Users who own this game also own:

Atama o Yokusuru Anzan DS: Zou no Hana Fuusen
Atama o Yokusuru Anzan DS: Zou no Hana Fuusen
In-Fisherman: Freshwater Trophies
In-Fisherman: Freshwater Trophies
Real Adventures: Pet Vet
Real Adventures: Pet Vet
Connect Fruits Game
Connect Fruits Game
Minotron: 2112
Minotron: 2112

Users who love this game also love:

Micro Machines V3
Micro Machines V3
MindRover: The Europa Project
MindRover: The Europa Project
Monaco Grand Prix
Monaco Grand Prix
Mortal Kombat 4
Mortal Kombat 4
Namco Museum 64
Namco Museum 64