Users who own this game also own:

Jikkyou G1 Stable 2
Jikkyou G1 Stable 2
Klaymen Gun-Hockey
Klaymen Gun-Hockey
Pro Wrestling
Pro Wrestling
Super Shanghai: Dragon's Eye
Super Shanghai: Dragon's Eye
Hisshou Pachinko*Pachi-Slot Kouryoku Series: CR Fever Powerful Zero
Hisshou Pachinko*Pachi-Slot Kouryoku Series: CR Fever Powerful Zero