Users who own this game also own:

Quake
Quake
Quake II
Quake II
Quake 4
Quake 4
Half-Life
Half-Life
Quake III Arena
Quake III Arena

Users who love this game also love:

Diablo II
Diablo II
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Team Fortress 2
Team Fortress 2
Half-Life 2
Half-Life 2
Diablo
Diablo