Users who own this game also own:

Metal Slug 2
Metal Slug 2
Metal Slug
Metal Slug
Metal Slug X
Metal Slug X
Super Metroid
Super Metroid
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Mega Man X
Mega Man X
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.