Users who own this game also own:

Haunt the House: Terrortown
Haunt the House: Terrortown
Deadly Race
Deadly Race
Hearts of Iron III
Hearts of Iron III
Word Hex
Word Hex
Sickness
Sickness

Users who love this game also love:

Daytona USA Championship Circuit Edition
Daytona USA Championship Circuit Edition
Die Hard Trilogy
Die Hard Trilogy
Doraemon: Nobita to 3 Tsu no Seireiseki
Doraemon: Nobita to 3 Tsu no Seireiseki
F-16 Multirole Fighter
F-16 Multirole Fighter
Fighter Ace
Fighter Ace