Users who own this game also own:

BlitzStrasse
BlitzStrasse
Kanji Boy
Kanji Boy
Slot! Pro: Ooeto Sakura Fubuki 2
Slot! Pro: Ooeto Sakura Fubuki 2
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
Chou-Saisoku! Zokusha King BU
Chou-Saisoku! Zokusha King BU