4) SnipeSim:4 (Meat)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Inte svårt. Capture the Case går ut på att du ska försvara din egen väska, men sam-
  tidigt ge dig ut för att hämta din motståndares och ta tillbaka den till din bas.
  Gör du detta får du tre poäng. Blir du dödad under färden kommer väskan tillbaka
  till deras bas igen. Blir du dödad kommer du alltid tillbaka till din egen bas.
  Allt det här gäller förstås motståndarlaget också. Leta upp den snabbaste vägen
  till deras bas (använd gärna underjordiska gångar) och spring på bara. Det finns
  en sköld i det lilla facket vägg i vägg med centralrummet om du skulle vilja ha.
  SuperDragon är enda vapnet som gäller. Granatkastaren är bäst!
  
  ===========
  Challenge 9
  ===========
  
  Combat - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Ravine (One-Hit Kill)
  
  1: Falcon 2        1) TrentSim (Normal)
  2: DY357 Magnum      3) NSASim:1 (Meat)  4) Easy
  3: Timed Mine
  4: Laptop Gun
  5: FarSight XR-20
  6: Disabled
  
  Haha! Hämta en FarSight och utnyttja den som sist. Eller också jagar du Trent med
  en pistol. Ett skott dödar som du vet. FarSight finner du nära centrum i det stora
  rummet med stup eller också på ett ställa långt ner i komplexet. Svårt att förklara
  var.
  
  ============
  Challenge 10
  ============
  
  Hacker Central - 10 min eller 3
  Temple
  
  1: CMP150         1) GuardSim:1 (Easy)  2) Normal
  2: Cyclone        2) SWATSim:1 (Easy)  4) Normal
  3: Remote Mine      3) GuardSim:2 (Easy)
  4: AR34
  5: Shield
  6: Disabled
  
  På radarn ser du två gröna symboler. Det ena är datorn och det andra Data Uplink.
  Leta upp Data Uplink först och gå sedan till datorn med den och ladda ner. Du får
  två poäng för varje nedladdning och du kan inte skjuta någon medan du gör detta.
  Dör du hamnar Data Uplink på ett nytt ställe. Du måste alltså göra detta två gånger
  för att missa och det är inte kul om man är själv. Mitt tips är att leta upp Data
  Uplinken först och sedan springa till datorn. Vänta in din motståndare och skjut
  honom. Ladda sedan ner och hoppas på att inte den andra nissen kommer fram i tid.
  Upprepa processen. AR34 knäcker här.
  
  ============
  Challenge 11
  ============
  
  King of the Hill - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Complex
  
  1: MagSec 4        1) BlondeSim:1 (Normal)  3) Hard
  2: Tranquilizer      2) BlondeSim:2 (Normal)  3) Meat  4) Normal
  3: Shotgun        3) BlondeSim:3 (Meat)  4) Easy
  4: K7 Avenger       3) BlondeSim:4 (Meat)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Lätt. Använd K7 och plocka upp skölen i området med ramperna. Det är kul att verk-
  ligen kunna banan, men inte nödvändigt. Håll koll på radarn och peppra din goda vän
  när han försöker ta hills ifrån dig.
  
  ============
  Challenge 12
  ============
  
  Combat - 10 min eller 3, 6, 7, 9
  Skedar (Slow-motion)
  
  1: Falcon 2 (scope)    1) JoSim:1 (Hard)
  2: Sniper Rifle      2) JoSim:2 (Normal)
  3: Shotgun        3) JoSim:3 (Easy)
  4: SuperDragon      4) JoSim:4 (Easy)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Den första challenge som bjuder på någon som helst utmaning. Du har nu att göra
  med HardSims och de är bättre än dina dumma vänner. Har de SuperDragon bör du
  verkligen se upp efter som att de då använder granater. Du bör utrusta dig med
  denna också (centralrummet eller balkongen), men håll dig hela tiden i närheten av
  skölden. Denna ligger i det lilla facket vägg i vägg med centralrummet. Gå tillbaka
  till skölden efter varje eldstrid. Ifall du ser din motståndare på långt håll eller
  i ramper måste du använda primäreld. På relativt nära håll är det granatkastaren
  som gäller. Ett bra trick är att gömma dig lite runt hörn. När du ser på radarn att
  din motståndare är på vägg skjuter du en granat så att den studsar mot en vägg och
  sedan exploderar framför fienden utan att han märkt något. Använd Slow Motion-
  effekten för att sikta nogrannt och undvika granater.
  
  ============
  Challenge 13
  ============
  
  Combat - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  G5 Building (One-Hit Kills)
  
  1: Falcon 2 (silencer)  1) CIASim:1 (Normal)  2) Hard
  2: Tranquilizer      2) FBISim:1 (Easy)
  3: Laptop Gun       3) CIASim:2 (Easy)
  4: Grenade        4) FBISim:2 (Easy)
  5: Reaper
  6: Disabled
  
  Inte så svårt. Ska ju bara skjuta honom en gång. Får du problem ska du leta upp en
  Laptop Gun och sedan kasta ut den som Sentry Gun i det stora rummet med stup nedan-
  för. Där kan du sedan lugnt vänta tills Simen kommer ut på en bro och får smaka.
  
  ============
  Challenge 14
  ============
  
  Capture the Case - 10 min eller 10
  Area 52
  
  1: Cyclone        1) GuardSim:1 (Normal)  3) Hard
  2: SuperDragon      1) TroopSim:1 (Easy)  3) Normal
  3: K7 Avenger      2) GuardSim:2 (Easy)
  4: FarSight XR-20    2) AirSim:1 (Easy)
  5: Cloaking Device    3) GuardSim:3 (Easy)
  6: Disabled       4) TroopSim:2 (Easy)
  
  En challenge som kan vara frustrerande men troligen inte stället till med något.
  Du borde veta vad Capture the Case går ut på vid det här laget. FarSight (i stora
  rummet) och Cloaking Device (stora rummet och en trång gång) är vad du ska satsa
  på. Använd endast Cloaking Device medan du håller på att gå med andra lagets väska
  till din bas eftersom att du är som mest känslig då.
  
  ============
  Challenge 15
  ============
  
  Hold the Briefcase - 10 min
  Grid
  
  1: MagSec 4        1) LabSim:1 (Normal)  2) Hard
  2: Dragon         1) LabSim:2 (Meat)  2) Normal
  3: Shotgun        2) LabSim:3 (Meat)  3) Easy
  4: Devastator       3) LabSim:4 (Meat)  4) Easy
  5: Shield         4) LabSim:5 (Meat)
  6: Disabled
  
  Denna challenge kan vara jättedryg. Sims med Devastators är aldrig så underhållande
  och särskilt inte när du måste hålla en portfölj i 20 sekunder åt gången. Mitt tips
  är naturligtvis camping och det finns ett riktigt bra ställe för detta. Devastator
  och helst sköld är det som gäller och du bör även lära känna banan väl. Devastator
  finner du i rummet med glastaket och i köket på övervåningen. Sköld finner du på
  övervåningen i rummet med glastak, men bry dig om den skölden för det finns en tar
  vi campar. Campningsstället ligger i röda korriorrapmpen som leder upp till köket.
  Du ställer dig vid botten av rampen, bredvid skölden. Naturligtvis måste du ha
  hämtat portföljen först, men även om motståndarna tagit ledningen blir det lätt att
  ta över den. Ställ dig i idörröppningen på stället jag nyss nämnde och sikta mot
  den andra dörren. Titta på radarn och skicka iväg granater så fort de närmar sig.
  Devastatorn är grymt stark. Låt dem helst inte öppna dörren. Sällan kommer de från
  ovanvåningen, men gör de det måste du skjuta en granat uppför rampen istället.
  Sikta då så att den studsar lite åt vänster, annars kommer den att studsa rakt ner
  i ansiktet på dig och det vill vi inte. Upprepa detta tills du klarat det.
  
  ============
  Challenge 16
  ============
  
  Combat - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Felicity (No radar)
  
  1: Falcon 2        1) BioSim:1 (Perfect)
  2: K7 Avenger       2) BioSim:2 (Normal)  3) Hard
  3: SuperDragon      3) BioSim:3 (Meat)  4) Easy
  4: Proximity Mine     4) BioSim:4 (Easy)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Denna Challenge kan vara enormt svår ifall du inte är lite sneaky. PerfectSim i
  kombination med SuperDragon och ingen radar är frustrerande. Du kan ju aldrig se
  från var de kommer och således utnyttja granatkastaren. Istället ska vi vare rejält
  billiga och fuska lite. Det finns två ställen med Proximity Mines och det är till
  något av dessa ställen vi ska. Det ena är toaletterna och det andra är det vänstra
  stora rummet i den gråa korridoren i ena änden av Facility. I toalletterna sätter
  du sedan en mina i ventilationssystemet och en på dörren. I stora rummet sätter du
  en vid dörren och ett par på rutorna ifall du vill. Exploderar en mina kastar du in
  en till i elden för att vara säker. Upprepa denna process tills du klarar det eller
  tills tiden går ut. Vem som helst grejar det. Gå helt enkelt till det ställe som är
  närmast och ifall du vill kan du ju plocka upp en sköld också. En ligger i kor-
  ridoren nedanför toaletterna och en längst bort i den gråa korridoren.
  
  ============
  Challenge 17
  ============
  
  King of the Hill - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Temple
  
  1: DY357 Magnum      1) DanSim (Perfect)  2) Hard  3) Perfect
  2: AR34          2) CISim:1 (Easy)  3) Normal
  3: Reaper         2) CISim:2 (Meat)  3) Easy
  4: Slayer         2) CISim:3 (Meat)  3) Ingen!  4) Meat
  5: Shield
  6: Disabled
  
  PerfectSim, explosivitet, Hill. Känner du modet sjunka och rädslan krypa sig fram?
  Gör inte det, detta är faktiskt riktigt lätt. Oavsett hur bra Simsen skjuter är de
  fortfarande dumma nå så in i skogen. Dan kommer använda Slayer så mycket han bara
  kan och ofta spränger han sig själv med dem. Till och med när han står på Hills
  försöker han skicka iväg guidade raketer, men brukar ofta spränga sig själv i
  luften. Dessutom kan du ofta se rakterna komma innan de träffar, så du kan oftast
  strejfa undan. Var bara noga med att hålla koll på radarn så att inte Dan över-
  raskar dig. Naturligtvis ska du leta upp både Slayer och sköld så fort som möjligt.
  Slayern finner du i det stora centrala rummet eller borta i området med gyllene
  väggar nära den stora ljusstrimman. Skölden hittar du på väg ner till nedervåningen
  
  När det gäller att ta över hills ska du se till att göra det på rätt sätt. Dan bör
  absolut inte se dig utan ställ dig runt hörnet till en hill och skicka iväg en
  guidad raket. Styr sedan in den rakt på Dan. För att hålla en hill ska du helst
  använda den primära funktionen. Titta på radarn och skjut iväg en raket precis
  innan Dan kommer in på ditt synfält. Således springer han in i elden. Tänk dock på
  att han kan skjuta iväg guidade raketer han också. Dessa är dock ofta lätta att
  undvika. Se till så att du inte träffar Dan medan ni racar mot en hill.
  
  ============
  Challenge 18
  ============
  
  King of the Hill - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Villa
  
  1: Falcon 2        1) ElvisSim (Perfect)  4) Normal
  2: Phoenix        1) MaianSim:1 (Meat)  2) Hard  4) Normal
  3: Tranquilizer      3) MaianSim:2 (Meat)  4) Easy
  4: Laptop Gun       4) MaianSim:2 (Easy)
  5: Shield         4) MaianSim:2 (Meat)
  6: Cloaking Device    4) MaianSim:2 (Meat)
  
  Jag hade rejäla problem med denna i början och det finns inga riktiga genvägar.
  Däremot har jag många tips som lättar upp det hela rejält. För det första måste du
  lära dig banan och helst var du hittar Phoenix, Tranquilizer, Laptop Gun och
  Cloaking Device. Villa är komplicerad, men det är definitivt värt det. Jag kan
  förstås säga redan nu var du finner bra ställen för dessa vapen. Laptop Gun finner
  du i det stora rummet med en bro ovanför. Du måste komma ovanifrån och se till att
  plocka upp båda omgångar. Phoenix finner du till och från nämnda bro. Tranquilizer
  Gun har sitt bästa säte i underjordiska gången och Cloaking Device finner du i en
  av trädgårdarna dit nämnda gång leder. Du finner den på en mellanplattform.
  Skölden finner du precis i centrum av Villa.
  
  Nyckeln är nu att använda din kunskap om banan och dina fyra föremål i kombination.
  Till att börja med kan jag säga att du helst ska strunta i att erövra hills om du
  inte åtminstone har tre av dessa fyra föremål. Låt dem få poängen, fixa prylarna
  och sikta istället på nästa hill. Lär dig också se skillnad på simsen. Elvis med
  tröjan är Perfect och den andra Meat. Det är Elvis som är farlig och honom bör du
  aldrig gå i närkamp med. Måste du ändå göra det och inte kan ta omvägar ska du
  sikta lite nedåt eftersom att han är så mycket kortare.
  
  För att erövra en hill från dina motståndare finns det egentligen bara ett bra
  sätt: kasta in en Laptop Gun som Sentry in i hillen och strejfa undan. Låt sedan
  den skjuta ner dina motståndare. Skulle detta misslyckas tar du helst fram din
  Tranquilizer och peppra vilt omkring dig mot dem. Förhoppnignsvis träffar du med
  ett par oav dem och Elvis kommer att vara snurrig i flera minuter. Försök då träffa
  med några till och avsluta honom sedan med Phoenix eller Falcon. Försvara en hill
  behöver inte vara särskilt komplicerat. Se till att ha åtminstone 20 sekunder av
  Cloaking för säkerhets skull. Gå in i hillen och sätt ut din Laptop Gun på en läm-
  plig plats. Invänta sedan dina vänner medan du betar av sekunder i hillen. Titta på
  radarn och sätt ENDAST på Cloaking Device precis innan någon ser dig. Annars slösar
  du bara cloaking. Är du osynlig vimlar simen omkring i hillen och blir troligen
  nedskjuten av din sentry gun. Ifall den skulle missa bör du använda Tranquilizer om
  du står öga mot öga med Elvis och pistoler om du står mot Maianen. Upprepa!
  
  ============
  Challenge 19
  ============
  
  Combat - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  G5 Building (Fast Movement)
  
  1: CMP150         1) CassSim (Hard)  2) Perfect
  2: Shotgun        1) TrentSim (Easy)  2) Perfect  3) Hard
  3: Rocket Launcher    3) SnipeSim:1 (Normal)
  4: FarSight XR-20     4) SnipeSim:2 (Easy)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Det här faktiskt en challenge där du inte behöver såå mycket hjälp trots att det
  egentligen borde vara ganska svårt. Dessa Sims är verkligen korkade. De spränger
  sig själva och varandra i luften och hoppar ständigt ner i hålen. Detta skapar
  minuspoäng så att du ändå kan vara ganska lugn. Försök bege dig till högst punkten
  på banan där du både hittar sköldar och FarSight. Trots att de är grymt snabba är
  de ändå ingen match. Stå helt enkelt kvar och sikta på dem med FarSight tills
  någon skjuter dig och du börjar du om från början. Simpelt. Gillar du inte detta
  kan du också stå och campa med Rocket Launcher och helt enkelt skjuta dem precis
  innan de kommer in i ditt synfält (se radar). Att lära sig banan och plocka upp en
  Combat Boost är också klara fördelar förresten.
  
  ============
  Challenge 20
  ============
  
  Combat - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Sewers (One-Hit Kills)
  
  1: Mauler         1) PilotSim:1 (Hard)  3) Perfect
  2: Falcon 2        1) Air Sim:1 (Normal) - allierad
  3: MagSec 4        2) PilotSim:2 (Hard)  4) Perfect
  4: DY357 Magnum      2) Air Sim:2 (Normal) - allierad
  5: Shield         4) Air Sim:1 (Normal) - allierad
  6: Disabled
  
  Det hade varit en sak om det bara var One-Hit Kills mot en HardSim med dessa vapen,
  men nu måste du även skydda en NormalSim eftersom att du förlorar poäng på att han
  blir dödad. Jag har en nästan oslagbar strategi för dig som kommer att göra allt
  MYCKET lättare. Börja med att hålla A-knappen intryckt och sedan trycka på Z två
  gånger. Då kommer en meny fram där du kan välja order åt din Sim. Välja Protect
  och han kommer att följa efter dig från och med nu. Därefter springer du till den
  absoluta toppen av Sewers där det finns en sköld. Nu ska du bara stå här uppe och
  invänta din elaka fiende. Du kan se på radarn och på din allierads vapenrörelser
  var han befinner sig. Se till att du antingen har en Falcon 2 eller en MagSec 4.
  
  För MagSec bör du använda sekundära funktionen eftersom att den är så snabb. Se
  också till att din allierad står framför dig. Dels för att se hennes vapenrörelser
  och dels för att det är bättre om hon blir skjuten än om du blir det. Din fiende
  kan endast komma från två ställen och då är hissen det svåraste. Här är du verk-
  ligen beroende av att se hur din sim beter sig. Ett annat tips är att stå på
  skölden. Får du din sköld bortskjuten när elaking attackerar får du automatiskt
  en ny omedelbart. Blir det någon bugg så att din fiende inte kommer fram utan står
  och hoppar i stegen eller nåt, bör du bara stå still och vänta ut tiden. Bli inte
  dumdristig eftersom att han kan plocka kills väääldigt fort.
  
  ============
  Challenge 21
  ============
  
  Hacker Central - 10 min eller 10
  Grid
  
  1: Mauler         1) JoSim (Hard)
  2: Reaper         2) SnowSim:1 (Normal)
  3: Shotgun        3) SnowSim:2 (Easy)  4) Normal
  4: Callisto NTG      4) SnowSim:3 (Easy)
  5: Cloaking Device
  6: Disabled
  
  Väldigt lätt faktiskt. Gäller bara att du har lite tålamod. Först och främst ska du
  INTE hämta Data Uplink på en gång utan börja samla Cloaking Device. Du ser hur
  mycket tid du samlat genom att hålla A-knappen intryckt. Samla ihop minst 100
  sekunder (fem stycken). Du finner Cloaking Devices i rummet med pelare på över-
  våningen samt i den röda korridoren längst ner. Gå mellan dessa ställen tills du
  samlat ihop 100 sekunder. Skaffa också en Mauler (finner du i Matrix-rummet med
  pelare). Ifall din fiende håller på att ladda upp under tiden gör det inte så
  mycket, men ifall du har vägarna förbi kan du ju döda henne bara för att mildra
  henne medan hon står vid datorn. När du har fem stycken ska du leta upp Data Uplink
  och sedan gå mot terminalen. Ifall du ser på radarn att du kommer att möta fienden
  på vägen bör du aktivera Cloaking Device redan nu. Hursomhelst ska du nu ladda ner
  fem gånger (tar 20 sekunder styck). Du bör avaktivera Cloaking Device när simen
  är långt bort, men aktivera den igen så fort han närmar sig eller försvinner från
  radarn. Sådärja. Klart!
  
  
  ============
  Challenge 22
  ============
  
  Hold the Briefcase - 10 min eller 10
  Base (One-Hit Kills)
  
  1: Falcon 2        1) PresSim (Perfect)
  2: Sniper Rifle      1) GuardSim:1 (Normal)  3) Hard  4) Normal
  3: Crossbow        2) GuardSim:2 (Easy)  3) Normal
  4: K7 Avenger       4) GuardSim:3 (Normal)  4) Easy
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Inte så svårt egentligen. Det är camping som gäller och helst med Falcon 2; det är
  så pass pricksäkert att det är säkrast. När du fått portföljen gäller det för dig
  att ta dig till övervåningen och in i den stora korridoren med lådor. Ställ dig ena
  hörnet av korridoren och invänta dina fiender med hjälp av radarn. Så fort du ser
  dem skymta därborta någonstans börjar du peppra. Fördelen med det här stället är
  att dina fiender buggar ihop sig lite ibland och dyker inte upp på evigheter. En
  bra idé är att hämta skölden som ligger i gången som leder ner ill nedervåningen.
  En annan sköld finns rummet med glasgolv/tak som ligger lite avsides. En bra grej
  är att fienden tycker att Crossbow är bästa vapnet. Det är slött, oprecist och tar
  en halv evighet att ladda om. Detta gör det mycket lättare. När du ser att din
  ledning är så överlägsen att fienderna inte kan ta igen den inom dina tio minuter
  kan du ju gå och göra något annat.
  
  ============
  Challenge 23
  ============
  
  Combat - 10 min eller 2, 4, 5, 6
  Complex (Slow Motion)
  
  1: MagSec 4        1) CloneSim (Hard)  2) Perfect
  2: Grenade        1) StripeSim:1 (Hard)  2) Perfect
  3: Laptop Gun       3) StripeSim:2 (Hard)  4) Normal
  4: RC-P120        4) StripeSim:3 (Normal)
  5: Shield
  6: Combat Boost
  
  Hade troligen varit jättesvårt om det inte vore för att du behöver så få kills.
  2, sedan är det klart. Så mina tips är att plocka upp handgranater och Laptop Guns.
  Kasta grantarer som pinballs i trånga utrymmen och kasta ut Laptop Guns i stora
  områden. Ett lysande exempel är rummet med ramper. Sedan väntar du lugnt på att
  dina två kills ramlar in.
  
