Users who own this game also own:

Dr. Mario
Dr. Mario
Blaster Master
Blaster Master
Final Fantasy
Final Fantasy
Disney's DuckTales
Disney's DuckTales
Astyanax
Astyanax

Users who love this game also love:

Kik-Start
Kik-Start
Secret Of Magia
Secret Of Magia
Saucer Attack!
Saucer Attack!
Thrillville: Off the Rails
Thrillville: Off the Rails
Maru Goukaku! FP2-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han
Maru Goukaku! FP2-Kyuu Heisei 26-27 Nendo-Han