Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime
Metroid Prime

Users who love this game also love:

Aliens vs. Predator
Aliens vs. Predator
Half-Life
Half-Life
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Duke Nukem 3D
Duke Nukem 3D