  ============
  Challenge 24
  ============
  
  Capture the Case - 9
  Fortress
  
  1: CMP150         1) GuardSim:1 (Easy)  2) Normal  3) Hard
  2: Tranquilizer      1) TroopSim:1 (Easy)  2) Normal  4) Hard
  3: Devastator       1) AirSim:1 (Easy)  3) Normal
  4: SuperDragon      1) GuardSim:2 (Easy)  4) Normal
  5: DY357-LX        3) TroopSim:2 (Easy)
  6: Disabled        3) AirSim:2 (Perfect)  4) Easy
  
  Som du ser har du fyra Easy mot dig så inte blir det så stora problem. Ha koll på
  var alla är hela tiden är ju bara drygt så se till att springa så fort du bara kan
  mot andras case. Det ligger guldmagnum högst upp i alla fack i stora rummet så
  plocka upp dubbla sådana döda alla du ser. Ifall någon plockar upp din case bör du
  förstås möta den när du är på på väg mot deras. De måste ju nästan passera dig.
  
  ============
  Challenge 25
  ============
  
  Combat - 3 min eller 10, 20, 25, 30
  Ravine
  
  1: Mauler         1) ShockSim:1 (Perfect)
  2: N-Bomb         1) ShockSim:2 (Hard)  2) Perfect
  3: K7 Avenger       1) ShockSim:3 (Perfect)
  4: FarSight XR-20     3) ShockSim:4 (Normal)  4) Hard
  5: Cloaking Device    3) ShockSim:5 (Easy)
  6: Disabled
  
  Det här är ju så löjligt. Jag har testat det flera gånger nu och att förlora är ju
  nästan omöjligt. Plocka upp FarSighten i rummet på nästnedersta plan och stå sedan
  där och skjut folk genom väggar. Även om de cloakar ibland så spelar det ingen
  större roll. Superlätt!
  
  ============
  Challenge 26
  ============
  
  King of the Hill - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Ruins
  
  1: Falcon 2        1) TechSim:1 (Perfect)
  2: Mauler         1) TechSim:2 (Hard)  2) Perfect
  3: Cyclone        2) CISim:1 (Hard)  3) Perfect
  4: Laptop Gun       3) CISim:2 (Easy)  3) Perfect
  5: Reaper         4) CISim:1 (Perfect)
  6: Disabled
  
  En mycket svår challenge som blir betydligt lättare bara du lär dig banan
  ordentligt. Gör detta och lär dig särskilt vart alla gångar leder. Du måste vara
  spiksäker på vart exakt alla dörrar går. Dessutom bör du ha koll på de viktigaste
  vapnen och var alla hills ligger. Dina vapen är Mauler (helst dubbla) och Laptop
  Gun. Den senare finner du på banans högsta punkt. Två Maulers finns. En om du
  följer gången till höger från Laptop Gun och en i rummet med snö. Därefter använder
  du Charged Shots med din Mauler för att erövra hills och för att behålla dem sätter
  du ut en Laptop Gun medan du vaktar. Satsa på att ALLTID ha minst en Mauler och en
  Laptop Gun innan du ger dig efter dina fiender. Ett annat viktigt tips är att hela
  tiden använda övervåningen som en utgångspunkt. Bege dig dit och sedan mot hillen.
  Lär dig, lär dig, lär dig! Dubbel Maulers!
  
  ============
  Challenge 27
  ============
  
  Hacker Central - 10 min eller 10
  Sewers
  
  1: Falcon 2        1) CIASim:1 (Perfect)
  2: MagSec 4        2) FBISim:2 (Perfect)
  3: CMP150         3) CIASim:1 (Perfect)
  4: Rocket Launcher    4) FBISim:2 (Perfect)
  5: Shield
  6: Disabled
  
  Den här challenge är ganska lätt, men väldigt svårberäknad. Dessutom beror det lite
  på var terminalen hamnar. Hamnar den i röda korridoren på mellanvåningen är det
  bra, så mycket vet jag, men jag har inte haft problem oavsett var den hamnat.
  Antingen plockar du upp Data Uplinken på en gång och börjar ladda ner, medan du
  väntar på att han kommer ikapp eller också låter du han plocka upp Data Uplinken
  och sedan skjuter honom när han laddar ner, fär att sedan hämta Data Uplinken och
  försöka ladda ner själv. Jag rekommenderar det första. Plocka upp ett raketgevär på
  mellanvåningen och sköld allra överst eller på röret vid stegen i centrum. Börja
  ladda ner och stå vänd mot honom på radarn. Byt vapen precis innan han hamnar i
  bild och skjut iväg en raket dit du tror att han kommer att sprigna. Därefter
  hackar du igen. Har du bara fått en ledning kan du sedan viga resten av tiden åt
  att se till att din motståndare inte får några alls. Då ligger du helt enkelt lågt
  vid närheten av terminalen och när du ser på radarn att fienden laddar ner så
  springer du fram och skjuter.
  
  ============
  Challenge 28
  ============
  
  King of the Hill - 10 min eller 9
  Villa
  
  1: Falcon 2        1) GuardSim:1 (Dark)
  2: Falcon 2 (silencer)  1) GuardSim:2 (Dark)
  3: DY357 Magnum      2) GuardSim:3 (Dark)
  4: AR34          3) GuardSim:4 (Dark)
  5: Shotgun        4) GuardSim:5 (Dark)
  6: Disabled
  
  En otrolig svår challenge som det tack och lov finns en riktigt bra strategi till.
  Denna har jag "lånat" av Marshmallow på ett ungefär. Det enda vapen du har en chans
  mot dessa övermänskliga sims med är AR34. Genom att starta om uppdraget en massa
  gånger får du till slut din bas precis bredvid en AR34 och dör du får du ju starta
  om bredvid den igen. Stället du vill hamna på är området med en träbrygga. Dessutom
  vill du helst ha dina motståndares bas på ett trevligt ställe. Det bästa stället är
  trädgårdsområdet med en spricka i muren, men underjordiska grottan funkar också.
  Fördelen med dessa är inte bara att de ligger nära utan att dina motståndare jämt
  tar omvägar till din bas. Så spring så fort du kan till motståndarnas case och gör
  detta så ofta du kan. Mot dessa elakingar gäller det att ha tur och det krävs ju
  bara tre rundor.
  
  ============
  Challenge 29
  ============
  
  Combat - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  G5 Building
  
  1: Falcon 2        1) WorkSim:1 (Dark)
  2: Cyclone        1) WorkSim:2 (Dark)
  3: DY357 Magnum      2) GuardSim:1 (Dark)
  4: CMP150         3) GuardSim:2 (Dark)
  5: Dragon         4) GuardSim:3 (Dark)
  6: Disabled
  
  En mycket enkel Challenge om du utnyttjar en speciell bugg (eller exploitar som vi
  riktigt häftiga killar säger xD ). Ifall du inte utnyttjar buggen är den helt
  hemsk. Helt klart i klass med Challenge 30. På lägsta våningen finner du ett rum
  med ett hål i golvet. Ställ dig i hålet och ducka så långt ner du kan. Sedan
  ställer du dig så långt till vänster som möjligt och nära den främre kanten. Av
  någon underlig anledning så kan inte fienderna träffa dig då... nästan ialla fall.
  Ett och annat skott träffar, men du hinner för det mesta skjuta dem. Du siktar helt
  enkelt rakt uppåt och inväntar simulanter. Oroa dig inte för vapen eftersom sim-
  ulanterna tappar sina vapen ner i hålet när de dör. Det gäller bara för dig att
  snabbt hitta ett vapen och springa till hålet från början. Kom ihåg att du kan
  hoppa ner från broarna i rummet med stupet. Jag läste om denna bugg i Marshmallows
  guide först, men jag betvivlar att han är själva upphovsmannen.
  
  ============
  Challenge 30
  ============
  
  King of the Hill - 10 min eller 10, 20, 25, 30
  Skedar
  
  1: Falcon 2        1) BlondeSim:1 (Dark)
  2: Falcon 2 (scope)    1) CassSim (Dark)
  3: MagSec 4        1) JoSim:1 (Normal) - allierad
  4: Mauler         2) TrentSim (Dark)
  5: DY357 Magnum      3) BlondeSim:2 (Dark)
  6: Disabled        4) BlondeSim:3 (Dark)
  
  Den utan minsta tvekan svåraste Challenge i spelet och troligen även den värsta
  utmaningen. Ifall du utan problem kan skjuta DarkSims som MeatSims så kommer det
  här bli lätt som en plätt. För oss vanliga dödliga är det ett helvete. Som jag
  tidigare nämnt siktar jag tämligen illa, men trots detta faktum har jag faktiskt
  klarat eländet. Det handlar trots allt fortfarande om tvspel med programmerade
  intelligenser. De må vara bättre än du, men de kan aldrig någonsin vara smartare.
  Jag ska nu lära dig hur mycket smartare du egentligen är med en rejäl guide till
  denna dryga utmaning.
  
  För det första ska du lära dig hela Skedar-arenan samt var alla vapen och hills
  ligger. För att enkelt göra detta ska du välja Challenge 30 och sen gå tillbaka
  till menyn Advanced Set-ups. Ta bort båda DarkSims (men behåll gärna din med-
  hjälpare). Sätt även alla "Limits" på oändligt. Därefter kan du lugnt gå omkring
  på banan och utforska. Under banan finns en underjordisk gång med två utgångar
  (men tre ingångar). Memorisera exakt var du hamnar beroende på vilken utgång du
  tar. När det gäller vapen ska du helst bara memorisera var Maulers hamnar. De finns
  på tre ställen: i det snöiga rummet ovanför en av ramperna, i det stora centrala
  rummet och på en av balkongerna.
  
  Du ska helst bara använda Maulers och då gärna dubbla. Använd sekundära funktionen
  "Charged Shot" och du behöver bara skjuta dina fiender en gång för att de ska dö.
  Dubbla Falcons eller MagSec är helt okej, men kräver mycket mer skicklighet.
  Magnum ska du hålla dig långt borta ifrån. Dessa är alldeles för långsamma. När det
  gäller själva taktiken så finns det många som har delade meningar om detta. Själv
  så anser jag att man ska se det hela lite som ett lotteri. Hoppas på att du har tur
  denna runda och att hillsen dyker upp på rätt ställen. Försök helst ALDRIG att ta
  en hill ifrån dina fiender (med vissa undantag) utan satsa på att ta dig till en
  hill så fort som möjligt och sedan vakta den tills tiden går ut.
  
  När det gäller din egen Sim-medhjälpare befinner den sig bara på "Normal", men den
  ska ändå inte underskattas. Ifall ni är två i en hill samtidigt när tiden går ut så
  får ni TVÅ poäng. Kom för guds skull ihåg detta! Håller du A-knappen intryckt och
  trycker på Z-knappen två gånger kommer en meny fram där du kan välja olika order
  till din sim. Jag rekommenderar att du BARA använder "Protect". Detta gör att Simen
  håller sig en meter ifrån dig och skyddar dig från allt. Den letar dock först efter
  ett vapen. Detta gör att bara du håller dig i en hill så står den bredvid. "Follow"
  är nästan samma sak, men tyvärr händer det att den då springer ifrån dig för att
  jaga fiender. "Hold hill" bör du endast använda om det är riktigt krisigt. Som att
  det står 8-9 till dig och det står två gula i en hill på andra sidan banan. Nu
  börjar vi prata om alla fem hills och sedan tar vi några tips.
  
  Mitt i centrum
   I det stora rummet precis i mitten på banan. Här vill du absolut inte ha hillen
   och personligen undviker jag många gånger helt att ens försöka ta den här. Anl-
   edningen är alla ingångar och att det finns en övervåning av rummet. Ifall båda
   Simsen kommer från det snöiga rummet kan du se på radarn exakt när de kommer och
   du kan sikta mot rätt ingång. Då är det en väldigt bra idé att stå här med dubbla
   Maulers. Försök heller aldrig att ta den här hillen av dina fiender. Det är
   riktigt svårt! Gå ofta igenom det här rummet för att få Maulers dock.
  
  Balkongen
   Inte långt från stora rummet finns två balkonger. Den ena har den bästa hillen
   och dessutom en Mauler. Jag har hört från någon att han endast stod i den här
   hillen och väntade på att den skulle aktiveras tillräckligt många gånger under en
   omgång för att han skulle vinna. Detta tycker jag är alldeles för tidskrävande
   dock. När du först kommer upp i hillen ska du genast ducka eftersom att du då
   inte kan bli skjuten från stället nedanför. Här står du sedan och campar medan du
   siktar mot ingången och stirrar på radarn. När du ser att de precis ska komma upp
   skjuter med dina dubbla Maulers. De borde dö på en gång. Fortsätt så tills hillen
   är din. Att erövra denna hill är nästan omöjligt eftersom att de skjuter dig från
   balkongen innan du ens kommit fram. Hinner de fram till hillen först är du rätt
   körd.
  
  Snöiga rummet
   Denna hill befinner sig bredvid rummet med ramper. Det finns också ett hål i
   golvet som leder ner till en tunnel. Att erövra denna hill är fruktansvårt svårt
   och så även att raca till den. Fördelen är att det finns en Mauler här inne.
   För att komma in i det här rummet MÅSTE du passera stora rummet med ramper.
   Sämre ställe för en människa att möta DarkSims finns knappast. De kan skjuta på
   extrema avstånd och träffar ofantligt bra. Dessutom har de ingenting emot höjd-
   skillnader. För oss människor är det ju rätt svårt att sikta upp och ner som att
   sikta sida till sida. Strunta alltså i denna hill om du inte är säker på att du
   hinner fram innan DarkSims nått ramp-rummet.
  
  Rummet med obelix
   Ett rum inte långt från stora rummet finner du ett snöigt rum med en staty i
   mitten. Detta är en trevlig hill. Du kan båda försvara den rätt lätt och dessutom
   har du en möjlighet att erövra den. Inte för att jag rekommenderar dig att erövra
   men här har du åtminstone en chans vid krissituationer. För att försvara ska du
   helt enkelt titta på radarn från var de kommer. Därefter står du i rätt ingång
   och gör dig beredd på att avfyra dina dubbla Maulers. För att erövra denna hill
   finns det bara ett riktigt bra sätt tycker jag. Gå ner på undervåningen i det
   stora rummet och ta vägen som leder till hillen. När du skymtar hillen ska du
   stanna och campa. Så fort du se en gul nisse ska du avfyra. Troligen hinner du
   inte bli beskjuten.
  
  Minsta hillen
   Denna finner du väldigt nära hillen med obelix. Den ligger också nära ett snöigt
   rum. Det är den bästa hillen att försvara och den är inte så svår att erövra.
   För att försvara den ska du ducka och ställa dig i ett hörn. Därefter tittar på
   radarn efter DarkSims. Helst ska du komma rakt framifrån eftersom de då knappt
   kan träffa. De träffar sämre när du duckar. Kommer de från höger måste du vara
   snabb. Avfyra Maulers precis innan de kommer in från höger och du borde hinna
   träffa dem. Kommer de rakt framifrån ska du sikta lite åt högra sidan eftersom
   att du oftast springer där. Ställ dig helst bakom din Sim, men inte så att hon
   hamnar i korselden.
  
  Var ska man stå?
   Några tips nu då. Först främst så finns det vissa ställen du helst ska stå på.
   Ifall du vet att du inte kan erövra en hill utan bara står och vänta på nästa så
   finns det förstås optimala placeringar för att du ska hamna rätt. Hillen i
   obelix-rummet och den minsta hillen är ju möjliga att erövra. Däremot bör du
   vänta ut de andra tre. Jag rekommenderar att du står mellan det snöiga rummet och
   den minsta hillen medan du inväntar en ny hill. Då hinner tämlgen fort till alla.
   Avänd tunneln för att nå stora rummet och balkongen, men akta dig för att stöta
   på DarkSims på vägen. Fördelen med detta är att du har en chans att nå snöiga
   hillen innan DarkSims når rummet med ramperna.
  
  Dubbla vapen
   Dubbla vapen är en välsingnelse på den här banan. Dubbla Maulers i synnerhet.
   Hur får du det då? Du tycker att du har plockat upp två av samma. Hemligheten
   ligger i att du INTE får plocka ett vapen från SAMMA ställe två gånger. Om du
   plockar upp en Mauler från snöiga rummet och sedan samma igen så får du inte
   dubbla. Om du plockat upp en Mauler från snöiga rummet och sedan balkongen så får
   du däremot dubbla. Dubbla Maulers är ovärderligt och kan vara värt att plocka upp
   istället för att sikta rakt på en hill. Planera dina rutter så att du springer på
   en, helst två Maulers.
  
  Radar
   Lät dig använda Radarn perfekt. Titta på den hela tiden för att se var dina
   fiender befinner sig och var hillsen är. Helst ska du veta exakt vilken hill det
   är varje gång du tittar på radarn. Tre av hillsen befinner sig på nedervåning
   (minsta, snöiga rummet, stora rummet) och två på övervåningen (balkongen, obelix-
   rummet). Då blir det lättare för dig att se.
  
  Ducka
   Ducka ger bättre träffsäkerhet som du vet, men visste du att DarkSims träffar
   sämra då. Jag tror att det är så ialla fall. Ducka gärna i hills och du träffar
   bättre och blir mindra träffad.
  
  Undvik DarkSims
   DarkSims är bättre än du. Bättre än jag ialla fall. Vi människor kan helt enkelt
   inte headshota någon på andra sidan banan med ett skott på en fjärdedels sekund
   och sedan strejfa undan. Kolla på radarn och gör ditt allra bästa för att undvika
   dem så ofta du kan. Ta andra vägar och undvik hela tiden dem största rummen. Där
   är DarkSims som bäst och du som sämst. De kan skjuta på långt håll och strejfar
   samtidigt. Och du har svårt att se dem på grund av N64:ans dåligt upplösning. För
   att inte tala om hur mycket det brukar lagga. På nära håll... att springa in i
   DarkSims runt ett hörn, där är du som starkast. DarkSims har svårt att träffa och
   strejfa så nära och de har ingen aning om att du är precis där. Du har däremot
   dina dubbla Maulers och kan se på radarn precis när de dyker upp. Ifall du
   planerar att döda dem utanför en hill satsa då på trånga utrymmen och smyga på
   dem bakom hörn.
  
  Undvik Hills
   Som sagt är det oftast bra att strunta i vissa hills. Har DarkSims redan erövrat
   en hill som inte är obelix-hillen eller minsta hillen, undvik gärna de andra
   hillsen och invänta nya. Eventuellt kan du skicka din Sim på "Attack" för att ta
   bort någon av dem som vaktar hillen.
  
  Korseld
   Allt som oftast hamnar din vän-sim mellan dig och dina fiender. Detta gör förstås
   att hon blir skjuten och du kan mycket möjligt råka döda henne. Håll därför hela
   tiden koll på din medhjälpare och från var dina fiender kommer. Ställ dig så att
   ni båda kan skjuta på fienderna och gärna så att din medhjälpare står lite fram-
   för. Då blir hon skjuten innan du blir det.
  
  Hämta vapen först
   Ville bara markera detta och då helst en eller två Maulers innan du sätter efter
   hills. Utan vapen har du ändå ingen chans.
  
  Tålamod
   Det allra viktigaste är att du förstår att detta tar tid och mååånga försök. Kan-
   ske inte lika många som krävdes för mig, men du måste ändå ha ett enormt tålamod.
   Spela, spela, spela; nöta, nöta, nöta och du ska se att du snart har så pass
   mycket tur, vana och skicklighet att du grejar det. Ty en hel del tur behöver du
   om hills ska hamna på rätt ställen.
  
  ===================================================================================
  
                    9. Vapenguide
  
  ===================================================================================
  
  Kanske inte riktigt lika mycket info om alla vapen som i Goldeneye-guiden. Detta är
  en blanding av hur lat jag är och hur svårtytt spelet är. Programmeringen till
  Perfect Dark är ljusår mer komplicerad och det är många fler parametrar att ta hän-
  syn till. Det är ändå väldigt komplett som det är. Här finner du också tips hur man
  hittar vapnet och hur man grejar medaljerna på skjutbanan. Jag ska också lite
  snabbt nämna lite grejer om skjutbanan. Den finner du på nedervåningen av
  Carrington Institute och det är jättekul. Alla vapen du har haft på dig kan du
  leka med på skjutbanan. Du behöver inte ha skjutit med det eller ens hållt det i
  handen. Räcker att du haft det på dig. Det gäller inte bara Solo Missions utan alla
  vapen som du haft på dig i Combat Simulator dyker också upp på skjutbanan.
  
  För att låsa upp nya vapen måste du klara Challenges där. Laser och X-Ray Scanner
  kan du dock bara hitta Solo Missions för att kunna aktivera i Combat Simulator.
  Alltså, alla vapen du finner i Solo Missions hamnar också i Combat Simulator. X-Ray
  Scanner är inte ett vapen, men den hamnar ändå där i Combat Simulator (liksom
  Cloaking Device). I den här guiden kan du läsa om detta föremål i sektionen om
  Prylar. Kanske tycker du även att Combat Boost eller Psychosis Gun skulle hamnat
  där, men det tycker inte jag. Det är bara vapen som kommer fram när du trycker
  snabbt på A-knappen och dessa kommer fram. Dessutom så har Combat Boost en sekundär
  funktion och det har inget vanligt föremål. Ingen av dem finns dock på skjutbanan,
  men det gör å andra sidan inte N-bomb heller. Så klaga inte.
  
