hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by TerraNigmA

  Version: 0.1 | Updated: 12/07/03 | Search Guide | Bookmark Guide

  Sajter som får inneha denna FAQ:
  
  http://www.GameFAQs.com
  http://www.ResidentEvil.se <-- BESÖK!
  
           -"Nintendo was best up until their release of Saturn"-
          New York Times visar hur mycket dom egentligen kan om tvspel
  
      #######                          ###########             #
     # #  ##            #        #    # #          #      # #
      #   #            #         #     #          #     #  #
      #   #      #     #         #     #        #  #       #
      #  ##            #   #    #####    #          #       #
      ######  ###  ### #  ###### ### # #####  #     #####   #   # # #       #
      #  ## #  # #  #  #   # #  # ##   # #     #     #  # # #       #
      #   # ####  ## # #   # #### #   # #     #      # #  # #       #
      #   # #    # # #   # #   #   # #     #      # #  # #     #  #
      #   # #    # #  #   # #   #   # #  #   #      # #  # #      # #
      #   # #### ###  #  #####  #### #    # ###    #########  #   # #      #
  
                 Spel: Resident Evil 3: Nemesis (JAP/US/PAL)
                 Plattform: PlayStation, DreamCast, GameCube och PC
                 Av: Jimmy Strid a.k.a TerraNigmA
                 E-mail: jimmystrid@gamingrules.net
                 Hemsida: terranigma.envy.nu / gamecuberules.com (skribent)
                 IRC: NICKNAME: TeraNigmA
                 EFNET: #stockholm,#gamecube,#romland,#snes
                 QUAKENET: #dreamcast,#gamecube,#gamecube.se,#tvspel,#residentevil.se
                 ICQ/MSN: #39048915/terra_nigma@hotmail.com
  
  
  I N N E H Å L L
  .-----------------------------------------------.------------------.
  | 1. Version historia             | ................ |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 2. Kopierings rättigheter          | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 3. Start information             | KLART 2003-07-30 |
  | 3.1 Kontroller                | KLART 2003-07-30 |
  | 3.2 Svårighets grader            | KLART 2003-07-30 |
  | 3.3 Herb guide                | KLART 2003-07-30 |
  | 3.4 Fight taktiker              | KLART 2003-07-30 |
  | 3.5 Rank system               | KLART 2003-07-30 |
  | 3.6 System krav (Endast PC)         | KLART 2003-07-30 |
  | 3.7 Gun Powder                | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  |4. Fiender och Bossar             | KLART 2003-07-30 |
  | 4.1 Fiender                 | ................ |
  | 4.2 Bossar                  | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 5. Böcker och Noteringar           | ................ |
  | 5.1 Vanliga filer              | ................ |
  | 5.2 Jill's Diary               | ................ |
  | 5.3 Epilogue filer              | ................ |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 6. Lösning                  | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 7. Wesker's Report              | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 8. Wesker's Report II            | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 9. Story sammanställning           | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 10. Frågor och svar              | ................ |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 11. Tack till                 | KLART 2003-07-30 |
  +-----------------------------------------------+------------------+
  | 12. Andra FAQs                | KLART 2003-07-30 |
  '-----------------------------------------------'------------------'
  
  F Ö R O R D
  
  Den här guiden täcker följande versioner av Resident Evil 3: Nemesis:
  BioHazard 3: Last Escape (Japanska PSX versionen)
  Resident Evil 3: Nemesis (Amerikanska/Europeiska PSX versionen)
  
  BioHazard 3: Last Escape (Japanska DC versionen)
  Resident Evil 3: Nemesis (Amerikanska/Europeiska DC versionen)
  
  Resident Evil 3: Nemesis (PC versionen)
  
  BioHazard 3: Last Escape (Japanska GC versionen)
  Resident Evil 3: Nemesis (Amerikanska/Europeiska GC versionen)
  
  1. V E R S I O N H I S T O R I A
  
  Version 0.1
  Datum: 2003-07-30
  Information: Klar med hela lösningen, Gun Powder, Wesker's Report, Wesker's Report II och
  Story sammanställningen. Alla bossar är klara och även hela start informationen.
  
  2. K O P I E R I N G S R Ä T T I G H E T E R
  
  I och med årsskiftet från 2002-2003 blev jag tvungen att uppdatera mina kopierings
  rättigheter något. Vilket betyder följande: Du får ej kopiera/editera/översätta/trycka/
  sälja den här FAQen. Gör vad du vill för PERSONLIGT bruk. Med personligt bruk menar jag
  dock inte att du kan posta FAQen på din egen eller någon annans hemsida för att kunna
  läsa den därifrån. För att FAQen skall få visas på mer än de platser som visas längst
  upp i mina FAQs måste Du/Ni skicka in en ansökan om att få ha min FAQ där. Notera att
  jag inte tillåter postning utan någon sorts kompensation (kompensation kan vara allt
  från till exempel mjukvara (spel, program etc.), hårdvara (handkontroller, konsoller,
  minneskort etc.), pengar eller liknande. Det finns många olika sätt att kompensera mitt
  arbete på och se helst inte detta som något problem eftersom jag under hela 2002-2003
  varit HELT ensam om att ha skrivit Resident Evil FAQs på Svenska. Troligen kommer det
  även fortsätta på det viset. Skulle Ni känna er intresserade är det bara att använda er
  av något av de olika kontaktsätten som står lite längre upp i FAQen.
  
  3. S T A R T I N F O R M A T I O N
  
   3.1 K O N T R O L L E R
  
  PLAYSTATION VERSIONEN:
  ----------------------
  
     R1   : Sikta (tryck och håll in)*
     L1   : Byta mål (när man håller inne R1)*
     L2   : Kartan
     Kryss  : Aktion
     Trekant : Inventory/Avbryt
     Fyrkant : Springa/Avbryt
     Start  : Options/Hoppa över sekvens
     D-Pad  : Flytta karaktären och navigera i menyer
  
  *Ibland kan Jill akta sig för fienderna när du trycker på någon av dessa knappar.
  
  DREAMCAST VERSIONEN:
  --------------------
  
     R    : Sikta (tryck och håll in)*
     L    : Byta mål (när man håller inne R)*
     X    : Aktion
     Y    : Kartan
     B    : Inventory/Avbryt
     A    : Springa/Avbryt
     Start  : Options/Hoppa över sekvens
     Analog : Flytta karaktären och navigera i menyer
     D-Pad  : Flytta karaktären och navigera i menyer
  
  *Ibland kan Jill akta sig för fienderna när du trycker på någon av dessa knappar.
  
  PC VERSIONEN:
  -------------
  
  Jag listar inte dessa här. Kontrollen till PC är riktigt dålig så ställ in den
  så som du vill ha den i OPTIONS.
  
   3.2 S V Å R I G H E T S G R A D E R
  
  HARD:
  -----
  Detta är det svåraste. Om Nemesis blir dödad släpper han en väska med
  ett special item inuti. Fiender tål massor med skott och Nemesis är
  mycket svårare att ta kål på. Jill får dock nya vapen ju fler gånger
  man klarar spelet.
  
  EASY:
  -----
  Den här svårighetsgraden är bra för folk som testar Resident Evil för
  första gången eller som bara har spelat lite förut. Jill börjar med ett
  ASSAULT RIFLE och har flera vapen i kistan från början. Jill får även
  mer ammo till sina vapen än i HARD och Nemesis är även ganska lätt att
  ta kål på, men du bör ändå vara något försiktig när du slåss mot honom.
  
  HEAVY (Endast Japanska versioner):
  ----------------------------------
  Det här är det svåraste i de Japanska versionerna. Ändå är det bara så
  svårt som EASY i U.S.A/Europa. Jill får ändå items av Nemesis och bara
  lika mycket ammo som i US/PAL HARD. Fiender är dock lika lätta att ta
  kål på som i US/PAL EASY. Jill startar dock inte med något ASSAULT RIFLE.
  
  LIGHT (Endast Japanska versioner):
  ----------------------------------
  Det här är den super lätta svårighetsgraden för Japanska spelare. Alla
  fiender är äckligt lätta och Jill börjar med ASSAULT RIFLE och alla andra
  extra vapen. Jill får dock inte några saker från Nemesis. Det här är en
  svårighetsgrad som är bra för spelare som aldrig tagit i ett spel av den
  här typen.
  
   3.3 H E R B G U I D E
  
  FINE (GRÖN) = 100% HÄLSA
  Lite till ingen skada tagen.
  
  CAUTION (GUL) = 75% HÄLSA
  Lite skada tagen.
  
  CAUTION (ORANGE) = 50% HÄLSA
  Mycket skada tagen.
  
  DANGER (RÖD) = 25% HÄLSA
  Oerhört mycket skada tagen. Nära döden.
  
  POISON (LILA) = 100%-25% HÄLSA
  Förgiftad av ett monster, förlorar gradvis hälsa.
  
  +----------------------------+
  | 1. RÖD + GRÖN = FULL HÄLSA |
  +----------------------------+---------------------------------+
  | En liten röd prick och en liten grön prick på en bit papper. |
  +--------------------------------------------------------------+
  
  +------------------------------------+
  | 2. GRÖN + GRÖN + GRÖN = FULL HÄLSA |
  +------------------------------------+-+
  | En stor grön prick på en bit papper. |
  +--------------------------------------+
  
  +----------------------------+
  | 3. GRÖN + GRÖN = 50% HÄLSA |
  +----------------------------+------------+
  | Två små gröna prickar på en bit papper. |
  +-----------------------------------------+
  
  +-------------------------------------------------+
  | 4. GRÖN + BLÅ = 25% HÄLSA OCH BOTAR FÖRGIFTNING |
  +-------------------------------------------------+------------+
  | En liten grön prick och en liten blå prick på en bit papper. |
  +--------------------------------------------------------------+
  
  +----------------------------+
  | 5. BLÅ = BOTAR FÖRGIFTNING |
  +-------------------------+--+
  | En planta med blåa löv. |
  +-------------------------+
  
  +---------------------+
  | 6. GRÖN = 25% HÄLSA |
  +---------------------+----+
  | En planta med gröna löv. |
  +--------------------------+
  
  +--------------------------------------------------------+
  | 7. GRÖN + GRÖN + BLÅ = 50% HÄLSA OCH BOTAR FÖRGIFTNING |
  +--------------------------------------------------------+-+
  | Två små gröna prickar och en blå prick på en bit papper. |
  +----------------------------------------------------------+
  
  +--------------------------------------------------------+
  | 8. GRÖN + RÖD + BLÅ = FULL HÄLSA OCH BOTAR FÖRGIFTNING |
  +--------------------------------------+-----------------+
  | En stor brun prick på en bit papper. |
  +--------------------------------------+
  
  +---------------------------------+
  | 9. FIRST AID SPRAY = FULL HÄLSA |
  +------------------------------+--+
  | En silver färgad sprej burk. |
  +------------------------------+
  
   3.4 F I G H T T A K T I K E R
  
  SPARA DIN AMMO!
  ---------------
  Resident Evil 3: Nemesis kan vara svårt på sina ställen. Det är lätt gjort
  att man använder mycket ammo. Exempelvis Nemesis och Hunters kräver mycket
  ammo för att dö. Så för att spara ammo ska du göra allt du kan undvika en
  fight. Använd dessutom din HANDGUN ofta.
  
  SKJUT FRÅN DISTANS!
  -------------------
  Många fiender blir otäcka när de kommer i närheten av Jill så försök att
  skjuta på avstånd. Använd gärna även din HANDGUN på långt avstånd och se
  även till att skjuta zombier på ganska nära håll eftersom de ramlar omkull
  mycket lättare då.
  
  FÖRSÖK AVRÄTTA ZOMBIER!
  -----------------------
  Använd ofta din SHOTGUN mot zombier. Låt dem komma nära och sikta sedan
  uppåt mot deras huvud. Smäll sedan av skottet så flyger huvudet i bitar
  vilket gör att zombien dör direkt. Detta gäller endast för Jill eftersom
  Carlos inte kan få något hagelgevär.
  
  HA MED DIG HEALING ITEMS!
  -------------------------
  Försök att alltid ha med dig något som du kan hela dig med för ibland kan
  du helt plötsligt förlora massor med liv mot en fiende.
  
  SPARA PÅ MER ÄN 1 FIL!
  ----------------------
  Spara på åtminstone tre olika filer. På det sättet kan du ladda ett tidigare
  spel ifall du skulle gjort ett misstag någonstans (exempelvis använt för
  mycket ammo eller något liknande).
  
  ANVÄND DIG AV DODGE!
  --------------------
  Dodge kan hjälpa Jill mycket, men den är dock svår att själv bestämma när
  den ska komma. Tryck på R1 (R för DC) precis innan Jill eller Carlos blir
  träffade för att undvika attacken.
  
  SKAKA AV DIG NEMESIS!
  ---------------------
  Om Nemesis plockar upp Jill ska du trycka på alla knappar för att försöka
  ta dig ur hans grepp. Om Nemesis håller kvar Jill för länge krossar han
  hennes huvud så var försiktig.
  
   3.5 R A N K S Y S T E M
  
  S RANK:
  -------
  Detta existerar endast i BioHazard 3: Last Escape (alla Japanska versioner).
  Undvik att spara ofta, plocka inte upp några vapen som tar upp två platser
  och bli inte dödad. Använd inte några FIRST AID SPRAYS utan använd istället
  GREEN HERBS för att fylla på liv. Se även till att klara av spelet snabbt.
  Så kallade PRO GAMERS och duktiga veteraner får den här ranken utan några
  som helst problem.
  
  A RANK:
  -------
  Detta existerar endast i Resident Evil 3: Nemesis (alla US/PAL versioner).
  Undvik att spara ofta, plocka inte upp några vapen som tar upp två platser
  och bli inte dödad. Använd inte några FIRST AID SPRAYS utan använd istället
  GREEN HERBS för att fylla på liv. Se även till att klara av spelet snabbt.
  Så kallade PRO GAMERS och duktiga veteraner får den här ranken utan några
  som helst problem.
  
  B RANK:
  -------
  Spara en del men plocka inte upp alla vapen som tar upp två platser. Bli
  inte heller dödad mer än 1 till 2 gånger. Försök att inte använda alltför
  många FIRST AID SPRAYS men hur många GREEN HERBS du vill. Försök klara av
  spelet på en ganska bra tid. Duktiga, men även vanliga spelare får den här
  ranken ofta.
  
  C RANK:
  -------
  Spara ofta, plocka upp alla vapen som tar två platser men bli inte dödad
  alltför ofta. Försök använda FIRST AID SPRAYS och klara även av spelet på
  en okej tid. Amatörer får ofta den här ranken.
  
  D RANK:
  -------
  Spara OFTA, plocka även upp alla vapen som tar upp två platsen och oroa dig
  inte över att bli dödad. Ta även riktigt lång tid på det att klara av spelet.
  Den här ranken får ofta nybörjare som knappt spelat Resident Evil förut.
  
   3.6 S Y S T E M K R A V
  
  Operativ system: Windows 9x/ME/NT/2k/XP eller Linux (diverse distributioner)
  Processor hastighet (utan 3D kort): Pentium 200MHz (Pentium 2 266MHz eller mer rekommenderat)
  RAM minne: 48 MB (64 MB eller mer rekommenderat)
  Hårddisk utrymme: 20 MB minimum (250 eller mer rekommenderat)
  CD-ROM: 4x eller snabbare (8x eller snabbare rekommenderat)
  Upplösning: 640x480 eller högre (High-Color (16-bitars) eller högre rekommenderat)
  Tangentbord: Vilket som helst i stort sett.
  Ljud kort: Ett som stödjer DirectX 6.1/DirectX 7.
  Grafik kort: Ett som stödjer DirectX 6.1/DirectX 7.
  
   3.7 G U N P O W D E R
  
  För att skapa den ammo du vill ha måste du ha GUN POWDER och RELOADING TOOL.
  
  A = 15 HANDGUN BULLETS
  
  B = 7 SHOTGUN SHELLS
  
  C = 10 GRENADE ROUNDS
  
  AA = 35 HANDGUN BULLETS
  
  BB= 18 SHOTGUN SHELLS
  
  BC= 10 ACID ROUNDS
  
  CC= 10 FREEZE ROUNDS
  
  AAA= 55 HANDGUN BULLETS
  
  AAB= 20 SHOTGUN SHELLS
  
  BBA= 60 HANDGUN BULLETS
  
  BBB= 30 SHOTGUN SHELLS
  
  CCC= 24 MAGNUM ROUNDS
  
  4. F I E N D E R O C H B O S S A R
  
   4.1 F I E N D E R
  
   4.2 B O S S A R
  
  +---BOSS 1:-GRAVE DIGGER I----------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: MEDIUM                           |
  | Vi borde ha ganska mycket ammo om du har använt dig mycket av din HANDGUN  |
  | och din kniv, i alla fall tillräckligt för att ta kål på den här bossen.  |
  | När den kommer ut ur väggarna ska du skjuta den med 1 MAGNUM skott och sen |
  | springa undan. Upprepa detta så dör han snart. Det är dock en mycket bättre |
  | idé att bara försöka få stegarna att fungera. Ni gör som ni vill.      |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  +---BOSS 2:-NEMESIS I---------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
  |                                       |
  | Carlos förstör Nemesis raket kastare så equippa nu din MINE THROWER och   |
  | släpp loss allt du har mot honom. När skotten tar slut ska du byta till din |
  | GRENADE LAUNCHER.                              |
  |                                       |
  | Om din GRENADE LAUNCHER ammo skulle ta slut är det bara att använda dina 14 |
  | EAGLE HANDGUN skott. Tar de slut är det bara att köra på med kniven och   |
  | samma teknik som vi använt mot Nemesis tidigare.              |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  +---BOSS 3:-GRAVE DIGGER II---------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
  | Vänta tills monstret kommer upp ur marken (du ser vart han är på väg upp  |
  | genom att titta på marken) och skjut sen för allt i världen. Ungefär 15   |
  | FREEZE ROUNDS/30 SHOTGUN SHELLS senare kommer monstret dö.         |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  +---BOSS 4:-NEMESIS II--------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
  | Nemesis har blivit en liten klenis sen du slogs mot honom i klock tornet.  |
  | Skjut honom med din MAGUM och får du slut på skott är det bara att byta   |
  | över till din AUTO SHOTGUN och använda den. Du borde klara honom ganska   |
  | lätt så ta kål på honom och spring sedan vidare.              |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  +---BOSS 5:-NEMESIS III-------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
  | Du behöver använda RAIL CANNON för att klara av den här bossen. Spring till |
  | det andra batteriet och knuffa in det. Spring till det tredje batteriet och |
  | knuffa sedan in det. Skjut nu Nemesis med 3 raketer.            |
  |                                       |
  | Akta dig för nu kan Nemesis förgifta dig så fortsätt skjuta honom med din  |
  | GRENADE LAUNCHER som är fylld med FREEZE ROUNDS. Nemesis bör snart springa |
  | iväg för att äta på en död Mr. X.                      |
  |                                       |
  | Rail kanonen måste skjuta två gånger innan Nemesis lägger sig så spring mot |
  | utgången för att sätta igång ett val:                    |
  |                                       |
  | EXTERMINATE THE MONSTER (UTROTA MONSTRET)                  |
  |                                       |
  | IGNORE IT AND EVACUATE (IGNORERA DET OCH EVAKUERA)             |
  |                                       |
  | Välj vad du vill, det ändrar inte slutet.                  |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  5. B Ö C K E R O C H N O T E R I N G A R
  
   5.1 V A N L I G A F I L E R
  
  ======================
  1. GAME INSTRUCTIONS A
  ======================
  
  Vi hoppas att detta ska öka dina chanser att överleva!
  
  Skjut objekt:
  
  Prova med att skjuta på olje tunnor och bomber. Tryck på R2 för att sikta på
  dessa direkt.
  
  Snabb vändning:
  
  Du kan vända dig 180 grader.
  Tryck in Spring knappen när du backar.
  
  Nöd rymning:
  
  När du är fångad av fiender kan du knuffa bort dem för att rymma. Tryck
  på din D-Pad och på din Action knapp, Cancel knapp, Run knapp, R1, R2
  och L1 fler gånger om i en hög hastighet.
  
  Hoppa undan i nöd:
  
  Precis innan en fiende attackerar kan du hoppa undan och akta dig för attacken!
  Tryck på R1 eller R2. Tryck på din Action knapp om du redan siktar.
  
  Hoppa upp/av ett objekt:
  
  Du kan hoppa på eller av vissa objekt i spelet.
  Tryck på din Action knapp samtidigt som du går mot kanten av
  objektet du vill hoppa av eller på.
  
  Kartan:
  
  Tryck på L2 för att visa kartan. Du kan zooma in och ut från kartan med din
  Action knapp. När kartan är inzoomad kan du använda din D-Pad för att flytta
  runt på den. Tryck på Select för att byta mellan kartor.
  
  Live val:
  
  På vissa platser i spelet byter skärmen färg och blir svart vit. Vid dessa
  platser måste du göra ett val. Använd din D-Pad för att välja mellan valen
  och välj sedan med din Action knapp.
  
  Avbryt Event: Du kan skippa visa sekvenser.
  
  Tryck på din Select knapp för att hoppa över dessa.
  
  ======================
  2. GAME INSTRUCTIONS B
  ======================
  
  Ammunition Skapnings system:
  För att skapa olika sorters ammunition behöver du "Reloading Tool" och
  "Gun Powder."
  
  Reloading Tool:
  
  Det här behöver du för att skapa olika sortes ammunition. Genom att
  kombinera Gun Powder med Reloading Tool skapas olika sorters ammunition.
  
  Gun Powder:
  
  Mixa materialen för att skapa olika typer av ammunition. Det finns tre
  olika typer av Gun Powder: A, B och C. Notera att Gun Powder C framställs
  genom att kombinera A och B.
  
  Hur man mixar Gun Powder: Du kan skapa många olika sorters kulor genom att
  mixa de olika kruten. Det finns 13 olika kombinationer.
  
  Exempel:
  A: Handgun Bullets
  B: Shotgun Shells
  C: Grenade Rounds A + C: Grenade Flame Rounds B +
  C: Grenade Acid Rounds C + C: Grenade Freeze Rounds
  C + C + C: Magnum Bullets
  
  Mixa Gun Powder med Grenade Rounds: Om du kombinerar vissa typer av Gun
  Powder med Grenade Rounds kan du få fram speciella typer av Grenade Rounds.
  
  Mixnings nivå ökning:
  
  Om du flertalet gånger skapar samma sorts ammunition kommer din erfarenhet att
  öka vilket betyder att du kan skapa starkare ammunition.
  
  =======================
  3. CLOCK TOWER POSTCARD
  =======================
  
  Ett vykort med en bild av ett klock torn.
  
