Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Devil May Cry
Devil May Cry
DOA2: Hardcore
DOA2: Hardcore