  Magasin:     Hur många kulor du kan skjuta innan du måste ladda om.
  Vapentyp:     Vad det är för typ av vapen. Alla vapen av samma typ har samma
           typ av ammuntion med undantag av DY357-LX, Sniper Rifle, Cross
           Bow och Psychosis Gun.
  Primär:      Primära funktionen av vapnet.
  Sekundär:     Sekundära funktionen (håll B-knappen intryckt).
  Tillgänglig:   På vilka banor du hittar den. Står det (gömd) innebär detta att
           du kan läsa i nästa sektionen av guiden var du hittar den.
  Challenge:    Vilken challenge du måste låsa upp för att få den tillgänglig i
           Combat Simulator och på skjutbanan i Carrington Institute.
  
  Silvertips:    Tips om hur du får silvermedaljen av detta vapen på skjutbanan i
           Carrington Institute.
  Guldtips:     Tips om hur du får guldmedaljen av detta vapen på skjutbanan i
           Carrington Institute.
  
  Mitt betyg:    Mitt eget personliga betyg. 10 är bäst, 0 är sämst. Här tar jag
           hur bra jag anser att vapnet är blandat med hur roligt det är.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Unarmed
  
  Magasin:     N/A
  Vapentyp:     Hand
  Primär:      Slag
  Sekundär:     Avväpna
  Tillgänglig:   N/A
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    5/10
  
  Underskatta inte detta "vapen". Att slåss mot en beväpnad vakt är ju en riktigt
  dum idé eftersom att det krävs massor av slag om du inte lyckas smyga på dem baki-
  från. Avväpningstekniken är däremot extremt lyckad. Ifall du är så pass snabb att
  vakten inte hinner skjuta kan du spara massor av tid på att sno vapnet och sedan
  fortsätta istället eftersom att det tar ett bra tag innan vakten i fråga förstår
  att han faktiskt inte har något att skjuta med.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Falcon 2
  
  Magasin:     8/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   Carrington
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Pistolslag
  Tillgänglig:   Alla utom Covert Assault, Battle Shrine, WAR!
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Se bara till att skjuta väldigt snabbt och samtidigt strejfa
           medan måltavlan rör sig.
  Guldtips:     Stå still på höger sida och peppra snabbt mot måltavlornas
           centum. Rör dig inte alls utan skjut bara!
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Oroligt pricksäker och dessutom väldigt snabb. Ett riktigt bra vapen, men tänk på
  det lilla magasinet och det faktum att den är tämligen svag. Den finns på nästan
  alla banor eftersom att de flesta vakter plockar fram en om de tappat sitt vapen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Falcon 2 (silencer)
  
  Magasin:     8/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   Carrington
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Pistolslag
  Tillgänglig:   Defection, Reconnaissance, Rescue, Exploration
  Challenge:    7
  
  Silvertips:    För enkelt.
  Guldtips:     Bry dig inte om poängen. Strejfa fram och tillbaka medan du
           skjuter mycket snabbt.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Som Falcon 2 fast med en ljuddämpare. Perfekt om du inte vill märkas. Enda nack-
  delen är att träffsäkerheten förändras, fast ytterst marginellt.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Falcon 2 (scope)
  
  Magasin:     8/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   Carrington
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Pistolslag
  Tillgänglig:   Extraction, Stealth, Escape, Confrontation, Nullify Threat,
           Battle Shrine, The Duel
  Challenge:    12
  
  Silvertips:    Stå still på vänstra sidan och använd siktet. Skjut tre skott
           varje gång tavlan åker mot dig.
  Guldtips:     Stå still på vänstra sidan och använd siktet. Placera det i
           mitten av tavlan utan att skjuta och invänta på att tavlan kommer
           tillbaka. Så fort den kommer tillbaka tömmer du hela magasinet
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Som Falcon 2 fast med ett sikte.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  MagSec 4
  
  Magasin:     9/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   Chesluk Industries
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     3-skottsalva
  Tillgänglig:   Infiltration
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Ducka och stå still. Ta god tid på dig och sikta i centrum på
           tavlorna.
  Guldtips:     Äh, ställ dig på högra sidan och var noga med att placera siktet
           i mitten där tavlorna kommer farandes. Peppra och hoppas på att
           de träffar. Ducka inte eftersom att vinkeln blir helt fel.
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  Ett tämligen kasst vapen. Något kraftfullare än Falcon 2, men otroligt mycket
  sämre pricksäkerhet. Särskilt sekundära funktionen. Är kanske ändå att föredra på
  Infiltration bara för det extra skottet i magasinet och extra kraften. Dessutom
  har den ett litet sikte. Ducka så får du bättre träffsäkerhet.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Mauler
  
  Magasin:     20/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   Skedar
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Uppladdat skott
  Tillgänglig:   Carrington Institute, Covert Assault, Battle Shrine, Mr. Blonde's
           Revenge, WAR!
  Challenge:    20
  
  Silvertips:    Använd sekundära. Var noga med att varje skott är fulluppladdat.
  Guldtips:     Svårt; allt måste bli helt rätt. Använd sekundära och börja med
           måltavlorna till vänster. Direkt efter att du skjutit den bakre
           vänstra, laddar du om och flyttar dig till mitten. Precis när
           Maulern laddat upp nästa skott, men innan den främre mittersta
           har vänt sig måste du skjuta. Skjut sedan den bakre mittersta och
           gör sedan precis samma transission mellan mitten och höger som
           vänster och mitten. Observera att skotten måste vara helt ful-
           laddade för att förstöra målen.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Ett av de bästa, men samtidigt sämsta vapen. Som enstaka skott är vapnet väldigt
  mediokert, men använder du sekundära funktionen så dödar den nära nog precis allt
  med ett enda skott. Underskatta INTE Mauler på de sista banorna. Ett uppladdat
  skott dränerar fem kulor och sedan krävs ett sjätte för att skjuta. Var därför
  försiktig med omladdningar eftersom att det sista skottet i magasinet kanske inte
  är fullt uppladdat. Tänk också på att detta äter ammunition som inget annat. Mauler
  är Skedars basvapen och otroligt dödligt i en experts händer. Får du dubbla Maulers
  (vilket du kan få av mitten-Skedarn på bryggan på Covert Assault) så är du nästan
  ostoppbar om du vet var du håller på med. Mauler och Phoenix använder precis samma
  ammuntion som Falcon och MagSec.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Phoenix
  
  Magasin:     8/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   Maian
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Explosiva skal
  Tillgänglig:   Rescue (gömd), Confrontation, Exploration, Nullify Threat, Covert
           Assault, Battle Shrine (gömd), WAR!
  Challenge:    18
  
  Silvertips:    Använd sekundära. Två skott förtör en tavla så försök träffa
           två tavlor som är vända mot dig medan de korsar varandra.
  Guldtips:     Svårt, använd sekundära. Ställ dig precis i mitten och avfyra
           ett skott mot tavlorna medan de korsar varandra. Explosionen gör
           att båda tavlor exploderar i mitten. Detta kräver mycket god
           timing, så det är bara att nöta tills du klarar det.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Maians basvapen. Phoenix är inget vidare i primära läget, men i sekundära är det
  magiskt och ett av spelets bästa vapen. Läs i "Vapengömmor" hur du finner en i
  Rescue. Det allra lättaste sättet att hitta en Phoenix är att helt enkelt döda
  Elvis på Exploration (helst), Confrontation, Nullify Threat eller Covert Assault.
  Hursomhelst är det explosiva skal som gäller och det bästa är att det använder inte
  mer ammunition än enstaka skott. Enda nackdelen är att du kan skada dig själv och
  att vapnet är lite långsammare.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  DY357 Magnum
  
  Magasin:     6/200
  Vapentyp:     Revolver
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Pistolslag
  Tillgänglig:   Extraction (gömd), Stealth, Reconnaisance, Espionage,
           Exploration, Mr. Blonde's Revenge, The Duel
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Ett skott ska igenom tre måltavlor så det gäller att du står i
           exakt rätt vinkel för att skottet ska gå igenom mitten av alla
           tre tavlor. Gör den det får du ju 3x10 poäng för varje triss.
  Guldtips:     Lättare än silver haha. Tänk på samma grejer här bara.
  
  Mitt betyg:    4/10
  
  Så du tyckte Magnumen var bra i Goldeneye. Nja, den är inget vidare här. Mycket
  svagare, mycket slöare och omladdningen tar evigheter. Lite mer realistisk med
  andra ord. Om du av någon underlig anledning inte skulle ha detta vapen så får du
  det av vakterna som dyker upp efter att larmet gått på Reconnaissance.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  DY357-LX
  
  Magasin:     6/200
  Vapentyp:     Revolver
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Pistolslag
  Tillgänglig:   Confrontation, Maian SOS, The Duel
  Challenge:    24
  
  Silvertips:    Stå på ena sidan och var noga med vinkeln så att skotten går rakt
           igenom dem främre tavlorna och träffar dem bakre i mitten också.
  Guldtips:     Svårt. Du måste streja längst med tavlan och sätta ett skott i
           mitten av den för varje "runda". Du får högst sätta fyra skott i
           det röda området annars är du körd. Det är bara att öva upp
           strejfandet och nöta in det hela.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Precis som Magnum, men alla skott är direkt dödande. Ett riktigt bra vapen alltså.
  Troligen det svåraste vapnet att hitta också. Det lättaste sättet är att springa
  fram till Trent på Confrontation och avväpna honom. Annars kan du hitta en vakt
  beväpnad med dubbla på Maian SOS. Du finner honom till höger när du först kommer ut
  i korridoren. Lite trist att en vanlig vakt har dubbla sådana tycker jag. Detta är
  alltså Trents eget personliga vapen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  CMP150
  
  Magasin:     32/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     Målsökande
  Tillgänglig:   Sex första, Exploration, Nullify Threat, Mr. Blonde's Revenge,
           WAR!, The Duel
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    För enkelt. Stå still bara.
  Guldtips:     Stå still på vänster sida och skjut ständigt mot mitten av
           tavlorna som kommer emot dig.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  CMP150 är ett riktigt bra vapen om du vet hur man hanterar det. Magasinet brinner
  upp på nolltid så det gäller att veta hur man siktar. Försök skjuta ett par skott
  i taget. Har du dubbla CMP har du ett otroligt övertag. Den sekundära funktionen är
  sällan särskilt användbar, men på långt håll kan det faktiskt funka. Tänk på att du
  först måste använda R-knappen för att ställa in siktet. Därefter följer vapnet
  automatiskt de markerade offren. Siffrorna på målen visar vilken prioritering målen
  har. 1 har högst. Du måste trycka på R-knappen och ställa in målen igen för att
  ändra detta. OBSERVERA! Auto aim funkar inte i sekundära läget.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Cyclone
  
  Magasin:     50/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   Chesluk Industries
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     Magasinurladdning
  Tillgänglig:   Antiterrorism
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Använd primära (ville bara poängtera) och skjut.
  Guldtips:     Lätt. Stå i mitten och sikta endast på den bortre. Skjut ständigt
           och bry dig inte om att du kommer att träffa dem främre.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Lite trist att detta småcoola vapen faktiskt bara finns på en enda bana. Snabbt och
  ett enormt magasin, men tämligen svagt och med dålig pricksäkerhet. Sekundära läget
  är väldigt fränt, men inte särskilt användbart. Det gör att du släpper i väg ett
  helt magasin med automateld med en knapptryckning. Desvärre brinner ju 50 värde-
  fulla skott upp på 2-3 sekunder. Om du inte visst det, är det Presidentens vakter
  som håller detta vapen på Air Force One.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Callisto NTG
  
  Magasin:     32/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   Maian
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     Piercande skal
  Tillgänglig:   Covert Assault, Battle Shrine, WAR!
  Challenge:    21
  
  Silvertips:    Använd sekundära eftersom att skotten kommer att pierca dem
           främre tavlorna och träffa den bakre. Du kan se på din poängsumma
           om du träffar eller ej. Streja fram och tillbaka medan skjuter.
  Guldtips:     Löjligt lätt, använd sekundära. Ställ dig på vänster sida och
           skjut rakt på den vänstra raden av tavlor. Håll nu bara Z-knappen
           intryckt, även när ryggen på den främre tavlan visas. Skotten
           kommer att pierca den och träffa tavlorna bakom.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Ett av de allra bästa Alien-vapnen. Maians konstruktion är faktiskt riktigt bra.
  Det finns däremot ingen anledning att använda primära läget eftersom att det
  sekundära är enormt mycket starkare och kan skjuta igenom dörrar, skottsäkert glas
  mm. Mycket starkt, mycket pricksäkert och ganska snabbt. Skoj.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  RC-P120
  
  Magasin:     120/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   Chesluk Industries
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     Kamouflage
  Tillgänglig:   Defense
  Challenge:    23
  
  Silvertips:    Håll B-knappen intryckt och tryck på Z så vänder sig tavlorna.
           Peppra en av dem och upprepa processen.
  Guldtips:     Håll B-knappen intryckt och tryck på Z så vänder sig dem främre
           tavlorna. Skjut genast sönder dessa och fortsätt sedan med dem
           bakre. De främre hinner inte vända sig om du skjuter dem genast.
  
  Mitt betyg:    9/10
  
  Detta stjärtsparkande vapen med megamagasinet finns tyvärr bara på en bana. Vilket
  är mycket tråkigt. Är det bara jag som tycker att det är konstigt att det står att
  Chesluk har gjort det trots att en tekniker på Carrington Institute jobbade med
  det. Du behöver alltså inte tänka på att ladda om i första taget. Det sekundära
  läget gör vapnet både bättre och sämre. Håll B-knappen intryck och tryck på Z så
  kommer du att sätta igång ett kamouflagesystem som använder ammunition som bränsle.
  Ammunition brinner upp enormt fort så du hinner inte få så mycket nytta av vapnet
  alls. Jag avskyr personligen Cloaking. Jag tycker att det sabbar spelet rättså
  mycket och då är det trist att spelets bästa vapen bygger på det.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Laptop Gun
  
  Magasin:     50/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   Carrington
  Primär:      Skottsalvor
  Sekundär:     Sätt ut som autovapen
  Tillgänglig:   Defection (gömd), Hostage One (endast Perfect Agent),
           Antiterrorism, Exploration
  Challenge:    9
  
  Silvertips:    Använd sekundära. Kasta geväret bakom tavlorna och den skjuter.
  Guldtips:     Lite konstig. Mitt tips är att ständigt stå till vänster och
           sikta i mitten av tavlorna som kommer emot dig. Försök låta två
           av tavlorna ta flest skott och att ladda om då den tredje pas-
           serar.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  En k-pist förklädd till en bärbar dator. Öppna den och du får skjuta med ett
  enormt magasin. Inte ska vi glömma att det finns ett hyggligt sikte på den också.
  Håller du intryckt B-knappen och trycker på Z så kastar du iväg bössan. Fastnar den
  på en vägg kommer den sedan att skjuta på alla fientliga tomtar som kommer i dess
  väg. Alltså enormt kul i Combat Simulator. Laptop Gun är ett ganska komplett vapen
  alltså.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Dragon
  
  Magasin:     30/400
  Vapentyp:     Automatkarbin
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     Självförstöring
  Tillgänglig:   Investigation, Extraction (gömd), Infiltration, Rescue,
           Espionage, Maian SOS
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Använd sekundära, alltså kasta iväg Dragonen mot tavlan och den
           kommer att explodera då tavlan passerar.
  Guldtips:     Finns bara ett bra sätt. Sikta ENDAST på den bakre av dem två
           främre tavlorna. Skjut hela tiden och streja efter tavlan. Många
           skott kommer att träffa den främre och det är bara bra.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  En alldeles vanlig automatkarbin av det riktigt tunga slaget. En DataDyne-favorit.
  Den är högljud, men skjuter du enstaka skott så hörs det ändå inte så mycket om
  den. Har faktiskt inga riktiga svagheter. Sekundära läget är jättekul. Håll B och
  tryck på Z så kastar du iväg den. Så fort någon kommer i närheten av den kommer den
  att explodera. På detta sätt har du fortfarande en chans att överleva även om all
  din ammunition skulle ta slut. Ett annat sätt är att locka till dig folk, fly och
  sedan kasta in vapnet i en människohög. Jag behöver knappast säga hur kul detta
  kan vara i multiplayer. Är det en snäll eller elak dragon?
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  K7 Avenger
  
  Magasin:     25/400
  Vapentyp:     Automatkarbin
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Skottsalvor
  Sekundär:     Hotdetektor
  Tillgänglig:   Investigation, Espionage, Antiterrorism, Confrontation, Nullify
           Threat, Defense
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Använd sekundära funktionen så ser du vilka tavlor som är
           explosiva. Skjut endast på dessa.
  Guldtips:     Du får endast använda exakt tio skott per tavla för att förstöra
           dem. Sikta noga och var försiktig med avtryckaren. Komihåg att
           ladda om innan tredje tavlan.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Enormt snabb, enormt stark och grymt bra om du är duktig på att använda den. Maga-
  sinet är pyttelitet och eftersom att den endast kan skjuta i salvor så försvinner
  det alltid en massa skott. Detta gör att du måste vara mycket skicklig med om-
  laddningar för att kunna hantera vapnet effektivt. Nybörjaren väljer helst AR34,
  K7 Avenger kräver verkligen sin spelare.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  AR34
  
  Magasin:     30/400
  Vapentyp:     Automatkarbin
  Tillverkare:   Carrington
  Primär:      Skottsalvor
  Sekundär:     Använd sikte
  Tillgänglig:   Defense, Covert Assault
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    E ba å skjut.
  Guldtips:     Lätt om du gör rätt. Ställ dig på höger sida och ducka. Skjut
           endast när tavlan är på höger sida och avfyra ungefär 20 skott
           varje vända. Ladda om när den är och vänder. Eftersom att du
           duckar är nästan varje skott värt 10 poäng.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Ett riktigt juste som kan jämföras med Dragon. Lite snabbare, lite starkare men
  träffar lite sämre och du får ingen proximity. Jag väljer lätt Dragon. Sekundära
  läget är ju fjatigt. Du får gå och använda siktet samtidigt. Jag menar, det borde
  du ju vara möjligt med vilket vapen som helst.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  SuperDragon
  
  Magasin:     30/400 - 6/40
  Vapentyp:     Automatkarbin - Granatkastare
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     Granatkastare
  Tillgänglig:   Rescue, Escape
  Challenge:    8
  
  Silvertips:    Använd sekundära.
  Guldtips:     Använd båda. Börja med att skjuta sönder tavlan i centrum med
           primär eld. Slunga sedan granater mellan tavelparen. Skjut precis
           innan tavlorna stannar och granaten borde förstöra båda när de
           vänder sig. Det är viktigt att experimenter med höjd när det
           gäller dem bortre.
  
  Mitt betyg:    10/10
  
  Bästa vapnet i spelet om du frågar mig. Dels har du en Dragon och dels har du en
  Devastator. För det är faktiskt samma sak som en Devastator. Du kan alltså slå ut
  hela armér av vakter med ett enda skott. Lär dig skifta smidigt mellan automateld
  och granater och du är en en-manna-armé. Grymt bra vapen som tyvärr bara finns på
  två banor.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Shotgun
  
  Magasin:     9/100
  Vapentyp:     Hagelgevär
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Hageleld
  Sekundär:     Dubbelskott
  Tillgänglig:   Extraction, Nullify Threat, Mr. Blonde's Revenge
  Challenge:    6
  
  Silvertips:    Använd sekundära. Tryck på Z för att avbryta omladdningen.
  Guldtips:     Använd sekundära och streja längst med samtidigt som du skjuter.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Helt okej om du kan sikta. Själv tycker jag att vapnet är lite för svagt ändå. På
  nära håll borde den döda allt med ett skott, men det är lite si och så med det.
  Dubbelskottet är det som gäller eftersom du då skjuter iväg två salvor på en gång,
  men då måste du ladda om tidigare och detta tar verkligen evigheter.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Reaper
  
  Magasin:     200/800
  Vapentyp:     Minigun?
  Tillverkare:   Skedar
  Primär:      Reapage
  Sekundär:     Kvarn
  Tillgänglig:   Battle Shrine, WAR!
  Challenge:    13
  
  Silvertips:    Ducka.
  Guldtips:     Ducka, skjut endast på tavlorna när de är närmast och försök då
           koncentrera dig på en i taget. Följ den med Reapern.
  