  Följande förklaring finns på baksidan:
  
  "Ett landmärke: Saint Michael Clock Tower."
  
  ==========
  4. PHOTO A
  ==========
  
  Polisen pressar sig fram. Bilden bär datumet 27:e September.
  
  ==================
  5. MARVIN'S REPORT
  ==================
  
  "Rapport"
  
  September 24th
  
  Det har rapporterats en stöld vid en byggnad innan gryningen. Den juvel
  dekorerade klockan vid porten har blivit skadad. Två av tolv juveler som
  blivit installerade i klockan är nu borta.
  
  Eftersom vi inte har tillräckligt med män för tillfället måste jag lägga
  ner det här fallet.
  
  Signerat,
  
  Marvin Branagh
  
  "Rapport"
  
  September 26th
  
  Under en obduktion av en 42 årig restaurang ägare upptäckte jag att han
  har en av juvelerna som fattas. Han tog förmodligen skydd på polis
  stationen runt 10:00 där han blev skjuten inom 10 minuter för att ha
  visat symptom.
  
  Eftersom staden för tillfället är under "martial law" tvingas vi att
  strunta i det här målet. Men för stunden håller vi juvelen som bevis.
  
  Signerat,
  
  Marvin Branagh
  
  ===============
  6. DAVID'S MEMO
  ===============
  
  Mitt förstånd är på sin kant... Jag kan fortfarande inte tro att det här
  händer. Vi förlorade ännu en man igår. Meyer, en av våra bättre. Han såg
  mig i panik när vi blev överkörda av zombierna, men han kom tillbaka och
  räddade mig.
  
  Men när det var dags att göra igen tjänsten sprang jag.
  
  Jag kan fortfarande höra honom ropa på mig. Jag kan fortfarande höra skriken
  bakom mig. Ljudet av hans kött som blir avslitet från hans ben. Jag var rädd...
  livrädd...
  
  Det är den 27:e. Fighten om att fortsätta leva fortsätter. Jag tog död på
  flera zombier som lyckades ta sig förbi barrikaderna. Jag vilar mig nu med
  whisky och släpper loss min Mossberg på allt odött. Den hagelbössan blev en
  nära vän till mig. Jag har dödat många zombier med den.
  
  Vi har förlorat 13 män sen igår. Om 3 timmar ska vi lägga upp en taktik i
  mötes rummet. Det är totalt tids slöseri. När jag har druckit upp den här
  flaskan ska min gamle vän Mossberg få göra en sista kropp till aska.
  
  Frid till sist.
  
  Jag kan knappt vänta...
  
  =========================
  7. FAX FROM KENDO GUNSHOP
  =========================
  
  Till killarna i S.T.A.R.S.,
  
  Jag har några goda nyheter från min bror Joe. Han har slutgjort er nya
  pistol för officielt användande. Det är M92F S.T.A.R.S. Special men han
  kallar den för "Samurai Edge." Det är den mest balanserade av alla Kendo
  vapen. Joe sa att om du missar målet med den här ska man inte ha någon
  pistol i sitt hölster.
  
  Varorna kommer bli levererade tillsammans med deras rätta dokumentation.
  Jag är säker på att ni kommer bli överraskade över vilka utmärkta delar
  som använts i M92F. Jag vet att ni vill tacka de som gjorde den.
  
  Varma hälsningar,
  
  Robert Kendo
  
  Kendo Gun Shop
  
  ==================
  8. MERCENARY DIARY
  ==================
  
  1:a September
  
  Efter sex månaders intensiv träning har min kropp blivit stor igen.
  
  Jag var en bra soldat men de bestämde min avrättning utan förklaring.
  Jag blev torterad och tvingad att erkänna.
  
  Men samma morgon som avrättningen inträffade ett mirakel. Företaget
  hade hjälp mig och gav mig en andra chans att leva.
  
  15:e September
  
  Jag avslutade snabbt min semester och åkte tillbaka till HK kontoret. Det
  ser ut som om min IBCS enhet blivit återinkallad.
  
  Umbrella använder sin egen militära enhet för att slå tillbaka mot terrorism
  och V.I.P. mördare. De har även nattmän som specialiserar sig på att hantera
  problem skapade av olagliga produkter.
  
  Jag är för tillfället en medlem av det senare.
  
  28:e September
  
  Gryningen är här men vi vadar fortfarande genom den här mardrömmen. Det
  finns inga provisioner alls här. De odöda vandrar på gatorna och lever på
  köttet från de levande.
  
  Skulle jag fått välja igen skulle jag valt att bli avrättad. Dödsraden var
  en himmel i jämförelse med det här stället.
  
  Jag har bestämt mig för att trycka på avtryckaren själv med hoppet att min
  döda kropp inte kommer tillbaka till liv.
  
  =============
  9. CITY GUIDE
  =============
  
  Spåren av vår Stad
  
  Kära invånare,
  
  Tack vare de snälla och generösa människorna inom Umbrella Inc. är det
  här en fredful och vänlig stad. Donationerna från Umbrella Inc. har
  använts till nya arbeten och underhåll av publika redskap och även för
  att tillhandahålla fred.
  
  1992 var mitt femte år som borgmästare i vår vackra stad. Det var då,
  genom donationer och hårt arbete som vår stad kunde bygga ett nytt,
  vackert sjukhus.
  
  Som ära för dessa fina framgångar fick jag en staty samma år. Statyn
  står i en av de nya byggnaderna.
  
  Jag kom till den här staden som en ingenjör för mer än 35 år sen. Jag
  hjälpte till med de elektriska systemen och installationen av kabel
  vagnen. Jag vill följa traditionen i den här fina staden och kommer
  offra mitt liv för den.
  
  Borgmästaren i staden,
  
  Michael Warren
  
  ===========
  10. PHOTO B
  ===========
  
  En närbild av en zombie.
  
  Det står, "SCOOP!" på baksidan.
  
  ===========
  11. PHOTO C
  ===========
  
  Polisen har blivit helt förstörd.
  
  ===================
  12. REPORTER'S MEMO
  ===================
  
  Jag har åtminstone hittat tillräckligt med bevis för att bevisa att
  "Kannibal sjukdomen" händer här i staden. En man åt faktiskt människor
  till döds. Han betedde sig som ett djur som sliter av kött. Det var
  verkligen äckligt. Jag har hört rykten om att många människor lider av
  den här sjukdomen nu. Ändå är inte grunden till sjukdomen ännu känd. Är
  det här ännu ett mysterium från den tidigare sjukdomen? Jag måste kika
  vidare på det...
  
  De har satt Raccoon City under "martial" lag på grund av kannibal sjukdomen.
  Jag har förlorat kontakten med all media utanför staden men jag tänker
  inte stänga mina ögon och gå iväg. Jag måste göra det här, för folket och
  för mitt yrke. Jag tror inte att sjukdomen har spridit sig över nationen
  än. Jag tror att den här staden håller i nyckeln till dess skapelse och
  dess bot. Faktiskt så är jag säker på det.
  
  Militären har satt upp blockader runt staden för att stoppa människor från
  att rymma och sprida sjukdomen. De flesta av invånarna har antingen dött
  eller kommit i kontakt med sjukdomen. Jag vet att det är rätt val att sätta
  staden i karantän men jag kan inte hjälpa det. Om jag blir infekterad eller
  äten spelar ingen roll. Mitt öde är redan bestämd. Allt jag har kvar är
  min journalism. Jag ger inte upp förrän jag löst mysteriet kring sjukdomen.
  Jag har just upptäckt att sjukdomen inte sprids via luft utan på något
  annat sätt.
  
  
   5.2 J I L L ' S D I A R Y
  
   5.3 E P I L O G U E F I L E R
  
  6. L Ö S N I N G
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  ======
  UPTOWN
  ======
  
  Notering: Vill du få tag på hemligheter måste du spela på HARD!
  
  FIRST ALLEY
  Skjut ner zombien och klättra sedan över containern.
  
  WAREHOUSE
  Efter den här sekvensen hamnar du i WAREHOUSE. Plocka upp FIRST AID SPRAY och gå sedan
  upp för trapporna.
  
  WAREHOUSE SAVE ROOM
  Plocka upp WAREHOUSE KEY här inne.
  In the first save room, grab the Warehouse Key.
  
  Gör HANDGUN ammo med allt GUN POWDER och släng sedan din RELOADING TOOL i
  kistan. Du kan spara kniven om du vill eftersom den är ganska effektiv mot
  ensamma zombier.
  
  WAREHOUSE
  Gå ut.
  
  OUTSIDE WAREHOUSE
  Gå igenom korridoren och i nästa rum ska du gå till vänster. Efter nästa
  dörr bör du vara på en trä gång.
  
  WOODED CATWALK
  Gå till dörren och öppna den, zombier kommer då ut ur dörren. Skjut ner dem
  och gå sedan i genom dörren och ner för trappan. Där nere ska du plocka upp
  LIGHTER OIL och SHOTGUN. När du gjort det ska du gå ut igen och sen gå syd
  väst. Plocka upp två GREEN HERBS och gå sedan igenom dörren.
  
  BOUTIQUE ALLEY
  Undvik alla zombier och efter de två låsta dörrarna ska du klättra upp på
  en låda. Plocka upp UPTOWN MAP och börja sedan springa upp för trapporna.
  Plocka upp två stycken GREEN HERBS och spring sedan ner igen. Hoppa ned för
  lådan och spring sedan förbi alla zombier tills du kommer till en trä dörr.
  
  BRAD ALLEYWAY
  Spring bort till trapporna och knocka alla zombier som står i vägen med
  kniven om du har kvar den. För att göra det så lätt som möjligt kan du
  göra så här: slå, auto vänd, spring, auto vänd, hugg, auto vänd, spring,
  auto vänd och sedan hugg. Det kan rädda HANDGUN ammo åt dig. Spring sedan
  in genom dörren som killen sprang in genom.
  
  BRAD RESTAURANT
  Här inne träffar du Brad. Spring till den andra dörren i rummet och plocka
  upp LIGHTER. Kombinera LIGHTER med LIGHTER OIL. Ungefär nu borde Brad ha
  lyckats ta kål på zombien. När Brad väl sticker ska du gå ut ur baren samma
  väg som du kom in.
  
  BRAD ALLEYWAY
  Gå tillbaka upp för trapporna och sväng sedan höger. Sväng sedan höger igen
  och genom nästa dörr. Spring till den låsta stål dörren och använd tändaren.
  När blockaden rasar och zombierna attackerar ska du skynda dig igenom dörren.
  
  FLAMING DOG ALLEYWAY
  Ta på dig kniven. När du går mot elden kommer en hund hoppa ut därifrån, så
  hugg den en gång och spring sedan mot metall dörren till vänster. Undvik två
  andra hundarna.
  
  FLAMING DOG SAVE ROOM
  Här inne ska du göra SHOTGUN ammo och mer HANDGUN ammo. Släng i din LIGHTER i
  kistan och equippa sedan din SHOTGUN. Gå ut.
  
  FLAMING DOG HALLWAY
  Spring till vänster genom dörren.
  
  RPD STREET
  Fortsätt framåt och sväng vänster två gånger. Du är nu framför polis stationen
  från Resident Evil 2! Fortsätt in genom den stora grinden.
  
  =========================
  RACCOON POLICE DEPARTMENT
  =========================
  
  RPD COURTYARD
  När du kommer hit, kommer Brad springandes. Nemesis kommer även han, och han
  mördar Brad. Efter den sekvensen kommer du ha två val:
  
  FIGHT WITH THE MONSTER (SLÅSS MOT MONSTRET)
  
  RUN INTO THE POLICE STATION (SPRING IN I POLIS STATIONEN)
  
  Jag råder dig att springa in om du inte tvunget måste döda Nemesis. Du kommer
  inte behöva S.T.A.R.S. kortet som finns här ute heller, så spring in bara.
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Om du valde att döda Nemesis ska du equippa din SHOTGUN. När Nemesis laddar |
  | ska du springa åt höger. Vänd dig sedan om och skjut honom. Spring alltid  |
  | till vänster om Nemesis (hans högra sida) eftersom han är vänsterhänt.   |
  | Upprepa detta så har du snart klarat av honom. Du kan spöa honom med kniven |
  | om du vill eftersom han inte träffar dig.                  |
  |                                       |
  | När Nemesis ramlar ner och blöder ska du plocka upp EAGLE PARTS A.     |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  RPD MAIN HALL
  Så, nu är vi i RPD. RE2 spelare borde kunna området här men nybörjare kommer
  behöva lite instruktioner. Veteranerna borde springa till EVIDENCE ROOM.
  
  MARVIN ROOM
  Ny börjare, spring till den enda icke blockerade dörren här inne. Väl inne
  bör du undvika alla zombier. Spring sedan in till Marvin och plocka upp
  SHOTGUN ammo. Spring nu igenom nästa dörr in till EVIDENCE ROOM.
  
  EVIDENCE ROOM
  Titta på lådan som blinkar (den som Claire hittade C4:an i). Där i finns BLUE
  GEM. Spring nu runt i rummet till andra sidan och inspektera lådan som behöver
  en kombination.
  
  Det finns 4 olika koder, prova någon av dessa:
  
  0131
  
  4011
  
  0513
  
  4312
  
  Så, nu behöver vi inte Brad's S.T.A.R.S. Kort. Plocka upp EMBLEM KEY och gå
  sedan ut igen.
  
  STAIRWAY HALL
  Ta kål på zombierna här och spring sedan in i DARK ROOM.
  
  DARK ROOM
  Här inne ska du undersöka skåpet för att hitta GUN POWDER A. Men mixa det
  inte än! Släng i din BLUE GEM i kistan och plocka med din RELOADING TOOL.
  Gå sedan ut ur DARK ROOM.
  
  STAIRWAY HALL
  Gå upp för trapporna utanför DARK ROOM.
  
  STATUE HALLWAY
  Undvik alla zombier i närheten. Försök att inte skjuta dem, utan istället
  knocka ner dem med kniven.
  
  Kniven är OERHÖRT användbar i RE3, den är verkligen underskattad i det här
  spelet. Om du däremot inte är en ganska bra spelare så borde du kanske inte
  försöka att ta död på Nemesis med den.
  
  STARS HALLWAY
  Gå igenom nästa dörr och sedan in i STARS OFFICE. Använd din EMBLEM KEY
  för att låsa upp dörren.
  
  STARS OFFICE
  Här inne ska du gå till Barry's bord och plocka upp 30 HANDGUN BULLETS.
  Undersök sedan skåpet för att hitta antingen en MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER.
  Nu kan du mixa GUN POWDER A från DARK ROOM. Du borde nu ha minst 60 HANDGUN
  skott, minst 7 SHOTGUN skott, en MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER och kniven.
  Plocka nu upp LOCKPICK från Jill's bord.
  
  STARS HALL
  Spring mot DARK ROOM med antingen din MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER laddad.
  
  STATUE HALL
  Fortsätt ner för trapporna.
  
  STAIRWAY HALL
  Väl här träffar vi på Nemesis. Men spring mot EVIDENCE ROOM för nu har han
  lyckats få tag på en raket kastare.
  
  EVIDENCE ROOM
  Väl här inne ska du undersöka skåpet i hörnet för att få lite GUN POWDER B.
  Mixa ihop det för att få 7 nya SHOTGUN SHELLS. Spring nu till MARVIN ROOM.
  
  MARVIN ROOM
  Nemesis kommer vara efter dig så spring mot RPD MAIN HALL.
  
  RPD MAIN HALL
  Spring ut ur RPD samma väg som du kom. Om du vill ha ännu ett rare objekt
  ska du stanna i MARVIN ROOM.
  Head out of the RPD the way you came. If you want another rare item,
  stay in Marvin's Room.
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Okej, equippa din GRENADE LAUNCHER eller MAGNUM. Fortsätt med att undvika  |
  | hans raketer genom att trycka på R1 och R2. Han borde snart göra slut på  |
  | sina raketer och då är det fritt fram för dig att springa runt borden och  |
  | skjuta på honom. Det är bara det, att fick du en GRENADE LAUNCHER kan du  |
  | inte träffa honom.                             |
  |                                       |
  | När du till slut har tagi död på honom ska du plocka upp EAGLE PARTS B och |
  | sedan kombinera dem med EAGLE PARTS A för att få den bästa pistolen i det  |
  | här spelet.                                 |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  RPD COURTYARD
  Spring genom porten.
  
  RPD STREET
  Nu är vi utanför RPD's port. Spring förbi bokhandeln till den låsta dörren. Lås
  upp den med din LOCKPICK.
  
  ===============
  TOWARD DOWNTOWN
  ===============
  
  DRAIN DEIMOS ALLEY
  Spring förbi den här korridoren och undersök sedan kroppen för en fil och
  HANDGUN BULLETS. Gå sedan igenom nästa dörr.
  
  FIRE HOSE ALLEYWAY
  Sväng höger och titta på slangen. Du behöver komma ihåg det här stället.
  Fortsätt nu igenom nästa dörr.
  
  BUS ROOM
  Spring ifrån hundarna och in genom nästa dörr.
  
  GARAGE
  Väl i garaget ska du plocka upp CABLES och sen undvika dem, eller skjuta
  dem med din EAGLE GUN om du har den. Fortsätt sedan genom nästa dörr.
  
  GARAGE SAVE ROOM
  Plocka upp HANDGUN BULLETS och spara. Släng sedan i kniven och, om du
  har EAGLE HANDGUN, din vanliga HANDGUN också. Fortsätt sedan ut genom
  nästa dörr.
  
  PARKING LOT
  Undvik hundarna och spring till nästa dörr.
  
  LIFT ROOM
  Plocka upp DOWNTOWN MAP.
  
  ========
  DOWNTOWN
  ========
  
  LIFT ROOM
  Spring framåt så attackerar Drain Deimos dig. Använd din SHOTGUN för att
  döda dem lättast. Undersök sedan kroppen för att hitta GUN POWDER A och
  mixa det för att få HANDGUN BULLETS. Döda den andra fienden med din
  HANDGUN. Upp för trapporna finns en trasig hiss, så se till att komma
  ihåg det till senare. Spring sedan igenom den sista dörren.
  
  RESTAURANT STREET
  Du kan nu välja mellan att springa vänster till tidnings huset eller
  höger för att komma till restaurangen. Så ta höger och spring efter
  Carlos. Plocka upp 2 GREEN HERBS på vägen och följ sedan efter Carlos
  in i restaurangen.
  
  RESTAURANT
  Spring genom hela rummet och använd din LOCKPICK på lådan för att hitta
  CROWBAR. Gå sen bort till luckan du nyss sprang förbi och använd din
  CROWBAR för att öppna den. Carlos kommer då in.
  
  Prata med honom så kommer även Nemesis in. Nu är det dags att välja igen.
  
  RUN INTO BASEMENT (SPRING NER I KÄLLAREN)
  
  HIDE IN THE KITCHEN (GÖM DIG I KÖKET)
  
  Välj alternativ två. Nemesis kommer då svimma så spring fram till honom
  och plocka upp FIRST AID BOX. Gå sedan ut genom bak dörren.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Efter att du pratat med Carlos ska du equippa din SHOTGUN och sen springa
  åt höger. Nemesis bör följa efter dig. Spring sedan in i DOWNTOWN SAVE ROOM.
  
  DOWNTOWN SAVE ROOM
  Plocka upp alla SHOTGUN SHELLS och släng i alla dina herbs om du har FIRST
  AID BOX. Plocka även ut BLUE GEM. Plocka upp RUSTED CRANK och gå sen ut.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Spring ut och sen höger för att undvika Nemesis. Spring sedan vidare till
  nästa korridor.
  
  CITY HALL GATE
  I det här rummet kan du slåss mot Nemesis om du vill, men spring först
  upp till porten och använd din BLUE GEM. Om du inte vill slåss mot honom
  ska du springa till tidnings kontoret i norr.
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Använd tekniken du använde utanför RPD. Spring till vänster om Nemesis. Jag |
  | råder er att inte döda Nemesis den här gången eftersom han inte släpper   |
  | något special objekt.                            |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  NEWSPAPER OFFICE
  Väl här ska du knuffa stegen till panelen och sen sätta igång den. Öppna sedan
  stål dörren. Gå upp för trapporna och gå sedan in i nästa rum. Väl där ska du
  plocka upp GREEN GEM och sedan gå ut.
  
  Det kan hända att Nemesis är här, så spring ifrån honom.
  
  CITY HALL GATE
  Spring tillbaka till porten och använd din GREEN GEM för att ta dig igenom
  porten.
  
  CITY HALL MAYOR STATUE
  Här inne ska du ta vägen till vänster.
  
  ZOMBIE ALLEY
  Spring igenom här och undvik alla zombier. Gå sedan igenom nästa dörr.
  
  CITY HALL ALLEY
  Fortsätt framåt tills du kommer fram till 2 GREEN HERBS, men plocka INTE
  upp dem än. Fortsätt istället in så är du i TROLLEY AREA.
  
  TROLLEY AREA
  Gå till tågets andra del och använd sedan CABLES på krets kortet där. Gå
  sedan vidare genom vagnen. Prata först med Nicholai och sedan med Mikhail
  innan du går in i den första vagnen. Väl där ska du prata med Nicholai
  och Carlos. Carlos kommer ge dig en väska, så att du får 10 platser i dina
  inventarier istället för 8. I närheten ligger WRENCH så plocka upp den.
  Gå nu ut ur vagnen och tillbaka till CITY HALL MAYOR STATUE.
  
  CITY HALL MAYOR STATUE
  Ta den högra vägen den här gången. Den leder till GAS STATION.
  
  GAS STATION
  Gå igenom dörren.
  
  GAS STATION STORE
  Använd RUSTED CRANK för att öppna porten. När du försöker öppna den kommer
  den gå sönder så använd din WRENCH på den efter det.
  
  Väl inne kommer antingen Nicholai eller Carlos att vara där. Gå in i
  kabinetten till vänster om den första FIRST AID SPRAYEN. Nu är det dags
  för ett pussel.
  
   _  _  _  _
  [_] [_] [_] [_]
   A  B  C  D
  
  Den bokstaven som lyser är den enda som ska lysa rött. Tryck i vilken
  ordning som helst eftersom pusslet är randomiserat. Till slut kommer
  skjut dörren öppnas. Plocka då upp MACHINE OIL.
  
  Ta dig nu ut, fort! Bensin stationen kommer explodera. Spring ut tillsammans
  med Nicholai innan bensin stationen exploderar. När Carlos sticker ska du
  gå tillbaka till CITY HALL MAYOR STATUE.
  
  CITY HALL MAYOR STATUE
  På vägen tillbaka kommer zombier öppna en låst dörr. Döda dem och gå sedan
  in för att hitta en staty. Tryck på knappen för att få tag på BOOK OF WISDOM.
  Spring sedan mot CITY HALL GATE.
  
