Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Terraria
Terraria
Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
VVVVVV
VVVVVV
Kirby: Air Ride
Kirby: Air Ride
Pokemon Colosseum
Pokemon Colosseum