Users who own this game also own:

F-Zero X: Expansion Kit
F-Zero X: Expansion Kit
Shenmue
Shenmue
Super Mario World
Super Mario World
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Secret of Mana
Secret of Mana

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Street Fighter II
Street Fighter II
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '94
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '94
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.