Users who own this game also own:

River City: Rival Showdown
River City: Rival Showdown
Pachinko Data Card
Pachinko Data Card
Super Hero Sakusen: Daidaru no Yabou
Super Hero Sakusen: Daidaru no Yabou
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Passport Shiken - Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Passport Shiken - Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken
Chou-Saisoku! Zokusha King BU
Chou-Saisoku! Zokusha King BU