Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Black & White
Black & White
Icewind Dale: Heart of Winter
Icewind Dale: Heart of Winter
The Elder Scrolls III: Tribunal
The Elder Scrolls III: Tribunal
Dragon Age: Origins
Dragon Age: Origins