Users who own this game also own:

Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Kawa no Nushi Tsuri: Hikyou o Motomete
Kawa no Nushi Tsuri: Hikyou o Motomete
Aoki Shinjuku
Aoki Shinjuku
Doom 3 BFG Edition
Doom 3 BFG Edition
LEGO Star Wars: The Video Game
LEGO Star Wars: The Video Game