Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Diablo II
Diablo II
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow

Users who love this game also love:

Manx TT Super Bike
Manx TT Super Bike
Mass Destruction
Mass Destruction
Medal of Honor
Medal of Honor
Metal Slug: 1st Mission
Metal Slug: 1st Mission
Midnight Run
Midnight Run