Game Box Shot

Shohaku Bara Gakuen: Puchi * Mahjong: Nakagawa Akiko Kan (JP, 07/28/00)

Shohaku Bara Gakuen: Puchi * Mahjong: Nakagawa Akiko Kan Box Front

Contributions

Box shots for this game contributed by Oversuperfluous.

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.