Users who own this game also own:

Factotum 90
Factotum 90
Pac-Man Kart Rally
Pac-Man Kart Rally
Me de Unou wo Kitaeru: DS Sokudoku Jutsu
Me de Unou wo Kitaeru: DS Sokudoku Jutsu
Honki de Manabu: LEC de Goukakuru - DS Kikenbutsu Toriatsukaimono Otsushu 4-Rui
Honki de Manabu: LEC de Goukakuru - DS Kikenbutsu Toriatsukaimono Otsushu 4-Rui
Recursion Deluxe
Recursion Deluxe

Users who love this game also love:

Kitty Cat: Jigsaw Puzzles
Kitty Cat: Jigsaw Puzzles
Uno
Uno
Habu Meijin no Omoshiro Shogi
Habu Meijin no Omoshiro Shogi
3450 Algo
3450 Algo
Metroid Prime: Blast Ball
Metroid Prime: Blast Ball