Users who own this game also own:

Wall Street Kid
Wall Street Kid
Minesweeper
Minesweeper
Taz-Mania
Taz-Mania
Toite Susunde! Nazo Toki Castle
Toite Susunde! Nazo Toki Castle
Shiju Hachi (Kari)
Shiju Hachi (Kari)