  Mitt betyg:    3/10
  
  Ha! Här har vi spelets allra sämsta vapen. Skedars kan hantera det, Dark Sims också
  men vi normala människor grejar det inte. För det första tar det en bra stund att
  börja skjuta så du måste börja skjuta innan du ser fienden. För det andra är det
  spelets allra sämst pricksäkra vapen. Kulor far både hit och dit, men du får lite
  bättre chans om du duckar. För det tredje brinner magasinet upp fort som bara den
  trots att det är 200 kulor. Och för det fjärde är omladdningssekvensen alldeles för
  lång. Sekundära läget är lite kul. Det är en sylvass kvarn som slaktar allt i sin
  väg. Fortfarande inte särskilt bra dock.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Sniper Rifle
  
  Magasin:     8/400
  Vapentyp:     Krypskyttegevär
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     Ducka
  Tillgänglig:   Hostage One, Confrontation
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Använd sekundära.
  Guldtips:     Använd primära. Alla 15 skott måste träffa mitten, tavlorna kan
           bara ta fem skott var. Så var snabb och byt tavla smidigt.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Samma ammunition som automatkarbinerna ska jag säga. Enda snipern i spelet och det
  är en riktigt bra en. Använd C-knapparna för att zooma in och ut. På grund av
  detta har man satt ducka på sekundär funktion istället. Lite löjligt kanske. Också
  lite dumt att snipern skjuter lika fort som en pistol och faktiskt är rätt svag.
  Samma miss som i Goldeneye. För snabb och för svag. De missar konceptet. Justja.
  Ducka gör att ditt sikte blir stadigare ifall du inte visste.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  FarSight XR-20
  
  Magasin:     8/100
  Vapentyp:     Mysko alienvapen
  Tillverkare:   Maian
  Primär:      Rail-Gun-effekt
  Sekundär:     Målsökande
  Tillgänglig:   Nullify Threat
  Challenge:    5
  
  Silvertips:    Använd sekundära. Håll R intryckt och var noga med att träffa
           mitten av tavlorna bara.
  Guldtips:     Använd sekundära. Du måste har tre skott och tre rader av tavlor
           att skjuta samt en tavla som rör sig mellan raderna. Håll R
           intryckt och du kan se de bakre tavlorna också. Var noga med att
           träffa dessa i mitten så att du får lite poäng också.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Helt klart en kanditat till bästa vapnet. Dödar precis allt med ett skott och kan
  zooma igenom väggar. Använd sekundära funktionen och vapnet letar upp målen auto-
  matiskt när du siktar. I Combat Simulator blir det nästan lite löjligt. Så vilka är
  nackdelarna? Otroligt långsam och litet magasin. Rail-Gun-effekt betyder troligen
  bara att det dödar med ett skott och är enormt kraftfullt. Med det här vapnet
  tycket ialla fall jag att det hela blev lite för utspejsat.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Devastator
  
  Magasin:     8/40
  Vapentyp:     Granatkastare
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Granatkastare
  Sekundär:     Väggkramare
  Tillgänglig:   Hostage one (gömd), Defense (gömd), Battle Shrine
  Challenge:    15
  
  Silvertips:    Använd sekundära. Fäst en Wallhugger på den rörliga och den
           sprängre dem bortre.
  Guldtips:     Varje granat måste träffa. Lär dig exakt vilken höjd du måste
           använda och kom ihåg att du alltid måste träffa marken under
           tavlan inte själva tavlan eftersom granaterna då studsar. Du
           måste också tima rätt så att tavlan inte är vänd från dig.
           Använd inte sekundära.
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  En granatkastare helt enkelt. Ett bra vapen, men du får sällan särskilt mycket
  ammunition till det. Väggkramare betyder att granaten fastnar på en vägg innan den
  exploderar. Bra för att spränga bort prylar.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Rocket Launcher
  
  Magasin:     1/3
  Vapentyp:     Raketgevär
  Tillverkare:   DataDyne
  Primär:      Raketgevär
  Sekundär:     Målsökande raket
  Tillgänglig:   Extraction, Infiltration
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Det är väl bara att raketa.
  Guldtips:     Lär dig exakt var och när du måste skjuta.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Ett väldigt bra vapen, men sällan särskilt användbart. Du kan bara hålla ett par
  raketer samtidigt och omladdningstiden är enorm. Används förstås för att ta bort
  helikoptrar och annat skojs. Sekundära läget gör raketen mycket långsammare, men
  då kan du med hjälp av R-knappen först ställa in ett mål utifall målet skulle röra
  på sig för mycket. Du finner den på två ställen i spelet: Extraction, nära Cas-
  sandras kontor och Infiltration, på helikopterplattan i minfältet.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Slayer
  
  Magasin:     1/3
  Vapentyp:     Raketgevär
  Tillverkare:   Skedar
  Primär:      Raketgevär
  Sekundär:     Kameraraket
  Tillgänglig:   Covert Assault, Battle Shrine, WAR!
  Challenge:    17
  
  Silvertips:    Det är väl bara att raketa... igen.
  Guldtips:     Du måste träffa baksidorna på tavlorna så att explosionen förstör
           tavlan när den vänds. Använd primära funktionen på dem främre
           tavlorna och sekundära på dem bakre. Sakta in ifall du inte tror
           att du träffar (håll A-knappen).
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Fungerar likadant som raketgeväret ovan, men sekundära funktionen är typiskt
  Skedar. Du får då styra raketen med en kamera. Håll A-knappen intryckt för att
  sakta ner (vilket du bör göra) och Z-knappen för att detonera. Jättekul att titta
  på dem från ett annat perspektiv i Combat Simulator. Slayers besittes endast av
  vakterna i rummet precis innan Skedararmén i Battle Shrine.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Combat Knife
  
  Magasin:     10
  Vapentyp:     Kniv
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Knivhugg
  Sekundär:     Kasta giftkniv
  Tillgänglig:   Covert Assault
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Använd sekundära förstås.
  Guldtips:     Använd sekundära. Stå still och kasta bara åt ett håll. Sikta
           alltid i mitten.
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  Smart att sätta Hunting knife och Throwing knife i en och samma. Inte särskilt
  praktiskt, men har man inget annat så. Ohyggligt irriterande om simulanter får tag
  på dessa i Combat Simulator. Kom ihåg att det tar ett tag innan giftet helt verkar
  om du inte vill vara häftig och gå fram och hugga istället.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Crossbow
  
  Magasin:     5/69
  Vapentyp:     Armborst
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Lugnande medel
  Sekundär:     Dödlig injektion
  Tillgänglig:   Reconnaisance, Espionage
  Challenge:    22
  
  Silvertips:    För enkelt.
  Guldtips:     Superlätt. Ställ dig på vänster sida och skjut alla fem pilar när
           den stannar. Ladda om medan den är och vänder och sätt nästa fem
           pilar i den när den kommer tillbaka. Flytta på siktet aningen då
           och då så att pilarna inte träffar varandra.
  
  Mitt betyg:    5/10
  
  Väldigt långsamt, inte särskilt pricksäkert och omladdningstiden är enorm. Ett
  medeltida vapen med andra ord. Använd endast sekundära läget om du inte måste göra
  annat. Detta dödar alltid folk med en enda pil. Så lite bra är skitvapnet.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Tranquilizer
  
  Magasin:     8/200
  Vapentyp:     Sprutpistol
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Lugnande medel
  Sekundär:     Dödlig injektion
  Tillgänglig:   Rescue, Escape, Maian SOS
  Challenge:    11
  
  Silvertips:    Skjut fort.
  Guldtips:     Svårast. Du måste lära dig exakt i vilken ordning måltavlorna
           dyker upp och sedan streja efter slaviskt. Viktigt att du dubbel-
           trycker på de två ställen där tavlor dyker upp framför varandra.
           Det sparar tid. Tänk också på att andra gången du laddar om bör
           du göra det med ett skott kvar i "magasinet".
  
  Mitt betyg:    5/10
  
  Hårfön! Väldigt irriterande eftersom att du blir mycket snurrig om du träffas. Inte
  gör det mycket skada rent fysiskt, men blurr är aldrig kul. Använd sekundära
  funktionen och du dödar på en gång. Du måste dock stå precis intill ditt offer och
  detta använder fyra enheter på en gång.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Laser
  
  Magasin:     N/A
  Vapentyp:     Laservapen
  Tillverkare:   Carrington
  Primär:      Pulserande eld
  Sekundär:     Kort stråle
  Tillgänglig:   Defense
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    Är bara att följa efter och skjuta i mitten.
  Guldtips:     Stå still och skjut i mitten på tavlorna. Eftersom att du inte
           får missa en enda gång ska du, precis inan tavlan spricker,
           skjuta ett skott åt gången.
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  Nja, lite lamt faktiskt. Skjuter alledels för långsamt för att vara riktigt effek-
  tivt. Fördelen är väl att man aldrig måste ladda om. Den sekundära funktionen är
  rätt slaffsande, men bara på riktigt nära håll.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Grenade
  
  Magasin:     12
  Vapentyp:     Granat
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      4-sekundersstubin
  Sekundär:     Detonerande studsboll
  Tillgänglig:   Infiltration
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Använd sekundära och kasta på bara. För dem två sista bör du an-
           vända primära.
  Guldtips:     Du måste kasta granaterna exakt rätt sekund. Använd sekundära
           för första och andra tavlan och primära för den tredje och
           fjärde. 1: Stå till vänster och kasta precis efter att den pas-
           serat dig. 2: Gör likadant men på höger sidan. 3: Stå till väns-
           ter och sikta långt ner när du kastar granaten. Kasta direkt
           efter att den gett sig iväg. 4: Gör likadant men på höger sida.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  En konventionell handgranat... om det inte var för den otroligt underhållande sek-
  undära funktionen. Den fungerar helt enkelt som en studsboll som aldrig sluta
  studsa. Den exploderar så fort någonting rör sig. Detta är MYCKET underhållande mot
  åtta dumma sims på Facility... jag menar Felicity.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  N-Bomb
  
  Magasin:     10
  Vapentyp:     Neutronbomb
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Omedelbar detonation
  Sekundär:     Detonerande studsboll
  Tillgänglig:   Reconaissance (gömd), Exploration, Mr. Blonde's Revenge
  Challenge:    25
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  Det är ett h-vete att bli utsatt för detta vapen. Hur det exakt fysiskt fungerar
  kan jag inte säga, men jag skulle tippa på att det fungerar ungefär som i ett svart
  hål. I ett svart hål i rymden finns endast Neutroner, alltså varken några protoner
  eller elektroner. Detta gör (såvitt jag förstår) att allt komprimeras maximalt och
  inget ljus någonsin slipper ut. Så antagligen är en N-Bomb ett svart hål i mini-
  format. Låter farligt! Effekten i Perfekt Dark är att det bildas ett mörkt kraft-
  fält ett par sekunder, fienden tappar sina vapen, förlorar energi och blir mycket
  snurriga. Alltså en katastrof att råka ut för av de sista vakterna i Mr. Blonde's
  Revenge. Precis som handgranaten kan även den här fara omkring som en dödlig studs-
  boll. I praktiken är dock detta vapen tämligen opraktiskt i strid. Enda anledning
  till att det inte får lägre betyg är den tuffa idén bakom vapnet.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Timed Mine
  
  Magasin:     10
  Vapentyp:     Mina
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Tidsinställd
  Sekundär:     Hotdetektor
  Tillgänglig:   Antiterrorism
  Challenge:    Initialt
  
  Silvertips:    Fäst en mina på den som rör sig i mitten.
  Guldtips:     Ställ dig mitten och kasta minan rakt fram omedelbart.
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  Som en mesig handgranat ungefär. Finns en hotdetektor också som kan känna av andra
  minor i närheten. Timed Mine finns tillgänglig i Combat Simulator från början.
  Spela en match med dem och du får dem.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Proximity Mine
  
  Magasin:     10
  Vapentyp:     Mina
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Proximity
  Sekundär:     Hotdetektor
  Tillgänglig:   Investigation (gömd), Espionage (gömd), Confrontation (gömd),
           Nullify Threat (gömd)
  Challenge:    16
  
  Silvertips:    Fäst en mina på den som rör sig i mitten.
  Guldtips:     Hur du än gör verkar det som att du klarar det. Kasta dem lite
           här och där. Kasta en i mitten ialla fall.
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Skoj i Combat Simulator. Kasta ut en och kommer någon nära så sprängs den. Detta
  inkluderar förstås den som kastat den. Den sekundära funktionen känner i sin tur
  av andra minor. Lättaste sättet att hitta en Proximity Mine är att gå till andra
  sidan av grottan i Espionage.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Remote Mine
  
  Magasin:     10
  Vapentyp:     Mina
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Fjärrstyrd
  Sekundär:     Detonera
  Tillgänglig:   Stealth, Reconnaisance, Escape (gömd), Confrontation
  Challenge:    10
  
  Silvertips:    Sätt en mellan dem bakre och en mellan dem främre och detonera.
  Guldtips:     Kasta en på en av tavlorna i mitten och detonera när tavlorna
           möts. För dem två bakre ska du kasta en mot mitten av dem och
           detonera så fort de korsar varandra.
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  En mina som du kan detonera på besällning. Håll B intryckt samtidigt som du trycker
  på Z för att detonera. Inget speciellt.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Combat Boost
  
  Magasin:     4
  Vapentyp:     Droger
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Boost
  Sekundär:     Återställ
  Tillgänglig:   Carrington Institute
  Challenge:    14
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  En mycket smart idé. Ta ett sådant här piller och det kommer att verka som att
  tiden blir mycket långsammare. Egentligen så skärper den dina sinnen något enormt.
  Detta gör att du har lång tid på dig att sikta, strejfa och upptäcka nya vapen.
  Vill du få tillbaka tiden till normalt tillstånd igen ska du använda sekundära
  funktionen. Drogen är dock tidsbegränsad.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  PP9i (PP7)
  
  Magasin:     7/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Följande åtta vapen kommer direkt från Goldeneye. Namnen inom parentes är vad de
  hette i nämnda spel, men rättigheterna till dem är inte längre Rares så därför har
  liknande namn använts. Dessa vapen är i regel bättre än de i Perfect Dark faktiskt.
  PP7, eller PPK Walther, som den egentligen heter, är Bonds egna vapen. Det är grymt
  precist och dessutom lika starkt som få.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  CC13 (DD44 Dostovei)
  
  Magasin:     8/800
  Vapentyp:     Pistol
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Enstaka skott
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    7/10
  
  Tokarev TT33 är ryssarnas favoritpistol i Goldeneye. Den är rejält höggljud och
  inte riktigt lika pricksäker som engelsmännens motsvarighet. Fast det är riktigt
  roligt att använda två stycken av dem och riktigt gå bärsärk.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  KLO1313 (Klobb)
  
  Magasin:     20/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    2/10
  
  Goldeneyes sämsta vapen! Faktiskt riktigt skrattretande dåligt. Den är så svag
  att den inte kan döda en råtta... om den nån gång skulle träffa eftersom
  träffsäkerheten är riktigt usel. Visst är den helautomatisk, men den är så slö
  att vilken pistol som helst slår den. Undvik denna om du inte bara är ute
  efter att förnedra en god vän. Hehe. Den är så kass att den hamnade i en klass
  för sig i både träffsäkerhet och kraft när jag testade vapnen under arbetet med
  Goldeneye-guiden.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  KF7 Special (KF7 Sovjet)
  
  Magasin:     30/400
  Vapentyp:     Automatkarbin
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Skottsalvor
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  I princip varenda ryss var utrustad med en AK47:a i Goldeneye. Ah, den gamla goda
  tiden. Otroligt högljud och faktiskt ett riktigt bra vapen. Har egentligen inga
  nackdelar... förutom ljudet om du inte vill märkas. Fast håller du in R och
  skjuter enstaka skott så är det faktiskt ingen som hör dig. Dessutom är maga-
  sinen rejäla så du kan meja ryssar ett bra tag innan det är kört. Underskatta
  inte detta vapen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  ZZT (9mm) (ZMG 9mm)
  
  Magasin:     32/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Ett orealistiskt bra vapen. Hur en uzi kan vara lika stark och träffsäker som
  en AK47 begriper jag inte. Enda nackdelen är väl att den är så snabb att
  magasinen brinner upp med en läskig takt. Den träffar det mesta och gör så-
  lunda fort. Ett av de bättre vapnen i Goldeneye. Janus kommandosoldater föredrog
  detta vapen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  DMC (D5K Deutsche)
  
  Magasin:     30/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    6/10
  
  Ett ytterst mediokert vapen som användes av Janus fotsoldater och även MI6 i
  Goldeneye. Visst är vapnet bra, men ZMG är mycket bättre eftersom att denne är så
  mycket snabbare och faktiskt precis lika kraftfull. Finns ingen anledning att
  välja D5K över den. D5K heter förresten MP5 på riktigt.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  AR53 (AR33 US Assault)
  
  Magasin:     30/400
  Vapentyp:     Automatkarbin
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Skottsalvor
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    9/10
  
  Ett av de allra bästa vapnen i Goldeneye. Mycket kraftfull och dessutom har den
  ett sikte som är näst bäst i spelet. Siktet ska du använda dig rejält av även i
  Perfect Dark. Just det ja. Denna maskin piercar folk, skottsäkert glas, lådar...
  det mesta.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  RC-P45 (RC-P90)
  
  Magasin:     80/800
  Vapentyp:     K-pist
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Automateld
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Fusk
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    10/10
  
  Bästa vapnet i spelet! Denna mördarmaskin spottar ut kulor ohyggligt fort ur
  ett magasin som aldrig tycks ta slut och med samma styrka som M16. Fattas bara
  ett kikarsikte... Åtminstone var den så här bra i Goldeneye. Dessvärre är vapnets
  diaboliska egenskaper ganska överdrivna. Inte en chans att det skulle vara lika
  kraftfullt som en AK och definitivt inte lika pricksäker. Men äh... det sparkar
  verkligen stjärt!
  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  
  Psychosis Gun
  
  Magasin:     4
  Vapentyp:     Sprutpistol
  Tillverkare:   N/A
  Primär:      Infektera
  Sekundär:     N/A
  Tillgänglig:   Maian SOS
  Challenge:    N/A
  
  Silvertips:    N/A
  Guldtips:     N/A
  
  Mitt betyg:    8/10
  
  Extremt kul i teorin. Skjut en vakt med den och vakten byter sida. Hans sinnes-
  perspektiv förvrids och han börjar skjuta på sina kamrater. Dessvärre så kan du
  inte kontrollera vakter du infekterar utan dessa springer omkring i en blodtörstig
  bärsärkagång och skjuter på allt som rör sig. Oavsett om du har Infinite Ammo-
  fusket på så kan du aldrig få mer en fyra skott till den eftersom att spelet inte
  kan kontrollera mer än fyra vakter samtidigt. Psychosis Guns finner du i Maian SOS,
  på bordet i ett av obduceringslabben och i fickorna på teknikerna i det andra.
  
  ===================================================================================
  
                   10. Vapengömmor
  
  ===================================================================================
  
  Som du vet finns det ett fusk som heter R-Tracker/Weapon Cache Locations. Vad gör
  denna tror du? Jo, den visar dig en massa hemliga gömmor med vapen och föremål,
  nästan uteslutande vapen. Detta tjänar du på att leta upp, men allt är inte så
  lätt att hitta ändå. Jag kommer nu gå igenom alla dessa ställen pluss några till
  som inte finns markerade på radarn. Jag har använt min Prima-guide till stor ut-
  sträckning när jag gjort detta, men allt är ju förstås skrivet i mina egna ord.
  
  =========
  Defection
  =========
  
  Laptop Gun
   Endast Perfect Agent. Gå till teknikern som hjälper dig med uppgift 3. Låt honom
   rymma och han kommer springa in i det lilla rummet bredvid trapphuset på nedersta
   kontorsvåningen. Här ligger Laptop Gun. Han måste verkligen springa iväg för att
   det ska funka.
  
  Dubbla Falcon 2 (silencer)
   Står ej utsatt på R-Tracker. En ShockTrooper på nedersta kontorsvåningen.
  
  =============
  Investigation
  =============
  
  Dubbla CMP150
   Där du klarar uppgift 2 på Special och Perfect Agent finns ännu en skärm. Du får
   inte bli sedd en enda gång och sedan aktivera denna skärm, så öppnas ett skåp i
   närheten (se radar) med CMPs. Inte lätt att undvika bli sedd dock. Ställ in i
   Display-meyn så att tiden visas under uppdragets gång och när du sätter igång
   uppdraget ska du avsluta inledningssekvensen på en gång. För att undvika den
   första vakten ska du vänta en minut i hissen innan du går ut. Då hinner vakten '
   passera. Fortsätt bort till stället där du utför uppgift 2. Skjut sönde glaset
   för att komma ner på den våningen och gå inte runt hörnet förrän jag säger till.
   Båda vakter måste ha ryggen mot dig. Precis när timer slår 02:10 springer du
   raka vägen mot skärmen. Du kommer troligen nästan springa in i ryggen på en vakt
   så ta det försiktigt. Som du kanske förstår fungerar detta endast på Special/
   Perfect Agent. Okej, så det här funkar inte jämt. Använd bara fusket Cloaking
   Device istället så kan ingen se dig. Yay!
  
  Proximity Mine
   Precis bakom uppgift 1. Du kommer att ta skada av detta.
  
  ==========
  Extraction
  ==========
  
  DY357 Magnum
   Markeras ej på R-Tracker. Skjut de fem första vakterna utan att de ser dig och
   den femte tappar en Magnum. Stå så långt ifrån dem som möjligt när du skjuter och
   de kan inte se dig.
  
  Grenade
   Skjut alla vakter på bottenvåningen utan att de ser dig och den sista tappar
   nyckeln till Cassandras kontor. Gå in hit och du finner en granat på bordet.
  
  Dragon
   Granaten jag nämnde ovan kan du använda i bortre högra hörnet av kontoret och
   ett gömt område öppnas. Gå in hit och du finner en Dragon. Du kan också nå detta
   område genom att spränga det stora röret till vänster om fläkten i rummet där du
   möter alla livvakter nära taket.
  
  ===========
  Hostage One
  ===========
  
  Dubbla CMP150
   Krypskytten närmast startpunkten (Agent/Special), på en vit mur tappar sådana
   ifall du skjuter honom inom 38 sekunder efter att uppdraget startat.
  
  Devastator
   Vid helikopterplattan, inte långt ifrån grottan du startar, finner du några
   lådor. En av dem kan du skjuta sönder för en Devastator. Denna visas inte på
   R-Tracker förrän lådan är sprängd.
  
  Sniper Rifle
   Endast Perfect Agent. I duschen som ligger i anslutning till sovrummet. Syns inte
   på R-Tracker.
  
  =======
  Stealth
  =======
  
  BombSpy
   Gå till bakgränden med några explosiva tunnor, en container och några CIA-agenter
   Knuffa på containern så att den kommer närmare tunnorna. Skjut sedan sönder
   tunnorna så kommer de också förstöra din container. Ur containern faller BombSpy.
  
