Users who own this game also own:

Breath of Fire: Dragon Quarter
Breath of Fire: Dragon Quarter
Snow Sakura
Snow Sakura
Final Fantasy IV: The Complete Collection
Final Fantasy IV: The Complete Collection
SoulCalibur III
SoulCalibur III
Dissidia 012: Duodecim Final Fantasy
Dissidia 012: Duodecim Final Fantasy