Users who own this game also own:

King's Field
King's Field
Hissatsu Pachinko Station
Hissatsu Pachinko Station
Dezaemon 2
Dezaemon 2
Pachicom
Pachicom
Kero Kero 7
Kero Kero 7