Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Killer Instinct
Killer Instinct
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario Kart
Super Mario Kart

Users who love this game also love:

Monster Bash
Monster Bash
Backpacker 2
Backpacker 2
Drawn: Dark Flight
Drawn: Dark Flight
The Lost World: Jurassic Park
The Lost World: Jurassic Park
Deer Hunter: Trophy Collection
Deer Hunter: Trophy Collection