hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by PHenriksson

  Version: 1.0 | Updated: 04/30/02 | Search Guide | Bookmark Guide

  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
            Deep in Carribean...
  
                 ...The island of Mêlée...
  
  
               T H E  S E C R E T  O F           
     ____    _____ _____  ___ _  _  __ ____ __  __     
     \  \   /  | / _ \ |  \| | | |_/ / | __| \ \ / /     
     |  \  /   | | |_| | | |\ \ | | _ \ | |=  \ \/ /     
     |   \ / /| | \_____/ |_| \ | |_| \_\ | ¯|  | |      
     | |\ \/ / | |       \_|     ¯¯¯¯  | |      
     | | \  / | | ____ ____ ___         _\_| _ ____
     | | \ /  | | \ | / ___\ \ |     /\   | \ | | |  \ 
     | |  \/  | | | | | \__ | |    / \  | \ | | | |\ \ 
     | |     \/  | | \___ \ | |    //_\ \  | | \| | | | \ \
     | |        | | |\_/ | | |__/| / ___ \ | |\  | | | | |
     \/        | | \____/ |_____| /_/  \__\ |_| \__| | |__/ / 
              | |                  |_____/
              | |                      
               \/                       
                TM & (c) 1990 LucasArts Entertainment Company.
                     All Rights Reserved.
                   
                    
        T H E  S W E D I S H  F A Q / W A L K T H R O U G H
  
       D E N  S V E N S K A  F A Q / W A L K T H R O U G H E N 
  
          *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*      
          *=*=   FAQ/Walkthrough version 1.0   =*=*      
          *=*=     PC (MS DOS)-versionen     =*=*      
          *=*=                    =*=*      
          *=*=      Peter Henriksson      =*=*      
          *=*=    peter.henriksson@spray.se    =*=*      
          *=*=       ICQ #34295054       =*=*      
          *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*      
  
  
  Nu är jag här igen! Med en ny walkthrough till ett, ganska gammalt spel,
  men en ytterst odödlig klassiker, The Secret of Monkey Island. Detta är det
  första spelet i dessa så fantastiska äventyrspel i Monkey Island-serien.
  Personligen har jag klarat mig igenom både detta, tvåan och trean av Monkey
  Island, och måste säga att de verkligen är några av mina allra bästa spel.
  Det senaste spelet i serien, Escape from Monkey Island, håller jag på med nu,
  och jag kan nog påpeka att det inte riktigt samma klass som föregångarna.
  
  Men men, nu är det Guybrush Threepwoods första äventyr vi ska kasta oss in i.
  Givetvis är min walkthrough komplett och fin som alltid, men jag gjorde dock
  ingen FAQ-avdelning (frågor & svar) den här gången. Istället gjorde jag en
  avdelning som beskrev spelets karaktärer, en lite intressant läsning. Även en
  kontroll-avdelning om hur du styr spelet och sånt. Hoppas ni får nytta av min
  elfte FAQ.
  
  Peter (jajamänsan!) Henriksson
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   T i d i g a r e v e r s i o n e r                     
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
   - Version 1.0, 29 april 2002
   - Nu har jag skrivit klart sektionen "Hemligt skoj", och om de olika
    karaktärerna, Credits, och resten också för den delen. Då var denna FAQn
    klar. =)
  
   - Version 0.8, 28 april 2002
   - Skrev klart Part 3 och 4, så nu är Walkthroughn klar.
  
   - Version 0.5, 27 april 2002
   - Oops.. Det var ett tag sen jag skrev sist. Nåväl, skrev halva Part 3.
  
   - Version 0.4, 23 augusti 2001
   - Skrev klart Part 2 under walktroughn.
  
   - Version 0.3, 15 augusti 2001
   - Skrev klart Part 1 under walktroughn.
  
   - Version 0.15, 13 augusti 2001
   - Påbörjade FAQn, skrev klart kontroll-sektionen och lite på walkthroughn.
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   C o p y r i g h t                              
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
  Jag har Copyright (c) på allt som står inom detta dokument.
  Detta innebär följande: Du får gärna sprida den privat till vänner och
  bekanta. Men du får INTE sprida den offentligt, som till exempel försöka
  sälja eller lägga ut på någon websajt. Om du vill lägga ut den på webben
  måste du be om tillåtelse av mig. Du får inte stjäla den genom att byta ut
  mitt namn mot ditt eller någon annans och ta åt dig äran på något sätt. Du
  får absolut inte försöka sälja den, såvida jag nu inte får något för det.
  Undantag finns ju alltid, när pengar är inblandade så att säga, men du måste
  i sådana fall kontakta mig om det. Okej! Hoppas du lärt dig ett och annat om
  vad som är mitt och ditt, och mitt inte är ditt bara för att du hittar det på
  en websajt som verkar allmänt harmlös.
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g                   
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
    I. Kontroller
    II. Karaktärer
   III. Full Walkthrough
    - [Part 1: The Three Trials] 
    - [Part 2: The Journey] 
    - [Part 3: Under Monkey Island] 
    - [Part 4: Guybrush Kicks Butt] 
    IV. Hemligt skoj
    V. Credits
    VI. Slutord
  
  För att enklast hitta den avdelning du söker, sök på 'II.' till exempel för
  att hitta Walkthroughn, och sen t ex 'Part 2' för att hitta den delen.
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   I. Kontroller                                
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
  Här finns information som vanligtvis står i manualen. Här förklarar jag hur
  du använder kommando-menyn, musknapparna och tagnentbordet etc.
  
   [[ Kommando-menyn ]]
   ------------------
  
  Under hela spelet ser du kommando-menyn i skärmens underdel. Du använder ett
  kommando genom att klicka på det, och därefter klickar du på föremålet du
  vill använda det kommandot till. Till exempel, för att öppna en dörr klicka
  först på "Open! i menyn, därefter klickar du på dörren du vill öppna. Du ser
  kommandoraden "Open door" ovanför kommandolistan innan du klickar på dörren
  då. "Walk to" är det standardkommandot. Det finns inte med i listan i CD-ROM
  version men diskettversionen, väljer du inget annat kommando använder du
  Walk to, som simpelt gör att du förflyttar Guybrush till den plats du
  klickar på.
  
