Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Magic: The Gathering
Magic: The Gathering
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II
Diablo II
Warcraft III: Reign of Chaos
Warcraft III: Reign of Chaos

Users who love this game also love:

Magic: The Gathering - Spells of the Ancients
Magic: The Gathering - Spells of the Ancients
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers (1998)
Magic: The Gathering - Duels of the Planeswalkers (1998)
NFL Legends Football '98
NFL Legends Football '98