  CITY HALL GATE
  Spring nu till DOWNTOWN T HALL.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Spring nu till platsen framför restaurangen.
  
  RESTAURANT STREET
  Ser du statyn? Det finns ett hål där som en bok passar perfekt i. Placera
  din bok där och gå sedan till det andra hålet och plocka upp PENDANT.
  Spring nu tillbaka till DOWNTOWN T HALL.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Fortsätt till CITY HALL GATE.
  
  CITY HALL GATE
  Spring till CITY HALL MAYOR STATUE.
  
  CITY HALL MAYOR STATUE
  Placera din PENDANT på statyn och plocka sedan upp BATTERY. När du gjort
  det ska du springa till CITY HALL GATE.
  
  CITY HALL GATE
  Spring mot DOWNTOWN T HALL.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Spring mot RESTAURANT STREET.
  
  RESTAURANT STREET
  Spring till LIFT ROOM.
  
  LIFT ROOM
  Gå tillbaka till den trasiga hissen efter trapporna.
  Använd BATTERY för att starta hissen och åk sedan med
  hissen ner till SUBSTATION STREET.
  
  SUBSTATION STREET
  Döda alla zombier här och spring sedan in i SUBSTATION.
  
  SUBSTATION
  Väl inne ska du gå till den låsta dörren och trycka på knapparna för
  att sätta igång stället. Gå nu till maskinen bredvid den andra skjut
  dörren. Tryck: Blue, Red, Blue, Red för att öppna den första dörren.
  
  Gå in och plocka upp antingen en MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER. Hittade
  du en MAGNUM i RPD så ligger det en GRENADE LAUNCHER här och tvärtom.
  Gå sedan ut, så får du göra ett val:
  
  HEAD TO EMERGENCY EXIT (SPRING MOT NÖDUTGÅNGEN)
  
  INCREASE ELECTRICITY OUTPUT (ÖKA STRÖM STYRKAN)
  
  Du ska välja alternativ ett om du vill slåss mot Nemesis och få ett item.
  vill du inte det väljer du bara alternativ två och hoppar öven nästa
  Nemesis sektion.
  
  SUBSTATION STREET
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Han kommer skjuta raketer på dig ovanifrån så spring bara runt i cirklar  |
  | tills han bestämmer sig för att hoppa ner. Ta nu istället på dig vapnet du |
  | nyss hittade inne på SUBSTATION.                      |
  |                                       |
  | Använd samma teknik som vi gjort tidigare, spring till vänster om Nemesis, |
  | vänd dig om och skjut. Upprepa tills han lägger sig ner och då kan du till |
  | slut plocka upp CUSTOM PARTS A.                       |
  |                                       |
  | Spring även tillbaka till SUBSTATION samma väg som du gick ut.       |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  SUBSTATION
  Okej, nu är vi tillbaka i SUBSTATION så gå tillbaka till maskinen med röda och
  blåa knappar. Men den här gången ska du istället trycka: Red, Blue, Blue, Blue
  för att öppna den andra dörren.
  
  Gå in och plocka upp FUSE. Gå sedan ut ur SUBSTATION genom nödutgången.
  
  SUBSTATION STREET
  Spring nu ända tillbaka till LIFT ROOM.
  
  LIFT ROOM
  Gå igenom dörren som leder till UPTOWN.
  
  PARKING LOT
  Spring vidare och in i GARAGE SAVE ROOM.
  
  GARAGE SAVE ROOM
  Plocka ur WRENCH om du kastade i den förut och börja sedan springa mot
  FIRE HOSE ALLEYWAY.
  
  GARAGE
  Spring igenom här bara.
  
  BUS ROOM
  Spring vidare till FIRE HOSE ALLEYWAY.
  
  FIRE HOSE ALLEYWAY
  Använd WRENCH för att få tag på slangen. Kasta sedan bort WRENCH och
  spring hela vägen tillbaka till framsidan av RPD.
  
  DRAIN DEIMOS ALLEYWAY
  Döda en Drain Deimo och spring sen mot RPD STREET.
  
  =====================
  RETURN TO UPTOWN AREA
  =====================
  
  RPD STREET
  Väl här ska du gå till bokaffärs skylten och svänga vänster.
  
  FIRE DOG ALLEYWAY
  Använd din FIRE HOSE på de tre hålen så är plötsligt elden borta.
  Fortsätt framåt tills du kommer till SALES OFFICE.
  
  ALLEY
  Spring vidare.
  
  SALES OFFICE STREET
  Döda alla monster och gå sedan in.
  
  SALES OFFICE
  Väl här inne finns antingen Nicholai eller Carlos, beroende på vem du
  såg på bensin stationen. När de har pratat klart ska du gå till datorn.
  
  Lösenorden är något av följande:
  
  AQUACURE
  
  SAFSPRIN
  
  ADRAVIL
  
  Efter att du slått in rätt kod ska du gå in genom den nu upplåsta dörren.
  
  INVENTORY ROOM
  Ta på dig din SHOTGUN och spring sedan till slutet av rummet och plocka
  upp GUN POWDER (om det inte finns något krut så låg det i SUBSTATION).
  Plocka sedan upp OIL ADDITIVE och kombinera den med MACHINE OIL från
  bensin stationen. Spring nu tillbaka till SALES OFFICE.
  
  SALES OFFICE
  Zombier kommer vara överallt här nu så använd ditt hagelgevär för att
  ta dig ut.
  
  SALES OFFICE STREET
  Spring nu mot ALLEYWAY.
  
  ALLEYWAY
  Spring mot FIRE DOG ALLEYWAY.
  
  FIRE DOG ALLEYWAY
  När du är här ute kommer Nemesis attackera dig om du inte dödade honom
  i SUBSTATION.
  
  ==================
  TOWARD CLOCK TOWER
  ==================
  
  Spring nu mot tåget så snabbt du kan.
  
  DRAIN DEIMOS ALLEYWAY
  Spring mot FIRE HOSE ALLEYWAY.
  
  FIRE HOSE ALLEYWAY
  Spring till BUS ROOM.
  
  BUS ROOM
  Spring till GARAGE.
  
  GARAGE
  Nu är det dags att välja igen då:
  
  CLIMB UP. (KLÄTTRA UPP)
  
  JUMP DOWN. (HOPPA NER)
  
  Välj alternativ ett eftersom det sparar tid. Fortsätt mot tåget och
  ta på dig antingen din MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER.
  
  GARAGE SAVE ROOM
  Spara om du vill. Gå sen ut.
  
  PARKING LOT
  Spring igenom här mot LIFT ROOM.
  
  LIFT ROOM
  Spring mot RESTAURANT STREET.
  
  RESTAURANT STREET
  Spring mot DOWNTOWN T HALL.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Spring mot T HALL SAVE ROOM.
  
  DOWNTOWN SAVE ROOM
  Spara om du inte sparade tidigare. Gå ut.
  
  DOWNTOWN T HALL
  Spring mot CITY HALL GATE.
  
  CITY HALL GATE
  Spring till CITY HALL MAYOR STATUE.
  
  CITY HALL MAYOR STATUE
  Här kommer Nemesis komma fram.
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Nu måste vi slåss mot Nemesis för att få CUSTOM PARTS B. Lura iväg honom  |
  | till ett ställe med större yta och använd sen samma teknik som vi gjort i  |
  | stort sett hela tiden.                           |
  |                                       |
  | När Nemesis sedan ramlar omkull ska du plocka upp CUSTOM PARTS B och sedan |
  | kombinera dem med CUSTOM PARTS A. Spring sedan tillbaka till DOWNTOWN SAVE |
  | ROOM och släng i ditt gamla hagelgevär. Ditt nya CUSTOM SHOTGUN är MYCKET  |
  | starkare!                                  |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  ZOMBIE ALLEYWAY
  Spring mot CITY HALL ALLEY.
  
  CITY HALL ALLEY
  Det kommer bli jordbävning så fortsätt spring tills du kommer fram till 2 GREEN
  HERBS. Plocka SNABBT upp dem så ramlar Jill ner till en boss.
  
  GRAVE DIGGER SEWER
  
  +---BOSS 1:-GRAVE DIGGER I----------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: MEDIUM                           |
  | Vi borde ha ganska mycket ammo om du har använt dig mycket av din HANDGUN  |
  | och din kniv, i alla fall tillräckligt för att ta kål på den här bossen.  |
  | När den kommer ut ur väggarna ska du skjuta den med 1 MAGNUM skott och sen |
  | springa undan. Upprepa detta så dör han snart. Det är dock en mycket bättre |
  | idé att bara försöka få stegarna att fungera. Ni gör som ni vill.      |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  Tryck nu på båda panelerna i den här tunneln för att starta stegen. Klättra upp.
  
  TROLLEY AREA
  Nu är du utanför tåget så gå in och använd FUSE och MIXED OIL. Carlos kommer
  komma in och spring då in i den första vagnen med honom. Efter filmen ska du
  gå tillbaka till den andra vagnen igen.
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Nemesis har spöat skiten ur Mikhail så när du kan styra igen ska du springa |
  | fram till den fösta vagnen och titta på filmen. Efter det får du göra ett  |
  | val.                                    |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  Valen är:
  
  USE EMERGENCY BRAKE (ANVÄND NÖD BROMSEN)
  
  JUMP OUT THE WINDOW (HOPPA UT GENOM FÖNSTRET)
  
  Välj det första valet. Det är det bästa och nu bör du vara i CLOCK TOWER COURTYARD.
  
  ===========
  CLOCK TOWER
  ===========
  
  CLOCK TOWER COURTYARD
  Plocka upp alla HERBS och gå sen in genom byggnaden längst till vänster.
  
  CLOCK TOWER PIANO ROOM
  Spring vänster och in i CHAPEL.
  
  CHAPEL
  Spara och vila dig lite.
  
  Lägg detta i din inventory:
  
  EAGLE HANDGUN med 15 skott, ta INTE med några extra HANDGUN BULLETS.
  GRENADE LAUNCHER med VILKA rounds som helst och även din COMBAT KNIFE.
  
  Släng i allt annat, LOCKPICK, AUTO SHOTGUN, MAGNUM med mera. Plocka
  även upp väskan och öppna den för att få CLOCK T. KEY. Undersök den för
  att få veta att den heter WINDER KEY. Gå tillbaka till det förra rummet.
  
  CLOCK TOWER PIANO ROOM
  Zombier kommer attackera så spring mot den låsta dörren och lås upp den
  med din WINDER KEY.
  
  CLOCK TOWER DINING ROOM
  Prata med Carlos här inne och gå sen vidare.
  
  CLOCK TOWER MAIN HALL
  Spring till liket och plocka upp MINE THROWER. Spring sedan till dörren
  i andra sidan av rummet.
  
  BUG HALL
  Spring till den bruna dörren här inne och kom ihåg den gröna till senare.
  
  SAVE ROOM
  Gå igenom det här save rummet och in i nästa rum.
  
  CLOCK TOWER BEDROOM
  Undersök tavlan för att få BEZEL KEY. Men skynda dig sedan tillbaka till
  SAVE ROOM för zombier kommer jaga dig.
  
  SAVE ROOM
  Spring tillbaka till BUG HALL.
  
  BUG HALL
  Spring tillbaka till CLOCK TOWER MAIN HALL.
  
  CLOCK TOWER MAIN HALL
  Gå upp för trapporna.
  
  MAIN HALL BALCONY
  Equippa din EAGLE HANDGUN och tryck sedan på R2. En bomb kommer explodera
  så alla spindlar dör. Fortsätt framåt och in genom nästa dörr.
  
  CLOCK TOWER BALCONY
  Gå till nyckelhålet och använd din BEZEL KEY så sänks en stege. Klättra
  upp för den.
  
  MECH ROOM
  Sväng vänster här och undersök lådan. Du måste göra så att sången låter
  rätt här. Pusslet är helt randomiserat så jag kan tyvärr inte hjälpa er
  här. Det enda jag kan säga är att du märker om du har satt fel ton någonstans.
  
  När du löst pusslet kommer du få CHRONOS CHAIN. Kombinera den med WINDER KEY
  för att få CHRONOS KEY. Undersök resten av rummet för att hitta MINE THROWER
  ROUNDS och SILVER GEAR. Klättra sedan ner för stegen igen.
  
  BALCONY
  Här möter du Nemesis igen, så nu får du välja:
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | USE THE LIGHT. (ANVÄND LJUSET)                       |
  |                                       |
  | USE THE CORD. (ANVÄND SLADDEN)                       |
  |                                       |
  | Välj det andra alternativet för att knocka Nemesis. Plocka upp FIRST AID  |
  | BOX från honom och spring sen till MAIN HALL BALCONY.            |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  MAIN HALL BALCONY
  Spring tillbaka till första våningen.
  
  MAIN HALL
  Spring till BUG HALL.
  
  BUG HALL
  Spring tillbaka till den gröna dörren och använd CHRONOS KEY. Kasta bort nyckeln
  och gå sedan in genom dörren.
  
  INFESTED HALL
  Spring igenom den här korridoren.
  
  CLOCK PUZZLE ROOM
  Här inne hittar du en stor klocka som blockerar en dörr, men du kan inte knuffa
  undan den.
  
  Gå till de tre statyerna och plocka upp OBSIDIAN, AMBER och CRYSTAL stenarna.
  Gå till klockorna och prova sedan olika kombinationer. Här är hur tiden ändras
  för varje tavla:
  
  VÄNSTRA (BAKÅT)
  
  Crystal -1
  Obsidian -2
  Amber -3
  
  MELLERSTA (NUTID)
  
  Crystal +1
  Obsidian +2
  Amber +3
  
  HÖGRA (FRAMÅT)
  
  Crystal +2
  Obsidian +4
  Amber +6
  
  När du klarat av pusslet kommer du få GOLD GEAR. Kombinera den med SILVER GEAR
  och spring sedan tillbaka till INFESTED HALL.
  
  INFESTED HALL
  Spring till BUG ROOM.
  
  BUG ROOM
  Spring till CLOCKTOWER MAIN HALL.
  
  CLOCKTOWER MAIN HALL
  Spring till MAIN HALL BALCONY.
  
  MAIN HALL BALCONY
  Spring till CLOCKTOWER BALCONY.
  
  CLOCKTOWER BALCONY
  Spring till MECH ROOM.
  
  MECH ROOM
  Sätt i din nya GEAR för att klockan ska börja ringa. Spring tillbaka till
  CLOCKTOWER BALCONY.
  
  CLOCK TOWER BALCONY
  Gå in till MAIN HALL BALCONY.
  
  COURTYARD
  Äntligen ska vi få komma härifrån!!
  
  Men......vad......Nemesis förstör helikoptern...
  
  +---BOSS 2:-NEMESIS I---------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
  |                                       |
  | Carlos förstör Nemesis raket kastare så equippa nu din MINE THROWER och   |
  | släpp loss allt du har mot honom. När skotten tar slut ska du byta till din |
  | GRENADE LAUNCHER.                              |
  |                                       |
  | Om din GRENADE LAUNCHER ammo skulle ta slut är det bara att använda dina 14 |
  | EAGLE HANDGUN skott. Tar de slut är det bara att köra på med kniven och   |
  | samma teknik som vi använt mot Nemesis tidigare.              |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  CHAPEL
  Efter att ha pratat med Jill får du spela som Carlos. Släng på honom:
  
  Assault Rifle
  Handgun
  Knife
  
  Ladda din HANDGUN och gå sedan ut.
  
  CLOCKTOWER PIANO ROOM
  Döda alla zombier.
  
  CLOCKTOWER DINING ROOM
  Gå igenom det här rummet för att komma till CLOCKTOWER MAIN HALL.
  
  CLOCKTOWER MAIN HALL
  Spring till BUG HALL.
  
  BUG HALL
  Spring till INFESTED HALL.
  
  INFESTED HALL
  Försök att döda alla fiender här och fortsätt sedan in till CLOCKTOWER
  PUZZLE ROOM.
  
  CLOCK PUZZLE ROOM
  Spring bort till klockan som Jill inte klarade av att knuffa och knuffa
  sedan undan den. Gå igenom dörren.
  
  ========
  HOSPITAL
  ========
  
  HOSPITAL STREET
  Använd din HANDGUN för att ta kål på zombierna utanför CLOCK TOWER. Gå
  sen in i sjukhuset.
  
  HOSPITAL ENTRANCE
  Väl inne ska du gå in i den närmaste dörren för att undvika jägarna.
  
  HOSPITAL SAVE ROOM
  Här inne ska du SPARA! Spring ut genom nästa dörr.
  
  HOSPITAL TABLE ROOM
  Plocka upp TAPE RECORDER från bordet och gå sen till hissen och starta
  den. Åk sedan till 4F
  
  4F HALLWAY
  Ta dig ända bort till dörren i slutet av korridoren.
  
  HOSPITAL FILE ROOM
  Här inne skjuter Nicholai Tyrell. När Nicholai sticker ska du plocka upp
  SICKROOM KEY. Gå ut ur rummet.
  
  4F HALLWAY
  Spring till de andra två dörrarna i den här korridoren.
  
  SICKROOM 1
  Memorera det här rummet. Titta i hörnen och kom ihåg vilket som har
  vagnen. Undersök även doktorns kropp för att få ett nummer. Se till att
  komma ihåg det. Gå nu ut ur det här rummet, och sen in i SICKROOM 2 genom
  att använda din SICKROOM KEY.
  
  SICKROOM 2
  Här inne kommer du upptäcka att rummet ser likadant ut. Knuffa vagnen till
  samma plats som den andra vagnen stod på. Gör du fel är det bara att gå ut
  och sen in igen. När du är klar och tavlan sänkts är det bara att slå in
  koden du fick från doktorn. Plocka sedan upp VACCINE BASE. Gå ut.
  
  4F HALLWAY
  Spring nu till hissen och åk ner till B3.
  
  B3 HALLWAY
  väl nere kan det hända att du stöter på jägare eller zombier. Fortsätt
  genom korridoren tills du når en ny dörr.
  
  HOSPITAL LAB
  Spring igenom och döda alla jägare. Efter nästa dörr ska du titta på den
  norra sidan för att hitta MEDIUM BASE. Till vänster om Hunter tankarna
  finns en ström knapp. Tryck på den.
  
  Titta nu på maskinen och använd sedan din MEDIUM BASE. Tryck nu på valven:
  I, III och A för att få VACCINE MEDIUM. Kombinera den med VACCINE BASE
  så får du VIRUS CURE. Gå ut ur labbet.
  
  B3 HALLWAY
  Spring tillbaka till hissen och döda alla Hunters på vägen. Åk med den
  till 1F.
  
  HOSPITAL TABLE TOOM
  Spring till HOSPITAL SAVE ROOM.
  
  HOSPITAL SAVE ROOM
  Gå igenom rummet och spara om du vill, för vi kommer stöta på Nemesis
  snart. Gå sen ut ur save rummet.
  
  HOSPITAL LOBBY
  Här ute har Nicholai satt en bomb. Den exploderar om 7 sekunder så bege
  dig SNABBT ut ur sjukhuset.
  
  HOSPITAL STREET
  Väl ute kommer Carlos kastas in i klock tornets bakdörr av explosionen.
  Spring nu tillbaka in i CLOCK PUZZLE ROOM.
  
  ===================
  LEAVING CLOCK TOWER
  ===================
  
  CLOCK PUZZLE ROOM
  Spring till INFESTED HALL.
  
  INFESTED HALL
  Om du inte tog kål på fienderna här innan du stack till sjukhuset så finns
  de kvar här så döda dem om du kan, annars springer du bara direkt till BUG HALL.
  
  BUG HALL
  Spring till CLOCKTOWER MAIN HALL.
  
  CLOCKTOWER MAIN HALL
  Här inne kommer Nemesis att hälsa på. Du kan inte få något special item men
  du kan slåss mot honom för att göra allt lättare för Jill. Du borde ha kvar
  ungefär 30% RIFLE ammo och 60-90 HANDGUN skott. Glöm inte heller att du har
  kniven.
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Equippa din ASSAULT RIFLE och ställ dig på långt håll innan du börjar ge  |
  | allt du har. När du börjar få dåligt med ammo i din ASSAULT RIFLE kan det  |
  | hända att Nemesis springer vidare mot Jill, så om han gör det ska du följa |
  | efter honom.                                |
  |                                       |
  | CLOCKTOWER DINING ROOM                           |
  | Skjut Nemesis med din HANDGUN så borde han ramla omkull. Spring nu till   |
  | PIANO ROOM.                                 |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  PIANO ROOM
  Spring till CHAPEL.
  
  CHAPEL
  Du komemr få kontrollera Jill igen så snart Carlos har gett henne serumet.
  Ladda din MAGNUM (du kommer hitta ammo till den) och din HANDGUN med 15 skott.
  Ta även med dig kniven, 1 full FIRST AID BOX och din AUTO SHOTGUN med 7-21
  SHELLS. Gå sedan ut till PIANO ROOM igen.
  
  
  PIANO ROOM
  
  +---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | Nemesis är tillbaka, men eftersom du skadade honom med Carlos borde du inte |
  | ha några större problem med honom. Equippa din MAGNUM, du borde ha ungefär |
  | 2-5 skott i den. Töm den och byt sedan över till din AUTO SHOTGUN. Dör han |
  | inte innan dina skott tar slut är det bara byta till din HANDGUN, och som  |
  | tidigare, räcker inte den så är det kniven som gäller.           |
  |                                       |
  | När Nemesis till slut är plockad kan du plocka upp antingen ASSAULT RIFLE  |
  | eller INFINITE AMMO från honom. Är det första gången du spelar igenom    |
  | spelet får du ASSAULT RIFLE. Annars får du INFINITE AMMO.          |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  CHAPEL
  Om du fick upp ASSAULT RIFLE ska du slänga i din AUTO SHOTGUN. Fick du däremot
  upp INFINITE AMMO ska du använda den på antingen din AUTO SHOTGUN eller MANGUM.
  Jag råder dig att använda den på din AUTO SHOTGUN. Ändra i din inventory så att
  du har följande:
  
  Auto Shotgun med Infinite Ammo
  Magnum
  Lockpick
  Full Eagle Handgun
  Knife
  Lighter
  
  -ELLER-
  
  Assault Rifle
  Magnum
  Lockpick
  Full Eagle Handgun
  Knife
  Lighter
  
  PIANO ROOM
  Spring till CLOCKTOWER DINING ROOM.
  
  CLOCKTOWER DINING ROOM
  Spring till CLOCKTOWER MAIN HALL.
  
  CLOCKTOWER MAIN HALL
  Spring till BUG HALL.
  
  BUG HALL
  spring till INFESTED HALL.
  