  Till höger om kommandolistan finns föremålslistan. Här listas de föremål du
  samlar på dig under spelet. Dessa kan du också använda med kommandon. Till
  exempel, när du hittar en nyckel, listas den i föremålslistan. Om du vill
  testa att låsa upp en dörr med nyckeln, klickar du först på kommandot "use".
  Sedan klickar du på nyckeln bland föremålen, och därefter dörren du vill
  använda den på. Detta bildar kommandoraden "Use key with door", simpelt va?
  
  Här följer de olika kommandona:
  
   - Give (ge)
    Du kan ge nåt av dina föremål till en annan person med det här kommandot.
  
   - Open (öppna)
    Med detta kan du öppna olika dörrar, lådor och annat du stöter på.
  
   - Close (stäng)
    Detta stänger dörrar och annat som du har öppnat eller är öppna.
  
   - Pick up (plocka upp)
    Låter dig plocka upp saker du hittar och lägga det i din föremålslista.
  
   - Look at (titta på/undersök)
    Det här kan du använda med det mesta för att undersöka vad det är.
  
   - Talk to (prata med)
    Används för att prata med folk och eventuellt starta en konversation.
  
   - Use (använda)
    Detta kan du använda mycket till. Du kan använda föremål på någonting
    eller kanske göra något med föremålet i fråga vad man brukar göra med det.
  
   - Push (trycka/putta)
    Du kan putta på en sten eller någonting eller trycka på en knapp.
  
   - Pull (dra)
    Motsatsen till Push (putta). Kanske dra i en spak eller något.
  
   - Walk to (gå till)
    Standardkommandot, finns inte med i listan i CD-ROM-versionen. Väljer du
    inget annat kommando använder du Walk to, som simpelt gör att du
    förflyttar Guybrush till den plats du klickar på.
  
  Dessa kommandon finns också i den gamla diskett-versionen av Monkey Island.
  De används dock inte under hela spelet och därför togs bort i CD-ROM
  versionen:
  
   - Turn on (sätt på)
  
   - Turn off (stäng av)
  
  Tänk på att du också kan använda höger musknapp för att utföra saker
  snabbare. När du håller markören ovanför ett objekt, klickar du på höger-
  knappen för att använda kommandot som var färgat gult när du hade markören
  över objektet. Kommandot beror lite på vad man vanligtvis använder objektet
  till, som dörrar används vanligvis med kommandot öppna (open).
  
   [[ Tagnentbordet ]]
   -----------------
  
  Här listar jag tagnenterna och dess funktion under spelets gång.
  
   - F5
    Tar upp menyn där du sparar och laddar spelstatus. Klicka på 'play' för
    att fortsätta och 'quit' för att stänga av spelet. F5 fungerar endast i
    diskett-versionen. I CD-ROM-versionen måste du trycka på F1.
  
   - Space
    Enkel paus-funktion som stannar spelet. Tryck igen för att fortsätta.
  
   - Espace
    Under sekvenser och annat kan du trycka för att hoppa över dem.
  
   - F8
    Startar om spelet. Naturligtvis, du måste godkänna det också (Y=Ja, N=Nej)
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   II. Karaktärer                               
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
   - Guybrush Threepwood
    Spelets store hjälte du kommer att få manövrera under spelets gång. Han
    börjar äventyret som en halv-modig och småmesig pirat wannabe. Hans stora
    önskningar är att vara en modig pirat, kapten över ett eget skepp, och 
    att gifta sig med Elaine.
  
   - Elaine Marley
    Guvenör på Mêlée Island. Bor i Govenor Mansion, med ett gäng arga pudlar
    utanför. Guybrush förstör oftast hennes planer, men hon är ändå romantiskt
    intresserad av honom.
  
   - Ghost Pirate LeChuck
    Spelets elaking. En stor, ful, maktgalen och speciellt död, pirat. Han
    vill gifta sig med Elaine han också, men Elaine avskyr honom dock, och det
    har man förståelse för. Han tål, likt andra spöken, inte root beer.
  
   - Stan
    Ägare av Stan's Previously Owned Ships där han säljer begagnade skepp. Kan
    övertala de flesta att köpa det mesta. Svår att pruta med.
  
   - Voodoo Lady
    En tant som håller sig gömd i Mêlée Town. Ger Guybrush tips och råd under
    äventyrets gång.
  
   - Otis
    Något opålitlig pirat med stort intresse av blommor. Sattes i fängelse på
    Mêlée Island när han plockade en fridlyst blomma.
  
   - Carla, The Sword Master
    Svärdmästare på Mêlée Island. Hittills obesegrad. Bor i ett hemligt område
    ute i skogen.
  
   - Meathook
    Ägare och boende på den lilla ön Hook Island utanför Mêlée Island. Fruktar
    ett odjur han håller inlåst i sitt hus. Kan även buktala sin tatuering.
  
   - Herman Toothroot
    En byxlös erimit på Monkey Island™ som varit skeppsbruten där ett långt
    tag. Har dock förlorat sin bananplockare till kannibalerna på ön. Har även
    ett litet fort där han har sina saker han finner på ön. Hoppas att någon
    en dag ska komma och rädda honom.
  
