Users who own this game also own:

Penguin no Mondai+ Bakushou! Roulette Battle!!
Penguin no Mondai+ Bakushou! Roulette Battle!!
Tamagotchi no Furifuri Kagekidan
Tamagotchi no Furifuri Kagekidan
Downtown no Gaki no Tsukai Yaarahen de!! Zettai ni Tsukamatte Haikenai Gasu Kurobikari Land
Downtown no Gaki no Tsukai Yaarahen de!! Zettai ni Tsukamatte Haikenai Gasu Kurobikari Land
Power Pro Kun Pocket 10
Power Pro Kun Pocket 10
Uchuujin Tanaka Tarou de RPG Tsukuuru GB2
Uchuujin Tanaka Tarou de RPG Tsukuuru GB2