  Dubbla Falcon 2 (scope)
   I det gömda området. Du når det här området genom att gå igenom dörren till
   vänster på huvudgatan, precis bredvid limousinen. Spring nedför ramperna och
   avväpna vakterna, så kommer de öppna dörren in till det gömda området.
  
  ==============
  Reconnaissance
  ==============
  
  N-Bomb
   I Stealth ska du placera minan på den övre utgången (måste göras på Special eller
   Perfect). Då kan du i Reconnaissance hitta N-Bombs precis vid den här utgången.
  
  CrossBow
   Knocka den allra första vakten med nävar eller pistol. Får alltså inte dödas.
   Inte utsatt på R-Tracker.
  
  ============
  Infiltration
  ============
  
  Rocket Launcher
   På helikopterplattan i minfältet. Kasta granat för att se var de ligger. Vet inte
   varför detta sätts ut egentligen.
  
  Dubbla MagSec 4
   Gå till antennen nedanför rampen. Vänta på att en vakt kommer ut ur basen med
   dubbla MagSec. Inte utsatt.
  
  ======
  Rescue
  ======
  
  Dubbla Falcon 2 (silencer)
   Väldigt nära startpunkten. I högen med lådor direkt till höger ska du gå runt och
   du finner en explosiv behållare inkorvad i ett fack bland dessa lådor. Skjut
   sönder och pistolen ligger under.
  
  Phoenix
   Den allra mest användbara vapengömman någonsin! Det krävs dock lite jobb för att
   få den. Spela Infiltration på vilken svårighetsgrad (Agent förslagsvis) och när
   du når mekanikern som står vid en robot ska du INTE döda honom. Du måste knocka
   honom med pistolslag eller knytnäve. Ifall du måste spränga roboten ska du
   skjuta honom i arm/ben så att han haltar därifrån och därefter slå honom. Sedan
   spelar du Rescue. I allra första rummet ska du ta hissen till ovanvåningen.
   Dörren allra längst bort till höger är vanligtvis låst. Gå och försök öppna den
   och för sedan lite oväsen så kommer den förvirrade mekanikern att öppna den åt
   dig. Gör vad du vill med honom. Gå sedan till hissen här inne och följ korridor-
   erna tills du når ett stort rum med Phoenixen längst bort. Alltid värt det på
   Perfect Agent. Notera att du först måste försöka öppna den låsta dörren innan
   mekanikern dyker upp.
  
  ======
  Escape
  ======
  
  Dubbla Falcon 2 (scope)
   Släpp Elvis i början och gå tillbaka in i rummet där han opererades.
  
  Remote Mines
   Leverera Elvis inom 36 sekunder och du finner Remote Mines i första rummet med
   SuperDragon-vakter.
  
  =========
  Espionage
  =========
  
  Proximity Mines
   På andra sidan grottan i snön. Av någon anledning inte utsatt på radarn.
  
  Dubbla DY357 Magnum
   Inte heller utsatt på R-Tracker. Du ska knocka alla tre mörkklädda vakter som är
   där innan Trent tar över. En står vid säkerhetsdatorn med en K7 Avenger, en vid
   rulltrapporna och en vid frakthissen.
  
  =============
  Antiterrorism
  =============
  
  Dubbla Cyclone
   I rummet nedanför presidentens rum finns två vitklädda vakter. Knocka båda så får
   du nyckelkort. Använd dessa för att öppna skåpen i samma rum. Således dubbla.
  
  =============
  Confrontation
  =============
  
  Proximity Mines
   Gå till Elvis innan du klarat några uppgifter och du får denna.
  
  DY357-LX
   Avväpna Trent, du måste vara snabb. Syns inte på R-Tracker.
  
  Svävare
   Precis bakom startpunkten. Syns inte heller på R-Tracker naturligvis. Den hamnar
   här ifall du släpper ner den från Antiterrorism. Hämta liftkortet från vakten
   längst ner och du finner svävaren i rummet bredvid. Tryck på den stora röda
   knappen och den släpps ner.
  
  ===========
  Exploration
  ===========
  
  Dubbla Falcon 2 (silencer)
   Döda en av vakterna bakom den fjärde dörren från start. Larmet får inte ljuda en
   enda gång. Syns icke på R-Tracker.
  
  ==============
  Nullify Threat
  ==============
  
  Proximity Mines
   När du kommer in i själva skeppet möter du fyra cloakade vakter. Skjut den längst
   till höger innan Elvis gör det. Syns inte heller på R-Tracker.
  
  =======
  Defense
  =======
  
  Devastator
   Mycket användbar. Besök det vänstra rummet med gisslan innan de andra. Se till så
   att båda gisslan överlever och du får denna. Det har funkat för mig även om en
   dör också. Syns naturligtvis inte heller på R-Tracker. Gud, vilket slarv.
  
  ==============
  Covert Assault
  ==============
  
  Slayer
   Gå rakt fram istället för höger/vänster när du når de ljusa korridorerna. Ligger
   längst ort.
  
  Dubbla Mauler
   Tappas av mitten-Skedars på bryggan. Kanske spelets mest dödliga vapenkombo.
  
  =============
  Battle Shrine
  =============
  
  Dubbla Phoenix
   Det finns fem stycken special-pelare som du vet. Tre av dem ska du spränga.
   Spräng dem andra med Devastator (Wallhuggers) och Phoenix dyker upp vid ravinens
   början.
  
  ====================
  Mr. Blonde's Revenge
  ====================
  
  Dubbla CMP150
   Vakten närmast hissen som leder ner till labbet. Syns inte på R-tracker.
  
  =========
  Maian SOS
  =========
  
  Psychosis Gun
   På bordet utanför startpunkten och två tekniker håller två till i labbet som
   ligger bredvid startpunkten (gå ut i korridoren, gå vänster och första dörren
   på vänster sida).
  
  Dubbla DY357-LX
   Ja, dubbla guldmagnum, men bara en kula. Gå ut i korridoren och sedan till höger.
   Gå in i runa rummet till vänster. Smartast är ändå att använda Psychosis Gun på
   honom så får du en mycket stark allierad. Syns inte på R-Tracker.
  
  ===================================================================================
  
                    11. Föremål
  
  ===================================================================================
  
  Här kan du läsa om alla föremål i spelet som inte är vapen eller sköldar. Combat
  Boost och Psychosis Gun räknar jag till vapen så läs om dessa där istället. Jag
  tror att detta är alla föremål i spelet.
  
  Alien medpack - Alien-medicinpack
   Escape
   Används för att återuppväcka Elivs på Special och Perfect Agent. På det senare-
   nämnda måste du dessutom hitta packet på banan. Den ligger på vägen till Jonathan
  
  Backup disk - Backuppdisk
   Reconnaissance, Nullify Threat
   En backup till Dr Caroll. Den stjäls i G5 Building och kan sedan sättas in i
   Dr Caroll innan han förstör sig själv i Cetan-skeppet.
  
  BombSpy
   Stealth, Mr. Blonde's Revenge
   Fungerar som en CamSpy, men istället för att fotografera så utlöser den en
   kraftfull explosion. I Stealth så kan du hitta den i en vapengömma (se ovan).
  
  CamSpy
   Investigation, Reconnaissance
   En liten svävarsak som används för att fotografera och film saker. Den kan styras
   av en människa på långt håll och är ganska svår att upptäcka.
  
  Cloaking Device - Kameleontaparat
   Mr. Blonde's Revenge
   Gör ägaren nästan osynlig. Man kan se lite blurr och så fort innehavaren skjuter
   så störs utrustningen för ett par sekunder. Finns även tillgänglig i Combat Sim.
   Hur fungerar det? Jo, det stör ljus runt den som använder det.
  
  Comms rider - Kommunikationshackare
   Infiltration
   Stör sändningar om den placeras på en antenn.
  
  Data Uplink - Datalänk
   Defection, Investigation, Rescue, Defense
   Används för att hacka eller ladda ner filer. Det räcker med att stå i närheten av
   en terminal så fixar aparaten resten.
  
  Disguise - Förklädnad
   Rescue, Espionage
   En förklädnad. I Rescue innehas den av en labtekniker som befinner sig på olika
   ställen beroende på svårighetsgrad. I Espionage är det flygvärdinnan som ska dela
   med sig.
  
  Door Decoder - Dörravkodare
   Reconnaissance
   Hackar ett lås till ett kassaskåp. Kan ta en stund.
  
  Door Key - Dörrnyckel
   Hostage One
   Besittes av StormTroopers längst ner i källaren på Carrington Villa. Alla måste
   skjutas för att nyckeln ska lämnas.
  
  DrugSpy
   Espionage
   Fungerar som CamSpy, men skjuter iväg pilar med bedövande gift istället för att
   fotografera.
  
  ECM Mine - ECM-Mina
   Defection
   Stör elektrioniska sändningar.
  
  Explosives - Sprängdeg
   Infiltration
   Sprängdeg helt enkelt.
  
  Flight Plans - Flygplaner
   Espionage
   Visar vart Air Force One är på väg. Ligger i ett kassaskåp på basen.
  
  Horizon Scanner - Horisontscanner
   Espionage, Confrontation
   En kikare.
  
  IR Scanner - IR-scanner
   Nullify Threat, Battle Shrine
   Känner av värme istället för ljus. Därför kan man känna igen vakter med Cloaking
   Device och se känsliga delar av väggar.
  
  Key card - Nyckelkort
   Antiterrorism
   Nyckelkort som öppnar vissa dörrar. Håller vapen gömda i Air Force One. Besittes
   av vakterna under Presidentens rum.
  
  Lift Card - Hisskort
   Antiterrorism
   Låter dig kontrollera hissar och annat i Air Force One. Besittes av vakten allra
   längst ner.
  
  Level 1 key card - Nivå 1-kodkort
   Reconnaissance
   Låter dig nå andra delar av G5 Building. Besittes av en cloakad vakt.
  
  Level 2 key card - Nivå 2-kodort
   Reconnaissance
   Låter dig nå andra delar av G5 Building. Besittes av en cloakad vakt.
  
  Necklace - Halsband
   Defection, Covert Assault
   Cassandra DeVries halsband, vilket du kan stjäla om du knockar henne. Är egent-
   ligen ett kodkort som leder till säkerhetsrummet i dataDyne Central.
  
  Night Vision - Mörkerglasögon
   Investigation, Extraction, Confrontation
   Låter dig se när det är mörkt. Är det för ljust så blir de överbelastade istället
  
  Presidental Scanner - Presidentscanner
   Confrontation
   Visar var presidenten befinner sig på en radar. Avancerad teknologi som känner
   presidentetens livstecken.
  
  Reaserch data disk - Forskningsdatadisk
   Exploration
   Finns tre på Pelagic II och alla kommer från forksare. Viktig information på dem.
  
  Reprogrammer - Omprogrammerare
   Stealth
   Kan programmera om det mesta. Till exempel en taxi. Ser ut some Data uplink.
  
  R-Tracker
   Hostage One, Battle Shrine
   Byggd för att upptäcka vadsomhelst den är inställd på att upptäcka.
  
  Shield tech item
   Investigation
   En prototyp du finner i sektor fyra av Investigation. De vanliga sköldarna kan du
   läsa om i sektionen nedanför.
  
  Skedar bomb - Skedarbomb
   Mr. Blonde's Revenge
   Otroligt kraftfull fusionsbomb tillverkad av Skedars.
  
  Suitcase - Resväska
   Espionage, Antiterrorism
   En resväska. Praktisk om man inte vill att folk ska se alla ens vapen.
  
  Target Amplifier - Målförgörare
   Battle Shrine
   Spränger saker.
  
  Tracer Bug - Sändare
   Stealth
   En liten aparat som skickar ut signaler vilka andra kan följa. Perfekt för att
   spåra en bil.
  
  X-Ray Scanner - Röntgenscanner
   Rescue, Exploration
   Glasögon som låter dig se igenom saker och ting. Praktiskt för uppdrag där sådant
   krävs.
  
  ===================================================================================
  
                    12. Sköldar
  
  ===================================================================================
  
  Var spelets alla sköldar befinner sig. Jag är inte helt säker på om detta är alla.
  I regel finns det två sköldar på Agent, en på Special Agent och ingen på Perfect
  Agent. Det finns dock undantag som du kommer att märka. Däremot finns det aldrig
  sköldar på Perfect Agent. ALDRIG!
  
  *Endast Agent
  
  =========
  Defection
  =========
  
  - Precis bredvid hissen på bottenvåningen.*
  - Tappas av vakt på mitten-kontorsvåningen.
  
  =============
  Investigation
  =============
  
  - Vid lådorna i vägskälet mot uppgift 1.*
  - I Sektor 3. Det finns ett glasskåp i ena hörnet. Skjut sönder och du finner en
   sköld.
  
  ==========
  Extraction
  ==========
  
  - I rummet närmast trapphuset på den nedersta kontorsvåningen.*
  
  ===========
  Hostage One
  ===========
  
  - På en låda vid helikopterplattan.*
  - I badrummet på mellanvåningen.*
  
  =======
  Stealth
  =======
  
  - I klokarna längst bort (närmast startpunkten). Kryp in i ett hål.*
  - Vid den hemliga ingången, under rampen. Öppna dörren nära limousinen.
  
  ==============
  Reconnaissance
  ==============
  
  - I lilla rummet efter andra rummet med cloakade vakter.*
  - Allra översta våningen.
  
  ============
  Infiltration
  ============
  
  - Nära antennen, där vakter kommer ut från Area 51.*
  - I den trånga gången nära minfältet.
  
  ======
  Rescue
  ======
  
  - I vänstra hörnet i allra första rummet.*
  - I ett av rummen högst upp från rampen i labbområdet.
  
  ======
  Escape
  ======
  
  - Doktorn i det högra cirkulära rummet nära startpunkten håller en.*
  - Där Jonathan står på Agent-nivån. Aktivera grejen bakom honom och en dörr låses
   upp i närheten. Här ligger skölden.
  
  =========
  Espionage
  =========
  
  - Den mörkklädda mannen vid frakthissen.*
  - Inuti kassaskåpet. Se Perfect Agent-guide för hur man öppnar. Svår att nå på
   Agent-nivå.
  
  =============
  Antiterrorism
  =============
  
  - I köket på mellanvåningen (allra längst bort).*
  - I salongen med pianot på mellanvåningen (längst bort på andra sidan).
  
  =============
  Confrontation
  =============
  
  - Nära UFOt.*
  - I den mörka grottan där klonen finns. Svår att hitta.
  
  ===========
  Exploration
  ===========
  
  - Bortom bryggan, utomhus på plattform.*
  - I samma rum som du utför uppgift 3 (Special Agent).
  
  ==============
  Nullify Threat
  ==============
  
  - Längst bort till vänster i stora korridoren efter uppgift 1.
  
  =======
  Defense
  =======
  
  - Allra längst bort på översta våningen.*
  - I det största rummet i dem bruna gångarna i källaren.
  
  ==============
  Covert Assault
  ==============
  
  - När du når de ljusa korridorerna, ta åt höger. Ligger på bord.
  
  =============
  Battle Shrine
  =============
  
  - Där de sista två pelarna står. Mittemot den största av dem.*
  - Där du ska spränga hål i vägg. Leta upp en trång gång som leder till sköld.
  
  ====================
  Mr. Blonde's Revenge
  ====================
  
  - Bredvid ena hissen på bottenvåningen.*
  - En av vakterna på mellersta kontorsvåningen håller en.
  
  ===================================================================================
  
                 13. Combat Simulator-info
  
  ===================================================================================
  
  Combat Simulator är en mycket komplicerad samling menyer där du kan ställa in nära
  nog hur mycket som helst efter tycke och smak. Jag ska nu leda dig igenom djungeln
  av menyer och undermenyer och försöka förklara eländet för dig. Titta på indrag-
  ningar av vänstermarginalen så ser du vilka menyer som hänger ihop. Lätt! Lägg
  märke till hur du kan nå olika menyer på olika sätt.
  
