Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Stinger
Stinger
Sword Master
Sword Master
Trojan
Trojan

Users who love this game also love:

Super Robot Taisen 64
Super Robot Taisen 64
Xevious
Xevious
Shikinjou
Shikinjou
Muteki-Oh Tri-Zenon
Muteki-Oh Tri-Zenon
Triad Stone
Triad Stone