  INFESTED HALL
  Spring till CLOCK PUZZLE ROOM.
  
  CLOCK PUZZLE ROOM
  Gå ut från klock tornet med hjälp av bakdörren.
  
  ====
  PARK
  ====
  
  HOSPITAL STREET
  Spring till den låsta dörren och lås upp den med din LOCKPICK.
  
  HOSPITAL STREET SAVE ROOM
  Plocka upp PARK GATE KEY och gå sen ut.
  
  HOSPITAL STREET
  Sväng höger så ser du sjukhuset. Fortsätt förbi dörren till klocktornet
  så kommer du till en stor port.
  
  Använd din PARK KEY för att gå in.
  
  PARK ENTRANCE
  Equippa din ASSAULT RIFLE eller AUTO SHOTGUN. Döda alla monster du ser och
  ta sedan trapporna till höger.
  
  PARK DOCK
  Döda alla monster och fortsätt framåt, genom porten.
  
  PARK EXIT ALLEYWAY
  Den här vägen är fylld med Hunters eller hundar så döda allihop och titta
  på den första kroppen du ser. Plocka upp SECOND PARK KEY och MAGNUM BULLETS.
  spring nu tillbaka till PARK DOCK.
  
  PARK DOCK
  Spring igenom här och tillbaka upp för trapporna, bort till PARK ENTRANCE.
  
  PARK ENTRANCE
  Ta porten till vänster.
  
  GEAR AREA
  Spring bort till knapparna efter att du plockat upp alla HERBS. Tryck sedan
  i den här ordningen:
  
  1. Vänster, vit.
  2. Höger, vit.
  3. Höger, svart.
  4. Höger vit.
  5. Vänster, svart.
  6. Vänster, vit.
  7. Start knappen.
  
  Vattnet kommer nu sjunka undan så att du kan ta dig ner i kloakerna.
  
  PARK SEWERS
  Nere i kloakerna finns en stege på slutet som du ska klättra upp för.
  
  GRAVEYARD
  Spring till den närmaste byggnaden och använd din SECOND PARK KEY för
  att komma in.
  
  UNDERTAKER'S HOME
  Plocka upp IRON PIPE här inne och använd sedan din tändare för att tända
  brasan.
  
  Kasta bort tändaren och använd sedan ditt IRON PIPE föra tt skapa en ny
  väg i eldstaden. Plocka upp allt GUN POWDER och mixa till dig lite FREEZE
  ROUNDS. Gå nu igenom den nya vägen.
  
  UNDERTAKER'S CONTROL ROOM
  Plocka upp LAST PARK KEY och spring tillbaka samma väg som du kom. Filmer
  kommer hoppa igång med Nicholai. Ta med dig din GRENADE LAUNCHER om du fick
  ASSAULT RIFLE tidigare, annars räcker det med ditt AUTO SHOTGUN.
  
  UNDERTAKER'S HOME
  Spring till UNDERTAKER'S SAVE ROOM.
  
  UNDERTAKER'S SAVE ROOM
  Spara. Plocka upp alla items och gå sedan ut.
  
  UNDERTAKER'S HOME.
  Spring till GRAVEYARD.
  
  GRAVEYARD
  Nu kommer en film hoppa igång och en ny boss fight kommer starta.
  
  +---BOSS 3:-GRAVE DIGGER II---------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
  | Vänta tills monstret kommer upp ur marken (du ser vart han är på väg upp  |
  | genom att titta på marken) och skjut sen för allt i världen. Ungefär 15   |
  | FREEZE ROUNDS/30 SHOTGUN SHELLS senare kommer monstret dö.         |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  PARK SEWERS
  Spring till GEAR AREA.
  
  GEAR AREA
  Spring till PARK ENTRANCE.
  
  PARK ENTRANCE
  Spring till PARK DOCK. Akta dig för nya monster.
  
  PARK DOCK
  Spring tillbaka till PARK EXIT ALLEYWAY.
  
  PARK EXIT ALLEYWAY
  Spring hela vägen ner här. Du kommer snart se parkens port så använd din
  sista PARK KEY. Förbi bron finns DEAD FACTORY, det sista stället i RE3.
  
  ============
  DEAD FACTORY
  ============
  
  BRIDGE
  När du går vidare kommer Nemesis tillbaka, du får nu välja mellan:
  
  PUSH HIM OFF. (KNUFFA NER HONOM)
  
  JUMP OFF. (HOPPA NER)
  
  Den här lösningen hjälper dig igenom valet JUMP OFF.
  
  FACTORY SEWERS
  När du har hoppat ner ska du klättra upp för stegen i närheten. Gå in
  i den närmaste dörren för att komma till FACTORY SAVE ROOM 1.
  
  FACTORY SAVE ROOM 1
  Lägg i ordning dina items:
  
  Magnum
  Magnum Ammo
  Auto Shotgun
  Auto Shotgun Ammo
  1 Full First Aid Box
  
  Plocka nu upp WATER SAMPLE och gå igenom till nästa dörr.
  
  WATER CONTROL ROOM
  Gå ner för trapporna och undersök maskinen. Använd din WATER SAMPLE på
  den så är det dags för nästa pussel.
  
  Det här är det värsta pusslet som finns! Det är HELT randomiserat och halvt
  omöjligt att förklara hur man ska göra.
  
  Här är i alla fall lite tips:
  
  1. Titta på ritningen där och försök sedan arrangera det hela så att det
  matchar bilden.
  
  2. Ge inte upp.
  
  3. Du kommer fixa kombinationen förr eller senare.
  
  4. Ge inte upp.
  
  5. Ge inte upp!
  
  När du till slut klarat av pusslet är det bara att gratulera dig själv och
  sen gå ut till spar rummet igen.
  
  FACTORY SAVE ROOM 1
  Spring till FACTORY SEWER.
  
  FACTORY SEWER
  Spring till höger så ser du en film med Carlos. Raccoon City kommer bli
  bombat om några minuter så vi måste ta oss ut därifrån, fort!
  
  Vi har bara ett par minuter till godo så spring in genom nästa dörr.
  
  SEWER ROOM
  Akta dig för alla fiender här inne och ta dig bort till hissen.
  
  UPPER SEWER ROOM
  Ta hissen till den övre delen av SEWER ROOM. Gå till höger om hissen.
  
  Här är dörren som vatten pusslet låste upp, men vi måste fortfarande göra
  något mer här inne. I samma rum, vid monitorerna ska du leta reda på en
  MO DISK. När du gjort det kan du gå ut genom dörren.
  
  ENTRANCE TUNNEL
  Här inne får du se Nicholai. Till höger om Nicholai finns en stor dörr men
  den leder bara tillbaka till bron där du hoppade av.
  
  Ta dörren på andra sidan istället.
  
  FACTORY SAVE ROOM 2
  Plocka upp FACILITY KEY och gå sen ut genom nästa dörr.
  
  STEAM ROOM
  Gå fram och tryck på den första ång knappen. Tryck sen på den andra långt
  bort och till sist den precis till vänster om den du precis tryckte på.
  
  Spring nu till den andra änden av rummet (i närheten av den icke fungerande
  hissen) och tryck på knappen längst bort. Sen den till höger. Gå tillbaka
  till andra sidan och tryck på knapparna igen. Maskinen kommer nu fram så
  tryck på den för att öppna dörren i UPPER SEWER ROOM.
  
  ------------------------------------------------------------------------
  Spring nu till dörren, men innan du går in ska du springa tillbaka till
  rummet med vatten pusslet och leta reda på en maskin till höger. Använd
  sedan din FACILITY KEY där.
  ------------------------------------------------------------------------
  
  UPPER SEWER ROOM
  Ta den stora dörren den här gången.
  
  MO DISK DOOR ROOM
  Spring till dörren långt bort och lås upp den genom att använda din MO DISK
  i närheten.
  
  Gå igenom så är det dags för en fight med Nemesis igen.
  
  NEMESIS II DUMP
  
  +---BOSS 4:-NEMESIS II--------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
  | Nemesis har blivit en liten klenis sen du slogs mot honom i klock tornet.  |
  | Skjut honom med din MAGUM och får du slut på skott är det bara att byta   |
  | över till din AUTO SHOTGUN och använda den. Du borde klara honom ganska   |
  | lätt så ta kål på honom och spring sedan vidare.              |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  Med Nemesis nere ska du plocka upp KEY CARD från den döda forskaren. Det finns
  en kortläsare i närheten av dörren så använd ditt kort där för att komma ut.
  
  MO DISK DOOR ROOM
  Nu skakar byggnaden... Missilerna är på väg, skynda dig!
  
  UPPER SEWER ROOM
  Spring till ENTRANCE HALL.
  
  ENTRANCE HALL
  Spring till FACTORY SAVE ROOM 2.
  
  FACTORY SAVE ROOM 2
  Spring till STEAM ROOM.
  
  STEAM ROOM
  Väl där ska du använda ditt KEY CARD för att starta hissen. Åk med den
  och plocka upp GRENADE ROUNDS. Gå till skåpen och lås upp dem med din
  FACILITY KEY för att få en ROCKET LAUNCHER. Spring nu tillbaka till
  STEAM ROOM.
  
  STEAM ROOM
  Spring till FACTORY SAVE ROOM 2.
  
  FACTORY SAVE ROOM 2
  Fixa till din inventory så här:
  
  Magnum
  Bullets
  Auto Shotgun
  Shotgun Ammo
  1 Full First Aid Box
  Card Key
  Rocket Launcher
  Grenade Launcher w/ Freeze Rounds
  
  Nu är vi redo att sticka! Spring till den låsta dörren i entrén.
  
  FACTORY ENTRANCE HALL
  Använd ditt KEY CARD och kasta det sedan. Döda alla zombier och gå igenom
  dörren.
  
  FACTORY MONITOR ROOM
  Plocka upp RADAR RECEIVER från skärmen så ställs du inför ett nytt val:
  
  NEGOTIATE WITH NICHOLAI (FÖRHANDLA MED NICHOLAI)
  
  RETURN FIRE TO THE CHOPPER (SKJUT MOT HELIKOPTERN)
  
  Om du väljer alternativ ett berättar Nicholai att Jill är efterlyst av
  Umbrella och sticker sedan med helikoptern.
  
  Om du tar alternativ två kan du skjuta ner helikoptern om du vill. Du
  kommer väl ihåg hur Nemesis gjorde? Så kan du också göra!
  
  Sänk helikoptern med en raket så kommer Carlos och skickar iväg en signal
  till en ny helikopter. Undersök rummet för att sänka ner stegen.
  
  ZOMBIE ROOM
  Klättra ner för stegen och genom de nästa två rummen. Döda alla zombier
  på vägen med din SHOTGUN.
  
  CAR WRECK ROOM
  Spring vidare.
  
  RAIL CANNON ROOM
  När du kommer till RAIL CANNON ROOM ska du gå till det stora gröna paketet
  med en 3:a över sig. Intill det står en maskin så starta den och spring
  sedan bort till batteriet i närheten av entrén. Knuffa in det.
  
  Nemesis kommer då in och så är det dags för en ny boss.
  
  +---BOSS 5:-NEMESIS III-------------------------------------------------------+
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
  | Du behöver använda RAIL CANNON för att klara av den här bossen. Spring till |
  | det andra batteriet och knuffa in det. Spring till det tredje batteriet och |
  | knuffa sedan in det. Skjut nu Nemesis med 3 raketer.            |
  |                                       |
  | Akta dig för nu kan Nemesis förgifta dig så fortsätt skjuta honom med din  |
  | GRENADE LAUNCHER som är fylld med FREEZE ROUNDS. Nemesis bör snart springa |
  | iväg för att äta på en död Mr. X.                      |
  |                                       |
  | Rail kanonen måste skjuta två gånger innan Nemesis lägger sig så spring mot |
  | utgången för att sätta igång ett val:                    |
  |                                       |
  | EXTERMINATE THE MONSTER (UTROTA MONSTRET)                  |
  |                                       |
  | IGNORE IT AND EVACUATE (IGNORERA DET OCH EVAKUERA)             |
  |                                       |
  | Välj vad du vill, det ändrar inte slutet.                  |
  |                                       |
  +-----------------------------------------------------------------------------+
  
  FINAL LIFT
  Gå igenom och åk med hissen ner. Titta på slutet och njut!
  
  7. W E S K E R ' S R E P O R T
  
  Om du förbeställde den Amerikanska versionen av Resident Evil Code: Veronica X eller
  köpte den japanska versionen till PS2 eller DC av Code: Veronica Complete eller till
  och med köpte BioHazard 5th Anniversary Briefcase, så fick du med en DVD som innehöll
  Wesker's Report.
  Men om du inte gjorde något av ovan finns Wesker's report 1 och 2 här så att du kan
  läsa den.
  
  Introduktion:
  "Mitt namn är Albert Wesker. Jag försökte bli en ledande forskare i Umbrella Inc. Ett
  företag som forskar runt Bio Organic Weapons (Bio Organiska Vapen, B.O.V.), även känt
  som B.O.W. Men när jag tränade för att bli en ledande forskare i Raccoon City mötte
  jag en briljant och talang full forskare som bestämde sig för att ta en annan väg;
  William Birkin.
  Efter en tid skiftade jag min position till S.T.A.R.S., en speciell del av Raccoon
  Police Department (även känt som R.P.D.). Eftersom Umbrella höll på med olagligheter
  jobbade många av deras anställda även på polistationen.
  Jag blev snart ledare över S.T.A.R.S. och gjorde alla möjliga olika sorters intelli-
  genta aktiviteter för Umbrella. Under tiden som jag jobbade för både S.T.A.R.S. och
  Umbrella började jag tänka ut mina egna planer och väntade på rätt tillfälle för att
  avrätta dom. Och till slut fick jag chansen.
  
  1998, 24 Juli:
  Morden i skogen i närheten av herrgården startade alltihop. Herrgården var Umbrella's
  hemliga B.O.W laboratorium och det var tydligt att studerandet kring T-Viruset var
  anledningen till döds fallen. Självklart informerade Umbrella mig i hemlighet om att
  jag skulle hålla kvar alla S.T.A.R.S. medlemmar kvar i huset, få dom att försvinna och
  sedan rapportera till Umbrellas huvudkvarter så att deras strid med B.O.W. kunde bli
  användbar för data analysering så att Umbrella kunde få ett porträtt av hur duktiga
  B.O.W. egentligen var i strid.
  Från dom två S.T.A.R.S. teamen skickade jag först in Bravo Teamet. Som förutsett gav
  elit gruppen allt dom hade att komma med och gav mycket användbar data. Efter det,
  skickade jag in Alpha Teamet för att "söka och rädda" det bort tappade Bravo Teamet.
  Alpha Teamet visade sig också värda att vara med i S.T.A.R.S. och som förutsett dog
  även många här.
  Det fanns fem överlevande från från början dom elva S.T.A.R.S. medlemmarna. Från Alpha
  Teamet var det Chris Redfield, Jill Valentine och Barry Burton. Och från Bravo Teamet
  var det Rebecca Chambers och Enrico Marini. Det var alltså dags att sätta igång min
  avrättnings plan.
  Mitt i alltihop kunde jag ta till Umbrella's ultimata Bio Organiska Vapen, Tyrant och
  gå med krafter som gick mot Umbrella. För att kunna göra det behövde jag strid data
  från Tyrant likaså. Dom överlevande S.T.A.R.S. medlemmarna blev ett utmärkt offer.
  Jag bestämde mig för att en av dom skulle få bli syndabock och dra dom andra till
  Tyrant. Syndabocken var Barry. Barry var den sannings starka och rättvisa typen och
  värde satte sin familj högre än allt annat. Hans typ är lätt att manipulera. Jag tog
  bara hans käraste ifrån honom.
  Min enda fel räkning var den höga potentialen hos Chris och Jill. Men eftersom Barry
  var syndabock gick ändå min plan som den skulle. Men plötsligt vände vindarna. Jag var
  tvungen att eliminera Enrico som upptäckt vem som låg bakom allt. Jag använde Barry
  för att komma åt honom.
  Efter att jag fått bort Enrico väntade jag på att Barry skulle komma med mer data till
  rummet med Tyrant. Jag injicerade ett virus som jag fått av Birkin i förväg. Om jag
  gjorde så att Umbrella trodde att jag var död skulle jag mycket lättare kunna sälja
  mig själv till det motstående företaget.
  Enligt Birkin hade viruset underliga effekter. Det skulle sätta min kropp i temporär
  död. Det skulle sedan skicka tillbaka mig till livet igen och då skulle jag ha super
  krafter. Därför släppte jag lös Tyrant och lät honom attackera mig. När jag sedan blev
  medvetslös var jag säker på att hela min idé skulle sluta i succé.
  Dock trodde jag aldrig att S.T.A.R.S. skulle klara av att slå Tyrant. Jag förlorade
  Tyrant planen och även min mänsklighet. Nu skulle allt som stod i min väg bli ett
  minne blott. Kosta vad det kosta vill, men S.T.A.R.S. skulle få betala.
  
  September:
  Två månader hade gått sen incidenten vid herrgården.
  För att få tillbaka allt jag hade förlorat i min nya organisation gick jag med Ada
  Wong, en kvinnlig agent som även var skickade för att spionera på Umbrella. Jag visste
  långt in i märgen att huvud framställaren var William Birkin, men vad han inte visste
  var att Umbrella in leker några lekar...med någon.
  Snart blev Birkin avrättad och G-Viruset var i händerna på Umbrella. Men avrättnings
  teamet, lett av Hunk var framför oss. När dom kommit fram till Birkin hade han redan
  injicerat sig med G-Viruset...han blev sin egen kreation och mosade dom. Strax efteråt
  spred sig T-Viruset med råttor genom hela Raccoon City och Umbrella fick möta sina
  värsta farhågor.
  
  28:e September:
  Dom goda invånarna blev zombier och staden hade börjat gå mot sitt öde. Människor var
  inte längre något match för zombierna. Mitt i kaoset slängde Umbrella Europe in en ny
  B.O.W., kallad Nemesis. Nemesis skulle leta reda på och sedan förstöra kvarvarande
  S.T.A.R.S. medlemmen Jill Valentine.  Det blev en självklarhet  att även vår
  organisation skulle få tag på Nemesis strid data.
  
  29:e September:
  För att täcka allting skickade Umbrella ut ännu en Tyrant för att ta hand om Leon och
  Claire som försökte ta reda på deras hemligheter. Så, helt plötsligt fanns det en ny
  uppmaning. Birkin brukade gömma hans studier i sin dotter Sherrys halsband.
  Det var mycket troligt att G-Viruset fanns där. Under tiden som Umbrella var upptagna
  med att täcka vad dom höll på med, var vi tvungna att fånga Sherry innan dom fick
  chansen. Jag skickade Ada för att hitta Sherry. Jag, den "döda mannen" fick å andra
  sidan, jobba i skuggorna.
  En spions huvud obligation och prioritet i ett uppdrag, är att klara av den som en
  maskin utan några som helst känslor. Men eftersom Ada blev väldigt involverad med Leon
  Scott Kennedy hade hon ändå började bygga känslor inom henne. Mina instinkter kände
  att något höll på att gå fel. Något måste göras , snart. Mina instinkter brukade inte
  ha fel.
  Även fast Ada nästan hade G-Viruset i hennes händer, som Leon hade fått tag på från
  Sherry, skickade hennes känslor henne i döden. Men hon var fortfarande till någon
  hjälp. Jag var tvungen att rädda hennes liv. Mina under ordnade skyndade sig att hämta
  G-Viruset som Leon kastat iväg.
  Men Hunk, den enda överlevande från Umbrella's team hann dit före oss.
  
  30:e September:
  Vårt ända val var att ta tillbaka Birkin, monstret, och få honom att döda Leon och
  Claire för att kunna få hans strids data.
  Även fast Birkin förlorade striden mot Leon och Claire lyckades vi samla G-Virus från
  hans döda kropp.
  
  1:a Oktober:
  På morgonen bombades Raccoon City i ett försök att stoppa en spridning. Det var i alla
  fall vad dom sa... Senare åkte Claire till Europa för att försöka hitta hennes bort-
  tappade bror Chris och Leon gick med i en 'underground' anti-Umbrella organisation.
  Sherry är säker i våra händer. Jag skulle aldrig underskatta Birkin. Det är något
  speciellt med den här flickan...
  
  8. W E S K E R ' S R E P O R T I I
  
  Var beredd på att denna text innehåller SPOILERS. Var god och tänk på detta innan du
  börjar läsa. Du bör också ha spelat Resident Evil 2 och Resident Evil CODE: Veronica X
  för att överhuvudtaget förstå detta. Spela även Resident Evil: Survivor och Resident
  Evil 3: Nemesis för att förstå allt ihop.
  Denna text var översatt från Japanska till Engelska av GameFAQs användaren Saiki och
  sedan översatt och bearbetad från Engelska till Svenska av mig.
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  
  Till Ada Wong:
  När jag för första gången besökte det här stället var jag 18 och det var sommar, 20 år
  sedan. Jag kommer fortfarande ihåg lukten när helikoptern landade och rotor bladet fick
  luften att cirkulera. Från luften såg huset normalt ut men väl nere på marken var det
  något som inte var sig likt. William Birkin, som var två år yngre än mig verkade bara
  intresserad av hans filer, som vanligt...
  
  31:a Juli, 1978 (Måndag)
  För två dagar blev vi två skickade till det stället. Allt hade varit planerat redan från
  början eller så kunde det ha varit ett helt vanligt sammanträffande. Den enda person som
  kunde veta sanningen var Sir Ozwell Spencer. Spencer använder Arklay labben för att forska
  om T-Viruset.
  Så snart vi kommit ur helikoptern stod chefen för labbet framför hissen.
  Jag kommer inte ens ihåg den mannens namn, inte för att det spelar nån roll. Från den
  dagen var labbet mitt och Birkins. Vi blev satta som chef forskare i fabriken och detta
  var självklart Spencers vilja.
  
  Vi var dom utvalda.
  
  Vi ignorerade chefen när vi gick in i hissen. Vi visste redan vad vi skulle göra och
  ignorerade därför alla, utan att det egentligen var illa menat.
  I vanliga fall, när någon ser att vi ignorerar dom brukar dom reagera inom fem sekunder.
  Men chefen verkade inte alls bry sig.
  
  På den tiden var jag bara en tonåring så jag gav mig inte på chefen. Chefen förstod vad
  Spencer tänkte och såg rakt igenom någon som mig.
  
  När vi tre var i hissen hade Birkin fortfarande sina ögon på sina filer. Filerna hade
  information om ett nytt faro-virus hittat två år tillbaka i Afrika, kallt Ebola.
  
  Till och med nu finns det tusentals människor som forskar kring Ebola. Men folket är
  alltid delat upp i två delar, en grupp som försöker rädda folk från viruset och en till
  som försöker döda folk med det.
  