  Combat Simulator
   Challenges
    Här får du välja bland en mängd olika utmaningar med förutbestämda parametrar.
    Ju fler utmaningar du klarar desto fler låses upp. Ju fler utmaningar som
    låses ju fler prylar blir tillgängliga i Advanced Setup. Längre ner kan du se
    att det står Challenge inom parentes. Detta syftar på att just den saken låses
    upp när Challenge i fråga låses upp. Som du kan se finns det fyra sjärnor som
    ska fyllas i. Stjärnorna representerar hur många mänskliga spelare som hjälptes
    åt för att klara det. Det spelar ingen roll hur många. Välj "Accept" och du
    når följande meny. Väljer du Challenges från Advanced Setup ser det annorlunda.
    Start Game
     Starta Challenge, men tänk på att det är bäst att ladda en spelare först.
    Load Player
     Ladda en tidigare sparad spelare. Har du skapat en karaktär sparas alla
     dina inställningar, tidigare data och en massa annan inforamtion. Se mer v
    Player Settings
     Du når då Player Setup-menyn och hur den ser ut kan du läsa om i Advenced
     Setup.
   Load/Preset Games
    Här kan du starta förinställda spel. Även sådana du sparat själv i Advanced
    Setup (läs mer endan). Det är lättare att gå via Advanced Setup och ladda dessa
    på egen hand måste jag dessvärre avslöja. När du valt ett spel härifrån kan du
    knappt ändra någonting själv. Precis samma grejer som för Challenges ovan
    faktiskt. Du kan inte ställa in några simulanter här så de löner sig enbart för
    spel mellan människor. Strunta i det här!
   Quick Start
    Känns Advanced Setup tungt så kan du välja Quick Start istället för färre
    alternativ. Läs om Scenario, Options, Area, Weapons, Limits i Advanced Setups
    nedan. Här får du bara reda på det mest fundamentala. Weapons får du
    endast välja färdiga Sets. Inget valfritt Custom alltså. Du kan också välja att
    spara dina inställningar för senare. När du valt Finished Setup så kommer du
    till precis samma meny som Challenges och Load/Preset Games. Men först når du
    alltså dessa alternativ
     Players Only
      Ett spel för bara människor, alla mot alla.
     Players and Simulants
      Ett spel för både människor och simulanter, alla mot alla. Du får välja
      antal simulanter och svårighetsgrad, men inget mer.
     Player Teams
      Ett spel för bara människor, i lag. Välj vilket lag alla tillhör.
     Players vs. Simulants
      Ett spel där människor och simulanter spelar mot varandra i lag.
     Player-Simulants Teams
      Ett spel där människor och simulanter kämpar parvis i lag. Välj hur många
      simulanter som ska ingå i varje lag samt deras svårighetsgrad.
   Advanced Setup
    Det är detta du ska välja. Här får du ställa in ALLT som du vill ha det. Tryck
    höger och vänster för att nå olika menyer.
    Game Setup
     Det är här du får ställa in allt som har med själva spelomgången att göra.
     Challenges inom parentes anger vilken du måste låsa upp för att kuna låsa upp
     inställningen i fråga.
     Scenario
      Combat
       En vanlig strid mellan spelare och simulanter. Går att spela i lag också.
      Hold the Briefcase (Challenge 6)
       Det ligger en portfölj på banan och man tar poäng genom att leta upp
       denna portfölj och hålla sig vid liv i 30 sekunder. Ett poäng per 30:e
       sekund. Inga poäng för kills (om inte sålunda är inställt), inte ens när
       man skjuter den som håller portföljen. Portföljen markeras alltid som en
       grön kvadrat.
      Hacker Central (Challenge 10)
       Kanske den mest komplicerade. Det finns en Data uplink och en dator på
       banan. Markeras som kvadrater på radarn båda två. Leta upp Data uplink
       och ta dig sedan till datorn så fort som möjligt. Börja ladda ner, men
       tänk på att när du gör detta kan du inte använda vapen. 2 poäng per ner-
       laddning. Denna speltyp lämpar sig naturligtvis bäst i lag eftersom att
       en kan ladda ner och de andra försvara honom under tiden.
      Pop a Cap (Challenge 16)
       Kanske den roligaste speltypen. Påminner om Briefcase. En av spelarna
       blir slumpmässigt utvald som "offret". Ifall man dödar offret får man
       2 poäng, om man som offret håller sig vid liv i en minut får man 1 poäng.
       Man vill alltså inte vara offret. Hehe. När offret dött går turen över på
       någon annan.
      King of the Hill
       Går endast att spela i lag. Erövra området som markeras på radarn och
       håll det i 20 minuter. Ju fler från det egna laget som står området när
       tiden går ut desto fler poäng blir det. Ett poäng per skalle. Står någon
       motståndare i hillen så stannar tiden. Tiden går att justrera och det går
       också att göra så att hillen alltid står på samma ställe.
      Capture the Case (Challenge 8)
       Går endast att spela i lag. Varje lag har en permanent bas med en väska.
       Det gäller för det ena laget att hämta det andra lagets väska och ta med
       det till den egna väskan. Har någon annan stulit denna väska måste denne
       dödas eller väskan komma till en annan bas väska innan poäng kan inför-
       skaffas. 3 poäng per lyckad överföring gäller. Kan vara smart att ha
       någon kvar vid basen och vakta.
     Options
      One-Hit Kills (Challenge 7)
       Alla vapen dödar med ett skott.
      Slow Motion (Challenge 12)
       Allting går mycket långsamt. Ger mycket hög reaktionstid.
      Fast Movement
       Alla kan springa mycket fort. Synd att det inte finns i Solo Mission.
      Display Team
       Inte vet jag.
      No Radar
       Ingen radar för någon.
      No Auto-Aim
       Ingen Auto-Aim för någon (vapnet siktar inte automatiskt).
      Kills Score (Hill, Briefcase, Pop, Capture, Hacker)
       I alla scenarion utom Combat finns det ett huvudsakligt sätt att skaffa
       poäng. Här kan du välja att kills ändå ska räknas till poängen. (Trist!)
      No Player Highlight (Combat)
       Karaktärer blinkar inte.
      No Pickup Highlight (Combat)
       Ammo-lådor och vapen blinkar inte.
      Hill on Radar (Hill)
       Hillen syns på radarn som en grön kvardrat.
      Mobile Hill (Hill)
       Hillen rör sig mellan olika platser efter varje erövring. Annars stannar
       den på ett och samma ställe.
      Time (Hill)
       Hur långt tid man måste hålla hillen för att erövra den. Mellan 10-120 s.
      Highlight Briefcase (Briefcase)
       Portföljen markeras tydligt.
      Highlight Terminal (Hacker)
       Terminalen markeras tydligt.
      Highlight Target (Pop)
       Offret markeras tydligt.
      Show on Radar (Briefcase, Capture, Hacker, Pop)
       Portföljen, väskan, Data uplink/terminalen, offret markeras på radarn.
     Arena
      Lär dig alla utan till!
      Skedar
      Pipes
      Ravine (Challenge 9)
      G5 Building (Challenge 13)
      Sewers (Challenge 20)
      Warehouse (Challenge 7)
      Grid (Challenge 15)
      Ruins (Challenge 26)
      Area 52
      Base (Challenge 22)
      Fortress (Challenge 24)
      Villa (Challenge 18)
      Car Park (Challenge 21)
      Temple (Challenge 10)
      Complex (Challenge 5)
      Felicity (Challenge 16)
     Weapons
      Här väljer du vapen. Du väljer mellan olika set av vapen. Välj Custom och
      du får själv välja vilka vapen som ska vara tillgänglig. 1: motsvaras
      alltid av samma plats på en bana så du kan alltid memorisera vapenplatserna
       Pistols
        1: Falcon 2
        2: MagSec 4
        3: Falcon 2 - Phoenix (Challenge 18)
        4: DY357 Magnum - Mauler (Challenge 20)
        5: Shield
        6: Disabled
       Automatics
        1: Falcon 2
        2: CMP150
        3: Dragon - Laptop Gun (Challenge 9)
        4: AR34
        5: Shield
        6: Disabled
       Power
        1: MagSec 4
        2: DY357 Magnum
        3: Dragon - Shotgun (Challenge 6)
        4: AR34 - RC-P120 (Challenge 23)
        5: Shield
        6: Disabled
       FarSight (Challenge 21)
        1: Phoenix
        2: Cyclone
        3: Callisto NTG
        4: FarSight XR-20
        5: Shield
        6: Disabled
       Tranquilizer (Challenge 11)
        1: Falcon 2
        2: CMP150
        3: Dragon
        4: Tranquilizer
        5: Shield
        6: Disabled
       Heavy (Challenge 20)
        1: Mauler
        2: K7 Avenger
        3: Reaper
        4: SuperDragon
        5: Shield
        6: Disabled
       Golden Magnum (Challenge 24)
        1: Falcon 2 (silencer)
        2: Grenade
        3: CMP150
        4: DY357-LX
        5: Shield
        6: Disabled
       Explosive (Challenge 15)
        1: Devastator
        2: Devastator
        3: SuperDragon
        4: SuperDragon
        5: Shield
        6: Disabled
       Grenade Launcher (Challenge 15)
        1: MagSec 4
        2: CMP150
        3: AR34
        4: Devastator
        5: Shield
        6: Disabled
       Rocket Launcher
        1: Falcon 2 - Mauler (Challenge 20)
        2: Cyclone
        3: Dragon
        4: Rocket Launcher
        5: Shield
        6: Disabled
       Proximity Mine
        1: MagSec 4
        2: Laptop Gun
        3: K7 Avenger
        4: Proximity Mine
        5: Shield
        6: Disabled
       Close Combat
        1: Combat Knife
        2: Combat Knife
        3: Timed Mine
        4: Timed Mine - Crossbow (Challenge 22)
        5: Shield
        6: Disabled
       Random Five
        1: Random
        2: Random
        3: Random
        4: Random
        5: Random
        6: Disabled
       Random
        1: Random
        2: Random
        3: Random
        4: Random
        5: Random
        6: Random
       Custom
        Här kan du själv välja platser för dina vapen. Nothing innebär att det
        inte finns någonting på just den vapenplatsen. Disabled innebär att
        någon av de andra vapnen hamnar på den vapenplatssen.
         Nothing
         Falcon 2
         Falcon 2 (silencer) (Challenge 7)
         Falcon 2 (scope) (Challenge 12)
         MagSec 4
         Mauler (Challenge 20)
         Pheonix (Challenge 18)
         DY357 Magnum
         DY357-LX (Challenge 24)
         CMP150
         Cyclone
         Callisto NTG (Challenge 21)
         RC-P120 (Challenge 23)
         Laptop Gun (Challenge 9)
         Dragon
         K7 Avenger
         AR34
         SuperDragon (Challenge 8)
         Shotgun (Challenge 6)
         Reaper (Challenge 13)
         Sniper Rifle
         FarSight XR-20 (Challenge 5)
         Devastator (Challenge 15)
         Rocket Launcher
         Slayer (Challenge 17)
         Combat Knife
         Crossbow (Challenge 22)
         Tranquilizer (Challenge 11)
         Grenade
         N-Bomb (Challenge 25)
         Timed Mine
         Proximity Mine (Challenge 16)
         Remote Mine (Challenge 10)
         Laser (Solo Missions: Defense)
         X-Ray Scanner (Solo Missions: Rescue)
         Cloaking Device (Challenge 14)
         Combat Boost (Challenge 19)
         Shield
         Disabled
     Limits
      Helt enkelt när en omgång ska ta slut. Du kan naturligtvis ställa in No
      Limit på allt (oändligt), men då får du hålla på ett tag.
       Time
        Tidsinställd: 1-60 min
       Score
        Slutar efter ett visst antal poäng tagna av en individ: 1-100
       Team Score
        Slutar efter ett visst antal poäng tagna av ett lag: 1-400
     Player Handicaps
      Gäller inte simulanter utan bara människor. Alla får ställa in sitt handi-
      kapp för att jämna ut matcher. 10% betyder att du dör av ett skott, 1000%
      betyder att du blir stålmannen... nästan. Restore Defaults ställer tillbaka
      procentsumman på 100.
     Simulants - 8 stycken (Challenge 11)
      Simulanter är helt enkelt datorstyrda motståndare och de är inte alls som
      några vakter i Solo Missions. Dessa är helt annorlunda programmerade.
      Från början kan du bara ha fyra simulanter i en och samma omgång. När du
      låst upp Challenge 11 kan du ha hela åtta stycken. Nu fungerar det här
      systemet lite mystisk. Du börjar med att välja Add Simulant och du får
      välja en av nedanstående. Alla SpecialSim hamnar automatiskt på Normal, men
      genom att klicka på simulanten du valde kan du ändra både svårighetsgrad,
      special-typ och utseende. Alltså, Meat-Dark kan stå för sig själva, men
      Peace-Venge måste alltid kombineras med Meat-Dark. Äh, du försår det bara
      du utforksar systemet lite. Klickar du på en simulant du redan registrerat
      dyker denna meny upp.
       Difficulty
        MeatSim
         Så lätta de kan bli. Springer omkring och slöar, stanna alltid när
         de skjuter och siktar alltid åt helt fel håll. Dessa är verkligen
         helt värdelösa och alltid underhållande motstånd.
        EasySim
         Lite bättre än Meat, men fortfarande inget vidare. Kan träffa.
        NormalSim
         Ungefär lika bra som en genomsnittlig människa.
        HardSim (Challenge 11)
         Kan absolut ställa till med problem. Lika bra som en riktigt duktigt
         mänsklig spelare.
        PerfectSim (Challenge 16)
         Otroligt duktig, men beror ofta på vapen. Automatics ska man vara
         försiktig med. Snabb, pricksäker och svår att slå för en människa.
        DarkSim (Challenge 26)
         De andra simsen kan inte göra sådant människor inte kan, men det kan
         DarkSims. Dessa är nämligen Cyborger och överlägset bäst bland sim-
         ulanterna. Den träffar dig i huvudet från andra sidan banan medan då
         den hastigt strejfat fram en milisekund tidigare och skrattar åt dina
         meningslösa försök att träffa den. Här krävs det billiga strategier.
       Change Type...
        PeaceSim
         Nu går vi över på SpecialSim som alla kan ställas in på önskad
         svårighetsgrad av ovanstående. PeaceSims hatar våld och gör allt för
         att behålla sina pacifistiska principer. De går runt banorna och
         samlar vapen och ser de andra med vapen avväpnas dessa omedelbart.
        ShieldSim
         Den har en sköld från början och siktar omedelbart på att plocka upp
         en ny minsta lilla de förlorar energi.
        RocketSim
         Så vitt den klarar det så använder den alltid saker som exploderar,
         även vapens sekundära funktioner.
        KazeSim
         En av de mest intressanta. De struntar helt i sin egen hälsa utan
         attackerar bara i vredesmod. Även om det är explosiva medel som
         gäller. Väldigt aggressiva alltså.
        FistSim
         Attackerar endast med nävarna... vilket kan bli ganska irriterande.
         Skillnaden mellan denna och PeachSim är att FistSim inte bara avväpna
         dig utan också satsar på att klå dig till döds med nävarna.
        PreySim
         Siktar alltid på den som är svagast. Sådana som har dålig hälsa, just
         spawnat eller har ett dåligt vapen.
        CowardSim
         Försöker fly för det allra mesta. Kan endast tänka sig att attackera
         ifall fienden har sämre vapen, men flyr ganska snart ändå.
        JudgeSim
         En bra Sim att ha bland människor. Den siktar nämligen bara på den
         som för tillfället leder.
        FeudSim
         Denna Sim väljer ut sitt mål från första början och fortsätter att
         attackera denna och endast denna tills omgången är slut.
        SpeedSim
         Överdrivet snabb helt enkelt.
        TurtleSim
         En enormt stark sköld, men mycket långsam.
        VengeSim
         Ungefär som Judge och Feud, men den ger sig alltid på den som sist
         dödade den. Den är inte lite långsint.
       Character...
        Det är bara att välja den karaktär du vill använda till din simulant.
        Varje typ av simulant har sin egen karaktärstyp, men den får du ändra.
       Delete Simulant
        Tar bort den här simulanten och dess inställningar. Välj Clear All i
        föregående meny för att ta bort alla.
     Teams
      Här ställer du in vilka som ska vara i samma lag. Det är bara att välja för
      varje spelare. Teams Enabled innebär att det ska vara lag tillgänglig.
      Auto Team är dock annorlunda:
       Two Teams
        Alla delas automatiskt in i två lag.
       Three Teams
        Alla delas automatiskt in i tre lag.
       Four Teams
        Alla delas automatiskt in i fyra lag.
       Maximum Teams
        Alla delas automatiskt in så att det blir så många lag som möjligt.
       Human vs. Simulants
        Människor mot simulanter.
       Human-Simulant Pairs
        Datorn ställer in så att människor och simulanter paras ihop parvis och
        slåss tillsammans mot andra par.
     Load Settings
      Det finns ett gäng färdiga inställningar redan som de flesta låses upp när
      du låser upp vissa Challenges. Dessutom kan du spara egna settings. Här
      har du alla du kan ladda.
      No Shield
       Combat, Skedar, Falcon 2/MagSec 4/Cyclone/CMP150/AR34
      Automatics
       Combat, Pipes, Cyclone/CMP150/Dragon/AR34/Shield
      Rocket Launcher
       Combat, Area 52, DY357 Magnum/Sniper Rifle/Dragon/Rocket Laucher/Shield
      Simulants
       Combat, Skedar, Falcon 2/CMP150/AR34/Rocket Launcher/Shield
      King of the Hill
       Hill, Skedar, MagSec 4/DY357 Magnum/K7 Avenger/AR34/Shield
      Complex FarSight (Challenge 5)
       Combat, Complex, MagSex 4/Cyclone/K7 Avenger/FarSight XR-20/Shield
      Hold the Briefcase (Challenge 6)
       Briefcase, Skedar, MagSec 4/K7 Avenger/Shotgun/Rocket Launcher/Shield
      Pistol One-Hit Kills (Challenge 7)
       Combat, One-Hit Kill, Area 52, Falcon 2/MagSec 4/Falcon 3(silencer/
       DY357 Magnum/Shield
      Capture the Case (Challenge 8)
       Capture, Area 52, Falcon 2/Cyclone/Shotgun/SuperDragon/Shield
      Cloaking (Challenge 14)
       Combat, Skedar, Mauler/Grenade/Reaper/SuperDragon/Shield/Cloaking
      Temple Explosives (Challenge 16)
       Combat, Temple, Devastator/Devastator/SuperDragon/SuperDragon/Shield
      Slayer(Challenge 17)
       Combat, Skedar, Megsec 4/Shotgun/K7 Avenger/Slayer/Shield
      Tranquilizer (Challenge 11)
       Combat, Skedar, Falcon 2/CMP150/Dragon/Tranquilizer/Shield
      Slow Motion (Challenge 12)
       Combat, Skedar,Slo-mo, MagSec 4/Shotgun/Sniper Rifle/SuperDragon/Shield
     Save Settings
      Välj detta och du kan spara en egen fil med inställningar. Ge den ett namn
      och den sparas. Du kan behöva radera tidigare filer först och kan du göra
      från filväljarmenyn. Egensparade spel dyker upp på Load Settings.
    Player Setup
     Tryck höger en gång från Advanced Setup/Game Setup-menyn och du når följande
     meny, tillägnad för att specifiera din spelkaraktär så mycket som möjligt
     Name
      Ändra namn på din karaktär. Caps ger stora bokstäver
     Character
      Ändra hur din karaktär ser ut. Du kan välja kropp och huvud för sig.
      Tryck upp och sedan höger och vänster för att ändra huvud. Du upp-
      täcker nya karaktärer medan du avancerar i spelet.
     Control
      Control Style
       Du kan välja mellan fyra olika typer. Prova vilken som passar dig
       bäst. 1.1 är orginalet, 1.2 är den s.k. Turok-stilen.
      Revers Pitch
       På: Upp är ner och ner är upp när du siktar. Av: Tvärtom.
      Look Ahead
       Har inte en aning.
      Head Roll
       Realistiska huvudrörelser medan du rör dig.
      Auto Aim
       Geväret följer fiender automtiskt. Gör det mycket lättare.
      Aim Control
       Hold: Du måste hålla R-knappen för att sikta. Toggle: Du trycker en
       gång för att ta fram det och en gång för att ta bort det.
      Sight on Screen
       När du håller R-knappen så synd ett sikte.
      Show Target
       Det finns alltid ett mindre sikte på skärmen, inte bara när du använder
       R-knappen.
      Zoom Range
       Visar hur mycket vapnet kan zooma i nedre delen av skärmen.
      Ammo on Screen
       Visar hur mycket ammuntion du har kvar på skärmen.
      Gun Function
       Visar vapens primära och sekundära funktion när du byter.
      Paintball
       Det blir färgfläckar istället för kulhål. Ändå dödliga förstås.
     Player Options
      Highlight Pickups
       Ammoboxar och vapen blinkar så att du lättare ser dem.
      Highlight Players
       Spelare och simulanter blinkar så att du lättare ser dem
      Highlight Teams
       Karaktärer har samma färg som sitt team för att lättare kännas igen.
      Radar
       Det finns radar med. Alla spelare är utsatta på den med den färg som
       dess team representerar. En kvadrat innebär att den befinner sig på
       samma höjd, trangel som pekar ned betyder att motståndaren är under
       dig och tringel som pekar uppåt betyder över dig istället.
     Statistics
      Kills
       Hur många du dödat.
      Deaths
       Hur många gånger du dött.
      Accuracy
       Din genomsnittliga pricksäkerhet genom hela karriären
      Head Shots
       Hur många gånger du träffat i huvudet.
      Ammo Used
       Hur mycket ammunition du använt.
      Damage Dealt
       Hur mycket skada du åbringat dina motståndare. Enheten som det läses
       i har jag inte riktigt koll på.
      Pain Received
       Hur mycket skada du fått av dina fiender.
      Games Played
       Hur många omgångar du spelat.
      Games Won
       Hur många av dessa du vunnit.
      Games Lost
       Hur många av dessa du förlorat.
      Time
       Hur lång tid du spelat. Siffran längst åt vänster är hur många "20-
       timmar" du spelat. Andra siffran indikerar på timmar och tredje på
       minuter. 2:00:00 innebär alltså 40 timmar precis
      Distance
       Hur långt du sprungit i spelet.
      Medals Won
       Efter varje omgång har du chans att vinna medaljer beroende på hur
       duktig du varit.
       Accuracy
        Grön, om du varit väldigt pricksäker vinner du en sådan.
       Head Shot
        Gul, om du skjut många huvuden vinner du en sådan.
       KillMaster
         Röd, om du dödat väldigt många vinner du en sådan.
       Survivor
        Blå, om du spelat länge utan att dö vinner du en sådan.
      Your Title
       Finns 21 olika nivåer du kan vara på. Detta beror på dina resultat,
       men jag vet inte vad som exakt räknas. Jag skulle tro att det är
       antal medaljer och pricksäkerhet, kanske även Challenges.
     Load Player
      Ladda en annan spelare.
     Save Copy of Player
      Spara en kompia av spelaren ifall det finns plats.
    Stuff
     Tryck höger två gånger från Advanced Setup/Game Setup-menyn och du når följ-
     ande meny, en meny för övriga alternativ kan man säga
      Soundtrack
       Current
        Visar vad som för tillfället spelas.
       Select Tunes
        Du får en lista på samtliga melodier från spelet. X är den snabba ver-
        sionen av låten på en speciell bana. Välj Random för att få slump-
        mässgt valda låtar. Annars spelas samma melodi upp hela tiden.
       Multiple Tunes
        Detta innebär att olika låtar kommer att blandas under en och samma
        spelomgång. Välj från "Select Tunes" vilka låtar som får vara med och
        blandas.
      Team Names
       Byt namn på de olika teamen. Kan ju vara kul...
      Lock
       Detta kan förvirra. Det är helt enkelt så att den som är inställd på Lock
       är den enda som får ändra grejer i nästa omgång. Detta gäller då förstås
       spel mellan männsikor.
       None
        Alla får vara med.
       Last Winner
        Endast den som senast vann får ändra instääningar till nästa omgång.
       Last Loser
        Endast den som senast förlorade får ändra instääningar till nästa.
       Random
        Slumpmässigt vem som får äran.
       [Spelarens namn]
        Endast en viss spelare får ändra inställningar.
      Ratio
       Använd Normal om du har en vanlig 4:3-TV, använd 16:9 om du kör wide.
      Split
       När du spelar med två mänskliga spelare. Horizontal betyder att skärmen
       delas av horizontellt på mitten. Vertical är tvärtom. Skärmen delas av
       verikalt, vilket inte är särskilt populärt.
      Start Game
       Startar spelet. Gå också att trycka på Start. Hehe.
      Drop Out
       Du står över en omgång kan man säga. Går också att trycka på B.
      Abort Game
       Går tillbaka till huvudmenyn.
    Challenges
     Tryck vänster en gång från Advanced Setup/Game Setup-menyn och du når följ-
     ande meny, ett alternativt sätt att nå Challenge-menyn ovan. Det finns dock
     en skillnad mellan att utföra Challenges härifrån och från huvudmenyn. När
     du valt Accept härifrån kan du sedan välja Start Challenge och Abort
     Challenge. Dessutom kan du trycka höger för att nå alla andra inställningar.
     Game Setups och Stuff är låsta men Player Setups kan du ändra som du vill.
  
  simtactic zaa
  end stuff
  
  ===================================================================================
  
              14. 100%, Carrington Institute
  
  ===================================================================================
  
  I den här sektionen tänkte jag delge mina tankar kring vad som egentligen krävs för
  att klara Perfect Dark 100-procentigt. Detta inkluderar en del grejer som har med
  Carrington Institute att göra. Detta är vad jag anser skall göras för att man verk-
  ligen ska ha klarat Perfect Dark
  
  Samtliga uppdrag på samtliga svårighetsgrader
   WAR! och The Duel inräknat, Perfekt Dark-svårighetsgraden ej inräknad.
  
  Samtliga uppdrag på samtliga svårighetsdrader (Co-operative)
   Som ovan fast The Duel inte inräknat. Om du gör det med mänsklig medhjälpare
   eller simulant spelar ingen roll. Det finns ingen guide till detta i min FAQ, men
   du kan räkna med att göra ungefär likadant som du skulle göra i Solo Missions.
  
  Alla fusk
   Gå till Cheats-menyn och se vilka du har kvar. Titta i "Fuskguide" av denna guide
   för att få hjälp med detta.
  
  Alla Challenges med 1-4 spelare
   Alla fyra stjärnor på alla 30 Challenges ska vara ifyllda. Detta kan endast upp-
   nås genom att klara alla Challenges med både en, två, tre och fyra mänskliga
   spelare. Detta har inte jag gjort. Det krävs verkligen tålamod och många duktiga
   vänner. Finns en del av guiden som kan hjälpa dig med Challenges också.
  
