Users who own this game also own:

Shin Onryu Senki
Shin Onryu Senki
Seisyoujokantai Virgin Fleet
Seisyoujokantai Virgin Fleet
Dragon Warrior II
Dragon Warrior II
Majin Bone: Jikan to Kuukan no Majin
Majin Bone: Jikan to Kuukan no Majin
Parodius Da!
Parodius Da!