Users who own this game also own:

Puzzle Quest: Challenge of the Warlords
Puzzle Quest: Challenge of the Warlords
Winter Sports 2012: Feel the Spirit
Winter Sports 2012: Feel the Spirit
Planes Coloring-Book
Planes Coloring-Book
Squid Yes! Not So Octopus!
Squid Yes! Not So Octopus!
1000 Heroz
1000 Heroz

Users who love this game also love:

Derby Stallion Advance
Derby Stallion Advance
Anne's Doll Studio: Gothic Collection
Anne's Doll Studio: Gothic Collection
The Amazing Spider-Man
The Amazing Spider-Man
Kibihara Hinshutsu Eibunpou: Gohou Mondai 1000
Kibihara Hinshutsu Eibunpou: Gohou Mondai 1000
Twin Pack: Nobunaga no Yabou: Kakushin with Power-Up Kit / San Goku Shi 11 with Power-Up Kit
Twin Pack: Nobunaga no Yabou: Kakushin with Power-Up Kit / San Goku Shi 11 with Power-Up Kit