Users who own this game also own:

The Magic Candle II: The Four and Forty
The Magic Candle II: The Four and Forty
Starcraft
Starcraft
Champions of Krynn
Champions of Krynn
Fallout 2
Fallout 2
Fallout
Fallout

Users who love this game also love:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
Mega Man X
Mega Man X