Users who own this game also own:

Art of Fighting
Art of Fighting
3 Count Bout
3 Count Bout
Art of Fighting 2
Art of Fighting 2
Art of Fighting 3
Art of Fighting 3
Fatal Fury
Fatal Fury

Users who love this game also love:

Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Maximo vs Army of Zin
Maximo vs Army of Zin
Gran Turismo
Gran Turismo