Users who own this game also own:

Dragon Warrior II
Dragon Warrior II
Ring King
Ring King
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Ghosts 'n Goblins
Ghosts 'n Goblins
Mega Man 5
Mega Man 5

Users who love this game also love:

Aerobiz Supersonic
Aerobiz Supersonic
Hyrule Warriors
Hyrule Warriors
1943: The Battle of Midway
1943: The Battle of Midway
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kanji no Tatsujin
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kanji no Tatsujin
Kisekae Monogatari
Kisekae Monogatari