Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Half-Life 2
Half-Life 2

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie