Users who own this game also own:

Mamono Hunter Youko: Makai Kara no Tenkousei
Mamono Hunter Youko: Makai Kara no Tenkousei
Ayrton Senna Kart Duel Special
Ayrton Senna Kart Duel Special
Bucky O'Hare
Bucky O'Hare
Gachi Yuru Hero Battle: Himiko Ginga
Gachi Yuru Hero Battle: Himiko Ginga
Battlefield: Bad Company
Battlefield: Bad Company