Users who own this game also own:

Arcade Game Series: Ms. Pac-Man
Arcade Game Series: Ms. Pac-Man
Micro Dude
Micro Dude
Mini-Mario & Friends: amiibo Challenge
Mini-Mario & Friends: amiibo Challenge
Deadly Dozen
Deadly Dozen
Superski II
Superski II

Users who love this game also love:

Glory of Generals
Glory of Generals
G.G Series: Hero Puzzle
G.G Series: Hero Puzzle
Angle Ball
Angle Ball
Gakken DS: Shin TOEIC Test Kanzen Kouryaku
Gakken DS: Shin TOEIC Test Kanzen Kouryaku
Rytmik: Rock Edition
Rytmik: Rock Edition