   - Monkey Island Cannibals
    Dessa kannibaler på Monkey Island har nyligen upptäckt det höga kolestorol
    av människokött och äter därför mestadels frukt och grönsaker. De har dock
    lite svårt att komma överens om vilka människor som ska ätas eller inte.
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   III. Full Walkthrough                            
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  ------------------------- PART 1: The Three Trials --------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------
  
   ==================
   << Mêlée Island >>
   ==================
  
  Guybrush introducerar sig själv inför den blinde mannen vid utkiken uppe på
  berget, han fortsätter därefter stigen ner till Mêlée Town, och går ner till
  bryggorna i staden. Här börjar du kontrollera Guybrush. Om du vill kan du
  utforska Mêlée Island lite mer genom att gå tillbaka åt höger ifrån berget
  där du kom, och ut från stigen som Guybrush kom in på. Du får nu en överblick
  över ön du är på och kan sträva fritt omkring dit du vill på ön. Men det är
  inte obligatoriskt, fortsätt läsa för att veta vad du ska göra härnäst.
  
  Ifrån bryggorna, gå åt höger så finner du ett hus med en dörr du kan öppna,
  detta är Scumm Bar. Öppna dörren och gå in där. Där inne finner du en massa
  fulla pirater. Du kan prata med några om du vill, en pirat precis vid dörren,
  en annan är svartklädd vid ett annat bord, och så forstås piraten med en
  liten hatt som gör reklam för spelet LOOM om du pratar med honom.Det är
  dock inte nödvändigt att prata med dem. Fort sätt åt höger förbi gardinerna
  för att finna tre pirater vid ett stort bord som ser väldigt viktiga ut.
  Prata med dem om hur gärna du vill bli pirat. De säger att du måste utföra
  tre test för att bli pirat, dessa är följande:
  
   - Bemästra svärdet: Utmana och besegra The Sword Master.
  
   - Bemästra konsten av tjuveri: Stjäl en staty från Guvenörens herrgård.
  
   - Skattjakt: Hitta den försvunna skatten av Mêlée Island.
  
  Prata med dem om de olika testen. Så snart du har pratat klart med dem kan du
  påbörja att utföra de tre testen. Du kan ta testen i vilken ordning du vill,
  men den här walkthroughen tar dem uppifrån och ner, så jag rekommenderar om
  du ska använda walkthroughen genom hela spelet, bör du nog också ta den
  ordningen. Nåväl, låt oss börja.
  
  När kocken kommer ut ur köket, vänta tills han gått förbi gardinerna, gå in i
  köket. Du behöver inte stressa så snart du är där, eftersom kocken inte
  kommer in igen så länge du är där. På bordet ligger lite köttstycke. Plocka
  upp det och burken som ligger under bordet. Lägg köttet i den kokande grytan,
  ta sedan upp den för att ha fått lite kokt kött. Gå ut på den lilla bryggan
  till höger. Trampa på den nederstra brädan som är lös för att få bort fågeln,
  och gör det igen, och igen! Plocka upp fisken den gnagde på innan den kommer
  ner igen. Gå nu ut ur baren.
  
  När du går ut ur Scumm Bar får du se en sekvens av vad LeChuck håller på med.
  När du sett den, gå åt vänster och tillbaka upp på berget, vidare på stigen 
  och ut till en överblick över Mêlée Island. Klicka på den rosa pricken nära
  staden för att hitta ett circustält, gå in där och möt bröderna Fettuccini,
  även kända som The Fantastic, Amazing, Acrobatic, and exceedingly well known,
  Fabulous Flying Fettuccini Brothers! Säg att du går med på att vara kanonkula
  och att du har en hjälm. Ge dem burken för att använda den som hjälm. Efter
  att de har skjutit iväg får du 478 pieces of eight (valutan som används i
  Monkey Island-spelen). Gå tillbaka till staden, Mêleé Town.
  
  Gå nerför berget och förbi bryggorna och Scumm Bar, fortsätt vägen åt höger.
  Prata med den skumme killen i hörnet. När han erbjuder dig en karta som leder
  till skatten i Mêlée Island, köp den. Om du går lite åt höger möter du
  Men of Low Moral Fiber (pirater) men det är inte nödvändigt att prata med
  dem. Gå nu gatan ner, och ta den första dörren till höger. Öppna och gå in
  där.
  
  Titta dig omkring i mörkret. Du finner en kista med en höna, en gummihöna
  egentligen. Plocka upp den och gå åt höger. Du möter Voodoo-tanten, en
  välkänd karaktär från Monkey Island-spelen. Prata med henne om allt du tycker
  verkar vara intressant. Gå ut på gatan igen och fortsätt ner í staden under
  klockan, som alltid verkar vara prick 10.
  
  Verkar som om någon viskar från gränden. Gå in där, verkar inte vara någon
  här, men nu dyker sheriffen av Mêlée upp, Fester Shinetop, prata med honom
  och gå ut därifrån. Öppna dörren och gå in i shoppen precis till höger om
  gränden.
  
  På hyllan nära affärsdisken ligger ett svärd. Plocka upp det. Gå uppför
  trapporna och plocka upp spaden där. Gå till exepediten och prata med honom
  om föremålen du plockade upp och köp dem. Fråga honom nu om du kan träffa
  The Sword Master av Mêlée Island. Han lämnar butiken för att gå och prata med
  Sword Mastern. Nu ska du följa efter honom ut ur staden. Följ honom på över-
  blicken av ön till skogen (fork). Här sak du gå exakt samma stigar som han
  går, så du får skynda dig om du inte vill tappa bort honom. Lyckas du inte
  så kan jag avslöja vilka stiger du ska välja i skogen:
  
  Norra stigen
  Norra stigen igen
  Östra stigen
  Östra stigen ugen
  Västra stigen
  Norra stigen
  Östra stigen
  
  Efter att du lyssnat på deras konversation, gå tillbaka den väg du kom efter-
  som du inte har en chans att klara svärdduellen nu. Du kommer ut på
  överblicken av ön direkt och kan nu med en gång komma till Sword Master
  därifrån genom att klicka på den gula pricken där.
  
