Users Playing this game are also playing:

Kawa no Nushi Tsuri
Kawa no Nushi Tsuri
Marble Madness 2: Marble Man
Marble Madness 2: Marble Man
Metal Slader Glory: Director's Cut
Metal Slader Glory: Director's Cut
Laplace no Ma
Laplace no Ma
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II

Users who own this game also own:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Contra
Contra
Final Fantasy
Final Fantasy
Mega Man
Mega Man
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mega Man 3
Mega Man 3
Famicom Jump II: Saikyou no 7-nin
Famicom Jump II: Saikyou no 7-nin
Tamagotchi Connection: Corner Shop 3
Tamagotchi Connection: Corner Shop 3
Doraemon: Nora no Suke no Yabou
Doraemon: Nora no Suke no Yabou