Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Ninja Gaiden
Ninja Gaiden
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Rad Racer
Rad Racer

Users who love this game also love:

Castlequest
Castlequest
Metal Gear
Metal Gear
Metro-Cross
Metro-Cross
Milon's Secret Castle
Milon's Secret Castle
Ganbare Goemon! Karakuri Douchuu
Ganbare Goemon! Karakuri Douchuu