  Nu ska du till huset i sydöst på ön, men på vägen dit kommer du till en bro
  som vaktas av ett troll. Ge honom fisken så får du passera. När du gått
  upptäcker du att trollet inte var något troll utan... George Lucas? Ja, jag
  har hört att mannen i trollkostymen ska föreställa George Lucas, men jag vet
  inte riktigt. Hursomhelst, fortsätt bort mot huset. När du väl är framme,
  knacka på dörren (se door) till huset. Svärdläraren Cap'n Smirk öppnar. Säg
  att du vill bli bättre än Sword Mastern och att du betalar. Efter en lång
  lektion berättar han om hur du fäktas med förolämpningar. Alltså pirater du
  möter på vägen i överblicksskärmen kan du utmana. Genom att förolämpa dem
  vinner du, såvida de nu inte vet vad man ska svara på den förolämpningen för
  då vinner dem. Alla förolämpningar och svar lär du dig och kan sedan användas
  i nya dueller. När du vunnit lite dueller och lärt dig alla förolämpningar
  och svar, så säger motståndaren efter duellen "Wow, you're good enough to
  fight the Sword Master" och då kan du lyckas. Gå tillbaka till Sword Master
  och utmana henne. Hon har helt andra förolämpningar som du märker, men de är
  samma svar som på de andra förolämpningarna. För dig som inte vill hålla på
  och tänka eller gissa dig till olika svar på förolämpningar, har jag här en
  liten lista som visar vilka förolämpningar piraterna respektive Sword Mastern
  använder och vilket svar som är rätt:
  
     Pirate: "This is the END for you, you gutter-crawling cur!"
  Sword Master: "I've got a long, sharp lesson for you to learn today."
      Svar: "And I've got a little TIP for you. Get the POINT?"
  
     Pirate: "Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab!"
  Sword Master: "My tongue is sharper than any sword."
      Svar: "First you'd better stop waving it like a feather-duster."
  
     Pirate: "My handkerchief will wipe up your blood!"
  Sword Master: "My name is feared in every dirty corner of this island!"
      Svar: "So you got that job as a janitor, after all."
  
     Pirate: "People fall at my feet when they see me coming."
  Sword Master: "My wisest enemies run away at the first sight of me!"
  Sword Master: "I usually see people like you passed out on tavern floors."
      Svar: "Even BEFORE they smell your breath?"
  
     Pirate: "I once owned a dog that was smarter than you."
  Sword Master: "Only once have I met such a coward!"
      Svar: "He must have taught you everything you know."
  
     Pirate: "You make me want to puke."
  Sword Master: "If your brother's like you, better to marry a pig."
      Svar: "You make me think somebody already has."
  
     Pirate: "Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will."
  Sword Master: "No one will ever catch ME fighting as badly as you do."
      Svar: "You run THAT fast?"
  
     Pirate: "You fight like a dairy farmer."
  Sword Master: "I will milk every drop of blood from your body!"
      Svar: "How appropriate. You fight like a cow."
  
     Pirate: "I got this scar on my face during a mighty struggle!"
  Sword Master: "My last fight ended with my hands covered with blood."
      Svar: "I hope now you've learned to stop picking your nose."
  
     Pirate: "Have you stopped wearing diapers yet?"
  Sword Master: "I hope you have a boat ready for a quick escape."
      Svar: "Why, did you want to borrow one?"
  
     Pirate: "I've heard you were a contemptible sneak."
  Sword Master: "My sword is famous all over the Caribbean!"
      Svar: "Too bad no one's ever heard of YOU at all."
  
     Pirate: "You're no match for my brains, you poor fool."
  Sword Master: "I've got the courage and skill of a master swordsman!"
      Svar: "I'd be in real trouble if you ever used them."
  
     Pirate: "You have the manners of a beggar."
  Sword Master: "Every word you say to me is stupid."
      Svar: "I wanted to make sure you'd feel comfortable with me."
  
     Pirate: "I'm not going to take your insolence sitting down!"
  Sword Master: "You are a pain in the backside, sir!"
      Svar: "Your hemorrhoids are flaring up again, eh?"
  
     Pirate: "There are no words for how disgusting you are."
  Sword Master: "There are no clever moves that can help you now."
      Svar: "Yes there are. You just never learned them."
  
     Pirate: "I've spoken with apes more polite than you."
  Sword Master: "Now I know what filth and stupidity really are."
      Svar: "I'm glad to hear you attended your family reunion."
  
  När du har besegrat Carla (Sword Master) i en duell ger hon dig en t-shirt
  med texten "I beat The Sword Master", ett övertygande bevis. Gå nu in i
  skogen igen (fork) och ta den norra stigen. Du kommer till ett ställe med
  gula blommor. Plocka en och gå ut ur skogen och tillbaka till staden.
  
  Gå till området där shoppen ligger men gå inte in där, utan fortsätt åt höger
  upp till guvenören's herrgård. AARGGHH!! Köttätande pudlar vaktar huset! Men
  dem fixar vi nog. Använd den gula blomman med det kokta köttet du tog från
  Scumm Bar. Ge nu det drogade köttet till de köttätande pudlarna så gör de
  inte så mycket liv av sig. OBS! De sover bara! Inga djur tog skada under
  utvecklingen av spelet! Öppna dörren till herrgården och gå in. Nu ska du gå
  in i en annan dörr till höger om ingången, så får du se en mycket skojig
  sekvens i spelet. Efter sekvensen, har du en massa nya grejer på dig, men du
  behöver du en fil för att komma åt statyn i det bakre rummet. Gå ut ur
  herrgården och ner i staden igen.
  
  Gå in i fängelset. Nu ska du prata med Otis, fången där. Han behöver
  verkligen färscha upp sin andedräkt! Gå till shoppen och prata med expediten.
  Fråga om han har några mint tabletter, och köp några för 1 piece of eight. Gå
  tillbaks till fängelset och ge tabletterna till Otis. Han berättar att han
  har problem med råttor i cellen. Ge honom "gopher repellant" som du hittade i
  herrgården för att hjälpa honom. Han ger dig en kaka som tack, ät kakan
  (use cake) för att finna fil! Tillbaka till herrgården.
  