  Om en person blir infekterad av Ebola är chansen att han dör 90%. Ebola har kapaciteten
  att förstöra psykisk struktur inom 10 dagar och inte ens nu har ett botemedel blivit
  uppfunnit. Om detta skulle använda som ett bio-vapen skulle det skapa en otrolig
  försörelse.
  
  Men eftersom skapandet av bio-vapen är olagligt kunde vi inte använda viruset som ett
  vapen. Men jag är säker på att någon tänkte använda det som ett vapen. Så för att
  förbereda mig ifall viruset skulle användas som vapen var jag tvungen att börja forska
  efter ett botemedel redan nu. Men linjen mellan att hitta ett botemedel och skapa ett
  bio-vapen är tunn. Det beror på att forskningen mellan dessa två inte skiljer sig det
  minsta. Så någon kunde säga att han forskade efter ett botemedel men ändå göra ett
  bio-vapen.
  
  Men Birkin var inte intresserad av något av dessa för han ville bara undersöka själva
  Ebola viruset. Viruset hade alldeles för många frågetecken för stunden. Ett var att
  viruset skulle dö inom ett par dagar av sig självt och även dö direkt om det blev träffat
  av solen. Det andra var hur snabbt det kunda döda personen det attackerat. Det dödar
  personen oerhört kvickt och det finns nästan ingen tid för viruset att infektera en annan
  person. Det tredje är hur viruset sprider sig. Viruset måste psykiskt röra vid en person
  för att infektera dom och kan därför lätt sättas i karantän. Men jag vill ändå plocka fram
  följande funderingar.
  
  Hur skulle det vara om en person som blivit infekterad av Ebola kunde stå upp och gå omkring?
  Och om den personen sedan skulle tänka helt annorlunda och därför försöka infektera dom som
  inte blivit infekterade?
  
  Hur skulle det vara om Ebolas DNA, även kallat RNA, hade ett annat sätt att attackera
  människors DNA så att dom inte dog lika lätt?
  
  Personen skulle vara död från andra personers syn, men skulle fortfarande kunna gå runt och
  sprida viruset som ett bio-vapen.
  
  Ebola kan mycket väl ha egenskaper som dessa. Och från och med nu, kommer vi vara dom enda
  som vet om det.
  
  Umbrella, med Spencer på toppen, var en organisation gjord för att forska kring virusets
  olika kvaliteter. Som en täckmantel skulle dom säga till världen att dom höll på att göra
  botemedel under tiden som sanningen egentligen var raka motsatsen.
  
  Fyndet av original viruset som byggde om människors DNA var början till allting.
  
  Genom att använda originalet som bas skulle ett uppgraderat virus kunna bli skapat för att
  bli ett bio-vapen. Det här var planen för T-Viruset.
  
  Viruset var även ett RNA virus som skulle göra förändringar i personens kropp och sedan göra
  kroppen starkare.
  
  Birkin var intresserad av Ebola eftersom han hade tänkt att kombinera två virus (Ebola viruset
  och T-Viruset) för att skapa ett uppgraderat virus. Som tur var hade redan en liten mängd
  av Ebola redan blivit skickat till den här fabriken.
  
  Vi hade åkt i många hissar och slutligen kommit fram till vår destination.
  
  När vi kom fram till det stället reste till och med Birkin på ansiktet för att se sig omkring.
  
  Det här var första gången vi stötte på den där kvinnan.
  
  Ingen berättade nånting för oss om henne. Allting om henne var topp hemlig stämplat och datan
  på henne läckte inte ut någonstans utanför labbet.
  
  Genom att läsa loggarna kunde man upptäcka att hon varit här enda sen labbet byggdes.
  
  Vid den tiden var hon 25 år. Men vad hennes namn var och varför hon var här var ett
  mysterium. Hon var ett test objekt för forskningen på T-Viruset. Forskningen hade börjat
  den 10:e November, 1967. I elva år hade hon gått igenom en oerhörd massa tester.
  
  Jag hörde Birkin viska nånting. Men jag kan inte placera hans ord.
  
  Men vi hade kommit till ett ställe som vi inte kunde sticka ifrån.
  
  Vi var här för att slutföra forskningen och sluta som kvinnan. För oss fanns det bara ett
  enda val.
  
  Kvinnan som låg på sängen hade verkligen rört till det i våra huvuden.
  
  Var det här en del av Sir Spencers plan?
  
  ---Nästa logg tar plats 3 år senare.
  
  Alexia - 1
  
  27:e Juli, 1981
  ---3 år sedan förra rapporten
  
  Idag satte Umbrella en 10 årig flicka för att bli Chefs forskare på Antarctica fabriken.
  
  Hennes name är Alexia Ashford. Nu är jag 21 år gammal och William Birkin är 19.
  
  Det är väldigt störande att till och med här i vårt eget Arklay labb pratar alla om Alexia
  och Antarctica fabriken. Det är på grund av att alla anställda som varit med ett tag anser
  att familjen Ashford är en legendarisk familj.
  
  Varje gång något går fel i våran forskning börjar dom gamla fånarna alltid säga samma sak
  om och om igen. "Om ändå Edward fortfarande levde."
  
  Det är förvisso sant att han var den första att hitta originial viruset och det kan hända
  att han var en oerhört duktig forskare som startat T-Virus planen.
  Men strax efter att Umbrella startades, dog Edward Ashford. Det har nu gått 13 år sedan dess.
  Det är ingen idé att förvänta sig något från Ashford familjen.
  Eftersom ända sedan Edwards död har Antarctica fabriken som hans son (Alexander) byggt inte
  gjort någonting.
  Han son/dotter-dotter är säkert helt oanvänder hon också...
  
  Men en dag började våra patetiska arbetare börja med nya argument. "Om ändå Alexia var här..."
  
  Det gör mig arg när jag tänker på att våra arbetare och forskare är fyllda av dumhet.
  Eftersom dom tänker så kan dom inte göra något själva och måste alltid bli tillsagda.
  Men jag, jag har ändå modet uppe.
  
  Om jag hade låtit allt det där gå åt huvudet på mig hade forskningen i Arklay labbet blivit
  försenad. Som huvud forskare var jag tvungen att hålla mig själv under kontroll för annars
  skulle framgång bli en omöjlighet.
  
  Senare kom en tanke till mitt huvud. Jag skulle kunna använda alla gamla arbetare för att
  skaffa framgång. Dom gamla idioterna kunde dö när som helst och skulle bli perfekta test
  objekt. För att kunna hamna ovanför alla var jag tvungen att kunna använda alla resurser
  till min fördel.
  
  Men problemet var Birkin. Hans reaktion till Alexia var hur bra som helst.
  
  Även om han aldrig pratade om det så var Birkin stolt över att han var 16 när han blev
  skickad till labbet. Men hans stolthet blev dock helt förstörd när han visste att Alexia
  var ett geni redan vid 10 års ålder. Han som var född som ett geni hade nu för första gången
  fått smaka på ett underlag eftersom Alexia låg hela 6 år före honom.
  
  Han kunde inte hantera den yngre, legendariska, flickan. Att bli utklassad av en flicka som
  inte ens fått bröst var ett tungt nederlag. Den största anledningen var att hon fortfarande
  bara var ett barn.
  
  Men av vissa anledningar behövde jag ha tillbaka Birkin till hans normala tillstånd igen.
  Den William Birkin jag kände innan han mötte Alexia. Vi hade i vilket fall som helst
  nått fas 2 i våran plan på bara 3 år.
  
  Nu kunde T-Viruset användas för att skapa ett bio-vapen även känt som zombien. Men effekten
  av T-Viruset varierar kraftigt och det finns ingen 100 procentig garanti för att det ska
  fungera. Alla människor har olika DNA struktur och några kanske reagerar olika på viruset.
  
  Och ändå dör 10% av alla dom som blir zombier. Det är något som vi inte kan göra något åt.
  Men dom återstående 90 procenten är mycket lätta att använda som vapen, men Spencer hade
  något annat i tankarna.
  Han ville ha ett vapen som fungerade till 100%.
  
  Från början skulle bio vapen vara ett vapen som skulle kunna bli gjort för väldigt lite
  pengar. Men nu har bio-vapen forskningen kostat miljoner. Om Spencer bara ville tjäna
  pengar hade han inte valt att försöka få det att fungera till 100%.
  
  Om vi använt det redan nu hade vi lätt kunna tjäna pengar på det men om vi fortsätter
  forska kommer vi inte klara av att tjäna på det.
  Och varför skulle Spencer vilja fortsätta forska om han förlorar pengar?
  Jag kan inte förstå vad f*n Spencer tänkte på.
  
  Men om vi går tillbaka till Birkin, forskningen han håller på med inom bio-vapen kommer
  kunna slåss. Genom att blanda olika DNA koder skulle vi kunna skapa detta bio-vapen. Det
  var gjort för att ta kål på allt som försökte gå emot oss. Det var ett stridande bio-
  vapen som senare blev kallat för Hunter (jägare). Men den forskningen blev lagd på is så
  länge så att vi skulle kunna skydda test objekten från Birkin.
  
  För att kunna tävla mot Alexia började Birkin bli mer och mer onormal. Han kunde vara på
  labbet 24 timmar om dagen och göra tester utan någon som helst anledning.
  
  Jag brukade vanligtvis använda andra forskare för att hämta prover och data från test
  objekten innan dom dog men med farten som Birkin höll var det omöjligt att hålla upp
  med honom.
  
  Chefen fick skaffa nya test objekt precis som om ingenting hänt och strax efteråt skulle
  objekten gå en ödesdiger död till mötes. Det var ett helvete där inne.
  Men i det helvetet var ett test objekt fortfarande levande, kvinnan som vi träffade för 3
  år sedan. Hon var 28 år gammal nu och hade spenderat 14 år i labbet.
  
  Under dom 14 åren måste effekten av Ebola viruset ha gjort henne knäpp. Men även om hon
  fortfarande var vid en normal människas medvetande borde hon inte vilja annat än att dö.
  Men hon levde vidare. Hur kunde hon stanna levande så länge? Det är ingen skillnad på
  datan från henne och något annat test objekt.
  Mer tid krävs för att lösa det här mysteriet.
  
  ---Nästa rapport tar plats 2 år senare.
  
  31:a December, 1983 (Lördag)
  Det var nu den 6:e vintern sen jag började arbeta på Arklay fabriken.
  
  Under dom två senaste åren hade vi inte gjort några riktiga framsteg i våran forskning
  och tiden fortsatte bara att gå. Men vi hade fått ett meddelande om att Alexia plötsligt
  hade dött. Anledningen till att hon dött hade varit viruset som hon själv skapat;
  T-Veronica viruset. Det verkade som om den 12 åriga flickan var för ung för en sån
  här farlig forskning som vi höll på med.
  
  Jag hörde rykten om att Alexia hade injicerat T-Veronica viruset i sig själv, men jag
  kunde inte tro det. Hon kunde förmodligen inte hantera hennes fars död för ett år
  sedan och gjorde därför säkert ett litet fel i forskningen.
  
  Senare blev forskningen i Antarctica fabriken övertagen av Alexias tvilling bror, men
  ingen hade förväntat sig något från honom. Nu, i slutet kunde inte Ashford familjen
  ge oss några resultat längre och förlorade därför all makt.
  
  Som jag sa tidigare var Ashford familjen en legend och dom kommer fortsätta som en
  legend.
  
  Nu när Alexia dött, ändrade Birkin på sig, eller borde jag säga att han gick tillbaka
  till sitt normala jag. Men nu fanns det ingen som han kunde tävla mot och därför fick
  alla andra anställda jobba åt honom. Men det var fortfarande en dum idé att prata om
  Alexia framför honom. Till och med när jag försökte få tag i ett prov av T-Veronica
  viruset sade han strängt nej.
  
  Jag var tvungen att sätta forskningen om Alexia åt sidan så länge. Till slut upptäckte
  jag att det egentligen inte alls var Birkin som hade förändrats utan att det varit allt
  runt omkring honom som ändrats.
  
  Men jag hade betydligt större problem än att bry mig för mycket om det.
  
  Vår fabrik låg i en öde skog. Jag gick ofta ut och gick i skogen och eftersom fabriken
  nästan låg i mitten av skogen stötte jag aldrig på några andra människor. Enda sättet
  att ta sig hit var med hjälp av en helikopter. Vi behövde vår bas här ute eftersom
  det fanns en risk att viruset skulle kunna sprida sig om det inte funnits några problem
  att ta sig hit.
  
  Men ett bio-vapen är inte så enkelt. Viruset kan smitta djur lika lätt som människor.
  
  Alla virus är inte garanterade att bara ha effekt på en slags organism. Till exempel
  så var Influenza viruset inte bara skadligt för människor utan också fåglar, grisar,
  hästar och sälar. Och till och med bland alla dessa olika varelser var det bara vissa
  som blev smittade. Fiskmåsar och kycklingar blev till exempel smittade av viruset under
  tiden som inga andra fåglar blev smittade. Och samma virus kan mycket väl ha olika
  effekter på olika varelser.
  
  Problemet ligger i att T-Viruset kan smitta många olika livs former.
  
  Under tiden som Birkin var oanvändbar gjorde jag lite egen forskning på T-Viruset. Jag
  upptäckte att T-Viruset kunde smitta i stort sett vilken livs form som helst. Inte bara
  däggdjur utan även växter, kryp och fiskar. Varje gång jag gick genom skogen frågade jag
  mig alltid samma sak, "Varför valde Spencer just den här platsen?".
  
  Det finns väldigt många olika livs former i den här skogen. Vad skulle hända om viruset
  läckte ut? Om bara en insekt blev infekterad skulle den förmodligen inte muteras
  alltför mycket men insekterna skulle kunna sprida viruset över en väldigt stor yta med
  en otrolig hastighet. Om det här hände, hur långt skulle då T-Viruset kunna sprida sig?
  
  Om en växt skulle bli infekterad skulle inte den kunna röra sig och det skulle kunna
  verka säkert. Men hur blir det då med alla frön som växten kastar ut?
  
  Det skulle bli förödande om nånting sånt skulle hända. Nu när jag tänker på det så var
  det väldigt smart av Ashford familjen att sätta deras fabrik i Antarctica (Antarktis
  för er som inte förstått det ännu). Men här verkar det precis som om någon _vill_ sprida
  viruset. Men det kunde inte vara möjligt. Vad försöker Spencer få oss att göra?
  
  Det här var något som jag inte kunde ta upp med någon annan forskare. Den enda jag kunde
  prata med var Birkin, men han skulle förmodligen inte ens bry sig.
  
  Jag behöver mer information.
  
  Jag började inse mina gränser som en vanlig forskare. För att kunna få reda på vad
  Spencer egentligen tänkte var jag tvungen att skaffa mig en position där jag kunde
  få tag på mer information.
  
  För att få reda på det skulle jag kunna kasta bort alla mina nuvarande positioner.
  Men det här var inget jag kunde göra på bara några dagar. Jag kan inte låta Spencer
  få reda på mina planer, för om han gör det så kommer allt att vara över.
  
  Jag fortsatte min forskning med Birkin så att ingen skulle ana oråd.
  
  När tiden gick glömdes det kvinnliga test objektet bort. Hon var bara
  ett "misstag" som levde vidare till den där dagen, 5 år senare...
  
  Den 11:e sommaren kom sen jag och Birkin hade börjat arbeta på fabriken. Jag
  var 28 vid den tiden. Birkin hade blivit pappa åt en 2 år gammal flicka. Hans
  fru var även hon en forskare på fabriken. Det var en ren självklarhet att
  människor som jobbar tillsammans på en plats som denna till slut skulle bli
  kära i varandra och få barn tillsammans.
  
  Men en normal människa skulle aldrig kunna fortsätta att forska på ett sånt
  här ställe. Alla som är kvar här har blivit knäppa.
  
  Vi hade gått in i fas 3 av våran plan under dom 10 åren. Ett programmerat
  liv, använt som soldat, är ett bio-vapen för strid. Det kallades "Tyrant".
  Men det här projektet hade ett stort problem ända från starten. Det fanns
  nästan ingen som var kapabel till att bli en Tyrant.
  
  Det här var på grund av T-Viruset.
  
  Vilken människa som helst kunde användas för att göra en zombie eller en
  hunter men deras intelligens skulle gå förlorad i processen. Det krävs en
  viss intelligens för att skapa en Tyrant. Birkin använde sig av flera olika
  sätt att skapa en Tyrant för att kompensera för det här problemet. Men det
  fanns bara väldigt lite människor som kunde användas på det andra sättet.
  Genom simulering fick vi veta att endast 1 av 100,000,000 skulle bli en
  Tyrant, resten skulle sluta som zombier.
  
  Om våran forskning fortsatte, skulle vi förmodligen kunna forska fram en
  annan sort av T-Viruset som var kompatibelt med fler människor. Men för
  att detta skulle kunna hända, skulle vi vara tvungna att ha andra test
  objekt. Men även om vi sökte igenom hela Amerika skulle vi bara hitta
  cirka 10 personer som var kompatibla till att bli Tyrant.
  
  Andra forskare hade stött på samma problem. Vi hade sprungit in i en vägg
  innan vi ens påbörjat vår forskning.
  
  Men vi fick ett meddelande om att en fabrik i Europa hade tänkt ut en plan
  för att lösa det här problemet i fas 3. Det här var "The Nemesis Project."
  På svenska blir det alltså: "Nemesis projektet".
  
  Jag gjorde allt för att få tag i ett provexemplar för att skjuta våran forskning
  framåt. Även om Birkin verkligen inte ville det så lyckades jag övertala honom.
  
  Tills vi hittar en kompatibel host skulle inte vår forskning röra sig någonstans
  och Birkin var tvungen att erkänna det.
  
  Vi fick paketet några dagar senare och lådan hade flera stycken anvisningar om
  försiktighet på sig. Den lilla lådan bar texten "Nemesis Project".
  
  För att få tag på det här provet från den franska fabriken fick vi kämpa hårt,
  speciellt som Spencer inte hjälpte oss.
  
  Birkin hade ingen intresse i paketet förrän på slutet då han hade gjort några
  tester. Provet var helt nytt och var tänkt att användas till att testning.
  
  Nemesis var en biologisk livs form skapad genom att manipulera DNA.
  
  Intelligensen var det enda förbättrade och den här livsformen kunde inte
  göra någonting ensam. Men så fort den hittar en host blir den en parasit
  som tar över kroppen och ger den en oerhörd strids kompatibilitet.
  
  Hosten för vapnet och parasiten var gjorda separat för att man senare
  skulle kunna kombinera dessa och skapa ett bio-vapen. Om det här lyckades
  skulle vi ta oss förbi väggen med intelligens svårigheterna. Och vi skulle
  därför kunna skapa bio-vapen.
  
  Men det enda problemet var när parasiten tog över kroppen.
  
  I alla loggar stod det att så snart parasiten tagit över dog varje host inom
  5 minuter. Men vi visste redan om faran med prototypen.
  
  Min plan var att förlänga tiden som hosten skulle överleva så att vi kunde
  få äran för "The Nemesis project". Hosten fick bli det kvinnliga test objektet.
  
  Hennes otroliga livslängd borde kunna överleva längre mot Nemesis prototypen.
  Och även om vi misslyckades skulle ingenting ändras.
  
  Men testet fick en annat resultat än jag trott. Nemesis prototypen som försökte
  angripa hennes hjärna hade försvunnit. I början kunde vi inte förstå vad som hänt.
  Vi hade inte tänkt oss att hon skulle konsumera Nemesis.
  
  Det var början.
  
  Något hade hänt inom det felade experimentet. Vi bestämde oss från att börja
  om vår forskning på henne från scratch (början).
  
  Dom senaste tio åren hade vi gjort alla forskning på henne som vi kunnat,
  men vi bestämde oss ändå för att kasta bort dom filerna. Under dom 21 åren
  som hon levde började någonting äntligen visa sig.
  
  Det var bara Birkin som började märka skillnaden.
  
  Det var verkligen något som ändrade sig inom henne.
  
  Men det var något helt annat än T-Virus projektet.
  
  Något nytt gav oss en ny idé.
  
  "G-Virus" projektet var projektet som ändrade våra öden.
  
  ---nästa logg tar plats 7 år senare.
  
  31:a Juli, 1995
  ---7 år från den förra.
  
  När jag kom tillbaka till den där platsen var det 17 år sedan jag var där
  första gången. Varje gång jag kom dit kom jag ihåg lukten av vinden från
  den dagen. Byggnaderna och allt annat såg ut precis som tidigare.
  
  På helikopter platsen kunde jag se Birkin. Det var länge sen jag såg honom
  sist. Fyra år har gått sedan jag lämnade Arklay labben.
  
  För fyra år sedan, när Birkins G-Virus projekt hade gått igenom, hade jag
  begärt förflyttning till "The secret intelligence service" och jag fick
  utan problem min förflyttning. Det var självklart för alla att jag inte
  längre ville vara forskare utan ville fortsätta min karriär på annat håll.
  
  Och i verkligheten så var forskningen kring G-Viruset på alldeles för hög
  nivå för mig. Även om jag inte hade haft ett annat motiv kunde jag känna
  mina gränser som forskare när jag kommit på vad Sir Spencer egentligen höll
  på med.
  
  Som vanligt tog Birkin inte ansiktet ur hans filer när jag kom. Birkin kom
  till Arklay ofta, men Birkin var inte längre med i Arklay.
  
  För ett litet tag sen startades ett labb under jorden, under Raccoon City.
  Det var platsen som forskningen kring G-Viruset skulle ta plats.
  
  Men för att vara helt ärlig, så trodde jag inte att Spencer skulle låta
  "G-Viruset" gå igenom eftersom det var så långt ifrån att vara ett vapen
  och det hade för många okända faktorer.
  
  Anledningen till att "G" var lite olikt "T-Viruset" var att hosten hela
  tiden reagerade på viruset. Därför muterades hosten mycket lätt eftersom
  DNAT hela tiden var öppet för viruset. Men det här berodde helt på viruset
  och inte på hostens DNA.
  
  Även om viruset gjorde nån sorts ändring var muteringen av hostens DNA inte
  något som inträffade ofta. Om det fanns en styrka utanför som radioaktiv
  strålning hade det varit en annan historia.
  
  Men "G" var inte som "T". Till och med utan en utomstående styrka fortsatte
  "G" att mutera hosten tills den dog.
  
  Något väldigt likt detta var tvunget att finnas i T-Viruset också. När
  ett bio-vapnet sattes i en specifik del i hosten skulle det skapa någon
  sorts mutation, den saken var redan konfirmerad. Men för att detta skulle
  hända var alltid en utomstående kraft behövd.
  
  Men "G" behövde inget sådant.
  
