Game Box Shots

Saikyou Habu Shogi (JP)
JP 06/23/96

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.