  Gå in genom hålet i väggen och du får se en sekvens när Guybrush stjäl
  statyn, men innan du hinner lämna herrgården stoppar sheriff Shinetop dig!
  Säg vadsomhelst till honom, för Guvenör Elaine Marley kommer till
  undsättning. Försök prata med henne, och försök lämna herrgården. Sheriffen
  stoppar dig igen och slänger ner dig och statyn i vattnet, fastbundna och
  allt.
  
  Nu har du 10 minuter på dig att komma upp ur vattnet innan du DÖR! Just det!
  Enda stället du kan dö i spelet så är det här! Du behöver inte stressa ett
  dugg, bara plocka upp statyn och Guybrush plockar upp ett svärd automatiskt
  och går upp ur vattnet.
  
  På bryggan möter du Elaine igen, såvida du nu inte gjorde det här testet
  sist, för då får du inte se den där sekvensen. Hursomhelst, följer du
  walkthroughen så är det dags för skattjakt!
  
  Om du nu har spaden och kartan, gå till skogen igen (fork) från överblicks-
  skärmen. Titta på kartan och se vilka stigar du ska ta i skogen för att hitta
  rätt till skatten. Om du inte begriper kartan kan jag enkelt säga hur du ska
  gå, men jag är inte säker på om det är rätt varje gång:
  
  Norra stigen
  Västra stigen
  Östra stigen
  Västra stigen
  Östra stigen
  Norra stigen
  Östra stigen
  Västra stigen
  Norra stigen
  
  Sådär! Om du har kommit rätt har du kommit till ett udda område utan någon
  musik liksom. Gå åt höger för att hitta ett stort X där du ska gräva med
  spaden (use shovel). Du hittar snart en T-shirt med texten " I found the
  Treasure of Mêlée Island™ and all I got was this stupid T-shirt!". Det är ett
  fullkomligt bevis! Gå nu tillbaka till staden för att upptäcka något hemskt..
  
  Neeeeeejjjj!! Utkiken kommer ner och berättar att Elaine blivit kidnappad av
  LeChuck som seglar bort mot Monkey Island™ nu när Guybrush blivit riktig
  pirat! Nåväl, i ett äventyrsspel ger man inte upp. Det är upp till dig att
  skaffa ett skepp och en besättning för att följa efter dem. Du får också ett
  meddelande som LeChuck lämnade. Vi börjar med att skaffa en besättning.
  
  För att få med Carla, Sword Mastern, ska du gå till hennes gömställe i skogen
  och prata med henne. Säg "The Governor's been KIDNAPPED!" så visar du
  meddelandet LeChuck lämnade, så går hon med. Gå nu till staden igen, så får
  du se en sekvens av vad LeChuck har för sig i gömstället på Monkey Island.
  
  Nu ska du få med Otis i besättningen. Gå in på Scumm Bar och plocka på dig
  3-4 muggar. Gå sen in i köket till höger och fyll en av dem med grog från
  tunnan i hörnet. Nu ska du fort ta dig till fängelset i staden, eftersom
  muggarna smälter under tiden. När du ser att en mugg nästan smält ner häller
  du över groggen i en annan mugg, och så vidare. När du är framme i fängelset,
  häll groggen över nyckellåset på Otis cell, så springer han iväg! Men var
  lugn, han dyker upp när det behövs.
  
  Till sist ska du till Meathook om du inte redan träffat honom. Han bor på den
  lilla ön Hook Island i nordöstra Mêlée Island som du når ifrån överblicks-
  skärmen. För att komma över dit måste du klättra upp och använda din
  gummihöna på linbanan där. När du kommit över öppnar du dörren till hans hus
  och Meathook möter dig vid ingången. Berätta för honom att guvenören är kid-
  nappad. Men innan han går med, måste du visa mod att vidröra hans fruktans-
  värda monster han har inlåst i sitt hem! Han öppnar alla säkerhetsdörrar åt
  dig, men den sista dörren, måste du öppna den själv... Skåda! MONSTRET! Peta
  på den för att Meathook ska gå med i din besättning. Sådär, nu har du en
  besättning. Nu fattas bara ett skepp. 
  
  Gå till de många ljusen på ön som ligger mellan trollbron och Cap'n Smirks
  hus. Där möter du den klassiske Monkey Island-karaktären Stan! En riktig 
  hejare på att sälja saker man verkar behöva, Stan's Previously Owned Vessels,
  som stället heter säljer skepp. Stan möter dig vid ingången, prata med honom
  om skepp. När han frågar vad för sorts skepp du har tänkt dig, svarar du
  "I really don't have that much to spend" och han visar dig The Sea Monkey!
  När han frågar hur mycket du tänkt betala för den, svara då "Actually, I was
  hoping to get one on credit." sedan säger du att det skeppet vill du inte ha
  och att du ska tänka över det lite mer för att lämna Stans ställe med en
  kompass och ett visitkort från honom. Gå tillbaka till staden, och vidare
  till shoppen.
  
  Prata med gubben i shoppen igen, om han inte är där så använd klockan på
  disken. Be honom att skriva kvitto på credit. När han öppnar kassaskåpet,
  titta NOGA på vilken kombination han använder, detta ska du komma ihåg. Han
  ställer frågor om jobb och sånt. Säg vadsomhelst så lägger han tillbaka
  papprena i skåpet, men det ska vi nog få tag i ändå. Säg till honom att du
  vill träffa Sword Mastern. Han hasar iväg igen ut ur butiken. Nu går du upp
  och använder den kombinationen han använde för att öppna skåpet. Ta papprena
  och gå tillbaka till Stan.
  
  Be att få se "that cheap one again" och att du kan köpa på credit. Prata nu
  om extras på skeppet, och tacka nej till allting. Därefter säger du att du
  inte vill ha skeppet mer, och innan du hinner gå därifrån ropar Stan på dig,
  nu kikar du lite på skeppet igen, och erbjud 5000 pieces of eight. Det går
  han säkerligen med på, och så var skeppet fixat.
  