  Ingen kan någonsin tänka sig vad som ligger bakom mutationerna. Och även
  om vi kom fram med ett sätt att stoppa muteringen, skulle viruset bara
  mutera igen för att överleva.
  
  För 7 år sedan fann Birkin detta i den där kvinnan. Vid en första titt på
  kvinnan hade inga förändringar inträffat på utsidan, men på insidan inträffade
  flera olika mutationer och hon fortsatte att konsumera alla möjliga sorters
  virus och fortsatte därför även att leva vidare.
  
  Och över dom 21 åren av mutering hade kroppen muterats så mycket att den
  till och med konsumerade Nemesis.
  
  G-Virus projektet handlade om att ta mutationen så långt som möjligt.
  Det här kunde leda till "The Ultimate life form" (den ultimata livs formen)
  eller så kunde det sluta i ett helvete ....kunde detta ens kallas för vapen?
  
  Vad tänkte Spencer när han lät projektet gå igenom? Inte ens när jag
  förflyttades till "The secret intelligence service" kunde jag få reda
  på någonting om vad Spencer tänkte under dom här 4 åren. Och nu kommer
  Spencer inte ens till Arklay labben längre. Det verkar precis som om han
  tänkte att något skulle hända här.
  
  Spencer drev sakta ifrån mig, precis som en oas i öknen.
  
  Men min chans kommer snart... Det vill säga, om jag lever tills dess.
  
  Hissen tog mig och Birkin till den högsta nivån i labbet. Det var platsen
  där vi för första gången såg kvinnan.
  
  Det mötte vi en ny forsknings ledare, John.
  
  Han hade kommit från Chicago labbet och var en utomordentlig forskare,
  men han var för normal för att arbeta på ett ställe som detta. Han hade
  frågat om motiven kring forskningen och hade gång på gång gett sig på
  ledningen i den här frågan.
  
  Det här hade till och med nått mina öron i "The secret intelligence service".
  Om information läckte ut skulle han vara den första som fick gå. Det var i
  alla fall vad alla sa.
  
  Vi hade båda ignorerat John och hade börjat rensningen av kvinnar för att
  döda henne.
  
  När hon konsumerade Nemesis, började hon bete sig konstigt även om hon fått
  tillbaka lite intelligens.
  
  Varje gång hon fick syn på en kvinna slet hon loss dennes ansikte för att
  bära det själv. Enligt loggarna hade hon visat samma beteende när hon för
  första gången injicerades med original viruset.
  
  Ingen visste varför hon betedde sig så här men på den senaste tiden hade
  tre stycken kvinnliga forskare blivit dödade på det här sättet och det
  var då ledningen bad oss döda henne. Eftersom "G" forskningen tog sig
  framåt, sakta men säkert, hade vi därför ingen nytta för henne.
  
  Hennes död tog 3 dagar och hennes "döda kropp" flyttades av chefen.
  
  I slutet visste ingen vem hon var eller vad hon gjorde här. Men så var
  det med många andra test objekt också.
  
  Men om hon inte funnits här, skulle inte G-Projektet existerat. Så om
  inte hon funnits skulle jag och Birkin varit placerade i en helt annan
  situation än den vi satt i nu.
  
  Jag hade det här i bak huvudet när jag lämnade Arklay labben.
  
  Hur långt planerade Spencer att gå?
  
  ---"incidenten" inträffade 3 år senare...
  
  9. S T O R Y S A M M A N S T Ä L L N I N G
  
  ==================
  RESIDENT EVIL ZERO
  ==================
  
  July 1998
  
  Ett tåg som går igenom Raccoon Forest attackeras av leeches som är
  kontrollerade av en barfota man i rock. Människorna ombord blir
  attackerade och blir zombier, strax efteråt stoppas tåget.
  
  Bravo Team åker till Raccoon Forest för att kolla upp kannibalistiska
  attacker. När dem landar, lämnar alla Bravo Team medlemmar utom Kevin
  helikoptern och ser ett militär fordon. Förarna hade blivit mördade
  när dem transporterad den dömde Billy Coen. Bravo Teamet söker igenom
  platsen noga.
  
  Rebecca Chambers hittar ett parkerat tåg med zombier ombord. Edward
  Dewey kommer ikapp henne och blir mördad av zombie hundar. Enrico
  Marini ger Rebecca mer information om Billy's bakgrund och berättar
  även att han är en mördare. Rebecca träffar Billy Coen, men dem kommer
  inte överens till en början. Billy räddar sedan livet på Rebecca och
  då börjar dem arbeta tillsammans för att ta sig därifrån. Plötsligt
  startar tåget och när Rebecca och Billy beger sig på det stöter dem
  ihop med agenter som jobbar för Albert Wesker och William Birkin, men
  även dem blir attackerade av monstren. Det var agenterna som hade
  startat tåget.
  
  Dem utforskar och ser hur monstren skapar starka zombier. Tillsammans
  sätter Rebecca och Billy stopp för alla hot och tar sig till kontroll
  rummet i tåget, där dem stannar det.
  Hur som helst...
  
  Tåget krashar in i en tunnel i närheten av Training Facility, The
  Marcus Mansion. Mannen i rocken hotar Albert Wesker och William
  Birkin (i deras gömställe), han hotar även Billy och Rebecca och
  visar kraften hos sina monster. Dem utforskar mer av Marcus Mansion
  och snart berättar Billy för Rebecca att han varit med i en militär
  grupp som dödat 23 människor i Afrika av en dålig anledning. Dem
  lyckas låsa upp vägen till kapellet i bakdelen av huset och Rebecca
  och Billy hittar labbet där Dr. James Marcus arbetade.
  
  Billy och Rebecca hittar ett kabel tåg men Billy blir attackerad av
  ett monster och ramlar ner i ett hål. Rebecca tar kabel tåget och
  hamnar på en mystisk plats med ett hiss tåg (i RE2 använder Claire
  och Leon exakt samma plats för att ta sig till Birkin labbet).
  Rebecca åker med hissen ner och träffar Enrico. Hon berättar att
  hon måste hitta Billy. Enrico springer iväg efter att han sagt till
  henne att springa till ett gammalt hus i skogen. Efter det träffas
  dem aldrig mer...
  
  Rebecca hittar och räddar Billy som båda springer för att konfrontera
  mannen i rocken, Marcus. Han blir då ett monster och William Birkin
  startar själv förstörings systemet för Marcus Mansion (under tiden som
  Albert Wesker springer iväg för att leda S.T.A.R.S Alpha Team till
  huset i Raccoon Forest, The Spencer Estate (läs om det lite längre
  ner)).
  
  Rebecca och Billy använder solljus för att döda Dr. Marcus. När
  dagsljus av nästa dag kommer (samma dag som Alpha Teamet beger sig
  till Spencer Estate) står Rebecca och Billy på en klippa. Rebecca
  tar då Billy's dogtag från hans nacke för att officiellt förklara
  honom som död.
  
  Rebecca springer mot Spencer huset under tiden som Billy går åt
  andra hållet. Det är här Resident Evil tar plats...
  
  =================================
  RESIDENT EVIL 1 (REBIRTH VERSION)
  =================================
  Notering: Den här sammanställningen kombinerar både Chris och Jill.
  
  Juli 1998
  
  Rapporter om kannibalism rapporteras in till Raccoon City. Den lokala
  police styrkan skickar in en special styrka för att stoppa den, kallad
  STARS, Special Tactics and Rescue Service. STARS är uppdelat i två
  olika team, Bravo och Alpha. Bravo skickas in först. Bravo teamet hade
  följande medlemmar: Rebecca Chambers, Enrico Marini, Forest Speyer,
  Richard Aiken, Ed Dewey och Kenneth Sullivan. Enrico Marini var teamets
  ledare.
  
  Bravo teamet börjar undersöka skogen vid Arklay Mountains och bara en
  dag senare förlorar Alpha teamet kontakten med Bravo och Albert Wesker
  bestämmer sig för att skicka in det andra STARS teamet för att hitta
  Bravo teamet.
  
  När deras helikopter upptäcker ett vrak landar dom och Wesker, Jill,
  Joseph, Barry och Chris undersöker helikoptern. Inuti den hittar dom
  kvarlevorna av Kevin, Bravo teamets pilot. Joseph ser sig omkring och
  blir chockad av ljuden han hör, men hur mycket han än letar ser han
  ingenting.
  
  Plötsligt, attackerar en flådd hund Joseph och Jill Valentine skjuter
  hunden flera gånger. Men hunden verkar inte känna av kulorna (eller
  så träffar hon inte; hon vet inte säkert). Hon får slut på ammo och
  när hundarna är klara med Joseph kastar sig en av dom mot Jill. Men
  precis innan han får tag på Jill skjuter Chris hunden och dom börjar
  springa mot dom andra.
  
  Piloten Brad Vickers flyr eftersom han är livrädd för monstren som han
  ser. Chris stannar upp i chock och en hund kastar sig mot honom men
  Wesker räddar Chris genom att sätta en kula i hunden.
  
  Efter en stunds hetsigt springande tar sig dom kvarvarande STARS
  medlemmarna in i ett närliggande hus som tillhör Umbrella Inc. Det
  var även Ozwell Spencers hus på 60 talet och sägs vara övergivet
  för flera år sen. Väl inne upptäcker Jill, Barry och Wesker att
  Chris fattas. Dom hör skott i närheten och Jill och Barry skickas
  iväg för att kolla upp det.
  
  Jill Valentine och Barry Burton hittar kroppen från Kenneth Sullivan i
  Bravo teamet. Senare hittar dom även Forest Speyers kropp.
  
  Under tiden som Jill och Barry separerar når Chris uthuset bakom huset.
  Där slåss Chris och Rebecca mot en stor planta kallad Plant 42. Dom
  dödar plantan genom lite hjälp av en kemikalie och genom att tömma en
  haj tank på vatten.
  
  Tillbaka i huset dödar Jill en jättestor orm och undersöker senare
  källaren i huset. Chris och Rebecca springer mot huset eftersom det
  inte finns några andra platser att gå till för tillfället. Dom hittar
  ormen som Jill nyss slagits mot och med den nya ammon från uthuset dör
  ormen till slut för alltid.
  
  När Chris och Rebecca ser sig omkring invaderar ett nytt monster huset.
  Monstret kallas för Hunter och är mycket värre än alla zombies som gått
  omkring här tidigare.
  
  Samtidigt tar sig Jill ut till ett slags litet hus i närheten av huset
  och dess trädgård. Hon ser sig omkring och blir knockad av nåt slags
  odjur i kedjor. När hon till slut får tillbaka medvetandet försöker hon
  skjuta monstret, men det verkar inte ta någon skada. Inte ens med den
  Magnum som hon hittade på kyrkogården. När hon sprungit ifrån monstret
  hamnar hon i uthuset där Chris och Rebecca tidigare var. När hon
  undersöker stället hör hon hur Barry står och pratar med någon och hur
  han muttrar något om sin familj. När Barry upptäcker Jill berättar han
  hur han stod och pratade med sig själv.
  
  Jill och Barry hittar tillsammans vägen ner till underjorden. Där nere
  hittar Jill, Enrico Marini. Han berättar för Jill hur Umbrella hade
  planerat det här... strax därefter blir han skjuten. Jill springer
  därifrån utan några ledtrådar på vem som kan vara förrädaren och
  Umbrellas kontaktperson.
  
  Jill jagar mördaren in genom konstiga tunnlar och efter en lång stunds
  letande möter hon Barry Burton. Dom tar tillsammans en hiss ner i en
  djup håla och snart springer Jill på monstret som attackerade henne i
  den lilla stugan. När hon springer tillbaka till Barry för att berätta
  vad som hänt ser hon hur Barry åker iväg med hissen för att överge
  henne.
  
  Jill går tillbaka till monstret och håller sig än en gång undan och
  hittar till slut en stege som leder ut till stugan där hon för första
  gången mötte monstret. Hon hittar en väg under trappan i hallen i
  huset och går ner.
  
  Väl nere träffar hon Barry och efter att dom pratat en stund kommer
  monstret tillbaka. Dom har vid det här laget fått veta att monstret
  är en kvinna vid namn Lisa Trevor. Jill ger tillbaka vapnet till
  Barry som hon tog från honom för bara någon minut sedan och sen
  börjar dom frenetiskt skjuta mot monstret. Lisa faller snart ner
  i hålet och Barry stannar frivilligt kvar ifall monstret skulle
  komma tillbaka.
  
  Jill följer vägen och hamnar snart i ett laboratorium.
  
  Chris och Rebecca hittar snart en liten notering som Jill och Barry
  lämnat i närheten av några skrivmaskiner och dom tar sig till slut
  ner till underjorden där dom tar kål på en jätte spindel och tar sig
  ner i labbet.
  
  Jill upptäcker hur Barry och Wesker arbetade tillsammans för att döda
  alla STARS medlemmar och skaffa sig strids data. Barry ville inte, men
  hans familj var i fara. Wesker planerade även att spränga labbet i
  luften och därmed förråda Umbrella Inc. Men Wesker hade inte räknat med
  att Barry skulle förråda honom och sen få honom dödad av hans eget
  monster, Tyrant.
  
  Barry blir slagen medvetslös av Tyrant och Jill slåss mot den. Hon
  vinner tack vare sin granat kastare. Samtidigt vaknar Barry till och
  dom beger sig ut ur rummet. När dom väl kommit ut ur rummet hör dom
  hur larmet går igång och en detonations sekvens har startats. Hur?
  
  Jill och Barry skyndar sig ut ur labbet. Dom springer ihop med Chris
  och Rebecca och springer sen tillsammans med dom till Helikopter
  plattan. Men så snart dom kommit upp till helikopter plattan möts dom
  av Tyrant igen.
  
  Chris Redfield blir knockad av Tyrant och Jill, Barry och Rebecca
  använder alla deras vapen för att ta kål på Tyrant, men inget verkar
  bita på honom. Men snart kastar Brad Vickers ut en raket kastare från
  helikoptern.
  
  Chris vaknar till och plockar upp raket kastaren. Strax därefter
  skjuter han Tyrant i bitar och alla fyra åker därifrån strax innan
  huset exploderar.
  
  ===============================
  RESIDENT EVIL 3: NEMESIS DEL 1
  ===============================
  SEPTEMBER 1998
  
  Chris, Jill, Barry och Rebecca måste stoppa Umbrella från att sprida
  viruset från huset så därför beger sig Chris och förmodligen även
  Rebecca till Europa för att ta sig an Umbrella under tiden som Jill
  och Barry stannar bakom.
  
  Den 22:a september färdiställer en forskare vid namn William Birkin
  sitt G-Virus, en uppgradering av det äldre T-Viruset. Umbrella som
  förlorat sitt tålamod skickar ett team för att stjäla hans virus.
  Birkin injicerar viruset i sig själv och blir ett monster. Som monster
  attackerar han teamet och gör så att T-Viruset sprider sig över hela
  staden genom att råttor drack upp viruset nere i kloakerna.
  
  SEPTEMBER 28, 1998
  
  Jill Valentine lyckas komma undan infektion och den 28:e September slår
  hon sig ut ur staden med en Assault Rifle i famnen. Hon springer in i
  Brad Vickers, piloten i STARS. Han berättar att något är efter STARS
  medlemmar, men vad?
  
  När Jill tar sig till RPD (Raccon City Police Department) byggnaden
  stöter hon på saken som Brad pratade om. Brad blir då mördad av
  monstret som kallas för Nemesis. Jill's vapen skadar honom inte alltför
  mycket så hon springer in i RPD byggnaden.
  
  STARS kontoret i byggnaden är helt orört och Jill hittar en Magnum som
  är riktigt effektiv mot Nemesis. När hon till slut hittar ett set med
  lock-picks slår sig Jill ut ur RPD. Nemesis kommer tillbaka men med
  hennes nya Magnum har hon inga problem med att skjuta ner honom. Men
  han reser sig ändå upp igen.
  
  Jill springer så fort hon bara kan och tappar bort Nemesis. Hon
  springer ihop med en kille vid namn Carlos Oliveira. Han tillhör
  Umbrella BioHazard Countermeasure Service. Dom skickades hit av
  Umbrella för att rädda Raccoon City bor. Men dom vet inte vad Umbrella
  egentligen sysslar med.
  
  Jill springer även in i Mikhail Victor och Niocholai Ginovaef (mer
  UBCS). Nicholai verkar underlig medan Mikhail verkar helt okej. Mikhail
  är dock svårt skadad. Jill undersöker el stationen och hittar en fuse
  (säkring) som hon vet att hon kommer ha använding av för att starta
  tåget.
  
  Hon hittar även mer och kraftigare ammo till sin granat kastare och
  sitt hagelgevär. När hon sedan stöter på Nemesis igen lägger han sig
  ner nästan direkt. Jill hittar lite olja vid en bensin mack och lite
  kablar i ett garage. Hon springer sedan och fixar iordning tåget.
  
  På hennes väg tillbaka ser hon hur Nicholai skjuter någon och hur han
  sedan blir attackerad av zombier. Med Nicholai död åker hon med Carlos
  och Mikhail ut ur staden.
  
  Nemesis kommer tillbaka så Mikhail tar en hand granat och spränger både
  sig själv och Nemesis ut ur tåget. Tåget krashar vid ett klock torn och
  Carlos och Jill försöker nu signalera till helikopten genom att ringa
  i klockan i tornets topp.
  
  Jill hittar nycklarna utan några större problem och ringer i klockan.
  När helikoptern sedan kommer finns Nemesis i närheten och använder
  sig av sin egen raket kastare för att skjuta ner helikoptern. Strax
  efter att Nemesis skjutit ner helikoptern förstör Carlos, Nemesis'
  raket kastare.
  
  Nemesis infekterar sedan Jill med viruset. Nu ger Jill allt vad hon
  har för att ta död på Nemesis och när hon till slut lyckas blir hon
  medvetslös...
  
  ===============
  RESIDENT EVIL 2
  ===============
  SEPTEMBER 29, 1998
  
  Under tiden som Jill ligger medvetslös åker Claire Redfield, Chris
  Redfields syster in till staden för att hitta honom. Leon Kennedy
  åker in till staden för sin första dag på jobbet. Leon och Claire
  springer in i massor med zombier och Leon försöker skjuta dem till
  ingen nytta. Claire försöker rymma från alla zombies på ett fik och
  det är då hon stöter på Leon.
  
  Dem jobbar tillsammans för att få tag på ett polis fordon. Claire
  får även tag på ett vapen. Plötsligt blir deras fordon rammat av
  en zombie i en lastbil. Eftersom RPD huset är i närheten bestämmer
  dom sig för att mötas där.
  
  (Notering: När Jill var i RPD huset dagen innan var halva stället
  blockerat. Det är det inte längre eftersom zombierna har tagit sig
  igenom barrikaderna.)
  
  Leon och Claire tar olika vägar till RPD huset. Leon går in via
  den stora porten medan Claire går in bakvägen. Leon hittar en
  skadad polis som hjälper honom låsa upp lite dörrar.
  
  Under tiden som Claire går omkring släpper Umbrella ner en Tyrant
  i RPD huset av någon okänd anledning. Claire ser Tyrant och ger
  honom namnet Mr. X. Hon rymmer från monstret.
  
  Dem möts till slut i S.T.A.R.S kontor. Leon hittar ett hagelgevär och
  Claire en granat kastare här inne. Leon och Claire bestämmer sig för
  att hitta några överlevande så att dem kan få tag på mer vapen för
  att överleva på gatorna.
  
  Claire springer in i en 12 årig flicka vid namn Sherry Birkin, dotter
  till William Birkin som nu förvandlats till ett monster. Leon springer
  in i Ada Wong, en kvinna som letar efter sin pojkvän John. Claire och
  Sherry måste träffa RPD chefen Brian Irons. När dem träffar honom
  ligger borgmästarens dotter på hans skrivbord och Irons säger att
  hon dog av ett zombie bett, men det ser ut som ett kul hål.
  
  Ada och Leon möter Ben Burtolucci som verkar veta något om John, men
  han vägrar samarbeta. Ben säger till Ada och Leon att sticka därifrån
  genom kloakerna, och det är precis vad dem försöker med. Ada klättrar
  in på en plats som Leon inte kan ta sig till och där inne hittar hon
  en nyckel som låser upp lite fler dörrar i RPD byggnaden. Hon ger
  nyckeln vidare till Leon under tiden som hon försöker hitta en väg
  tillbaka.
  
  Leon bestämmer sig för att söka igenom resten av RPD huset på egen
  hand. Han kontaktar även Claire över radio och berättar hur allt
  ligger till.
  
  Claire och Sherry hittar en plats under RPD byggnaden och då hör
  Sherry sin pappa skrika. Sherry springer in på en plats som inte
  Claire kan ta sig till. Sherry är nu på i stort sett samma plats
  som Ada var på, så hon hittar bara Acid rounds till Claire's
  granat kastare. Hon bestämmer sig för att försöka ta sig tillbaka
  till Claire genom att gå en annan väg än den hon kom in genom.
  
  Leon undersöker resten av RPD och hittar fyra schack pluggar som
  kan fungera till en av dörrarna nere vid cellerna. När han tar
  sig ner hör han hur Ben skriker...
  
  När Claire fortsätter utforska RPD stöter hon ihop med Mr. X 3 gånger.
  Hon lyckas undvika honom åter igen och hittar till slut en nyckel
  till Chief Iron's kontor.
  
  Hon hittar Sherry inne på kontoret och med hjälp av nyckeln upptäcker
  hon att chefen har en hemlig håla. Hon förklarar även för Sherry att
  hennes pappa, William, skapade G-Viruset. Irons försöker hur som
  helst skjuta Claire, men precis innan han lyckas attackerar William
  Birkin honom och delar honom på mitten. Claire klättrar ner för en
  stege för att konfrontera William.
  
  Leon springer tillbaka till Ben.
  
  William Birkin, monstret, implementerade en parasit i Ben. Parasiten
  hoppar ur Ben's kropp, och delar den i samma vända. Leon kontaktar
  Sherry och Claire och säger åt dom att ta kloakerna ut där ifrån.
  
  Leon ser den växande parasiten och använder sin Magnum för att
  ta kål på denna G-Imago.
  
  Tidigare hittade även Claire en Submachine Gun och den och hennes
  granat kastare är oerhört starka mot William. William ramlar ner i
  ett hål och efter att ha blivit kontaktade av Leon tar sig Claire och
  Sherry ner i kloakerna.
  
  Leon och Ada hittar äntligen ut ur kloakerna, men när dem åker ner för
  en hiss kommer en kvinna i labb kläder fram och skjuter Leon. Leon
  svimmar och Ada springer efter kvinnan...
  
