Users who own this game also own:

Teleroboxer
Teleroboxer
Susume! Taisen Puzzle Dama: Toukon! Marutama Chou
Susume! Taisen Puzzle Dama: Toukon! Marutama Chou
Dragon's Lair: The Legend
Dragon's Lair: The Legend
Imouto Spiral
Imouto Spiral
Shooting Love: Trizeal
Shooting Love: Trizeal