Users who own this game also own:

Doraemon Kart
Doraemon Kart
Aoi no Tobira, Shiroi no Kagi
Aoi no Tobira, Shiroi no Kagi
Castlevania: Rondo of Blood
Castlevania: Rondo of Blood
Championship Lode Runner
Championship Lode Runner
1500DS Spirits Vol. 3: Block Kuzushi
1500DS Spirits Vol. 3: Block Kuzushi