  Sherry och Claire ser Mr. X fortsätta hans sökande så dem springer
  undan. När dom väl tar sig ner i kloakerna ramlar Sherry ner för ett
  stup och när Claire springer iväg för att leta efter henne träffar
  hon Leon igen som nyss vaknat upp från skott skadan. Leon säger till
  Claire att springa och leta efter Ada och Sherry så Claire springer
  iväg och lämnar Leon så att han får vila.
  
  Ada får fatt på skytten och står och pratar med henne. Hon får då reda
  på att hon heter Annette Birkin och är William Birkin's fru och Sherrys
  mamma. Annette berättar även hur Umbrella stal viruset. Ada knuffar
  sedan ner Annette för ett stup när hon berättar att Ada's pojkvän John
  är död.
  
  Under tiden som Ada letar efter Leon springer hon ner i ett hål och
  får syn på en jättelik alligator. Claire hittar Annette och berättar
  för henne att Sherry är nere i kloakerna. Annette berättar för Claire
  att Sherry har G-Virus någonstans på kroppen, men hon hinner aldrig
  berätta var eftersom hon svimmar.
  
  Leon vaknar igen. Han bestämmer sig för att leda efter dem andra.
  Han hittar till slut Ada, som har blivit attackerad av en alligator.
  Leon rullar då ut en stor tub med explosive gas i munnen på
  alligatorn innan han lossar av ett skott. Alligatorn exploderar
  och Ada berättar att John är död. Ada sätter även bandage över
  Leon's så innan dom tar nåt tågliknande över staden.
  
  Claire hittar till slut Sherry och frågar henne om hon har något
  G-Virus, men hon säger sig inte vet någonting om det. Samtidigt
  attackerar William Birkin Leon och Ada när dom sitter på tåget. Dom
  lyckas dock rymma från honom.
  
  Claire och Sherry lyckas inte hitta Leon och Ada utan bestämmer sig
  istället för att åka med samma tåg som Leon och Ada tidigare åkte
  med. Ada och Leon åker med en hiss neråt när dom blir attackerade
  av Birkin. Birkin skadar Ada men Leon lyckas stoppa honom med
  hjälp av sina vapen.
  
  Claire och Sherry kallar senare på samma hiss men Mr. X avbryter
  mitt under återkallningen. Claire använder sig dock av sina vapen
  och skadar Mr. X. Strax efteråt tar Claire och Sherry hissen neråt.
  
  Birkin, som precis vaknat från sin mutations sömn, muterar ännu
  mer.
  
  Väl nere i labbet bestämmer sig Leon för att hela Ada så därför
  beger han sig ut för att leta reda på nånting som kan rädda henne.
  
  Claire tappar bort Sherry igen på grund av att strömmen försvinner
  i hissen. Claire springer senare in i Annette som ser hur Sherry blir
  förföljd av Mr. X på en tv skärm. Hon berättar då för Claire att Sherry
  har G-Viruset i hennes medaljong. Annette springer iväg, och träffar
  Leon.
  
  Leon träffar Annette Birkin och precis när hon ska skjuta Leon
  attackerar Birkin henne. Annette tappar något som kallas för
  G-Sample som Leon plockar upp och beger sig därifrån. Leon träffar
  nu Ada som hotar honom...
  
  Uppenbarligen arbetade Ada på något företag som ville ha tag på G-
  Viruset. Ada ramlar ner för ett stup tack vare Annette och Leon
  kastar rasande ut G-Sample över räcket. Eftersom labbets själv
  förstörelse system startats måste Leon ta sig ut riktigt fort.
  
  Claire springer till platsen där Mr. X och Sherry är. Claire tar
  Sherry's medaljong och kastar ner den i ett lava bad. Mr. X dyker
  efter medaljongen...
  
  Leon tar sig till utrymnings hissen och då kommer William tillbaka.
  Leon ger honom vad han tål samtidigt som Claire och Sherry träffar
  Annette som ligger skadad i närheten av platsen där Ada ramlade ner.
  Precis innan Annette blir medvetslös ger hon en nyckel till Claire
  och Sherry.
  
  Claire och Sherry använder en hiss för att ta sig till tåget. När
  Claire startar tåget kommer en brinnande Mr. X tillbaka. Claire's
  vapen tar ingen skada på monstret utan slöar bara ner honom. Claire
  är säker på att hon ska dö, när plötsligt Ada kastar ner en raket
  kastare till Claire för att rädda henne. Ada springer sedan in i
  mörkret igen...
  
  Claire spränger Mr. X i bitar och beger sig in i tåget igen. När hon
  väl startar tåget kommer Leon in. Labbet exploderar strax efteråt men
  Claire och dem andra hör en duns från den bakre vagnen. Birkin har
  kommit tillbaka från striden med Leon. Claire beger sig bak i tåget
  och gör allt för att stoppa honom, men inget verkar fungera.
  
  Plötsligt startar tågets själv förstörings process, men Sherry lyckas
  med Claire's hjälp att stoppa tåget. Claire, Leon och Sherry hoppar
  av tåget och springer mot öppningen. Plötsligt hör dom hur tåget
  exploderar och Birkin dö...
  
  SEPTEMBER 30, 1998
  
  Utanför grottan står Leon, Claire och Sherry och pratar. Claire
  berättar att hon tänker åka tll Europa för att hitta sin bror Chris.
  Strax efter det att Claire stuckit blir Leon och Sherry fångade av
  en okänd organisation.
  
  [Under tiden, nere i kloakerna mellan Umbrella labbet och polis
  stationen vaknar Hunk, mannen som tidigare sköt William Birkin.
  Han verkar ha fått tag på G-Virus och kallar på sina män. Han blir
  tillsagd att ta sig till taket av RPD byggnaden för att bli upphämtad.]
  
  [Han springer upp till RPD och dödar allt som kommer honom nära. På
  andra våningen i RPD huset möter han Mr. X som han lyckas undvika.
  I korridoren precis innan taket stöter han på ännu en Mr. X men lyckas
  få kål på honom med sin sista ammo. Hunk tar sig upp till helikoptern
  och blir upplockad.]
  
  [Efter att Hunk åkt från staden gratulerar hans kamrater honom för
  att ha klarat av ännu ett jobb. Hunk är känd som Mr. Death och har
  överlevt ännu en gång...]
  
  ===============================
  RESIDENT EVIL 3: NEMESIS: DEL 2
  ===============================
  OCTOBER 1, 1998
  
  Under tiden är Jill infekterad av viruset vid klock tornet. Carlos
  bestämmer sig för att hitta ett botemedel i sjukhuset i Raccoon City,
  som ligger bakom klock tornet. Väl där upptäcker Carlos att Nicholai
  lever och att han jobbar för Umbrella. Nicholai skjuter UBCS medlemmen
  Tyrell Patrick. Carlos lyckas undvika Nicholai och får även tag på
  Jill's botemedel.
  
  Väl tillbaka i klock tornet ger Carlos Jill botemedlet för T-Viruset
  och Jill lyckas till slut bli frisk. Carlos springer sedan iväg för
  att slutföra nåt konstigt uppdrag. Jill försöker ta sig ifrån klock
  tornet när Nemesis kommer tillbaka, men Jill lyckas ta hand om honom
  återigen.
  
  Under hennes väg tillbaka genom Raccoon Park möter hon Nicholai och
  får reda på hans motiv. Hon blir även tvungen att slåss mot en stor
  mask i parken. Efter striden hittar hon den sista platsen i Raccoon
  City som är värd att undersöka.
  
  Hon tar sig vidare och lyckas starta en hel fabrik igen och upptäcker
  att hon står i en sop mosare full med gifter. Efter att hon dumpat
  Nemesis i sop kompakteraren efter en het strid träffar hon Carlos igen
  som berättar att staden kommer bli bombad.
  
  Jill ser hur Nicholai rymmer i en helikopter och blir återigen
  attackerad av Nemesis som hon tar kål på för sista gången.
  
  Nicholai stal deras helikopter och allt verkar vara slut när Carlos
  upptäcker att en helikopter är ute och letar efter Jill. Carlos skjuter
  upp signal raketer...
  
  Barry Burton räddar plötsligt Jill och Carlos precis innan Raccoon
  City blir bombat. Jill och Carlos har lyckats rymma, tack var Barry
  Burton...
  
  Efter bombningen står nyheterna på i en okänd stad. Den fastställda
  dödsiffran i Raccoon City är 100 000. Med det här i bakhuvudet hoppas
  Jill Valentine att hon hittar Chris Redfield och att dem tillsammans
  kan stoppa Umbrella.
  
  ---
  
  Leon S. Kennedy följer händelsen och får plötsligt ett konstigt
  erbjudande av dem som fångade honom. Utan att veta vilka som fångat
  honom gör han sitt val...
  
  Sherry Birkin blir också utfrågad av kidnapparna och hon berättar då
  att båda hennes föräldrar är döda. Hon berättar även om Claire och
  säger att hon kommer att komma tillbaka...
  
  Efter att ha räddat Jill och Carlos gör sig Barry Burton, i sitt nya
  hem redo för att lämna sin familj och ge sig ut med sina kamrater för
  att förstöra Umbrella...
  
  Ada Wong sitter hemma och ser över sitt sår efter striden med William
  Birkin. Uppenbarligen har hon ändrat sitt namn, men hon tycker inte
  om det. Oturligt nog har hon ännu ett uppdrag att fullfölja för HCF...
  
  I en restaurang någonstans sitter Chris Redfield och skriver ett brev
  till Claire, hans syster. Han ser då en kvinna i ungefär samma ålder
  som Claire...
  
  ===========================
  RESIDENT EVIL: GUN SURVIVOR
  ===========================
  NOVEMBER 1998
  
  På en isolerad ö i atlanten smyger sig Ark Thompson in i en Umbrella
  kontrollerad stad. Han skickades av Leon S. Kennedy för att kolla upp
  basen och dess chef, Vincent. När Ark tar sig till basen slåss han mot
  Vincent som gjort sig redo på att bli sparkad från Umbrella och som
  därför spridit ut T-Viruset över hela ön, kallad Sheena Island.
  
  Ark Thompson förlorar sitt minne och ön har plötsligt blivit lika
  zombiefierad som Raccoon City. Ark's enda skydd är hans pistol och
  efter ett telefon samtal med Andy Holland tror Ark att det är han
  själv som är Vincent. Ark beger sig genom staden och upptäcker hemlig-
  heter om Umbrella och om hur dem skapar Tyrants. Mr. X som Claire
  träffade på i Raccoon City jagar Ark runt ön.
  
  Ark, som fortfarande tror att han är Vincent, springer in i Lott och
  Lily Klein. Dem hjälper varandra och samtidigt skickar Umbrella in
  ett "Städar" team för att sopa allting under mattan. Ark och dem
  andra upptäcker slutligen att en mass produktion av Mr. X hölls på
  ön.
  
  Ark, Lott och Lily träffar på en ny typ av Tyrant som liknar den som
  Chris Redfield såg på Spencer Estate. Dem tar kål på honom och lyckas
  rymma precis innan Vincent, "Städar" teamet och Andy Holland blir
  dödade i en explosion.
  
  En månad efter Sheena Island incidenten och tre månader efter Raccoon
  City incidenten beger sig Claire Redfield till Europa för att hitta
  Chris. Hon blir slutligen fångad för att ha sprungit runt i Umrella's
  labb i Paris. Hon blir iväg skickad till en ö i närheten av Antarctica
  där Resident Evil: Code Veronica (X) börjar...
  
  ==============================
  RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
  ==============================
  
  Här kommer en detaljerad förklaring av storyn i RE: CV. Den kommer
  förklara allt om Ashford familjen, Albert Wesker's planer och lite
  om Steve Burnside. Till skillnad från RE2 och RE3 lämnar RE: CV
  mycket oförklarat.
  
  RE: CV(X) startar 17:e December 1998 i Paris när Claire hittar
  ledtrådar om vart Chris, hennes bror kan befinna sig. Det har gått
  två och en halv månad sen Claire och hennes nya partner Leon rymde
  från Raccoon City bara en dag innan det blev bombat.
  
  Claire och Leon åkte till Paris, igen för att hitta mer ledtrådar
  om Chris Redfield. När dem inte lyckas kontakta Chris partners, Jill
  Barry och Rebecca, bestämmer sig Claire och Leon för att invadera
  Umbrella's labb i Paris. Leon och Claire blir separerade på grund av
  att några vakter får syn på dem.
  
  Leon lyckas rymma under attacken, men Claire lyckas inte lika bra.
  Plötsligt kommer en helikopter med en Gatling Gun och börjar skjuta
  mot Claire. (I Beta Versionen av spelet var det Jill's fiende från
  RE3 (Nicholai) som körde helikoptern.) Vakterna jagar fortfarande
  Claire men lyckas ta sig in i en ny korridor när helikoptern dödar
  vakterna som jagar henne.
  
  Claire springer ner genom korridoren och lyckas precis undvika
  helikopterns vapen. Hon hamnar på labbets tak och lyckas plocka
  vakterna där. Plötsligt ser hon hur någon siktar på henne med pistol.
  Claire är nu fångad.
  
  Tio dagar senare blir hon skickad till en isolerad Umbrella Bas kallad
  Rockfort Island. Efter det att hon fått veta id nummer är det någon
  som slår henne i huvudet med en gevärs kolt. Tiden går och Claire
  vaknar upp av en explosion. Hon verkar vara i en cell under jorden.
  Hon hör pistol skott och människor skrika. Bara några minuter senare
  tystnar allt...
  
  Dörren till cellen öppnas och en flåsande man kommer in. På nåt sätt
  lyckades vakterna missa Claire's tändare så hon tänder den och får
  syn på mannen som fångade henne i Paris. Mannen friar Claire och
  sätter sig ner eftersom han blivit skadad i kaoset där uppe.
  
  Claire får veta att han behöver Hemostat och när hon tittar på listan
  ser hon att han heter Rodrigo Juan Raval. Claire plockar upp en kniv
  i närheten och lämnar sedan rummet. Slutligen går hon upp för en
  trappa och hamnar på en kyrkogård.
  
  När Claire går vidare på kyrkogården explorderar en lastbil och en
  brinnande man går mot Claire. Mannen är en zombie och det verkar som
  explosionen var på grund av en läcka i närheten. Claire lyckas till
  slut undvika zombierna.
  
  Claire tar sig vidare ut mot själva centrumet i fängelset när hon
  plötsligt blir attackerad av ett hög hastighets vapen. Claire ser
  en pistol och lyckas få bort skytten från vapnet. Steve Burnside,
  som också varit fånge på ön ser till slut Claire och tackar henne
  för att inte vara en zombie. Efter att oartigt introducerat sig
  själv springer Steve iväg mot öns sagda flygplats.
  
  Claire tittar vidare i fängelset som nu kryllar av zombies. När
  Claire tar sig vidare och lyckas ta sig in på förbjudna platser
  träffar hon Steve igen som kollar upp Chris Redfield på en dator.
  Steve ber Claire säga till Chris att komma och rädda dem. Claire
  sätter sig vid datorn och skickar iväg ett e-mail till Leon S.
  Kennedy eftersom hon vet att hon inte kan skicka ett direkt till
  Chris. Hon ger Leon koordinaterna och strax efteråt springer Steve
  sur därifrån.
  
  [Chris Redfield som nu är någonstans på jorden får ett e-mail från
  Leon och får då även veta att Claire blivit fångad av Umbrella...]
  
  Efter att ha hittat rätt nycklar smiter Claire ut genom fängelset
  stora port, där hon mötte Steve. Efter att ha hittat vägen upp för
  en klippa ser hon ett stort militärt tränings läger. Hon undersöker
  platsen men låsta dörrar och liknande sätter stopp för hennes
  utforskande.
  
  Hur som helst lyckas hon få tag i en Bow Gun. Hon ser även en man
  bli slaktad av en gul zombie i ett låst labb. Claire får syn på en
  bild där inne som hon memoriserar.
  
  Claire bestämmer sig för att försöka hitta nyckel korten till dörrarna
  någon annanstans på ön och lämnar därför tränings lägret och hittar
  till ett stort palats.
  
  Hon tar sig in i palatset och letar efter nyckel korten. Hon hittar
  några låsta dörrar och en av dem är olik dem andra. Den måste låsas
  upp med hjälp av två speciella pistoler. Claire tittar runt på första
  våningen och efter att ha sett en konstig film med två tvillingar, en
  pojke och en flicka, lyckas hon få tag på vapnen hon letat efter.
  
  När Claire väl plockar upp pistolerna stängs rummet och värmen stiger.
  Hon sätter tillbaka dem och bestämmer sig för att lämna palatset. Men
  när hon är på väg ut, hör hon hur Steve skriker. Hon springer tillbaka
  till Luger fällan och ser hur Steve blivit fångad i den.
  
  Hon lyckas rädda Steve och han har med sig vapnen Claire behöver för
  att ta sig igenom dörren. Han erbjuder sig att byta bort sina nyfunna
  Lugers för två hel automatiska vapen. Men Claire's tre pistoler och
  hennes Bow Gun räcker inte för att Steve ska ge ifrån sig sina Lugers.
  
  När Claire gör sig redo för att lämna palatset träffar hon Alfred
  Ashford, ägaren till palatset som säger att Claire har attackerat
  ön. Alfred försöker därför skjuta Claire med ett Sniper Rifle men
  Claire lyckas ta sig undan.
  
  Alfred säger även att hans farfar grundade Umbrella. Alfred sticker
  iväg efter att ha hotat Claire till livet. Men utan att ha blivit
  alltför skrämd av Alfred's hot beger hon sig vidare för att hitta
  nyckelkorten.
  
  Claire får syn på en ubåt i närheten av palatset och tar sig in i
  den. När hon rör vid spakarna börjar ubåten gå under ytan. Snart
  stannar ubåten igen och Claire går ut för att se var hon hamnat.
  Hon upptäcker att hon hamnat i en undervattens flygplats.
  
  Claire utforskar platsen och hittar ett flygplan som hon kan använda
  för att ta sig ut, men oturligt nog behöver hon tre special nycklar
  för att aktivera planet. Hon utforskar ytterligare och hittar en ny
  låst dörr. Hon bestämmer sig för att kolla igenom sina kartor för att
  se vad som finns bakom dörren och upptäcker att en stor hiss verkar
  finnas bakom den. Hon jämför hissen med den trasiga hissen i militär
  centret och gissar på att det är samma hiss.
  
  Till hennes förvåning, hittar Claire ett nyckel kort som hon behöver
  för att ta sig igenom några låsta dörren i militär tränings centret.
  Claire tar ubåten tillbaka till palatset och när hon springer mot
  militär centret upptäcker hon ett lite mindre, privat hus bakom
  palatset.
  
  Snart tar sig Claire ända fram och ute på en stor öppen plats blir hon
  attackerad av en stor mask. Precis som den, nu döda alligatorn hon
  träffade på i kloakerna i Raccoon city, är den här saken stor, men inte
  alltför smart. Hur som helst lyckas Claire rymma från saken och tar sig
  in i en av byggnaderna.
  
  Claire tar sig igenom de låsta dörrarna och i ett rum lite längre in
  blir hon överraskad av Alfred, men tack vara hans dåliga sikte, lyckas
  Claire jaga Alfred längre in i byggnaden. I ett medicin rum hittar
  Claire Hemostat som hon behöver för att hjälpa Rodrigo.
  
  Claire beger sig mot fängelset men upptäcker då att Alfred sänkt undan
  en port som varit i vägen förut. Claire springer in och blir attackerad
  av den gula zombien som tidigare dödade forskaren. Hon lyckas dock ta
  kål på den med hjälp av hennes pistoler.
  
  När hon fortsätter blir hon attackerad av ännu en zombie men Steve
  lyckas rädda henne med Luger pistolerna. Claire byter bort sin Sub
  Machine Gun som hon hittade för en liten stund sen mot Luger pistolerna
  vilket gör att hon nu kan ta sig in genom dörren.
  
  Alfred sänker plötsligt ner dem i byggnadens källare och Steve springer
  i förväg med sina nya vapen och plockar ner ett stort antal zombier
  åt henne. Claire lyckas ta sig ikapp Steve och hon frågar då ut honom
  om hans familj. Steve springer då iväg.
  
  Hon lyckas återigen komma ikapp Steve på en balkong, och plötsligt
  ramlar dem igenom. Strax efter det att dem landat reser sig en zombie
  och går sakta mot Claire. Steve tvekar med att skjuta den men precis
  när zombien är på väg att ta sig en tugga av Claire tömmer Steve sitt
  magasin i monstret under tiden som han skriker, "father!!!". Efter det
  att zombien dör, börjar Steve gråta.
  
  Steve berättar för Claire att hans pappa skaffade information om
  Umbrella och sedan sålde den vidare. Oturligt nog blev Steve och hans
  familj på komna och hans mor mördades. Steve berättar även att han
  hatar sin far för allt det här. Claire lämnar Steve med sin far i fred.
  Uppenbarligen hade Steve nyss skjutit sin egen far.
  
  Claire hittar Alfred's smycke i ett rum i byggnaden och använder då det
  på en liten låda hon hittat tidigare. Hon hittar det sista nyckel
  kortet som behövs för att utforska byggnaden, hon hittar även en nyckel
  till flygplanet.
  
  Claire hittar även vägen in till labbet där forskaren blev mördad av
  den gula zombien. Claire ser även bilden som hon låg märke till
  tidigare. Hon lägger märke till något mer på bilden och sätter upp den
  på väggen där hon hittade Eagle Plate. När ska gå ut rymmer några
  Albinoids från labbet men Claire lyckas ta sig ut precis innan dörrarna
  till labbet blir låsta.
  
  En vägg höjs upp i rummet där hon satte bilden och där hittar hon en
  nyckel som är guld färgad. Claire lägger märke till att det är en av
  nycklarna som behövs för att låsa upp en dörr i palatset.
  
  Claire springer mot palatset och när hon kommer fram öppnar hon dörren
  och hamnar i ett rum fullt med tavlor på Alfred's förfäder. Efter att
  ha pillat runt på tavlorna hittar hon till slut en konstig modell
  av en drottning myra.
  
  Claire springer bort till luger dörren och använder sina Lugers för att
  ta sig igenom. Hon hamnar då i ett kontor där hon upptäcker att Alfred
  har en tvilling syster, Alexia, och enligt Alfred's butler har hon
  setts i Alfred's privata hus.
  
  Claire hittar en väg till en bro och snart ser hon det privata huset
  som hon velat utforska för att hitta fler ledtrådar. Hon undersöker
  huset och springer nästan ihop med Alexia Ashford. Hon pratar med sin
  bror om hur dem ska kunna ta kål på Claire och Steve. Strax efteråt
  lämnar dem rummet.
  