  Gå nu tillbaka till staden och till hamnen, Stan väntar på dig med skeppet.
  Så snart han gått dyker Otis upp igen och går med i besättningen. Senare
  kommer även Carla och sen Meathook. Efter att ha pratat med dem bär det
  iväg ut på havet...
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  --------------------------- PART 2: The Journey -----------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------
  
   ===========
   << Havet >>
   ===========
  
  Du börjar på skeppet inne i kaptens rum, det vill säga ditt rum, ska du
  plocka upp bläcket och fjädern på bordet. Öppna den vänstra lådan på bordet
  och kika in i den för att ta den gamla boken som ligger där, gå sedan ut
  genom dörren. Uppe på däck märker du att din besättning inte gör något alls
  utom att lata sig. Hursomhelst, nu ska du klättra uppför repstegen som leder
  uppför masten. Där uppe ska du plocka ner Jolly Roger-flaggan och gå ner på
  däck.
  
  Nu ska du öppna skeppluckan i golvet vid masten och gå ner där. Öppna dörren
  och gå in i köket. Öppna skåpet där, plocka på dig flingpaketet och öppna det
  för att finna ett pris, titta noga på det för att se att det är en liten
  nyckel! Gå ut ur köket och ner i nästa golvlucka. Här ska du ta med dig en
  stor bit rep som ligger på en tunna. Öppnar tunnorna till vänster för att
  plocka på dig lite krutpulver. Till sist, öppna kistan i hörnet och titta i
  den för att hitta fint vin. Gå nu upp igen och vidare upp på däck.
  
  Gå in i kaptenens rum. Öppna kabinetten till höger med hjälp av den lilla
  nyckeln. Öppna kistan där inne och kika i för att finna några kanelpinnar och
  ett papper. Nu ska du tillbaka till köket. Här ska du slänga i nästan allt i
  grytan du samlat på dig under spelet hittills, förutom dina pengar,
  kompassen, krutpulvret, repet och de olika papprena. När du slängt i allt i
  grytan, släng till sist i krutpulvret. En exploderande sekvens följer...
  
  Guybrush vaknar till liggande på golvet och pratar strunt. Klicka någonstans
  för att få honom att resa sig. Plocka upp den lilla krukan. Klättra uppför
  stegen och ner i andra golvluckan, plocka på dig mer krut från tunnorna, och
  gå upp på däck igen. Använd repbiten på kanonen, och krutpulvret på kanon-
  röret. Gå sedan ner till köket, använd kartan på elden under grytan för att
  få kartan att fatta eld. Spring nu fort upp på däck och använd den brinnande
  kartan på stubinen på kanonen. Och väldigt fort nu, använd krukan på kanon-
  röret. Guybrush tar nu på sig krukan på huvudet och sätter i kanonen. Han
  skjuts iväg och snart befinner du dig på Monkey Island™ där Part 3 påbörjas.
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------- PART 3: Under Monkey Island -------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------
  
   ====================
   << Monkey Island™ >>
   ====================
  
  Efter att mött Herman Toothrot och han har gått sin väg. Klicka nånstans för
  att komma ur sanden och släcka dina brinnande byxor. Rodbåten vid stranden
  har inga åror, det är det du ska hitta nu. Läs lappen på trädet, och plocka
  upp bananen från marken. Fortsätt nu in i djungeln.
  
  Nu får du se en överblick av Monkey Island™, ön som du hamnat på. Gå åt
  vänster så du kommer till nästa skärm. Här finner du en inaktiv vulkan, Ta
  din väg upp på vulkanen och gå runt sjön uppe på vulkanen. Stigen slutar vid
  ett fort, Hermans fort. Plocka upp repet och förstoringsglaset där. Putt
  till kanonen så trillar en kanonkula och lite krut ut. Herman dyker upp igen
  och snackar, svara honom vad du vill, han går snart igen. Ta med dig krutet
  och kanonkulan. Sen går du tillbaka till överblicken av ön.
  
  Gå åt höger så du kommer till en ny skärm, ser floden som rinner i en dalgång
  genom bergkedjan? Klicka på River Fork och gå dit. Här finner du ännu en lapp
  under en sten. Fortsätt nu över bron och klättra upp på bergväggen med fot-
  fästen. Väl uppe ska du läsa ännu ett meddelande på marken. Sen ska du putta
  på det så kallade konstverkets vänstra hörna två gånger. Klättra nu upp för
  bergväggen till höger. Uppe på toppen av berget ska du putta ner stenen som
  står ute på kanten. Med hjälp av konstverket har du skjutit iväg stenen som
  en katapult, som sedan träffar bananträdet nere på stranden. Herman kommer
  och snackar lite mer med dig, skit samma vad du svarar honom. 
  
  Gå tillbaka till botten av berget där floden rinner förbi. Andvänd krutet på
  fördämningen, därefter flintan på kanonkulan. Floden börjar rinna igenom och
  med den åker Guybrush. Från överblickskärmen, gå till Pond. Läs meddelandet
  där, och Herman anländer. Efter att ha pratat med honom tar du repet vid det
  hängda liket. Gå nu tillbaka till överblickskärmen och vandra söderut.
  
  Gå till crack, dvs sprickan som går in ifrån öst. Sätt fast repet med den
  starka grenen, och klättra ner till avsatsen. Sätt nu fast det andra repet
  med den stadiga stubben. Klättra ner till botten och plocka upp årorna.
  Klättra nu upp och återvänd till den södra stranden där du anlände till ön.
  
  Här ska du plocka på dig bananerna från bananträdet du sköt iväg en sten på.
  Nu kan du använda båten till att ta dig till nya platser på ön. Använd årorna
  med båten så är du iväg. Ro norrut längs den östra kusten, och runt den stora
  halvön. Gå sen i land vid stranden på östra kusten. Här möter du återigen
  Herman, Efter att ha prata med honom ska du in djungeln till överblicks-
  skärmen och till byn i nordväst (village). Alla stugor i byn är tomma, men
  fortsätt åt vänster så hittar du en stor fruktkorg. Plocka på dig lite mer
  bananer och gå åt höger. Du stöter på byns invånare, kannibalerna. Prata med
  dem, sen svara dem vad du vill. De vill ha något av dig, men du har inget som
  de gillar, så de stänger in dig i en av stugorna.
  
  Inne i stugan får du syn på Hermans försvunna bananplockare, men plocka inte
  med dig den för du kan ändå inte lämna stugan med den. Nåja, plocka upp
  dödskallen på golvet, och flytta sen på den lösa golvplankan. Klättra ner i
  hålet. Nu dyker du upp i byn långt från kannibalerna, så du kan fly enkelt
  utan att väcka uppmärksamhet. Om du sen återvänder till byn, så kommer kanni-
  balerna att sätta mer och mer skydd framför dörren. Du kan förstås fly samma
  väg som innan.
  
  Nu ska du tillbaka till båten och återvända till den första stranden igen. Nu
  ska du på överblickskärmen titta noga vid öns sydöstra del, för att se en grå
  prick, som det står monkey vid, klicka på den för att hitta ett ställe i
  djungeln där en apa springer omkring. Ge honom alla fem bananer du har. Nu
  följer han efter dig. Fortsätt norrut på överblicken av ön, sedan ut till
  öster mot halvön. Gå till clearing som ligger i mitten av halvön, därefter åt
  höger för att finna Giant Monkey Head. Dra i näsan på den vänstra totempålen
  för att öppna grinden, men den stängs igen när du släpper den. Nu hoppar din
  apa till följeslagare upp och drar i näsan. Grinden öppnas och du kan gå in
  åt höger.
  
  Utanför aphuvudet ser du lite olika statyer nere i sanden, plocka upp den som
  kallas wimpy little idol. När du har den, gå tillbaks till båten och hela
  vägen till kannibalbyn igen. Gå åt vänster, sedan åter höger och du möter dem
  igen. Svara nu "Please don't eat me! I'll give you anything!" och ge dem
  statyn. Nu låter de dig vara och du kan gå in i "gästhuset" och plocka på dig
  Hermans bananplockare, gå sedan ut. Nu har Herman anlänt. Ge honom hans
  bananplockaren och han ger dig nyckeln till Giant Monkey Head. Gå ut ur byn,
  sedan in igen. Nu möter du ett par vänliga kannibaler, som vill ge dig något
  som tack för statyn. Säg vad du vill. Efter att ha pratat med dem, ge dem
  din broschyr (leaflet) så får du ett navigatörshuvud som kommer att hjälpa
  dig hitta rätt i Giant Monkey Head. Nu ska du hela vägen tillbaka dit.
  
  Gå in genom grinden igen bort till aphuvudet, gå bort till det högra örat av
  huvudet och sätt in nyckeln du fick av Herman. Nu öppnar sig munnen på den
  och du kan gå in. Fortsätt åt höger förbi lava och svampar, vidare in i
  grottan. Använd navigation head och gå dit som huvudets näsa pekar mot. Till
  slut hittar du fram till skeppet där LeChuck gömmer sig.
  
  Du kan inte komma ombord på skeppet när spökena ser dig, därför måste du ha
  navigatörshuvudets halsband. Prata med huvudet och be om hans halsband. Säg
  sedan "Maybe I'll just take it" och sen "I don't want to have to hurt you..."
  sen "What're you going to do? Bite me?". Till sist säger du "If I wanted to I
  could dropkick you into the lava" så får du hans halsband. Ta på dig det (use
  necklace) och gå sedan ner och ombord på spökskeppet. Du blir du osynlig och
  ingen på skeppet kan se dig. Gå åt vänster och öppna dörren där. Gå in och du
  möter LeChuck i egen hög person. Oroa dig inte. Använd kompassen med nyckeln
  som hänger på väggen för att få tag i den, gå sedan ut igen.
  
  Gå åt höger och ner genom skeppsluckan i golvet. Fortsätt åt höger, förbi det
  sovande spöket och genom dörren, så möter du några spökhönor. Plocka upp
  fjädern som ligger bland dem och sen tillbaka det sovande spöket. Använd
  fjädern på honom, så kittlar du hans fötter. Kittla honom en gå till och han
  tappar sin grogg. Plocka upp den. Nu tillbaka till rummet med spökhönorna.
  Lås upp skeppsluckan med nyckeln från LeChucks rum. Gå ner.
  
  Häll groggen i skålen på golvet. Råttan dricker av det och ramlar omkull.
  Ta lite sörja (Grease), och klättra tillbaka upp på däck igen. Använd sörjan
  på den högra dörren för att sen öppna den. Där inne ska du plocka upp spök-
  verktygen (ghost tools). Sedan tillbaka till rummet med alla djuren. Nu ska
  du till sist använda verktygen på den stora lådan för att öppna den. Kika in
  där och du finner äntligen Voodoo Anti-root, det enda som kan förgöra den
  onde LeChuck!
  
  Nu återvänder du automatiskt till kannibalernas by igen. Du ger dem Anti-root
  så får du möta den trehövdade apan! Säg vad du vill till den. När
  kannibalerna kommer tillbaka får du Magic Seltzer bottle, medlet som kan
  avsluta LeChuck. Gå ut ur byn och du återvänder till spökskeppet automatiskt,
  eller rättare sagt till platsen där skeppet låg. Du möter spöket Bob som 
  berättar att skeppet gett sig iväg mot Mêlée Island där LeChuck och Elaine
  ska gifta sig... Ujujuj. Tack och lov dyker din besättning upp och lämnar ön
  tillsammans med dig. Så bär det hemåt mot Mêlée Island...
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  ------------------ PART 4 (LAST PART): Guybrush kicks butt ------------------
  -----------------------------------------------------------------------------
  
   ==================
   << Mêlée Island >>
   ==================
  
  Du startar på bryggan i Mêlèe Town. Gå åt höger så blir du attackerad av ett
  spöke. Säg vad som helst så sprayar du honom med din root beer så han
  försvinner. Fortsätt mot höger. Spraya nästa spöke du möter på vägen.
  Fortsätt mot kyrkan, och stoppa bröllopet. Säg vad du vill till LeChuck och
  Elaine dyker ner från ett rep (???). Säg något mer så avslöjas det att bruden
  var två apor som också hade lite root beer. Guybrush kör iväg dem och Elaine
  följer efter. Säg något annat till LeChuck så åker du på smäll.
  
  Han slår iväg dig till lite olika ställen på ön. När du väl landar i grogg-
  maskinen hos Stan. När Stan sätter igång att snacka med LeChuck åker även han
  på stryk. Snart skakar LeChuck ut dig ur maskinen, nu måste du fort resa dig
  upp och använda root beer på honom, och snart är han besegrad.
  
  Njut av slutsekvensen. Nu har du klarat LucasArts' The Secret of Monkey
  Island™! Hoppas du gillade spelet lika mycket som jag. :)
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   IV. Hemligt skoj                              
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
  I den här sektionen finner du i lite meningslösa men roliga och tråkiga fakta
  du inte visste vad det var i spelet. Hittar du nåt kul i spelet som jag inte
  tagit med men verkar passa in här nånstans, mejla mig gärna på
  peter.henriksson@spray.se och berätta.
  
   - Dö
  
    När du blivit nerslängd i vattnet på Mêlée Island, vänta tio minuter så
    kommer Guybrush blir blå i ansiktet och därefter dö. Enda stället man kan
    dö på i hela spelet.
  
   - George Lucas!
  
    Jag har läst och hört att mannen som är utklädd till trollet som vaktar
    bron på Mêlée Island är självaste George Lucas. Jag är dock inte säker på
    om det är han. Men det vore ju inte konstigt, det är ju ändå ett LucasArts
    spel ;)
  
   - Sänk Ditt eget skepp!
   
    På Monkey Island™, kan du med hjälp av katapulten som du sköt ner banan-
    trädet sänka ditt eget skepp. Välj Pull två gånger på katapulten, Gå sen
    upp på toppen av berget, Plocka upp en sten i högen för att ladda den. Sen
    avfyra den med en till sten. Om du gjort rätt träffar den ditt skepp där
    ute till havs. Detta påverkar att när du ska fly från Monkey Island™ så
    kommer Herman och låter dig använda hans livbåt istället för din
    besättning. Detta ändrar också slutsekvensen =)
  
   - Dö... nästan
  
    På toppen av berget på Monkey Island™, gå längst åt höger så rasar av-
    satsen ner. Du får meddelandet att du dog. Men sen studsar Guybrush på
    grund av gummiträdet han landade på.
  
   - Säkrad dörr
  
    Efter att du har flytt från kannibalerna, fortsätt komma tillbaka igen och
    kannibalerna säkrar dörren mer och mer. Du kan förstås fortfarande fly på
    samma sätt som innan.
  
   - Indiana Jones-melodin
  
    Om du inte märkt det ännu, så kan jag berätta att den korta melodin som
    spelas när du funnit Antirooten på spökskeppet kommer från Indiana Jones.
  
   - Vinn!
  
    Här är ett simpelt fusk om du vill klara spelet direkt. Närsomhelst under
    spelets gång, tryck Ctrl + Alt + W, så frågar spelet om du vill vinna.
    Svara yes =D
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   V. Credits                                 
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
  Följande personer/företag vill jag tacka...
  
  LucasArts!
  ----------
  De skapade hela Monkey Island-sörjan!
  
  Michael Land!
  -------------
  Han komponerade den fina Monkey Island-musiken (sörjan)!
  
  CJayC!
  ------
  Han skapade GameFAQs och är Webmaster över hela sörjan!
  
  Jag!
  ----
  Jag skrev ju all den här sörjan! =)
  
  Du!
  ---
  Någon måste ju läsa all den här sörjan!
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
   VI. Slutord                                 
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  
  Då var det dags igen för det sista av FAQn. Här skriver jag lite diverse
  krims krams som Copyright, lite kontakt-info och smygreklam för mina gamla
  FAQs. Här är mina tidigare FAQ/Walkthroughs:
  
  Curse of Monkey Island (PC)
  Broken Sword - The Shadow of the Templars (PC/PSX)
  Broken Sword II - The Smoking Mirror (PC/PSX)
  Shadowgate Classic (GBC)
  Mission: Impossible (N64)
  Pilotwings 64 (N64)
  Zelda - Majora's Mask (N64)
  Zelda - Ocarina of Time: Heart Piece FAQ (N64)
  Zelda - Ocarina of Time: Golden Skulltula FAQ (N64)
  Shadowgate (NES)
  
  
  Alla mina FAQ/Walkthroughs publiceras först och främst på GameFAQS, sedan får
  du väl mejla mig om tillåtelse om du vill lägga upp nån av dem på din egna
  sajt eller nåt.
  http://www.gamefaqs.com
  
  För mina samlade guider, se följande url:
  http://www.gamefaqs.com/features/recognition/5073.html
  
  Tack för att du orkat läsa ända hit. Skicka gärna frågor, kommentar eller
  Monkey Island-relaterade grejer till mig.
  
  
  -- Peter Henriksson --
   gamefaqs contributor - PHenriksson
   mejladress - peter.henriksson@spray.se
   icq uin - #34295054
  
  
  
             Turn off your computer and go to sleep!
  
             Turn off your computer and go to sleep!
  
             Turn off your computer and go to sleep!
  
  
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
  

  View in: