Users who own this game also own:

City Connection
City Connection
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Legend of Kage
The Legend of Kage
Gradius
Gradius
Clu Clu Land
Clu Clu Land

Users who love this game also love:

Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Crimson Shroud
Crimson Shroud
NES Remix
NES Remix
Phantasy Star Zero
Phantasy Star Zero
Devil's Third
Devil's Third