Users who own this game also own:

HeliCOPS
HeliCOPS
Age of Wonders
Age of Wonders
Coffee Rush
Coffee Rush
Nom Nom Galaxy
Nom Nom Galaxy
Chariots
Chariots

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Emergency 2013
Emergency 2013
Electroplankton: Beatnes
Electroplankton: Beatnes
Downtown no Gaki no Tsukai Yaarahen de!! Zettai ni Tsukamatte Haikenai Gasu Kurobikari Land
Downtown no Gaki no Tsukai Yaarahen de!! Zettai ni Tsukamatte Haikenai Gasu Kurobikari Land
Game & Watch: Donkey Kong Jr.
Game & Watch: Donkey Kong Jr.