Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Where in the World is Carmen Sandiego?
Where in the World is Carmen Sandiego?
Super Mario 64
Super Mario 64
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Paper Mario
Paper Mario

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Tetris
Tetris