Users who own this game also own:

Super Puzzle Fighter II Turbo
Super Puzzle Fighter II Turbo
Night Head: The Labyrinth
Night Head: The Labyrinth
Kitakata Kenzou San Goku Shi
Kitakata Kenzou San Goku Shi
Aneimo Neo: Second Sisters
Aneimo Neo: Second Sisters
Strikers 1945 (Japan)
Strikers 1945 (Japan)