  Guldmedalj på alla vapen på skjutbanan
   Detta är ett villkor för att The Duel ska låsas upp. Gäller alltså skjutbanan i
   Carrington Institute. Läs i "Vapenguiden" hur du får alla vapen och alla medaljer
  
  Använd alla föremål i Carrington Institute
   På ovanvåningen längst till höger i Carrington Institute finns ett lab. Där ska
   du gå fram till datorn och aktivera den för att utföra ett par uppgifter med
   hi-teckutristning. Gör alla dessa och jag är nöjd. Alla föremål ska plockas upp
   på bordet när du aktiverat uppgiften och sedan måste du hålla A-knappen intryckt
   för att kunna välja dem.
    Data Uplink: Ta fram den och tryck på B-knappen vid andra datorn för att ladda
           ner.
    ECM Mine: Plocka upp den och gå in i gången. Gå till höger och kasta den på
         skärmen längst bort till höger. Tryck på Z-knappen för att kasta.
    CamSpy: Plocka fram den på en gång och styr den in i gången. Ta till höger och
        du når en ventilationstrumma. Följ den rakt fram och du kommer snart in
        i hackarnas rum. Fotografera (tryck Z) vid vänstra datorn.
    Night Vision: Gå in i gången och till vänster så kan du se ett kolsvart område.
           Gå in och aktivera glasögonen. Du finner strömbrytaren på höger
           side. Gå framoch tryck på B-knappen.
    Door Decoder: Gå in i gången, ta första till höger och andra till vänster. Gå
           fram till manicken på väggen och kasta din Door Decoder på den.
           Öppna dörren när den hackat sig in.
    R-Tracker: Slå på den och gå in i gången. Gå höger, vänster, rakt fram, vänster
          så når du föremålet.
    IR Scanner: Gå in i gången och gå höger, vänster, vänster. Sätt på dig IR och
          följ korridoren tills du når en vägg som ser annorlunda ut. Tryck
          på B-knappen vi den och det visar sig vara en dörr.
    X-Ray Scanner: Gå till samma ställe som du nyss hittade den gömda dörren och
            sätt på dig X-Ray. Fortsätt och du finner snart två små manicker
            som du ska aktivera. Du kan endast se dem med X-Ray.
    Disguise: Sätt på dig den på en gång och gå sedan in i gången. Gå till vänster,
         in i ventilationstrumman och fortsätt rakt fram så når du hackarnas
         rum. Gå till Grimshaw och du får Cloaking Device av honom.
    Cloaking Device: Aktivera den inte än. Gå till samma ställe som du använde
             X-Ray Scanner. Sätt på dig Cloaking här och du har 40 sekunder
             på dig att ta dig igenom korridoren framför dig. Kameran kan
             inte se dig. Du kommer in i Carringtons rum så avaktivera
             Cloaking precis framför honom.
  
  Utför Hologram-träning i Carrington Institute
   I det mörka rummet på nedervåningen kan du utföra hologram-träning. Det är bara
   att gå fram till grejen på väggen och trycka på B-knappen.
    Holo 1 - Looking Around: Det finns fyra prylar på väggen och fyra utspridda i
         rummet: två i taket, en på väggen högt upp och en på golvet. Leta upp
         dem utspridda och titta på dem med hjälp av C-knapparna tills de blir
         gröna. Därefter går du och trycker på B-knappen vid alla som står vid
         väggen. Lite konstig uppgift faktiskt.
    Holo 2 - Movement 1
         Ställ dig vid antingen höger eller vänster manick och tryck på B. Rör
         dig sedan i sidled med C-knapparna för att snabbt aktivera dem andra.
         Du måste vara snabb eftersom att de slockarna och alla måste vara
         aktiverade samtidigt.
    Holo 3 - Movement 2
         Du ska aktivera båda manickerna. Håll R-knappen intryckt och tryck på
         C-ner så duckar du och kan komma under den övre laserstrålen. Håll R
         och tryck två gånger på C-ner så hukar du. Då kan du ta dig under den
         bortre laserstrålen.
    Holo 4 - Unarmed Combat 1
         Slå vakterna med Z-knappen. Var snabb mot den sista. Slå bakifrån.
    Holo 5 - Unarmed Combat 2
         Håll B-knappen för att ställa in Disarm. Gå fram till första vakten
         och tryck på Z. Andra vakten kan endast avväpnas bakifrån. Spring in
         bakom väggen och vänta ett par sekunder. Gå ut och du ser att han
         börjar promenera. Spring fram och disarma bakifrån. Den tredje skjuter
         mot dig. Strejfa med C-knapparna för att undvika skotten. Medan han
         skjuter strejfar du in bakom honom och disarmar.
    Holo 6 - Live Combat 1
         Alla måste slås och du får inte bli slagen. Spring in bakom väggen så
         kan du förvänta dig alla fyra från samma håll, du vill ju inte bli
         omringad. Slå dem när de kommer fram.
    Holo 7 - Live Combat 2
         Det här är faktiskt lite svårt. Den enda metod jag kan få att funka är
         följande. Du har två obeväpnade vakter bakom dig och tre beväpnad
         framför dig. Backa omedelbart in till vänster bakom väggen. De två
         obeväpnade springer efter dig. Knocka dem. Ditt mål är nu att avväpna
         vakten längst till vänster. Gå ut vid den andra sidan av väggen och
         visa dig så att bara den vänstra ser dig. Ta skydd och låt honom
         skjuta iväg några skott. Precis efter att han skjutit går du fram och
         avväpnar honom INNAN han hinner skjuta igen. Eftersom du rörde dig i
         sidled borde inte de andra ha träffat. Strejfa tillbaka. Ta fram ditt
         nya vapen nu och skjut ihjäl vakten som nu borde vara ganska sur.
         Strejfa försiktigt fram för att skjuta dem andra också.
  
  Förutom sådant som du kan "klara" så finns det lite annat kul i Carrington
  Institute. Följande tycker jag är värt att nämnas:
   - Gå till Hacker Central på övervåningen och fram till datorerna. En av dem visar
    dig alla fusk i och i den andra finns en guldgruva. Det står information om
    alla spelets karaktär samt en riktigt bra sammanfattning över Skedars, Maians,
    bakgrundshistorian och spelets handling. Informationen fylls ut mer ju längre
    du kommer i spelet. Så du vill att jag ska översätta allt det här? Nädu...
   - Gå ner i källaren och ta till vänster för att nå hangaret. Här kan du leka med
    en Hover Crate (tryck på B-knappen). Du kan också aktivera datorn här. Här kan
    du läsa om alla platser i spelet samt om alla fordon. Intressant. Detta fylls
    också ut ju längre i spelet du kommer.
   - Gå ner i källaren, men istället åt höger efter rampen. Här finner du en svävar-
    cykel. Rid på den genom att trycka två gånger snabbt på B-knappen.
   - Utforska korridorerna i källaren. Bara för att.
  
  ===================================================================================
  
                 15. Hemligheter och Ost
  
  ===================================================================================
  
  Inga koder, bara hemligheter och upplåsbart den här gången. Först har du en tabell
  med alla fusk och hur du får dem. Du finner även ost längst ner.
  
  ===========
  Hemligheter
  ===========
  
  Klara Challenges jättelätt
   Ett riktigt billigt trick som av misstag blivit inbyggt i spelet. Detta gör att
   du kan klara Challenges utan problem. Jag gjorde på detta vis när jag först
   köpte spelet, men sen klarade jag ju dem på riktigt förstås.
    1. Välj "Save Settings" på en riktigt enkel fil (en meatsim med 1 score limit)
    2. Sätt i två kontroller. Låt den andra spelaren gå till "Load Setting", men
      aktivera INTE din setting du nyss sparade.
    3. Använd första spelaren och gå till Challenge-menyn. Välj en Challenge och
      sedan "Accept", men INTE "Start Challenge".
    4. Gå tillbaka till andra spelaren och ladda den setting du sparade. Nu kommer
      spelet tro att din Challenge är den setting du sparade.
    5. Aktivera så många mänskliga spelare du vill ha med.
    6. Välj "Start Challenge" med första spelaren.
  
  Kul knivtrick
   I Combat Simulator finns det ett underhållande trick. Ifall du kastar en kniv på
   ett lik efter någon så kommer denne att vara förgiftad när den blir återupplivad
   igen och nästan förlora alla hälsa. Voodoo!
  
  Purken finsmakare
   I Villa ska du ta dig ner till vinkällaren. Ifall du skjuter sönder precis alla
   flaskor här kommer Carrington att mumla: "Act your age, Joanna."
  
  ======
  Cheats
  ======
  
  Fusk                 Tid   Uppdrag     Svårighetsgrad
  -----------------------------------------------------------------------------------
  FUN
  DK Mode                -----  Stealth     -----
  Small Jo               -----  Reconnaissance  -----
  Small Characters           -----  Infiltration   -----
  Team Heads Only            -----  Espionage    -----
  Play as Elvis             07:59  Rescue      Perfect Agent
  Slo-mo Single Player         -----  Investigation  -----
  
  GAMEPLAY
  Invincible              03:50  Escape      Agent
  Cloaking Device            01:40  Reconaissance  Agent
  Marquis of Queensbury Rules      01:30  Defection    Special Agent
  Jo Shield               -----  Nullify Threat  -----
  Super Shield             01:45  Defense     Agent
  Enemey Shields            -----  Defense     -----
  Enemy Rockets             -----  Exploration   -----
  Perfect Darkness           -----  Confrontation  -----
  
  WEAPONS FOR JO IN SOLO
  Rocket Launcher            -----  Extraction    -----
  Sniper Rifle             -----  Hostage One   -----
  SuperDragon              -----  Escape      -----
  Laptop Gun              -----  Antiterrorism  -----
  Phoenix                -----  Covert Assault  -----
  Psychosis Gun             02:00  Stealth     Perfect Agent
  Trent's Magnum            02:50  Confrontation  Agent
  FarSight               07:27  Nullify Threat  Perfect Agent
  
  CLASSIC WEAPONS FOR JO IN SOLO
  PP9i                 Ta guld på skjutbanan
  CC13                 Ta guld på skjutbanan
  KLO1313                Ta guld på skjutbanan
  KF7 Special              Ta guld på skjutbanan
  ZZT (9mm)               Ta guld på skjutbanan
  DMC                  Ta guld på skjutbanan
  AR53                 Ta guld på skjutbanan
  RC-P45                Ta guld på skjutbanan
  
  WEAPONS
  Classic Sight             -----  Defection    -----
  Unlimited Ammo - Laptop Sentry Gun  03:55  Antiterrorism  Perfect Agent
  Hurricane Fists            02:03  Extraction    Agent
  Unlimited Ammo            07:07  Exploration   Special Agent
  Unlimited Ammo, No Reloads      03:11  Espionage    Special Agent
  X-Ray Scanner             -----  Rescue      -----
  R-Tracker/Weapon Cache Locations   -----  Battle Shrine  -----
  All Guns in Solo           05:31  Battle Shrine  Perfect Agent
  
  BUDDIES
  Velvet Dark              Inget fusk! Tillgäng från början!
  Pugilist               06:30  Investigation  Perfect Agent
  Hotshot                05:00  Infiltration   Special Agent
  Hit and Run              02:30  Hostage One   Special Agent
  Alien                 05:17  Covert Assault  Special Agent
  
  samt
  
  Perfect Dark
   Klara alla orginaluppdrag på Perfect Dark. Special Assignments räknas inte.
   Spela Perfect Dark och du spelar Perfect Agent, men får ställa in tre parametrar
   själv. På detta vis kan du göra spelet superlätt eller supersvårt. Det finns dock
   inget sätt att klara "Perfect Dark". Det här är precis som 007 i Goldeneye. Allt
   kan här ställas mellan 10 och 1000%. Att ställa allt på 1000% är förstås
   omöjligt, men det finns en guide på GameFAQs som guider dig till hur du klarar
   hela spelet med 10-1000-1000 i inställningar. Prova det du!
    Enemy Health - Hur mycket stryk fienderna tar innan de faller. 10% innebär att
            alla dör av ett skott utom Skedars som klarar tre. Med 1000% kan
            alla ta skott som vore de Terminator själv. Men fortfarande är
            huvudet heligt. Ett skott där och de slocknar på en gång.
    Enemy Damage - Hur mycket skada de gör. 10% gör faktiskt lite skada, men
            ytterst, ytterst lite. Lås upp Invincible om du vill bli odödlig
            1000% innebär att de dödar dig med ett skott/slag/vadsomhelst.
            Har du sköld klarar du ett till.
    Enemy Accuracy - Hur bra fienderna träffar. 1000% innebär förstås att de träf-
             far med varandra kula på fyra kilometer (bokstavligt talat).
             10% betyder att endast de allra duktigaste vakterna kan träffa
             dig. Kvinnorna på bottenvåningen i Mr. Blonde's Revenge till
             exempel. De sköt nästan ihjäl mig. Haha.
  
  ================
  Combat Simulator
  ================
  
  Här har du en lista med vilka Challenges du måste ha låst upp för att få olika
  vapen och annat i Combat Simulator. För varje Challenge du klarar låser du upp
  nästa Challange i raden. Det räcker med att ha hittat vapnen i Solo Mission för att
  de ska dyka upp här också.
  
  Scenario
   Combat
   Hold the Briefcase (Challenge 6)
   Hacker Central (Challenge 10)
   Pop a Cap (Challenge 16)
   --
   King of the Hill
   Capture the Case (Challenge 8)
  
  Options
   One-Hit Kills (Challenge 7)
   Slow Motion (Challenge 12)
   Fast Movement
   Display Team
   No Radar
   No Auto-Aim
   Kills Score (Hill, Briefcase, Capture, Hacker)
   --
   No Player Highlight (Combat)
   No Pickup Highlight (Combat)
   Hill on Radar (Hill)
   Mobile Hill (Hill)
   Time (Hill)
   Highlight Briefcase (Briefcase)
   Highlight Terminal (Hacker)
   Highlight Target (Pop)
   Show on Radar (Briefcase, Capture, Hacker, Pop)
  
  Arena
   Skedar
   Pipes
   Ravine (Challenge 9)
   G5 Building (Challenge 13)
   Sewers (Challenge 20)
   Warehouse (Challenge 7)
   Grid (Challenge 15)
   Ruins (Challenge 26)
   Area 52
   Base (Challenge 22)
   Fortress (Challenge 24)
   Villa (Challenge 18)
   Car Park (Challenge 21)
   Temple (Challenge 10)
   Complex (Challenge 5)
   Felicity (Challenge 16)
  
  Simulants - 8 stycken (Challenge 11)
   MeatSim
   EasySim
   NormalSim
   HardSim (Challenge 11)
   PerfectSim (Challenge 16)
   DarkSim (Challenge 26)
   PeaceSim
   ShieldSim
   RocketSim
   KazeSim
   FistSim
   PreySim
   CowardSim
   JudgeSim
   FeudSim
   SpeedSim
   TurtleSim
   VengeSim
  
  Pistols
   1: Falcon 2
   2: MagSec 4
   3: Falcon 2 - Phoenix (Challenge 18)
   4: DY357 Magnum - Mauler (Challenge 20)
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Automatics
   1: Falcon 2
   2: CMP150
   3: Dragon - Laptop Gun (Challenge 9)
   4: AR34
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Power
   1: MagSec 4
   2: DY357 Magnum
   3: Dragon - Shotgun (Challenge 6)
   4: AR34 - RC-P120 (Challenge 23)
   5: Shield
   6: Disabled
  
  FarSight (Challenge 21)
   1: Phoenix
   2: Cyclone
   3: Callisto NTG
   4: FarSight XR-20
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Tranquilizer (Challenge 11)
   1: Falcon 2
   2: CMP150
   3: Dragon
   4: Tranquilizer
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Heavy (Challenge 20)
   1: Mauler
   2: K7 Avenger
   3: Reaper
   4: SuperDragon
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Golden Magnum (Challenge 24)
   1: Falcon 2 (silencer)
   2: Grenade
   3: CMP150
   4: DY357-LX
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Explosive (Challenge 15)
   1: Devastator
   2: Devastator
   3: SuperDragon
   4: SuperDragon
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Grenade Launcher (Challenge 15)
   1: MagSec 4
   2: CMP150
   3: AR34
   4: Devastator
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Rocket Launcher
   1: Falcon 2 - Mauler (Challenge 20)
   2: Cyclone
   3: Dragon
   4: Rocket Launcher
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Proximity Mine
   1: MagSec 4
   2: Laptop Gun
   3: K7 Avenger
   4: Proximity Mine
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Close Combat
   1: Combat Knife
   2: Combat Knife
   3: Timed Mine
   4: Timed Mine - Crossbow (Challenge 22)
   5: Shield
   6: Disabled
  
  Random Five
  Random
  Custom
  
  Weapons
   Nothing
   Falcon 2
   Falcon 2 (silencer) (Challenge 7)
   Falcon 2 (scope) (Challenge 12)
   MagSec 4
   Mauler (Challenge 20)
   Pheonix (Challenge 18)
   DY357 Magnum
   DY357-LX (Challenge 24)
   CMP150
   Cyclone
   Callisto NTG (Challenge 21)
   RC-P120 (Challenge 23)
   Laptop Gun (Challenge 9)
   Dragon
   K7 Avenger
   AR34
   SuperDragon (Challenge 8)
   Shotgun (Challenge 6)
   Reaper (Challenge 13)
   Sniper Rifle
   FarSight XR-20 (Challenge 5)
   Devastator (Challenge 15)
   Rocket Launcher
   Slayer (Challenge 17)
   Combat Knife
   Crossbow (Challenge 22)
   Tranquilizer (Challenge 11)
   Grenade
   N-Bomb (Challenge 25)
   Timed Mine
   Proximity Mine (Challenge 16)
   Remote Mine (Challenge 10)
   Laser (Solo Missions: Defense)
   X-Ray Scanner (Solo Missions: Rescue)
   Cloaking Device (Challenge 14)
   Combat Boost (Challenge 19)
   Shield
   Disabled
  
  Load Settings
   No Shield
   Automatics
   Rocket Launcher
   Simulants
   King of the Hill
   Complex FarSight (Challenge 5)
   Hold the Briefcase (Challenge 6)
   Pistol One-Hit Kills (Challenge 7)
   Capture the Case (Challenge 8)
   Cloaking (Challenge 14)
   Temple Explosives (Challenge 16)
   Slayer(Challenge 17)
   Tranquilizer (Challenge 11)
   Slow Motion (Challenge 12)
  
  ===
  Ost
  ===
  
  Det här tänkte jag bara lite snabbt nämna eftersom att jag i ärlighetens namn sett
  alltihop i Marshmallow's guide. Känns alltså inte helt moraliskt att göra något
  stort av det. Vad är det här? frågar du. På precis varenda bana i spelet finns en
  ostbit. Ja, en äkta ost! Ingen nytta eller något sådant, men det kan vara kul att
  känna till var alla ligger. Som sagt, jag har inte hittat någon av dem här själv.
  
  dataDyne Central - Defection, Extraction, Mr. Blonde's Revenge
   Lättast från Defection. I rummet närmast taket med den stora fläkten närmast
   taket. Där du möter livvakterna i Extraction alltså. Använd ett fusk där du har
   något explosivt och fyra av det mot det stora röret/pelaren längst bort till
   vänster om fläkten. Ett hål kommer att bildas, vilket leder ner till ett fult
   rum med en ostbit i ena fönstret.
  
  dataDyne Research - Investigation
   I rummet med den sista forksaren, den forskare som är allmänt otrevlig och dess-
   utom larmar. Det finns glasgolv på två ställen här inne. Gå till det främre och
   titta ner så ser du ost på ett av rören.
  
  Carrington Villa - Hostage One
   På en av hyllorna i mitten i vinkällaren.
  
  Chicago - Stealth
   I det gömda området, i en av toaletterna. Du når det här området genom att gå
   igenom dörren till vänster på huvudgatan, precis bredvid limousinen. Spring ned-
   för ramperna och avväpna vakterna, så kommer de öppna dörren in till det gömda
   området. Toaletterna ligger till vänster om ingången.
  
  G5 Building - Reconnaissance
   Gå till stället där du uppfyller uppgift 1 på Perfect Agent. Ställ dig under
   rampen här inne och du ser ett galler som täcker en ventilationstrumma. Titta in
   till höger i den här ventilationstrumman och... mums.
  
  Area 51 - Infiltration, Rescue, Escape, Maian SOS
   För att komma in till toaletterna och hämta förklädnaden på Perfect Agent i
   Rescue måste du ju klättra upp till en ventilationstrumma och sedan hoppa ner
   till duschrummet. Precis innan du hoppar ner till duschen kan du se en ostbit
   allra längst bort i trumman. Sniper Rifle hjälper här. På Infiltration måste du
   använda FarSight och zooma igenom väggarna för att se den. Du måste zooma från
   området där vakten med dubbla MagSecs kommer ifrån (dörren nära antennen).
  
  Air Base - Espionage
   Svår att se. Följ grottan till andra sidan och gå fram till kanten. Kedjor funkar
   som staket. Ställ dig vid högra "staketet" och titta ner i vattnet nedanför. Ta
   fram Horizon Scanner och titta ner i övre, vänstra hörnet av vattnet. Här ligger
   osten.
  
  Air Force One - Antiterrorism
   Lättast. Gå till samma rum som där du lämnar Presidenten till flyktkapseln. Titta
   bakom några rör och grejer.
  
  Crash Site - Confrontation
   Gå till kraschade planet och till högra sidan (planets vänstra sida). Här står en
   Sniper-Mr. Blonde. Gå in i hörnet i det här området. Det formas som en vik mellan
   planets sida och snöväggen. Gå in hit och stirra in i "hörnet". Tryck sedan på
   C-höger tills du ser genom en spricka ut på ett snöigt fält. Här finns det ost.
  
  Pelagic II - Exploration
   I det tredje rummet från start (andra rummet med vakter). Titta ner i golvet
   genom gallret i golvet och du kan se ost.
  