  Huset har blivit skadat av öns attack men Claire lyckas hitta nyckeln
  som krävs för att hon ska kunna öppna resten av dörrarna i palatset.
  När Claire springer tillbaka mot palatset hittar hon ännu en Eagle
  Plate. Hon kommer sen ihåg att hon såg en dörr i fängelset som hade
  en bild på en örn.
  
  Efter att ha tittar runt lite springer Claire tillbaka till fängelset.
  Hon går tillbaka till cellen där hon hittar den döende Rodrigo igen.
  Hon lyckas rädda honom med Hemostat och byter bort sin tändare mot hans
  lockpick.
  
  Claire utforskar platsen bakom dörren med örn plattan. Claire hittar då
  en oerhört stark zombie som hon lyckas ta kål på. Claire tar sig sedan
  ner i en hemlig källare.
  
  Väl där nere hittar hon ett not band som passar perfekt i pianot i
  palatset så hon springer mot palatset igen. På vägen blir hon
  attackerad av någon som vi känner igen, men som hon dock aldrig ens
  hört talas om; Albert Wesker. Wesker berättar för Claire att det var
  han som attackerat ön och att han jagar Chris nu. När Claire blir
  attackerad upptäcker hon en av nycklarna hon behöver till flygplanet.
  Wesker berättar för Claire att han kommer använda henne för att få tag
  på Chris.
  
  Wesker hoppar sedan över en vägg efter att hans män har ropat på honom.
  Claire plockar upp nyckeln och springer sen in i palatset. Hon sätter
  in not bandet i pianot och hittar en kung myre modell, precis som
  drottning myre modellen hon hittade tidigare.
  
  När hon tar sig tillbaka till huset upptäcker Claire att myr modellerna
  var nycklar till ett hemligt rum ovanför Alfred's och Alexia's sovrum.
  Claire hittar den sista nyckeln och bestämmer sig för att leta reda på
  Steve och Rodrigo för att sedan sticka därifrån.
  
  Alexia Ashford attackerar Claire på hennes väg ut. Hon har ett sniper
  gevär precis som Alfred. Plötsligt kommer Steve och och skjuter Alexia
  genom dörren. Dörren var en lätt väg mellan sovrummen.
  
  Claire ser Alfred med smink på sig och uppenbarligen har han klätt ut
  sig till sin syster. Claire bestämmer sig för att Alexia bara finns i
  Alfred's hjärna. Alfred springer iväg, gråtande. Han startar även själv
  förstörelse sekvensen.
  
  Claire och Steve springer till palatsets portar, i närheten av platsen
  där Claire blev attackerad av Wesker. Steve leder Claire till
  flygplatsen och Claire sätter in nycklarna till planet. Oturligt nog
  sitter en bro i vägen men Claire bestämmer sig för att flytta på den.
  
  Claire springer upp till kontrollerna och höjer dem. I ett rum som hon
  tidigare inte kunde ta sig in i hittar hon nyckeln till porten som
  blockade hissen.
  
  Claire bestämmer sig för att åka med hissen och sen springa till planet
  genom att åka med ubåten från palatset. Efter att hon lyckats laga
  hissen startar 5 minuters timern för explosionen. När Claire åker med
  hissen upp släpper Alfred ut ett monster...
  
  Claire går ut ur hissen och blir attackerad av den stora masken igen.
  Hon undviker den och springer till palatset.
  
  På vägen dit blir hon fångad av en eld och Tyrant kommer ut genom ett
  staket. Claire använder bazookan hon hittade tidigare för att lyckas
  ta kål på Tyrant. Claire springer ner i ubåten och bort till planet.
  
  Steve lyckas flyga planet bort från den exploderande ön...
  
  Plötsligt rycker planet till och när Claire går bak i planet ser hon
  Tyrant. Claire använder sin bazooka för att försvaga den och använder
  sedan en låda för att kasta ut Tyrant ur planet.
  
  Nere på den exploderande ön springer Alfred in i det fortfarande
  stående militär centret där han flyttar på en stridsmaskin och tar
  sig ner genom en hemlig väg. Han tar hissen ner och tar sig då till
  en hemlig flygplats. Han tar ett av dem två planen och flyger bort från
  ön.
  
  På Claire's plan är det Alfred som nu kontrollerar rutten och ändrar
  den. Steve kan inte ändra den så dem har inget annat val än att åka
  dit planet tar dem. Flera timmar senare försöker Steve kyssa Claire
  när hon sover, men lyckas aldrig. Strax efteråt krashar planet på
  Umbrella basen i Antarctica (ja, det är Antarktis).
  
  Claire och Steve tar sig ur det trasiga planet och utforskar den nya
  platser en och en. Claire hittar en dagbok som berättar om att monstret
  Nosferatu är fänglat någonstans på basen. Det verkar även som att
  Alfred Ashford kastat ut T-Virus i basen för det är zombies överallt.
  När Claire är inne på ett kontor hittar hon ett skåp som går att flytta
  och när hon går in ser hon hur Nosferato sitter fängslad i en stol en
  våning under henne.
  
  Claire kollar vidare och ber sen Steve flytta på en grävmasking med en
  kran. Steve tittar på Claire under tiden och lyckas ställa till med en
  gasläcka. Så snart Claire fixat den kommer Alfred, fortfarande med
  smink och Alexias röst och försöker skjuta Claire men Steve lyckas
  skjuta ner Alfred i ett djupt hål.
  
  Strax efteråt slår sig Nosferatu sig ut från sitt fängelse och springer
  iväg... Claire plockar upp Alfred's sniper gevär och Steve och Claire
  gräver sig ut ur rummet med grävmaskinen. Snart nog tar dem sig till
  helikopter platsen uppe på taket till basen.
  
  Nosferatu attackerar plötsligt Steve så att han faller ihop medvetslös.
  Claire använder sitt nyfunna sniper gevär mot Nosferatu och skjuter
  honom i hans, en gång, mänskliga hjärta för att ta död på honom. Claire
  räddar sedan Steve.
  
  Dem hittar en bil och åker mot en Australian (Australisk) bas. Under
  tiden släpper Alfred ut sin syster från sin sömn. Alfred säger till
  henne att döda Claire precis innan han dör från blod förlust.
  
  Alexia använder sin hjärna för att attackera Claire och Steve's bil.
  Bilen välter och börjar brinna, överlevde Claire och Steve?
  
  Under tiden anländer Chris Redfield till Rockfort Island. Leon lyckades
  kontakta honom. Chris klättra upp för en klipp vägg och hamnar i en
  grotta. Väl där träffar han Rodrigo som berättar att Claire och Steve
  har lämnat ön. Strax efteråt äter den stora masken som attackerade
  Claire tidigare upp Rodrigo.
  
  Chris tar sig ur grottan och hittar en Submachine gun som han använder
  för att ta kål på den. Masken spottar ut Rodrigo och försvinner sedan.
  Rodrigo dör dock strax efter det att han gett tändaren till Chris.
  Chris hittar sedan vägen till militär centret Claire var på tidigare.
  
  Chris utforskar platsen och hittar snart Alfred's hemliga flygplats.
  Chris behöver dock en halberd som fanns på alla eagle plates som Claire
  hittade tidigare.
  
  Chris hittar ett kontroll rum och ser Alexia Ashford sjunga på en stor
  skärm. Ner på flygplatsen som Claire och Steve åkte iväg ifrån, står
  Wesker och njuter av att Chris äntligen tagit sig till ön och skickar
  några Hunters efter honom.
  
  Chris hittar till slut den eagle plate som Claire tidigare använde för
  att öppna en låda. Men oturligt nog ramlar den ner i kloakerna tack
  vare hålet som blev på grund av explosionen tidigare. Han hittar vägen
  till labbet tack var ett hål i en vägg.
  
  Chris hittar den dörr, utan dörr knopp som Claire aldrig utforskade.
  Chris bestämmer sig då för att hitta en dörr knopp nere i källaren.
  Väl där utforskar han labbet som T-Viruset läckte ut från.
  
  Han hittar även en kemikalie som han behöver för att få tag på vapnet
  som sitter på hans eagle plate. Kemikalien kallas Clement E och
  kombineras den med Clement A kan den smälta ämnet på en eagle plate.
  
  Chris hittar knoppen och blir sedan scannad av en scanner i taket.
  Sekunder senare kommer Hunters och attackerar honom, men han lyckas
  sänka dem med hjälp av sitt hagelgevär. Chris ser fler scanners när
  han springer tillbaka till dörren utan knopp.
  
  Han lyckas undvika dem och hamnar till slut på den andra sidan av den
  trasiga balkongen som Steve och Claire föll igenom precis innan Steve
  dödade sin far. Chris hittar en liten stridsvagns modell. Han sätter
  in modellen i ett liten hål i ett rum på första våningen och då flyttas
  tavlorna i rummet. Han kan dock inte få tag på objekten där bakom ännu
  utan bestämmer sig för att springa vidare.
  
  På väg därifrån träffar Chris Albert Wesker som attackerar honom.
  Wesker berättar att Claire och Steve åkt till antarktis basen och att
  de inte kommer leva mycket längre eftersom Alexia är där. Plötsligt
  kommer Alexia fram på en skärm och skrattar. Chris slår till Wesker
  och då tappar han sina sol glasögon. Då upptäcker Chris att Wesker har
  gula ögon, strax efteråt springer Wesker därifrån och en gul zombie
  attackerar Chris. Chris lyckas döda den med hjälp av sin submachine
  gun.
  
  Efter att Chris hittat själva main platsen tack vare nyckeln, ser Chris
  att han inte kan ta sig in i palatset tack vare allt skräp som ligger
  ivägen.
  
  Alternativt tar Chris hissen ner till flygplatsen där han hittar de tre
  nycklarna Claire använde tidigare. Han plockar upp dem och försöker
  sedan ta ubåten han såg på kartan tidigare.
  
  På något sätt har ubåten dock lyckats docka vid palatset, vilket gör
  det omöjligt att ta sig till palatset. Chris tar tillbaka nycklarna
  till militär centret och Alfred's diorama rum. Han sätter i nycklarna
  och hittar nu en hemlig stege.
  
  Chris följer en tunnel och hittar snart en låst dörr. Men i närheten
  ser Chris Alfred's privata pool och i där ligger en Eagle Plate. Det
  finns även ett monster i poolen.
  
  Det är monstret som Claire tidigare släppte ut från labbet. Chris
  använder sitt hagelgevär för att ta död på det elektriska monstret och
  hoppar sedan ner och plockar upp sin Eagle Plate. Men bara Clement E
  klarar inte av att ta bort lösningen runt vapnet.
  
  Chris letar sig tillbaka till källar delen där Steve sköt som galen.
  Explosionen tidigare skapade en gas läcka men den fixas lätt med
  en spak. Chris hittar till slut Clement A och kombinerar den med
  Clement E och använder den sedan på sin Eagle Plate. Kombinationen
  får hans Eagle Plate att lösas upp och nu har han den Halberd som
  han behöver för att ta sig in till flygplanen.
  
  Chris använder sin Halberd och tar sig in till flygplatsen. Han hoppar
  på det sista planet och flyger till Antarctica basen.
  
  Efter att han lämnar Rockfort Island åker han över havet och när han
  väl tar sig fram till basen kommer en docknings brygga ut och välkomnar
  honom. Det verkar som om Alexia väntat sig Chris.
  
  Väl där letar Chris direkt efter Claire. Det verkar även som om stället
  blivit fyllt med is sedan Claire och Steve försökte rymma så nu kan
  Chris ta sig till nya platser.
  
  På ett ställe som ser ut som Spencer huset hittar Chris till slut
  Claire. Efter att ha räddat henne bestämmer dem sig för att försöka
  hitta Steve. Alexia kommer och hotar dem men Claire och Chris ger sig
  på henne ändå. En stor tentakel kommer plöstligt upp och separerar
  dem.
  
  Claire vaknar upp och ser att Chris' fot och knän är skadade. Chris
  säger till Claire att försöka hitta Steve och plötsligt hör dem Steve
  skrika till. Claire gör som Chris säger och jagar Alexia genom ett par
  dörrar.
  
  Med hjälp av hennes vapen lyckas Claire döda några av Alexia's
  tentakler och ser sedan Steve i ett fängelse efter att ha riskerat
  hennes liv för att få tag på nyckelkortet för att ta sig dit. Det är
  samma rum som Nosferatu satt fängslad i och Steve berättar för Claire
  att Alexia utfört samma experiment på honom som hon tidigare gjort på
  sin far.
  
  Steve börjar plötsligt växa och muterar till ett stort otäckt monster,
  till skillnad från Nosferatu. Han försöker sedan attackera Claire med
  en stor yxa. Claire springer mot utgången och lyckas ta sig under
  precis när grinden går ner, men eftersom dörren blivit låst av Alexia,
  börjar Steve attackera Claire.
  
  Plötsligt kommer en tentakel fram och håller fast Claire men precis när
  Steve ska döda Claire kommer hans mänskliga personlighet tillbaka och
  tar kål på tentakeln istället. Tentakeln sopar till Steve så att han
  flyger in i väggen.
  
  Steve berättar för Claire att han älskar henne och att han inte kan
  hålla sitt löfte om att åka därifrån med henne. Långsamt dör Steve från
  smällen och Claire kramar gråtande om kroppen...
  
  Under tiden som Steve dör säger Wesker till Alexia att komma med honom
  eftersom hon har hennes experiment, T-Veronica viruset i hennes kropp.
  På något sätt lyckades Alexia sticka ifrån Claire och tog sig sedan
  tillbaka till entrén i platsen som liknar Spencer huset. Alexia går ner
  för trapporna och börjar sedan brinna. Hennes kläder faller till marken
  brinnande och hennes halsband ramlar även av vilket Chris, ståendes i
  ett hörn, lägger märke till.
  
  Alexia är nu en grå, otrevlig, galen kvinna. Hon ser ut som en korsning
  mellan en slända och en myra. Wesker gör allt för att försöka fånga
  henne, men hon höjer bara handen och kastar in honom i väggen. Wesker
  förflyttar sig och börjar sedan springa på ena väggen och lyckas slå
  till Alexia. Efter att ha slagit till Alexia lägger Wesker märke till
  Chris som står där med ett av sina vapen laddat. Wesker upptäcker snart
  att han inte klarar av Alexia och lämnar därför resten till Chris.
  
  Chris använder sitt hagelgevär för att döda Alexia och enligt en av
  filerna han hittat tidigare tror han att Alexia's halsband kan hjälpa
  honom att öppna den låsta dörren i trappan. Han plockar upp halsbandet
  och använder det sedan på dörren, det passar perfekt.
  
  Chris tittar vidare i filen och upptäcker att Alexander Ashford blev
  muterad till ett monster tack vare Alfred och Alexia. Chris lämnar
  rummet och åker ner i en hiss. Samtidigt som Chris går ut ur rummet
  ställer sig Alexia upp efter hennes sömn, hon lever fortfarande. Chris
  är nu i ett rum med en gigantisk myr stack.
  
  Chris letar vidare och hittar rummet där Alexia suttit fångad i 15 år
  under tiden som hennes T-Veronica virus fått göra utslag. Han petar
  lite på kontrollerna och ut ur tuben ramlar Alfred Ashford's döda
  kropp. Vid Chris fötter ligger Alfred's Ring. Chris plockar upp ringen
  och letar sedan vidare efter Nosferatu. Han kommer senare på att
  Nosferatu fastnat i isen tack vare Alexia.
  
  I filen skrev Alfred att Alexander Ashford muterat till ett monster.
  Chris tänker att Nosferatu måste ha den sista juvelen för att öppna
  dörren och därför beger han sig till isen där han tidigare såg
  Nosferatu.
  
  Vid Chris' fötter under isen sitter Nosferatu's kropp.
  
  När Chris beger sig mot kontrollerna till en kran blir han attackerad
  av en jätte spindel, inte helt olik den Jill träffade på under Spencer
  huset. Chris lyckas få bort spindeln och hissar sedan upp Nosferatu och
  nu har han hittat den tredje juvelen.
  
  Chris sätter i de två sista juvelerna och dörren öppnas. Där inne
  hittar han ett labb där Alexander Ashford testade T-Veronica viruset.
  Chris hittar även information om att Alfred och Alexia skapats genom
  att lägga in spermier i ett embryo som tillhörde Veronica, deras före-
  gångare.
  
  I närheten finns kopior av sovrummet från Rockfort Island's Private
  Residence. Där hittar Chris en nyckel som låser upp och startar
  själv förstörelse sekvensen men det är också det enda han hittar.
  Han springer tillbaka till labbet och genom den enda dörren han inte
  gått in genom ännu.
  
  Labbet leder till platsen där Steve dog. Oturligt nog är det en låst
  dörr mellan Chris och Claire. Claire berättar för Chris att Steve är
  död och att han ska sätta igång själv förstörelse sekvensen precis
  som det tidigare hänt i Spencer huset, Raccoon City och Rockfort ön.
  Chris springer iväg och gör precis så.
  
  Chris springer till dörren som leder till datorn som kan starta sekven-
  sen. Han använder nyckeln till att låsa upp dörren och går sedan in och
  hittar den rätta datorn.
  
  Efter att ha satt in koden Veronica (Resident Evil CODE: Veronica) tack
  vare en fil han läst kan Claire och Chris till slut träffas igen men
  plötsligt separerar en tentakel dem igen. Alexia har kommit tillbaka...
  
  Chris och Claire ser ett bra vapen att använda sig av i närheten,
  vapnet kallas Linear Launcher. Claire och Chris vrider om nycklarna
  samtidigt, men nu måste den laddas upp. Chris bestämmer sig för att
  hålla Alexia i schack medan Claire springer därifrån.
  
  Alexia lyckas nästan ta kål på Claire, när Chris skjuter Alexia med en
  kula så att hon muterar till ett stort monster. Claire springer mot
  hissen och Chris använder alla sina vapen mot den gigantiska Alexia.
  
  Han använder sitt hagelgevär, sin pistol, sin k-pist och sin granat
  kastare mot Alexia. Han lyckas undvika tentaklerna och parasiterna som
  försöker attackera honom och snart lyckas han få kål på Alexia...
  
  Plötsligt börjar myrorna från myrstacken attackera Alexia.
  
  Alexia skakar bara av dem och har nu fått vingar och flyger. Den stora
  kroppen hon haft tidigare försvann genom golvet och uppenbarligen var
  det bara något slags skydd under tiden som hon växt till sig och fått
  vingar.
  
  Samtidigt blir Liner Launchern färdig laddad och Chris plockar upp den
  och skjuter ett skott rakt in i väggen, han missade. Vapnet är oerhört
  tungt och med Alexia spottandes eld överallt är det svårt för honom
  att få in en träff.
  
  Men Chris lyckas till slut och träffar Alexia rakt i bröstet. Alexia
  skriker och i nästa sekund förvandlas till hon en blöt pöl. Nu är hon
  äntligen död.
  
  Chris kastar sin Linear Launcher och börjar springa eftersom explosio-
  ner har satt igång. När Chris tar sig ner till fängelse cellerna och
  hissen ser han Wesker hålla Claire runt nacken. I närheten är dörren
  öppen till platsen där Steve dog...
  
  Wesker knuffar in Claire genom ett hål i vägggen och Chris jagar Wesker
  genom högar av zombier och kommer i kapp dem vid en ubåts docka. Chris
  och Claire upptäcker att Wesker plockat upp Steve Burnside för att få
  tag på T-Alexia viruset.
  
  Chris och Wesker bestämmer sig för att döda varandra en gång för alla
  och Claire springer då tillbaka till planet. Vid planet står Claire och
  tittar in i hissen och väntar på Chris.
  
  Chris och Wesker slåss och Chris försöker använda ett rör för att skada
  Wesker men det slutar med att Wesker ger Chris stryk i stället. Weskers
  superkrafter är helt enkelt för mycket för Chris och explosionerna
  skakar fortfarande basen.
  
  Chris ser ett ton med stål balkar som hålls upp med rep och han lyckas
  få dem att landa över Wesker.
  
  Synd att de inte gjorde någon verkan.
  
  Wesker ställer sig upp och vacklar till lite och gör sig sen redo att
  döda Chris igen.
  
  Plötsligt kommer en explosion till och skakar hela rummet.
  
  Wesker och Chris blir separerade av massor med eld och lovar att döda
  varandra nästa gång. Wesker står och gapskrattar under tiden som Chris
  springer tillbaka till planet.
  
  När Chris springer tillbaka genom zombie korridoren ser han hur allting
  brinner och är redo att kollapsa. Chris trycker på knappen till hissen
  och duckar för att undvika alla explosioner. Som tur är, är väggarna
  gjorda av sten så att de håller upp tillräckligt länge.
  
  Hissen kommer och Chris åker ner. Otroligt nog håller glaset runt
  hissen enda tills han kommer ner då en stor explosion spränger rutorna
  till hissen och Chris blir kastad ända ut till planet. Chris landar
  på mage men tar sig snart upp och hoppar in i planet.
  
  Chris styr planet och flyger bort från basen i sista stund.
  
  Claire och Chris är glada att få se varandra igen.
  
  Dem ber om ursäkt för att ha lämnat varandra och bestämmer sig sedan
  för att få bort Umbrella för alltid.
  
  Långt borta exploderar Umbrella's Ashford Antarctica bas och hela
  byggnaden flyger i luften när dem flyger iväg.
  
  4. F R Å G O R O C H S V A R
  
  Skicka gärna era frågor till jimmys@gamecuberules.com
  
  5. T A C K T I L L
  
  CVXFREAK - För hans engelska RE3 guide som gjorde den här möjlig.
  GameFAQs - För att de postar mina FAQs.
  Dig - För att du läser den här FAQen.
  
  6. A N D R A F A Q S
  
  http://www.gamefaqs.com/features/recognition/21873.html
  
                 COPYRIGHT (C) 2003 JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
              ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
    ___________               __    __               ________
    /____ ____/\              / \   / /\              /    /\
    \___/ /\___\/  -TerraNigmA-      / /\ \  / / /__            / ___  / /
     / / /____  _ ___  _ ___  _____. / / /\ \ / / //_/\           /    / /
     / / // _ /\ / '__/\ / '__/\ /  /\ / / / / // / /_\_\/______. .__ _____  / ____ / /
    / / // __/ // /\__\// /\__\// _ / // / / / // / // /\ /   /\ / __'__ /\ / /\__/ / /
    / / // /__\// / /  / / /  /  / // / / / // / // / // - / // /\_\_/ / // / / / / /
   /_/ //___/\ /_/ /  /_/ /  /___._\//_/ / \___/ //_/ //___ / //_/ / /_/ //_/ / /_/ /
   \_\/ \___\/ \_\/  \_\/  \___\__\\_\/  \__\/ \_\/ \__/ / / \_\/  \_\/ \_\/ \_\/
                             ______/ / /
                            /_______/ /
                            \_______\/
  

  View in: