Credits

DirectorNorio Nakagata
Executive ProducerSueo Sekizawa
Game DesignerTakane Ohkubo
Graphic DesignerShin-ichi Ogawa
Graphic DesignerTakao Yoshiba
ProducerJunichiro Kawazoe
Program DesignerKunihito Hiramatsu
Sound CreatorNorio Nakagata
Sound CreatorTakane Ohkubo

Contributions

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.