  Deep Sea - Nullify Threat
   I allra första rummet. Titta igenom glaset till vänster och du kan se ost ligga
   på havsbottnen. Ligger ganska långt bort och svårt att se.
  
  Carrington Institute - Defense, The Duel
   En Skedar rammar som bekant frontdörren till institutet. Gå ut till stället
   bakom dörren, området du annars inte kan nå. Ställ dig med ryggen mot den andra
   dörren här ute och ställ dig så långt till vänster som möjligt. Titta nu mot
   dörren du kom igenom och lite till höger så kan du se osten gömd här. På The Duel
   måste du använda FarSight och zooma igenom väggarna för att se den.
  
  Attack Ship - Covert Assault
   I stora hangaret i början. Det finns fyra ställen där Skedars kommer ifrån. Från
   korridoren du kommer ifrån gå till rummet som ligger närmast till höger. I mitten
   kan du se en genomskinlig vattenpöl (typ). Titta ner i den och utforksa dess
   kanter. Du kan se en ost i ett hörn här nere.
  
  Skedar Ruins - Battle Shrine, WAR!
   Samma ställe som du måste spränga väggen med Devastator finns en trång gång som
   leder när i ett område som du inte måste ner i (samma ställe där du startar WAR!)
   Gå ner hit och in i den lilla tunneln med en spricka längst bort. Titta in i
   springa och ducka så kan du se osten ligga här inne. Svår att se. Ifall du är
   Maian så behöver du inte ducka.
  
  ===================================================================================
  
                   16. Storyanalys
  
  ===================================================================================
  
  I Perfect Darks handling finns det många missar, många. En sak att saker och ting
  inte är riktigt logiska under själva spelandet, men när till och med sekvenserna
  är orgier i onaturliga missar, då reagerar ialla fall jag. Jag tänkte bara lite
  snabbt ha tyckanden om några av dem värsta.
  
  =========
  Uppdrag 1
  =========
  
  Jag tycker faktiskt inte att det blir riktigt illa förrän i Extraction. Först
  och främst så gäller det hela upplägget som är så ologiskt. dataDyne verkar ha
  näst intill oändliga resurser, men ändå sätter de bara ut några dumma nissar
  utan mörkerglasögon eller tunga vapen. De kunde ju lätt ha tagit fram två dussin
  kommandosoldater som riktar sina enorma vapen mot den enda utgången: hissen.
  Istället för detta kunde det ju varit meningen att Joanna gjorde det här helt
  covert och smög förbi det intet ont anade soldaterna som inte hade en aning om
  att Dr Carol var stulen. Fast då skulle det i och för sig se helt annorlunda ut.
  
  En annan sak som verkligen stör mig är precis i början, när vakten säger "Sound
  the alarm, she's here". Det är flera dumma grejer med detta och uppenbarligen
  finns sekvensen bara för att den ska vara tuff. Jag menar det mesta verkar ju
  tyda på att vakterna redan vet att hon är där, men det gör de tydligen inte. Så
  på den lilla stunden som han säger sound the alarm hinner vakterna ta fram
  massor av barrikader och rusta sig för strid. Hmm? Och förresten... Vem släcker
  lyset? Joanna säger "Lights out" när hon sparkar vakten och detta är väl en typ-
  isk omskrivning av: "nu ska jag sparka dig medvetslös, din dåre". Därefter
  släcks ljuset. Var det hon som gjorde det eller var det nåt säkerhetssystem?
  Ifall hon inte blev förvånad efteråt så skulle man ju tro att det var hon som
  gjorde det, just efter som att hon har mörkerglasögon. Har jag fattat helt fel
  eller är Rare helt enkelt korkade?
  
  Det sista som jag har oerhörda problem med är uppgörelsen på taket som dessutom
  är en riktig sekvens och troligen det dummaste i spelet. Cassandra DeVries med
  två livvakter med hagelbrakare på två meters håll mot Joanna med pistol och
  portfölj. JOANNA ÄR INTE I LÄGE ATT FÖRHANDLA! Hon lyckas som du vet undvika två
  hagelbrakare från "point blank range", vända sig om, skjuta vakten i magen och
  fly i skeppet. Det är ju det att de är livvakter och står så pass nära med sina
  hagelgevär. Om du inte visste det så är det enorm spridning på skotten till ett
  hagelgevär, vilket gör det i princip omöjlig att missa på så nära håll. Dess-
  utom hinner båda skjuta, vilket gör det hela ännu mer ologiskt. Sekvensen är
  enormt framtvingad. Sedan ska man ju nämna Mr Blonde efteråt. Den sekvensen är
  ju väldigt konstig också. Märk hur Cassandra blir halvt anfallen av Mr Blonde,
  men ändå har precis samma tonläge på rösten och smider sina ondskefulla ränker.
  Helt klart ett av de dummaste uppdragen.
  
  =========
  Uppdrag 2
  =========
  
  Den allra första sekvensen, den med skjuta gisslan, vet jag är en mycket tidig
  sekvens som troligen fanns innan själva banan gjorde det. Det är väl därför den
  är så himla ologisk. Det står alltså två vakter och bara siktar mot gisslan,
  vilken de vet ska avrättas. Skjuter man den ena vakten (även om det är den
  längst fram) så reagerar inte den andra alls. Han borde istället antingen
  springa därifrån för skydd eller skjuta gisslan på en gång. Jag tycker att de
  bara borde skickat ut en vakt med gisslan, då hade sekvensen blivit mycket mer
  logisk. Då gäller ju det här bara Agent och Special Agent. På Perfect är ju
  Joanna gisslan själv och detta var en tidig plan Rare hade, att göra stora skil-
  lnade i utgångspunkter mellan svårighetsgrader. Där utförs det ju lite snyggare
  eftersom att hon skjuter dem med bärbar dator, men sekvensen innan ändras inte.
  "It is just YOUR life on the line."
  
  En annan detalj som faktiskt bara är en petites är varför Joanna inte ens får
  någon pistol. Hon ska infiltrera ett hus smockat med vakter. Inte en chans att
  hon skulle kunnat använda ett tungt och otympligt krypskyttegevär. Ett automat-
  vapen eller åtminstone en pistol skulle hon ha och svårighetsgraden skulle ju
  ändå inte minska. Därför påverkas inte spelbarheten något. En grej som har med
  det att göra är varför krypskyttarna dör efter ett skott i stortån från 500
  meter medan de vanliga vakterna skrattar efter två skott i bröstet på nära håll
  med samma gevär. Anabola?
  
  Den sista detaljen är varför i helsike dataDyne inte dödar Carrington. Har de
  verkligen lyckats få tag i ledaren av deras största motståndsförbund så borde de
  antingen ta med sig honom eller döda honom. Helt ologiskt! De skulle ju kunnat
  använda hans liv för att pådriva avvämpning och andra sanktioner mot CI. Dess-
  utom skulle hans död innebära båda nedbrytning av stridsmoral och organisation.
  Istället ger de bara tillbaka honom då han golat om Dr Carol. Att ha dödat honom
  hade tjänat enormt mycket mer på. Så här borde det gått till när Joanna räddade
  den mesiga skotten. Hon skulle förstås ha kommit in när dataDyne förhörde honom
  och precis när han tala om för dem var Carol var gömd. Därefter sköt Joanna alla
  vakter innan de hunnit fly. Var Cassandra där skulle hon hunnit fly direkt.
  Så skulle det gått till! dataDyne är helt enkelt för snälla här.
  
  =========
  Uppdrag 3
  =========
  
  Jag gillar de här uppdragen storymässigt. Däremot finns det ett par detaljer jag
  stör mig på. Precis när Stealth börjat så verkar det som att Joanna blir briefad
  över radio precis innan hon sätter igång uppdraget. Verkar synnerligen opro-
  fessionelt. Hon skulle väl ha fått reda på eländet under transporten dit och där
  fått sina frågor besvarade. Det är helt enkelt inte logiskt.
  
  =========
  Uppdrag 4
  =========
  
  Nä, helt okej. Intressant och spännande. Däremot kan man förstås ifrågasätta ned-
  skjutandet av regeringsvakter. Jag antar att dessa vakter inte har något med data-
  Dyne eller Skedar att göra utan att de endast följer regerings order. CI bryter sig
  alltså in i topphemliga regeringsfaciliteter och stjäl utomjordingar. Skulle inte
  detta kunna klassas som högföräderi, massmord och synnerlig fara för nationens
  säkerhet? Men jaja, Carrington vet väl bäst. Och justja. I början på Escape släpper
  ju en av teknikerna ut nervgas i lokalen, men tänker inte på att det även drabbar
  dem inuti operationsrummet. Detta är ju helt befängt egentligen, att en högutbildad
  läkare inte skulle tänka på ett sådant, i ordens rätta bemärkelse, fatalt misstag.
  Dessutom dör teknikerna på en gång medan Joanna kan överleva i många, många min-
  uter. Jag hade väl inte klagat ifall det var meningen att Joanna flytt under tiden
  som teknikerna kvävdes, men nu är det faktiskt så att när uppdraget börjar står hon
  precis utanför operationssalen och teknikerna är döda (!).
  
  =========
  Uppdrag 5
  =========
  
  Hela uppdraget saknar i princip all logik. Varför bryta sig in i en flygbas, gå om-
  bord på Air Force One och informera presidenten om något de kunde gjort mycket tid-
  igare. För egentligen fick de ju reda på att presidenten var utsatt för fara redan
  i Chicago. Varför skickade de inte någon annan agent medan Joanna var i Nevada?
  VARFÖR? Då hade presidenten fått reda på det här mycket tidigare och dessutom kun-
  nat tillfångta Trent. Bevisen fick de ju faktiskt redan i Chicago. Så hur skulle
  de ha gjort egentligen? Det har jag faktiskt ingen aning om. Hela flyguppdraget är
  ju riktigt underhållande, så vi kan väl låta det vara.
  
  En liten detalj om Antiterrorism. I sekvensen står Joanna mitt i explosion. Varför?
  Hon kunde lika gärna stå någon annanstans i flygplanet. På Perfect Agent måste man
  dessutom fixa autopiloten efter explosionen så då finns det knappt någon logik. Det
  ser jag faktiskt riktigt dumt ut att hon kan stå så nära eldlågorna. En annan sak
  jag stör mig på är otydligheten vid kraschen. Så vitt jag förstår nödlandar planet
  (utan piloter?). En krasch hade nog gjort för stor skada. Kanske kastades Joanna
  ut ur planet precis innan kraschen, men hur fick hon på sig vinterkläderna? Hon är
  ju avsvimmad när uppdraget börjar. Dessutom har hon massor av utrustning hon inte
  tidigare hade. Antagligen är det meningen att hon fixade kläder och utrustning
  medan planet kraschar. Efter kraschen bröt sig troligen NSA och Skedar in i planet
  samt räddningskapseln, dödade återstående vakter och kidnappade presidenten. Men
  inget av det här är särskilt tydligt!
  
  Så tänkte jag avslutningsvis nämna konfrontationen mellan Trent och Mr. Blond.
  Trent lär väl vara en ganska smart kille, en riktig fighter som hela tiden handlar
  efter sina instinkter. Ändå bara låter han utomjordingen slå ihjäl honom helt utan
  att göra något motstånd. Visst, han blir förskräckt, men han borde ändå fått en
  värdigare avslutning. Dessutom var han ju beväpnat med en gyllene magnum som dödar
  allt med ett skott, inklusive Skedars.
  
  =========
  Uppdrag 6
  =========
  
  Kanske har jag lite dåligt flyt, men jag ser inte såå mycket dåligt med det här.
  Det första jag kommer att tänka på är att skeppet tycks börja explodera lite grann
  på slutet och till detta finns det väl ingen rimlig förklaring. De har stängt av
  strömmen, GPS, aktiverat en hiss och dödat ett par hundra vakter, inte sprängt
  någonting. Faktiskt inte ens förstört någonting! Så varför inte bara låta Elvis
  och Johanna åka ner utan att något annat händer i avslutningssekvensen? Angående
  detta tycker jag att det är underligt att de kan använda utrustning för att åka
  nedåt när de faktiskt stängt av strömmen och inte satt igång den igen. Johanna
  säger till och med "I wanna see them do any sea exploration without any power!"
  ... nåt sånt säger hon ju. När det gäller Cetan-skeppet så har jag inte så mycket
  emot någonting. Eftersom att det handlar om rymdvarelser så kan det var lite kon-
  stigt. Jag gillar hur tydligt stilarna skiljer sig mellan Cetan, Skedar och Maian.
  De har lagt ner mycket tid på det där. Fast nog är det lite konstigt hur man
  deaktiver Cetan-vapnet på Perfect Agent? Spränger några behållare igenom väggar...
  
  =============
  Uppdrag 7 & 8
  =============
  
  Jag tycker uppdrag 7, 8 och 9 brde vara ett och samma uppdrag. De utspelar sig ju
  direkt efter varandra och händelserna går helt klart in i varandra. Bara för att
  inte Carrington kan förutse dem borde ju inte betyda att det blir olika uppdrag.
  I Goldeneye så kunde ju inte precis Bond förutse att han skulle åka stridsvagn
  genom St Petersburg eller för den delen bli tillfångatagen av ryssar, men ändå
  räknades alltihop som samma uppdrag. I Perfect Dark borde det vara samma sak. En
  grej som är helt snurrig är att inte Skedars bara avrättar Johanna. De begraver
  henne i några lådor och besvärar sig med att ta hem henne. Hon är INGEN befälhavare
  och det skulle troligen vara helt lönlöst att få information ur henne. Dessutom var
  hon beväpnad och hade inte precis gett upp då hon tillfångatogs. Alltså, risken som
  Skedars tog bara för att få henne till skeppet levande är helt ologisk. De skulle
  ju ha dödat henne, men tyvärr vet jag inte hur de annars skulle ha betett sig för
  att göra Covert Assault.
  
  Så var det Covert Assault förstås. Johanna får ju faktiskt hjälp av Maians att ta
  över skeppet så det är väl inte helt orimligt, men det som verkligen stör är att
  de förstår motorrummet. Vad gör en bil utan motor? Den rullar icke längre. Var
  torde ett rymdskepp utan motor göra? Just det! Så varför i helsike ska de upp till
  bryggan? "If we control the bridge, then the ship is ours." Vad ska de med ett
  skepp som inte kan röra sig? De enda logiska hade varit att det blev en tidsned-
  räkning tills hela skeppet förstördes och att man då skulle tillbaka till Maian-
  skeppet. Därefter kunde de ha upptäckt Skedar-planeten när det for ut ur Skedar-
  skeppet eftersom att skeppet tagit dem dit under tiden. Således hade vi också
  sluppit den buggiga delen då Skedars överröser bryggan. Finns ju ingen logik i hur
  uppdraget verkligen slutar. En annan liten detalj kom jag på. I inledningssekvensen
  så springer ju Cassandra rakt in i en Skedar, men sen när du startar uppdraget så
  hinner hon ju säkert hundra meter innan hon träffar en. Va!?
  
  =========
  Uppdrag 9
  =========
  
  Jag tycker egentligen hela konceptet står och faller. Hon är en agent, inte
  Robocop. Hon kan inte föra en-mans-krig mot superstarka aliens på deras egen
  hemmaplan. Vore nåt som det borde skulle de vänta in Maians-flottan. Halv slaget
  är ju redan vunnet: de fann basen genom Skedar-skeppet. Vänta nu snällt på flottan
  istället så får de begrava kungen i bomber istället. Som vanligt står handlingen
  och faller och ingen kan förklara varför. Sedan har vi ju det faktum att kungen
  har noll koll på vad mobilisering betyder. Fast det värsta med uppdraget är nog den
  pinsamma sekvensen precis efter att Joanna dödat kungen. Varför fastnar hon i ett
  stenras för? Det finns inget syfte och det är inte roligt. Bara fånigt och mal-
  placerat. Dessutom känns musikarrangemanget urfjolligt. Dåligt sätt att avsluta
  spelet.
  
  ==============
  Specialuppdrag
  ==============
  
  Idéerna bakom alla specialuppdrag tycker jag är jätteintressanta och de går rela-
  tivt bra ihop med huvudhandlingen också. Man måste ju älska hur en enda Skedar går
  in i dataDyne Central för att spränga hela skiten. Dessutom med Cloaking Device och
  BombSpy. Kanske skulle det vara smartare att använda många Skedars som med
  Carrington Institute, men de måste ju få visa sig lite häftiga de också. Det enda
  som är riktigt knäppt är när i tiden det utspelar sig. Under Defense (Carrington
  Institute) så är det ju uppenbart att dataDyne och Skedars fortfarande är allierade
  eftersom att dataDyne hjälper till. Direkt efter detta, i Covert Assault, så är ju
  Cassandra tillfångatagen. Hon måste alltså ha blivit det medan Joanna var medvets-
  lös och hur länge kan hon egentligen ha varit det? Nä, tidsepisoden mellan Defense
  och Covert Assault är lite väl tight för att Mr. Blonde's Revenge ska ha skett.
  
  Maian SOS är också lite mystisk, men då är det inte tiden utan UFOt jag tänker på.
  Maian SOS utspelar sig innan Area 51-uppdragen och det är Elvis som fixar med det.
  Hur vet jag det? Han är den enda överlevanden och dessutom står det både i uppdrag-
  sbeskrivning till Maian SOS och så säger han i Escape att han är Protector One.
  Uppenbarligen är de tre aliens: en som Elvis spränger, ambassadören; Elivs själv;
  och sedan den som är i kryo-kammaren på Rescue. Eller denna kanske har tillfånga-
  tagits vid ett tidigare tillfälle? Jaja. Sen så var det det här med UFOt. Elivs
  spränger ett av dem i Maian SOS, men ett finns kvar i Escape. Han spränger det för
  att inte låta människorna få teknologin, men nog måste han ha vetat att det fanns
  ännu ett UFO? Pucko är det ialla fall. WAR! har jag väl inga problem med, förutom
  att det är alldeles för få Maians som attackerar samtidigt. Detta är väl bara hård-
  varans begränsningar så vad kan man säga. The Duel är väl inge vidare farligt
  heller.
  
  ===================================================================================
  
                  17. Om dokumentet
  
  ===================================================================================
  
  Detta är sista avdelningen av guiden och här finner du sådant som är strikt
  associerat med min guide eller med mig.
  
  ================
  Versionshistoria
  ================
  
  Version 1.0 - 8/2 2006
   Initiala versionen. Även om guiden är färdig kommer jag förmodligen erhålla
   korrigeringar och således uppdatera.
  
  ===============
  Källor och Tack
  ===============
  
  GameFAQs    - Accepterat alla min guider.
  Olika guider  - Använt mig av flertalet guider. En del strategier har jag med-
           vetet använt mig av och då står det angivet i guiden. Det har i
           huvudsak handlat om Marshmallows alster. Många gånger har det
           säkert hänt att jag använt strategier jag läst om tidigare, men
           inte kommit ihåg att jag inte själv konstruerat.
  Prima     - Använde deras guide lite då och då, särskilt för att dubbelkolla
           mina fakta. Däremot har jag inte haft så stor användning av dess
           strategier eftersom att de i ärlighetens namn är riktigt dåliga.
  
  ============
  Kontakta mig
  ============
  
  Är det något är det bara att skriva ett e-mail. Korrigeringar, beröm och konst-
  ruktiv kritik är alltid välkommet. Det du skickar läggs med största sannolikhet
  inte in i guiden som det är utan bearbetas av mig. Jag besvarar inte frågor som
  redan finns i guiden, såvida inte svaren är överdrivet luddiga. Du får även
  lägga till mig på din MSN-lista. Jag är ofta online och kan ta dina förfrågningar
  där. Jag uppskattar om dina e-mail är läsliga. Svenska, engelska eller spanska
  går bra.
  
  cwall_85(at)hotmail.com
  
  ====================
  Juridisk Information
  ====================
  
  Detta dokument är skyddat genom den internationella upphovsrätttslagen. Du får
  ladda ner detta dokument för privat bruk, skriva ut det och/eller ladda upp
  det på din hemsida. Dokumentet får dock inte delas upp, ändras och inga delar
  får tas bort. Det får inte publiceras i någon tidning och får inte säljas för
  vinst. Du får inte konvertera detta dokument till HTML, ej heller något annat
  format. Det får endast visas i ASCII text (.txt). All ära skall ges åt mig,
  sålunda får du inte byta ut mitt namn. Följer du dessa krav, får du publicera
  detta dokument på din hemsida och du behöver inte skicka mig e-mail om det.
  Jag kommer dock inte att skicka uppdateringar till några andra sidor än dem
  nedanför. Vill du ha den senaste versionen, besök dessa sidor.
  
  http://home.swipnet.se/cpg
  http://www.gamefaqs.com
  
  =======
  Slutord
  =======
  
  Utan tvekan är Perfect Dark det svåraste spel jag någonsin skrivit en guide för.
  Samtidigt som jag ofta varit frustrerad över dess överdrivet svåra utmaningar så
  har spelandet och guiden erbjudit mig mycket stimulans. Jag trodde aldrig att
  jag skulle lyckas skriva en sådan här genomgående guide för just det här spelet,
  men jag är verkligen glad för det. Dessutom har det varit väldigt kul. Nyligen
  påbörjade jag historiastudier, men innan dess så var jag "ledig" i två månader
  efter mitt avhopp från juristlinjen. Då kan man ha mycket kul med guider kan jag
  säga. Historia är slött så nu får jag kanske chansen att skriva ännu mer. Ha det!
  
              Copyright © 2006 Christian Wall
                - Slut på dokumentet -
  

  View in: