Game Box Shots

Tenchi o Kurau II: Shokatsu Koumei Den (JP)
JP 04/05/91

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.